รายชื่อเทศบาลตำบลในประเทศไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

เนื้อหา

เทศบาลตำบล เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับเมืองขนาดเล็ก โดยทั่วไปเทศบาลตำบลมีฐานะเดิมเป็นสุขาภิบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) การจัดตั้งเทศบาลตำบลกระทำโดยประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะท้องถิ่นขึ้นเป็นเทศบาลตำบลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 เทศบาลตำบลมีนายกเทศมนตรีคนหนึ่งทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหารและสภาเทศบาลซึ่งประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 12 คนที่ราษฎรในเขตเทศบาลเลือกตั้งมาทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติ นายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของราษฎรเขตเทศบาล

ปัจจุบัน ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 มีเทศบาลตำบลทั้งสิ้น 2,233 แห่ง [1]

ภาคเหนือ[แก้]

จังหวัดเชียงราย[แก้]

ในเขตจังหวัดเชียงราย มีเทศบาลตำบล 64 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อและ/หรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 เมืองเชียงราย 1  เทศบาลตำบลบ้านดู่ บ้านดู่ - องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดู่
2  เทศบาลตำบลนางแล นางแล - องค์การบริหารส่วนตำบลนางแล
3  เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย ป่าอ้อดอนชัย - องค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อดอนชัย
4  เทศบาลตำบลแม่ยาว แม่ยาว - องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยาว
5  เทศบาลตำบลสันทราย - สันทราย (เฉพาะนอกเขตเทศบาลนครเชียงราย) องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
6 เทศบาลตำบลท่าสุด ท่าสุด - องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสุด
7 เทศบาลตำบลท่าสาย ท่าสาย - องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาย
8 เทศบาลตำบลห้วยสัก ห้วยสัก - องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสัก
9 เทศบาลตำบลดอยลาน ดอยลาน - องค์การบริหารส่วนตำบลดอยลาน
10 เทศบาลตำบลดอยฮาง ดอยฮาง - องค์การบริหารส่วนตำบลดอยฮาง
 เวียงชัย 1  เทศบาลตำบลเวียงชัย - เวียงชัย, เมืองชุม 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลเวียงชัย
2  เทศบาลตำบลเวียงเหนือ เวียงเหนือ - องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ
3  เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย - เวียงชัย (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลเวียงชัย) องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงชัย
4  เทศบาลตำบลเมืองชุม - เมืองชุม (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลเวียงชัย) องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองชุม
5  เทศบาลตำบลดอนศิลา ดอนศิลา - องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศิลา
 เชียงของ 1  เทศบาลตำบลบุญเรือง บุญเรือง - 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลบุญเรือง

*ยุบสภาตำบลบุญเรือง รวมกับเทศบาลตำบลบุญเรือง

2  เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ - เวียง 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลเวียงเชียงของ
3  เทศบาลตำบลเวียง - เวียง (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ) องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
4  เทศบาลตำบลครึ่ง ครึ่ง - องค์การบริหารส่วนตำบลครึ่ง
5  เทศบาลตำบลศรีดอนชัย ศรีดอนชัย - องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนชัย
6  เทศบาลตำบลห้วยซ้อ ห้วยซ้อ - องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยซ้อ
7  เทศบาลตำบลสถาน สถาน - องค์การบริหารส่วนตำบลสถาน
 เทิง 1  เทศบาลตำบลบ้านปล้อง - ปล้อง 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลบ้านปล้อง
2  เทศบาลตำบลเวียงเทิง - เวียง 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลเวียงเทิง
3  เทศบาลตำบลงิ้ว งิ้ว - องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว
4  เทศบาลตำบลสันทรายงาม สันทรายงาม - องค์การบริหารส่วนตำบลสันทรายงาม
5  เทศบาลตำบลหงาว หงาว - องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว
6  เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน เชียงเคี่ยน - องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเคี่ยน
 พาน 1  เทศบาลตำบลเมืองพาน - เมืองพาน 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลเมืองพาน
2  เทศบาลตำบลสันมะเค็ด สันมะเค็ด - องค์การบริหารส่วนตำบลสันมะเค็ด
 ป่าแดด 1  เทศบาลตำบลป่าแงะ ป่าแงะ - 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลป่าแงะ

*ยุบองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแงะ รวมกับเทศบาลตำบลป่าแงะ

2  เทศบาลตำบลป่าแดด ป่าแดด - 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลป่าแดด

*ยุบองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด รวมกับเทศบาลตำบลป่าแดด

3  เทศบาลตำบลสันมะค่า สันมะค่า - องค์การบริหารส่วนตำบลสันมะค่า
4  เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน ศรีโพธิ์เงิน - องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโพธิ์เงิน
5  เทศบาลตำบลโรงช้าง โรงช้าง - องค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง
 แม่จัน 1  เทศบาลตำบลจันจว้า จันจว้า, จันจว้าใต้ - 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลจันจว้า
2  เทศบาลตำบลแม่คำ - แม่คำ 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลแม่คำ
3  เทศบาลตำบลแม่จัน - แม่จัน 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลแม่จัน
4  เทศบาลตำบลสันทราย - สันทราย 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลสันทราย
5  เทศบาลตำบลป่าซาง ป่าซาง - องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง
6  เทศบาลตำบลสายน้ำคำ - แม่คำ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลแม่คำ) องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำ
7  เทศบาลตำบลแม่ไร่ แม่ไร่ - องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ไร่
8  เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก ท่าข้าวเปลือก - องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าวเปลือก
 เชียงแสน 1  เทศบาลเวียงเชียงแสน - เวียง 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลเวียงเชียงแสน
2  เทศบาลตำบลโยนก โยนก - องค์การบริหารส่วนตำบลโยนก
3  เทศบาลตำบลป่าสัก ป่าสัก - องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
4  เทศบาลตำบลบ้านแซว บ้านแซว - องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแซว
5  เทศบาลตำบลแม่เงิน แม่เงิน - องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เงิน
 แม่สาย 1  เทศบาลตำบลแม่สาย - แม่สาย, เวียงพางคำ 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลแม่สาย
2  เทศบาลตำบลห้วยไคร้ - ห้วยไคร้ 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลห้วยไคร้
3  เทศบาลตำบลเวียงพางคำ - เวียงพางคำ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลแม่สาย) องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงพางคำ
4  เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ - แม่สาย (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลแม่สาย) องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาย
 แม่สรวย 1  เทศบาลตำบลแม่สรวย - แม่สรวย 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลแม่สรวย
2  เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง

(เปลี่ยนชื่อจากเทศบาลตำบลศรี

ถ้อย)

- เจดีย์หลวง 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลศรีถ้อย

*ตำบลเจดีย์หลวง แยกออกจากตำบลศรีถ้อย พร้อมกับโอนสุขาภิบาลศรีถ้อย มาขึ้นกับตำบลเจดีย์หลวง

*16 กรกฎาคม 2545 เปลี่ยนชื่อเทศบาลตำบลศรีถ้อย เป็นเทศบาลตำบล

เจดีย์หลวง

3  เทศบาลตำบลเวียงสรวย - แม่สรวย (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลแม่สรวย) องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สรวย

*เปลี่ยนชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สรวย เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงสรวย และจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลเวียงสรวย

 เวียงป่าเป้า 1  เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า - เวียง 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลเวียงป่าเป้า
2  เทศบาลตำบลแม่ขะจาน - แม่เจดีย์ 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลแม่ขะจาน
3  เทศบาลตำบลป่างิ้ว ป่างิ้ว - องค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้ว
4  เทศบาลตำบลเวียงกาหลง เวียงกาหลง - องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกาหลง
 พญาเม็งราย 1  เทศบาลตำบลพญาเม็งราย - แม่เปา, เม็งราย 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลพญาเม็งราย
2  เทศบาลตำบลไม้ยา ไม้ยา - องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ยา
3  เทศบาลตำบลเม็งราย - เม็งราย (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลพญาเม็งราย) องค์การบริหารส่วนตำบลเม็งราย
 ขุนตาล 1  เทศบาลตำบลบ้านต้า - ต้า 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลบ้านต้า
2  เทศบาลตำบลป่าตาล ป่าตาล - องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตาล
3  เทศบาลตำบลยางฮอม ยางฮอม - องค์การบริหารส่วนตำบลยางฮอม
 แม่ลาว 1  เทศบาลตำบลป่าก่อดำ - ป่าก่อดำ, จอมหมอกแก้ว 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลป่าก่อดำ
2  เทศบาลตำบลแม่ลาว - ดงมะดะ 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลแม่ลาว
3  เทศบาลตำบลดงมะดะ - ดงมะดะ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลแม่ลาว) องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะดะ
 เวียงเชียงรุ้ง 1  เทศบาลตำบลบ้านเหล่า - ทุ่งก่อ, ดงมหาวัน 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลบ้านเหล่า
เวียงแก่น 1 เทศบาลตำบลม่วงยาย ม่วงยาย - องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงยาย
2 เทศบาลตำบลหล่ายงาว หล่ายง่าว - องค์การบริหารส่วนตำบลหล่ายงาว
3 เทศบาลตำบลท่าข้าม ท่าข้าม - องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม


จังหวัดเชียงใหม่[แก้]

ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ มีเทศบาลตำบลทั้งหมด 116 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
เนื้อที่ (ตร.กม.) วันที่ได้รับการจัดตั้ง
เป็นเทศบาลตำบล
ชื่อและ/หรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 เมืองเชียงใหม่ 1 เทศบาลตำบลช้างเผือก - ช้างเผือก 6.10 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลช้างเผือก
2 เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง - หนองป่าครั่ง 2.95 17 สิงหาคม 2549 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าครั่ง
3 เทศบาลตำบลหนองหอย - หนองหอย 3.67 17 พฤษภาคม 2550 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย
4 เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม - ฟ้าฮ่าม 3.00 1 กรกฎาคม 2550 องค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าฮ่าม
5 เทศบาลตำบลป่าแดด - ป่าแดด 25.00 24 สิงหาคม 2550 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด
6 เทศบาลตำบลสุเทพ - สุเทพ 58.95 24 สิงหาคม 2550 องค์การบริหารส่วนตำบลสุเทพ
7 เทศบาลตำบลท่าศาลา - ท่าศาลา 5.70 - -
8 เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สันผีเสื้อ - 12.00 6 เมษายน 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลสันผีเสื้อ
 จอมทอง 1 เทศบาลตำบลจอมทอง - ข่วงเปา,ดอยแก้ว,บ้านหลวง 6.12 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลบ้านหลวง
2 เทศบาลตำบลดอยแก้ว - ดอยแก้ว 138.00 27 ตุลาคม 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลดอยแก้ว
3 เทศบาลตำบลบ้านแปะ บ้านแปะ - 210.80 27 ตุลาคม 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปะ
4 เทศบาลตำบลบ้านหลวง - บ้านหลวง 364.00 27 ตุลาคม 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง
5 เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ สบเตี๊ยะ - 60.46 23 สิงหาคม 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลสบเตี๊ยะ
6 เทศบาลตำบลแม่สอย แม่สอย - 86.99 5 กันยายน 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สอย
 แม่แจ่ม 1 เทศบาลตำบลแม่แจ่ม - ช่างเคิ่ง 3.50 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลแม่แจ่ม
2 เทศบาลตำบลท่าผา ท่าผา - 115.89 27 ตุลาคม 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าผา
 เชียงดาว 1 เทศบาลตำบลเชียงดาว - เชียงดาว 3.50 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลเชียงดาว
2 เทศบาลตำบลเมืองงาย - เมืองงาย 9.80 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลเมืองงาย
3 เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ - เมืองงาย 150.87 18 กรกฎาคม 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองงาย
4 เทศบาลตำบลปิงโค้ง ปิงโค้ง - 258.40 18 กรกฎาคม 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลปิงโค้ง
5 เทศบาลตำบลเมืองนะ เมืองนะ - 486.08 15 กรกฎาคม 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนะ
6 เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ทุ่งข้าวพวง - 224.50 18 กรกฎาคม 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งข้าวพวง
7 เทศบาลตำบลแม่นะ แม่นะ - 257.50 24 สิงหาคม 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นะ
 ดอยสะเก็ด 1 เทศบาลตำบลเชิงดอย - เชิงดอย 63.00 18 กรกฎาคม 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงดอย
2 เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด - ลวงเหนือ,ป่าป้อง,เชิงดอย 5.30 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลเชิงดอย
3 เทศบาลตำบลตลาดขวัญ ตลาดขวัญ - 6.50 29 มิถุนายน 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดขวัญ
4 เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ตลาดใหญ่ - 6.49 27 ตุลาคม 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหญ่
5 เทศบาลตำบลป่าป้อง - ป่าป้อง 23.33 27 ตุลาคม 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าป้อง
6 เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง ป่าเมี่ยง - 159.36 12 ตุลาคม 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าเมี่ยง
7 เทศบาลตำบลแม่คือ แม่คือ - 6.72 27 ตุลาคม 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คือ
8 เทศบาลตำบลแม่โป่ง แม่โป่ง - 60.00 18 กรกฎาคม 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่โป่ง
9 เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน แม่ฮ้อยเงิน - 9.00 27 ตุลาคม 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อยเงิน
10 เทศบาลตำบลลวงเหนือ - ลวงเหนือ 125.00 18 กรกฎาคม 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลลวงเหนือ
11 เทศบาลตำบลสง่าบ้าน สง่าบ้าน - 11.93 11 มีนาคม 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลสง่าบ้าน
12 เทศบาลตำบลสันปูเลย สันปูเลย - 19.09 18 กรกฎาคม 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลสันปูเลย
13 เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ สำราญราษฎร์ - 9.74 27 ตุลาคม 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญราษฎร์
 แม่แตง 1 เทศบาลตำบลจอมแจ้ง(ขี้เหล็ก) - ขี้เหล็ก 60.54 30 พฤษภาคม 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก
2 เทศบาลตำบลแม่หอพระ แม่หอพระ - 132.64 13 มีนาคม 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่หอพระ
3 เทศบาลตำบลแม่แตง แม่แตง - 36.97 11 กันยายน 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แตง
4 เทศบาลตำบลสันมหาพน สันมหาพน ขี้เหล็ก 11.48 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลสันมหาพน
5 เทศบาลตำบลอินทขิล - อินทขิล 33.76 27 ตุลาคม 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลอินทขิล
 แม่ริม 1 เทศบาลตำบลขี้เหล็ก ขี้เหล็ก - - 27 ตุลาคม 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก
2 เทศบาลตำบลแม่ริม ริมใต้ แม่สา 10.25 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลแม่ริม
3 เทศบาลตำบลแม่แรม แม่แรม - - 24 สิงหาคม 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แรม
4 เทศบาลตำบลริมเหนือ ริมเหนือ - 5.05 27 ตุลาคม 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลริมเหนือ
5 เทศบาลตำบลสันโป่ง สันโป่ง - 21.60 27 ตุลาคม 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลสันโป่ง
6 เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว เหมืองแก้ว - - 5 กันยายน 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองแก้ว
 สะเมิง 1 เทศบาลตำบลสะเมิงใต้ สะเมิงใต้ - 208 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลสะเมิงใต้
 ฝาง 1 เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า - แม่ข่า 2.54 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลบ้านแม่ข่า
2 เทศบาลตำบลแม่ข่า - แม่ข่า - 6 กันยายน 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข่า
3 เทศบาลตำบลเวียงฝาง - เวียง 2.71 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลเวียงฝาง
4 เทศบาลตำบลสันทราย สันทราย - 58.20 6 กันยายน 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
 แม่อาย 1 เทศบาลตำบลแม่อาย - แม่อาย,มะลิกา 40 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลแม่อาย
 พร้าว 1 เทศบาลตำบลน้ำแพร่ น้ำแพร่ - 73.96 27 ตุลาคม 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่
2 เทศบาลตำบลบ้านโป่ง บ้านโป่ง - - 27 ตุลาคม 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
3 เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ป่าตุ้ม - - 27 ตุลาคม 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตุ้ม
4 เทศบาลตำบลป่าไหน่ ป่าไหน่ - 100.99 27 ตุลาคม 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไหน่
5 เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง แม่ปั๋ง - 210 - -
6 เทศบาลตำบลเวียงพร้าว เวียง,ทุ่งหลวง - 12.3 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลเวียงพร้าว
 สันป่าตอง 1 เทศบาลตำบลทุ่งต้อม - ทุ่งต้อม 12.44 27 ตุลาคม 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต้อม
2 เทศบาลตำบลทุ่งสะโตก ทุ่งสะโตก - - 6 กันยายน 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสะโตก
3 เทศบาลตำบลบ้านกลาง - ท่าวังพร้าว,มะขามหลวง,

บ้านกลาง,มะขุนหวาน

23.84 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลบ้านกลาง
4 เทศบาลตำบลบ้านแม บ้านแม - 16.65 6 กันยายน 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแม
5 เทศบาลตำบลยุหว่า - ยุหว่า 18.96 5 กันยายน 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลยุหว่า
6 เทศบาลตำบลสันป่าตอง - ยุหว่า,ทุ่งต้อม,มะขามหลวง 3.51 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลยุหว่า
 สันกำแพง 1 เทศบาลตำบลบวกค้าง บวกค้าง - 31.48 27 ตุลาคม 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลบวกค้าง
2 เทศบาลตำบลแม่ปูคา แม่ปูคา - 23.00 25 กันยายน 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปูคา
3 เทศบาลตำบลสันกลาง สันกลาง - 8.80 24 สิงหาคม 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง
4 เทศบาลตำบลสันกำแพง ทรายมูล สันกำแพง,แช่ช้าง 22.71 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลสันกำแพง
5 เทศบาลตำบลห้วยทราย ห้วยทราย - - 1 พฤศจิกายน 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
6 เทศบาลตำบลออนใต้ ออนใต้ - 46.34 27 ตุลาคม 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลออนใต้
 สันทราย 1 เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว แม่แฝกใหม่ - 58.00
2 เทศบาลตำบลป่าไผ่ - ป่าไผ่ 48.62 - องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไผ่
3 เทศบาลตำบลเมืองเล็น เมืองเล็น - 9.34 27 ตุลาคม 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเล็น
4 เทศบาลตำบลแม่แฝก แม่แฝก - - - -
5 เทศบาลตำบลสันทรายหลวง สันทรายหลวง,สันทรายน้อย สันพระเนตร,ป่าไผ่ 36.00 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลสันทรายหลวง
6 เทศบาลตำบลสันนาเม็ง สันนาเม็ง - 8.95 18 กรกฎาคม 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลสันนาเม็ง
7 เทศบาลตำบลสันป่าเปา สันป่าเปา - 6.46 27 ตุลาคม 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่าเปา
8 เทศบาลตำบลสันพระเนตร - สันพระเนตร - 18 กรกฎาคม 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลสันพระเนตร
9 เทศบาลตำบลหนองจ๊อม - หนองจ๊อม 12.39 1 มิถุนายน 2550 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจ๊อม
10 เทศบาลตำบลหนองหาร - หนองหาร 28.28 27 ตุลาคม 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาร
11 เทศบาลตำบลหนองแหย่ง หนองแหย่ง - - 27 ตุลาคม 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหย่ง
 หางดง 1 เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา น้ำแพร่พัฒนา - 80.55 6 กันยายน 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่
2 เทศบาลตำบลบ้านปง บ้านปง - 117.34 6 กันยายน 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปง
3 เทศบาลตำบลบ้านแหวน บ้านแหวน - 11.72 27 ตุลาคม 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหวน
4 เทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง - หางดง - 6 กันยายน 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท่าช้าง
5 เทศบาลตำบลสันผักหวาน สันผักหวาน - 13.00 27 ตุลาคม 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลสันผักหวาน
6 เทศบาลตำบลหนองแก๋ว หนองแก๋ว - - 6 กันยายน 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก๋ว
7 เทศบาลตำบลหนองควาย หนองควาย - 17.40 5 กันยายน 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองควาย
8 เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา หนองตอง - 14.00 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลหนองตองพัฒนา
9 เทศบาลตำบลหางดง - หางดง 2.72 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลหางดง
10 เทศบาลตำบลหารแก้ว หารแก้ว - 10.40 27 ตุลาคม 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลหารแก้ว
 ฮอด 1 เทศบาลตำบลท่าข้าม - หางดง 6.00 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลท่าข้าม
2 เทศบาลตำบลบ่อหลวง บ่อหลวง - - 18 กรกฎาคม 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหลวง
3 เทศบาลตำบลบ้านตาล บ้านตาล - - 27 ตุลาคม 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล
 ดอยเต่า 1 เทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา - ท่าเดื่อ,มืดกา 12.30 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลท่าเดื่อ
 อมก๋อย 1 เทศบาลตำบลอมก๋อย - อมก๋อย 4.50 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลอมก๋อย
 สารภี 1 เทศบาลตำบลขัวมุง ขัวมุง - 10.27 27 ตุลาคม 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลขัวมุง
2 เทศบาลตำบลชมภู ชมภู - 13.74 - -
3 เทศบาลตำบลไชยสถาน ไชยสถาน - 5.40 27 ตุลาคม 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน
4 เทศบาลตำบลดอนแก้ว ดอนแก้ว - 6.92 27 ตุลาคม 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว
5 เทศบาลตำบลท่ากว้าง ท่ากว้าง - - 27 ตุลาคม 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากว้าง
6 เทศบาลตำบลท่าวังตาล ท่าวังตาล - 13.63 27 ตุลาคม 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังตาล
7 เทศบาลตำบลป่าบง ป่าบง - 5.53 6 กันยายน 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบง
8 เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ยางเนิ้ง สารภี,หนองผึ้ง - 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลยางเนิ้ง
9 เทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์ สันทราย - 10.50 27 ตุลาคม 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
10 เทศบาลตำบลสารภี - สารภี 9.00 19 กรกฎาคม 2550 องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี
11 เทศบาลตำบลหนองผึ้ง - หนองผึ้ง 10.40 1 สิงหาคม 2550 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผึ้ง
12 เทศบาลตำบลหนองแฝก หนองแฝก - 8.80 27 ตุลาคม 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแฝก
 เวียงแหง 1 เทศบาลตำบลแสนไห แสนไห - 22.00 6 เมษายน 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลแสนไห
 ไชยปราการ 1 เทศบาลตำบลไชยปราการ ปงตำ ศรีดงเย็น,หนองบัว 49.13 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลไชยปราการ
2 เทศบาลตำบลหนองบัว - หนองบัว 83.33 27 ตุลาคม 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
 แม่วาง 1 เทศบาลตำบลแม่วาง - บ้านกาด,ดอนเปา 4.60 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลบ้านกาด
 ดอยหล่อ 1 เทศบาลตำบลยางคราม ยางคราม - 78.00 27 ตุลาคม 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลยางคราม
2 เทศบาลตำบลสองแคว สองแคว - 8.50 27 ตุลาคม 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลสองแคว
3 เทศบาลตำบลสันติสุข สันติสุข - 90.00 27 ตุลาคม 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข

จังหวัดน่าน[แก้]

ในเขตจังหวัดน่าน มีเทศบาลตำบล 18 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อและ/หรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
เมืองน่าน 1 เทศบาลตำบลดู่ใต้ ดู่ใต้ - องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ใต้
2 เทศบาลตำบลกองควาย กองควาย - องค์การบริหารส่วนตำบลกองควาย
เชียงกลาง 1 เทศบาลตำบลเชียงกลาง - เชียงกลาง, เปือ, พญาแก้ว 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลสบกอน

*12 ตุลาคม 2548 เปลี่ยนชื่อเทศบาลตำบลสบกอน เป็นเทศบาลตำบลเชียงกลาง

2 เทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน เชียงคาน, พระพุทธบาท - องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธบาท

*ยุบสภาตำบลเชียงคาน รวมกับองค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธบาท

*27 ตุลาคม 2542 เปลี่ยนชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธบาท เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน และจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน

ท่าวังผา 1 เทศบาลตำบลท่าวังผา ท่าวังผา - 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลท่าวังผา

*16 มีนาคม 2524 เปลี่ยนชื่อสุขาภิบาลริม เป็นสุขาภิบาลท่าวังผา

*ยุบองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังผา รวมกับเทศบาลตำบลท่าวังผา

ทุ่งช้าง 1 เทศบาลตำบลทุ่งช้าง

(เปลี่ยนชื่อจากเทศบาลตำบลและ)

- และ, ทุ่งช้าง 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลและ

*16 กุมภาพันธ์ 2550 เปลี่ยนชื่อเทศบาลตำบลและ เป็นเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

2 เทศบาลตำบลงอบ - งอบ องค์การบริหารส่วนตำบลงอบ
นาน้อย 1 เทศบาลตำบลนาน้อย - นาน้อย 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลนาน้อย
2 เทศบาลตำบลศีรษะเกษ ศีรษะเกษ - องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะเกษ
นาหมื่น 1 เทศบาลตำบลบ่อแก้ว บ่อแก้ว - องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
บ่อเกลือ 1 เทศบาลตำบลบ่อเกลือใต้ บ่อเกลือใต้ - องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเกลือใต้
ปัว 1 เทศบาลตำบลปัว

(เปลี่ยนชื่อจากเทศบาลตำบลบ้านปรางค์)

ปัว สถาน, ไชยวัฒนา, วรนคร 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลบ้านปรางค์

*ยุบองค์การบริหารส่วนตำบลปัว รวมกับเทศบาลตำบลบ้านปรางค์

*13 ธันวาคม 2548 เปลี่ยนชื่อเทศบาลตำบลบ้านปรางค์ เป็นเทศบาลตำบลปัว

2 เทศบาลตำบลศิลาแลง ศิลาแลง - องค์การบริหารส่วนตำบลศิลาแลง
แม่จริม 1 เทศบาลตำบลหนองแดง - หนองแดง, หมอเมือง 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลหนองแดง
เวียงสา 1 เทศบาลตำบลเวียงสา

(เปลี่ยนชื่อจากเทศบาลตำบลกลางเวียง)

- กลางเวียง 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลกลางเวียง

*20 ตุลาคม 2549 เปลี่ยนชื่อเทศบาลตำบลกลางเวียง เป็นเทศบาลตำบลเวียงสา

2 เทศบาลตำบลกลางเวียง ปงสนุก กลางเวียง (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลเวียงสา) องค์การบริหารส่วนตำบลกลางเวียง

*ยุบสภาตำบลปงสนุก รวมกับองค์การบริหารส่วนตำบลกลางเวียง

3 เทศบาลตำบลขึ่ง ขึ่ง - องค์การบริหารส่วนตำบลขึ่ง
สองแคว 1 เทศบาลตำบลยอด ยอด - องค์การบริหารส่วนตำบลยอด

จังหวัดพะเยา[แก้]

ในเขตจังหวัดพะเยา มีเทศบาลตำบล 34 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อและ/หรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 เมืองพะเยา 1  เทศบาลตำบลท่าจำปี  ท่าจำปี 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปี
2  เทศบาลตำบลท่าวังทอง  ท่าวังทอง 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังทอง
3  เทศบาลตำบลบ้านต๋อม  บ้านต๋อม 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต๋อม
4  เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ  บ้านต๊ำ 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต๊ำ
5  เทศบาลตำบลบ้านสาง  บ้านสาง 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสาง
6  เทศบาลตำบลบ้านใหม่  บ้านใหม่ 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
7  เทศบาลตำบลแม่กา  แม่กา 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กา
8  เทศบาลตำบลแม่ปืม  แม่ปืม 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปืม
9  เทศบาลตำบลสันป่าม่วง  สันป่าม่วง 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่าม่วง
 จุน 1  เทศบาลตำบลจุน  จุน 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลจุน
2  เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง  ทุ่งรวงทอง 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง
3  เทศบาลตำบลเวียงลอ  ลอ 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลลอ
4  เทศบาลตำบลหงส์หิน  หงส์หิน 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลหงส์หิน
5  เทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ  ห้วยข้าวก่ำ 2542  สุขาภิบาลห้วยข้าวก่ำ
 เชียงคำ 1  เทศบาลตำบลเชียงคำ  หย่วน 2542  สุขาภิบาลเชียงคำ
2  เทศบาลตำบลฝายกวาง  ฝายกวาง 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลฝายกวาง
3  เทศบาลตำบลเวียง  เวียง 2542  เทศบาลตำบลบ้านทราย
4  เทศบาลตำบลหย่วน  หย่วน 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลหย่วน
 เชียงม่วน 1  เทศบาลตำบลเชียงม่วน  เชียงม่วน  บ้านมาง 2542  สุขาภิบาลเชียงม่วน
 ดอกคำใต้ 1  เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ  บ้านถ้ำ 2542  สุขาภิบาลบ้านถ้ำ
2  เทศบาลตำบลหนองหล่ม  หนองหล่ม 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม
3  เทศบาลตำบลห้วยลาน  ห้วยลาน 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลาน
 ปง 1  เทศบาลตำบลงิม  งิม 2542  สุขาภิบาลงิม
2  เทศบาลตำบลปง  นาปรัง, ปง 2542  สุขาภิบาลปง
3  เทศบาลตำบลแม่ยม  ปง 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลปง
 ภูกามยาว 1  เทศบาลตำบลดงเจน  ดงเจน, แม่อิง 2542  สุขาภิบาลดงเจน
 ภูซาง 1  เทศบาลตำบลสบบง  สบบง 2542  สุขาภิบาลสบบง
 แม่ใจ 1  เทศบาลตำบลเจริญราษฎร์  เจริญราษฎร์ 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญราษฎร์
2  เทศบาลตำบลบ้านเหล่า  บ้านเหล่า 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
3  เทศบาลตำบลป่าแฝก  ป่าแฝก 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก
4  เทศบาลตำบลแม่ใจ  แม่ใจ, ศรีถ้อย 2542  สุขาภิบาลแม่ใจ
5  เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา  แม่ใจ 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใจ
6  เทศบาลตำบลศรีถ้อย  ศรีถ้อย 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย

จังหวัดแพร่[แก้]

ในเขตจังหวัดแพร่มีเทศบาลตำบล 25 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อและ/หรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 เมืองแพร่ 1 เทศบาลตำบลช่อแฮ ช่อแฮ ป่าแดง 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลช่อแฮ

*ยุบสภาตำบลช่อแฮ รวมกับเทศบาลตำบลช่อแฮ

2 เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง ทุ่งโฮ้ง - 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลทุ่งโฮ้ง

*ยุบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโฮ้ง รวมกับเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง

3 เทศบาลตำบลแม่หล่าย แม่หล่าย - 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลแม่หล่าย

*ยุบสภาตำบลแม่หล่าย รวมกับเทศบาลตำบลแม่หล่าย

4 เทศบาลตำบลป่าแมต ป่าแมต - องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแมต
5 เทศบาลตำบลแม่คำมี แม่คำมี - องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี
6 เทศบาลตำบลบ้านถิ่น บ้านถิ่น - องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถิ่น
7 เทศบาลตำบลสวนเขื่อน สวนเขื่อน - องค์การบริหารส่วนตำบลสวนเขื่อน
8 เทศบาลตำบลวังหงส์ วังหงส์ - องค์การบริหารส่วนตำบลวังหงส์
9 เทศบาลตำบลทุ่งกวาว ทุ่งกวาว - องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกวาว
ร้องกวาง 1 เทศบาลตำบลร้องกวาง ทุ่งศรี, ร้องเข็ม ร้องกวาง สุขาภิบาลร้องกวาง

*ยุบสภาตำบลทุ่งศรี รวมกับเทศบาลตำบลร้องกวาง

*ยุบองค์การบริหารส่วนตำบลร้องเข็ม รวมกับเทศบาลตำบลร้องกวาง

2 เทศบาลตำบลบ้านเวียง บ้านเวียง - องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเวียง
ลอง 1 เทศบาลตำบลบ้านปิน - บ้านปิน 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลบ้านปิน
2 เทศบาลตำบลห้วยอ้อ - ห้วยอ้อ 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลห้วยอ้อ
3 เทศบาลตำบลแม่ปาน แม่ปาน - องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปาน
4 เทศบาลตำบลแม่ลานนา - ห้วยอ้อ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลห้วยอ้อ) องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยอ้อ
5 เทศบาลตำบลเวียงต้า เวียงต้า - องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงต้า
6 เทศบาลตำบลปากกาง ปากกาง - องค์การบริหารส่วนตำบลปากกาง
สูงเม่น 1 เทศบาลตำบลสูงเม่น - สูงเม่น 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลสูงเม่น
เด่นชัย 1 เทศบาลตำบลเด่นชัย - เด่นชัย, แม่จั๊วะ, ปงป่าหวาย 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลเด่นชัย
2 เทศบาลตำบลแม่จั๊วะ - แม่จั๊วะ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลเด่นชัย และองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จั๊วะ) 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลแม่จั๊วะ
3 เทศบาลตำบลปงป่าหวาย - ปงป่าหวาย (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลเด่นชัย)
สอง 1 เทศบาลตำบลสอง - บ้านหนุน, บ้านกลาง 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลสอง
2 เทศบาลตำบลห้วยหม้าย ห้วยหม้าย - องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหม้าย
วังชิ้น 1 เทศบาลตำบลวังชิ้น - วังชิ้น 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลวังชิ้น
หนองม่วงไข่ 1 เทศบาลตำบลหนองม่วงไข่ หนองม่วงไข่ - 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลหนองม่วงไข่

*ยุบสภาตำบลหนองม่วงไข่ รวมกับเทศบาลตำบลหนองม่วงไข่

จังหวัดแม่ฮ่องสอน[แก้]

ในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีเทศบาลตำบล 6 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อและ/หรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 ขุนยวม 1  เทศบาลตำบลขุนยวม  ขุนยวม 2542  สุขาภิบาลขุนยวม
 ปาย 1  เทศบาลตำบลปาย  เวียงใต้ 2542  สุขาภิบาลปาย
 แม่ลาน้อย 1  เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย  แม่ลาน้อย 2542  สุขาภิบาลแม่ลาน้อย
 แม่สะเรียง 1  เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้  แม่สะเรียง 2554  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สะเรียง
2  เทศบาลตำบลแม่ยวม  แม่ยวม 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวม
3  เทศบาลตำบลแม่สะเรียง  บ้านกาศ, แม่สะเรียง 2542  สุขาภิบาลแม่สะเรียง

จังหวัดลำปาง[แก้]

ในเขตจังหวัดลำปาง มีเทศบาลตำบล 38 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อและ/หรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
เมืองลำปาง 1 เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว - บ่อแฮ้ว 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลบ่อแฮ้ว
2 เทศบาลตำบลต้นธงชัย ต้นธงชัย - องค์การบริหารส่วนตำบลต้นธงชัย
3 เทศบาลตำบลบุญนาคพัฒนา บุญนาคพัฒนา - องค์การบริหารส่วนตำบลบุญนาคพัฒนา
เกาะคา 1 เทศบาลตำบลเกาะคา - ศาลา, เกาะคา, ท่าผา 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลเกาะคา
2 เทศบาลตำบลลำปางหลวง ลำปางหลวง - องค์การบริหารส่วนตำบลลำปางหลวง
3 เทศบาลตำบลนาแก้ว นาแก้ว - องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก้ว
4 เทศบาลตำบลศาลา - ศาลา (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลเกาะคา) องค์การบริหารส่วนตำบลศาลา
5 เทศบาลตำบลไหล่หิน ไหล่หิน - องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่หิน
6 เทศบาลตำบลท่าผา - ท่าผา (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลเกาะคา) องค์การบริหารส่วนตำบลท่าผา
7 เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว

(เปลี่ยนชื่อจากเทศบาลตำบลสบยาว)

- เกาะคา (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลเกาะคา) องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะคา

*27 ตุลาคม 2552 เปลี่ยนชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะคา เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลสบยาว และจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลสบยาว

*30 พฤษภาคม 2554 เปลี่ยนชื่อเทศบาลตำบลสบยาว เป็นเทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว

8 เทศบาลตำบลวังพร้าว วังพร้าว - องค์การบริหารส่วนตำบลวังพร้าว
งาว 1 เทศบาลตำบลหลวงเหนือ

(เปลี่ยนชื่อจากเทศบาลตำบลดอนไชย)

หลวงเหนือ - 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลดอนไชย

*1 กรกฎาคม 2547 ยุบองค์การบริหารส่วนตำบลหลวงเหนือ รวมกับเทศบาลตำบลดอนไชย

*เปลี่ยนชื่อเทศบาลตำบลดอนไชย เป็นเทศบาลตำบลหลวงเหนือ

2 เทศบาลตำบลหลวงใต้ หลวงใต้ - องค์การบริหารส่วนตำบลหลวงใต้
แจ้ห่ม 1 เทศบาลตำบลแจ้ห่ม - แจ้ห่ม 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลแจ้ห่ม
2 เทศบาลตำบลบ้านสา บ้านสา - องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสา
3 เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ทุ่งผึ้ง - องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งผึ้ง
เถิน 1 เทศบาลตำบลเวียงมอก เวียงมอก - องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงมอก
2 เทศบาลตำบลแม่มอก แม่มอก - องค์การบริหารส่วนตำบลแม่มอก
3 เทศบาลตำบลเถินบุรี เถินบุรี - องค์การบริหารส่วนตำบลเถินบุรี
แม่ทะ 1 เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ป่าตัน นาครัว 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลป่าตันนาครัว

*1 กรกฎาคม 2547 ยุบองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตัน รวมกับเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว

2 เทศบาลตำบลแม่ทะ แม่ทะ - องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทะ
3 เทศบาลตำบลน้ำโจ้ น้ำโจ้ - องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโจ้
4 เทศบาลตำบลสิริราช

(เปลี่ยนชื่อจากเทศบาลตำบลสันดอนแก้ว)

สันดอนแก้ว - องค์การบริหารส่วนตำบลสันดอนแก้ว

*24 สิงหาคม 2550 เปลี่ยนชื่อเทศบาลตำบลสันดอนแก้ว เป็นเทศบาลตำบลสิริราช

5 เทศบาลตำบลนาครัว - นาครัว (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว) องค์การบริหารส่วนตำบลนาครัว
แม่พริก 1 เทศบาลตำบลแม่ปุ แม่ปุ - 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลแม่ปุ

*1 กรกฎาคม 2547 ยุบสภาตำบลแม่ปุ รวมกับเทศบาลตำบลแม่ปุ

2 เทศบาลตำบลแม่พริก - แม่พริก 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลแม่พริก
3 เทศบาลตำบลพระบาทวังตวง พระบาทวังตวง - องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทวังตวง
แม่เมาะ 1 เทศบาลตำบลแม่เมาะ แม่เมาะ - องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เมาะ
เมืองปาน 1 เทศบาลตำบลเมืองปาน เมืองปาน - องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปาน
วังเหนือ 1 เทศบาลตำบลบ้านใหม่ - วังเหนือ 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลบ้านใหม่
2 เทศบาลตำบลวังเหนือ - วังเหนือ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลบ้านใหม่) 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลวังเหนือ

*1 ธันวาคม 2560 ยุบองค์การบริหารส่วนตำบลวังเหนือ รวมกับเทศบาลตำบลวังเหนือ

สบปราบ 1 เทศบาลตำบลสบปราบ - สบปราบ 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลสบปราบ
เสริมงาม 1 เทศบาลตำบลเสริมงาม - ทุ่งงาม, เสริมซ้าย, เสริมกลาง 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลเสริมงาม
2 เทศบาลตำบลทุ่งงาม - ทุ่งงาม (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลเสริมงาม) องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งงาม
3 เทศบาลตำบลเสริมซ้าย - เสริมซ้าย (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลเสริมงาม) องค์การบริหารส่วนตำบลเสริมซ้าย
ห้างฉัตร 1 เทศบาลตำบลห้างฉัตร - ห้างฉัตร 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลห้างฉัตร
2 เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล - ห้างฉัตร (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลห้างฉัตร) องค์การบริหารส่วนตำบลห้างฉัตร

*เปลี่ยนชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลห้างฉัตร เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลห้างฉัตรแม่ตาล และจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ยาว

3 เทศบาลตำบลปงยางคก ปงยางคก - องค์การบริหารส่วนตำบลปงยางคก
4 เทศบาลตำบลเมืองยาว เมืองยาว - องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาว

จังหวัดลำพูน[แก้]

ในเขตจังหวัดลำพูนมีเทศบาลตำบล 39 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อและ/หรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
เมืองลำพูน 1 เทศบาลตำบลบ้านแป้น - บ้านแป้น, หนองหนาม 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลบ้านแป้น
2 เทศบาลตำบลริมปิง ริมปิง - 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลริมปิง
3 เทศบาลตำบลอุโมงค์ อุโมงค์ - 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลอุโมงค์
4 เทศบาลตำบลบ้านกลาง บ้านกลาง - องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
5 เทศบาลตำบลเหมืองง่า เหมืองง่า - องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองง่า
6 เทศบาลตำบลเวียงยอง เวียงยอง - องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงยอง
7 เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ มะเขือแจ้ - องค์การบริหารส่วนตำบลมะเขือแจ้
8 เทศบาลตำบลหนองช้างคืน หนองช้างคืน - องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างคืน
9 เทศบาลตำบลประตูป่า ประตูป่า - องค์การบริหารส่วนตำบลประตูป่าง
10 เทศบาลตำบลต้นธง ต้นธง - องค์การบริหารส่วนตำบลต้นธง
11 เทศบาลตำบลเหมืองจี้ เหมืองจี้ - องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองจี้
12 เทศบาลตำบลท่าเชียงทอง - บ้านแป้น (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลบ้านแป้น) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้น

*เปลี่ยนชื่อองค์การบริหารส่วนตำบล

บ้านแป้น เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเชียงทอง และจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลท่าเชียงทอง

13 เทศบาลตำบลศรีบัวบาน ศรีบัวบาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบัวบาน
14 เทศบาลตำบลป่าสัก ป่าสัก องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
ทุ่งหัวช้าง 1 เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง - ทุ่งหัวช้าง 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลทุ่งหัวช้าง
บ้านธิ 1 เทศบาลตำบลบ้านธิ บ้านธิ - องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านธิ
บ้านโฮ่ง 1 เทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง - บ้านโฮ่ง 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลบ้านโฮ่ง
2 เทศบาลตำบลศรีเตี้ย ศรีเตี้ย - องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเตี้ย
ป่าซาง 1 เทศบาลตำบลป่าซาง ปากบ่อง, ป่าซาง - 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลป่าซาง

*ยุบองค์การบริหารส่วนตำบลปากบ่อง รวมกับเทศบาลตำบลป่าซาง

2 เทศบาลตำบลม่วงน้อย ม่วงน้อย - 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลม่วงน้อย

*ยุบสภาตำบลม่วงน้อย รวมกับเทศบาลตำบลม่วงน้อย

3 เทศบาลตำบลแม่แรง แม่แรง - องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แรง
4 เทศบาลตำบลมะกอก มะกอก - องค์การบริหารส่วนตำบลมะกอก
แม่ทา 1 เทศบาลตำบลทากาศ - ทากาศ, ทาขุมเงิน 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลทากาศ
2 เทศบาลตำบลทาสบเส้า - ทาสบเส้า 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลทาสบเส้า
3 เทศบาลตำบลทาสบชัย - ทาสบเส้า (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลทาสบเส้า) องค์การบริหารส่วนตำบลทาสบเส้า

*เปลี่ยนชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลทาสบเส้า เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลทาสบชัย และจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลทาสบชัย

4 เทศบาลตำบลทาปลาดุก ทาปลาดุก - องค์การบริหารส่วนตำบลทาปลาดุก
5 เทศบาลตำบลทากาศเหนือ - ทากาศ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลทากาศ) องค์การบริหารส่วนตำบลทากาศ

*เปลี่ยนชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลทากาศ เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลทากาศเหนือ และจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลทากาศเหนือ

6 เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง ทาทุ่งหลวง - องค์การบริหารส่วนตำบลทาทุ่งหลวง
7 เทศบาลตำบลทาขุมเงิน - ทาขุมเงิน (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลทากาศ) องค์การบริหารส่วนตำบลทาขุมเงิน
ลี้ 1 เทศบาลตำบลวังดิน - ลี้ 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลวังดิน
2 เทศบาลตำบลแม่ตืน - แม่ตืน 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลแม่ตืน
3 เทศบาลตำบลดงดำ ดงดำ - องค์การบริหารส่วนตำบลดงดำ
4 เทศบาลตำบลศรีวิชัย ศรีวิชัย - องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
5 เทศบาลตำบลก้อ ก้อ - องค์การบริหารส่วนตำบลก้อ
6 เทศบาลตำบลลี้ - ลี้ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลวังดิน) องค์การบริหารส่วนตำบลลี้
7 เทศบาลตำบลป่าไผ่ ป่าไผ่ - องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไผ่
เวียงหนองล่อง 1 เทศบาลตำบลวังผาง วังผาง - 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลวังผาง

*ยุบสภาตำบลวังผาง รวมกับเทศบาลตำบลวังผาง

2 เทศบาลตำบลหนองล่อง หนองล่อง - องค์การบริหารส่วนตำบลหนองล่อง
3 เทศบาลตำบลหนองยวง หนองยวง - องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยวง

จังหวัดอุตรดิตถ์[แก้]

ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์มีเทศบาลตำบล 27 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อและ/หรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
เมืองอุตรดิตถ์ 1 เทศบาลตำบลบ้านด่านนาขาม - บ้านด่านนาขาม 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลบ้านด่านนาขาม
2 เทศบาลตำบลวังกะพี้ วังกะพี้ - 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลวังกะพี้

*16 มกราคม 2546 ยุบองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะพี้ รวมกับเทศบาลตำบลวังกะพี้

3 เทศบาลตำบลบ้านเกาะ บ้านเกาะ - องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
4 เทศบาลตำบลผาจุก ผาจุก - องค์การบริหารส่วนตำบลผาจุก
5 เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา คุ้งตะเภา - องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งตะเภา
6 เทศบาลตำบลน้ำริด น้ำริด - องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำริด
7 เทศบาลตำบลหาดกรวด หาดกรวด - องค์การบริหารส่วนตำบลหาดกรวด
8 เทศบาลตำบลท่าเสา ท่าเสา - องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา
9 เทศบาลตำบลป่าเซ่า ป่าเซ่า - องค์การบริหารส่วนตำบลป่าเซ่า
10 เทศบาลตำบลงิ้วงาม งิ้วงาม - องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วงาม
ตรอน 1 เทศบาลตำบลตรอน - วังแดง 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลตรอน
2 เทศบาลตำบลบ้านแก่ง - บ้านแก่ง 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลบ้านแก่ง
ทองแสนขัน 1 เทศบาลตำบลทองแสนขัน - บ่อทอง 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลทองแสนขัน
ท่าปลา 1 เทศบาลตำบลท่าปลา - ท่าปลา 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลท่าปลา
2 เทศบาลตำบลร่วมจิต - ร่วมจิต 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลร่วมจิต
3 เทศบาลตำบลจริม จริม - องค์การบริหารส่วนตำบลจริม
น้ำปาด 1 เทศบาลตำบลน้ำปาด - แสนตอ 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลน้ำปาด
บ้านโคก 1 เทศบาลตำบลบ้านโคก บ้านโคก - 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลบ้านโคก

*1 กรกฎาคม 2547 ยุบสภาตำบลบ้านโคก รวมกับเทศบาลตำบลบ้านโคก

พิชัย 1 เทศบาลตำบลท่าสัก - ท่าสัก 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลท่าสัก
2 เทศบาลตำบลในเมือง - ในเมือง 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลในเมือง
ฟากท่า 1 เทศบาลตำบลฟากท่า - ฟากท่า, สองคอน 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลฟากท่า
ลับแล 1 เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ ศรีพนมมาศ - 26 ธันวาคม 2487 -

*ยกฐานะตำบลยางกะไดใต้ เป็นเทศบาลตำบลศรีพนมมาศ

2 เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง - ไผ่ล้อม, ทุ่งยั้ง 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลทุ่งยั้ง
3 เทศบาลตำบลหัวดง - แม่พูล 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลหัวดง
4 เทศบาลตำบลพระเสด็จ - ทุ่งยั้ง (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง) องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยั้ง

*เปลี่ยนชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยั้ง เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสด็จ และจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลพระเสด็จ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ[แก้]

จังหวัดกาฬสินธุ์[แก้]

ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ มีเทศบาลตำบล 77 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อและ/หรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 เมืองกาฬสินธุ์ 1  เทศบาลตำบลนาจารย์ นาจารย์ ไผ่, ภูปอ 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลนาจารย์

*ยุบองค์การบริหารส่วนตำบลนาจารย์ รวมกับเทศบาลตำบลนาจารย์

2  เทศบาลตำบลหนองสอ ลำปาว ลำคลอง 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลหนองสอ

*ยุบองค์การบริหารส่วนตำบลลำปาว รวมกับเทศบาลตำบลหนองสอ

3  เทศบาลตำบลห้วยโพธิ์ ห้วยโพธิ์ - องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโพธิ์
4  เทศบาลตำบลลำคลอง - ลำคลอง (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลหนองสอ) องค์การบริหารส่วนตำบลลำคลอง
5  เทศบาลตำบลเชียงเครือ เชียงเครือ - องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเครือ
6  เทศบาลตำบลหลุบ หลุบ - องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบ
7  เทศบาลตำบลบึงวิชัย บึงวิชัย - องค์การบริหารส่วนตำบลบึงวิชัย
8  เทศบาลตำบลเหนือ เหนือ - องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือ
9  เทศบาลตำบลไผ่ - ไผ่ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลนาจารย์) องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่
10  เทศบาลตำบลลำพาน ลำพาน - องค์การบริหารส่วนตำบลลำพาน
11  เทศบาลตำบลภูปอ - ภูปอ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลนาจารย์) องค์การบริหารส่วนตำบลภูปอ
12  เทศบาลตำบลภูดิน ภูดิน - องค์การบริหารส่วนตำบลภูดิน
13  เทศบาลตำบลขมิ้น ขมิ้น - องค์การบริหารส่วนตำบลขมิ้น
14  เทศบาลตำบลโพนทอง โพนทอง - องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง
15  เทศบาลตำบลกลางหมื่น กลางหมื่น - องค์การบริหารส่วนตำบลกลางหมื่น
 นามน 1  เทศบาลตำบลนามน - นามน 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลนามน
2  เทศบาลตำบลสงเปลือย สงเปลือย องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปลือย
 กมลาไสย 1  เทศบาลตำบลกมลาไสย - กมลาไสย, หลักเมือง 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลกมลาไสย
2  เทศบาลตำบลธัญญา - ธัญญา 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลธัญญา
3  เทศบาลตำบลหนองแปน หนองแปน - 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลหนองแปน

*ยุบสภาตำบลหนองแปน รวมกับเทศบาลตำบลหนองแปน

4  เทศบาลตำบลดงลิง ดงลิง - องค์การบริหารส่วนตำบลดงลิง
5  เทศบาลตำบลหลักเมือง - หลักเมือง (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลกมลาไสย) องค์การบริหารส่วนตำบลหลักเมือง
 ร่องคำ 1  เทศบาลตำบลร่องคำ ร่องคำ - 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลร่องคำ

*ยุบสภาตำบลร่องคำ รวมกับเทศบาลตำบลร่องคำ

 กุฉินารายณ์ 1  เทศบาลตำบลกุดหว้า - กุดหว้า 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลกุดหว้า
2  เทศบาลตำบลจุมจัง จุมจัง - องค์การบริหารส่วนตำบลจุมจัง
3  เทศบาลตำบลนาขาม นาขาม - องค์การบริหารส่วนตำบลนาขาม
4  เทศบาลตำบลเหล่าใหญ่ เหล่าใหญ่ - องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าใหญ่
 เขาวง 1  เทศบาลตำบลกุดสิม กุดปลาเค้า คุ้มเก่า, กุดสิมคุ้มใหม่ 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลกุดสิม

*ยุบสภาตำบลกุดปลาค้าว รวมกับเทศบาลตำบลกุดสิม

2  เทศบาลตำบลสระพังทอง สระพังทอง - องค์การบริหารส่วนตำบลสระพังทอง
3  เทศบาลตำบลสงเปลือย สงเปลือย - องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปลือย
4  เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ - กุดสิมคุ้มใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสิมคุ้มใหม่
 ยางตลาด 1  เทศบาลตำบลโคกศรี - อุ่มเม่า, ดอนสมบูรณ์ 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลโคกศรี
2  เทศบาลตำบลยางตลาด - ยางตลาด 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลยางตลาด
3  เทศบาลตำบลบัวบาน บัวบาน - องค์การบริหารส่วนตำบลบัวบาน
4  เทศบาลตำบลอิตื้อ อิตื้อ - องค์การบริหารส่วนตำบลอิตื้อ
5  เทศบาลตำบลหัวนาคำ หัวนาคำ - องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนาคำ
6  เทศบาลตำบลเขาพระนอน เขาพระนอน - องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระนอน
7  เทศบาลตำบลอุ่มเม่า - อุ่มเม่า (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลโคกศรี) องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มเม่า
8  เทศบาลตำบลโนนสูง โนนสูง - องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสูง
 ห้วยเม็ก 1  เทศบาลตำบลคำใหญ่ - คำใหญ่ 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลคำใหญ่
2  เทศบาลตำบลห้วยเม็ก - ห้วยเม็ก 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลห้วยเม็ก
3  เทศบาลตำบลท่าลาดดงยาง - ห้วยเม็ก (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลห้วยเม็ก) องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเม็ก

*เปลี่ยนชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเม็ก เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดดงยาง และจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลท่าลาดดงยาง

4  เทศบาลตำบลคำเหมือดแก้ว คำเหมือดแก้ว - องค์การบริหารส่วนตำบลคำเหมือดแก้ว
 สหัสขันธ์ 1  เทศบาลตำบลโนนบุรี โนนบุรี - 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลโนนบุรี

*ยุบสภาตำบลโนนบุรี รวมกับเทศบาลตำบลโนนบุรี

2  เทศบาลตำบลภูสิงห์ ภูสิงห์ - องค์การบริหารส่วนตำบลภูสิงห์
3  เทศบาลตำบลนิคม นิคม - องค์การบริหารส่วนตำบลนิคม
4  เทศบาลตำบลโนนน้ำเกลี้ยง โนนน้ำเกลี้ยง - องค์การบริหารส่วนตำบลโนนน้ำเกลี้ยง
5  เทศบาลนามะเขือ นามะเขือ - องค์การบริหารส่วนตำบลนามะเขือ
6  เทศบาลตำบลโนนศิลา โนนศิลา - องค์การบริหารส่วนตำบลโนนศิลา
 คำม่วง 1  เทศบาลตำบลคำม่วง - ทุ่งคลอง 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลคำม่วง
2  เทศบาลตำบลโพน - โพน 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลโพน
3  เทศบาลตำบลนาทัน นาทัน - องค์การบริหารส่วนตำบลนาทัน
 ท่าคันโท 1  เทศบาลตำบลท่าคันโท ท่าคันโท นาตาล 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลท่าคันโท

*ยุบสภาตำบลท่าคันโท รวมกับเทศบาลตำบลท่าคันโท

2  เทศบาลตำบลกุงเก่า กุงเก่า - องค์การบริหารส่วนตำบลกุงเก่า
3  เทศบาลตำบลกุดจิก กุดจิก - องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
4  เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ ดงสมบูรณ์ - องค์การบริหารส่วนตำบลดงสมบูรณ์
5  เทศบาลตำบลนาตาล - นาตาล (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลท่าคันโท) องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล
 หนองกุงศรี 1  เทศบาลตำบลหนองกุงศรี - หนองกุงศรี, ลำหนองแสน 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลหนองกุงศรี
2  เทศบาลตำบลหนองหิน - หนองหิน, ดงมูล 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลหนองหิน
3  เทศบาลตำบลคำก้าว - หนองกุงศรี (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลหนองกุงศรี) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงศรี

*เปลี่ยนชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงศรี เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลคำก้าว และจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลคำก้าว

4  เทศบาลตำบลหนองบัว หนองบัว - องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
5  เทศบาลตำบลหนองสรวง หนองสรวง - องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
6  เทศบาลตำบลดงมูล - ดงมูล (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลหนองหิน) องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูล
7  เทศบาลตำบลหนองใหญ่ หนองใหญ่ - องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่
 สมเด็จ 1  เทศบาลตำบลสมเด็จ - สมเด็จ 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลสมเด็จ

*เปลี่ยนชื่อสุขาภิบาลสี่แยก เป็นสุขาภิบาลสมเด็จ

2  เทศบาลตำบลลำห้วยหลัว ลำห้วยหลัว - องค์การบริหารส่วนตำบลลำห้วยหลัว
3  เทศบาลตำบลมหาไชย มหาไชย - องค์การบริหารส่วนตำบลมหาไชย
4  เทศบาลตำบลผาเสวย ผาเสวย - องค์การบริหารส่วนตำบลผาเสวย
5  เทศบาลตำบลแซงบาดาล แซงบาดาล - องค์การบริหารส่วนตำบลแซงบาดาล
 ห้วยผึ้ง 1  เทศบาลตำบลห้วยผึ้ง - นิคมห้วยผึ้ง 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลห้วยผึ้ง
2  เทศบาลตำบลคำบง คำบง - องค์การบริหารส่วนตำบลคำบล
3  เทศบาลตำบลหนองอีบุตร หนองอิบุตร - องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอีบุตร
 นาคู 1  เทศบาลตำบลนาคู - นาคู 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลนาคู
2  เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง ภูแล่นช้าง - องค์การบริหารส่วนตำบลภูแล่นช้าง
 ดอนจาน 1  เทศบาลตำบลดอนจาน ดอนจาน - องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจาน
2  เทศบาลตำบลม่วงนา ม่วงนา - องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงนา
 ฆ้องชัย 1  เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา ฆ้องชัยพัฒนา - องค์การบริหารส่วนตำบลฆ้องชัยพัฒนา

จังหวัดขอนแก่น[แก้]

ในเขตจังหวัดขอนแก่น มีเทศบาลตำบล 77 แห่ง ได้แก่

 1. อำเภอ
ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อและ/หรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 เมืองขอนแก่น 1  เทศบาลตำบลท่าพระ  ท่าพระ    2542 สุขาภิบาลท่าพระ
2  เทศบาลตำบลเมืองเก่า เมืองเก่า     องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
3  เทศบาลตำบลบ้านเป็ด  บ้านเป็ด    2542 สุขาภิบาลบ้านเป็ด
4  เทศบาลตำบลสาวะถี  สาวะถี     องค์การบริหารส่วนตำบลสาวะถี
5  เทศบาลตำบลบ้านค้อ  บ้านค้อ     องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ
6  เทศบาลตำบลโนนท่อน  โนนท่อน     องค์การบริหารส่วนตำบลโนนท่อน
7  เทศบาลตำบลสำราญ  สำราญ      
8  เทศบาลตำบลหนองตูม  หนองตูม     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม
9  เทศบาลตำบลพระลับ  พระลับ     องค์การบริหารส่วนตำบลพระลับ
10  เทศบาลตำบลบึงเนียม  บึงเนียม     องค์การบริหารส่วนตำบลบึงเนียม
11  เทศบาลตำบลดอนหัน  ดอนหัน     องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน
 กระนวน 1  เทศบาลตำบลห้วยยาง  ห้วยยาง      
2  เทศบาลตำบลน้ำอ้อม  น้ำอ้อม      
 เขาสวนกวาง 1  เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง    เขาสวนกวาง,คำม่วง  2542  สุขาภิบาลเขาสวนกวาง
2  เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์  โนนสมบูรณ์     องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์
 โคกโพธิ์ชัย 1  เทศบาลตำบลบ้านโคก บ้านโคก  2542  สุขาภิบาลบ้านโคก
2  เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย  โพธิ์ไชย     องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัย
3  เทศบาลตำบลนาแพง  นาแพง     องค์การบริหารส่วนตำบลนาแพง
4  เทศบาลตำบลภูผาแดง บ้านโคก    องค์การบริการส่วนตำบลบ้านโคก
 ชนบท 1  เทศบาลตำบลชนบท ชนบท    สุขาภิบาลชนบท
2  เทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์ ชนบท    องค์การบริการส่วนตำบลชนบท
 ชุมแพ 1  เทศบาลตำบลหนองไผ่    หนองไผ่  2542  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
2  เทศบาลตำบลโนนหัน    โนนหัน,โนนสะอาด    สุขาภิบาลโนนหัน
3  เทศบาลตำบลหนองเสาเล้า  หนองเสาเล้า      องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสาเล้า
4  เทศบาลตำบลโคกสูงสัมพันธ์    โนนอุดม,ขัวเรียง    สุขาภิบาลโคกสูงสัมพันธ์
5  เทศบาลตำบลโนนสะอาด    โนนสะอาด    องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด
6  เทศบาลตำบลนาเพียง  นาเพียง      องค์การบริหารส่วนตำบลนาเพียง
 ซำสูง 1  เทศบาลตำบลซำสูง  กระนวน   2542 สุขาภิบาลซำสูง
 น้ำพอง 1  เทศบาลตำบลน้ำพอง  น้ำพอง      
2  เทศบาลตำบลวังชัย  วังชัย      
3  เทศบาลตำบลลำน้ำพอง  ลำน้ำพอง      
4  เทศบาลตำบลกุดน้ำใส  กุดน้ำใส      
5  เทศบาลตำบลม่วงหวาน  ม่วงหวาน      
 โนนศิลา 1  เทศบาลตำบลโนนศิลา โนนศิลา, บ้านหัน  2542  สุขาภิบาลโนนศิลา
 บ้านไผ่ 1  เทศบาลตำบลในเมือง  ในเมือง  2552  องค์การบริการส่วนตำบลในเมือง
 บ้านฝาง 1  เทศบาลตำบลบ้านฝาง  บ้านฝาง      
2  เทศบาลตำบลโคกงาม  โคกงาม      
3  เทศบาลตำบลโนนฆ้อง  โนนฆ้อง      
4  เทศบาลตำบลป่ามะนาว  ป่ามะนาว      
 บ้านแฮด 1  เทศบาลตำบลบ้านแฮด    บ้านแฮด  2542  สุขาภิบาลบ้านแฮด
2  เทศบาลตำบลวังสวรรค์  บ้านแฮด    องค์การบริการส่วนตำบลบ้านแฮด
3  เทศบาลตำบลโคกสำราญ  โคกสำราญ      
 เปือยน้อย 1  เทศบาลตำบลเปือยน้อย  เปือยน้อย,สระแก้ว 25 พฤษภาคม 2542  สุขาภิบาลเปือยน้อย
2  เทศบาลตำบลสระแก้ว  สระแก้ว  องค์การบริการส่วนตำบลสระแก้ว
 พระยืน 1  เทศบาลตำบลพระยืน พระยืน 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลพระยืน
2  เทศบาลตำบลบ้านโต้น  บ้านโต้น   25 พฤษภาคม 2542  สุขาภิบาลบ้านโต้น

*ยุบสภาตำบลบ้านโต้น รวมกับเทศบาลตำบลบ้านโต้น

3  เทศบาลตำบลพระบุ  พระบุ      
 ภูผาม่าน 1  เทศบาลตำบลภูผาม่าน  ภูผาม่าน      
2  เทศบาลตำบลโนนคอม  โนนคอม      องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคอม
 ภูเวียง 1  เทศบาลตำบลภูเวียง  ภูเวียง    2542  สุขาภิบาลบ้านเรือ
 มัญจาคีรี 1  เทศบาลตำบลมัญจาคีรี    กุดเค้า  2542  สุขาภิบาลมัญจาคีรี
2  เทศบาลตำบลนาข่า  นาข่า      
 เวียงเก่า 1  เทศบาลตำบลในเมือง  เวียงเก่า     องค์การบริการส่วนตำบลในเมือง
 แวงน้อย 1  เทศบาลตำบลแวงน้อย  แวงน้อย 2542   สุขาภิบาลแวงน้อย
2  เทศบาลตำบลก้านเหลือง  ก้านเหลือง    2552  องค์การบริการส่วนตำบลก้านเหลือง
 แวงใหญ่ 1  เทศบาลตำบลแวงใหญ่  แวงใหญ่    2542  สุขาภิบาลแวงใหญ่
 สีชมพู 1  เทศบาลตำบลสีชมพู  สีชมพู    2542  
2  เทศบาลตำบลนาจาน  นาจาน      
3  เทศบาลตำบลวังเพิ่ม  วังเพิ่ม      
 หนองนาคำ 1  เทศบาลตำบลหนองนาคำ  บ้านโคก      องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก
2  เทศบาลตำบลขนวน  ขนวน    2558  องค์การบริหารส่วนตำบลขนวน
 หนองเรือ 1  เทศบาลตำบลหนองเรือ  หนองเรือ    2542  
2  เทศบาลตำบลดอนโมง    จระเข้    
3  เทศบาลตำบลหนองแก  -  กุดกว้าง,โนนสะอาด    
4  เทศบาลตำบลโนนทอง  โนนทอง      องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง
5  เทศบาลตำบลยางคำ  ยางคำ      
6  เทศบาลตำบลกุดกว้าง    กุดกว้าง    
7  เทศบาลตำบลโนนสะอาด    โนนสะอาด    
8  เทศบาลตำบลบ้านผือ  บ้านผือ      
 หนองสองห้อง 1  เทศบาลตำบลหนองสองห้อง หนองสองห้อง   2542  สุขาภิบาลหนองสองห้อง
 อุบลรัตน์ 1  เทศบาลตำบลเขื่อนอุบลรัตน์  เขื่อนอุบลรัตน์    2542  สุขาภิบาลเขื่อนอุบลรัตน์
2  เทศบาลตำบลโคกสูง  โคกสูง      
3  เทศบาลตำบลนาคำ  นาคำ      

จังหวัดชัยภูมิ[แก้]

ในเขตจังหวัดชัยภูมิ มีเทศบาลตำบล 35 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อและ/หรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 เมืองชัยภูมิ 1  เทศบาลตำบลโคกสูง  โคกสูง 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง
2  เทศบาลตำบลชีลอง  ชีลอง 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลชีลอง
3  เทศบาลตำบลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว  บ้านค่าย 2542  สุขาภิบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว
4  เทศบาลตำบลลาดใหญ่  กุดตุ้ม, ลาดใหญ่ 2542  สุขาภิบาลลาดใหญ่
 เกษตรสมบูรณ์ 1  เทศบาลตำบลเกษตรสมบูรณ์  บ้านยาง 2542  สุขาภิบาลเกษตรสมบูรณ์
2  เทศบาลตำบลบ้านเป้า  บ้านเป้า 2542  สุขาภิบาลบ้านเป้า
3  เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ  บ้านเดื่อ 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ
 แก้งคร้อ 1  เทศบาลตำบลแก้งคร้อ  ช่องสามหมอ, หนองไผ่ 2542  สุขาภิบาลแก้งคร้อ
2  เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม  นาหนองทุ่ม 2542  สุขาภิบาลนาหนองทุ่ม
3  เทศบาลตำบลหนองสังข์  หนองสังข์ 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์
 คอนสวรรค์ 1  เทศบาลตำบลคอนสวรรค์  คอนสวรรค์, โคกมั่งงอย 2542  สุขาภิบาลคอนสวรรค์
 คอนสาร 1  เทศบาลตำบลคอนสาร  คอนสาร, ดงบัง 2542  สุขาภิบาลคอนสาร
2  เทศบาลตำบลทุ่งลุยลาย  ทุ่งลุยลาย 2554  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลุยลาย
3  เทศบาลตำบลห้วยยาง  ห้วยยาง 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
 จัตุรัส 1  เทศบาลตำบลจัตุรัส  บ้านกอก 2542  สุขาภิบาลจัตุรัส
2  เทศบาลตำบลหนองบัวโคก  หนองบัวโคก 2542  สุขาภิบาลหนองบัวโคก
3  เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่  หนองบัวใหญ่ 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวใหญ่
 เทพสถิต 1  เทศบาลตำบลเทพสถิต  วะตะแบก 2542  สุขาภิบาลเทพสถิต
 บ้านเขว้า 1  เทศบาลตำบลตลาดแร้ง  ตลาดแร้ง 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดแร้ง
2  เทศบาลตำบลทุ่งทอง  บ้านเขว้า 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเขว้า
3  เทศบาลตำบลบ้านเขว้า  บ้านเขว้า 2542  สุขาภิบาลบ้านเขว้า
4  เทศบาลตำบลลุ่มลำชี  ลุ่มลำชี 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มลำชี
 บ้านแท่น 1  เทศบาลตำบลบ้านเต่า  บ้านเต่า 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเต่า
2  เทศบาลตำบลบ้านแท่น  บ้านแท่น 2542  สุขาภิบาลบ้านแท่น
 บำเหน็จณรงค์ 1  เทศบาลตำบลบ้านเพชร  บ้านเพชร 2542  สุขาภิบาลบ้านเพชร
2  เทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์  บ้านชวน 2542  สุขาภิบาลบำเหน็จณรงค์
 ภูเขียว 1  เทศบาลตำบลธาตุทอง  ธาตุทอง 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุทอง
2  เทศบาลตำบลบ้านแก้ง  บ้านแก้ง 2554  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
3  เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว  บ้านเพชร 2542  สุขาภิบาลบ้านเพชรภูเขียว
4  เทศบาลตำบลภูเขียว  ผักปัง 2542  เทศบาลตำบลผักปัง
 หนองบัวแดง 1  เทศบาลตำบลหนองบัวแดง  หนองบัวแดง 2542  สุขาภิบาลหนองบัวแดง
2  เทศบาลตำบลหลวงศิริ  หนองบัวแดง 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแดง
 หนองบัวระเหว 1  เทศบาลตำบลโคกสะอาด  โคกสะอาด 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
2  เทศบาลตำบลหนองบัวระเหว  หนองบัวระเหว 2542  สุขาภิบาลหนองบัวระเหว
3  เทศบาลตำบลห้วยแย้  ห้วยแย้ 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแย้

จังหวัดนครพนม[แก้]

อำเภอเมืองนครพนม[แก้]
อำเภอโพนสวรรค์[แก้]
อำเภอศรีสงคราม[แก้]
อำเภอนาหว้า[แก้]
อำเภอบ้านแพง[แก้]
อำเภอท่าอุเทน[แก้]
อำเภอปลาปาก[แก้]
อำเภอนาแก[แก้]
อำเภอเรณูนคร[แก้]
อำเภอธาตุพนม[แก้]

จังหวัดนครราชสีมา[แก้]

จังหวัดบึงกาฬ[แก้]

ในเขตจังหวัดบึงกาฬ มีเทศบาลตำบล 18 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อและ/หรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 เมืองบึงกาฬ 1  เทศบาลตำบลโคกก่อง  โคกก่อง 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อง
2  เทศบาลตำบลไคสี  ไคสี 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลไคสี
3  เทศบาลตำบลโนนสว่าง  โนนสว่าง 2551  เทศบาลตำบลหนองเข็ง
4  เทศบาลตำบลบึงกาฬ  บึงกาฬ, วิศิษฐ์ 2542  สุขาภิบาลบึงกาฬ
5  เทศบาลตำบลวิศิษฐ์  วิศิษฐ์ 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลวิศิษฐ์
6  เทศบาลตำบลหนองเลิง  หนองเลิง 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเลิง
7  เทศบาลตำบลหอคำ  หอคำ 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลหอคำ
 เซกา 1  เทศบาลตำบลซาง  ซาง 2554  องค์การบริหารส่วนตำบลซาง
2  เทศบาลตำบลท่าสะอาด  ท่าสะอาด 2542  สุขาภิบาลท่าสะอาด
3  เทศบาลตำบลศรีพนา  เซกา 2542  สุขาภิบาลศรีพนา
 โซ่พิสัย 1  เทศบาลตำบลโซ่พิสัย  โซ่ 2542  สุขาภิบาลโซ่พิสัย
 บึงโขงหลง 1  เทศบาลตำบลบึงโขงหลง  บึงโขงหลง, โพธิ์หมากแข้ง 2542  สุขาภิบาลบึงโขงหลง
2  เทศบาลตำบลบึงงาม  บึงโขงหลง 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลบึงโขงหลง
 ปากคาด 1  เทศบาลตำบลปากคาด  โนนศิลา, ปากคาด 2542  สุขาภิบาลปากคาด
 พรเจริญ 1  เทศบาลตำบลดอนหญ้านาง  ดอนหญ้านาง 2542  สุขาภิบาลดอนหญ้านาง
2  เทศบาลตำบลพรเจริญ  พรเจริญ 2542  สุขาภิบาลพรเจริญ
3  เทศบาลตำบลศรีสำราญ  ศรีสำราญ 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ
 ศรีวิไล 1  เทศบาลตำบลศรีวิไล  ศรีวิไล 2542  สุขาภิบาลศรีวิไล

จังหวัดบุรีรัมย์[แก้]

อำเภอเมือง[แก้]
อำเภอคูเมือง[แก้]
อำเภอกระสัง[แก้]
อำเภอนางรอง[แก้]
อำเภอหนองกี่[แก้]
อำเภอละหานทราย[แก้]
อำเภอประโคนชัย[แก้]
อำเภอบ้านกรวด[แก้]
อำเภอพุทไธสง[แก้]
อำเภอลำปลายมาศ[แก้]
อำเภอสตึก[แก้]
อำเภอปะคำ[แก้]
อำเภอนาโพธิ์[แก้]
อำเภอหนองหงส์[แก้]
อำเภอพลับพลาชัย[แก้]
อำเภอห้วยราช[แก้]
อำเภอโนนสุวรรณ[แก้]
อำเภอชำนิ[แก้]
อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์[แก้]
อำเภอโนนดินแดง[แก้]
อำเภอบ้านด่าน[แก้]
อำเภอแคนดง[แก้]
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ[แก้]

จังหวัดมหาสารคาม[แก้]

เทศบาลตำบลเชียงยืน เทศบาลตำบลโคกพระ เทศบาลตำบลโกสุมพิสัย เทศบาลตำบลแวงน่าง เทศบาลตำบลขามเรียง เทศบาลตำบลท่าขอนยาง เทศบาลตำบลบรบือ เทศบาลตำบลแกดำ เทศบาลตำบลวาปีปทุม เทศบาลตำบลนาดูน เทศบาลตำบลนาเชือก เทศบาลตำบลหนองกุง เทศบาลตำบลกุดปลาดุก เทศบาลตำบลโพนทอง เทศบาลตำบลมิตรภาพ เทศบาลตำบลหัวดง เทศบาลตำบลหนองไผ่ เทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย

จังหวัดมุกดาหาร[แก้]

จังหวัดยโสธร[แก้]

อำเภอเมือง[แก้]
อำเภอเลิงนกทา[แก้]
อำเภอคำเขื่อนแก้ว[แก้]
อำเภอกุดชุม[แก้]
อำเภอมหาชนะชัย[แก้]
อำเภอป่าติ่ว[แก้]
อำเภอทรายมูล[แก้]
อำเภอค้อวัง[แก้]
อำเภอไทยเจริญ[แก้]

จังหวัดร้อยเอ็ด[แก้]

จังหวัดเลย[แก้]

อำเภอเมืองเลย[แก้]
 1. เทศบาลตำบลนาอ้อ
 2. เทศบาลตำบลน้ำสวย
 3. เทศบาลตำบลนาอาน
 4. เทศบาลตำบลนาโป่ง
 5. เทศบาลตำบลนาดินดำ
อำเภอนาด้วง[แก้]
 1. เทศบาลตำบลนาด้วง
 2. เทศบาลตำบลนาดอกคำ
อำเภอเชียงคาน[แก้]
 1. เทศบาลตำบลเชียงคาน
 2. เทศบาลตำบลเขาแก้ว
 3. เทศบาลตำบลธาตุ
อำเภอปากชม[แก้]
 1. เทศบาลตำบลเชียงกลม
 2. เทศบาลตำบลปากชม
 3. เทศบาลตำบลคอนสา
อำเภอด่านซ้าย[แก้]
 1. เทศบาลตำบลด่านซ้าย
 2. เทศบาลตำบลศรีสองรัก
อำเภอนาแห้ว[แก้]
 1. เทศบาลตำบลนาแห้ว
อำเภอภูเรือ[แก้]
 1. เทศบาลตำบลภูเรือ
อำเภอท่าลี่[แก้]
 1. เทศบาลตำบลท่าลี่
อำเภอวังสะพุง[แก้]
 1. เทศบาลตำบลปากปวน
 2. เทศบาลตำบลศรีสงคราม
อำเภอภูกระดึง[แก้]
 1. เทศบาลตำบลภูกระดึง
อำเภอผาขาว[แก้]
 1. เทศบาลตำบลท่าช้างคล้อง
 2. เทศบาลตำบลโนนปอแดง
อำเภอเอราวัณ[แก้]
 1. เทศบาลตำบลผาอินทร์แปลง
 2. เทศบาลตำบลเอราวัณ
 3. เทศบาลตำบลทรัพย์ไพรวัลย์
อำเภอหนองหิน[แก้]
 1. เทศบาลตำบลหนองหิน

จังหวัดศรีสะเกษ[แก้]

อำเภอเมืองศรีสะเกษ

อำเภอกันทรลักษ์

อำเภอยางชุมน้อย

อำเภอกันทรารมย์

อำเภอไพรบึง

อำเภอปรางค์กู่

อำเภอขุนหาญ

อำเภออุทุมพรพิสัย

อำเภอบึงบูรพ์

อำเภอห้วยทับทัน

อำเภอศรีรัตนะ

อำเภอขุขันธ์

อำเภอราษีไศล

อำเภอวังหิน

อำเภอพยุห์

อำเภอเมืองจันทร์

อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ

จังหวัดสกลนคร[แก้]

ในเขตจังหวัดสกลนคร มีเทศบาลตำบล ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล

(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)

ปีที่ได้รับการ

จัดตั้งเป็น เทศบาลตำบล

ชื่อและ/หรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่

(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)

 เมืองสกลนคร 1 เทศบาลตำบลดงมะไฟ ขมิ้น สุขาภิบาลดงมะไฟ
2 เทศบาลตำบลท่าแร่ ท่าแร่ สุขาภิบาลท่าแร่
3 เทศบาลตำบลธาตุนาเวง ธาตุนาเวง องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุนาเวง
4 เทศบาลตำบลเชียงเครือ เชียงเครือ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเครือ
5 เทศบาลตำบลงิ้วด่อน งิ้วด่อน องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วด่อน
6 เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง หลุบ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าปอแดง
7 เทศบาลตำบลหนองลาด หนองลาด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองลาด
8 เทศบาลตำบลฮางโฮง ฮางโฮง องค์การบริหารส่วนตำบลฮางโฮง
9 เทศบาลตำบลเมืองทองท่าแร่ ท่าแร่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่
กุสุมาลย์ 1 เทศบาลตำบลกุสุมาลย์ กุสุมาลย์ 2542 สุขาภิบาลกุสุมาลย์
 กุดบาก 1 เทศบาลตำบลกุดบาก กุดบาก 2542 สุขาภิบาลกุดบาก
2 เทศบาลตำบลกุดแฮด กุดบาก องค์การบริหารส่วนตำบลกุดบาก
3 เทศบาลตำบลกุดไห กุดไห องค์การบริหารส่วนตำบลกุดไห
4 เทศบาลตำบลนาม่อง นาม่อง องค์การบริหารส่วนตำบลนาม่อง
 พรรณานิคม 1 เทศบาลตำบลพรรณานิคม พรรณา 2542 สุขาภิบาลพรรณานิคม
2 เทศบาลตำบลพรรณานคร พรรณา องค์การบริหารส่วนตำบลพรรณานิคม
3 เทศบาลตำบลพอกน้อย พอกน้อย องค์การบริหารส่วนตำบลพอกน้อย
4 เทศบาลตำบลนาใน นาใน องค์การบริหารส่วนตำบลนาใน
5 เทศบาลตำบลบัวสว่าง บัวสว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสว่าง
6 เทศบาลตำบลวังยาง วังยาง องค์การบริหารส่วนตำบวังยาง
7 เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ นาหัวบ่อ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ
8 เทศบาลตำบลไร่ ไร่ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่
 พังโคน 1 เทศบาลตำบลพังโคน พังโคน 2542 สุขาภิบาลพังโคน
2 เทศบาลตำบลพังโคนศรีจำปา พังโคน 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลพังโคน
3 เทศบาลตำบลไฮหยอง ไฮหย่อง องค์การบริหารส่วนตำบลไฮหย่อง
4 เทศบาลตำบลแร่ แร่ องค์การบริหารส่วนตำบลแร่
วาริชภูมิ 1 เทศบาลตำบลวาริชภูมิ วาริชภูมิ สุขาภิบาลวาริชภูมิ
2 เทศบาลตำบลปลาโหล ปลาโหล องค์การบริหารส่วนตำบลปลาโหล
3 เทศบาลตำบลคำบ่อ คำบ่อ องค์การบริหารส่วนตำบลคำบ่อ
4 เทศบาลตำบลหนองหลาด หนองลาด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองลาด
วานรนิวาส 1 เทศบาลตำบลวานรนิวาส วานรนิวาส 2542 สุขาภิบาลวานรนิวาส
2 เทศบาลตำบลหนองแวง หนองแวง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
3 เทศบาลตำบลนาซอ นาซอ องค์การบริหารส่วนตำบลนาซอ
4 เทศบาลตำบลหนองสนม หนองสนม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสนม
5 เทศบาลตำบลคูสะคาม คูสะคาม องค์การบริหารส่วนตำบลคูสะคาม
6 เทศบาลตำบลกุดเรือคำ กุดเรือคำ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือคำ
 คำตากล้า 1 เทศบาลตำบลคำตากล้า คำตากล้า 2542 สุขาภิบาลคำตากล้า
2 เทศบาลตำบลแพด แพด องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านม่วง 1 เทศบาลตำบลบ้านม่วง บ้านม่วง 2542 สุขาภิบาลบ้านม่วง
2 เทศบาลตำบลห้วยหลัว ห้วยหลัว องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหลัว
อากาศอำนวย 1 เทศบาลตำบลอากาศอำนวย อากาศ 2542 สุขาภิบาลอากาศอำนวย
2 เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา สามัคคีพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคีพัฒนา
3 เทศบาลตำบลบะหว้า บะหว้า องค์การบริหารส่วนตำบลบะหว้า
4 เทศบาลตำบลโพนแพง โพนแพง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง
5 เทศบาลตำบลวาใหญ่ วาใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลวาใหญ่
6 เทศบาลตำบลท่าก้อน ท่าก้อน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อน
สว่างแดนดิน 1 เทศบาลตำบลสว่างแดนดิน สว่างแดนดิน 2542 สุขาภิบาลสว่างแดนดิน
2 เทศบาลตำบลดอนเขือง แวง 2542 สุขาภิบาลดอนเขือง
3 เทศบาลตำบลบงใต้ บงใต้ องค์การบริหารส่วนตำบลบงใต้
4 เทศบาลตำบลพันนา พันนา องค์การบริหารส่วนตำบลพันนา
5 เทศบาลตำบลหนองหลวง หนองหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
6 เทศบาลตำบลบ้านต้าย บ้านต้าย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต้าย
7 เทศบาลตำบลโคกสี โคกสี องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี
ส่องดาว 1 เทศบาลตำบลส่องดาว ส่องดาว, ปทุมวาปี 2542 สุขาภิบาลส่องดาว
2 เทศบาลตำบลท่าศิลา ท่าศิลา ดงมูล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศิลา
3 เทศบาลตำบลส่องดาวหนองแดง หนองใหญ่ ส่องดาว องค์การบริหารส่วนตำบลส่องดาว
4 เทศบาลตำบลปทุมวาปี ปทุมวาปี องค์การบริหารส่วนตำบลปทุมวาปี
5 เทศบาลตำบลวัฒนา วัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนา
โคกศรีสุพรรณ 1 เทศบาลตำบลตองโขบ ตองโขบ องค์การบริหารส่วนตำบลตองโขบ
เจริญศิลป์ 1 เทศบาลตำบลเจริญศิลป์ เจริญศิลป์, ทุ่งแก 2542 สุขาภิบาลเจริญศิลป์
 โพนนาแก้ว 1 เทศบาลตำบลนาแก้ว นาแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก้ว
2 เทศบาลตำบลบ้านโพน บ้านโพน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพน
3 เทศบาลตำบลเชียงสือ เชียงสือ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงสือ
 ภูพาน 1 เทศบาลตำบลโคกภู โคกภู องค์การบริหารส่วนตำบลโคกภู
2 เทศบาลตำบลสร้างค้อ สร้างค้อ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างค้อ

จังหวัดสุรินทร์[แก้]

จังหวัดหนองคาย[แก้]

ในเขตจังหวัดหนองคาย มีเทศบาลตำบล 17 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อและ/หรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 เมืองหนองคาย 1 เทศบาลตำบลเวียงคุก เวียงคุก สุขาภิบาลเวียงคุก

*ยุบองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงคุก รวมกับเทศบาลตำบลเวียงคุก

2 เทศบาลตำบลหนองสองห้อง ค่ายบกหวาน 2542 สุขาภิบาลหนองสองห้อง
3 เทศบาลตำบลหาดคำ หาดคำ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลเมืองหนองคาย) องค์การบริหารส่วนตำบลหาดคำ
4 เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย โพธิ์ชัย (เฉพาะนอกเขตเทศบาลเมืองหนองคาย) องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัย
5 เทศบาลตำบลกวนวัน กวนวัน (เฉพาะนอกเขตเทศบาลเมืองหนองคาย) องค์การบริหารส่วนตำบลกวนวัน
6 เทศบาลตำบลวัดธาตุ วัดธาตุ 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดธาตุ
7 เทศบาลตำบลปะโค ปะโค องค์การบริหารส่วนตำบลปะโค
8 เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ บ้านเดื่อ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ
ท่าบ่อ 1 เทศบาลตำบลโพนสา โพนสา 2542 สุขาภิบาลโพนสา
2 เทศบาลตำบลบ้านถ่อน บ้านถ่อน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน
3 เทศบาลตำบลกองนาง กองนาง 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลกองนาง
โพนพิสัย 1 เทศบาลตำบลโพนพิสัย จุมพล 2549 เทศบาลตำบลจุมพล
2 เทศบาลตำบลสร้างนางขาว สร้างนางขาว องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนางขาว
ศรีเชียงใหม่ 1 เทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ พานพร้าว 2542 สุขาภิบาลศรีเชียงใหม่
2 เทศบาลตำบลหนองปลาปาก หนองปลาปาก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาปาก
สังคม 1 เทศบาลตำบลสังคม แก้งไก่, สังคม 2542 สุขาภิบาลสังคม
เฝ้าไร่ 1 เทศบาลตำบลเฝ้าไร่ เฝ้าไร่ องค์การบริหารส่วนตำบลเฝ้าไร่

จังหวัดหนองบัวลำภู[แก้]

ในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู มีเทศบาลตำบล 23 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อและ/หรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 เมืองหนองบัวลำภู 1 เทศบาลตำบลนาคำไฮ นาคำไฮ 2542 สุขาภิบาลนาคำไฮ
2 เทศบาลตำบลนามะเฟือง นามะเฟือง 2542 สุขาภิบาลนามะเฟือง
3 เทศบาลตำบลหัวนา หัวนา 2542 สุขาภิบาลหัวนา
นากลาง 1 เทศบาลตำบลนากลาง นากลาง, ด่านช้าง, กุดแห่ 2542 สุขาภิบาลนากลาง
2 เทศบาลตำบลกุดดินจี่ กุดดินจี่ 2542 สุขาภิบาลกุดดินจี่
3 เทศบาลตำบลฝั่งแดง ฝั่งแดง 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลฝั่งแดง
4 เทศบาลตำบลเก่ากลอย เก่ากลอย 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลเก่ากลอย
5 เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม กุดดินจี่ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลกุดดินจี่) 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดดินจี่
โนนสัง 1 เทศบาลตำบลโนนสัง โนนสัง 2542 สุขาภิบาลโนนสัง
2 เทศบาลตำบลกุดดู่ กุดดู่ 2542 สุขาภิบาลกุดดู่
3 เทศบาลตำบลหนองเรือ หนองเรือ 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ
4 เทศบาลตำบลบ้านค้อ บ้านค้อ 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ
ศรีบุญเรือง 1 เทศบาลตำบลจอมทอง ศรีบุญเรือง 2542 สุขาภิบาลจอมทอง
2 เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย เมืองใหม่ 2542 สุขาภิบาลโนนสูงเปลือย
3 เทศบาลตำบลโนนสะอาด โนนสะอาด 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด
4 เทศบาลตำบลยางหล่อ ยางหล่อ 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลยางหล่อ
5 เทศบาลตำบลหนองแก หนองแก 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก
สุวรรณคูหา 1 เทศบาลตำบลบ้านโคก บ้านโคก 2542 สุขาภิบาลบ้านโคก
2 เทศบาลตำบลสุวรรณคูหา นาสี, สุวรรณคูหา, กุดผึ้ง 2542 สุขาภิบาลสุวรรณคูหา
3 เทศบาลตำบลนาดี นาดี 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
4 เทศบาลตำบลนาด่าน นาด่าน 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลนาด่าน
5 เทศบาลตำบลบุญทัน บุญทัน 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลบุญทัน
นาวัง 1 เทศบาลตำบลนาเหล่า นาเหล่า, เทพคีรี 2542 สุขาภิบาลนาเหล่า

จังหวัดอำนาจเจริญ[แก้]

จังหวัดอุดรธานี[แก้]

ในเขตจังหวัดอุดรธานี มีเทศบาลตำบล 67 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อและ/หรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 เมืองอุดรธานี 1 เทศบาลตำบลนาข่า นาข่า 2542 สุขาภิบาลนาข่า
2 เทศบาลตำบลนิคมสงเคราะห์ นิคมสงเคราะห์, โคกสะอาด 2542 สุขาภิบาลนิคมสงเคราะห์
3 เทศบาลตำบลบ้านจั่น บ้านจั่น, หนองขอนกว้าง 2542 สุขาภิบาลบ้านจั่น
4 เทศบาลตำบลหนองบัว หนองบัว, หนองนาคำ, สามพร้าว,
หนองขอนกว้าง
2542 สุขาภิบาลหนองบัว
5 เทศบาลตำบลหนองไผ่ หนองไผ่ 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
6 เทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง หนองขอนกว้าง 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขอนกว้าง
7 เทศบาลตำบลบ้านตาด บ้านตาด 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาด
กุดจับ 1 เทศบาลตำบลกุดจับ กุดจับ, เมืองเพีย 2542 สุขาภิบาลกุดจับ
2 เทศบาลตำบลเชียงเพ็ง เชียงเพ็ง 2542 สุขาภิบาลเชียงเพ็ง
3 เทศบาลตำบลตาลเลียน ตาลเลียน 2542 สุขาภิบาลตาลเลียน
4 เทศบาลตำบลสร้างก่อ สร้างก่อ 2542 สุขาภิบาลสร้างก่อ
5 เทศบาลตำบลเมืองเพีย เมืองเพีย (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลกุดจับ) 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย
6 เทศบาลตำบลปะโค ปะโค 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลปะโค
7 เทศบาลตำบลยางชุม เชียงเพ็ง 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง
กุมภวาปี 1 เทศบาลตำบลกุมภวาปี

(เปลี่ยนชื่อจากเทศบาลตำบลตูมใต้)

กุมภวาปี 2543 สุขาภิบาลตูมใต้

*12 กันยายน 2543 เปลี่ยนชื่อเทศบาลตำบลตูมใต้ เป็นเทศบาลตำบลกุมภวาปี

2 เทศบาลตำบลพันดอน พันดอน 2542 สุขาภิบาลพันดอน
3 เทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง ห้วยเกิ้ง 2542 สุขาภิบาลห้วยเกิ้ง

*ยุบสภาตำบลห้วยเกิ้ง รวมกับเทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง

4 เทศบาลตำบลปะโค ปะโค 2550 องค์การบริหารส่วนตำบลปะโค
5 เทศบาลตำบลกงพานพันดอน พันดอน 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลพันดอน
6 เทศบาลตำบลเวียงคำ เวียงคำ 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงคำ
7 เทศบาลตำบลเชียงแหว เชียงแหว 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแหว
8 เทศบาลตำบลหนองหว้า หนองหว้า 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า
9 เทศบาลตำบลแชแล แชแล 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลแชแล
กู่แก้ว 1 เทศบาลตำบลกู่แก้ว บ้านจีต 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจีต
2 เทศบาลตำบลคอนสาย คอนสาย 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสาย
ไชยวาน 1 เทศบาลตำบลไชยวาน ไชยวาน 2542 สุขาภิบาลไชยวาน
2 เทศบาลตำบลโพนสูง โพนสูง 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง
3 เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม ไชยวาน 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลไชยวาน
ทุ่งฝน 1 เทศบาลตำบลทุ่งฝน ทุ่งฝน 2542 สุขาภิบาลทุ่งฝน
2 เทศบาลตำบลทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่ 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่
น้ำโสม 1 เทศบาลตำบลนางัว นางัว, ศรีสำราญ 2542 สุขาภิบาลนางัว
2 เทศบาลตำบลน้ำโสม น้ำโสม, ศรีสำราญ 2542 สุขาภิบาลน้ำโสม
นายูง 1 เทศบาลตำบลโนนทอง โนนทอง 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง
2 เทศบาลตำบลนายูง นายูง 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง
โนนสะอาด 1 เทศบาลตำบลโนนสะอาด โนนสะอาด 2542 สุขาภิบาลโนนสะอาด

*8 มกราคม 2513 เปลี่ยนชื่อสุขาภิบาลโพธิศรีสำราญ เป็นสุขาภิบาลโนนสะอาด

2 เทศบาลตำบลหนองแวงโนนสะอาด โนนสะอาด 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด
บ้านผือ 1 เทศบาลตำบลบ้านผือ บ้านผือ 2542 สุขาภิบาลบ้านผือ
2 เทศบาลตำบลคำบง คำบง 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลคำบง
3 เทศบาลตำบลกลางใหญ่ กลางใหญ่ 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่
เพ็ญ 1 เทศบาลตำบลเพ็ญ เพ็ญ 2542 สุขาภิบาลเพ็ญ
2 เทศบาลตำบลบ้านธาตุ บ้านธาตุ 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านธาตุ
วังสามหมอ 1 เทศบาลตำบลวังสามหมอ วังสามหมอ 2542 สุขาภิบาลวังสามหมอ

*30 สิงหาคม 2526 เปลี่ยนชื่อสุขาภิบาลหนองกุงทับม้า เป็นสุขาภิบาลวังสามหมอ

2 เทศบาลตำบลลำพันชาด วังสามหมอ 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลวังสามหมอ
3 เทศบาลตำบลผาสุก ผาสุก 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลผาสุก
4 เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ หนองหญ้าไซ 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ
5 เทศบาลตำบลบะยาว บะยาว 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลบะยาว
ศรีธาตุ 1 เทศบาลตำบลศรีธาตุ ศรีธาตุ 2542 สุขาภิบาลศรีธาตุ
2 เทศบาลตำบลจำปี จำปี 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลจำปี
3 เทศบาลตำบลหัวนาคำ หัวนาคำ 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนาคำ
4 เทศบาลตำบลบ้านโปร่ง บ้านโปร่ง 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโปร่ง
สร้างคอม 1 เทศบาลตำบลสร้างคอม สร้างคอม 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างคอม
2 เทศบาลตำบลบ้านยวด บ้านยวด 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยวด
3 เทศบาลตำบลบ้านโคก บ้านโคก 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก
หนองวัวซอ 1 เทศบาลตำบลหนองวัวซอ หมากหญ้า, หนองวัวซอ 2542 สุขาภิบาลหนองวัวซอ
2 เทศบาลตำบลภูผาแดง

(เปลี่ยนชื่อจากเทศบาลตำบลหนองอ้อ-โนนหวาย)

หนองอ้อ, โนนหวาย 2555 สุขาภิบาลหนองอ้อ-โนนหวาย

*13 กรกฎาคม 2555 เปลี่ยนชื่อเทศบาลตำบลหนองอ้อ-โนนหวาย เป็นเทศบาลตำบลภูผาแดง

3 เทศบาลตำบลอูบมุง อูบมุง 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลอูบมุง
4 เทศบาลตำบลโนนหวาย โนนหวาย 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหวาย
5 เทศบาลตำบลกุดหมากไฟ กุดหมากไฟ 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดหมากไฟ
6 เทศบาลตำบลหนองบัวบาน หนองบัวบาน หนองวัวซอ 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน
หนองแสง 1 เทศบาลตำบลแสงสว่าง แสงสว่าง 2542 สุขาภิบาลแสงสว่าง
2 เทศบาลตำบลนาดี นาดี 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
หนองหาน 1 เทศบาลตำบลบ้านเชียง บ้านเชียง 2542 สุขาภิบาลบ้านเชียง
2 เทศบาลตำบลหนองเม็ก หนองเม็ก 2542 สุขาภิบาลหนองเม็ก
3 เทศบาลตำบลหนองหาน หนองหาน 2542 สุขาภิบาลหนองหาน
4 เทศบาลตำบลโคกสูง โคกสูง 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเม็ก
5 เทศบาลตำบลหนองไผ่ หนองไผ่ 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
6 เทศบาลตำบลผักตบ ผักตบ 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลผักตบ

จังหวัดอุบลราชธานี[แก้]

อำเภอเมืองอุบลราชธานี[แก้]
อำเภอศรีเมืองใหม่[แก้]
อำเภอโขงเจียม[แก้]
อำเภอเขื่องใน[แก้]
อำเภอเขมราฐ[แก้]
อำเภอเดชอุดม[แก้]
อำเภอนาจะหลวย[แก้]
อำเภอน้ำยืน[แก้]
อำเภอบุณฑริก[แก้]
อำเภอตระการพืชผล[แก้]
อำเภอกุดข้าวปุ้น[แก้]
อำเภอม่วงสามสิบ[แก้]
อำเภอวารินชำราบ[แก้]
อำเภอพิบูลมังสาหาร[แก้]
อำเภอตาลสุม[แก้]
อำเภอโพธิ์ไทร[แก้]
อำเภอสำโรง[แก้]

เทศบาลตำบลสำโรง

อำเภอดอนมดแดง[แก้]
อำเภอสิรินธร[แก้]
อำเภอทุ่งศรีอุดม[แก้]
อำเภอนาเยีย[แก้]
อำเภอนาตาล[แก้]
อำเภอเหล่าเสือโก้ก[แก้]
อำเภอสว่างวีระวงศ์[แก้]
อำเภอน้ำขุ่น[แก้]

ภาคกลาง[แก้]

จังหวัดกำแพงเพชร[แก้]

อำเภอเมืองกำแพงเพชร[แก้]
 1. เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย
 2. เทศบาลตำบลนครชุม
 3. เทศบาลตำบลปากดง
 4. เทศบาลตำบลเทพนคร
 5. เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล
อำเภอไทรงาม[แก้]
 1. เทศบาลตำบลไทรงาม
อำเภอคลองลาน[แก้]
 1. เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา
อำเภอขาณุวรลักษบุรี[แก้]
 1. เทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี
 2. เทศบาลตำบลสลกบาตร
อำเภอคลองขลุง[แก้]
 1. เทศบาลตำบลคลองขลุง
 2. เทศบาลตำบลท่าพุทรา
 3. เทศบาลตำบลท่ามะเขือ
 4. เทศบาลตำบลวังยาง
อำเภอพรานกระต่าย[แก้]
 1. เทศบาลตำบลพรานกระต่าย
 2. เทศบาลตำบลบ้านพราน
 3. เทศบาลตำบลคลองพิไกร
 4. เทศบาลตำบลเขาคีริส
อำเภอลานกระบือ[แก้]
 1. เทศบาลตำบลลานกระบือ
 2. เทศบาลตำบลช่องลม
อำเภอทรายทองวัฒนา[แก้]
 1. เทศบาลตำบลทุ่งทราย
อำเภอบึงสามัคคี[แก้]
 1. เทศบาลตำบลระหาน (อำเภอบึงสามัคคี)

จังหวัดชัยนาท[แก้]

ในเขตจังหวัดชัยนาท มีเทศบาลตำบล 38 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อและ/หรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 เมืองชัยนาท 1  เทศบาลตำบลชัยนาท  ชัยนาท 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาท
2  เทศบาลตำบลธรรมามูล  ธรรมามูล 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมามูล
3  เทศบาลตำบลนางลือ  นางลือ 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลนางลือ
4  เทศบาลตำบลบ้านกล้วย  บ้านกล้วย 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
5  เทศบาลตำบลเสือโฮก  เสือโฮก 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลเสือโฮก
6  เทศบาลตำบลหาดท่าเสา  หาดท่าเสา 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลหาดท่าเสา
 เนินขาม 1  เทศบาลตำบลเนินขาม  เนินขาม 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลเนินขาม
 มโนรมย์ 1  เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา  คุ้งสำเภา 2542  สุขาภิบาลคุ้งสำเภา
2  เทศบาลตำบลมโนรมย์  คุ้งสำเภา 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งสำเภา
3  เทศบาลตำบลศิลาดาน  ศิลาดาน 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลศิลาดาน
4  เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร  หางน้ำสาคร  อู่ตะเภา 2542  สุขาภิบาลหางน้ำสาคร
 วัดสิงห์ 1  เทศบาลตำบลวัดสิงห์  วัดสิงห์ 2480
2  เทศบาลตำบลหนองขุ่น  หนองขุ่น 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่น
3  เทศบาลตำบลหนองน้อย  หนองน้อย 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้อย
 สรรคบุรี 1  เทศบาลตำบลดงคอน  ดงคอน 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลดงคอน
2  เทศบาลตำบลดอนกำ  ดอนกำ 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำ
3  เทศบาลตำบลบางขุด  บางขุด 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุด
4  เทศบาลตำบลแพรกศรีราชา  แพรกศรีราชา 2542  สุขาภิบาลแพรกศรีราชา
5  เทศบาลตำบลโพงาม  โพงาม 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลโพงาม
6  เทศบาลตำบลสรรคบุรี  แพรกศรีราชา 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกศรีราชา
7  เทศบาลตำบลห้วยกรด  ห้วยกรด 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยกรด
8  เทศบาลตำบลห้วยกรดพัฒนา  ห้วยกรดพัฒนา 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยกรดพัฒนา
 สรรพยา 1  เทศบาลตำบลเจ้าพระยา  สรรพยา 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลสรรพยา

*เปลี่ยนชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลสรรพยา เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าพระยา และจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลเจ้าพระยา

2  เทศบาลตำบลตลุก  ตลุก 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลตลุก
3  เทศบาลตำบลบางหลวง  บางหลวง 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวง
4  เทศบาลตำบลโพธิ์พิทักษ์  โพนางดำตก 2542 สุขาภิบาลโพนางดำ

*เปลี่ยนชื่อเทศบาลตำบลโพนางดำ เป็นเทศบาลตำบลโพธิ์พิทักษ์

5  เทศบาลตำบลโพนางดำตก  โพนางดำตก 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลโพนางดำตก
6  เทศบาลตำบลโพนางดำออก  โพนางดำออก 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลโพนางดำออก
7  เทศบาลตำบลสรรพยา  สรรพยา 2542  สุขาภิบาลสรรพยา
8  เทศบาลตำบลหาดอาษา  หาดอาษา 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลหาดอาษา
 หนองมะโมง 1  เทศบาลตำบลวังตะเคียน  วังตะเคียน 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน
2  เทศบาลตำบลหนองมะโมง  หนองมะโมง 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะโมง
 หันคา 1  เทศบาลตำบลบ้านเชี่ยน  บ้านเชี่ยน 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชี่ยน
2  เทศบาลตำบลสามง่ามท่าโบสถ์  สามง่ามท่าโบสถ์ 2542  สุขาภิบาลสามง่ามท่าโบสถ์
3  เทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา  สามง่ามท่าโบสถ์ 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลสามง่ามท่าโบสถ์

*เปลี่ยนชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลสามง่ามพัฒนา และจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา

4  เทศบาลตำบลหนองแซง  หนองแซง 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
5  เทศบาลตำบลห้วยงู  ห้วยงู 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยงู
6  เทศบาลตำบลหันคา  หันคา 2542  สุขาภิบาลหันคา

จังหวัดนครนายก[แก้]

ในเขตจังหวัดนครนายก มีเทศบาลตำบล 5 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อและ/หรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 เมืองนครนายก 1  เทศบาลตำบลท่าช้าง  ท่าช้าง 2542  สุขาภิบาลท่าช้าง
 บ้านนา 1  เทศบาลตำบลบ้านนา  บ้านนา, พิกุลออก 2542  สุขาภิบาลบ้านนา
2  เทศบาลตำบลพิกุลออก  พิกุลออก 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลพิกุลออก
 ปากพลี 1  เทศบาลตำบลเกาะหวาย  เกาะหวาย 2542  สุขาภิบาลเกาะหวาย
 องครักษ์ 1  เทศบาลตำบลองครักษ์  ทรายมูล, องครักษ์ 2542  สุขาภิบาลองครักษ์

จังหวัดนครปฐม[แก้]

ในเขตจังหวัดนครปฐม มีเทศบาลตำบล 18 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อและ/หรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 เมืองนครปฐม 1  เทศบาลตำบลดอนยายหอม  ดอนยายหอม 2542  สุขาภิบาลดอนยายหอม
2  เทศบาลตำบลธรรมศาลา  ธรรมศาลา 2542  สุขาภิบาลธรรมศาลา
3  เทศบาลตำบลบ่อพลับ  บ่อพลับ 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลับ
4  เทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ  โพรงมะเดื่อ, หนองดินแดง 2542  สุขาภิบาลโพรงมะเดื่อ
5  เทศบาลตำบลมาบแค  มาบแค 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลมาบแค
 กำแพงแสน 1  เทศบาลตำบลกำแพงแสน  กำแพงแสน, ทุ่งกระพังโหม 2542  สุขาภิบาลกำแพงแสน
 ดอนตูม 1  เทศบาลตำบลสามง่าม  ลำลูกบัว, สามง่าม 2542  สุขาภิบาลสามง่าม
 นครชัยศรี 1  เทศบาลตำบลขุนแก้ว  ขุนแก้ว 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลขุนแก้ว
2  เทศบาลตำบลนครชัยศรี  ท่าตำหนัก, นครชัยศรี,
 บางกระเบา, บางแก้ว, วัดแค
2542  สุขาภิบาลนครชัยศรี
3  เทศบาลตำบลห้วยพลู  ห้วยพลู 2542  สุขาภิบาลห้วยพลู
 บางเลน 1  เทศบาลตำบลบางเลน  บางไทรป่า, บางเลน 2542  สุขาภิบาลบางเลน
2  เทศบาลตำบลบางหลวง  บางหลวง 2542  สุขาภิบาลบางหลวง
3  เทศบาลตำบลรางกระทุ่ม  บางภาษี 2542  สุขาภิบาลรางกระทุ่ม
4  เทศบาลตำบลลำพญา  ลำพญา 2542  สุขาภิบาลลำพญา
 พุทธมณฑล 1  เทศบาลตำบลคลองโยง  คลองโยง 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโยง
2  เทศบาลตำบลศาลายา  ศาลายา 2542  สุขาภิบาลศาลายา
 สามพราน 1  เทศบาลตำบลบางกระทึก  บางกระทึก 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระทึก
2  เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่  อ้อมใหญ่  บ้านใหม่ 2542  สุขาภิบาลอ้อมใหญ่

จังหวัดนครสวรรค์[แก้]

อำเภอเมืองนครสวรรค์[แก้]
 1. เทศบาลตำบลหนองเบน
อำเภอโกรกพระ[แก้]
 1. เทศบาลตำบลโกรกพระ
 2. เทศบาลตำบลบางประมุง
 3. เทศบาลตำบลบางมะฝ่อ
อำเภอชุมแสง[แก้]
 1. เทศบาลตำบลทับกฤช
อำเภอหนองบัว[แก้]
 1. เทศบาลตำบลหนองบัว
อำเภอบรรพตพิสัย[แก้]
 1. เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย
 2. เทศบาลตำบลบ้านแดน
อำเภอเก้าเลี้ยว[แก้]
 1. เทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว
อำเภอตาคลี[แก้]
 1. เทศบาลตำบลช่องแค
อำเภอท่าตะโก[แก้]
 1. เทศบาลตำบลท่าตะโก
อำเภอไพศาลี[แก้]
 1. เทศบาลตำบลไพศาลี
อำเภอพยุหะคีรี[แก้]
 1. เทศบาลตำบลพยุหะ
 2. เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
อำเภอลาดยาว[แก้]
 1. เทศบาลตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ
 2. เทศบาลตำบลลาดยาว
อำเภอตากฟ้า[แก้]
 1. เทศบาลตำบลตากฟ้า
 2. เทศบาลตำบลอุดมธัญญา

จังหวัดนนทบุรี[แก้]

ในเขตจังหวัดนนทบุรี มีเทศบาลตำบล 11 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อและ/หรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 เมืองนนทบุรี 1  เทศบาลตำบลไทรม้า  ไทรม้า 2546  องค์การบริหารส่วนตำบลไทรม้า
 ไทรน้อย 1  เทศบาลตำบลไทรน้อย  คลองขวาง, ไทรน้อย 25 พฤษภาคม 2542  สุขาภิบาลไทรน้อย

*19 พฤษภาคม 2542 เปลี่ยนชื่อสุขาภิบาลราษฎร์นิยม เป็นสุขาภิบาลไทรน้อย

 บางกรวย 1  เทศบาลตำบลบางสีทอง  บางสีทอง 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลบางสีทอง
2  เทศบาลตำบลปลายบาง  บางคูเวียง, ปลายบาง  มหาสวัสดิ์ 25 พฤษภาคม 2542  สุขาภิบาลปลายบาง

*ยุบองค์การบริหารส่วนตำบลปลายบาง รวมกับเทศบาลตำบลปลายบาง

3  เทศบาลตำบลศาลากลาง  ศาลากลาง 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลศาลากลาง
 บางใหญ่ 1  เทศบาลตำบลบางม่วง  บางม่วง, บางเลน, เสาธงหิน 25 พฤษภาคม 2542  สุขาภิบาลบางม่วง
2  เทศบาลตำบลบางใหญ่  บางแม่นาง, บางใหญ่, บ้านใหม่ 25 พฤษภาคม 2542  สุขาภิบาลบางใหญ่

*พ.ศ. 2518 ยุบสุขาภิบาลบางคูลัด

*20 ธันวาคม 2532 จัดตั้งสุขาภิบาลบางใหญ่ ในพื้นที่เดียวกัน

3  เทศบาลตำบลบางเลน  บางเลน 2554  องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน
4  เทศบาลตำบลบ้านบางม่วง  บางม่วง 2554  องค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง
5  เทศบาลตำบลเสาธงหิน  เสาธงหิน 2554  องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธงหิน
 ปากเกร็ด 1  เทศบาลตำบลบางพลับ  บางพลับ 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

จังหวัดปทุมธานี[แก้]

ในเขตจังหวัดปทุมธานี มีเทศบาลตำบล 17 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อและ/หรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 เมืองปทุมธานี 1  เทศบาลตำบลบางกะดี  บางกะดี 2546  องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะดี
2  เทศบาลตำบลบางขะแยง  บางขะแยง 2554  องค์การบริหารส่วนตำบลบางขะแยง
3  เทศบาลตำบลบางเดื่อ  บางเดื่อ 2554  องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ
4  เทศบาลตำบลบางพูน  บางพูน 2554  องค์การบริหารส่วนตำบลบางพูน
5  เทศบาลตำบลบางหลวง  บางเดื่อ, บางหลวง, บ้านฉาง 2542  สุขาภิบาลบางหลวง
6  เทศบาลตำบลบ้านกลาง  บ้านกลาง 2554  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
7  เทศบาลตำบลบ้านใหม่  บ้านใหม่ 2554  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
8  เทศบาลตำบลหลักหก  หลักหก 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลหลักหก
 ธัญบุรี 1  เทศบาลตำบลธัญบุรี  รังสิต, ลำผักกูด 2542  สุขาภิบาลธัญบุรี
 ลาดหลุมแก้ว 1  เทศบาลตำบลระแหง  ระแหง 2542  สุขาภิบาลระแหง
2  เทศบาลตำบลคลองพระอุดม  คลองพระอุดม 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม
3  เทศบาลตำบลคูขวาง  คูขวาง 2554  องค์การบริหารส่วนตำบลคูขวาง
 ลำลูกกา 1  เทศบาลตำบลลำไทร  ลำไทร 2542  สุขาภิบาลลำไทร
2  เทศบาลตำบลลำลูกกา  บึงคำพร้อย, ลำลูกกา 2542  สุขาภิบาลลำลูกกา
 สามโคก 1  เทศบาลตำบลบางเตย  บางเตย 2542  สุขาภิบาลบางเตย
2  เทศบาลตำบลสามโคก  สามโคก 2554  องค์การบริหารส่วนตำบลสามโคก
 หนองเสือ 1  เทศบาลตำบลหนองเสือ  บึงบา 2542  สุขาภิบาลหนองเสือ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา[แก้]

ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีเทศบาลตำบล 31 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อและ/หรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 ท่าเรือ 1  เทศบาลตำบลท่าเรือ  ท่าเรือ 2487
2  เทศบาลตำบลท่าหลวง  จำปา, ท่าหลวง 2542  สุขาภิบาลท่าหลวง
 นครหลวง 1  เทศบาลตำบลนครหลวง  นครหลวง  บางพระครู, บางระกำ 2542  สุขาภิบาลนครหลวง

*24 กันยายน 2547 ยุบสภาตำบลนครหลวง รวมกับเทศบาลตำบลนครหลวง

2  เทศบาลตำบลอรัญญิก  ท่าช้าง, พระนอน, สามไถ 2542  สุขาภิบาลอรัญญิก

*24 กันยายน 2547 ยุบสภาตำบลสามไถ และสภาตำบลพระนอน รวมกับเทศบาลตำบลอรัญญิก

*1 ตุลาคม 2547 ยุบสภาตำบลท่าช้าง รวมกับเทศบาลตำบลอรัญญิก

 บางซ้าย 1  เทศบาลตำบลบางซ้าย  แก้วฟ้า, เต่าเล่า, บางซ้าย 2542  สุขาภิบาลบางซ้าย
 บางไทร 1  เทศบาลตำบลบางไทร  บางไทร, บางพลี  บ้านเกาะ, ไม้ตรา 2542  สุขาภิบาลบางไทร

*6 กันยายน 2547 ยุบสภาตำบลบางพลี รวมกับเทศบาลตำบลบางไทร

2  เทศบาลตำบลราชคราม  ช้างใหญ่, ราชคราม 2542  สุขาภิบาลราชคราม
 บางบาล 1  เทศบาลตำบลบางบาล  ไทรน้อย, บางชะนี,
 บางบาล, บางหลวงโดด,
 บางหัก, บ้านกุ่ม
2542  สุขาภิบาลบางบาล

*1 ตุลาคม 2547 ยุบสภาตำบลบางบาล สภาตำบลไทรน้อย สภาตำบลบ้านกุ่ม และสภาตำบลบางชะนี รวมกับเทศบาลตำบลบางบาล

*6 ตุลาคม 2547 ยุบสภาตำบลบางหลวงโดด และสภาตำบลบางหัก รวมกับเทศบาลตำบลบางบาล

2  เทศบาลตำบลมหาพราหมณ์  มหาพราหมณ์, วัดยม
 สะพานไทย
2542  สุขาภิบาลมหาพราหมณ์

*24 กันยายน 2547 ยุบสภาตำบลสะพานไทย และสภาตำบลวัดยม รวมกับเทศบาลตำบลมหาพราหมณ์

*6 ตุลาคม 2547 ยุบสภาตำบลมหาพราหมณ์ รวมกับเทศบาลตำบลมหาพราหมณ์

 บางปะหัน 1  เทศบาลตำบลบางปะหัน  ขวัญเมือง  บางนางร้า, บางปะหัน 2542  สุขาภิบาลบางปะหัน

*6 กันยายน 2547 ยุบองค์การบริหารส่วนตำบลขวัญเมือง รวมกับเทศบาลตำบลบางปะหัน

 บางปะอิน 1  เทศบาลตำบลคลองจิก  คลองจิก 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองจิก
2  เทศบาลตำบลเชียงรากน้อย  เชียงรากน้อย 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงรากน้อย
3  เทศบาลตำบลตลาดเกรียบ  ตลาดเกรียบ 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดเกรียบ
4  เทศบาลตำบลบางปะอิน  บ้านเลน 2542 สุขาภิบาลบ้านเลน

*เปลี่ยนชื่อเทศบาลตำบลบ้านเลน เป็นเทศบาลตำบลบางปะอิน

5  เทศบาลตำบลบ้านกรด  บ้านกรด 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกรด
6  เทศบาลตำบลบ้านสร้าง  บ้านสร้าง 2542  สุขาภิบาลบ้านสร้าง

*6 กันยายน 2547 ยุบสภาตำบลบ้านสร้าง รวมกับเทศบาลตำบลบ้านสร้าง

7  เทศบาลตำบลปราสาททอง  บ้านเลน 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง
8  เทศบาลตำบลพระอินทราชา  เชียงรากน้อย 2542  สุขาภิบาลพระอินทราชา
9  เทศบาลตำบลบางกระสั้น  บางกระสั้น 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระสั้น
 บ้านแพรก 1  เทศบาลตำบลบ้านแพรก  บ้านแพรก, สำพะเนียง 2542  สุขาภิบาลบ้านแพรก
 ผักไห่ 1  เทศบาลตำบลลาดชะโด  จักราช, หนองน้ำใหญ่ 2542  สุขาภิบาลลาดชะโด

*6 กันยายน 2547 ยุบสภาตำบลจักราช และสภาตำบลหนองน้ำใหญ่ รวมกับเทศบาลตำบลลาดชะโด

 ภาชี 1  เทศบาลตำบลภาชี  ภาชี  ไผ่ล้อม 2542  สุขาภิบาลภาชี

*19 พฤษภาคม 2542 เปลี่ยนชื่อสุขาภิบาลโคกม่วง เป็นสุขาภิบาลภาชี

*6 กันยายน 2547 ยุบสภาตำบลภาชี รวมกับเทศบาลตำบลภาชี

 มหาราช 1  เทศบาลตำบลมหาราช  มหาราช, หัวไผ่ 2542  สุขาภิบาลมหาราช

*24 กันยายน 2547 ยุบสภาตำบลหัวไผ่ และสภาตำบลมหาราช รวมกับเทศบาลตำบลมหาราช

2  เทศบาลตำบลโรงช้าง  เจ้าปลุก, น้ำเต้า, พิตเพียน, โรงช้าง 2542  สุขาภิบาลโรงช้าง

*24 กันยายน 2547 ยุบสภาตำบลโรงช้าง สภาตำบลพิตเพียน และสภาตำบลน้ำเต้า รวมกับเทศบาลตำบลโรงช้าง

 ลาดบัวหลวง 1  เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง  ลาดบัวหลวง 2542  สุขาภิบาลลาดบัวหลวง
2  เทศบาลตำบลสามเมือง  สามเมือง 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
 เสนา 1  เทศบาลตำบลเจ้าเจ็ด  เจ้าเสด็จ  เจ้าเจ็ด, บ้านแถว 2540  สุขาภิบาลเจ้าเจ็ด
2  เทศบาลตำบลบางนมโค  บางนมโค 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลบางนมโค
3  เทศบาลตำบลสามกอ  สามกอ 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลสามกอ
4  เทศบาลตำบลหัวเวียง  บ้านกระทุ่ม, หัวเวียง 2542  สุขาภิบาลหัวเวียง

*24 กันยายน 2547 ยุบสภาตำบลบ้านกระทุ่ม และสภาตำบลหัวเวียง รวมกับเทศบาลตำบลหัวเวียง

 อุทัย 1  เทศบาลตำบลอุทัย  อุทัย 2542  สุขาภิบาลอุทัย

จังหวัดพิจิตร[แก้]

อำเภอเมืองพิจิตร[แก้]
 1. เทศบาลตำบลท่าฬ่อ
 2. เทศบาลตำบลวังกรด
 3. เทศบาลตำบลหัวดง
 4. เทศบาลตำบลดงป่าคำ
อำเภอวังทรายพูน[แก้]
 1. เทศบาลตำบลวังทรายพูน
 2. เทศบาลตำบลหนองปล้อง
อำเภอโพธิ์ประทับช้าง[แก้]
 1. เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง
 2. เทศบาลไผ่รอบ
อำเภอตะพานหิน[แก้]
 1. เทศบาลตำบลหนองพยอม
อำเภอบางมูลนาก[แก้]
 1. เทศบาลตำบลบางไผ่
 2. เทศบาลตำบลวังตะกู
 3. เทศบาลตำบลหอไกร
 4. เทศบาลตำบลเนินมะกอก
อำเภอโพทะเล[แก้]
 1. เทศบาลตำบลท่าเสา
 2. เทศบาลตำบลโพทะเล
 3. เทศบาลตำบลทุ่งน้อย
 4. เทศบาลตำบลบางคลาน
อำเภอสามง่าม[แก้]
 1. เทศบาลตำบลสามง่าม
 2. เทศบาลตำบลกำแพงดิน
 3. เทศบาลตำบลเนินปอ
อำเภอทับคล้อ[แก้]
 1. เทศบาลตำบลทับคล้อ
 2. เทศบาลตำบลเขาทราย
อำเภอสากเหล็ก[แก้]
 1. เทศบาลตำบลสากเหล็ก
อำเภอดงเจริญ[แก้]
 1. เทศบาลตำบลสำนักขุนเณร
 2. เทศบาลตำบลวังบงค์

จังหวัดพิษณุโลก[แก้]

ในเขตจังหวัดพิษณุโลก มีเทศบาลตำบล 24 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อและ/หรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 เมืองพิษณุโลก 1  เทศบาลตำบลท่าทอง  ท่าทอง 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทอง
2  เทศบาลตำบลบ้านคลอง  บ้านคลอง 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลอง
3  เทศบาลตำบลบ้านใหม่  วังน้ำคู้, วัดพริก 2542  สุขาภิบาลบ้านใหม่
4  เทศบาลตำบลพลายชุมพล  พลายชุมพล 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลพลายชุมพล
5  เทศบาลตำบลหัวรอ  หัวรอ 2554  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวรอ
 ชาติตระการ 1  เทศบาลตำบลป่าแดง  ท่าสะแก, ป่าแดง 2542  สุขาภิบาลป่าแดง
 นครไทย 1  เทศบาลตำบลนครไทย  นครไทย 2542  สุขาภิบาลนครไทย
2  เทศบาลตำบลบ้านแยง  บ้านแยง 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแยง
 เนินมะปราง 1  เทศบาลตำบลไทรย้อย  ไทรย้อย 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลไทรย้อย
2  เทศบาลตำบลเนินมะปราง  เนินมะปราง 2542  สุขาภิบาลเนินมะปราง
3  เทศบาลตำบลบ้านมุง  บ้านมุง 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมุง
 บางกระทุ่ม 1  เทศบาลตำบลเนินกุ่ม  เนินกุ่ม, วัดตายม 2542  สุขาภิบาลเนินกุ่ม
2  เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม  บางกระทุ่ม 2542  สุขาภิบาลบางกระทุ่ม
3  เทศบาลตำบลสนามคลี  สนามคลี 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลสนามคลี
4  เทศบาลตำบลห้วยแก้ว  บางกระทุ่ม 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระทุ่ม
 บางระกำ 1  เทศบาลตำบลบางระกำ  บางระกำ 2542  สุขาภิบาลบางระกำ
2  เทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่  บางระกำ 2554  องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ
3  เทศบาลตำบลบึงระมาณ  ปลักแรด 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลปลักแรด
4  เทศบาลตำบลปลักแรด  ปลักแรด 2542  สุขาภิบาลปลักแรด
5  เทศบาลตำบลพันเสา  พันเสา 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลพันเสา
 พรหมพิราม 1  เทศบาลตำบลพรหมพิราม  พรหมพิราม 2542  สุขาภิบาลพรหมพิราม
2  เทศบาลตำบลวงฆ้อง  มะต้อง, วงฆ้อง 2542  สุขาภิบาลวงฆ้อง
 วังทอง 1  เทศบาลตำบลวังทอง  วังทอง 2542  สุขาภิบาลวังทอง
 วัดโบสถ์ 1  เทศบาลตำบลวัดโบสถ์  ท้อแท้, ท่างาม, วัดโบสถ์ 2542  สุขาภิบาลวัดโบสถ์

จังหวัดเพชรบูรณ์[แก้]

อำเภอเมือง[แก้]
 1. เทศบาลตำบลวังชมภู
 2. เทศบาลตำบลท่าพล
อำเภอหล่มสัก[แก้]
 1. เทศบาลตำบลตาลเดี่ยว
อำเภอหล่มเก่า[แก้]
 1. เทศบาลตำบลหล่มเก่า
อำเภอเขาค้อ[แก้]
 1. เทศบาลตำบลแคมป์สน
อำเภอหนองไผ่[แก้]
 1. เทศบาลตำบลหนองไผ่
 2. เทศบาลตำบลบ่อไทย
 3. เทศบาลตำบลนาเฉลียง
 4. เทศบาลตำบลเฉลียงทอง
อำเภอบึงสามพัน[แก้]
 1. เทศบาลตำบลบึงสามพัน
 2. เทศบาลตำบลซับสมอทอด
อำเภอวิเชียรบุรี[แก้]
 1. เทศบาลตำบลพุเตย
อำเภอศรีเทพ[แก้]
 1. เทศบาลตำบลสว่างวัฒนา
 2. เทศบาลตำบลโคกสะอาด
อำเภอชนแดน[แก้]
 1. เทศบาลตำบลชนแดน
 2. เทศบาลตำบลท่าข้าม
 3. เทศบาลตำบลดงขุย
อำเภอวังโป่ง[แก้]
 1. เทศบาลตำบลวังโป่ง
 2. เทศบาลตำบลท้ายดง

จังหวัดลพบุรี[แก้]

ในเขตจังหวัดลพบุรี มีเทศบาลตำบล 20 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อและ/หรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 เมืองลพบุรี 1  เทศบาลตำบลกกโก  กกโก 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลกกโก
2  เทศบาลตำบลเขาพระงาม  เขาพระงาม 2547  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระงาม
3  เทศบาลตำบลโคกตูม  โคกตูม, นิคมสร้างตนเอง 2542  สุขาภิบาลโคกตูม
4  เทศบาลตำบลถนนใหญ่  ถนนใหญ่ 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลถนนใหญ่
5  เทศบาลตำบลท่าศาลา  ท่าศาลา 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
6  เทศบาลตำบลป่าตาล  ป่าตาล 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตาล
 โคกสำโรง 1  เทศบาลตำบลโคกสำโรง  โคกสำโรง 2500  สุขาภิบาลโคกสำโรง
 ชัยบาดาล 1  เทศบาลตำบลลำนารายณ์  ชัยนารายณ์, ลำนารายณ์ 2542  สุขาภิบาลลำนารายณ์
 ท่าวุ้ง 1  เทศบาลตำบลโคกสลุด  โคกสลุด 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุด
2  เทศบาลตำบลท่าโขลง  เขาสมอคอน 2542  สุขาภิบาลท่าโขลง
3  เทศบาลตำบลท่าวุ้ง  ท่าวุ้ง 2542  สุขาภิบาลท่าวุ้ง
4  เทศบาลตำบลบางงา  บางงา 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลบางงา
5  เทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว  โพตลาดแก้ว 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลโพตลาดแก้ว
 ท่าหลวง 1  เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง  ท่าหลวง 2542  สุขาภิบาลบ้านท่าหลวง
 พัฒนานิคม 1  เทศบาลตำบลแก่งเสือเต้น  หนองบัว 2542  สุขาภิบาลแก่งเสือเต้น
2  เทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง  พัฒนานิคม 2554  องค์การบริหารส่วนตำบลพัฒนานิคม
3  เทศบาลตำบลดีลัง  ดีลัง 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลดีลัง
4  เทศบาลตำบลพัฒนานิคม  พัฒนานิคม 2542  สุขาภิบาลพัฒนานิคม
 สระโบสถ์ 1  เทศบาลตำบลสระโบสถ์  สระโบสถ์ 2542  สุขาภิบาลสระโบสถ์
 หนองม่วง 1  เทศบาลตำบลหนองม่วง  หนองม่วง 2542  สุขาภิบาลหนองม่วง

จังหวัดสมุทรปราการ[แก้]

ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ มีเทศบาลตำบล 13 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อและ/หรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 เมืองสมุทรปราการ 1  เทศบาลตำบลด่านสำโรง  สำโรงเหนือ 2542  สุขาภิบาลด่านสำโรง
2  เทศบาลตำบลบางปู  ท้ายบ้าน, ท้ายบ้านใหม่,
 บางปู, บางปูใหม่
2542  สุขาภิบาลบางปู
3  เทศบาลตำบลบางเมือง  เทพารักษ์, บางเมือง, บางเมืองใหม่ 2542  สุขาภิบาลบางเมือง
4  เทศบาลตำบลแพรกษา  แพรกษา, แพรกษาใหม่ 2542  สุขาภิบาลแพรกษา
5  เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ  เทพารักษ์, บางเมืองใหม่, สำโรงเหนือ 2538  สุขาภิบาลสำโรงเหนือ
 บางบ่อ 1  เทศบาลตำบลคลองด่าน  คลองด่าน 2542  สุขาภิบาลคลองด่าน
2  เทศบาลตำบลคลองสวน  คลองสวน 2542  สุขาภิบาลคลองสวน
3  เทศบาลตำบลบางบ่อ  บางบ่อ 2542  สุขาภิบาลบางบ่อ
4  เทศบาลตำบลบางพลีน้อย  บางพลีน้อย 2554  องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีน้อย
 บางพลี 1  เทศบาลตำบลบางพลี  บางโฉลง, บางปลา, บางพลีใหญ่ 2542  สุขาภิบาลบางพลี
 บางเสาธง 1  เทศบาลตำบลบางเสาธง  บางเสาธง, ศีรษะจรเข้ใหญ่ 2542  สุขาภิบาลบางเสาธง
 พระสมุทรเจดีย์ 1  เทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์  ปากคลองบางปลากด 2542  สุขาภิบาลพระสมุทรเจดีย์
2  เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า  ในคลองบางปลากด, แหลมฟ้าผ่า 2542  สุขาภิบาลแหลมฟ้าผ่า

จังหวัดสมุทรสงคราม[แก้]

ในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม มีเทศบาลตำบล 8 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อและ/หรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 เมืองสมุทรสงคราม 1  เทศบาลตำบลบางจะเกร็ง  บางจะเกร็ง 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลบางจะเกร็ง
 บางคนที 1  เทศบาลตำบลกระดังงา  กระดังงา 2542  สุขาภิบาลกระดังงา
2  เทศบาลตำบลบางกระบือ  บางกระบือ 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ
3  เทศบาลตำบลบางนกแขวก  บางนกแขวก  บางคนที 2542  สุขาภิบาลบางนกแขวก
4  เทศบาลตำบลบางยี่รงค์  บางยี่รงค์ 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่รงค์
 อัมพวา 1  เทศบาลตำบลสวนหลวง  สวนหลวง 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง
2  เทศบาลตำบลเหมืองใหม่  เหมืองใหม่ 2542  สุขาภิบาลเหมืองใหม่
3  เทศบาลตำบลอัมพวา  อัมพวา 2483

จังหวัดสมุทรสาคร[แก้]

ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร มีเทศบาลตำบล 9 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อและ/หรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 เมืองสมุทรสาคร 1  เทศบาลตำบลท่าจีน  ท่าจีน 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจีน
2  เทศบาลตำบลนาดี  นาดี 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
3  เทศบาลตำบลบางปลา  บ้านเกาะ 2542  สุขาภิบาลบางปลา
4  เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก  บางหญ้าแพรก 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลบางหญ้าแพรก
 กระทุ่มแบน 1  เทศบาลตำบลดอนไก่ดี  ดอนไก่ดี 2554  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไก่ดี
2  เทศบาลตำบลสวนหลวง  สวนหลวง 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง
 บ้านแพ้ว 1  เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา  เกษตรพัฒนา  คลองตัน 2542  สุขาภิบาลเกษตรพัฒนา
2  เทศบาลตำบลบ้านแพ้ว  บ้านแพ้ว, หลักสาม 2542  สุขาภิบาลบ้านแพ้ว
3  เทศบาลตำบลหลักห้า  ยกกระบัตร, โรงเข้,
 หนองบัว, หนองสองห้อง
2542  สุขาภิบาลหลักห้า

จังหวัดสระบุรี[แก้]

ในเขตจังหวัดสระบุรี มีเทศบาลตำบล 34 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อและ/หรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 เมืองสระบุรี 1  เทศบาลตำบลกุดนกเปล้า  กุดนกเปล้า 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดนกเปล้า
2  เทศบาลตำบลตะกุด  ตะกุด 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลตะกุด
3  เทศบาลตำบลป๊อกแป๊ก  หนองโน 2542  สุขาภิบาลป๊อกแป๊ก
 เฉลิมพระเกียรติ 1  เทศบาลตำบลหน้าพระลาน  หน้าพระลาน 2542  สุขาภิบาลหน้าพระลาน
 ดอนพุด 1  เทศบาลตำบลดอนพุด  ดอนพุด, บ้านหลวง, ไผ่หลิ่ว 2542  สุขาภิบาลดอนพุด
 บ้านหมอ 1  เทศบาลตำบลตลาดน้อย  ตลาดน้อย 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดน้อย
2  เทศบาลตำบลท่าลาน  บ้านครัว 2542  สุขาภิบาลท่าลาน
3<