รายชื่อเทศบาลตำบลในประเทศไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

เทศบาลตำบล เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับเมืองขนาดเล็ก โดยทั่วไปเทศบาลตำบลมีฐานะเดิมเป็นสุขาภิบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) การจัดตั้งเทศบาลตำบลกระทำโดยประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะท้องถิ่นขึ้นเป็นเทศบาลตำบลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 เทศบาลตำบลมีนายกเทศมนตรีคนหนึ่งทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหารและสภาเทศบาลซึ่งประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 12 คนที่ราษฎรในเขตเทศบาลเลือกตั้งมาทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติ นายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของราษฎรเขตเทศบาล

ณ วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2562 มีเทศบาลตำบลทั้งสิ้น 2,236 แห่ง[1]

ภาคเหนือ[แก้]

จังหวัดเชียงราย[แก้]

ในเขตจังหวัดเชียงราย มีเทศบาลตำบล 72 แห่ง[2] ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อหรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 เมืองเชียงราย 1  เทศบาลตำบลบ้านดู่  บ้านดู่ 2547[3]  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดู่
2  เทศบาลตำบลนางแล  นางแล  องค์การบริหารส่วนตำบลนางแล
3  เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย  ป่าอ้อดอนชัย  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อดอนชัย
4  เทศบาลตำบลแม่ยาว  แม่ยาว  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยาว
5  เทศบาลตำบลสันทราย  สันทราย  องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
6  เทศบาลตำบลท่าสุด  ท่าสุด  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสุด
7  เทศบาลตำบลท่าสาย  ท่าสาย  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาย
8  เทศบาลตำบลห้วยสัก  ห้วยสัก  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสัก
9  เทศบาลตำบลดอยลาน  ดอยลาน  องค์การบริหารส่วนตำบลดอยลาน
10  เทศบาลตำบลดอยฮาง  ดอยฮาง  องค์การบริหารส่วนตำบลดอยฮาง
 เวียงชัย 1  เทศบาลตำบลเวียงชัย  เวียงชัย, เมืองชุม 2542  สุขาภิบาลเวียงชัย
2  เทศบาลตำบลเวียงเหนือ  เวียงเหนือ  องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ
3  เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย  เวียงชัย  องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงชัย
4  เทศบาลตำบลเมืองชุม  เมืองชุม  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองชุม
5  เทศบาลตำบลดอนศิลา  ดอนศิลา  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศิลา
 เชียงของ 1  เทศบาลตำบลบุญเรือง  บุญเรือง 2542  สุขาภิบาลบุญเรือง
2  เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ  เวียง 2542  สุขาภิบาลเวียงเชียงของ
3  เทศบาลตำบลเวียง  เวียง  องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
4  เทศบาลตำบลครึ่ง  ครึ่ง  องค์การบริหารส่วนตำบลครึ่ง
5  เทศบาลตำบลศรีดอนชัย  ศรีดอนชัย  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนชัย
6  เทศบาลตำบลห้วยซ้อ  ห้วยซ้อ  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยซ้อ
7  เทศบาลตำบลสถาน  สถาน  องค์การบริหารส่วนตำบลสถาน
 เทิง 1  เทศบาลตำบลบ้านปล้อง  ปล้อง 2542  สุขาภิบาลบ้านปล้อง
2  เทศบาลตำบลเวียงเทิง  เวียง 2542  สุขาภิบาลเวียงเทิง
3  เทศบาลตำบลงิ้ว  งิ้ว  องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว
4  เทศบาลตำบลสันทรายงาม  สันทรายงาม  องค์การบริหารส่วนตำบลสันทรายงาม
5  เทศบาลตำบลหงาว  หงาว  องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว
6  เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน  เชียงเคี่ยน  องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเคี่ยน
 พาน 1  เทศบาลตำบลเมืองพาน  เมืองพาน 2542  สุขาภิบาลเมืองพาน
2  เทศบาลตำบลสันมะเค็ด  สันมะเค็ด  องค์การบริหารส่วนตำบลสันมะเค็ด
 ป่าแดด 1  เทศบาลตำบลป่าแงะ  ป่าแงะ 2542  สุขาภิบาลป่าแงะ
2  เทศบาลตำบลป่าแดด  ป่าแดด 2542  สุขาภิบาลป่าแดด
3  เทศบาลตำบลสันมะค่า  สันมะค่า  องค์การบริหารส่วนตำบลสันมะค่า
4  เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน  ศรีโพธิ์เงิน  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโพธิ์เงิน
5  เทศบาลตำบลโรงช้าง  โรงช้าง  องค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง
 แม่จัน 1  เทศบาลตำบลจันจว้า  จันจว้า, จันจว้าใต้ 2542  สุขาภิบาลจันจว้า
2  เทศบาลตำบลแม่คำ  แม่คำ 2542  สุขาภิบาลแม่คำ
3  เทศบาลตำบลแม่จัน  แม่จัน 2542  สุขาภิบาลแม่จัน
4  เทศบาลตำบลสันทราย  สันทราย 2542  สุขาภิบาลสันทราย
5  เทศบาลตำบลป่าซาง  ป่าซาง  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง
6  เทศบาลตำบลสายน้ำคำ  แม่คำ  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำ
7  เทศบาลตำบลแม่ไร่  แม่ไร่  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ไร่
8  เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก  ท่าข้าวเปลือก  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าวเปลือก
 เชียงแสน 1  เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน  เวียง 2542  สุขาภิบาลเวียงเชียงแสน
2  เทศบาลตำบลโยนก  โยนก  องค์การบริหารส่วนตำบลโยนก
3  เทศบาลตำบลป่าสัก  ป่าสัก  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
4  เทศบาลตำบลบ้านแซว  บ้านแซว  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแซว
5  เทศบาลตำบลแม่เงิน  แม่เงิน  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เงิน
 แม่สาย 1  เทศบาลตำบลแม่สาย  แม่สาย, เวียงพางคำ 2542  สุขาภิบาลแม่สาย
2  เทศบาลตำบลห้วยไคร้  ห้วยไคร้ 2542  สุขาภิบาลห้วยไคร้
3  เทศบาลตำบลเวียงพางคำ  เวียงพางคำ  องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงพางคำ
4  เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ  แม่สาย  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาย
 แม่สรวย 1  เทศบาลตำบลแม่สรวย  แม่สรวย 2542  สุขาภิบาลแม่สรวย
2  เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง  เจดีย์หลวง 2542  เทศบาลตำบลศรีถ้อย
3  เทศบาลตำบลเวียงสรวย  แม่สรวย  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สรวย
 เวียงป่าเป้า 1  เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า  เวียง 2542  สุขาภิบาลเวียงป่าเป้า
2  เทศบาลตำบลแม่ขะจาน  แม่เจดีย์ 2542  สุขาภิบาลแม่ขะจาน
3  เทศบาลตำบลป่างิ้ว  ป่างิ้ว  องค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้ว
4  เทศบาลตำบลเวียงกาหลง  เวียงกาหลง  องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกาหลง
 พญาเม็งราย 1  เทศบาลตำบลพญาเม็งราย  แม่เปา, เม็งราย 2542  สุขาภิบาลพญาเม็งราย
2  เทศบาลตำบลไม้ยา  ไม้ยา  องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ยา
3  เทศบาลตำบลเม็งราย  เม็งราย  องค์การบริหารส่วนตำบลเม็งราย
 ขุนตาล 1  เทศบาลตำบลบ้านต้า  ต้า 2542  สุขาภิบาลบ้านต้า
2  เทศบาลตำบลป่าตาล  ป่าตาล  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตาล
3  เทศบาลตำบลยางฮอม  ยางฮอม  องค์การบริหารส่วนตำบลยางฮอม
 แม่ลาว 1  เทศบาลตำบลป่าก่อดำ  ป่าก่อดำ, จอมหมอกแก้ว 2542  สุขาภิบาลป่าก่อดำ
2  เทศบาลตำบลแม่ลาว  ดงมะดะ 2542  สุขาภิบาลแม่ลาว
3  เทศบาลตำบลดงมะดะ  ดงมะดะ  องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะดะ
 เวียงแก่น 1  เทศบาลตำบลม่วงยาย  ม่วงยาย  องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงยาย
2  เทศบาลตำบลหล่ายงาว  หล่ายง่าว  องค์การบริหารส่วนตำบลหล่ายงาว
3  เทศบาลตำบลท่าข้าม  ท่าข้าม  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
 เวียงเชียงรุ้ง 1  เทศบาลตำบลบ้านเหล่า  ทุ่งก่อ, ดงมหาวัน 2542  สุขาภิบาลบ้านเหล่า

จังหวัดเชียงใหม่[แก้]

ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ มีเทศบาลตำบลทั้งหมด 116 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อหรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 เมืองเชียงใหม่ 1  เทศบาลตำบลช้างเผือก  ช้างเผือก 2542  สุขาภิบาลช้างเผือก
2  เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง  หนองป่าครั่ง 2549  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าครั่ง
3  เทศบาลตำบลหนองหอย  หนองหอย 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย
4  เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม  ฟ้าฮ่าม 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าฮ่าม
5  เทศบาลตำบลป่าแดด  ป่าแดด 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด
6  เทศบาลตำบลสุเทพ  สุเทพ 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลสุเทพ
7  เทศบาลตำบลท่าศาลา  ท่าศาลา
8  เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ  สันผีเสื้อ 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลสันผีเสื้อ
 จอมทอง 1  เทศบาลตำบลจอมทอง  ข่วงเปา, ดอยแก้ว, บ้านหลวง 2542  สุขาภิบาลบ้านหลวง
2  เทศบาลตำบลดอยแก้ว  ดอยแก้ว 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลดอยแก้ว
3  เทศบาลตำบลบ้านแปะ  บ้านแปะ 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปะ
4  เทศบาลตำบลบ้านหลวง  บ้านหลวง 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง
5  เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ  สบเตี๊ยะ 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลสบเตี๊ยะ
6  เทศบาลตำบลแม่สอย  แม่สอย 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สอย
 แม่แจ่ม 1  เทศบาลตำบลแม่แจ่ม  ช่างเคิ่ง 2542  สุขาภิบาลแม่แจ่ม
2  เทศบาลตำบลท่าผา  ท่าผา 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าผา
 เชียงดาว 1  เทศบาลตำบลเชียงดาว  เชียงดาว 2542  สุขาภิบาลเชียงดาว
2  เทศบาลตำบลเมืองงาย  เมืองงาย 2542  สุขาภิบาลเมืองงาย
3  เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ  เมืองงาย 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองงาย
4  เทศบาลตำบลปิงโค้ง  ปิงโค้ง 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลปิงโค้ง
5  เทศบาลตำบลเมืองนะ  เมืองนะ 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนะ
6  เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง  ทุ่งข้าวพวง 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งข้าวพวง
7  เทศบาลตำบลแม่นะ  แม่นะ 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นะ
 ดอยสะเก็ด 1  เทศบาลตำบลเชิงดอย  เชิงดอย 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงดอย
2  เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด  ลวงเหนือ, ป่าป้อง, เชิงดอย 2542  สุขาภิบาลเชิงดอย
3  เทศบาลตำบลตลาดขวัญ  ตลาดขวัญ 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดขวัญ
4  เทศบาลตำบลตลาดใหญ่  ตลาดใหญ่ 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหญ่
5  เทศบาลตำบลป่าป้อง  ป่าป้อง 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าป้อง
6  เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง  ป่าเมี่ยง 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าเมี่ยง
7  เทศบาลตำบลแม่คือ  แม่คือ 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คือ
8  เทศบาลตำบลแม่โป่ง  แม่โป่ง 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่โป่ง
9  เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน  แม่ฮ้อยเงิน 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อยเงิน
10  เทศบาลตำบลลวงเหนือ  ลวงเหนือ 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลลวงเหนือ
11  เทศบาลตำบลสง่าบ้าน  สง่าบ้าน 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลสง่าบ้าน
12  เทศบาลตำบลสันปูเลย  สันปูเลย 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลสันปูเลย
13  เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์  สำราญราษฎร์ 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญราษฎร์
 แม่แตง 1  เทศบาลตำบลจอมแจ้ง  ขี้เหล็ก 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก
2  เทศบาลตำบลแม่หอพระ  แม่หอพระ 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่หอพระ
3  เทศบาลตำบลแม่แตง  แม่แตง 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แตง
4  เทศบาลตำบลสันมหาพน  สันมหาพน  ขี้เหล็ก 2542  สุขาภิบาลสันมหาพน
5  เทศบาลตำบลอินทขิล  อินทขิล 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลอินทขิล
 แม่ริม 1  เทศบาลตำบลขี้เหล็ก ขี้เหล็ก 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก
2  เทศบาลตำบลแม่ริม ริมใต้ แม่สา 2542  สุขาภิบาลแม่ริม
3  เทศบาลตำบลแม่แรม แม่แรม 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แรม
4  เทศบาลตำบลริมเหนือ  ริมเหนือ 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลริมเหนือ
5  เทศบาลตำบลสันโป่ง  สันโป่ง 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลสันโป่ง
6  เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว  เหมืองแก้ว 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองแก้ว
 สะเมิง 1  เทศบาลตำบลสะเมิงใต้  สะเมิงใต้ 2542  สุขาภิบาลสะเมิงใต้
 ฝาง 1  เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า  แม่ข่า 2542  สุขาภิบาลบ้านแม่ข่า
2  เทศบาลตำบลแม่ข่า  แม่ข่า 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข่า
3  เทศบาลตำบลเวียงฝาง  เวียง 2542  สุขาภิบาลเวียงฝาง
4  เทศบาลตำบลสันทราย  สันทราย 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
 แม่อาย 1  เทศบาลตำบลแม่อาย  แม่อาย, มะลิกา 2542  สุขาภิบาลแม่อาย
 พร้าว 1  เทศบาลตำบลน้ำแพร่  น้ำแพร่ 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่
2  เทศบาลตำบลบ้านโป่ง  บ้านโป่ง 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
3  เทศบาลตำบลป่าตุ้ม  ป่าตุ้ม 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตุ้ม
4  เทศบาลตำบลป่าไหน่  ป่าไหน่ 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไหน่
5  เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง  แม่ปั๋ง
6  เทศบาลตำบลเวียงพร้าว  เวียง, ทุ่งหลวง 2542  สุขาภิบาลเวียงพร้าว
 สันป่าตอง 1  เทศบาลตำบลทุ่งต้อม  ทุ่งต้อม 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต้อม
2  เทศบาลตำบลทุ่งสะโตก  ทุ่งสะโตก 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสะโตก
3  เทศบาลตำบลบ้านกลาง  ท่าวังพร้าว, มะขามหลวง, บ้านกลาง, มะขุนหวาน 2542  สุขาภิบาลบ้านกลาง
4  เทศบาลตำบลบ้านแม  บ้านแม 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแม
5  เทศบาลตำบลยุหว่า  ยุหว่า 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลยุหว่า
6  เทศบาลตำบลสันป่าตอง  ยุหว่า, ทุ่งต้อม, มะขามหลวง 2542  สุขาภิบาลยุหว่า
 สันกำแพง 1  เทศบาลตำบลบวกค้าง  บวกค้าง 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลบวกค้าง
2  เทศบาลตำบลแม่ปูคา  แม่ปูคา 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปูคา
3  เทศบาลตำบลสันกลาง  สันกลาง 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง
4  เทศบาลตำบลสันกำแพง  ทรายมูล  สันกำแพง, แช่ช้าง 2542  สุขาภิบาลสันกำแพง
5  เทศบาลตำบลห้วยทราย  ห้วยทราย 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
6  เทศบาลตำบลออนใต้  ออนใต้ 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลออนใต้
 สันทราย 1  เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว  แม่แฝกใหม่
2  เทศบาลตำบลป่าไผ่  ป่าไผ่  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไผ่
3  เทศบาลตำบลเมืองเล็น  เมืองเล็น 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเล็น
4  เทศบาลตำบลแม่แฝก  แม่แฝก
5  เทศบาลตำบลสันทรายหลวง  สันทรายหลวง, สันทรายน้อย  สันพระเนตร, ป่าไผ่ 2542  สุขาภิบาลสันทรายหลวง
6  เทศบาลตำบลสันนาเม็ง  สันนาเม็ง 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลสันนาเม็ง
7  เทศบาลตำบลสันป่าเปา  สันป่าเปา 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่าเปา
8  เทศบาลตำบลสันพระเนตร  สันพระเนตร 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลสันพระเนตร
9  เทศบาลตำบลหนองจ๊อม  หนองจ๊อม 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจ๊อม
10  เทศบาลตำบลหนองหาร  หนองหาร 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาร
11  เทศบาลตำบลหนองแหย่ง  หนองแหย่ง 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหย่ง
 หางดง 1  เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา  น้ำแพร่พัฒนา 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่
2  เทศบาลตำบลบ้านปง  บ้านปง 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปง
3  เทศบาลตำบลบ้านแหวน  บ้านแหวน 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหวน
4  เทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง  หางดง 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท่าช้าง
5  เทศบาลตำบลสันผักหวาน  สันผักหวาน 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลสันผักหวาน
6  เทศบาลตำบลหนองแก๋ว  หนองแก๋ว 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก๋ว
7  เทศบาลตำบลหนองควาย  หนองควาย 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองควาย
8  เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา  หนองตอง 2542  สุขาภิบาลหนองตองพัฒนา
9  เทศบาลตำบลหางดง  หางดง 2542  สุขาภิบาลหางดง
10  เทศบาลตำบลหารแก้ว  หารแก้ว 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลหารแก้ว
 ฮอด 1  เทศบาลตำบลท่าข้าม  หางดง 2542  สุขาภิบาลท่าข้าม
2  เทศบาลตำบลบ่อหลวง  บ่อหลวง 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหลวง
3  เทศบาลตำบลบ้านตาล  บ้านตาล 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล
 ดอยเต่า 1  เทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา  ท่าเดื่อ, มืดกา 2542  สุขาภิบาลท่าเดื่อ
 อมก๋อย 1  เทศบาลตำบลอมก๋อย  อมก๋อย 2542  สุขาภิบาลอมก๋อย
 สารภี 1  เทศบาลตำบลขัวมุง  ขัวมุง 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลขัวมุง
2  เทศบาลตำบลชมภู  ชมภู
3  เทศบาลตำบลไชยสถาน  ไชยสถาน 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน
4  เทศบาลตำบลดอนแก้ว  ดอนแก้ว 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว
5  เทศบาลตำบลท่ากว้าง  ท่ากว้าง 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากว้าง
6  เทศบาลตำบลท่าวังตาล  ท่าวังตาล 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังตาล
7  เทศบาลตำบลป่าบง  ป่าบง 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบง
8  เทศบาลตำบลยางเนิ้ง  ยางเนิ้ง  สารภี, หนองผึ้ง 2542  สุขาภิบาลยางเนิ้ง
9  เทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์  สันทราย 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
10  เทศบาลตำบลสารภี  สารภี 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี
11  เทศบาลตำบลหนองผึ้ง  หนองผึ้ง 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผึ้ง
12  เทศบาลตำบลหนองแฝก  หนองแฝก 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแฝก
 เวียงแหง 1  เทศบาลตำบลแสนไห  แสนไห 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลแสนไห
 ไชยปราการ 1  เทศบาลตำบลไชยปราการ  ปงตำ  ศรีดงเย็น, หนองบัว 2542  สุขาภิบาลไชยปราการ
2  เทศบาลตำบลหนองบัว  หนองบัว 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
 แม่วาง 1  เทศบาลตำบลแม่วาง  บ้านกาด, ดอนเปา 2542  สุขาภิบาลบ้านกาด
 ดอยหล่อ 1  เทศบาลตำบลยางคราม  ยางคราม 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลยางคราม
2  เทศบาลตำบลสองแคว  สองแคว 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลสองแคว
3  เทศบาลตำบลสันติสุข  สันติสุข 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข

จังหวัดน่าน[แก้]

ในเขตจังหวัดน่าน มีเทศบาลตำบล 18 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อหรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 เมืองน่าน 1  เทศบาลตำบลดู่ใต้  ดู่ใต้  องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ใต้
2  เทศบาลตำบลกองควาย  กองควาย  องค์การบริหารส่วนตำบลกองควาย
 เชียงกลาง 1  เทศบาลตำบลเชียงกลาง  เชียงกลาง, เปือ, พญาแก้ว 2542  เทศบาลตำบลสบกอน
2  เทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน  เชียงคาน, พระพุทธบาท  องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธบาท
 ท่าวังผา 1  เทศบาลตำบลท่าวังผา  ท่าวังผา 2542  สุขาภิบาลท่าวังผา
 ทุ่งช้าง 1  เทศบาลตำบลทุ่งช้าง  และ, ทุ่งช้าง 2542  เทศบาลตำบลและ
2  เทศบาลตำบลงอบ  งอบ  องค์การบริหารส่วนตำบลงอบ
 นาน้อย 1  เทศบาลตำบลนาน้อย  นาน้อย 2542  สุขาภิบาลนาน้อย
2  เทศบาลตำบลศีรษะเกษ  ศีรษะเกษ  องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะเกษ
 นาหมื่น 1  เทศบาลตำบลบ่อแก้ว  บ่อแก้ว  องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
 บ่อเกลือ 1  เทศบาลตำบลบ่อเกลือใต้  บ่อเกลือใต้  องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเกลือใต้
 ปัว 1  เทศบาลตำบลปัว  ปัว  สถาน, ไชยวัฒนา, วรนคร 2542  เทศบาลตำบลบ้านปรางค์
2  เทศบาลตำบลศิลาแลง  ศิลาแลง  องค์การบริหารส่วนตำบลศิลาแลง
 แม่จริม 1  เทศบาลตำบลหนองแดง  หนองแดง, หมอเมือง 2542  สุขาภิบาลหนองแดง
 เวียงสา 1  เทศบาลตำบลเวียงสา  กลางเวียง 2542  เทศบาลตำบลกลางเวียง (สุขาภิบาลกลางเวียงเดิม)
2  เทศบาลตำบลกลางเวียง  ปงสนุก  กลางเวียง  องค์การบริหารส่วนตำบลกลางเวียง
3  เทศบาลตำบลขึ่ง  ขึ่ง  องค์การบริหารส่วนตำบลขึ่ง
 สองแคว 1  เทศบาลตำบลยอด  ยอด  องค์การบริหารส่วนตำบลยอด

จังหวัดพะเยา[แก้]

ในเขตจังหวัดพะเยา มีเทศบาลตำบล 33 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อหรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 เมืองพะเยา 1  เทศบาลตำบลท่าจำปี  ท่าจำปี 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปี
2  เทศบาลตำบลท่าวังทอง  ท่าวังทอง 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังทอง
3  เทศบาลตำบลบ้านต๋อม  บ้านต๋อม 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต๋อม
4  เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ  บ้านต๊ำ 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต๊ำ
5  เทศบาลตำบลบ้านสาง  บ้านสาง 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสาง
6  เทศบาลตำบลบ้านใหม่  บ้านใหม่ 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
7  เทศบาลตำบลแม่กา  แม่กา 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กา
8  เทศบาลตำบลแม่ปืม  แม่ปืม 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปืม
9  เทศบาลตำบลสันป่าม่วง  สันป่าม่วง 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่าม่วง
 จุน 1  เทศบาลตำบลจุน  จุน 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลจุน
2  เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง  ทุ่งรวงทอง 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง
3  เทศบาลตำบลเวียงลอ  ลอ 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลลอ
4  เทศบาลตำบลหงส์หิน  หงส์หิน 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลหงส์หิน
5  เทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ  ห้วยข้าวก่ำ 2542  สุขาภิบาลห้วยข้าวก่ำ
 เชียงคำ 1  เทศบาลตำบลเชียงคำ  หย่วน 2542  สุขาภิบาลเชียงคำ
2  เทศบาลตำบลฝายกวาง  ฝายกวาง 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลฝายกวาง
3  เทศบาลตำบลเวียง  เวียง 2542  เทศบาลตำบลบ้านทราย
4  เทศบาลตำบลหย่วน  หย่วน 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลหย่วน
 เชียงม่วน 1  เทศบาลตำบลเชียงม่วน  เชียงม่วน  บ้านมาง 2542  สุขาภิบาลเชียงม่วน
 ดอกคำใต้ 1  เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ  บ้านถ้ำ 2542  สุขาภิบาลบ้านถ้ำ
2  เทศบาลตำบลหนองหล่ม  หนองหล่ม 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม
3  เทศบาลตำบลห้วยลาน  ห้วยลาน 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลาน
 ปง 1  เทศบาลตำบลงิม  งิม 2542  สุขาภิบาลงิม
2  เทศบาลตำบลปง  นาปรัง, ปง 2542  สุขาภิบาลปง
3  เทศบาลตำบลแม่ยม  ปง 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลปง
 ภูกามยาว 1  เทศบาลตำบลดงเจน  ดงเจน, แม่อิง 2542  สุขาภิบาลดงเจน
 ภูซาง 1  เทศบาลตำบลสบบง  สบบง 2542  สุขาภิบาลสบบง
 แม่ใจ 1  เทศบาลตำบลเจริญราษฎร์  เจริญราษฎร์ 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญราษฎร์
2  เทศบาลตำบลบ้านเหล่า  บ้านเหล่า 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
3  เทศบาลตำบลป่าแฝก  ป่าแฝก 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก
4  เทศบาลตำบลแม่ใจ  แม่ใจ, ศรีถ้อย 2542  สุขาภิบาลแม่ใจ
5  เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา  แม่ใจ 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใจ
6  เทศบาลตำบลศรีถ้อย  ศรีถ้อย 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย

จังหวัดแพร่[แก้]

ในเขตจังหวัดแพร่มีเทศบาลตำบล 25 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อหรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 เมืองแพร่ 1  เทศบาลตำบลช่อแฮ  ช่อแฮ  ป่าแดง 2542  สุขาภิบาลช่อแฮ
2  เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง  ทุ่งโฮ้ง 2542  สุขาภิบาลทุ่งโฮ้ง
3  เทศบาลตำบลแม่หล่าย  แม่หล่าย 2542  สุขาภิบาลแม่หล่าย
4  เทศบาลตำบลป่าแมต  ป่าแมต  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแมต
5  เทศบาลตำบลแม่คำมี  แม่คำมี  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี
6  เทศบาลตำบลบ้านถิ่น  บ้านถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถิ่น
7  เทศบาลตำบลสวนเขื่อน  สวนเขื่อน  องค์การบริหารส่วนตำบลสวนเขื่อน
8  เทศบาลตำบลวังหงส์  วังหงส์  องค์การบริหารส่วนตำบลวังหงส์
9  เทศบาลตำบลทุ่งกวาว  ทุ่งกวาว  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกวาว
 ร้องกวาง 1  เทศบาลตำบลร้องกวาง  ทุ่งศรี, ร้องเข็ม  ร้องกวาง  สุขาภิบาลร้องกวาง
2  เทศบาลตำบลบ้านเวียง  บ้านเวียง  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเวียง
 ลอง 1 เทศบาลตำบลบ้านปิน  บ้านปิน 2542  สุขาภิบาลบ้านปิน
2  เทศบาลตำบลห้วยอ้อ  ห้วยอ้อ 2542  สุขาภิบาลห้วยอ้อ
3  เทศบาลตำบลแม่ปาน  แม่ปาน  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปาน
4  เทศบาลตำบลแม่ลานนา  ห้วยอ้อ  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยอ้อ
5  เทศบาลตำบลเวียงต้า  เวียงต้า  องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงต้า
6  เทศบาลตำบลปากกาง  ปากกาง  องค์การบริหารส่วนตำบลปากกาง
 สูงเม่น 1  เทศบาลตำบลสูงเม่น  สูงเม่น 2542  สุขาภิบาลสูงเม่น
 เด่นชัย 1  เทศบาลตำบลเด่นชัย  เด่นชัย, แม่จั๊วะ, ปงป่าหวาย 2542  สุขาภิบาลเด่นชัย
2  เทศบาลตำบลแม่จั๊วะ  แม่จั๊วะ 2542  สุขาภิบาลแม่จั๊วะ
3  เทศบาลตำบลปงป่าหวาย  ปงป่าหวาย
 สอง 1  เทศบาลตำบลสอง  บ้านหนุน, บ้านกลาง 2542  สุขาภิบาลสอง
2  เทศบาลตำบลห้วยหม้าย  ห้วยหม้าย  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหม้าย
 วังชิ้น 1  เทศบาลตำบลวังชิ้น  วังชิ้น 2542  สุขาภิบาลวังชิ้น
 หนองม่วงไข่ 1  เทศบาลตำบลหนองม่วงไข่  หนองม่วงไข่ 2542  สุขาภิบาลหนองม่วงไข่

จังหวัดแม่ฮ่องสอน[แก้]

ในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีเทศบาลตำบล 6 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อหรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 ขุนยวม 1  เทศบาลตำบลขุนยวม  ขุนยวม 2542  สุขาภิบาลขุนยวม
 ปาย 1  เทศบาลตำบลปาย  เวียงใต้ 2542  สุขาภิบาลปาย
 แม่ลาน้อย 1  เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย  แม่ลาน้อย 2542  สุขาภิบาลแม่ลาน้อย
 แม่สะเรียง 1  เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้  แม่สะเรียง 2554  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สะเรียง
2  เทศบาลตำบลแม่ยวม  แม่ยวม 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวม
3  เทศบาลตำบลแม่สะเรียง  บ้านกาศ, แม่สะเรียง 2542  สุขาภิบาลแม่สะเรียง

จังหวัดลำปาง[แก้]

ในเขตจังหวัดลำปาง มีเทศบาลตำบล 38 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อหรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 เมืองลำปาง 1  เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว  บ่อแฮ้ว 2542  สุขาภิบาลบ่อแฮ้ว
2  เทศบาลตำบลต้นธงชัย  ต้นธงชัย  องค์การบริหารส่วนตำบลต้นธงชัย
3  เทศบาลตำบลบุญนาคพัฒนา  บุญนาคพัฒนา  องค์การบริหารส่วนตำบลบุญนาคพัฒนา
 เกาะคา 1  เทศบาลตำบลเกาะคา  ศาลา, เกาะคา, ท่าผา 2542  สุขาภิบาลเกาะคา
2  เทศบาลตำบลลำปางหลวง  ลำปางหลวง  องค์การบริหารส่วนตำบลลำปางหลวง
3  เทศบาลตำบลนาแก้ว  นาแก้ว  องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก้ว
4  เทศบาลตำบลศาลา  ศาลา  องค์การบริหารส่วนตำบลศาลา
5  เทศบาลตำบลไหล่หิน  ไหล่หิน  องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่หิน
6  เทศบาลตำบลท่าผา  ท่าผา  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าผา
7  เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว  เกาะคา  เทศบาลตำบลสบยาว
8  เทศบาลตำบลวังพร้าว  วังพร้าว  องค์การบริหารส่วนตำบลวังพร้าว
 งาว 1  เทศบาลตำบลหลวงเหนือ  หลวงเหนือ 2542  เทศบาลตำบลดอนไชย
2  เทศบาลตำบลหลวงใต้  หลวงใต้  องค์การบริหารส่วนตำบลหลวงใต้
 แจ้ห่ม 1  เทศบาลตำบลแจ้ห่ม  แจ้ห่ม 2542  สุขาภิบาลแจ้ห่ม
2  เทศบาลตำบลบ้านสา  บ้านสา  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสา
3  เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง  ทุ่งผึ้ง  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งผึ้ง
 เถิน 1  เทศบาลตำบลเวียงมอก  เวียงมอก  องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงมอก
2  เทศบาลตำบลแม่มอก  แม่มอก  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่มอก
3  เทศบาลตำบลเถินบุรี  เถินบุรี  องค์การบริหารส่วนตำบลเถินบุรี
 แม่ทะ 1  เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว  ป่าตัน  นาครัว 2542  สุขาภิบาลป่าตันนาครัว
2  เทศบาลตำบลแม่ทะ  แม่ทะ  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทะ
3  เทศบาลตำบลน้ำโจ้  น้ำโจ้  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโจ้
4  เทศบาลตำบลสิริราช  สันดอนแก้ว  เทศบาลตำบลสันดอนแก้ว
5  เทศบาลตำบลนาครัว  นาครัว  องค์การบริหารส่วนตำบลนาครัว
 แม่พริก 1  เทศบาลตำบลแม่ปุ  แม่ปุ 2542  สุขาภิบาลแม่ปุ
2  เทศบาลตำบลแม่พริก  แม่พริก 2542  สุขาภิบาลแม่พริก
3  เทศบาลตำบลพระบาทวังตวง  พระบาทวังตวง  องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทวังตวง
 แม่เมาะ 1  เทศบาลตำบลแม่เมาะ  แม่เมาะ  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เมาะ
 เมืองปาน 1  เทศบาลตำบลเมืองปาน  เมืองปาน  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปาน
 วังเหนือ 1  เทศบาลตำบลบ้านใหม่  วังเหนือ 2542  สุขาภิบาลบ้านใหม่
2  เทศบาลตำบลวังเหนือ  วังเหนือ 2542  สุขาภิบาลวังเหนือ
 สบปราบ 1  เทศบาลตำบลสบปราบ  สบปราบ 2542  สุขาภิบาลสบปราบ
 เสริมงาม 1  เทศบาลตำบลเสริมงาม  ทุ่งงาม, เสริมซ้าย, เสริมกลาง 2542  สุขาภิบาลเสริมงาม
2  เทศบาลตำบลทุ่งงาม  ทุ่งงาม  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งงาม
3  เทศบาลตำบลเสริมซ้าย  เสริมซ้าย  องค์การบริหารส่วนตำบลเสริมซ้าย
 ห้างฉัตร 1  เทศบาลตำบลห้างฉัตร  ห้างฉัตร 2542  สุขาภิบาลห้างฉัตร
2  เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล  ห้างฉัตร  องค์การบริหารส่วนตำบลห้างฉัตร
3  เทศบาลตำบลปงยางคก  ปงยางคก  องค์การบริหารส่วนตำบลปงยางคก
4  เทศบาลตำบลเมืองยาว  เมืองยาว  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาว

จังหวัดลำพูน[แก้]

ในเขตจังหวัดลำพูนมีเทศบาลตำบล 39 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อหรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 เมืองลำพูน 1  เทศบาลตำบลบ้านแป้น  บ้านแป้น, หนองหนาม 2542  สุขาภิบาลบ้านแป้น
2  เทศบาลตำบลริมปิง  ริมปิง 2542  สุขาภิบาลริมปิง
3  เทศบาลตำบลอุโมงค์  อุโมงค์ 2542  สุขาภิบาลอุโมงค์
4  เทศบาลตำบลบ้านกลาง  บ้านกลาง  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
5  เทศบาลตำบลเหมืองง่า  เหมืองง่า  องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองง่า
6  เทศบาลตำบลเวียงยอง  เวียงยอง  องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงยอง
7  เทศบาลตำบลมะเขือแจ้  มะเขือแจ้  องค์การบริหารส่วนตำบลมะเขือแจ้
8  เทศบาลตำบลหนองช้างคืน  หนองช้างคืน  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างคืน
9  เทศบาลตำบลประตูป่า  ประตูป่า  องค์การบริหารส่วนตำบลประตูป่าง
10  เทศบาลตำบลต้นธง  ต้นธง  องค์การบริหารส่วนตำบลต้นธง
11  เทศบาลตำบลเหมืองจี้  เหมืองจี้  องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองจี้
12  เทศบาลตำบลท่าเชียงทอง  บ้านแป้น  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้น
13 เทศบาลตำบลศรีบัวบาน  ศรีบัวบาน  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบัวบาน
14  เทศบาลตำบลป่าสัก  ป่าสัก  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
 ทุ่งหัวช้าง 1  เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง  ทุ่งหัวช้าง 2542  สุขาภิบาลทุ่งหัวช้าง
 บ้านธิ 1  เทศบาลตำบลบ้านธิ  บ้านธิ  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านธิ
 บ้านโฮ่ง 1  เทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง  บ้านโฮ่ง 2542  สุขาภิบาลบ้านโฮ่ง
2  เทศบาลตำบลศรีเตี้ย  ศรีเตี้ย  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเตี้ย
 ป่าซาง 1  เทศบาลตำบลป่าซาง  ปากบ่อง, ป่าซาง 2542  สุขาภิบาลป่าซาง
2  เทศบาลตำบลม่วงน้อย  ม่วงน้อย 2542  สุขาภิบาลม่วงน้อย
3  เทศบาลตำบลแม่แรง  แม่แรง  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แรง
4  เทศบาลตำบลมะกอก  มะกอก  องค์การบริหารส่วนตำบลมะกอก
 แม่ทา 1  เทศบาลตำบลทากาศ  ทากาศ, ทาขุมเงิน 2542  สุขาภิบาลทากาศ
2  เทศบาลตำบลทาสบเส้า  ทาสบเส้า 2542  สุขาภิบาลทาสบเส้า
3  เทศบาลตำบลทาสบชัย  ทาสบเส้า  องค์การบริหารส่วนตำบลทาสบเส้า
4  เทศบาลตำบลทาปลาดุก  ทาปลาดุก  องค์การบริหารส่วนตำบลทาปลาดุก
5  เทศบาลตำบลทากาศเหนือ  ทากาศ  องค์การบริหารส่วนตำบลทากาศ
6  เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง  ทาทุ่งหลวง  องค์การบริหารส่วนตำบลทาทุ่งหลวง
7 เทศบาลตำบลทาขุมเงิน  ทาขุมเงิน  องค์การบริหารส่วนตำบลทาขุมเงิน
 ลี้ 1  เทศบาลตำบลวังดิน  ลี้ 2542  สุขาภิบาลวังดิน
2  เทศบาลตำบลแม่ตืน  แม่ตืน 2542  สุขาภิบาลแม่ตืน
3  เทศบาลตำบลดงดำ  ดงดำ  องค์การบริหารส่วนตำบลดงดำ
4  เทศบาลตำบลศรีวิชัย  ศรีวิชัย  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
5  เทศบาลตำบลก้อ  ก้อ  องค์การบริหารส่วนตำบลก้อ
6  เทศบาลตำบลลี้  ลี้  องค์การบริหารส่วนตำบลลี้
7  เทศบาลตำบลป่าไผ่  ป่าไผ่  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไผ่
 เวียงหนองล่อง 1  เทศบาลตำบลวังผาง  วังผาง 2542  สุขาภิบาลวังผาง
2  เทศบาลตำบลหนองล่อง  หนองล่อง  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองล่อง
3  เทศบาลตำบลหนองยวง  หนองยวง  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยวง

จังหวัดอุตรดิตถ์[แก้]

ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์มีเทศบาลตำบล 27 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อหรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 เมืองอุตรดิตถ์ 1  เทศบาลตำบลบ้านด่านนาขาม  บ้านด่านนาขาม 2542  สุขาภิบาลบ้านด่านนาขาม
2  เทศบาลตำบลวังกะพี้  วังกะพี้ 2542  สุขาภิบาลวังกะพี้
3  เทศบาลตำบลบ้านเกาะ  บ้านเกาะ  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
4  เทศบาลตำบลผาจุก  ผาจุก  องค์การบริหารส่วนตำบลผาจุก
5  เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา  คุ้งตะเภา  องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งตะเภา
6  เทศบาลตำบลน้ำริด  น้ำริด  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำริด
7  เทศบาลตำบลหาดกรวด  หาดกรวด  องค์การบริหารส่วนตำบลหาดกรวด
8  เทศบาลตำบลท่าเสา  ท่าเสา  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา
9  เทศบาลตำบลป่าเซ่า  ป่าเซ่า  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าเซ่า
10  เทศบาลตำบลงิ้วงาม  งิ้วงาม  องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วงาม
 ตรอน 1  เทศบาลตำบลตรอน  วังแดง 2542  สุขาภิบาลตรอน
2  เทศบาลตำบลบ้านแก่ง  บ้านแก่ง 2542  สุขาภิบาลบ้านแก่ง
 ทองแสนขัน 1  เทศบาลตำบลทองแสนขัน  บ่อทอง 2542  สุขาภิบาลทองแสนขัน
 ท่าปลา 1  เทศบาลตำบลท่าปลา  ท่าปลา 2542  สุขาภิบาลท่าปลา
2  เทศบาลตำบลร่วมจิต  ร่วมจิต 2542  สุขาภิบาลร่วมจิต
3  เทศบาลตำบลจริม  จริม  องค์การบริหารส่วนตำบลจริม
 น้ำปาด 1  เทศบาลตำบลน้ำปาด  แสนตอ 2542  สุขาภิบาลน้ำปาด
 บ้านโคก 1  เทศบาลตำบลบ้านโคก  บ้านโคก 2542  สุขาภิบาลบ้านโคก
 พิชัย 1  เทศบาลตำบลท่าสัก  ท่าสัก 2542  สุขาภิบาลท่าสัก
2  เทศบาลตำบลในเมือง  ในเมือง 2542  สุขาภิบาลในเมือง
 ฟากท่า 1  เทศบาลตำบลฟากท่า  ฟากท่า, สองคอน 2542  สุขาภิบาลฟากท่า
 ลับแล 1  เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ  ศรีพนมมาศ 2487
2  เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง  ไผ่ล้อม, ทุ่งยั้ง 2542  สุขาภิบาลทุ่งยั้ง
3  เทศบาลตำบลหัวดง  แม่พูล 2542  สุขาภิบาลหัวดง
4  เทศบาลตำบลพระเสด็จ  ทุ่งยั้ง  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยั้ง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ[แก้]

จังหวัดกาฬสินธุ์[แก้]

ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ มีเทศบาลตำบล 77 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อหรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 เมืองกาฬสินธุ์ 1  เทศบาลตำบลนาจารย์  นาจารย์  ไผ่, ภูปอ 2542  สุขาภิบาลนาจารย์
2  เทศบาลตำบลหนองสอ  ลำปาว  ลำคลอง 2542  สุขาภิบาลหนองสอ
3  เทศบาลตำบลห้วยโพธิ์  ห้วยโพธิ์  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโพธิ์
4  เทศบาลตำบลลำคลอง  ลำคลอง  องค์การบริหารส่วนตำบลลำคลอง
5  เทศบาลตำบลเชียงเครือ  เชียงเครือ  องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเครือ
6  เทศบาลตำบลหลุบ  หลุบ  องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบ
7  เทศบาลตำบลบึงวิชัย  บึงวิชัย  องค์การบริหารส่วนตำบลบึงวิชัย
8  เทศบาลตำบลเหนือ  เหนือ  องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือ
9  เทศบาลตำบลไผ่  ไผ่  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่
10  เทศบาลตำบลลำพาน  ลำพาน  องค์การบริหารส่วนตำบลลำพาน
11  เทศบาลตำบลภูปอ  ภูปอ  องค์การบริหารส่วนตำบลภูปอ
12  เทศบาลตำบลภูดิน  ภูดิน  องค์การบริหารส่วนตำบลภูดิน
13  เทศบาลตำบลขมิ้น  ขมิ้น  องค์การบริหารส่วนตำบลขมิ้น
14  เทศบาลตำบลโพนทอง  โพนทอง  องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง
15  เทศบาลตำบลกลางหมื่น  กลางหมื่น  องค์การบริหารส่วนตำบลกลางหมื่น
 นามน 1  เทศบาลตำบลนามน  นามน 2542  สุขาภิบาลนามน
2  เทศบาลตำบลสงเปลือย  สงเปลือย  องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปลือย
 กมลาไสย 1  เทศบาลตำบลกมลาไสย  กมลาไสย, หลักเมือง 2542  สุขาภิบาลกมลาไสย
2  เทศบาลตำบลธัญญา  ธัญญา 2542  สุขาภิบาลธัญญา
3  เทศบาลตำบลหนองแปน  หนองแปน 2542  สุขาภิบาลหนองแปน
4  เทศบาลตำบลดงลิง  ดงลิง  องค์การบริหารส่วนตำบลดงลิง
5  เทศบาลตำบลหลักเมือง  หลักเมือง  องค์การบริหารส่วนตำบลหลักเมือง
 ร่องคำ 1  เทศบาลตำบลร่องคำ  ร่องคำ 2542  สุขาภิบาลร่องคำ
 กุฉินารายณ์ 1  เทศบาลตำบลกุดหว้า  กุดหว้า 2542  สุขาภิบาลกุดหว้า
2  เทศบาลตำบลจุมจัง  จุมจัง  องค์การบริหารส่วนตำบลจุมจัง
3  เทศบาลตำบลนาขาม  นาขาม  องค์การบริหารส่วนตำบลนาขาม
4  เทศบาลตำบลเหล่าใหญ่  เหล่าใหญ่  องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าใหญ่
 เขาวง 1  เทศบาลตำบลกุดสิม  กุดปลาเค้า  คุ้มเก่า, กุดสิมคุ้มใหม่ 2542  สุขาภิบาลกุดสิม
2  เทศบาลตำบลสระพังทอง  สระพังทอง  องค์การบริหารส่วนตำบลสระพังทอง
3  เทศบาลตำบลสงเปลือย  สงเปลือย  องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปลือย
4  เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่  กุดสิมคุ้มใหม่  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสิมคุ้มใหม่
 ยางตลาด 1  เทศบาลตำบลโคกศรี  อุ่มเม่า, ดอนสมบูรณ์ 2542  สุขาภิบาลโคกศรี
2  เทศบาลตำบลยางตลาด  ยางตลาด 2542  สุขาภิบาลยางตลาด
3  เทศบาลตำบลบัวบาน  บัวบาน  องค์การบริหารส่วนตำบลบัวบาน
4  เทศบาลตำบลอิตื้อ  อิตื้อ  องค์การบริหารส่วนตำบลอิตื้อ
5  เทศบาลตำบลหัวนาคำ  หัวนาคำ  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนาคำ
6  เทศบาลตำบลเขาพระนอน  เขาพระนอน  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระนอน
7  เทศบาลตำบลอุ่มเม่า  อุ่มเม่า  องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มเม่า
8  เทศบาลตำบลโนนสูง  โนนสูง  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสูง
 ห้วยเม็ก 1  เทศบาลตำบลคำใหญ่  คำใหญ่ 2542  สุขาภิบาลคำใหญ่
2  เทศบาลตำบลห้วยเม็ก  ห้วยเม็ก 2542  สุขาภิบาลห้วยเม็ก
3  เทศบาลตำบลท่าลาดดงยาง  ห้วยเม็ก  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเม็ก
4  เทศบาลตำบลคำเหมือดแก้ว  คำเหมือดแก้ว  องค์การบริหารส่วนตำบลคำเหมือดแก้ว
 สหัสขันธ์ 1  เทศบาลตำบลโนนบุรี  โนนบุรี 2542  สุขาภิบาลโนนบุรี
2  เทศบาลตำบลภูสิงห์  ภูสิงห์  องค์การบริหารส่วนตำบลภูสิงห์
3  เทศบาลตำบลนิคม  นิคม  องค์การบริหารส่วนตำบลนิคม
4  เทศบาลตำบลโนนน้ำเกลี้ยง  โนนน้ำเกลี้ยง  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนน้ำเกลี้ยง
5  เทศบาลนามะเขือ  นามะเขือ  องค์การบริหารส่วนตำบลนามะเขือ
6  เทศบาลตำบลโนนศิลา  โนนศิลา  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนศิลา
 คำม่วง 1  เทศบาลตำบลคำม่วง  ทุ่งคลอง 2542  สุขาภิบาลคำม่วง
2  เทศบาลตำบลโพน  โพน 2542  สุขาภิบาลโพน
3  เทศบาลตำบลนาทัน  นาทัน  องค์การบริหารส่วนตำบลนาทัน
 ท่าคันโท 1  เทศบาลตำบลท่าคันโท  ท่าคันโท  นาตาล 2542  สุขาภิบาลท่าคันโท
2  เทศบาลตำบลกุงเก่า  กุงเก่า  องค์การบริหารส่วนตำบลกุงเก่า
3  เทศบาลตำบลกุดจิก  กุดจิก  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
4  เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์  ดงสมบูรณ์  องค์การบริหารส่วนตำบลดงสมบูรณ์
5  เทศบาลตำบลนาตาล  นาตาล  องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล
 หนองกุงศรี 1  เทศบาลตำบลหนองกุงศรี  หนองกุงศรี, ลำหนองแสน 2542  สุขาภิบาลหนองกุงศรี
2  เทศบาลตำบลหนองหิน  หนองหิน, ดงมูล 2542  สุขาภิบาลหนองหิน
3  เทศบาลตำบลคำก้าว  หนองกุงศรี  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงศรี
4  เทศบาลตำบลหนองบัว  หนองบัว  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
5  เทศบาลตำบลหนองสรวง  หนองสรวง  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
6  เทศบาลตำบลดงมูล  ดงมูล  องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูล
7  เทศบาลตำบลหนองใหญ่  หนองใหญ่  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่
 สมเด็จ 1  เทศบาลตำบลสมเด็จ  สมเด็จ 2542  สุขาภิบาลสมเด็จ
2  เทศบาลตำบลลำห้วยหลัว  ลำห้วยหลัว  องค์การบริหารส่วนตำบลลำห้วยหลัว
3  เทศบาลตำบลมหาไชย  มหาไชย  องค์การบริหารส่วนตำบลมหาไชย
4  เทศบาลตำบลผาเสวย  ผาเสวย  องค์การบริหารส่วนตำบลผาเสวย
5  เทศบาลตำบลแซงบาดาล  แซงบาดาล  องค์การบริหารส่วนตำบลแซงบาดาล
 ห้วยผึ้ง 1  เทศบาลตำบลห้วยผึ้ง  นิคมห้วยผึ้ง 2542  สุขาภิบาลห้วยผึ้ง
2  เทศบาลตำบลคำบง  คำบง  องค์การบริหารส่วนตำบลคำบล
3  เทศบาลตำบลหนองอีบุตร  หนองอิบุตร  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอีบุตร
 นาคู 1  เทศบาลตำบลนาคู  นาคู 2542  สุขาภิบาลนาคู
2  เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง  ภูแล่นช้าง  องค์การบริหารส่วนตำบลภูแล่นช้าง
 ดอนจาน 1  เทศบาลตำบลดอนจาน  ดอนจาน  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจาน
2  เทศบาลตำบลม่วงนา  ม่วงนา  องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงนา
 ฆ้องชัย 1  เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา  ฆ้องชัยพัฒนา  องค์การบริหารส่วนตำบลฆ้องชัยพัฒนา

จังหวัดขอนแก่น[แก้]

ในเขตจังหวัดขอนแก่น มีเทศบาลตำบล 77 แห่ง ได้แก่

  1. อำเภอ
ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อหรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 เมืองขอนแก่น 1  เทศบาลตำบลท่าพระ  ท่าพระ    2542 สุขาภิบาลท่าพระ
2  เทศบาลตำบลเมืองเก่า เมืองเก่า     องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
3  เทศบาลตำบลบ้านเป็ด  บ้านเป็ด    2542 สุขาภิบาลบ้านเป็ด
4  เทศบาลตำบลสาวะถี  สาวะถี     องค์การบริหารส่วนตำบลสาวะถี
5  เทศบาลตำบลบ้านค้อ  บ้านค้อ     องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ
6  เทศบาลตำบลโนนท่อน  โนนท่อน     องค์การบริหารส่วนตำบลโนนท่อน
7  เทศบาลตำบลสำราญ  สำราญ      
8  เทศบาลตำบลหนองตูม  หนองตูม     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม
9  เทศบาลตำบลพระลับ  พระลับ     องค์การบริหารส่วนตำบลพระลับ
10  เทศบาลตำบลบึงเนียม  บึงเนียม     องค์การบริหารส่วนตำบลบึงเนียม
11  เทศบาลตำบลดอนหัน  ดอนหัน     องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน
 กระนวน 1  เทศบาลตำบลห้วยยาง  ห้วยยาง      
2  เทศบาลตำบลน้ำอ้อม  น้ำอ้อม      
 เขาสวนกวาง 1  เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง    เขาสวนกวาง,คำม่วง  2542  สุขาภิบาลเขาสวนกวาง
2  เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์  โนนสมบูรณ์     องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์
 โคกโพธิ์ชัย 1  เทศบาลตำบลบ้านโคก บ้านโคก  2542  สุขาภิบาลบ้านโคก
2  เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย  โพธิ์ไชย     องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัย
3  เทศบาลตำบลนาแพง  นาแพง     องค์การบริหารส่วนตำบลนาแพง
4  เทศบาลตำบลภูผาแดง บ้านโคก    องค์การบริการส่วนตำบลบ้านโคก
 ชนบท 1  เทศบาลตำบลชนบท ชนบท    สุขาภิบาลชนบท
2  เทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์ ชนบท    องค์การบริการส่วนตำบลชนบท
 ชุมแพ 1  เทศบาลตำบลหนองไผ่    หนองไผ่  2542  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
2  เทศบาลตำบลโนนหัน    โนนหัน,โนนสะอาด    สุขาภิบาลโนนหัน
3  เทศบาลตำบลหนองเสาเล้า  หนองเสาเล้า      องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสาเล้า
4  เทศบาลตำบลโคกสูงสัมพันธ์    โนนอุดม,ขัวเรียง    สุขาภิบาลโคกสูงสัมพันธ์
5  เทศบาลตำบลโนนสะอาด    โนนสะอาด    องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด
6  เทศบาลตำบลนาเพียง  นาเพียง      องค์การบริหารส่วนตำบลนาเพียง
 ซำสูง 1  เทศบาลตำบลซำสูง  กระนวน   2542 สุขาภิบาลซำสูง
 น้ำพอง 1  เทศบาลตำบลน้ำพอง  น้ำพอง      
2  เทศบาลตำบลวังชัย  วังชัย      
3  เทศบาลตำบลลำน้ำพอง  ลำน้ำพอง      
4  เทศบาลตำบลกุดน้ำใส  กุดน้ำใส      
5  เทศบาลตำบลม่วงหวาน  ม่วงหวาน      
 โนนศิลา 1  เทศบาลตำบลโนนศิลา โนนศิลา, บ้านหัน  2542  สุขาภิบาลโนนศิลา
 บ้านไผ่ 1  เทศบาลตำบลในเมือง  ในเมือง  2552  องค์การบริการส่วนตำบลในเมือง
 บ้านฝาง 1  เทศบาลตำบลบ้านฝาง  บ้านฝาง      
2  เทศบาลตำบลโคกงาม  โคกงาม      
3  เทศบาลตำบลโนนฆ้อง  โนนฆ้อง      
4  เทศบาลตำบลป่ามะนาว  ป่ามะนาว      
 บ้านแฮด 1  เทศบาลตำบลบ้านแฮด    บ้านแฮด  2542  สุขาภิบาลบ้านแฮด
2  เทศบาลตำบลวังสวรรค์  บ้านแฮด    องค์การบริการส่วนตำบลบ้านแฮด
3  เทศบาลตำบลโคกสำราญ  โคกสำราญ      
 เปือยน้อย 1  เทศบาลตำบลเปือยน้อย  เปือยน้อย,สระแก้ว 25 พฤษภาคม 2542  สุขาภิบาลเปือยน้อย
2  เทศบาลตำบลสระแก้ว  สระแก้ว  องค์การบริการส่วนตำบลสระแก้ว
 พระยืน 1  เทศบาลตำบลพระยืน พระยืน 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลพระยืน
2  เทศบาลตำบลบ้านโต้น  บ้านโต้น   25 พฤษภาคม 2542  สุขาภิบาลบ้านโต้น

*ยุบสภาตำบลบ้านโต้น รวมกับเทศบาลตำบลบ้านโต้น

3  เทศบาลตำบลพระบุ  พระบุ      
 ภูผาม่าน 1  เทศบาลตำบลภูผาม่าน  ภูผาม่าน      
2  เทศบาลตำบลโนนคอม  โนนคอม      องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคอม
 ภูเวียง 1  เทศบาลตำบลภูเวียง  ภูเวียง    2542  สุขาภิบาลบ้านเรือ
 มัญจาคีรี 1  เทศบาลตำบลมัญจาคีรี    กุดเค้า  2542  สุขาภิบาลมัญจาคีรี
2  เทศบาลตำบลนาข่า  นาข่า      
 เวียงเก่า 1  เทศบาลตำบลในเมือง  เวียงเก่า     องค์การบริการส่วนตำบลในเมือง
 แวงน้อย 1  เทศบาลตำบลแวงน้อย  แวงน้อย 2542   สุขาภิบาลแวงน้อย
2  เทศบาลตำบลก้านเหลือง  ก้านเหลือง    2552  องค์การบริการส่วนตำบลก้านเหลือง
 แวงใหญ่ 1  เทศบาลตำบลแวงใหญ่  แวงใหญ่    2542  สุขาภิบาลแวงใหญ่
 สีชมพู 1  เทศบาลตำบลสีชมพู  สีชมพู    2542  
2  เทศบาลตำบลนาจาน  นาจาน      
3  เทศบาลตำบลวังเพิ่ม  วังเพิ่ม      
 หนองนาคำ 1  เทศบาลตำบลหนองนาคำ  บ้านโคก      องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก
2  เทศบาลตำบลขนวน  ขนวน    2558  องค์การบริหารส่วนตำบลขนวน
 หนองเรือ 1  เทศบาลตำบลหนองเรือ  หนองเรือ    2542  
2  เทศบาลตำบลดอนโมง    จระเข้    
3  เทศบาลตำบลหนองแก  -  กุดกว้าง,โนนสะอาด    
4  เทศบาลตำบลโนนทอง  โนนทอง      องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง
5  เทศบาลตำบลยางคำ  ยางคำ      
6  เทศบาลตำบลกุดกว้าง    กุดกว้าง    
7  เทศบาลตำบลโนนสะอาด    โนนสะอาด    
8  เทศบาลตำบลบ้านผือ  บ้านผือ      
 หนองสองห้อง 1  เทศบาลตำบลหนองสองห้อง หนองสองห้อง   2542  สุขาภิบาลหนองสองห้อง
 อุบลรัตน์ 1  เทศบาลตำบลเขื่อนอุบลรัตน์  เขื่อนอุบลรัตน์    2542  สุขาภิบาลเขื่อนอุบลรัตน์
2  เทศบาลตำบลโคกสูง  โคกสูง      
3  เทศบาลตำบลนาคำ  นาคำ      

จังหวัดชัยภูมิ[แก้]

ในเขตจังหวัดชัยภูมิ มีเทศบาลตำบล 35 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อหรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 เมืองชัยภูมิ 1  เทศบาลตำบลโคกสูง  โคกสูง 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง
2  เทศบาลตำบลชีลอง  ชีลอง 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลชีลอง
3  เทศบาลตำบลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว  บ้านค่าย 2542  สุขาภิบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว
4  เทศบาลตำบลลาดใหญ่  กุดตุ้ม, ลาดใหญ่ 2542  สุขาภิบาลลาดใหญ่
 เกษตรสมบูรณ์ 1  เทศบาลตำบลเกษตรสมบูรณ์  บ้านยาง 2542  สุขาภิบาลเกษตรสมบูรณ์
2  เทศบาลตำบลบ้านเป้า  บ้านเป้า 2542  สุขาภิบาลบ้านเป้า
3  เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ  บ้านเดื่อ 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ
 แก้งคร้อ 1  เทศบาลตำบลแก้งคร้อ  ช่องสามหมอ, หนองไผ่ 2542  สุขาภิบาลแก้งคร้อ
2  เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม  นาหนองทุ่ม 2542  สุขาภิบาลนาหนองทุ่ม
3  เทศบาลตำบลหนองสังข์  หนองสังข์ 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์
 คอนสวรรค์ 1  เทศบาลตำบลคอนสวรรค์  คอนสวรรค์, โคกมั่งงอย 2542  สุขาภิบาลคอนสวรรค์
 คอนสาร 1  เทศบาลตำบลคอนสาร  คอนสาร, ดงบัง 2542  สุขาภิบาลคอนสาร
2  เทศบาลตำบลทุ่งลุยลาย  ทุ่งลุยลาย 2554  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลุยลาย
3  เทศบาลตำบลห้วยยาง  ห้วยยาง 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
 จัตุรัส 1  เทศบาลตำบลจัตุรัส  บ้านกอก 2542  สุขาภิบาลจัตุรัส
2  เทศบาลตำบลหนองบัวโคก  หนองบัวโคก 2542  สุขาภิบาลหนองบัวโคก
3  เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่  หนองบัวใหญ่ 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวใหญ่
 เทพสถิต 1  เทศบาลตำบลเทพสถิต  วะตะแบก 2542  สุขาภิบาลเทพสถิต
 บ้านเขว้า 1  เทศบาลตำบลตลาดแร้ง  ตลาดแร้ง 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดแร้ง
2  เทศบาลตำบลทุ่งทอง  บ้านเขว้า 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเขว้า
3  เทศบาลตำบลบ้านเขว้า  บ้านเขว้า 2542  สุขาภิบาลบ้านเขว้า
4  เทศบาลตำบลลุ่มลำชี  ลุ่มลำชี 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มลำชี
 บ้านแท่น 1  เทศบาลตำบลบ้านเต่า  บ้านเต่า 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเต่า
2  เทศบาลตำบลบ้านแท่น  บ้านแท่น 2542  สุขาภิบาลบ้านแท่น
 บำเหน็จณรงค์ 1  เทศบาลตำบลบ้านเพชร  บ้านเพชร 2542  สุขาภิบาลบ้านเพชร
2  เทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์  บ้านชวน 2542  สุขาภิบาลบำเหน็จณรงค์
 ภูเขียว 1  เทศบาลตำบลธาตุทอง  ธาตุทอง 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุทอง
2  เทศบาลตำบลบ้านแก้ง  บ้านแก้ง 2554  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
3  เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว  บ้านเพชร 2542  สุขาภิบาลบ้านเพชรภูเขียว
4  เทศบาลตำบลภูเขียว  ผักปัง 2542  เทศบาลตำบลผักปัง
 หนองบัวแดง 1  เทศบาลตำบลหนองบัวแดง  หนองบัวแดง 2542  สุขาภิบาลหนองบัวแดง
2  เทศบาลตำบลหลวงศิริ  หนองบัวแดง 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแดง
 หนองบัวระเหว 1  เทศบาลตำบลโคกสะอาด  โคกสะอาด 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
2  เทศบาลตำบลหนองบัวระเหว  หนองบัวระเหว 2542  สุขาภิบาลหนองบัวระเหว
3  เทศบาลตำบลห้วยแย้  ห้วยแย้ 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแย้

จังหวัดนครพนม[แก้]

ในเขตจังหวัดนครพนม มีเทศบาลตำบล 21 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อหรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 ท่าอุเทน 1  เทศบาลตำบลท่าอุเทน  ท่าอุเทน 2542  สุขาภิบาลท่าอุเทน
2  เทศบาลตำบลเวินพระบาท  เวินพระบาท 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลเวินพระบาท
 ธาตุพนม 1  เทศบาลตำบลธาตุพนม  ธาตุพนม, ธาตุพนมเหนือ 2542  สุขาภิบาลธาตุพนม
2  เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้  ธาตุพนม, ธาตุพนมเหนือ 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุพนม
3  เทศบาลตำบลนาหนาด  นาหนาด 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนาด
4  เทศบาลตำบลน้ำก่ำ  น้ำก่ำ 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำก่ำ
5  เทศบาลตำบลฝั่งแดง  ฝั่งแดง 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลฝั่งแดง
 นาแก 1  เทศบาลตำบลนาแก  นาแก 2542  สุขาภิบาลนาแก
2  เทศบาลตำบลพระซอง  พระซอง 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลพระซอง
 นาหว้า 1  เทศบาลตำบลท่าเรือ  ท่าเรือ 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
2  เทศบาลตำบลนาหว้า  นางัว, นาหว้า 2542  สุขาภิบาลนาหว้า
 บ้านแพง 1  เทศบาลตำบลบ้านแพง  บ้านแพง 2542  สุขาภิบาลบ้านแพง
 ปลาปาก 1  เทศบาลตำบลปลาปาก  ปลาปาก 2542  สุขาภิบาลปลาปาก
 โพนสวรรค์ 1  เทศบาลตำบลโพนสวรรค์  โพนจาน, โพนสวรรค์ 2542  สุขาภิบาลโพนสวรรค์
 เมืองนครพนม 1  เทศบาลตำบลหนองญาติ  หนองญาติ 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองญาติ
 เรณูนคร 1  เทศบาลตำบลเรณูนคร  โพนทอง, เรณู 2542  สุขาภิบาลเรณูนคร
 ศรีสงคราม 1  เทศบาลตำบลนาคำ  นาคำ 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
2  เทศบาลตำบลบ้านข่า  บ้านข่า 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านข่า
3  เทศบาลตำบลศรีสงคราม  ศรีสงคราม 2542  สุขาภิบาลศรีสงคราม
4  เทศบาลตำบลสามผง  สามผง 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลสามผง
5  เทศบาลตำบลหาดแพง  หาดแพง 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลหาดแพง

จังหวัดนครราชสีมา[แก้]

จังหวัดบึงกาฬ[แก้]

ในเขตจังหวัดบึงกาฬ มีเทศบาลตำบล 18 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อหรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 เมืองบึงกาฬ 1  เทศบาลตำบลโคกก่อง  โคกก่อง 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อง
2  เทศบาลตำบลไคสี  ไคสี 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลไคสี
3  เทศบาลตำบลโนนสว่าง  โนนสว่าง 2551  เทศบาลตำบลหนองเข็ง
4  เทศบาลตำบลบึงกาฬ  บึงกาฬ, วิศิษฐ์ 2542  สุขาภิบาลบึงกาฬ
5  เทศบาลตำบลวิศิษฐ์  วิศิษฐ์ 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลวิศิษฐ์
6  เทศบาลตำบลหนองเลิง  หนองเลิง 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเลิง
7  เทศบาลตำบลหอคำ  หอคำ 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลหอคำ
 เซกา 1  เทศบาลตำบลซาง  ซาง 2554  องค์การบริหารส่วนตำบลซาง
2  เทศบาลตำบลท่าสะอาด  ท่าสะอาด 2542  สุขาภิบาลท่าสะอาด
3  เทศบาลตำบลศรีพนา  เซกา 2542  สุขาภิบาลศรีพนา
 โซ่พิสัย 1  เทศบาลตำบลโซ่พิสัย  โซ่ 2542  สุขาภิบาลโซ่พิสัย
 บึงโขงหลง 1  เทศบาลตำบลบึงโขงหลง  บึงโขงหลง, โพธิ์หมากแข้ง 2542  สุขาภิบาลบึงโขงหลง
2  เทศบาลตำบลบึงงาม  บึงโขงหลง 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลบึงโขงหลง
 ปากคาด 1  เทศบาลตำบลปากคาด  โนนศิลา, ปากคาด 2542  สุขาภิบาลปากคาด
 พรเจริญ 1  เทศบาลตำบลดอนหญ้านาง  ดอนหญ้านาง 2542  สุขาภิบาลดอนหญ้านาง
2  เทศบาลตำบลพรเจริญ  พรเจริญ 2542  สุขาภิบาลพรเจริญ
3  เทศบาลตำบลศรีสำราญ  ศรีสำราญ 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ
 ศรีวิไล 1  เทศบาลตำบลศรีวิไล  ศรีวิไล 2542  สุขาภิบาลศรีวิไล

จังหวัดบุรีรัมย์[แก้]

ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ มีเทศบาลตำบล 59 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อหรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 กระสัง 1  เทศบาลตำบลกระสัง  กระสัง 2542  สุขาภิบาลกระสัง
2  เทศบาลตำบลสองชั้น  สองชั้น 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลสองชั้น
3  เทศบาลตำบลหนองเต็ง  หนองเต็ง 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต็ง
4  เทศบาลตำบลอุดมธรรม  กระสัง 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลกระสัง
 คูเมือง 1  เทศบาลตำบลคูเมือง  คูเมือง, หนองขมาร 2542  สุขาภิบาลคูเมือง
2  เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ  คูเมือง, หินเหล็กไฟ 2542  สุขาภิบาลหินเหล็กไฟ
 แคนดง 1  เทศบาลตำบลแคนดง  แคนดง 2542  สุขาภิบาลแคนดง
 เฉลิมพระเกียรติ 1  เทศบาลตำบลถาวร  ถาวร 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลถาวร
2  เทศบาลตำบลพนมรุ้ง  ตาเป๊ก  อีสานเขต 2542  สุขาภิบาลพนมรุ้ง
3  เทศบาลตำบลยายแย้มวัฒนา  ยายแย้มวัฒนา 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลยายแย้มวัฒนา
 ชำนิ 1  เทศบาลตำบลชำนิ  ชำนิ 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลชำนิ
2  เทศบาลตำบลหนองปล่อง  หนองปล่อง 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปล่อง
 นางรอง 1  เทศบาลตำบลทุ่งแสงทอง  ทุ่งแสงทอง 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแสงทอง
 นาโพธิ์ 1  เทศบาลตำบลนาโพธิ์  นาโพธิ์, ศรีสว่าง 2542  สุขาภิบาลนาโพธิ์
 โนนดินแดง 1  เทศบาลตำบลโนนดินแดง  โนนดินแดง, ส้มป่อย 2542  สุขาภิบาลโนนดินแดง
 โนนสุวรรณ 1  เทศบาลตำบลโกรกแก้ว  โกรกแก้ว 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลโกรกแก้ว
2  เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ  โกรกแก้ว, โนนสุวรรณ 2542  สุขาภิบาลโนนสุวรรณ
 บ้านกรวด 1  เทศบาลตำบลจันทบเพชร  จันทบเพชร 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลจันทบเพชร
2  เทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท  ปราสาท 2542  สุขาภิบาลตลาดนิคมปราสาท
3  เทศบาลตำบลโนนเจริญ  โนนเจริญ 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเจริญ
4  เทศบาลตำบลบ้านกรวด  บ้านกรวด, ปราสาท 2542  สุขาภิบาลบ้านกรวด
5  เทศบาลตำบลบ้านกรวดปัญญาวัฒน์  บ้านกรวด 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกรวด
6  เทศบาลตำบลบึงเจริญ  บึงเจริญ 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลบึงเจริญ
7  เทศบาลตำบลปราสาท  ปราสาท 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท
8  เทศบาลตำบลหนองไม้งาม  หนองไม้งาม 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้งาม
 บ้านด่าน 1  เทศบาลตำบลบ้านด่าน  บ้านด่าน 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน
2  เทศบาลตำบลปราสาท  ปราสาท 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท
 บ้านใหม่ไชยพจน์ 1  เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์  ทองหลาง, หนองแวง 2542  สุขาภิบาลบ้านใหม่ไชยพจน์
 ประโคนชัย 1  เทศบาลตำบลเขาคอก  เขาคอก 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก
2  เทศบาลตำบลโคกม้า  โคกม้า 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกม้า
3  เทศบาลตำบลประโคนชัย  ประโคนชัย 2542  สุขาภิบาลประโคนชัย
4  เทศบาลตำบลแสลงโทน  แสลงโทน 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงโทน
 ปะคำ 1  เทศบาลตำบลปะคำ  ปะคำ 2542  สุขาภิบาลปะคำ
 พลับพลาชัย 1  เทศบาลตำบลจันดุม  จันดุม 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลจันดุม
2  เทศบาลตำบลพลับพลาชัย  สะเดา 2542  สุขาภิบาลพลับพลาชัย
 พุทไธสง 1  เทศบาลตำบลพุทไธสง  บ้านจาน, พุทไธสง, มะเฟือง 2542  สุขาภิบาลพุทไธสง
 เมืองบุรีรัมย์ 1  เทศบาลตำบลบ้านบัว  บ้านบัว 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว
2  เทศบาลตำบลหนองตาด  หนองตาด 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาด
3  เทศบาลตำบลหลักเขต  หลักเขต 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลหลักเขต
4  เทศบาลตำบลอิสาณ  อิสาณ 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลอิสาณ
 ละหานทราย 1  เทศบาลตำบลตาจง  ตาจง 2548  องค์การบริหารส่วนตำบลตาจง
2  เทศบาลตำบลละหานทราย  ละหานทราย 2542  สุขาภิบาลละหานทราย
3  เทศบาลตำบลสำโรงใหม่  สำโรงใหม่ 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงใหม่
4  เทศบาลตำบลหนองตะครอง  หนองตะครอง 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะครอง
5  เทศบาลตำบลหนองแวง  หนองแวง 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
 ลำปลายมาศ 1  เทศบาลตำบลทะเมนชัย  ทะเมนชัย, หนองบัวโคก 2542  สุขาภิบาลทะเมนชัย
2  เทศบาลตำบลลำปลายมาศ  ลำปลายมาศ  หนองคู, หินโคน 2542  สุขาภิบาลลำปลายมาศ
 สตึก 1  เทศบาลตำบลดอนมนต์  ดอนมนต์ 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมนต์
2  เทศบาลตำบลศรีสตึก  สตึก 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลสตึก
3  เทศบาลตำบลสตึก  นิคม, สตึก 2542  สุขาภิบาลสตึก
4  เทศบาลตำบลสะแก  สะแก 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลสะแก
 หนองกี่ 1  เทศบาลตำบลดอนอะราง  ดอนอะราง 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนอะราง
2  เทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อขุนศรี  หนองกี่ 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกี่
3  เทศบาลตำบลหนองกี่  ทุ่งกระตาดพัฒนา, ทุ่งกระเต็น, หนองกี่ 2542  สุขาภิบาลหนองกี่
 หนองหงส์ 1  เทศบาลตำบลหนองหงส์  สระแก้ว 2542  สุขาภิบาลหนองหงส์
2  เทศบาลตำบลห้วยหิน  ห้วยหิน 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน
 ห้วยราช 1  เทศบาลตำบลโคกเหล็ก  โคกเหล็ก 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเหล็ก
2  เทศบาลตำบลสามแวง  สามแวง 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลสามแวง
3  เทศบาลตำบลห้วยราช  ห้วยราชา  ห้วยราช 2542  สุขาภิบาลห้วยราช

จังหวัดมหาสารคาม[แก้]

ในเขตจังหวัดมหาสารคาม มีเทศบาลตำบล 18 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อหรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 กันทรวิชัย 1  เทศบาลตำบลขามเรียง  ขามเรียง 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลขามเรียง
2  เทศบาลตำบลโคกพระ  โคกพระ 2542  สุขาภิบาลโคกพระ
3  เทศบาลตำบลท่าขอนยาง  ท่าขอนยาง 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขอนยาง
 แกดำ 1  เทศบาลตำบลแกดำ  แกดำ 2542  สุขาภิบาลแกดำ
2  เทศบาลตำบลมิตรภาพ  มิตรภาพ 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ
 โกสุมพิสัย 1  เทศบาลตำบลโกสุมพิสัย  หัวขวาง 2542  เทศบาลตำบลหัวขวาง
 ชื่นชม 1  เทศบาลตำบลกุดปลาดุก  กุดปลาดุก 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุก
2  เทศบาลตำบลหนองกุง  หนองกุง 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง
 เชียงยืน 1  เทศบาลตำบลเชียงยืน  เชียงยืน 2542  สุขาภิบาลเชียงยืน
2  เทศบาลตำบลโพนทอง  โพนทอง 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง
 นาเชือก 1  เทศบาลตำบลนาเชือก  เขวาไร่, นาเชือก 2542  สุขาภิบาลนาเชือก
 นาดูน 1  เทศบาลตำบลนาดูน  นาดูน  พระธาตุ 2542  สุขาภิบาลนาดูน
2  เทศบาลตำบลหนองไผ่  หนองไผ่ 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
3  เทศบาลตำบลหัวดง  หัวดง 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดง
 บรบือ 1  เทศบาลตำบลบรบือ  บรบือ 2542  สุขาภิบาลบรบือ
 พยัคฆภูมิพิสัย 1  เทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย  ปะหลาน, ลานสะแก 2542  สุขาภิบาลพยัคฆภูมิพิสัย
 เมืองมหาสารคาม 1  เทศบาลตำบลแวงน่าง  แวงน่าง 2542  สุขาภิบาลแวงน่าง
 วาปีปทุม 1  เทศบาลตำบลวาปีปทุม  หนองแสง 2542  เทศบาลตำบลหนองแสง

จังหวัดมุกดาหาร[แก้]

ในเขตจังหวัดมุกดาหาร มีเทศบาลตำบล 24 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อหรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 คำชะอี 1  เทศบาลตำบลคำชะอี  น้ำเที่ยง 2542  สุขาภิบาลคำชะอี
 ดงหลวง 1  เทศบาลตำบลกกตูม  กกตูม 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลกกตูม
2  เทศบาลตำบลดงหลวง  ดงหลวง 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลดงหลวง
3  เทศบาลตำบลหนองแคน  หนองแคน 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแคน
 ดอนตาล 1  เทศบาลตำบลดอนตาล  ดอนตาล 2542  สุขาภิบาลดอนตาล
2  เทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก  ดอนตาล 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตาล
3  เทศบาลตำบลบ้านแก้ง  บ้านแก้ง 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
 นิคมคำสร้อย 1  เทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย  โชคชัย, นากอก, นิคมคำสร้อย 2542  สุขาภิบาลนิคมคำสร้อย
2  เทศบาลตำบลร่มเกล้า  ร่มเกล้า 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลร่มเกล้า
 เมืองมุกดาหาร 1  เทศบาลตำบลคำป่าหลาย  คำป่าหลาย 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลคำป่าหลาย
2  เทศบาลตำบลคำอาฮวน  คำอาฮวน 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลคำอาฮวน
3  เทศบาลตำบลดงมอน  ดงมอน 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลดงมอน
4  เทศบาลตำบลดงเย็น  ดงเย็น 2548  องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น
5  เทศบาลตำบลนาสีนวน  นาสีนวน 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลนาสีนวน
6  เทศบาลตำบลนาโสก  นาโสก 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสก
7  เทศบาลตำบลบางทรายใหญ่  บางทรายใหญ่ 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายใหญ่
8  เทศบาลตำบลผึ่งแดด  ผึ่งแดด 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลผึ่งแดด
9  เทศบาลตำบลโพนทราย  โพนทราย 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทราย
10  เทศบาลตำบลมุก  มุกดาหาร 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลมุกดาหาร
 หนองสูง 1  เทศบาลตำบลบ้านเป้า  บ้านเป้า 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
2  เทศบาลตำบลภูวง  ภูวง 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลภูวง
3  เทศบาลตำบลหนองสูงเหนือ  หนองสูง, หนองสูงเหนือ 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงเหนือ
 หว้านใหญ่ 1  เทศบาลตำบลชะโนด  ชะโนด 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลชะโนด
2  เทศบาลตำบลหว้านใหญ่  หว้านใหญ่ 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลหว้านใหญ่

จังหวัดยโสธร[แก้]

ในเขตจังหวัดยโสธร มีเทศบาลตำบล 23 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อหรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 กุดชุม 1  เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา  กุดชุม, โนนเปือย 2542  สุขาภิบาลกุดชุมพัฒนา
 ค้อวัง 1  เทศบาลตำบลค้อวัง  ค้อวัง 2542  สุขาภิบาลค้อวัง
 คำเขื่อนแก้ว 1  เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว  ลุมพุก 2542  สุขาภิบาลคำเขื่อนแก้ว
2  เทศบาลตำบลดงแคนใหญ่  ดงแคนใหญ่ 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลดงแคนใหญ่
 ทรายมูล 1  เทศบาลตำบลทรายมูล  ทรายมูล 2542  สุขาภิบาลทรายมูล
2  เทศบาลตำบลนาเวียง  นาเวียง 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลนาเวียง
 ไทยเจริญ 1  เทศบาลตำบลคำเตย  คำเตย 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย
 ป่าติ้ว 1  เทศบาลตำบลป่าติ้ว  โพธิ์ไทร 2542  สุขาภิบาลป่าติ้ว
 มหาชนะชัย 1  เทศบาลตำบลฟ้าหยาด  ฟ้าหยาด 2542  สุขาภิบาลฟ้าหยาด
 เมืองยโสธร 1  เทศบาลตำบลเดิด  เดิด 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลเดิด
2  เทศบาลตำบลตาดทอง  ตาดทอง 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลตาดทอง
3  เทศบาลตำบลทุ่งแต้  ทุ่งแต้ 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแต้
4  เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่  น้ำคำใหญ่ 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำใหญ่
5  เทศบาลตำบลสำราญ  สำราญ 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญ
 เลิงนกทา 1  เทศบาลตำบลกุดเชียงหมี  กุดเชียงหมี 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเชียงหมี
2  เทศบาลตำบลกุดแห่  กุดแห่ 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
3  เทศบาลตำบลบุ่งค้า  บุ่งค้า 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งค้า
4  เทศบาลตำบลเลิงนกทา  สวาท 2542  สุขาภิบาลเลิงนกทา
5  เทศบาลตำบลศรีแก้ว  ศรีแก้ว 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีแก้ว
6  เทศบาลตำบลสวาท  สวาท 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลสวาท
7  เทศบาลตำบลสามแยก  สามแยก 2542  สุขาภิบาลสามแยก
8  เทศบาลตำบลสามัคคี  สามัคคี 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคี
9  เทศบาลตำบลห้องแซง  ห้องแซง 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลห้องแซง

จังหวัดร้อยเอ็ด[แก้]

ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด มีเทศบาลตำบล 72 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อหรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 เกษตรวิสัย 1  เทศบาลตำบลกู่กาสิงห์  กู่กาสิงห์ 2542  สุขาภิบาลกู่กาสิงห์
2  เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย  เกษตรวิสัย 2542  สุขาภิบาลเกษตรวิสัย
3  เทศบาลตำบลเมืองบัว  เมืองบัว 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบัว
 จตุรพักตรพิมาน 1  เทศบาลตำบลโคกล่าม  โคกล่าม 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม
2  เทศบาลตำบลจตุรพักตรพิมาน  หัวช้าง 2542  สุขาภิบาลจตุรพักตรพิมาน
3  เทศบาลตำบลดงแดง  ดงแดง 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลดงแดง
4  เทศบาลตำบลเมืองหงส์  เมืองหงส์ 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหงส์
5  เทศบาลตำบลลิ้นฟ้า  ลิ้นฟ้า 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า
6  เทศบาลตำบลหนองผือ  หนองผือ 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ
7  เทศบาลตำบลหัวช้าง  หัวช้าง 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวช้าง
 จังหาร 1  เทศบาลตำบลจังหาร  จังหาร 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลจังหาร
2  เทศบาลตำบลดงสิงห์  ดงสิงห์ 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลดงสิงห์
3  เทศบาลตำบลดินดำ  ดินดำ 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลดินดำ
4  เทศบาลตำบลผักแว่น  ผักแว่น 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลผักแว่น
 เชียงขวัญ 1  เทศบาลตำบลเชียงขวัญ  เชียงขวัญ 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงขวัญ
 ธวัชบุรี 1  เทศบาลตำบลนิเวศน์  นิเวศน์ 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลนิเวศน์
2  เทศบาลตำบลบ้านนิเวศน์  นิเวศน์ 2542  สุขาภิบาลบ้านนิเวศน์ (บ้านนิเวสน์)
3  เทศบาลตำบลธงธานี  ธงธานี  บึงนคร 2542  สุขาภิบาลธงธานี
4  เทศบาลตำบลมะอึ  มะอึ 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลมะอึ
5  เทศบาลตำบลอุ่มเม้า  อุ่มเม้า 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มเม้า
 ปทุมรัตต์ 1  เทศบาลตำบลโนนสวรรค์  โนนสวรรค์ 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวรรค์
2  เทศบาลตำบลปทุมรัตต์  โนนสง่า, บัวแดง 2542  สุขาภิบาลปทุมรัตต์
3  เทศบาลตำบลโพนสูง  โพนสูง 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง
 พนมไพร 1  เทศบาลตำบลพนมไพร  พนมไพร 2542  สุขาภิบาลพนมไพร
2  เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย  โพธิ์ชัย 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัย
 โพธิ์ชัย 1  เทศบาลตำบลคำพอุง  คำพอุง 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลคำพอุง
2  เทศบาลตำบลชัยวารี  ขามเปี้ย 2542  สุขาภิบาลชัยวารี
3  เทศบาลตำบลเชียงใหม่  เชียงใหม่ 2542  สุขาภิบาลเชียงใหม่
4  เทศบาลตำบลอัคคะคำ  อัคคะคำ 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลอัคคะคำ
 โพนทราย 1  เทศบาลตำบลโพนทราย  โพนทราย 2542  สุขาภิบาลโพนทราย
2  เทศบาลตำบลสามขา  สามขา 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลสามขา
 โพนทอง 1  เทศบาลตำบลโคกกกม่วง  โคกกกม่วง 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกกม่วง
2  เทศบาลตำบลโคกสูง  โคกสูง 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง
3  เทศบาลตำบลโนนชัยศรี  โนนชัยศรี 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนชัยศรี
4  เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง  โพธิ์ทอง 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
5  เทศบาลตำบลโพนทอง  แวง, สระนกแก้ว 2542  เทศบาลตำบลแวง
6  เทศบาลตำบลแวง  แวง 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลแวง
 เมยวดี 1  เทศบาลตำบลชมสะอาด  ชมสะอาด 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลชมสะอาด
2  เทศบาลตำบลชุมพร  ชุมพร 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพร
3  เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ  บุ่งเลิศ 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งเลิศ
4  เทศบาลตำบลเมยวดี  เมยวดี 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลเมยวดี
 เมืองร้อยเอ็ด 1  เทศบาลตำบลโนนตาล  โนนตาล 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล
2  เทศบาลตำบลปอภาร  ปอภาร 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลปอภาร
3  เทศบาลตำบลสีแก้ว  สีแก้ว 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลสีแก้ว
 เมืองสรวง 1  เทศบาลตำบลกกกุง  กกกุง 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลกกกุง
2  เทศบาลตำบลคูเมือง  คูเมือง 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง
3  เทศบาลตำบลเมืองสรวง  เมืองสรวง, หนองผือ 2542  สุขาภิบาลเมืองสรวง
4  เทศบาลตำบลหนองหิน  หนองหิน 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหิน
 ศรีสมเด็จ 1  เทศบาลตำบลบ้านบาก  บ้านบาก 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบาก
2  เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง  โพธิ์ทอง 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
3  เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ  ศรีสมเด็จ 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ
 สุวรรณภูมิ 1  เทศบาลตำบลจำปาขัน  จำปาขัน 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาขัน
2  เทศบาลตำบลดอกไม้  ดอกไม้ 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลดอกไม้
3  เทศบาลตำบลทุ่งกุลา  ทุ่งกุลา 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกุลา
4  เทศบาลตำบลทุ่งหลวง  ทุ่งหลวง 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง
5  เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ  สระคู 2542  เทศบาลตำบลสระคู
6  เทศบาลตำบลหินกอง  หินกอง 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลหินกอง
 เสลภูมิ 1  เทศบาลตำบลเกาะแก้ว  เกาะแก้ว 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว
2  เทศบาลตำบลขวาว  ขวาว 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลขวาว
3  เทศบาลตำบลท่าม่วง  ท่าม่วง 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง
4  เทศบาลตำบลนาเมือง  นาเมือง 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลนาเมือง
5  เทศบาลตำบลนาแซง  นาแซง 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลนาแซง
6  เทศบาลตำบลพรสวรรค์  พรสวรรค์ 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์
7  เทศบาลตำบลเมืองไพร  เมืองไพร 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไพร
8  เทศบาลตำบลวังหลวง  วังหลวง 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลวังหลวง
9  เทศบาลตำบลเสลภูมิ  กลาง, ขวัญเมือง  นาเมือง 2542  เทศบาลตำบลกลาง
10  เทศบาลตำบลหนองหลวง  หนองหลวง 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
 หนองพอก 1  เทศบาลตำบลท่าสีดา  ท่าสีดา 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสีดา
2  เทศบาลตำบลหนองพอก  รอบเมือง, หนองพอก 2542  สุขาภิบาลหนองพอก
 หนองฮี 1  เทศบาลตำบลหนองฮี  หนองฮี 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี
 อาจสามารถ 1  เทศบาลตำบลโพนเมือง  โพนเมือง 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลโพนเมือง
2  เทศบาลตำบลอาจสามารถ  อาจสามารถ 2542  สุขาภิบาลอาจสามารถ

จังหวัดเลย[แก้]

ในเขตจังหวัดเลย มีเทศบาลตำบล 27 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อหรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 เชียงคาน 1  เทศบาลตำบลเขาแก้ว  เขาแก้ว 2548  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว
2  เทศบาลตำบลเชียงคาน  เชียงคาน 2542  สุขาภิบาลเชียงคาน
3  เทศบาลตำบลธาตุ  ธาตุ 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ
 ด่านซ้าย 1  เทศบาลตำบลด่านซ้าย  ด่านซ้าย 2542  สุขาภิบาลด่านซ้าย
2  เทศบาลตำบลศรีสองรัก  ด่านซ้าย 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลด่านซ้าย
 ท่าลี่ 1  เทศบาลตำบลท่าลี่  ท่าลี่ 2542  สุขาภิบาลท่าลี่
 นาด้วง 1  เทศบาลตำบลนาด้วง  นาด้วง 2542  สุขาภิบาลนาด้วง
2  เทศบาลตำบลนาดอกคำ  นาดอกคำ 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลนาดอกคำ
 นาแห้ว 1  เทศบาลตำบลนาแห้ว  นาแห้ว 2542  สุขาภิบาลนาแห้ว
 ปากชม 1  เทศบาลตำบลคอนสา  เชียงกลม 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงกลม
2  เทศบาลตำบลเชียงกลม  เชียงกลม 2542  สุขาภิบาลเชียงกลม
3  เทศบาลตำบลปากชม  ปากชม 2542  สุขาภิบาลปากชม
 ผาขาว 1  เทศบาลตำบลท่าช้างคล้อง  ท่าช้างคล้อง 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้างคล้อง
2  เทศบาลตำบลโนนปอแดง  โนนปอแดง 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนปอแดง
 ภูกระดึง 1  เทศบาลตำบลภูกระดึง  ผานกเค้า, ภูกระดึง, ศรีฐาน 2542  สุขาภิบาลภูกระดึง
 ภูเรือ 1  เทศบาลตำบลภูเรือ  หนองบัว 2542  สุขาภิบาลภูเรือ
2  เทศบาลตำบลร่องจิก  ร่องจิก 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลร่องจิก
 เมืองเลย 1  เทศบาลตำบลนาดินดำ  นาดินดำ 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลนาดินดำ
2  เทศบาลตำบลนาโป่ง  นาโป่ง 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลนาโป่ง
3  เทศบาลตำบลนาอ้อ  นาอ้อ 2542  สุขาภิบาลนาอ้อ
4  เทศบาลตำบลนาอาน  นาอาน 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลนาอาน
5  เทศบาลตำบลน้ำสวย  น้ำสวย 2542  สุขาภิบาลน้ำสวย
 วังสะพุง 1  เทศบาลตำบลปากปวน  ปากปวน 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลปากปวน
2  เทศบาลตำบลศรีสงคราม  ศรีสงคราม 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม
 หนองหิน 1  เทศบาลตำบลหนองหิน  หนองหิน 2542  สุขาภิบาลหนองหิน
 เอราวัณ 1  เทศบาลตำบลผาอินทร์แปลง  ผาอินทร์แปลง 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลผาอินทร์แปลง
2  เทศบาลตำบลเอราวัณ  เอราวัณ 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลเอราวัณ

จังหวัดศรีสะเกษ[แก้]

ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ มีเทศบาลตำบล 35 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อหรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 กันทรลักษ์ 1  เทศบาลตำบลสวนกล้วย  สวนกล้วย 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลสวนกล้วย
2  เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด  หนองหญ้าลาด 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าลาด
 กันทรารมย์ 1  เทศบาลตำบลกันทรารมย์  ดูน 2542  สุขาภิบาลกันทรารมย์ (กันทรารมณ์)
 ขุขันธ์ 1  เทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์  ห้วยเหนือ 2542  เทศบาลตำบลห้วยเหนือ
2  เทศบาลตำบลศรีสะอาด  ศรีสะอาด 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะอาด
 ขุนหาญ 1  เทศบาลตำบลกระหวัน  กระหวัน 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลกระหวัน
2  เทศบาลตำบลกันทรอม  กันทรอม 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรอม
3  เทศบาลตำบลขุนหาญ  โนนสูง, สิ 2542  สุขาภิบาลขุนหาญ (ขุนหาร)
4  เทศบาลตำบลโนนสูง  โนนสูง 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสูง
5  เทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์  โพธิ์กระสังข์ 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์กระสังข์
6  เทศบาลตำบลสิ  สิ 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลสิ
 บึงบูรพ์ 1  เทศบาลตำบลบึงบูรพ์  บึงบูรพ์  เป๊าะ 2542  สุขาภิบาลบึงบูรพ์
 ปรางค์กู่ 1  เทศบาลตำบลปรางค์กู่  พิมาย, พิมายเหนือ 2542  สุขาภิบาลปรางค์กู่
 พยุห์ 1  เทศบาลตำบลพยุห์  พยุห์ 2542  สุขาภิบาลพยุห์
 โพธิ์ศรีสุวรรณ 1  เทศบาลตำบลโดด  โดด 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลโดด
2  เทศบาลตำบลผือใหญ่  ผือใหญ่ 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลผือใหญ่
 ไพรบึง 1  เทศบาลตำบลไพรบึง  ไพรบึง, สำโรงพลัน 2542  สุขาภิบาลไพรบึง
2  เทศบาลตำบลสำโรงพลัน  สำโรงพลัน 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงพลัน
 เมืองจันทร์ 1  เทศบาลตำบลเมืองจันทร์  เมืองจันทร์ 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจันทร์
2  เทศบาลตำบลหนองใหญ่  หนองใหญ่ 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่
 เมืองศรีสะเกษ 1  เทศบาลตำบลน้ำคำ  น้ำคำ 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ
 ยางชุมน้อย 1  เทศบาลตำบลยางชุมน้อย  ยางชุมน้อย 2542  สุขาภิบาลยางชุมน้อย
 ราษีไศล 1  เทศบาลตำบลบัวหุ่ง  บัวหุ่ง 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลบัวหุ่ง
2  เทศบาลตำบลเมืองคง  เมืองคง 2542  สุขาภิบาลเมืองคง
3  เทศบาลตำบลส้มป่อย  ส้มป่อย 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลส้มป่อย
 วังหิน 1  เทศบาลตำบลบุสูง  บุสูง 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลบุสูง
2  เทศบาลตำบลวังหิน  วังหิน 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน
 ศรีรัตนะ 1  เทศบาลตำบลศรีรัตนะ  ศรีแก้ว, สะพุง 2542  สุขาภิบาลศรีรัตนะ
 ห้วยทับทัน 1  เทศบาลตำบลจานแสนไชย  จานแสนไชย 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลจานแสนไชย
2  เทศบาลตำบลห้วยทับทัน  ห้วยทับทัน 2542  สุขาภิบาลห้วยทับทัน
 อุทุมพรพิสัย 1  เทศบาลตำบลกำแพง  กำแพง 2542  สุขาภิบาลกำแพง
2  เทศบาลตำบลโคกจาน  โคกจาน 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน
3  เทศบาลตำบลแต้  แต้ 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลแต้
4  เทศบาลตำบลสระกำแพงใหญ่  สระกำแพงใหญ่ 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลสระกำแพงใหญ่
5  เทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย  กำแพง 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง

จังหวัดสกลนคร[แก้]

ในเขตจังหวัดสกลนคร มีเทศบาลตำบล ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล

(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)

ปีที่ได้รับการ

จัดตั้งเป็น เทศบาลตำบล

ชื่อหรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่

(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)

 เมืองสกลนคร 1 เทศบาลตำบลดงมะไฟ ขมิ้น สุขาภิบาลดงมะไฟ
2 เทศบาลตำบลท่าแร่ ท่าแร่ สุขาภิบาลท่าแร่
3 เทศบาลตำบลธาตุนาเวง ธาตุนาเวง องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุนาเวง
4 เทศบาลตำบลเชียงเครือ เชียงเครือ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเครือ
5 เทศบาลตำบลงิ้วด่อน งิ้วด่อน องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วด่อน
6 เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง หลุบ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าปอแดง
7 เทศบาลตำบลหนองลาด หนองลาด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองลาด
8 เทศบาลตำบลฮางโฮง ฮางโฮง องค์การบริหารส่วนตำบลฮางโฮง
9 เทศบาลตำบลเมืองทองท่าแร่ ท่าแร่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่
กุสุมาลย์ 1 เทศบาลตำบลกุสุมาลย์ กุสุมาลย์ 2542 สุขาภิบาลกุสุมาลย์
 กุดบาก 1 เทศบาลตำบลกุดบาก กุดบาก 2542 สุขาภิบาลกุดบาก
2 เทศบาลตำบลกุดแฮด กุดบาก องค์การบริหารส่วนตำบลกุดบาก
3 เทศบาลตำบลกุดไห กุดไห องค์การบริหารส่วนตำบลกุดไห
4 เทศบาลตำบลนาม่อง นาม่อง องค์การบริหารส่วนตำบลนาม่อง
 พรรณานิคม 1 เทศบาลตำบลพรรณานิคม พรรณา 2542 สุขาภิบาลพรรณานิคม
2 เทศบาลตำบลพรรณานคร พรรณา องค์การบริหารส่วนตำบลพรรณานิคม
3 เทศบาลตำบลพอกน้อย พอกน้อย องค์การบริหารส่วนตำบลพอกน้อย
4 เทศบาลตำบลนาใน นาใน องค์การบริหารส่วนตำบลนาใน
5 เทศบาลตำบลบัวสว่าง บัวสว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสว่าง
6 เทศบาลตำบลวังยาง วังยาง องค์การบริหารส่วนตำบวังยาง
7 เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ นาหัวบ่อ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ
8 เทศบาลตำบลไร่ ไร่ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่
 พังโคน 1 เทศบาลตำบลพังโคน พังโคน 2542 สุขาภิบาลพังโคน
2 เทศบาลตำบลพังโคนศรีจำปา พังโคน 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลพังโคน
3 เทศบาลตำบลไฮหยอง ไฮหย่อง องค์การบริหารส่วนตำบลไฮหย่อง
4 เทศบาลตำบลแร่ แร่ องค์การบริหารส่วนตำบลแร่
วาริชภูมิ 1 เทศบาลตำบลวาริชภูมิ วาริชภูมิ สุขาภิบาลวาริชภูมิ
2 เทศบาลตำบลปลาโหล ปลาโหล องค์การบริหารส่วนตำบลปลาโหล
3 เทศบาลตำบลคำบ่อ คำบ่อ องค์การบริหารส่วนตำบลคำบ่อ
4 เทศบาลตำบลหนองหลาด หนองลาด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองลาด
วานรนิวาส 1 เทศบาลตำบลวานรนิวาส วานรนิวาส 2542 สุขาภิบาลวานรนิวาส
2 เทศบาลตำบลหนองแวง หนองแวง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
3 เทศบาลตำบลนาซอ นาซอ องค์การบริหารส่วนตำบลนาซอ
4 เทศบาลตำบลหนองสนม หนองสนม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสนม
5 เทศบาลตำบลคูสะคาม คูสะคาม องค์การบริหารส่วนตำบลคูสะคาม
6 เทศบาลตำบลกุดเรือคำ กุดเรือคำ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือคำ
 คำตากล้า 1 เทศบาลตำบลคำตากล้า คำตากล้า 2542 สุขาภิบาลคำตากล้า
2 เทศบาลตำบลแพด แพด องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านม่วง 1 เทศบาลตำบลบ้านม่วง บ้านม่วง 2542 สุขาภิบาลบ้านม่วง
2 เทศบาลตำบลห้วยหลัว ห้วยหลัว องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหลัว
อากาศอำนวย 1 เทศบาลตำบลอากาศอำนวย อากาศ 2542 สุขาภิบาลอากาศอำนวย
2 เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา สามัคคีพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคีพัฒนา
3 เทศบาลตำบลบะหว้า บะหว้า องค์การบริหารส่วนตำบลบะหว้า
4 เทศบาลตำบลโพนแพง โพนแพง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง
5 เทศบาลตำบลวาใหญ่ วาใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลวาใหญ่
6 เทศบาลตำบลท่าก้อน ท่าก้อน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อน
สว่างแดนดิน 1 เทศบาลตำบลสว่างแดนดิน สว่างแดนดิน 2542 สุขาภิบาลสว่างแดนดิน
2 เทศบาลตำบลดอนเขือง แวง 2542 สุขาภิบาลดอนเขือง
3 เทศบาลตำบลบงใต้ บงใต้ องค์การบริหารส่วนตำบลบงใต้
4 เทศบาลตำบลพันนา พันนา องค์การบริหารส่วนตำบลพันนา
5 เทศบาลตำบลหนองหลวง หนองหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
6 เทศบาลตำบลบ้านต้าย บ้านต้าย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต้าย
7 เทศบาลตำบลโคกสี โคกสี องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี
ส่องดาว 1 เทศบาลตำบลส่องดาว ส่องดาว, ปทุมวาปี 2542 สุขาภิบาลส่องดาว
2 เทศบาลตำบลท่าศิลา ท่าศิลา ดงมูล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศิลา
3 เทศบาลตำบลส่องดาวหนองแดง หนองใหญ่ ส่องดาว องค์การบริหารส่วนตำบลส่องดาว
4 เทศบาลตำบลปทุมวาปี ปทุมวาปี องค์การบริหารส่วนตำบลปทุมวาปี
5 เทศบาลตำบลวัฒนา วัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนา
โคกศรีสุพรรณ 1 เทศบาลตำบลตองโขบ ตองโขบ องค์การบริหารส่วนตำบลตองโขบ
เจริญศิลป์ 1 เทศบาลตำบลเจริญศิลป์ เจริญศิลป์, ทุ่งแก 2542 สุขาภิบาลเจริญศิลป์
 โพนนาแก้ว 1 เทศบาลตำบลนาแก้ว นาแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก้ว
2 เทศบาลตำบลบ้านโพน บ้านโพน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพน
3 เทศบาลตำบลเชียงสือ เชียงสือ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงสือ
 ภูพาน 1 เทศบาลตำบลโคกภู โคกภู องค์การบริหารส่วนตำบลโคกภู
2 เทศบาลตำบลสร้างค้อ สร้างค้อ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างค้อ

จังหวัดสุรินทร์[แก้]

ในเขตจังหวัดสุรินทร์ มีเทศบาลตำบล 27 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อหรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 กาบเชิง 1  เทศบาลตำบลกาบเชิง  กาบเชิง 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลกาบเชิง
2  เทศบาลตำบลโคกตะเคียน  โคกตะเคียน 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตะเคียน
 เขวาสินรินทร์ 1  เทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์  เขวาสินรินทร์ 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลเขวาสินรินทร์
 จอมพระ 1  เทศบาลตำบลกระหาด  กระหาด 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลกระหาด
2  เทศบาลตำบลจอมพระ  จอมพระ 2542  สุขาภิบาลจอมพระ
3  เทศบาลตำบลบุแกรง  บุแกรง 2553  องค์การบริหารส่วนตำบลบุแกรง
 ชุมพลบุรี 1  เทศบาลตำบลชุมพลบุรี  ชุมพลบุรี 2542  สุขาภิบาลชุมพลบุรี
2  เทศบาลตำบลทุ่งศรีชุมพล  ชุมพลบุรี 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพลบุรี
3  เทศบาลตำบลนาหนองไผ่  นาหนองไผ่ 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองไผ่
4  เทศบาลตำบลยะวึก  ยะวึก 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลยะวึก
5  เทศบาลตำบลสระขุด  สระขุด 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลสระขุด
 ท่าตูม 1  เทศบาลตำบลท่าตูม  ท่าตูม 2542  สุขาภิบาลท่าตูม
2  เทศบาลตำบลเมืองแก  เมืองแก 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแก
 บัวเชด 1  เทศบาลตำบลบัวเชด  บัวเชด 2542  สุขาภิบาลบัวเชด
 ปราสาท 1  เทศบาลตำบลกังแอน  กังแอน 2542  สุขาภิบาลกังแอน
2  เทศบาลตำบลกันตวจระมวล  กันตวจระมวล 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลกันตวจระมวล
3  เทศบาลตำบลนิคมปราสาท  ปรือ 2542  สุขาภิบาลนิคมปราสาท
 เมืองสุรินทร์ 1  เทศบาลตำบลเมืองที  เมืองที 2542  สุขาภิบาลเมืองที
 รัตนบุรี 1  เทศบาลตำบลรัตนบุรี  ไผ่, รัตนบุรี 2542  สุขาภิบาลรัตนบุรี
 ลำดวน 1  เทศบาลตำบลลำดวนสุรพินท์  ลำดวน 2542  สุขาภิบาลลำดวนสุรพินท์
 ศีขรภูมิ 1  เทศบาลตำบลผักไหม  ผักไหม 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม
2  เทศบาลตำบลศีขรภูมิ  ระแงง 2542  เทศบาลตำบลระแงง
 สนม 1  เทศบาลตำบลแคน  แคน 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลแคน
2  เทศบาลตำบลสนม  สนม 2542  สุขาภิบาลสนม
 สังขะ 1  เทศบาลตำบลสังขะ  บ้านชบ, สังขะ 2542  สุขาภิบาลสังขะ
 สำโรงทาบ 1  เทศบาลตำบลสำโรงทาบ  สำโรงทาบ, หนองไผ่ล้อม 2542  สุขาภิบาลสำโรงทาบ
2  เทศบาลตำบลหมื่นศรี  หมื่นศรี 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นศรี

จังหวัดหนองคาย[แก้]

ในเขตจังหวัดหนองคาย มีเทศบาลตำบล 17 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อหรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 ท่าบ่อ 1  เทศบาลตำบลกองนาง  กองนาง 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลกองนาง
2  เทศบาลตำบลบ้านถ่อน  บ้านถ่อน 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน
3  เทศบาลตำบลโพนสา  โพนสา 2542  สุขาภิบาลโพนสา
 เฝ้าไร่ 1  เทศบาลตำบลเฝ้าไร่  เฝ้าไร่ 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลเฝ้าไร่
 โพนพิสัย 1  เทศบาลตำบลโพนพิสัย  จุมพล 2542  เทศบาลตำบลจุมพล
2  เทศบาลตำบลสร้างนางขาว  สร้างนางขาว 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนางขาว
 เมืองหนองคาย 1  เทศบาลตำบลกวนวัน  กวนวัน 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลกวนวัน
2  เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ  บ้านเดื่อ 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ
3  เทศบาลตำบลปะโค  ปะโค 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลปะโค
4  เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย  โพธิ์ชัย 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัย
5  เทศบาลตำบลวัดธาตุ  วัดธาตุ 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลวัดธาตุ
6  เทศบาลตำบลเวียงคุก  เวียงคุก 2542  สุขาภิบาลเวียงคุก
7  เทศบาลตำบลหนองสองห้อง  ค่ายบกหวาน 2542  สุขาภิบาลหนองสองห้อง
8  เทศบาลตำบลหาดคำ  หาดคำ 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลหาดคำ
 ศรีเชียงใหม่ 1  เทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่  พานพร้าว 2542  สุขาภิบาลศรีเชียงใหม่
2  เทศบาลตำบลหนองปลาปาก  หนองปลาปาก 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาปาก
 สังคม 1  เทศบาลตำบลสังคม  แก้งไก่, สังคม 2542  สุขาภิบาลสังคม

จังหวัดหนองบัวลำภู[แก้]

ในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู มีเทศบาลตำบล 23 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อหรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 เมืองหนองบัวลำภู 1  เทศบาลตำบลนาคำไฮ  นาคำไฮ 2542  สุขาภิบาลนาคำไฮ
2  เทศบาลตำบลนามะเฟือง  นามะเฟือง 2542  สุขาภิบาลนามะเฟือง
3  เทศบาลตำบลหัวนา  หัวนา 2542  สุขาภิบาลหัวนา
 นากลาง 1  เทศบาลตำบลนากลาง  นากลาง, ด่านช้าง, กุดแห่ 2542  สุขาภิบาลนากลาง
2  เทศบาลตำบลกุดดินจี่  กุดดินจี่ 2542  สุขาภิบาลกุดดินจี่
3  เทศบาลตำบลฝั่งแดง  ฝั่งแดง 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลฝั่งแดง
4  เทศบาลตำบลเก่ากลอย  เก่ากลอย 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลเก่ากลอย
5  เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม  กุดดินจี่ 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดดินจี่
 โนนสัง 1  เทศบาลตำบลโนนสัง  โนนสัง 2542  สุขาภิบาลโนนสัง
2  เทศบาลตำบลกุดดู่  กุดดู่ 2542  สุขาภิบาลกุดดู่
3  เทศบาลตำบลหนองเรือ  หนองเรือ 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ
4  เทศบาลตำบลบ้านค้อ  บ้านค้อ 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ
 ศรีบุญเรือง 1  เทศบาลตำบลจอมทอง  ศรีบุญเรือง 2542  สุขาภิบาลจอมทอง
2  เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย  เมืองใหม่ 2542  สุขาภิบาลโนนสูงเปลือย
3  เทศบาลตำบลโนนสะอาด  โนนสะอาด 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด
4  เทศบาลตำบลยางหล่อ  ยางหล่อ 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลยางหล่อ
5  เทศบาลตำบลหนองแก  หนองแก 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก
 สุวรรณคูหา 1  เทศบาลตำบลบ้านโคก  บ้านโคก 2542  สุขาภิบาลบ้านโคก
2  เทศบาลตำบลสุวรรณคูหา  นาสี, สุวรรณคูหา, กุดผึ้ง 2542  สุขาภิบาลสุวรรณคูหา
3  เทศบาลตำบลนาดี  นาดี 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
4  เทศบาลตำบลนาด่าน  นาด่าน 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลนาด่าน
5  เทศบาลตำบลบุญทัน  บุญทัน 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลบุญทัน
 นาวัง 1  เทศบาลตำบลนาเหล่า  นาเหล่า, เทพคีรี 2542  สุขาภิบาลนาเหล่า

จังหวัดอำนาจเจริญ[แก้]

ในเขตจังหวัดอำนาจเจริญ มีเทศบาลตำบล 23 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อหรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 ชานุมาน 1  เทศบาลตำบลโคกก่ง  โคกก่ง 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่ง
2  เทศบาลตำบลชานุมาน  ชานุมาน 2542  สุขาภิบาลชานุมาน
 ปทุมราชวงศา 1  เทศบาลตำบลนาป่าแซง  นาป่าแซง 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลนาป่าแซง
2  เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา  นาป่าแซง, นาหว้า 2542  เทศบาลตำบลนาหว้าใหญ่
3  เทศบาลตำบลหนองข่า  หนองข่า 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า
4  เทศบาลตำบลห้วย  ห้วย 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วย
 พนา 1  เทศบาลตำบลพนา  พนา, พระเหลา 2542  สุขาภิบาลพนา
2  เทศบาลตำบลพระเหลา  พระเหลา 2548  องค์การบริหารส่วนตำบลพระเหลา
 เมืองอำนาจเจริญ 1  เทศบาลตำบลไก่คำ  ไก่คำ 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลไก่คำ
2  เทศบาลตำบลนายม  นายม 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลนายม
3  เทศบาลตำบลนาวัง  นาวัง 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลนาวัง
4  เทศบาลตำบลนาหมอม้า  นาหมอม้า 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอม้า
5  เทศบาลตำบลน้ำปลีก  น้ำปลีก 2542  สุขาภิบาลน้ำปลีก
 ลืออำนาจ 1  เทศบาลตำบลโคกกลาง  โคกกลาง 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
2  เทศบาลตำบลดงมะยาง  ดงมะยาง 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะยาง
3  เทศบาลตำบลเปือย  เปือย 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลเปือย
4  เทศบาลตำบลสามหนอง  อำนาจ 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลอำนาจ
5  เทศบาลตำบลอำนาจ  อำนาจ 2542  สุขาภิบาลอำนาจ
 เสนางคนิคม 1  เทศบาลตำบลสิริเสนางค์  เสนางคนิคม 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลเสนางคนิคม
2  เทศบาลตำบลเสนางคนิคม  เสนางคนิคม 2542  สุขาภิบาลเสนางคนิคม
 หัวตะพาน 1  เทศบาลตำบลเค็งใหญ่  เค็งใหญ่ 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลเค็งใหญ่
2  เทศบาลตำบลรัตนวารีศรีเจริญ  รัตนวารี, หัวตะพาน 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน
3  เทศบาลตำบลหัวตะพาน  รัตนวารี, หนองแก้ว, หัวตะพาน 2542  สุขาภิบาลหัวตะพาน

จังหวัดอุดรธานี[แก้]

ในเขตจังหวัดอุดรธานี มีเทศบาลตำบล 67 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อหรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 เมืองอุดรธานี 1 เทศบาลตำบลนาข่า นาข่า 2542 สุขาภิบาลนาข่า
2 เทศบาลตำบลนิคมสงเคราะห์ นิคมสงเคราะห์, โคกสะอาด 2542 สุขาภิบาลนิคมสงเคราะห์
3 เทศบาลตำบลบ้านจั่น บ้านจั่น, หนองขอนกว้าง 2542 สุขาภิบาลบ้านจั่น
4 เทศบาลตำบลหนองบัว หนองบัว, หนองนาคำ, สามพร้าว,
หนองขอนกว้าง
2542 สุขาภิบาลหนองบัว
5 เทศบาลตำบลหนองไผ่ หนองไผ่ 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
6 เทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง หนองขอนกว้าง 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขอนกว้าง
7 เทศบาลตำบลบ้านตาด บ้านตาด 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาด
กุดจับ 1 เทศบาลตำบลกุดจับ กุดจับ, เมืองเพีย 2542 สุขาภิบาลกุดจับ
2 เทศบาลตำบลเชียงเพ็ง เชียงเพ็ง 2542 สุขาภิบาลเชียงเพ็ง
3 เทศบาลตำบลตาลเลียน ตาลเลียน 2542 สุขาภิบาลตาลเลียน
4 เทศบาลตำบลสร้างก่อ สร้างก่อ 2542 สุขาภิบาลสร้างก่อ
5 เทศบาลตำบลเมืองเพีย เมืองเพีย (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลกุดจับ) 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย
6 เทศบาลตำบลปะโค ปะโค 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลปะโค
7 เทศบาลตำบลยางชุม เชียงเพ็ง 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง
กุมภวาปี 1 เทศบาลตำบลกุมภวาปี

(เปลี่ยนชื่อจากเทศบาลตำบลตูมใต้)

กุมภวาปี 2543 สุขาภิบาลตูมใต้

*12 กันยายน 2543 เปลี่ยนชื่อเทศบาลตำบลตูมใต้ เป็นเทศบาลตำบลกุมภวาปี

2 เทศบาลตำบลพันดอน พันดอน 2542 สุขาภิบาลพันดอน
3 เทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง ห้วยเกิ้ง 2542 สุขาภิบาลห้วยเกิ้ง

*ยุบสภาตำบลห้วยเกิ้ง รวมกับเทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง

4 เทศบาลตำบลปะโค ปะโค 2550 องค์การบริหารส่วนตำบลปะโค
5 เทศบาลตำบลกงพานพันดอน พันดอน 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลพันดอน
6 เทศบาลตำบลเวียงคำ เวียงคำ 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงคำ
7 เทศบาลตำบลเชียงแหว เชียงแหว 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแหว
8 เทศบาลตำบลหนองหว้า หนองหว้า 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า
9 เทศบาลตำบลแชแล แชแล 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลแชแล
กู่แก้ว 1 เทศบาลตำบลกู่แก้ว บ้านจีต 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจีต
2 เทศบาลตำบลคอนสาย คอนสาย 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสาย
ไชยวาน 1 เทศบาลตำบลไชยวาน ไชยวาน 2542 สุขาภิบาลไชยวาน
2 เทศบาลตำบลโพนสูง โพนสูง 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง
3 เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม ไชยวาน 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลไชยวาน
ทุ่งฝน 1 เทศบาลตำบลทุ่งฝน ทุ่งฝน 2542 สุขาภิบาลทุ่งฝน
2 เทศบาลตำบลทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่ 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่
น้ำโสม 1 เทศบาลตำบลนางัว นางัว, ศรีสำราญ 2542 สุขาภิบาลนางัว
2 เทศบาลตำบลน้ำโสม น้ำโสม, ศรีสำราญ 2542 สุขาภิบาลน้ำโสม
นายูง 1 เทศบาลตำบลโนนทอง โนนทอง 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง
2 เทศบาลตำบลนายูง นายูง 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง
โนนสะอาด 1 เทศบาลตำบลโนนสะอาด โนนสะอาด 2542 สุขาภิบาลโนนสะอาด

*8 มกราคม 2513 เปลี่ยนชื่อสุขาภิบาลโพธิศรีสำราญ เป็นสุขาภิบาลโนนสะอาด

2 เทศบาลตำบลหนองแวงโนนสะอาด โนนสะอาด 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด
บ้านผือ 1 เทศบาลตำบลบ้านผือ บ้านผือ 2542 สุขาภิบาลบ้านผือ
2 เทศบาลตำบลคำบง คำบง 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลคำบง
3 เทศบาลตำบลกลางใหญ่ กลางใหญ่ 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่
เพ็ญ 1 เทศบาลตำบลเพ็ญ เพ็ญ 2542 สุขาภิบาลเพ็ญ
2 เทศบาลตำบลบ้านธาตุ บ้านธาตุ 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านธาตุ
วังสามหมอ 1 เทศบาลตำบลวังสามหมอ วังสามหมอ 2542 สุขาภิบาลวังสามหมอ

*30 สิงหาคม 2526 เปลี่ยนชื่อสุขาภิบาลหนองกุงทับม้า เป็นสุขาภิบาลวังสามหมอ

2 เทศบาลตำบลลำพันชาด วังสามหมอ 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลวังสามหมอ
3 เทศบาลตำบลผาสุก ผาสุก 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลผาสุก
4 เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ หนองหญ้าไซ 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ
5 เทศบาลตำบลบะยาว บะยาว 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลบะยาว
ศรีธาตุ 1 เทศบาลตำบลศรีธาตุ ศรีธาตุ 2542 สุขาภิบาลศรีธาตุ
2 เทศบาลตำบลจำปี จำปี 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลจำปี
3 เทศบาลตำบลหัวนาคำ หัวนาคำ 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนาคำ
4 เทศบาลตำบลบ้านโปร่ง บ้านโปร่ง 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโปร่ง
สร้างคอม 1 เทศบาลตำบลสร้างคอม สร้างคอม 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างคอม
2 เทศบาลตำบลบ้านยวด บ้านยวด 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยวด
3 เทศบาลตำบลบ้านโคก บ้านโคก 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก
หนองวัวซอ 1 เทศบาลตำบลหนองวัวซอ หมากหญ้า, หนองวัวซอ 2542 สุขาภิบาลหนองวัวซอ
2 เทศบาลตำบลภูผาแดง

(เปลี่ยนชื่อจากเทศบาลตำบลหนองอ้อ-โนนหวาย)

หนองอ้อ, โนนหวาย 2555 สุขาภิบาลหนองอ้อ-โนนหวาย

*13 กรกฎาคม 2555 เปลี่ยนชื่อเทศบาลตำบลหนองอ้อ-โนนหวาย เป็นเทศบาลตำบลภูผาแดง

3 เทศบาลตำบลอูบมุง อูบมุง 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลอูบมุง
4 เทศบาลตำบลโนนหวาย โนนหวาย 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหวาย
5 เทศบาลตำบลกุดหมากไฟ กุดหมากไฟ 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดหมากไฟ
6 เทศบาลตำบลหนองบัวบาน หนองบัวบาน หนองวัวซอ 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน
หนองแสง 1 เทศบาลตำบลแสงสว่าง แสงสว่าง 2542 สุขาภิบาลแสงสว่าง
2 เทศบาลตำบลนาดี นาดี 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
หนองหาน 1 เทศบาลตำบลบ้านเชียง บ้านเชียง 2542 สุขาภิบาลบ้านเชียง
2 เทศบาลตำบลหนองเม็ก หนองเม็ก 2542 สุขาภิบาลหนองเม็ก
3 เทศบาลตำบลหนองหาน หนองหาน 2542 สุขาภิบาลหนองหาน
4 เทศบาลตำบลโคกสูง โคกสูง 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเม็ก
5 เทศบาลตำบลหนองไผ่ หนองไผ่ 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
6 เทศบาลตำบลผักตบ ผักตบ 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลผักตบ

จังหวัดอุบลราชธานี[แก้]

ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี มีเทศบาลตำบล 54 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อหรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 กุดข้าวปุ้น 1  เทศบาลตำบลกุดข้าวปุ้น  กุดข้าวปุ้น 2542  สุขาภิบาลกุดข้าวปุ้น
 เขมราฐ 1  เทศบาลตำบลขามป้อม  ขามป้อม 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม
2  เทศบาลตำบลเขมราฐ  เขมราฐ 2542  สุขาภิบาลเขมราฐ
3  เทศบาลตำบลเทพวงศา  เขมราฐ 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลเขมราฐ
4  เทศบาลตำบลหนองนกทา  หนองนกทา 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนกทา
5  เทศบาลตำบลหนองผือ  หนองผือ 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ
6  เทศบาลตำบลหัวนา  หัวนา 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา
 เขื่องใน 1  เทศบาลตำบลเขื่องใน  เขื่องใน 2542  สุขาภิบาลเขื่องใน
2  เทศบาลตำบลบ้านกอก  บ้านกอก 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก
3  เทศบาลตำบลห้วยเรือ  เขื่องใน 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่องใน
 โขงเจียม 1  เทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียม  โขงเจียม 2542  เทศบาลตำบลบ้านด่าน
 เดชอุดม 1  เทศบาลตำบลกุดประทาย  กุดประทาย 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดประทาย
2  เทศบาลตำบลนาส่วง  นาส่วง 2542  สุขาภิบาลนาส่วง
3  เทศบาลตำบลบัวงาม  บัวงาม 2542  สุขาภิบาลบัวงาม
4  เทศบาลตำบลโพนงาม  โพนงาม 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
 ตระการพืชผล 1  เทศบาลตำบลตระการพืชผล  ขุหลุ  คำเจริญ 2542  สุขาภิบาลตระการพืชผล
 ตาลสุม 1  เทศบาลตำบลตาลสุม  ตาลสุม 2542  สุขาภิบาลตาลสุม
 นาจะหลวย 1  เทศบาลตำบลนาจะหลวย  นาจะหลวย 2542  สุขาภิบาลนาจะหลวย
2  เทศบาลตำบลภูจองนายอย  นาจะหลวย 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลนาจะหลวย
 นาเยีย 1  เทศบาลตำบลนาจาน  นาเยีย 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลนาเยีย
2  เทศบาลตำบลนาเยีย  นาเยีย 2542  สุขาภิบาลนาเยีย
3  เทศบาลตำบลนาเรือง  นาเรือง 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรือง
 น้ำขุ่น 1  เทศบาลตำบลขี้เหล็ก  ขี้เหล็ก 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก
2  เทศบาลตำบลตาเกา  ตาเกา 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลตาเกา
 น้ำยืน 1  เทศบาลตำบลโซง  โซง 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลโซง
2  เทศบาลตำบลน้ำยืน  โซง, สีวิเชียร 2542  สุขาภิบาลน้ำยืน
3  เทศบาลตำบลสีวิเชียร  สีวิเชียร 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลสีวิเชียร
 บุณฑริก 1  เทศบาลตำบลคอแลน  คอแลน 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลคอแลน
2  เทศบาลตำบลนาโพธิ์  นาโพธิ์ 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
3  เทศบาลตำบลบุณฑริก  โพนงาม, บัวงาม 2542  สุขาภิบาลบุณฑริก
 พิบูลมังสาหาร 1  เทศบาลตำบลกุดชมภู  กุดชมภู 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชมภู
2  เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร  โพธิ์ไทร 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร
3  เทศบาลตำบลโพธิ์ศรี  โพธิ์ศรี 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ศรี
4  เทศบาลตำบลอ่างศิลา  อ่างศิลา 2542  สุขาภิบาลอ่างศิลา
 โพธิ์ไทร 1  เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร  โพธิ์ไทร 2542  สุขาภิบาลโพธิ์ไทร
 ม่วงสามสิบ 1  เทศบาลตำบลม่วงสามสิบ  ม่วงสามสิบ 2542  สุขาภิบาลม่วงสามสิบ
 เมืองอุบลราชธานี 1  เทศบาลตำบลขามใหญ่  ขามใหญ่ 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลขามใหญ่
2  เทศบาลตำบลปทุม  ปทุม 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลปทุม
3  เทศบาลตำบลอุบล  ขามใหญ่, แจระแม 2542  สุขาภิบาลอุบล
 วารินชำราบ 1  เทศบาลตำบลคำขวาง  คำขวาง 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลคำขวาง
2  เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ  คำน้ำแซบ 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำแซบ
3  เทศบาลตำบลธาตุ  ธาตุ 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ
4  เทศบาลตำบลบุ่งไหม  บุ่งไหม 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งไหม
5  เทศบาลตำบลเมืองศรีไค  เมืองศรีไค 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองศรีไค
6  เทศบาลตำบลแสนสุข  แสนสุข 2548  องค์การบริหารส่วนตำบลแสนสุข
7  เทศบาลตำบลห้วยขะยุง  ห้วยขะยุง 2542  สุขาภิบาลห้วยขะยุง (ห้วยขยุง)
 ศรีเมืองใหม่ 1  เทศบาลตำบลศรีเมืองใหม่  นาคำ 2542  เทศบาลตำบลนาเอือด
 สว่างวีระวงศ์ 1  เทศบาลตำบลท่าช้าง  ท่าช้าง 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
2  เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง  บุ่งมะแลง 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งมะแลง
3  เทศบาลตำบลสว่าง  สว่าง 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง
 สำโรง 1  เทศบาลตำบลสำโรง  สำโรง 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 สิรินธร 1  เทศบาลตำบลช่องเม็ก  ช่องเม็ก 2542  สุขาภิบาลช่องเม็ก
2  เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย  นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
 เหล่าเสือโก้ก 1  เทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก  เหล่าเสือโก้ก 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าเสือโก้ก

ภาคกลาง[แก้]

จังหวัดกำแพงเพชร[แก้]

ในเขตจังหวัดกำแพงเพชร มีเทศบาลตำบล 22 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อหรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 ขาณุวรลักษบุรี 1  เทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี  ป่าพุทรา, ยางสูง, แสนตอ 2542  สุขาภิบาลขาณุวรลักษบุรี
2  เทศบาลตำบลสลกบาตร  สลกบาตร 2542  สุขาภิบาลสลกบาตร
 คลองขลุง 1  เทศบาลตำบลคลองขลุง  คลองขลุง 2542  สุขาภิบาลคลองขลุง
2  เทศบาลตำบลท่าพุทรา  ท่าพุทรา 2542  สุขาภิบาลท่าพุทรา
3  เทศบาลตำบลท่ามะเขือ  ท่ามะเขือ 2542  สุขาภิบาลท่ามะเขือ
4  เทศบาลตำบลวังยาง  วังยาง 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
 คลองลาน 1  เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา  คลองลานพัฒนา 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองลานพัฒนา
 ทรายทองวัฒนา 1  เทศบาลตำบลทุ่งทราย  ทุ่งทราย 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทราย
 ไทรงาม 1  เทศบาลตำบลไทรงาม  ไทรงาม 2542  สุขาภิบาลไทรงาม
 บึงสามัคคี 1  เทศบาลตำบลระหาน  ระหาน 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลระหาน
 พรานกระต่าย 1  เทศบาลตำบลเขาคีริส  เขาคีริส 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคีริส
2  เทศบาลตำบลคลองพิไกร  คลองพิไกร 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพิไกร
3  เทศบาลตำบลบ้านพราน  พรานกระต่าย 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลพรานกระต่าย
4  เทศบาลตำบลพรานกระต่าย  ถ้ำกระต่ายทอง, พรานกระต่าย 2542  สุขาภิบาลพรานกระต่าย
 เมืองกำแพงเพชร 1  เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย  คลองแม่ลาย, อ่างทอง 2542  สุขาภิบาลคลองแม่ลาย
2  เทศบาลตำบลเทพนคร  เทพนคร 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนคร
3  เทศบาลตำบลนครชุม  นครชุม 2542  สุขาภิบาลนครชุม
4  เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล  นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล
5  เทศบาลตำบลปากดง  ไตรตรึงษ์ 2542  สุขาภิบาลปากดง
 ลานกระบือ 1  เทศบาลตำบลช่องลม  ช่องลม 2548  องค์การบริหารส่วนตำบลช่องลม
2  เทศบาลตำบลประชาสุขสันต์  ประชาสุขสันต์ 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลประชาสุขสันต์
3  เทศบาลตำบลลานกระบือ  โนนพลวง, ลานกระบือ 2542  สุขาภิบาลลานกระบือ

จังหวัดชัยนาท[แก้]

ในเขตจังหวัดชัยนาท มีเทศบาลตำบล 38 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อหรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 เนินขาม 1  เทศบาลตำบลเนินขาม  เนินขาม 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลเนินขาม
 มโนรมย์ 1  เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา  คุ้งสำเภา 2542  สุขาภิบาลคุ้งสำเภา
2  เทศบาลตำบลมโนรมย์  คุ้งสำเภา 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งสำเภา
3  เทศบาลตำบลศิลาดาน  ศิลาดาน 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลศิลาดาน
4  เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร  หางน้ำสาคร  อู่ตะเภา 2542  สุขาภิบาลหางน้ำสาคร
 เมืองชัยนาท 1  เทศบาลตำบลชัยนาท  ชัยนาท 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาท
2  เทศบาลตำบลธรรมามูล  ธรรมามูล 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมามูล
3  เทศบาลตำบลนางลือ  นางลือ 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลนางลือ
4  เทศบาลตำบลบ้านกล้วย  บ้านกล้วย 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
5  เทศบาลตำบลเสือโฮก  เสือโฮก 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลเสือโฮก
6  เทศบาลตำบลหาดท่าเสา  หาดท่าเสา 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลหาดท่าเสา
 วัดสิงห์ 1  เทศบาลตำบลวัดสิงห์  วัดสิงห์ 2480
2  เทศบาลตำบลหนองขุ่น  หนองขุ่น 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่น
3  เทศบาลตำบลหนองน้อย  หนองน้อย 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้อย
 สรรคบุรี 1  เทศบาลตำบลดงคอน  ดงคอน 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลดงคอน
2  เทศบาลตำบลดอนกำ  ดอนกำ 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำ
3  เทศบาลตำบลบางขุด  บางขุด 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุด
4  เทศบาลตำบลแพรกศรีราชา  แพรกศรีราชา 2542  สุขาภิบาลแพรกศรีราชา
5  เทศบาลตำบลโพงาม  โพงาม 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลโพงาม
6  เทศบาลตำบลสรรคบุรี  แพรกศรีราชา 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกศรีราชา
7  เทศบาลตำบลห้วยกรด  ห้วยกรด 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยกรด
8  เทศบาลตำบลห้วยกรดพัฒนา  ห้วยกรดพัฒนา 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยกรดพัฒนา
 สรรพยา 1  เทศบาลตำบลเจ้าพระยา  สรรพยา 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลสรรพยา
2  เทศบาลตำบลตลุก  ตลุก 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลตลุก
3  เทศบาลตำบลบางหลวง  บางหลวง 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวง
4  เทศบาลตำบลโพธิ์พิทักษ์  โพนางดำตก 2542  เทศบาลตำบลโพนางดำ
5  เทศบาลตำบลโพนางดำตก  โพนางดำตก 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลโพนางดำตก
6  เทศบาลตำบลโพนางดำออก  โพนางดำออก 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลโพนางดำออก
7  เทศบาลตำบลสรรพยา  สรรพยา 2542  สุขาภิบาลสรรพยา
8  เทศบาลตำบลหาดอาษา  หาดอาษา 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลหาดอาษา
 หนองมะโมง 1  เทศบาลตำบลวังตะเคียน  วังตะเคียน 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน
2  เทศบาลตำบลหนองมะโมง  หนองมะโมง 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะโมง
 หันคา 1  เทศบาลตำบลบ้านเชี่ยน  บ้านเชี่ยน 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชี่ยน
2  เทศบาลตำบลสามง่ามท่าโบสถ์  สามง่ามท่าโบสถ์ 2542  สุขาภิบาลสามง่ามท่าโบสถ์
3  เทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา  สามง่ามท่าโบสถ์ 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลสามง่ามท่าโบสถ์
4  เทศบาลตำบลหนองแซง  หนองแซง 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
5  เทศบาลตำบลห้วยงู  ห้วยงู 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยงู
6  เทศบาลตำบลหันคา  หันคา 2542  สุขาภิบาลหันคา

จังหวัดนครนายก[แก้]

ในเขตจังหวัดนครนายก มีเทศบาลตำบล 5 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อหรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 บ้านนา 1  เทศบาลตำบลบ้านนา  บ้านนา, พิกุลออก 2542  สุขาภิบาลบ้านนา
2  เทศบาลตำบลพิกุลออก  พิกุลออก 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลพิกุลออก
 ปากพลี 1  เทศบาลตำบลเกาะหวาย  เกาะหวาย 2542  สุขาภิบาลเกาะหวาย
 เมืองนครนายก 1  เทศบาลตำบลท่าช้าง  ท่าช้าง 2542  สุขาภิบาลท่าช้าง
 องครักษ์ 1  เทศบาลตำบลองครักษ์  ทรายมูล, องครักษ์ 2542  สุขาภิบาลองครักษ์

จังหวัดนครปฐม[แก้]

ในเขตจังหวัดนครปฐม มีเทศบาลตำบล 20 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อหรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 กำแพงแสน 1  เทศบาลตำบลกำแพงแสน  กำแพงแสน, ทุ่งกระพังโหม 2542  สุขาภิบาลกำแพงแสน
 ดอนตูม 1  เทศบาลตำบลสามง่าม  ลำลูกบัว, สามง่าม 2542  สุขาภิบาลสามง่าม
 นครชัยศรี 1  เทศบาลตำบลขุนแก้ว  ขุนแก้ว 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลขุนแก้ว
2  เทศบาลตำบลนครชัยศรี  ท่าตำหนัก, นครชัยศรี,
 บางกระเบา, บางแก้ว, วัดแค
2542  สุขาภิบาลนครชัยศรี
3  เทศบาลตำบลศีรษะทอง  ศีรษะทอง 2563  องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะทอง
4  เทศบาลตำบลห้วยพลู  ห้วยพลู 2542  สุขาภิบาลห้วยพลู
 บางเลน 1  เทศบาลตำบลบางเลน  บางไทรป่า, บางเลน 2542  สุขาภิบาลบางเลน
2  เทศบาลตำบลบางหลวง  บางหลวง 2542  สุขาภิบาลบางหลวง
3  เทศบาลตำบลรางกระทุ่ม  บางภาษี 2542  สุขาภิบาลรางกระทุ่ม
4  เทศบาลตำบลลำพญา  ลำพญา 2542  สุขาภิบาลลำพญา
 พุทธมณฑล 1  เทศบาลตำบลคลองโยง  คลองโยง 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโยง
2  เทศบาลตำบลศาลายา  ศาลายา 2542  สุขาภิบาลศาลายา
 เมืองนครปฐม 1  เทศบาลตำบลดอนยายหอม  ดอนยายหอม 2542  สุขาภิบาลดอนยายหอม
2  เทศบาลตำบลตาก้อง  ตาก้อง 2563  องค์การบริหารส่วนตำบลตาก้อง
3  เทศบาลตำบลธรรมศาลา  ธรรมศาลา 2542  สุขาภิบาลธรรมศาลา
4  เทศบาลตำบลบ่อพลับ  บ่อพลับ 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลับ
5  เทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ  โพรงมะเดื่อ, หนองดินแดง 2542  สุขาภิบาลโพรงมะเดื่อ
6  เทศบาลตำบลมาบแค  มาบแค 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลมาบแค
 สามพราน 1  เทศบาลตำบลบางกระทึก  บางกระทึก 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระทึก
2  เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่  อ้อมใหญ่  บ้านใหม่ 2542  สุขาภิบาลอ้อมใหญ่

จังหวัดนครสวรรค์[แก้]

ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ มีเทศบาลตำบล 18 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อหรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 เก้าเลี้ยว 1  เทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว  เก้าเลี้ยว 2542  สุขาภิบาลเก้าเลี้ยว
 โกรกพระ 1  เทศบาลตำบลโกรกพระ  โกรกพระ 2542  สุขาภิบาลโกรกพระ
2  เทศบาลตำบลบางประมุง  บางประมุง 2542  สุขาภิบาลบางประมุง
3  เทศบาลตำบลบางมะฝ่อ  บางมะฝ่อ 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะฝ่อ
 ชุมแสง 1  เทศบาลตำบลทับกฤช  ทับกฤช 2542  สุขาภิบาลทับกฤช
 ตากฟ้า 1  เทศบาลตำบลตากฟ้า  ตากฟ้า, สุขสำราญ 2542  สุขาภิบาลตากฟ้า
2  เทศบาลตำบลอุดมธัญญา  อุดมธัญญา 2554  องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมธัญญา
 ตาคลี 1  เทศบาลตำบลช่องแค  ช่องแค, พรหมนิมิต 2542  สุขาภิบาลช่องแค
 ท่าตะโก 1  เทศบาลตำบลท่าตะโก  ท่าตะโก 2542  สุขาภิบาลท่าตะโก
 บรรพตพิสัย 1  เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย  เจริญผล, ท่างิ้ว 2542  สุขาภิบาลบรรพตพิสัย
2  เทศบาลตำบลบ้านแดน  บ้านแดน 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดน
 พยุหะคีรี 1  เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก  ท่าน้ำอ้อย, ม่วงหัก 2542  เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อย
2  เทศบาลตำบลพยุหะ  พยุหะ 2542  สุขาภิบาลพยุหะ
 ไพศาลี 1  เทศบาลตำบลไพศาลี  โคกเดื่อ, ไพศาลี 2542  สุขาภิบาลไพศาลี
 เมืองนครสวรรค์ 1  เทศบาลตำบลหนองเบน  หนองกรด, หนองกระโดน 2542  สุขาภิบาลหนองเบน
 ลาดยาว 1  เทศบาลตำบลลาดยาว  ลาดยาว 2542  สุขาภิบาลลาดยาว
2  เทศบาลตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ  ศาลเจ้าไก่ต่อ 2542  สุขาภิบาลศาลเจ้าไก่ต่อ
 หนองบัว 1  เทศบาลตำบลหนองบัว  หนองกลับ, หนองบัว 2542  สุขาภิบาลหนองบัว

จังหวัดนนทบุรี[แก้]

ในเขตจังหวัดนนทบุรี มีเทศบาลตำบล 11 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อหรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 ไทรน้อย 1  เทศบาลตำบลไทรน้อย  คลองขวาง, ไทรน้อย 2542  สุขาภิบาลไทรน้อย
 บางกรวย 1  เทศบาลตำบลบางสีทอง  บางสีทอง 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลบางสีทอง
2  เทศบาลตำบลปลายบาง  บางคูเวียง, ปลายบาง  มหาสวัสดิ์ 2542  สุขาภิบาลปลายบาง
3  เทศบาลตำบลศาลากลาง  ศาลากลาง 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลศาลากลาง
 บางใหญ่ 1  เทศบาลตำบลบางม่วง  บางม่วง, บางเลน, เสาธงหิน 2542  สุขาภิบาลบางม่วง
2  เทศบาลตำบลบางใหญ่  บางแม่นาง, บางใหญ่, บ้านใหม่ 2542  สุขาภิบาลบางใหญ่
3  เทศบาลตำบลบางเลน  บางเลน 2554  องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน
4  เทศบาลตำบลบ้านบางม่วง  บางม่วง 2554  องค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง
5  เทศบาลตำบลเสาธงหิน  เสาธงหิน 2554  องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธงหิน
 ปากเกร็ด 1  เทศบาลตำบลบางพลับ  บางพลับ 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
 เมืองนนทบุรี 1  เทศบาลตำบลไทรม้า  ไทรม้า 2546  องค์การบริหารส่วนตำบลไทรม้า

จังหวัดปทุมธานี[แก้]

ในเขตจังหวัดปทุมธานี มีเทศบาลตำบล 18 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อหรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 ธัญบุรี 1  เทศบาลตำบลธัญบุรี  รังสิต, ลำผักกูด 2542  สุขาภิบาลธัญบุรี
 เมืองปทุมธานี 1  เทศบาลตำบลบางกะดี  บางกะดี 2546  องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะดี
2  เทศบาลตำบลบางขะแยง  บางขะแยง 2554  องค์การบริหารส่วนตำบลบางขะแยง
3  เทศบาลตำบลบางเดื่อ  บางเดื่อ 2554  องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ
4  เทศบาลตำบลบางพูน  บางพูน 2554  องค์การบริหารส่วนตำบลบางพูน
5  เทศบาลตำบลบางหลวง  บางเดื่อ, บางหลวง, บ้านฉาง 2542  สุขาภิบาลบางหลวง
6  เทศบาลตำบลบ้านกลาง  บ้านกลาง 2554  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
7  เทศบาลตำบลบ้านใหม่  บ้านใหม่ 2554  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
8  เทศบาลตำบลหลักหก  หลักหก 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลหลักหก
 ลาดหลุมแก้ว 1  เทศบาลตำบลระแหง  ระแหง 2542  สุขาภิบาลระแหง
2  เทศบาลตำบลคลองพระอุดม  คลองพระอุดม 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม
3  เทศบาลตำบลคูขวาง  คูขวาง 2554  องค์การบริหารส่วนตำบลคูขวาง
 ลำลูกกา 1  เทศบาลตำบลลำไทร  ลำไทร 2542  สุขาภิบาลลำไทร
2  เทศบาลตำบลลำลูกกา  บึงคำพร้อย, ลำลูกกา 2542  สุขาภิบาลลำลูกกา
 สามโคก 1  เทศบาลตำบลเชียงรากใหญ่  เชียงรากใหญ่ 2563  องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงรากใหญ่
2  เทศบาลตำบลบางเตย  บางเตย 2542  สุขาภิบาลบางเตย
3  เทศบาลตำบลสามโคก  สามโคก 2554  องค์การบริหารส่วนตำบลสามโคก
 หนองเสือ 1  เทศบาลตำบลหนองเสือ  บึงบา 2542  สุขาภิบาลหนองเสือ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา[แก้]

ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีเทศบาลตำบล 30 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อหรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 ท่าเรือ 1  เทศบาลตำบลท่าเรือ  ท่าเรือ 2487
2  เทศบาลตำบลท่าหลวง  จำปา, ท่าหลวง 2542  สุขาภิบาลท่าหลวง
 นครหลวง 1  เทศบาลตำบลนครหลวง  นครหลวง  บางพระครู, บางระกำ 2542  สุขาภิบาลนครหลวง
2  เทศบาลตำบลอรัญญิก  ท่าช้าง, พระนอน, สามไถ 2542  สุขาภิบาลอรัญญิก
 บางซ้าย 1  เทศบาลตำบลบางซ้าย  แก้วฟ้า, เต่าเล่า, บางซ้าย 2542  สุขาภิบาลบางซ้าย
 บางไทร 1  เทศบาลตำบลบางไทร  บางไทร, บางพลี  บ้านเกาะ, ไม้ตรา 2542  สุขาภิบาลบางไทร
2  เทศบาลตำบลราชคราม  ช้างใหญ่, ราชคราม 2542  สุขาภิบาลราชคราม
 บางบาล 1  เทศบาลตำบลบางบาล  ไทรน้อย, บางชะนี,
 บางบาล, บางหลวงโดด,
 บางหัก, บ้านกุ่ม
2542  สุขาภิบาลบางบาล
2  เทศบาลตำบลมหาพราหมณ์  มหาพราหมณ์, วัดยม
 สะพานไทย
2542  สุขาภิบาลมหาพราหมณ์
 บางปะหัน 1  เทศบาลตำบลบางปะหัน  ขวัญเมือง  บางนางร้า, บางปะหัน 2542  สุขาภิบาลบางปะหัน
 บางปะอิน 1  เทศบาลตำบลคลองจิก  คลองจิก 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองจิก
2  เทศบาลตำบลเชียงรากน้อย  เชียงรากน้อย 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงรากน้อย
3  เทศบาลตำบลตลาดเกรียบ  ตลาดเกรียบ 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดเกรียบ
4  เทศบาลตำบลบางปะอิน  บ้านเลน 2542  เทศบาลตำบลบ้านเลน
5  เทศบาลตำบลบ้านสร้าง  บ้านสร้าง 2542  สุขาภิบาลบ้านสร้าง
6  เทศบาลตำบลปราสาททอง  บ้านเลน 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง
7  เทศบาลตำบลพระอินทราชา  เชียงรากน้อย 2542  สุขาภิบาลพระอินทราชา
8  เทศบาลตำบลบางกระสั้น  บางกระสั้น 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระสั้น
 บ้านแพรก 1  เทศบาลตำบลบ้านแพรก  บ้านแพรก, สำพะเนียง 2542  สุขาภิบาลบ้านแพรก
 ผักไห่ 1  เทศบาลตำบลลาดชะโด  จักราช, หนองน้ำใหญ่ 2542  สุขาภิบาลลาดชะโด
 ภาชี 1  เทศบาลตำบลภาชี  ภาชี  ไผ่ล้อม 2542  สุขาภิบาลภาชี
 มหาราช 1  เทศบาลตำบลมหาราช  มหาราช, หัวไผ่ 2542  สุขาภิบาลมหาราช
2  เทศบาลตำบลโรงช้าง  เจ้าปลุก, น้ำเต้า, พิตเพียน, โรงช้าง 2542  สุขาภิบาลโรงช้าง
 ลาดบัวหลวง 1  เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง  ลาดบัวหลวง 2542  สุขาภิบาลลาดบัวหลวง
2  เทศบาลตำบลสามเมือง  สามเมือง 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
 เสนา 1  เทศบาลตำบลเจ้าเจ็ด  เจ้าเสด็จ  เจ้าเจ็ด, บ้านแถว 2540  สุขาภิบาลเจ้าเจ็ด
2  เทศบาลตำบลบางนมโค  บางนมโค 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลบางนมโค
3  เทศบาลตำบลสามกอ  สามกอ 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลสามกอ
4  เทศบาลตำบลหัวเวียง  บ้านกระทุ่ม, หัวเวียง 2542  สุขาภิบาลหัวเวียง
 อุทัย 1  เทศบาลตำบลอุทัย  อุทัย 2542  สุขาภิบาลอุทัย

จังหวัดพิจิตร[แก้]

ในเขตจังหวัดพิจิตร มีเทศบาลตำบล 25 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อหรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 ดงเจริญ 1  เทศบาลตำบลวังบงค์  สำนักขุนเณร 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักขุนเณร
2  เทศบาลตำบลสำนักขุนเณร  สำนักขุนเณร 2542  สุขาภิบาลสำนักขุนเณร
 ตะพานหิน 1  เทศบาลตำบลหนองพยอม  หนองพยอม 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพยอม
 ทับคล้อ 1  เทศบาลตำบลเขาทราย  เขาทราย 2542  สุขาภิบาลเขาทราย
2  เทศบาลตำบลทับคล้อ  ทับคล้อ 2542  สุขาภิบาลทับคล้อ
 บางมูลนาก 1  เทศบาลตำบลเนินมะกอก  เนินมะกอก 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะกอก
2  เทศบาลตำบลบางไผ่  บางไผ่ 2542  สุขาภิบาลบางไผ่
3  เทศบาลตำบลวังตะกู  วังตะกู 2542  สุขาภิบาลวังตะกู
4  เทศบาลตำบลหอไกร  หอไกร 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลหอไกร
 โพทะเล 1  เทศบาลตำบลทุ่งน้อย  ทุ่งน้อย 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย
2  เทศบาลตำบลท่าเสา  ท่าขมิ้น, ท่าเสา 2542  สุขาภิบาลท่าเสา
3  เทศบาลตำบลบางคลาน  บางคลาน 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคลาน
4  เทศบาลตำบลโพทะเล  โพทะเล 2542  สุขาภิบาลโพทะเล
 โพธิ์ประทับช้าง 1  เทศบาลตำบลไผ่รอบ  ไผ่รอบ 2554  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่รอบ
2  เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง  วังจิก  ไผ่ท่าโพ, โพธิ์ประทับช้าง 2542  สุขาภิบาลโพธิ์ประทับช้าง
 เมืองพิจิตร 1  เทศบาลตำบลดงป่าคำ  ดงป่าคำ 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลดงป่าคำ
2  เทศบาลตำบลท่าฬ่อ  ท่าฬ่อ 2542  สุขาภิบาลท่าฬ่อ
3  เทศบาลตำบลวังกรด  บ้านบุ่ง 2542  สุขาภิบาลวังกรด
4  เทศบาลตำบลหัวดง  หัวดง 2542  สุขาภิบาลหัวดง
 วังทรายพูน 1  เทศบาลตำบลวังทรายพูน  วังทรายพูน, หนองพระ 2542  สุขาภิบาลวังทรายพูน
2  เทศบาลตำบลหนองปล้อง  หนองปล้อง 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปล้อง
 สากเหล็ก 1  เทศบาลตำบลสากเหล็ก  สากเหล็ก 2542  สุขาภิบาลสากเหล็ก
 สามง่าม 1  เทศบาลตำบลกำแพงดิน  กำแพงดิน 2542  สุขาภิบาลกำแพงดิน
2  เทศบาลตำบลเนินปอ  เนินปอ 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลเนินปอ
3  เทศบาลตำบลสามง่าม  สามง่าม 2542  สุขาภิบาลสามง่าม

จังหวัดพิษณุโลก[แก้]

ในเขตจังหวัดพิษณุโลก มีเทศบาลตำบล 24 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล