รายชื่อเทศบาลตำบลในประเทศไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

เนื้อหา

เทศบาลตำบล เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับเมืองขนาดเล็ก โดยทั่วไปเทศบาลตำบลมีฐานะเดิมเป็นสุขาภิบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) การจัดตั้งเทศบาลตำบลกระทำโดยประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะท้องถิ่นขึ้นเป็นเทศบาลตำบลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 เทศบาลตำบลมีนายกเทศมนตรีคนหนึ่งทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหารและสภาเทศบาลซึ่งประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 12 คนที่ราษฎรในเขตเทศบาลเลือกตั้งมาทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติ นายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของราษฎรเขตเทศบาล

ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 มีเทศบาลตำบลทั้งสิ้น 2,233 แห่ง[1]

ภาคเหนือ[แก้]

จังหวัดเชียงราย[แก้]

ในเขตจังหวัดเชียงราย มีเทศบาลตำบล 64 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อหรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 เมืองเชียงราย 1  เทศบาลตำบลบ้านดู่  บ้านดู่  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดู่
2  เทศบาลตำบลนางแล  นางแล  องค์การบริหารส่วนตำบลนางแล
3  เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย  ป่าอ้อดอนชัย  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อดอนชัย
4  เทศบาลตำบลแม่ยาว  แม่ยาว  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยาว
5  เทศบาลตำบลสันทราย  สันทราย  องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
6  เทศบาลตำบลท่าสุด  ท่าสุด  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสุด
7  เทศบาลตำบลท่าสาย  ท่าสาย  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาย
8  เทศบาลตำบลห้วยสัก  ห้วยสัก  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสัก
9  เทศบาลตำบลดอยลาน  ดอยลาน  องค์การบริหารส่วนตำบลดอยลาน
10  เทศบาลตำบลดอยฮาง  ดอยฮาง  องค์การบริหารส่วนตำบลดอยฮาง
 เวียงชัย 1  เทศบาลตำบลเวียงชัย  เวียงชัย, เมืองชุม 2542  สุขาภิบาลเวียงชัย
2  เทศบาลตำบลเวียงเหนือ  เวียงเหนือ  องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ
3  เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย  เวียงชัย  องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงชัย
4  เทศบาลตำบลเมืองชุม  เมืองชุม  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองชุม
5  เทศบาลตำบลดอนศิลา  ดอนศิลา  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศิลา
 เชียงของ 1  เทศบาลตำบลบุญเรือง  บุญเรือง 2542  สุขาภิบาลบุญเรือง
2  เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ  เวียง 2542  สุขาภิบาลเวียงเชียงของ
3  เทศบาลตำบลเวียง  เวียง  องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
4  เทศบาลตำบลครึ่ง  ครึ่ง  องค์การบริหารส่วนตำบลครึ่ง
5  เทศบาลตำบลศรีดอนชัย  ศรีดอนชัย  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนชัย
6  เทศบาลตำบลห้วยซ้อ  ห้วยซ้อ  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยซ้อ
7  เทศบาลตำบลสถาน  สถาน  องค์การบริหารส่วนตำบลสถาน
 เทิง 1  เทศบาลตำบลบ้านปล้อง  ปล้อง 2542  สุขาภิบาลบ้านปล้อง
2  เทศบาลตำบลเวียงเทิง  เวียง 2542  สุขาภิบาลเวียงเทิง
3  เทศบาลตำบลงิ้ว  งิ้ว  องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว
4  เทศบาลตำบลสันทรายงาม  สันทรายงาม  องค์การบริหารส่วนตำบลสันทรายงาม
5  เทศบาลตำบลหงาว  หงาว  องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว
6  เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน  เชียงเคี่ยน  องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเคี่ยน
 พาน 1  เทศบาลตำบลเมืองพาน  เมืองพาน 2542  สุขาภิบาลเมืองพาน
2  เทศบาลตำบลสันมะเค็ด  สันมะเค็ด  องค์การบริหารส่วนตำบลสันมะเค็ด
 ป่าแดด 1  เทศบาลตำบลป่าแงะ  ป่าแงะ 2542  สุขาภิบาลป่าแงะ
2  เทศบาลตำบลป่าแดด  ป่าแดด 2542  สุขาภิบาลป่าแดด
3  เทศบาลตำบลสันมะค่า  สันมะค่า  องค์การบริหารส่วนตำบลสันมะค่า
4  เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน  ศรีโพธิ์เงิน  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโพธิ์เงิน
5  เทศบาลตำบลโรงช้าง  โรงช้าง  องค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง
 แม่จัน 1  เทศบาลตำบลจันจว้า  จันจว้า, จันจว้าใต้ 2542  สุขาภิบาลจันจว้า
2  เทศบาลตำบลแม่คำ  แม่คำ 2542  สุขาภิบาลแม่คำ
3  เทศบาลตำบลแม่จัน  แม่จัน 2542  สุขาภิบาลแม่จัน
4  เทศบาลตำบลสันทราย  สันทราย 2542  สุขาภิบาลสันทราย
5  เทศบาลตำบลป่าซาง  ป่าซาง  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง
6  เทศบาลตำบลสายน้ำคำ  แม่คำ  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำ
7  เทศบาลตำบลแม่ไร่  แม่ไร่  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ไร่
8  เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก  ท่าข้าวเปลือก  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าวเปลือก
 เชียงแสน 1  เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน  เวียง 2542  สุขาภิบาลเวียงเชียงแสน
2  เทศบาลตำบลโยนก  โยนก  องค์การบริหารส่วนตำบลโยนก
3  เทศบาลตำบลป่าสัก  ป่าสัก  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
4  เทศบาลตำบลบ้านแซว  บ้านแซว  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแซว
5  เทศบาลตำบลแม่เงิน  แม่เงิน  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เงิน
 แม่สาย 1  เทศบาลตำบลแม่สาย  แม่สาย, เวียงพางคำ 2542  สุขาภิบาลแม่สาย
2  เทศบาลตำบลห้วยไคร้  ห้วยไคร้ 2542  สุขาภิบาลห้วยไคร้
3  เทศบาลตำบลเวียงพางคำ  เวียงพางคำ  องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงพางคำ
4  เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ  แม่สาย  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาย
 แม่สรวย 1  เทศบาลตำบลแม่สรวย  แม่สรวย 2542  สุขาภิบาลแม่สรวย
2  เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง  เจดีย์หลวง 2542  เทศบาลตำบลศรีถ้อย
3  เทศบาลตำบลเวียงสรวย  แม่สรวย  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สรวย
 เวียงป่าเป้า 1  เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า  เวียง 2542  สุขาภิบาลเวียงป่าเป้า
2  เทศบาลตำบลแม่ขะจาน  แม่เจดีย์ 2542  สุขาภิบาลแม่ขะจาน
3  เทศบาลตำบลป่างิ้ว  ป่างิ้ว  องค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้ว
4  เทศบาลตำบลเวียงกาหลง  เวียงกาหลง  องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกาหลง
 พญาเม็งราย 1  เทศบาลตำบลพญาเม็งราย  แม่เปา, เม็งราย 2542  สุขาภิบาลพญาเม็งราย
2  เทศบาลตำบลไม้ยา  ไม้ยา  องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ยา
3  เทศบาลตำบลเม็งราย  เม็งราย  องค์การบริหารส่วนตำบลเม็งราย
 ขุนตาล 1  เทศบาลตำบลบ้านต้า  ต้า 2542  สุขาภิบาลบ้านต้า
2  เทศบาลตำบลป่าตาล  ป่าตาล  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตาล
3  เทศบาลตำบลยางฮอม  ยางฮอม  องค์การบริหารส่วนตำบลยางฮอม
 แม่ลาว 1  เทศบาลตำบลป่าก่อดำ  ป่าก่อดำ, จอมหมอกแก้ว 2542  สุขาภิบาลป่าก่อดำ
2  เทศบาลตำบลแม่ลาว  ดงมะดะ 2542  สุขาภิบาลแม่ลาว
3  เทศบาลตำบลดงมะดะ  ดงมะดะ  องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะดะ
 เวียงแก่น 1  เทศบาลตำบลม่วงยาย  ม่วงยาย  องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงยาย
2  เทศบาลตำบลหล่ายงาว  หล่ายง่าว  องค์การบริหารส่วนตำบลหล่ายงาว
3  เทศบาลตำบลท่าข้าม  ท่าข้าม  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
 เวียงเชียงรุ้ง 1  เทศบาลตำบลบ้านเหล่า  ทุ่งก่อ, ดงมหาวัน 2542  สุขาภิบาลบ้านเหล่า

จังหวัดเชียงใหม่[แก้]

ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ มีเทศบาลตำบลทั้งหมด 116 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อหรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 เมืองเชียงใหม่ 1  เทศบาลตำบลช้างเผือก  ช้างเผือก 2542  สุขาภิบาลช้างเผือก
2  เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง  หนองป่าครั่ง 2549  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าครั่ง
3  เทศบาลตำบลหนองหอย  หนองหอย 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย
4  เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม  ฟ้าฮ่าม 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าฮ่าม
5  เทศบาลตำบลป่าแดด  ป่าแดด 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด
6  เทศบาลตำบลสุเทพ  สุเทพ 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลสุเทพ
7  เทศบาลตำบลท่าศาลา  ท่าศาลา
8  เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ  สันผีเสื้อ 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลสันผีเสื้อ
 จอมทอง 1  เทศบาลตำบลจอมทอง  ข่วงเปา, ดอยแก้ว, บ้านหลวง 2542  สุขาภิบาลบ้านหลวง
2  เทศบาลตำบลดอยแก้ว  ดอยแก้ว 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลดอยแก้ว
3  เทศบาลตำบลบ้านแปะ  บ้านแปะ 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปะ
4  เทศบาลตำบลบ้านหลวง  บ้านหลวง 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง
5  เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ  สบเตี๊ยะ 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลสบเตี๊ยะ
6  เทศบาลตำบลแม่สอย  แม่สอย 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สอย
 แม่แจ่ม 1  เทศบาลตำบลแม่แจ่ม  ช่างเคิ่ง 2542  สุขาภิบาลแม่แจ่ม
2  เทศบาลตำบลท่าผา  ท่าผา 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าผา
 เชียงดาว 1  เทศบาลตำบลเชียงดาว  เชียงดาว 2542  สุขาภิบาลเชียงดาว
2  เทศบาลตำบลเมืองงาย  เมืองงาย 2542  สุขาภิบาลเมืองงาย
3  เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ  เมืองงาย 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองงาย
4  เทศบาลตำบลปิงโค้ง  ปิงโค้ง 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลปิงโค้ง
5  เทศบาลตำบลเมืองนะ  เมืองนะ 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนะ
6  เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง  ทุ่งข้าวพวง 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งข้าวพวง
7  เทศบาลตำบลแม่นะ  แม่นะ 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นะ
 ดอยสะเก็ด 1  เทศบาลตำบลเชิงดอย  เชิงดอย 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงดอย
2  เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด  ลวงเหนือ, ป่าป้อง, เชิงดอย 2542  สุขาภิบาลเชิงดอย
3  เทศบาลตำบลตลาดขวัญ  ตลาดขวัญ 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดขวัญ
4  เทศบาลตำบลตลาดใหญ่  ตลาดใหญ่ 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหญ่
5  เทศบาลตำบลป่าป้อง  ป่าป้อง 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าป้อง
6  เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง  ป่าเมี่ยง 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าเมี่ยง
7  เทศบาลตำบลแม่คือ  แม่คือ 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คือ
8  เทศบาลตำบลแม่โป่ง  แม่โป่ง 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่โป่ง
9  เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน  แม่ฮ้อยเงิน 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อยเงิน
10  เทศบาลตำบลลวงเหนือ  ลวงเหนือ 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลลวงเหนือ
11  เทศบาลตำบลสง่าบ้าน  สง่าบ้าน 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลสง่าบ้าน
12  เทศบาลตำบลสันปูเลย  สันปูเลย 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลสันปูเลย
13  เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์  สำราญราษฎร์ 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญราษฎร์
 แม่แตง 1  เทศบาลตำบลจอมแจ้ง  ขี้เหล็ก 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก
2  เทศบาลตำบลแม่หอพระ  แม่หอพระ 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่หอพระ
3  เทศบาลตำบลแม่แตง  แม่แตง 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แตง
4  เทศบาลตำบลสันมหาพน  สันมหาพน  ขี้เหล็ก 2542  สุขาภิบาลสันมหาพน
5  เทศบาลตำบลอินทขิล  อินทขิล 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลอินทขิล
 แม่ริม 1  เทศบาลตำบลขี้เหล็ก ขี้เหล็ก 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก
2  เทศบาลตำบลแม่ริม ริมใต้ แม่สา 2542  สุขาภิบาลแม่ริม
3  เทศบาลตำบลแม่แรม แม่แรม 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แรม
4  เทศบาลตำบลริมเหนือ  ริมเหนือ 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลริมเหนือ
5  เทศบาลตำบลสันโป่ง  สันโป่ง 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลสันโป่ง
6  เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว  เหมืองแก้ว 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองแก้ว
 สะเมิง 1  เทศบาลตำบลสะเมิงใต้  สะเมิงใต้ 2542  สุขาภิบาลสะเมิงใต้
 ฝาง 1  เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า  แม่ข่า 2542  สุขาภิบาลบ้านแม่ข่า
2  เทศบาลตำบลแม่ข่า  แม่ข่า 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข่า
3  เทศบาลตำบลเวียงฝาง  เวียง 2542  สุขาภิบาลเวียงฝาง
4  เทศบาลตำบลสันทราย  สันทราย 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
 แม่อาย 1  เทศบาลตำบลแม่อาย  แม่อาย, มะลิกา 2542  สุขาภิบาลแม่อาย
 พร้าว 1  เทศบาลตำบลน้ำแพร่  น้ำแพร่ 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่
2  เทศบาลตำบลบ้านโป่ง  บ้านโป่ง 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
3  เทศบาลตำบลป่าตุ้ม  ป่าตุ้ม 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตุ้ม
4  เทศบาลตำบลป่าไหน่  ป่าไหน่ 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไหน่
5  เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง  แม่ปั๋ง
6  เทศบาลตำบลเวียงพร้าว  เวียง, ทุ่งหลวง 2542  สุขาภิบาลเวียงพร้าว
 สันป่าตอง 1  เทศบาลตำบลทุ่งต้อม  ทุ่งต้อม 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต้อม
2  เทศบาลตำบลทุ่งสะโตก  ทุ่งสะโตก 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสะโตก
3  เทศบาลตำบลบ้านกลาง  ท่าวังพร้าว, มะขามหลวง, บ้านกลาง, มะขุนหวาน 2542  สุขาภิบาลบ้านกลาง
4  เทศบาลตำบลบ้านแม  บ้านแม 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแม
5  เทศบาลตำบลยุหว่า  ยุหว่า 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลยุหว่า
6  เทศบาลตำบลสันป่าตอง  ยุหว่า, ทุ่งต้อม, มะขามหลวง 2542  สุขาภิบาลยุหว่า
 สันกำแพง 1  เทศบาลตำบลบวกค้าง  บวกค้าง 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลบวกค้าง
2  เทศบาลตำบลแม่ปูคา  แม่ปูคา 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปูคา
3  เทศบาลตำบลสันกลาง  สันกลาง 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง
4  เทศบาลตำบลสันกำแพง  ทรายมูล  สันกำแพง, แช่ช้าง 2542  สุขาภิบาลสันกำแพง
5  เทศบาลตำบลห้วยทราย  ห้วยทราย 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
6  เทศบาลตำบลออนใต้  ออนใต้ 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลออนใต้
 สันทราย 1  เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว  แม่แฝกใหม่
2  เทศบาลตำบลป่าไผ่  ป่าไผ่  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไผ่
3  เทศบาลตำบลเมืองเล็น  เมืองเล็น 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเล็น
4  เทศบาลตำบลแม่แฝก  แม่แฝก
5  เทศบาลตำบลสันทรายหลวง  สันทรายหลวง, สันทรายน้อย  สันพระเนตร, ป่าไผ่ 2542  สุขาภิบาลสันทรายหลวง
6  เทศบาลตำบลสันนาเม็ง  สันนาเม็ง 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลสันนาเม็ง
7  เทศบาลตำบลสันป่าเปา  สันป่าเปา 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่าเปา
8  เทศบาลตำบลสันพระเนตร  สันพระเนตร 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลสันพระเนตร
9  เทศบาลตำบลหนองจ๊อม  หนองจ๊อม 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจ๊อม
10  เทศบาลตำบลหนองหาร  หนองหาร 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาร
11  เทศบาลตำบลหนองแหย่ง  หนองแหย่ง 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหย่ง
 หางดง 1  เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา  น้ำแพร่พัฒนา 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่
2  เทศบาลตำบลบ้านปง  บ้านปง 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปง
3  เทศบาลตำบลบ้านแหวน  บ้านแหวน 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหวน
4  เทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง  หางดง 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท่าช้าง
5  เทศบาลตำบลสันผักหวาน  สันผักหวาน 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลสันผักหวาน
6  เทศบาลตำบลหนองแก๋ว  หนองแก๋ว 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก๋ว
7  เทศบาลตำบลหนองควาย  หนองควาย 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองควาย
8  เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา  หนองตอง 2542  สุขาภิบาลหนองตองพัฒนา
9  เทศบาลตำบลหางดง  หางดง 2542  สุขาภิบาลหางดง
10  เทศบาลตำบลหารแก้ว  หารแก้ว 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลหารแก้ว
 ฮอด 1  เทศบาลตำบลท่าข้าม  หางดง 2542  สุขาภิบาลท่าข้าม
2  เทศบาลตำบลบ่อหลวง  บ่อหลวง 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหลวง
3  เทศบาลตำบลบ้านตาล  บ้านตาล 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล
 ดอยเต่า 1  เทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา  ท่าเดื่อ, มืดกา 2542  สุขาภิบาลท่าเดื่อ
 อมก๋อย 1  เทศบาลตำบลอมก๋อย  อมก๋อย 2542  สุขาภิบาลอมก๋อย
 สารภี 1  เทศบาลตำบลขัวมุง  ขัวมุง 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลขัวมุง
2  เทศบาลตำบลชมภู  ชมภู
3  เทศบาลตำบลไชยสถาน  ไชยสถาน 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน
4  เทศบาลตำบลดอนแก้ว  ดอนแก้ว 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว
5  เทศบาลตำบลท่ากว้าง  ท่ากว้าง 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากว้าง
6  เทศบาลตำบลท่าวังตาล  ท่าวังตาล 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังตาล
7  เทศบาลตำบลป่าบง  ป่าบง 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบง
8  เทศบาลตำบลยางเนิ้ง  ยางเนิ้ง  สารภี, หนองผึ้ง 2542  สุขาภิบาลยางเนิ้ง
9  เทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์  สันทราย 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
10  เทศบาลตำบลสารภี  สารภี 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี
11  เทศบาลตำบลหนองผึ้ง  หนองผึ้ง 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผึ้ง
12  เทศบาลตำบลหนองแฝก  หนองแฝก 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแฝก
 เวียงแหง 1  เทศบาลตำบลแสนไห  แสนไห 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลแสนไห
 ไชยปราการ 1  เทศบาลตำบลไชยปราการ  ปงตำ  ศรีดงเย็น, หนองบัว 2542  สุขาภิบาลไชยปราการ
2  เทศบาลตำบลหนองบัว  หนองบัว 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
 แม่วาง 1  เทศบาลตำบลแม่วาง  บ้านกาด, ดอนเปา 2542  สุขาภิบาลบ้านกาด
 ดอยหล่อ 1  เทศบาลตำบลยางคราม  ยางคราม 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลยางคราม
2  เทศบาลตำบลสองแคว  สองแคว 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลสองแคว
3  เทศบาลตำบลสันติสุข  สันติสุข 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข

จังหวัดน่าน[แก้]

ในเขตจังหวัดน่าน มีเทศบาลตำบล 18 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อหรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 เมืองน่าน 1  เทศบาลตำบลดู่ใต้  ดู่ใต้  องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ใต้
2  เทศบาลตำบลกองควาย  กองควาย  องค์การบริหารส่วนตำบลกองควาย
 เชียงกลาง 1  เทศบาลตำบลเชียงกลาง  เชียงกลาง, เปือ, พญาแก้ว 2542  เทศบาลตำบลสบกอน
2  เทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน  เชียงคาน, พระพุทธบาท  องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธบาท
 ท่าวังผา 1  เทศบาลตำบลท่าวังผา  ท่าวังผา 2542  สุขาภิบาลท่าวังผา
 ทุ่งช้าง 1  เทศบาลตำบลทุ่งช้าง  และ, ทุ่งช้าง 2542  เทศบาลตำบลและ
2  เทศบาลตำบลงอบ  งอบ  องค์การบริหารส่วนตำบลงอบ
 นาน้อย 1  เทศบาลตำบลนาน้อย  นาน้อย 2542  สุขาภิบาลนาน้อย
2  เทศบาลตำบลศรีษะเกษ  ศรีษะเกษ  องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะเกษ
 นาหมื่น 1  เทศบาลตำบลบ่อแก้ว  บ่อแก้ว  องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
 บ่อเกลือ 1  เทศบาลตำบลบ่อเกลือใต้  บ่อเกลือใต้  องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเกลือใต้
 ปัว 1  เทศบาลตำบลปัว  ปัว  สถาน, ไชยวัฒนา, วรนคร 2542  เทศบาลตำบลบ้านปรางค์
2  เทศบาลตำบลศิลาแลง  ศิลาแลง  องค์การบริหารส่วนตำบลศิลาแลง
 แม่จริม 1  เทศบาลตำบลหนองแดง  หนองแดง, หมอเมือง 2542  สุขาภิบาลหนองแดง
 เวียงสา 1  เทศบาลตำบลเวียงสา  กลางเวียง 2542  เทศบาลตำบลกลางเวียง (สุขาภิบาลกลางเวียงเดิม)
2  เทศบาลตำบลกลางเวียง  ปงสนุก  กลางเวียง  องค์การบริหารส่วนตำบลกลางเวียง
3  เทศบาลตำบลขึ่ง  ขึ่ง  องค์การบริหารส่วนตำบลขึ่ง
 สองแคว 1  เทศบาลตำบลยอด  ยอด  องค์การบริหารส่วนตำบลยอด

จังหวัดพะเยา[แก้]

ในเขตจังหวัดพะเยา มีเทศบาลตำบล 33 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อหรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 เมืองพะเยา 1  เทศบาลตำบลท่าจำปี  ท่าจำปี 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปี
2  เทศบาลตำบลท่าวังทอง  ท่าวังทอง 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังทอง
3  เทศบาลตำบลบ้านต๋อม  บ้านต๋อม 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต๋อม
4  เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ  บ้านต๊ำ 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต๊ำ
5  เทศบาลตำบลบ้านสาง  บ้านสาง 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสาง
6  เทศบาลตำบลบ้านใหม่  บ้านใหม่ 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
7  เทศบาลตำบลแม่กา  แม่กา 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กา
8  เทศบาลตำบลแม่ปืม  แม่ปืม 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปืม
9  เทศบาลตำบลสันป่าม่วง  สันป่าม่วง 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่าม่วง
 จุน 1  เทศบาลตำบลจุน  จุน 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลจุน
2  เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง  ทุ่งรวงทอง 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง
3  เทศบาลตำบลเวียงลอ  ลอ 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลลอ
4  เทศบาลตำบลหงส์หิน  หงส์หิน 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลหงส์หิน
5  เทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ  ห้วยข้าวก่ำ 2542  สุขาภิบาลห้วยข้าวก่ำ
 เชียงคำ 1  เทศบาลตำบลเชียงคำ  หย่วน 2542  สุขาภิบาลเชียงคำ
2  เทศบาลตำบลฝายกวาง  ฝายกวาง 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลฝายกวาง
3  เทศบาลตำบลเวียง  เวียง 2542  เทศบาลตำบลบ้านทราย
4  เทศบาลตำบลหย่วน  หย่วน 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลหย่วน
 เชียงม่วน 1  เทศบาลตำบลเชียงม่วน  เชียงม่วน  บ้านมาง 2542  สุขาภิบาลเชียงม่วน
 ดอกคำใต้ 1  เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ  บ้านถ้ำ 2542  สุขาภิบาลบ้านถ้ำ
2  เทศบาลตำบลหนองหล่ม  หนองหล่ม 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม
3  เทศบาลตำบลห้วยลาน  ห้วยลาน 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลาน
 ปง 1  เทศบาลตำบลงิม  งิม 2542  สุขาภิบาลงิม
2  เทศบาลตำบลปง  นาปรัง, ปง 2542  สุขาภิบาลปง
3  เทศบาลตำบลแม่ยม  ปง 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลปง
 ภูกามยาว 1  เทศบาลตำบลดงเจน  ดงเจน, แม่อิง 2542  สุขาภิบาลดงเจน
 ภูซาง 1  เทศบาลตำบลสบบง  สบบง 2542  สุขาภิบาลสบบง
 แม่ใจ 1  เทศบาลตำบลเจริญราษฎร์  เจริญราษฎร์ 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญราษฎร์
2  เทศบาลตำบลบ้านเหล่า  บ้านเหล่า 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
3  เทศบาลตำบลป่าแฝก  ป่าแฝก 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก
4  เทศบาลตำบลแม่ใจ  แม่ใจ, ศรีถ้อย 2542  สุขาภิบาลแม่ใจ
5  เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา  แม่ใจ 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใจ
6  เทศบาลตำบลศรีถ้อย  ศรีถ้อย 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย

จังหวัดแพร่[แก้]

ในเขตจังหวัดแพร่มีเทศบาลตำบล 25 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อหรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 เมืองแพร่ 1  เทศบาลตำบลช่อแฮ  ช่อแฮ  ป่าแดง 2542  สุขาภิบาลช่อแฮ
2  เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง  ทุ่งโฮ้ง 2542  สุขาภิบาลทุ่งโฮ้ง
3  เทศบาลตำบลแม่หล่าย  แม่หล่าย 2542  สุขาภิบาลแม่หล่าย
4  เทศบาลตำบลป่าแมต  ป่าแมต  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแมต
5  เทศบาลตำบลแม่คำมี  แม่คำมี  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี
6  เทศบาลตำบลบ้านถิ่น  บ้านถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถิ่น
7  เทศบาลตำบลสวนเขื่อน  สวนเขื่อน  องค์การบริหารส่วนตำบลสวนเขื่อน
8  เทศบาลตำบลวังหงส์  วังหงส์  องค์การบริหารส่วนตำบลวังหงส์
9  เทศบาลตำบลทุ่งกวาว  ทุ่งกวาว  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกวาว
 ร้องกวาง 1  เทศบาลตำบลร้องกวาง  ทุ่งศรี, ร้องเข็ม  ร้องกวาง  สุขาภิบาลร้องกวาง
2  เทศบาลตำบลบ้านเวียง  บ้านเวียง  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเวียง
 ลอง 1 เทศบาลตำบลบ้านปิน  บ้านปิน 2542  สุขาภิบาลบ้านปิน
2  เทศบาลตำบลห้วยอ้อ  ห้วยอ้อ 2542  สุขาภิบาลห้วยอ้อ
3  เทศบาลตำบลแม่ปาน  แม่ปาน  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปาน
4  เทศบาลตำบลแม่ลานนา  ห้วยอ้อ  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยอ้อ
5  เทศบาลตำบลเวียงต้า  เวียงต้า  องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงต้า
6  เทศบาลตำบลปากกาง  ปากกาง  องค์การบริหารส่วนตำบลปากกาง
 สูงเม่น 1  เทศบาลตำบลสูงเม่น  สูงเม่น 2542  สุขาภิบาลสูงเม่น
 เด่นชัย 1  เทศบาลตำบลเด่นชัย  เด่นชัย, แม่จั๊วะ, ปงป่าหวาย 2542  สุขาภิบาลเด่นชัย
2  เทศบาลตำบลแม่จั๊วะ  แม่จั๊วะ 2542  สุขาภิบาลแม่จั๊วะ
3  เทศบาลตำบลปงป่าหวาย  ปงป่าหวาย
 สอง 1  เทศบาลตำบลสอง  บ้านหนุน, บ้านกลาง 2542  สุขาภิบาลสอง
2  เทศบาลตำบลห้วยหม้าย  ห้วยหม้าย  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหม้าย
 วังชิ้น 1  เทศบาลตำบลวังชิ้น  วังชิ้น 2542  สุขาภิบาลวังชิ้น
 หนองม่วงไข่ 1  เทศบาลตำบลหนองม่วงไข่  หนองม่วงไข่ 2542  สุขาภิบาลหนองม่วงไข่

จังหวัดแม่ฮ่องสอน[แก้]

ในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีเทศบาลตำบล 6 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อหรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 ขุนยวม 1  เทศบาลตำบลขุนยวม  ขุนยวม 2542  สุขาภิบาลขุนยวม
 ปาย 1  เทศบาลตำบลปาย  เวียงใต้ 2542  สุขาภิบาลปาย
 แม่ลาน้อย 1  เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย  แม่ลาน้อย 2542  สุขาภิบาลแม่ลาน้อย
 แม่สะเรียง 1  เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้  แม่สะเรียง 2554  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สะเรียง
2  เทศบาลตำบลแม่ยวม  แม่ยวม 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวม
3  เทศบาลตำบลแม่สะเรียง  บ้านกาศ, แม่สะเรียง 2542  สุขาภิบาลแม่สะเรียง

จังหวัดลำปาง[แก้]

ในเขตจังหวัดลำปาง มีเทศบาลตำบล 38 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อหรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 เมืองลำปาง 1  เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว  บ่อแฮ้ว 2542  สุขาภิบาลบ่อแฮ้ว
2  เทศบาลตำบลต้นธงชัย  ต้นธงชัย  องค์การบริหารส่วนตำบลต้นธงชัย
3  เทศบาลตำบลบุญนาคพัฒนา  บุญนาคพัฒนา  องค์การบริหารส่วนตำบลบุญนาคพัฒนา
 เกาะคา 1  เทศบาลตำบลเกาะคา  ศาลา, เกาะคา, ท่าผา 2542  สุขาภิบาลเกาะคา
2  เทศบาลตำบลลำปางหลวง  ลำปางหลวง  องค์การบริหารส่วนตำบลลำปางหลวง
3  เทศบาลตำบลนาแก้ว  นาแก้ว  องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก้ว
4  เทศบาลตำบลศาลา  ศาลา  องค์การบริหารส่วนตำบลศาลา
5  เทศบาลตำบลไหล่หิน  ไหล่หิน  องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่หิน
6  เทศบาลตำบลท่าผา  ท่าผา  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าผา
7  เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว  เกาะคา  เทศบาลตำบลสบยาว
8  เทศบาลตำบลวังพร้าว  วังพร้าว  องค์การบริหารส่วนตำบลวังพร้าว
 งาว 1  เทศบาลตำบลหลวงเหนือ  หลวงเหนือ 2542  เทศบาลตำบลดอนไชย
2  เทศบาลตำบลหลวงใต้  หลวงใต้  องค์การบริหารส่วนตำบลหลวงใต้
 แจ้ห่ม 1  เทศบาลตำบลแจ้ห่ม  แจ้ห่ม 2542  สุขาภิบาลแจ้ห่ม
2  เทศบาลตำบลบ้านสา  บ้านสา  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสา
3  เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง  ทุ่งผึ้ง  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งผึ้ง
 เถิน 1  เทศบาลตำบลเวียงมอก  เวียงมอก  องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงมอก
2  เทศบาลตำบลแม่มอก  แม่มอก  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่มอก
3  เทศบาลตำบลเถินบุรี  เถินบุรี  องค์การบริหารส่วนตำบลเถินบุรี
 แม่ทะ 1  เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว  ป่าตัน  นาครัว 2542  สุขาภิบาลป่าตันนาครัว
2  เทศบาลตำบลแม่ทะ  แม่ทะ  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทะ
3  เทศบาลตำบลน้ำโจ้  น้ำโจ้  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโจ้
4  เทศบาลตำบลสิริราช  สันดอนแก้ว  เทศบาลตำบลสันดอนแก้ว
5  เทศบาลตำบลนาครัว  นาครัว  องค์การบริหารส่วนตำบลนาครัว
 แม่พริก 1  เทศบาลตำบลแม่ปุ  แม่ปุ 2542  สุขาภิบาลแม่ปุ
2  เทศบาลตำบลแม่พริก  แม่พริก 2542  สุขาภิบาลแม่พริก
3  เทศบาลตำบลพระบาทวังตวง  พระบาทวังตวง  องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทวังตวง
 แม่เมาะ 1  เทศบาลตำบลแม่เมาะ  แม่เมาะ  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เมาะ
 เมืองปาน 1  เทศบาลตำบลเมืองปาน  เมืองปาน  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปาน
 วังเหนือ 1  เทศบาลตำบลบ้านใหม่  วังเหนือ 2542  สุขาภิบาลบ้านใหม่
2  เทศบาลตำบลวังเหนือ  วังเหนือ 2542  สุขาภิบาลวังเหนือ
 สบปราบ 1  เทศบาลตำบลสบปราบ  สบปราบ 2542  สุขาภิบาลสบปราบ
 เสริมงาม 1  เทศบาลตำบลเสริมงาม  ทุ่งงาม, เสริมซ้าย, เสริมกลาง 2542  สุขาภิบาลเสริมงาม
2  เทศบาลตำบลทุ่งงาม  ทุ่งงาม  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งงาม
3  เทศบาลตำบลเสริมซ้าย  เสริมซ้าย  องค์การบริหารส่วนตำบลเสริมซ้าย
 ห้างฉัตร 1  เทศบาลตำบลห้างฉัตร  ห้างฉัตร 2542  สุขาภิบาลห้างฉัตร
2  เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล  ห้างฉัตร  องค์การบริหารส่วนตำบลห้างฉัตร
3  เทศบาลตำบลปงยางคก  ปงยางคก  องค์การบริหารส่วนตำบลปงยางคก
4  เทศบาลตำบลเมืองยาว  เมืองยาว  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาว

จังหวัดลำพูน[แก้]

ในเขตจังหวัดลำพูนมีเทศบาลตำบล 39 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อหรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 เมืองลำพูน 1  เทศบาลตำบลบ้านแป้น  บ้านแป้น, หนองหนาม 2542  สุขาภิบาลบ้านแป้น
2  เทศบาลตำบลริมปิง  ริมปิง 2542  สุขาภิบาลริมปิง
3  เทศบาลตำบลอุโมงค์  อุโมงค์ 2542  สุขาภิบาลอุโมงค์
4  เทศบาลตำบลบ้านกลาง  บ้านกลาง  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
5  เทศบาลตำบลเหมืองง่า  เหมืองง่า  องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองง่า
6  เทศบาลตำบลเวียงยอง  เวียงยอง  องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงยอง
7  เทศบาลตำบลมะเขือแจ้  มะเขือแจ้  องค์การบริหารส่วนตำบลมะเขือแจ้
8  เทศบาลตำบลหนองช้างคืน  หนองช้างคืน  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างคืน
9  เทศบาลตำบลประตูป่า  ประตูป่า  องค์การบริหารส่วนตำบลประตูป่าง
10  เทศบาลตำบลต้นธง  ต้นธง  องค์การบริหารส่วนตำบลต้นธง
11  เทศบาลตำบลเหมืองจี้  เหมืองจี้  องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองจี้
12  เทศบาลตำบลท่าเชียงทอง  บ้านแป้น  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้น
13 เทศบาลตำบลศรีบัวบาน  ศรีบัวบาน  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบัวบาน
14  เทศบาลตำบลป่าสัก  ป่าสัก  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
 ทุ่งหัวช้าง 1  เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง  ทุ่งหัวช้าง 2542  สุขาภิบาลทุ่งหัวช้าง
 บ้านธิ 1  เทศบาลตำบลบ้านธิ  บ้านธิ  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านธิ
 บ้านโฮ่ง 1  เทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง  บ้านโฮ่ง 2542  สุขาภิบาลบ้านโฮ่ง
2  เทศบาลตำบลศรีเตี้ย  ศรีเตี้ย  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเตี้ย
 ป่าซาง 1  เทศบาลตำบลป่าซาง  ปากบ่อง, ป่าซาง 2542  สุขาภิบาลป่าซาง
2  เทศบาลตำบลม่วงน้อย  ม่วงน้อย 2542  สุขาภิบาลม่วงน้อย
3  เทศบาลตำบลแม่แรง  แม่แรง  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แรง
4  เทศบาลตำบลมะกอก  มะกอก  องค์การบริหารส่วนตำบลมะกอก
 แม่ทา 1  เทศบาลตำบลทากาศ  ทากาศ, ทาขุมเงิน 2542  สุขาภิบาลทากาศ
2  เทศบาลตำบลทาสบเส้า  ทาสบเส้า 2542  สุขาภิบาลทาสบเส้า
3  เทศบาลตำบลทาสบชัย  ทาสบเส้า  องค์การบริหารส่วนตำบลทาสบเส้า
4  เทศบาลตำบลทาปลาดุก  ทาปลาดุก  องค์การบริหารส่วนตำบลทาปลาดุก
5  เทศบาลตำบลทากาศเหนือ  ทากาศ  องค์การบริหารส่วนตำบลทากาศ
6  เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง  ทาทุ่งหลวง  องค์การบริหารส่วนตำบลทาทุ่งหลวง
7 เทศบาลตำบลทาขุมเงิน  ทาขุมเงิน  องค์การบริหารส่วนตำบลทาขุมเงิน
 ลี้ 1  เทศบาลตำบลวังดิน  ลี้ 2542  สุขาภิบาลวังดิน
2  เทศบาลตำบลแม่ตืน  แม่ตืน 2542  สุขาภิบาลแม่ตืน
3  เทศบาลตำบลดงดำ  ดงดำ  องค์การบริหารส่วนตำบลดงดำ
4  เทศบาลตำบลศรีวิชัย  ศรีวิชัย  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
5  เทศบาลตำบลก้อ  ก้อ  องค์การบริหารส่วนตำบลก้อ
6  เทศบาลตำบลลี้  ลี้  องค์การบริหารส่วนตำบลลี้
7  เทศบาลตำบลป่าไผ่  ป่าไผ่  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไผ่
 เวียงหนองล่อง 1  เทศบาลตำบลวังผาง  วังผาง 2542  สุขาภิบาลวังผาง
2  เทศบาลตำบลหนองล่อง  หนองล่อง  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองล่อง
3  เทศบาลตำบลหนองยวง  หนองยวง  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยวง

จังหวัดอุตรดิตถ์[แก้]

ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์มีเทศบาลตำบล 27 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อหรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 เมืองอุตรดิตถ์ 1  เทศบาลตำบลบ้านด่านนาขาม  บ้านด่านนาขาม 2542  สุขาภิบาลบ้านด่านนาขาม
2  เทศบาลตำบลวังกะพี้  วังกะพี้ 2542  สุขาภิบาลวังกะพี้
3  เทศบาลตำบลบ้านเกาะ  บ้านเกาะ  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
4  เทศบาลตำบลผาจุก  ผาจุก  องค์การบริหารส่วนตำบลผาจุก
5  เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา  คุ้งตะเภา  องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งตะเภา
6  เทศบาลตำบลน้ำริด  น้ำริด  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำริด
7  เทศบาลตำบลหาดกรวด  หาดกรวด  องค์การบริหารส่วนตำบลหาดกรวด
8  เทศบาลตำบลท่าเสา  ท่าเสา  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา
9  เทศบาลตำบลป่าเซ่า  ป่าเซ่า  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าเซ่า
10  เทศบาลตำบลงิ้วงาม  งิ้วงาม  องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วงาม
 ตรอน 1  เทศบาลตำบลตรอน  วังแดง 2542  สุขาภิบาลตรอน
2  เทศบาลตำบลบ้านแก่ง  บ้านแก่ง 2542  สุขาภิบาลบ้านแก่ง
 ทองแสนขัน 1  เทศบาลตำบลทองแสนขัน  บ่อทอง 2542  สุขาภิบาลทองแสนขัน
 ท่าปลา 1  เทศบาลตำบลท่าปลา  ท่าปลา 2542  สุขาภิบาลท่าปลา
2  เทศบาลตำบลร่วมจิต  ร่วมจิต 2542  สุขาภิบาลร่วมจิต
3  เทศบาลตำบลจริม  จริม  องค์การบริหารส่วนตำบลจริม
 น้ำปาด 1  เทศบาลตำบลน้ำปาด  แสนตอ 2542  สุขาภิบาลน้ำปาด
 บ้านโคก 1  เทศบาลตำบลบ้านโคก  บ้านโคก 2542  สุขาภิบาลบ้านโคก
 พิชัย 1  เทศบาลตำบลท่าสัก  ท่าสัก 2542  สุขาภิบาลท่าสัก
2  เทศบาลตำบลในเมือง  ในเมือง 2542  สุขาภิบาลในเมือง
 ฟากท่า 1  เทศบาลตำบลฟากท่า  ฟากท่า, สองคอน 2542  สุขาภิบาลฟากท่า
 ลับแล 1  เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ  ศรีพนมมาศ 2487
2  เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง  ไผ่ล้อม, ทุ่งยั้ง 2542  สุขาภิบาลทุ่งยั้ง
3  เทศบาลตำบลหัวดง  แม่พูล 2542  สุขาภิบาลหัวดง
4  เทศบาลตำบลพระเสด็จ  ทุ่งยั้ง  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยั้ง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ[แก้]

จังหวัดกาฬสินธุ์[แก้]

ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ มีเทศบาลตำบล 77 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อหรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 เมืองกาฬสินธุ์ 1  เทศบาลตำบลนาจารย์ นาจารย์ ไผ่, ภูปอ 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลนาจารย์

*ยุบองค์การบริหารส่วนตำบลนาจารย์ รวมกับเทศบาลตำบลนาจารย์

2  เทศบาลตำบลหนองสอ ลำปาว ลำคลอง 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลหนองสอ

*ยุบองค์การบริหารส่วนตำบลลำปาว รวมกับเทศบาลตำบลหนองสอ

3  เทศบาลตำบลห้วยโพธิ์ ห้วยโพธิ์ - องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโพธิ์
4  เทศบาลตำบลลำคลอง - ลำคลอง (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลหนองสอ) องค์การบริหารส่วนตำบลลำคลอง
5  เทศบาลตำบลเชียงเครือ เชียงเครือ - องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเครือ
6  เทศบาลตำบลหลุบ หลุบ - องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบ
7  เทศบาลตำบลบึงวิชัย บึงวิชัย - องค์การบริหารส่วนตำบลบึงวิชัย
8  เทศบาลตำบลเหนือ เหนือ - องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือ
9  เทศบาลตำบลไผ่ - ไผ่ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลนาจารย์) องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่
10  เทศบาลตำบลลำพาน ลำพาน - องค์การบริหารส่วนตำบลลำพาน
11  เทศบาลตำบลภูปอ - ภูปอ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลนาจารย์) องค์การบริหารส่วนตำบลภูปอ
12  เทศบาลตำบลภูดิน ภูดิน - องค์การบริหารส่วนตำบลภูดิน
13  เทศบาลตำบลขมิ้น ขมิ้น - องค์การบริหารส่วนตำบลขมิ้น
14  เทศบาลตำบลโพนทอง โพนทอง - องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง
15  เทศบาลตำบลกลางหมื่น กลางหมื่น - องค์การบริหารส่วนตำบลกลางหมื่น
 นามน 1  เทศบาลตำบลนามน - นามน 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลนามน
2  เทศบาลตำบลสงเปลือย สงเปลือย องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปลือย
 กมลาไสย 1  เทศบาลตำบลกมลาไสย - กมลาไสย, หลักเมือง 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลกมลาไสย
2  เทศบาลตำบลธัญญา - ธัญญา 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลธัญญา
3  เทศบาลตำบลหนองแปน หนองแปน - 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลหนองแปน

*ยุบสภาตำบลหนองแปน รวมกับเทศบาลตำบลหนองแปน

4  เทศบาลตำบลดงลิง ดงลิง - องค์การบริหารส่วนตำบลดงลิง
5  เทศบาลตำบลหลักเมือง - หลักเมือง (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลกมลาไสย) องค์การบริหารส่วนตำบลหลักเมือง
 ร่องคำ 1  เทศบาลตำบลร่องคำ ร่องคำ - 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลร่องคำ

*ยุบสภาตำบลร่องคำ รวมกับเทศบาลตำบลร่องคำ

 กุฉินารายณ์ 1  เทศบาลตำบลกุดหว้า - กุดหว้า 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลกุดหว้า
2  เทศบาลตำบลจุมจัง จุมจัง - องค์การบริหารส่วนตำบลจุมจัง
3  เทศบาลตำบลนาขาม นาขาม - องค์การบริหารส่วนตำบลนาขาม
4  เทศบาลตำบลเหล่าใหญ่ เหล่าใหญ่ - องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าใหญ่
 เขาวง 1  เทศบาลตำบลกุดสิม กุดปลาเค้า คุ้มเก่า, กุดสิมคุ้มใหม่ 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลกุดสิม

*ยุบสภาตำบลกุดปลาค้าว รวมกับเทศบาลตำบลกุดสิม

2  เทศบาลตำบลสระพังทอง สระพังทอง - องค์การบริหารส่วนตำบลสระพังทอง
3  เทศบาลตำบลสงเปลือย สงเปลือย - องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปลือย
4  เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ - กุดสิมคุ้มใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสิมคุ้มใหม่
 ยางตลาด 1  เทศบาลตำบลโคกศรี - อุ่มเม่า, ดอนสมบูรณ์ 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลโคกศรี
2  เทศบาลตำบลยางตลาด - ยางตลาด 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลยางตลาด
3  เทศบาลตำบลบัวบาน บัวบาน - องค์การบริหารส่วนตำบลบัวบาน
4  เทศบาลตำบลอิตื้อ อิตื้อ - องค์การบริหารส่วนตำบลอิตื้อ
5  เทศบาลตำบลหัวนาคำ หัวนาคำ - องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนาคำ
6  เทศบาลตำบลเขาพระนอน เขาพระนอน - องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระนอน
7  เทศบาลตำบลอุ่มเม่า - อุ่มเม่า (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลโคกศรี) องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มเม่า
8  เทศบาลตำบลโนนสูง โนนสูง - องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสูง
 ห้วยเม็ก 1  เทศบาลตำบลคำใหญ่ - คำใหญ่ 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลคำใหญ่
2  เทศบาลตำบลห้วยเม็ก - ห้วยเม็ก 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลห้วยเม็ก
3  เทศบาลตำบลท่าลาดดงยาง - ห้วยเม็ก (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลห้วยเม็ก) องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเม็ก

*เปลี่ยนชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเม็ก เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดดงยาง และจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลท่าลาดดงยาง

4  เทศบาลตำบลคำเหมือดแก้ว คำเหมือดแก้ว - องค์การบริหารส่วนตำบลคำเหมือดแก้ว
 สหัสขันธ์ 1  เทศบาลตำบลโนนบุรี โนนบุรี - 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลโนนบุรี

*ยุบสภาตำบลโนนบุรี รวมกับเทศบาลตำบลโนนบุรี

2  เทศบาลตำบลภูสิงห์ ภูสิงห์ - องค์การบริหารส่วนตำบลภูสิงห์
3  เทศบาลตำบลนิคม นิคม - องค์การบริหารส่วนตำบลนิคม
4  เทศบาลตำบลโนนน้ำเกลี้ยง โนนน้ำเกลี้ยง - องค์การบริหารส่วนตำบลโนนน้ำเกลี้ยง
5  เทศบาลนามะเขือ นามะเขือ - องค์การบริหารส่วนตำบลนามะเขือ
6  เทศบาลตำบลโนนศิลา โนนศิลา - องค์การบริหารส่วนตำบลโนนศิลา
 คำม่วง 1  เทศบาลตำบลคำม่วง - ทุ่งคลอง 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลคำม่วง
2  เทศบาลตำบลโพน - โพน 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลโพน
3  เทศบาลตำบลนาทัน นาทัน - องค์การบริหารส่วนตำบลนาทัน
 ท่าคันโท 1  เทศบาลตำบลท่าคันโท ท่าคันโท นาตาล 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลท่าคันโท

*ยุบสภาตำบลท่าคันโท รวมกับเทศบาลตำบลท่าคันโท

2  เทศบาลตำบลกุงเก่า กุงเก่า - องค์การบริหารส่วนตำบลกุงเก่า
3  เทศบาลตำบลกุดจิก กุดจิก - องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
4  เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ ดงสมบูรณ์ - องค์การบริหารส่วนตำบลดงสมบูรณ์
5  เทศบาลตำบลนาตาล - นาตาล (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลท่าคันโท) องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล
 หนองกุงศรี 1  เทศบาลตำบลหนองกุงศรี - หนองกุงศรี, ลำหนองแสน 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลหนองกุงศรี
2  เทศบาลตำบลหนองหิน - หนองหิน, ดงมูล 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลหนองหิน
3  เทศบาลตำบลคำก้าว - หนองกุงศรี (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลหนองกุงศรี) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงศรี

*เปลี่ยนชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงศรี เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลคำก้าว และจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลคำก้าว

4  เทศบาลตำบลหนองบัว หนองบัว - องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
5  เทศบาลตำบลหนองสรวง หนองสรวง - องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
6  เทศบาลตำบลดงมูล - ดงมูล (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลหนองหิน) องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูล
7  เทศบาลตำบลหนองใหญ่ หนองใหญ่ - องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่
 สมเด็จ 1  เทศบาลตำบลสมเด็จ - สมเด็จ 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลสมเด็จ

*เปลี่ยนชื่อสุขาภิบาลสี่แยก เป็นสุขาภิบาลสมเด็จ

2  เทศบาลตำบลลำห้วยหลัว ลำห้วยหลัว - องค์การบริหารส่วนตำบลลำห้วยหลัว
3  เทศบาลตำบลมหาไชย มหาไชย - องค์การบริหารส่วนตำบลมหาไชย
4  เทศบาลตำบลผาเสวย ผาเสวย - องค์การบริหารส่วนตำบลผาเสวย
5  เทศบาลตำบลแซงบาดาล แซงบาดาล - องค์การบริหารส่วนตำบลแซงบาดาล
 ห้วยผึ้ง 1  เทศบาลตำบลห้วยผึ้ง - นิคมห้วยผึ้ง 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลห้วยผึ้ง
2  เทศบาลตำบลคำบง คำบง - องค์การบริหารส่วนตำบลคำบล
3  เทศบาลตำบลหนองอีบุตร หนองอิบุตร - องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอีบุตร
 นาคู 1  เทศบาลตำบลนาคู - นาคู 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลนาคู
2  เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง ภูแล่นช้าง - องค์การบริหารส่วนตำบลภูแล่นช้าง
 ดอนจาน 1  เทศบาลตำบลดอนจาน ดอนจาน - องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจาน
2  เทศบาลตำบลม่วงนา ม่วงนา - องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงนา
 ฆ้องชัย 1  เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา ฆ้องชัยพัฒนา - องค์การบริหารส่วนตำบลฆ้องชัยพัฒนา

จังหวัดขอนแก่น[แก้]

ในเขตจังหวัดขอนแก่น มีเทศบาลตำบล 77 แห่ง ได้แก่

 1. อำเภอ
ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อหรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 เมืองขอนแก่น 1  เทศบาลตำบลท่าพระ  ท่าพระ    2542 สุขาภิบาลท่าพระ
2  เทศบาลตำบลเมืองเก่า เมืองเก่า     องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
3  เทศบาลตำบลบ้านเป็ด  บ้านเป็ด    2542 สุขาภิบาลบ้านเป็ด
4  เทศบาลตำบลสาวะถี  สาวะถี     องค์การบริหารส่วนตำบลสาวะถี
5  เทศบาลตำบลบ้านค้อ  บ้านค้อ     องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ
6  เทศบาลตำบลโนนท่อน  โนนท่อน     องค์การบริหารส่วนตำบลโนนท่อน
7  เทศบาลตำบลสำราญ  สำราญ      
8  เทศบาลตำบลหนองตูม  หนองตูม     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม
9  เทศบาลตำบลพระลับ  พระลับ     องค์การบริหารส่วนตำบลพระลับ
10  เทศบาลตำบลบึงเนียม  บึงเนียม     องค์การบริหารส่วนตำบลบึงเนียม
11  เทศบาลตำบลดอนหัน  ดอนหัน     องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน
 กระนวน 1  เทศบาลตำบลห้วยยาง  ห้วยยาง      
2  เทศบาลตำบลน้ำอ้อม  น้ำอ้อม      
 เขาสวนกวาง 1  เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง    เขาสวนกวาง,คำม่วง  2542  สุขาภิบาลเขาสวนกวาง
2  เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์  โนนสมบูรณ์     องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์
 โคกโพธิ์ชัย 1  เทศบาลตำบลบ้านโคก บ้านโคก  2542  สุขาภิบาลบ้านโคก
2  เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย  โพธิ์ไชย     องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัย
3  เทศบาลตำบลนาแพง  นาแพง     องค์การบริหารส่วนตำบลนาแพง
4  เทศบาลตำบลภูผาแดง บ้านโคก    องค์การบริการส่วนตำบลบ้านโคก
 ชนบท 1  เทศบาลตำบลชนบท ชนบท    สุขาภิบาลชนบท
2  เทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์ ชนบท    องค์การบริการส่วนตำบลชนบท
 ชุมแพ 1  เทศบาลตำบลหนองไผ่    หนองไผ่  2542  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
2  เทศบาลตำบลโนนหัน    โนนหัน,โนนสะอาด    สุขาภิบาลโนนหัน
3  เทศบาลตำบลหนองเสาเล้า  หนองเสาเล้า      องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสาเล้า
4  เทศบาลตำบลโคกสูงสัมพันธ์    โนนอุดม,ขัวเรียง    สุขาภิบาลโคกสูงสัมพันธ์
5  เทศบาลตำบลโนนสะอาด    โนนสะอาด    องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด
6  เทศบาลตำบลนาเพียง  นาเพียง      องค์การบริหารส่วนตำบลนาเพียง
 ซำสูง 1  เทศบาลตำบลซำสูง  กระนวน   2542 สุขาภิบาลซำสูง
 น้ำพอง 1  เทศบาลตำบลน้ำพอง  น้ำพอง      
2  เทศบาลตำบลวังชัย  วังชัย      
3  เทศบาลตำบลลำน้ำพอง  ลำน้ำพอง      
4  เทศบาลตำบลกุดน้ำใส  กุดน้ำใส      
5  เทศบาลตำบลม่วงหวาน  ม่วงหวาน      
 โนนศิลา 1  เทศบาลตำบลโนนศิลา โนนศิลา, บ้านหัน  2542  สุขาภิบาลโนนศิลา
 บ้านไผ่ 1  เทศบาลตำบลในเมือง  ในเมือง  2552  องค์การบริการส่วนตำบลในเมือง
 บ้านฝาง 1  เทศบาลตำบลบ้านฝาง  บ้านฝาง      
2  เทศบาลตำบลโคกงาม  โคกงาม      
3  เทศบาลตำบลโนนฆ้อง  โนนฆ้อง      
4  เทศบาลตำบลป่ามะนาว  ป่ามะนาว      
 บ้านแฮด 1  เทศบาลตำบลบ้านแฮด    บ้านแฮด  2542  สุขาภิบาลบ้านแฮด
2  เทศบาลตำบลวังสวรรค์  บ้านแฮด    องค์การบริการส่วนตำบลบ้านแฮด
3  เทศบาลตำบลโคกสำราญ  โคกสำราญ      
 เปือยน้อย 1  เทศบาลตำบลเปือยน้อย  เปือยน้อย,สระแก้ว 25 พฤษภาคม 2542  สุขาภิบาลเปือยน้อย
2  เทศบาลตำบลสระแก้ว  สระแก้ว  องค์การบริการส่วนตำบลสระแก้ว
 พระยืน 1  เทศบาลตำบลพระยืน พระยืน 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลพระยืน
2  เทศบาลตำบลบ้านโต้น  บ้านโต้น   25 พฤษภาคม 2542  สุขาภิบาลบ้านโต้น

*ยุบสภาตำบลบ้านโต้น รวมกับเทศบาลตำบลบ้านโต้น

3  เทศบาลตำบลพระบุ  พระบุ      
 ภูผาม่าน 1  เทศบาลตำบลภูผาม่าน  ภูผาม่าน      
2  เทศบาลตำบลโนนคอม  โนนคอม      องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคอม
 ภูเวียง 1  เทศบาลตำบลภูเวียง  ภูเวียง    2542  สุขาภิบาลบ้านเรือ
 มัญจาคีรี 1  เทศบาลตำบลมัญจาคีรี    กุดเค้า  2542  สุขาภิบาลมัญจาคีรี
2  เทศบาลตำบลนาข่า  นาข่า      
 เวียงเก่า 1  เทศบาลตำบลในเมือง  เวียงเก่า     องค์การบริการส่วนตำบลในเมือง
 แวงน้อย 1  เทศบาลตำบลแวงน้อย  แวงน้อย 2542   สุขาภิบาลแวงน้อย
2  เทศบาลตำบลก้านเหลือง  ก้านเหลือง    2552  องค์การบริการส่วนตำบลก้านเหลือง
 แวงใหญ่ 1  เทศบาลตำบลแวงใหญ่  แวงใหญ่    2542  สุขาภิบาลแวงใหญ่
 สีชมพู 1  เทศบาลตำบลสีชมพู  สีชมพู    2542  
2  เทศบาลตำบลนาจาน  นาจาน      
3  เทศบาลตำบลวังเพิ่ม  วังเพิ่ม      
 หนองนาคำ 1  เทศบาลตำบลหนองนาคำ  บ้านโคก      องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก
2  เทศบาลตำบลขนวน  ขนวน    2558  องค์การบริหารส่วนตำบลขนวน
 หนองเรือ 1  เทศบาลตำบลหนองเรือ  หนองเรือ    2542  
2  เทศบาลตำบลดอนโมง    จระเข้    
3  เทศบาลตำบลหนองแก  -  กุดกว้าง,โนนสะอาด    
4  เทศบาลตำบลโนนทอง  โนนทอง      องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง
5  เทศบาลตำบลยางคำ  ยางคำ      
6  เทศบาลตำบลกุดกว้าง    กุดกว้าง    
7  เทศบาลตำบลโนนสะอาด    โนนสะอาด    
8  เทศบาลตำบลบ้านผือ  บ้านผือ      
 หนองสองห้อง 1  เทศบาลตำบลหนองสองห้อง หนองสองห้อง   2542  สุขาภิบาลหนองสองห้อง
 อุบลรัตน์ 1  เทศบาลตำบลเขื่อนอุบลรัตน์  เขื่อนอุบลรัตน์    2542  สุขาภิบาลเขื่อนอุบลรัตน์
2  เทศบาลตำบลโคกสูง  โคกสูง      
3  เทศบาลตำบลนาคำ  นาคำ      

จังหวัดชัยภูมิ[แก้]

ในเขตจังหวัดชัยภูมิ มีเทศบาลตำบล 35 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อหรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 เมืองชัยภูมิ 1  เทศบาลตำบลโคกสูง  โคกสูง 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง
2  เทศบาลตำบลชีลอง  ชีลอง 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลชีลอง
3  เทศบาลตำบลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว  บ้านค่าย 2542  สุขาภิบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว
4  เทศบาลตำบลลาดใหญ่  กุดตุ้ม, ลาดใหญ่ 2542  สุขาภิบาลลาดใหญ่
 เกษตรสมบูรณ์ 1  เทศบาลตำบลเกษตรสมบูรณ์  บ้านยาง 2542  สุขาภิบาลเกษตรสมบูรณ์
2  เทศบาลตำบลบ้านเป้า  บ้านเป้า 2542  สุขาภิบาลบ้านเป้า
3  เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ  บ้านเดื่อ 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ
 แก้งคร้อ 1  เทศบาลตำบลแก้งคร้อ  ช่องสามหมอ, หนองไผ่ 2542  สุขาภิบาลแก้งคร้อ
2  เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม  นาหนองทุ่ม 2542  สุขาภิบาลนาหนองทุ่ม
3  เทศบาลตำบลหนองสังข์  หนองสังข์ 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์
 คอนสวรรค์ 1  เทศบาลตำบลคอนสวรรค์  คอนสวรรค์, โคกมั่งงอย 2542  สุขาภิบาลคอนสวรรค์
 คอนสาร 1  เทศบาลตำบลคอนสาร  คอนสาร, ดงบัง 2542  สุขาภิบาลคอนสาร
2  เทศบาลตำบลทุ่งลุยลาย  ทุ่งลุยลาย 2554  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลุยลาย
3  เทศบาลตำบลห้วยยาง  ห้วยยาง 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
 จัตุรัส 1  เทศบาลตำบลจัตุรัส  บ้านกอก 2542  สุขาภิบาลจัตุรัส
2  เทศบาลตำบลหนองบัวโคก  หนองบัวโคก 2542  สุขาภิบาลหนองบัวโคก
3  เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่  หนองบัวใหญ่ 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวใหญ่
 เทพสถิต 1  เทศบาลตำบลเทพสถิต  วะตะแบก 2542  สุขาภิบาลเทพสถิต
 บ้านเขว้า 1  เทศบาลตำบลตลาดแร้ง  ตลาดแร้ง 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดแร้ง
2  เทศบาลตำบลทุ่งทอง  บ้านเขว้า 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเขว้า
3  เทศบาลตำบลบ้านเขว้า  บ้านเขว้า 2542  สุขาภิบาลบ้านเขว้า
4  เทศบาลตำบลลุ่มลำชี  ลุ่มลำชี 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มลำชี
 บ้านแท่น 1  เทศบาลตำบลบ้านเต่า  บ้านเต่า 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเต่า
2  เทศบาลตำบลบ้านแท่น  บ้านแท่น 2542  สุขาภิบาลบ้านแท่น
 บำเหน็จณรงค์ 1  เทศบาลตำบลบ้านเพชร  บ้านเพชร 2542  สุขาภิบาลบ้านเพชร
2  เทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์  บ้านชวน 2542  สุขาภิบาลบำเหน็จณรงค์
 ภูเขียว 1  เทศบาลตำบลธาตุทอง  ธาตุทอง 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุทอง
2  เทศบาลตำบลบ้านแก้ง  บ้านแก้ง 2554  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
3  เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว  บ้านเพชร 2542  สุขาภิบาลบ้านเพชรภูเขียว
4  เทศบาลตำบลภูเขียว  ผักปัง 2542  เทศบาลตำบลผักปัง
 หนองบัวแดง 1  เทศบาลตำบลหนองบัวแดง  หนองบัวแดง 2542  สุขาภิบาลหนองบัวแดง
2  เทศบาลตำบลหลวงศิริ  หนองบัวแดง 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแดง
 หนองบัวระเหว 1  เทศบาลตำบลโคกสะอาด  โคกสะอาด 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
2  เทศบาลตำบลหนองบัวระเหว  หนองบัวระเหว 2542  สุขาภิบาลหนองบัวระเหว
3  เทศบาลตำบลห้วยแย้  ห้วยแย้ 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแย้

จังหวัดนครพนม[แก้]

อำเภอเมืองนครพนม[แก้]
อำเภอโพนสวรรค์[แก้]
อำเภอศรีสงคราม[แก้]
อำเภอนาหว้า[แก้]
อำเภอบ้านแพง[แก้]
อำเภอท่าอุเทน[แก้]
อำเภอปลาปาก[แก้]
อำเภอนาแก[แก้]
อำเภอเรณูนคร[แก้]
อำเภอธาตุพนม[แก้]

จังหวัดนครราชสีมา[แก้]

จังหวัดบึงกาฬ[แก้]

ในเขตจังหวัดบึงกาฬ มีเทศบาลตำบล 18 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อหรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 เมืองบึงกาฬ 1  เทศบาลตำบลโคกก่อง  โคกก่อง 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อง
2  เทศบาลตำบลไคสี  ไคสี 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลไคสี
3  เทศบาลตำบลโนนสว่าง  โนนสว่าง 2551  เทศบาลตำบลหนองเข็ง
4  เทศบาลตำบลบึงกาฬ  บึงกาฬ, วิศิษฐ์ 2542  สุขาภิบาลบึงกาฬ
5  เทศบาลตำบลวิศิษฐ์  วิศิษฐ์ 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลวิศิษฐ์
6  เทศบาลตำบลหนองเลิง  หนองเลิง 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเลิง
7  เทศบาลตำบลหอคำ  หอคำ 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลหอคำ
 เซกา 1  เทศบาลตำบลซาง  ซาง 2554  องค์การบริหารส่วนตำบลซาง
2  เทศบาลตำบลท่าสะอาด  ท่าสะอาด 2542  สุขาภิบาลท่าสะอาด
3  เทศบาลตำบลศรีพนา  เซกา 2542  สุขาภิบาลศรีพนา
 โซ่พิสัย 1  เทศบาลตำบลโซ่พิสัย  โซ่ 2542  สุขาภิบาลโซ่พิสัย
 บึงโขงหลง 1  เทศบาลตำบลบึงโขงหลง  บึงโขงหลง, โพธิ์หมากแข้ง 2542  สุขาภิบาลบึงโขงหลง
2  เทศบาลตำบลบึงงาม  บึงโขงหลง 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลบึงโขงหลง
 ปากคาด 1  เทศบาลตำบลปากคาด  โนนศิลา, ปากคาด 2542  สุขาภิบาลปากคาด
 พรเจริญ 1  เทศบาลตำบลดอนหญ้านาง  ดอนหญ้านาง 2542  สุขาภิบาลดอนหญ้านาง
2  เทศบาลตำบลพรเจริญ  พรเจริญ 2542  สุขาภิบาลพรเจริญ
3  เทศบาลตำบลศรีสำราญ  ศรีสำราญ 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ
 ศรีวิไล 1  เทศบาลตำบลศรีวิไล  ศรีวิไล 2542  สุขาภิบาลศรีวิไล

จังหวัดบุรีรัมย์[แก้]

อำเภอเมือง[แก้]
อำเภอคูเมือง[แก้]
อำเภอกระสัง[แก้]
อำเภอนางรอง[แก้]
อำเภอหนองกี่[แก้]
อำเภอละหานทราย[แก้]
อำเภอประโคนชัย[แก้]
อำเภอบ้านกรวด[แก้]
อำเภอพุทไธสง[แก้]
อำเภอลำปลายมาศ[แก้]
อำเภอสตึก[แก้]
อำเภอปะคำ[แก้]
อำเภอนาโพธิ์[แก้]
อำเภอหนองหงส์[แก้]
อำเภอพลับพลาชัย[แก้]
อำเภอห้วยราช[แก้]
อำเภอโนนสุวรรณ[แก้]
อำเภอชำนิ[แก้]
อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์[แก้]
อำเภอโนนดินแดง[แก้]
อำเภอบ้านด่าน[แก้]
อำเภอแคนดง[แก้]
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ[แก้]

จังหวัดมหาสารคาม[แก้]

เทศบาลตำบลเชียงยืน เทศบาลตำบลโคกพระ เทศบาลตำบลโกสุมพิสัย เทศบาลตำบลแวงน่าง เทศบาลตำบลขามเรียง เทศบาลตำบลท่าขอนยาง เทศบาลตำบลบรบือ เทศบาลตำบลแกดำ เทศบาลตำบลวาปีปทุม เทศบาลตำบลนาดูน เทศบาลตำบลนาเชือก เทศบาลตำบลหนองกุง เทศบาลตำบลกุดปลาดุก เทศบาลตำบลโพนทอง เทศบาลตำบลมิตรภาพ เทศบาลตำบลหัวดง เทศบาลตำบลหนองไผ่ เทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย

จังหวัดมุกดาหาร[แก้]

จังหวัดยโสธร[แก้]

อำเภอเมือง[แก้]
อำเภอเลิงนกทา[แก้]
อำเภอคำเขื่อนแก้ว[แก้]
อำเภอกุดชุม[แก้]
อำเภอมหาชนะชัย[แก้]
อำเภอป่าติ่ว[แก้]
อำเภอทรายมูล[แก้]
อำเภอค้อวัง[แก้]
อำเภอไทยเจริญ[แก้]

จังหวัดร้อยเอ็ด[แก้]

จังหวัดเลย[แก้]

อำเภอเมืองเลย[แก้]
 1. เทศบาลตำบลนาอ้อ
 2. เทศบาลตำบลน้ำสวย
 3. เทศบาลตำบลนาอาน
 4. เทศบาลตำบลนาโป่ง
 5. เทศบาลตำบลนาดินดำ
อำเภอนาด้วง[แก้]
 1. เทศบาลตำบลนาด้วง
 2. เทศบาลตำบลนาดอกคำ
อำเภอเชียงคาน[แก้]
 1. เทศบาลตำบลเชียงคาน
 2. เทศบาลตำบลเขาแก้ว
 3. เทศบาลตำบลธาตุ
อำเภอปากชม[แก้]
 1. เทศบาลตำบลเชียงกลม
 2. เทศบาลตำบลปากชม
 3. เทศบาลตำบลคอนสา
อำเภอด่านซ้าย[แก้]
 1. เทศบาลตำบลด่านซ้าย
 2. เทศบาลตำบลศรีสองรัก
อำเภอนาแห้ว[แก้]
 1. เทศบาลตำบลนาแห้ว
อำเภอภูเรือ[แก้]
 1. เทศบาลตำบลภูเรือ
อำเภอท่าลี่[แก้]
 1. เทศบาลตำบลท่าลี่
อำเภอวังสะพุง[แก้]
 1. เทศบาลตำบลปากปวน
 2. เทศบาลตำบลศรีสงคราม
อำเภอภูกระดึง[แก้]
 1. เทศบาลตำบลภูกระดึง
อำเภอผาขาว[แก้]
 1. เทศบาลตำบลท่าช้างคล้อง
 2. เทศบาลตำบลโนนปอแดง
อำเภอเอราวัณ[แก้]
 1. เทศบาลตำบลผาอินทร์แปลง
 2. เทศบาลตำบลเอราวัณ
 3. เทศบาลตำบลทรัพย์ไพรวัลย์
อำเภอหนองหิน[แก้]
 1. เทศบาลตำบลหนองหิน

จังหวัดศรีสะเกษ[แก้]

อำเภอเมืองศรีสะเกษ

อำเภอกันทรลักษ์

อำเภอยางชุมน้อย

อำเภอกันทรารมย์

อำเภอไพรบึง

อำเภอปรางค์กู่

อำเภอขุนหาญ

อำเภออุทุมพรพิสัย

อำเภอบึงบูรพ์

อำเภอห้วยทับทัน

อำเภอศรีรัตนะ

อำเภอขุขันธ์

อำเภอราษีไศล

อำเภอวังหิน

อำเภอพยุห์

อำเภอเมืองจันทร์

อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ

จังหวัดสกลนคร[แก้]

ในเขตจังหวัดสกลนคร มีเทศบาลตำบล ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล

(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)

ปีที่ได้รับการ

จัดตั้งเป็น เทศบาลตำบล

ชื่อหรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่

(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)

 เมืองสกลนคร 1 เทศบาลตำบลดงมะไฟ ขมิ้น สุขาภิบาลดงมะไฟ
2 เทศบาลตำบลท่าแร่ ท่าแร่ สุขาภิบาลท่าแร่
3 เทศบาลตำบลธาตุนาเวง ธาตุนาเวง องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุนาเวง
4 เทศบาลตำบลเชียงเครือ เชียงเครือ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเครือ
5 เทศบาลตำบลงิ้วด่อน งิ้วด่อน องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วด่อน
6 เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง หลุบ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าปอแดง
7 เทศบาลตำบลหนองลาด หนองลาด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองลาด
8 เทศบาลตำบลฮางโฮง ฮางโฮง องค์การบริหารส่วนตำบลฮางโฮง
9 เทศบาลตำบลเมืองทองท่าแร่ ท่าแร่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่
กุสุมาลย์ 1 เทศบาลตำบลกุสุมาลย์ กุสุมาลย์ 2542 สุขาภิบาลกุสุมาลย์
 กุดบาก 1 เทศบาลตำบลกุดบาก กุดบาก 2542 สุขาภิบาลกุดบาก
2 เทศบาลตำบลกุดแฮด กุดบาก องค์การบริหารส่วนตำบลกุดบาก
3 เทศบาลตำบลกุดไห กุดไห องค์การบริหารส่วนตำบลกุดไห
4 เทศบาลตำบลนาม่อง นาม่อง องค์การบริหารส่วนตำบลนาม่อง
 พรรณานิคม 1 เทศบาลตำบลพรรณานิคม พรรณา 2542 สุขาภิบาลพรรณานิคม
2 เทศบาลตำบลพรรณานคร พรรณา องค์การบริหารส่วนตำบลพรรณานิคม
3 เทศบาลตำบลพอกน้อย พอกน้อย องค์การบริหารส่วนตำบลพอกน้อย
4 เทศบาลตำบลนาใน นาใน องค์การบริหารส่วนตำบลนาใน
5 เทศบาลตำบลบัวสว่าง บัวสว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสว่าง
6 เทศบาลตำบลวังยาง วังยาง องค์การบริหารส่วนตำบวังยาง
7 เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ นาหัวบ่อ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ
8 เทศบาลตำบลไร่ ไร่ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่
 พังโคน 1 เทศบาลตำบลพังโคน พังโคน 2542 สุขาภิบาลพังโคน
2 เทศบาลตำบลพังโคนศรีจำปา พังโคน 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลพังโคน
3 เทศบาลตำบลไฮหยอง ไฮหย่อง องค์การบริหารส่วนตำบลไฮหย่อง
4 เทศบาลตำบลแร่ แร่ องค์การบริหารส่วนตำบลแร่
วาริชภูมิ 1 เทศบาลตำบลวาริชภูมิ วาริชภูมิ สุขาภิบาลวาริชภูมิ
2 เทศบาลตำบลปลาโหล ปลาโหล องค์การบริหารส่วนตำบลปลาโหล
3 เทศบาลตำบลคำบ่อ คำบ่อ องค์การบริหารส่วนตำบลคำบ่อ
4 เทศบาลตำบลหนองหลาด หนองลาด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองลาด
วานรนิวาส 1 เทศบาลตำบลวานรนิวาส วานรนิวาส 2542 สุขาภิบาลวานรนิวาส
2 เทศบาลตำบลหนองแวง หนองแวง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
3 เทศบาลตำบลนาซอ นาซอ องค์การบริหารส่วนตำบลนาซอ
4 เทศบาลตำบลหนองสนม หนองสนม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสนม
5 เทศบาลตำบลคูสะคาม คูสะคาม องค์การบริหารส่วนตำบลคูสะคาม
6 เทศบาลตำบลกุดเรือคำ กุดเรือคำ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือคำ
 คำตากล้า 1 เทศบาลตำบลคำตากล้า คำตากล้า 2542 สุขาภิบาลคำตากล้า
2 เทศบาลตำบลแพด แพด องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านม่วง 1 เทศบาลตำบลบ้านม่วง บ้านม่วง 2542 สุขาภิบาลบ้านม่วง
2 เทศบาลตำบลห้วยหลัว ห้วยหลัว องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหลัว
อากาศอำนวย 1 เทศบาลตำบลอากาศอำนวย อากาศ 2542 สุขาภิบาลอากาศอำนวย
2 เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา สามัคคีพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคีพัฒนา
3 เทศบาลตำบลบะหว้า บะหว้า องค์การบริหารส่วนตำบลบะหว้า
4 เทศบาลตำบลโพนแพง โพนแพง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง
5 เทศบาลตำบลวาใหญ่ วาใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลวาใหญ่
6 เทศบาลตำบลท่าก้อน ท่าก้อน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อน
สว่างแดนดิน 1 เทศบาลตำบลสว่างแดนดิน สว่างแดนดิน 2542 สุขาภิบาลสว่างแดนดิน
2 เทศบาลตำบลดอนเขือง แวง 2542 สุขาภิบาลดอนเขือง
3 เทศบาลตำบลบงใต้ บงใต้ องค์การบริหารส่วนตำบลบงใต้
4 เทศบาลตำบลพันนา พันนา องค์การบริหารส่วนตำบลพันนา
5 เทศบาลตำบลหนองหลวง หนองหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
6 เทศบาลตำบลบ้านต้าย บ้านต้าย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต้าย
7 เทศบาลตำบลโคกสี โคกสี องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี
ส่องดาว 1 เทศบาลตำบลส่องดาว ส่องดาว, ปทุมวาปี 2542 สุขาภิบาลส่องดาว
2 เทศบาลตำบลท่าศิลา ท่าศิลา ดงมูล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศิลา
3 เทศบาลตำบลส่องดาวหนองแดง หนองใหญ่ ส่องดาว องค์การบริหารส่วนตำบลส่องดาว
4 เทศบาลตำบลปทุมวาปี ปทุมวาปี องค์การบริหารส่วนตำบลปทุมวาปี
5 เทศบาลตำบลวัฒนา วัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนา
โคกศรีสุพรรณ 1 เทศบาลตำบลตองโขบ ตองโขบ องค์การบริหารส่วนตำบลตองโขบ
เจริญศิลป์ 1 เทศบาลตำบลเจริญศิลป์ เจริญศิลป์, ทุ่งแก 2542 สุขาภิบาลเจริญศิลป์
 โพนนาแก้ว 1 เทศบาลตำบลนาแก้ว นาแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก้ว
2 เทศบาลตำบลบ้านโพน บ้านโพน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพน
3 เทศบาลตำบลเชียงสือ เชียงสือ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงสือ
 ภูพาน 1 เทศบาลตำบลโคกภู โคกภู องค์การบริหารส่วนตำบลโคกภู
2 เทศบาลตำบลสร้างค้อ สร้างค้อ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างค้อ

จังหวัดสุรินทร์[แก้]

จังหวัดหนองคาย[แก้]

ในเขตจังหวัดหนองคาย มีเทศบาลตำบล 17 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อหรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 เมืองหนองคาย 1 เทศบาลตำบลเวียงคุก เวียงคุก สุขาภิบาลเวียงคุก
2 เทศบาลตำบลหนองสองห้อง ค่ายบกหวาน 2542 สุขาภิบาลหนองสองห้อง
3 เทศบาลตำบลหาดคำ หาดคำ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดคำ
4 เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย โพธิ์ชัย องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัย
5 เทศบาลตำบลกวนวัน กวนวัน องค์การบริหารส่วนตำบลกวนวัน
6 เทศบาลตำบลวัดธาตุ วัดธาตุ 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดธาตุ
7 เทศบาลตำบลปะโค ปะโค องค์การบริหารส่วนตำบลปะโค
8 เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ บ้านเดื่อ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ
ท่าบ่อ 1 เทศบาลตำบลโพนสา โพนสา 2542 สุขาภิบาลโพนสา
2 เทศบาลตำบลบ้านถ่อน บ้านถ่อน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน
3 เทศบาลตำบลกองนาง กองนาง 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลกองนาง
โพนพิสัย 1 เทศบาลตำบลโพนพิสัย จุมพล 2549 เทศบาลตำบลจุมพล
2 เทศบาลตำบลสร้างนางขาว สร้างนางขาว องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนางขาว
ศรีเชียงใหม่ 1 เทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ พานพร้าว 2542 สุขาภิบาลศรีเชียงใหม่
2 เทศบาลตำบลหนองปลาปาก หนองปลาปาก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาปาก
สังคม 1 เทศบาลตำบลสังคม แก้งไก่, สังคม 2542 สุขาภิบาลสังคม
เฝ้าไร่ 1 เทศบาลตำบลเฝ้าไร่ เฝ้าไร่ องค์การบริหารส่วนตำบลเฝ้าไร่

จังหวัดหนองบัวลำภู[แก้]

ในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู มีเทศบาลตำบล 23 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อหรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 เมืองหนองบัวลำภู 1 เทศบาลตำบลนาคำไฮ นาคำไฮ 2542 สุขาภิบาลนาคำไฮ
2 เทศบาลตำบลนามะเฟือง นามะเฟือง 2542 สุขาภิบาลนามะเฟือง
3 เทศบาลตำบลหัวนา หัวนา 2542 สุขาภิบาลหัวนา
นากลาง 1 เทศบาลตำบลนากลาง นากลาง, ด่านช้าง, กุดแห่ 2542 สุขาภิบาลนากลาง
2 เทศบาลตำบลกุดดินจี่ กุดดินจี่ 2542 สุขาภิบาลกุดดินจี่
3 เทศบาลตำบลฝั่งแดง ฝั่งแดง 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลฝั่งแดง
4 เทศบาลตำบลเก่ากลอย เก่ากลอย 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลเก่ากลอย
5 เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม กุดดินจี่ 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดดินจี่
โนนสัง 1 เทศบาลตำบลโนนสัง โนนสัง 2542 สุขาภิบาลโนนสัง
2 เทศบาลตำบลกุดดู่ กุดดู่ 2542 สุขาภิบาลกุดดู่
3 เทศบาลตำบลหนองเรือ หนองเรือ 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ
4 เทศบาลตำบลบ้านค้อ บ้านค้อ 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ
ศรีบุญเรือง 1 เทศบาลตำบลจอมทอง ศรีบุญเรือง 2542 สุขาภิบาลจอมทอง
2 เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย เมืองใหม่ 2542 สุขาภิบาลโนนสูงเปลือย
3 เทศบาลตำบลโนนสะอาด โนนสะอาด 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด
4 เทศบาลตำบลยางหล่อ ยางหล่อ 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลยางหล่อ
5 เทศบาลตำบลหนองแก หนองแก 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก
สุวรรณคูหา 1 เทศบาลตำบลบ้านโคก บ้านโคก 2542 สุขาภิบาลบ้านโคก
2 เทศบาลตำบลสุวรรณคูหา นาสี, สุวรรณคูหา, กุดผึ้ง 2542 สุขาภิบาลสุวรรณคูหา
3 เทศบาลตำบลนาดี นาดี 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
4 เทศบาลตำบลนาด่าน นาด่าน 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลนาด่าน
5 เทศบาลตำบลบุญทัน บุญทัน 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลบุญทัน
นาวัง 1 เทศบาลตำบลนาเหล่า นาเหล่า, เทพคีรี 2542 สุขาภิบาลนาเหล่า

จังหวัดอำนาจเจริญ[แก้]

จังหวัดอุดรธานี[แก้]

ในเขตจังหวัดอุดรธานี มีเทศบาลตำบล 67 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อหรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 เมืองอุดรธานี 1 เทศบาลตำบลนาข่า นาข่า 2542 สุขาภิบาลนาข่า
2 เทศบาลตำบลนิคมสงเคราะห์ นิคมสงเคราะห์, โคกสะอาด 2542 สุขาภิบาลนิคมสงเคราะห์
3 เทศบาลตำบลบ้านจั่น บ้านจั่น, หนองขอนกว้าง 2542 สุขาภิบาลบ้านจั่น
4 เทศบาลตำบลหนองบัว หนองบัว, หนองนาคำ, สามพร้าว,
หนองขอนกว้าง
2542 สุขาภิบาลหนองบัว
5 เทศบาลตำบลหนองไผ่ หนองไผ่ 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
6 เทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง หนองขอนกว้าง 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขอนกว้าง
7 เทศบาลตำบลบ้านตาด บ้านตาด 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาด
กุดจับ 1 เทศบาลตำบลกุดจับ กุดจับ, เมืองเพีย 2542 สุขาภิบาลกุดจับ
2 เทศบาลตำบลเชียงเพ็ง เชียงเพ็ง 2542 สุขาภิบาลเชียงเพ็ง
3 เทศบาลตำบลตาลเลียน ตาลเลียน 2542 สุขาภิบาลตาลเลียน
4 เทศบาลตำบลสร้างก่อ สร้างก่อ 2542 สุขาภิบาลสร้างก่อ
5 เทศบาลตำบลเมืองเพีย เมืองเพีย (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลกุดจับ) 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย
6 เทศบาลตำบลปะโค ปะโค 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลปะโค
7 เทศบาลตำบลยางชุม เชียงเพ็ง 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง
กุมภวาปี 1 เทศบาลตำบลกุมภวาปี

(เปลี่ยนชื่อจากเทศบาลตำบลตูมใต้)

กุมภวาปี 2543 สุขาภิบาลตูมใต้

*12 กันยายน 2543 เปลี่ยนชื่อเทศบาลตำบลตูมใต้ เป็นเทศบาลตำบลกุมภวาปี

2 เทศบาลตำบลพันดอน พันดอน 2542 สุขาภิบาลพันดอน
3 เทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง ห้วยเกิ้ง 2542 สุขาภิบาลห้วยเกิ้ง

*ยุบสภาตำบลห้วยเกิ้ง รวมกับเทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง

4 เทศบาลตำบลปะโค ปะโค 2550 องค์การบริหารส่วนตำบลปะโค
5 เทศบาลตำบลกงพานพันดอน พันดอน 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลพันดอน
6 เทศบาลตำบลเวียงคำ เวียงคำ 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงคำ
7 เทศบาลตำบลเชียงแหว เชียงแหว 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแหว
8 เทศบาลตำบลหนองหว้า หนองหว้า 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า
9 เทศบาลตำบลแชแล แชแล 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลแชแล
กู่แก้ว 1 เทศบาลตำบลกู่แก้ว บ้านจีต 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจีต
2 เทศบาลตำบลคอนสาย คอนสาย 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสาย
ไชยวาน 1 เทศบาลตำบลไชยวาน ไชยวาน 2542 สุขาภิบาลไชยวาน
2 เทศบาลตำบลโพนสูง โพนสูง 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง
3 เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม ไชยวาน 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลไชยวาน
ทุ่งฝน 1 เทศบาลตำบลทุ่งฝน ทุ่งฝน 2542 สุขาภิบาลทุ่งฝน
2 เทศบาลตำบลทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่ 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่
น้ำโสม 1 เทศบาลตำบลนางัว นางัว, ศรีสำราญ 2542 สุขาภิบาลนางัว
2 เทศบาลตำบลน้ำโสม น้ำโสม, ศรีสำราญ 2542 สุขาภิบาลน้ำโสม
นายูง 1 เทศบาลตำบลโนนทอง โนนทอง 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง
2 เทศบาลตำบลนายูง นายูง 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง
โนนสะอาด 1 เทศบาลตำบลโนนสะอาด โนนสะอาด 2542 สุขาภิบาลโนนสะอาด

*8 มกราคม 2513 เปลี่ยนชื่อสุขาภิบาลโพธิศรีสำราญ เป็นสุขาภิบาลโนนสะอาด

2 เทศบาลตำบลหนองแวงโนนสะอาด โนนสะอาด 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด
บ้านผือ 1 เทศบาลตำบลบ้านผือ บ้านผือ 2542 สุขาภิบาลบ้านผือ
2 เทศบาลตำบลคำบง คำบง 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลคำบง
3 เทศบาลตำบลกลางใหญ่ กลางใหญ่ 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่
เพ็ญ 1 เทศบาลตำบลเพ็ญ เพ็ญ 2542 สุขาภิบาลเพ็ญ
2 เทศบาลตำบลบ้านธาตุ บ้านธาตุ 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านธาตุ
วังสามหมอ 1 เทศบาลตำบลวังสามหมอ วังสามหมอ 2542 สุขาภิบาลวังสามหมอ

*30 สิงหาคม 2526 เปลี่ยนชื่อสุขาภิบาลหนองกุงทับม้า เป็นสุขาภิบาลวังสามหมอ

2 เทศบาลตำบลลำพันชาด วังสามหมอ 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลวังสามหมอ
3 เทศบาลตำบลผาสุก ผาสุก 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลผาสุก
4 เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ หนองหญ้าไซ 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ
5 เทศบาลตำบลบะยาว บะยาว 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลบะยาว
ศรีธาตุ 1 เทศบาลตำบลศรีธาตุ ศรีธาตุ 2542 สุขาภิบาลศรีธาตุ
2 เทศบาลตำบลจำปี จำปี 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลจำปี
3 เทศบาลตำบลหัวนาคำ หัวนาคำ 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนาคำ
4 เทศบาลตำบลบ้านโปร่ง บ้านโปร่ง 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโปร่ง
สร้างคอม 1 เทศบาลตำบลสร้างคอม สร้างคอม 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างคอม
2 เทศบาลตำบลบ้านยวด บ้านยวด 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยวด
3 เทศบาลตำบลบ้านโคก บ้านโคก 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก
หนองวัวซอ 1 เทศบาลตำบลหนองวัวซอ หมากหญ้า, หนองวัวซอ 2542 สุขาภิบาลหนองวัวซอ
2 เทศบาลตำบลภูผาแดง

(เปลี่ยนชื่อจากเทศบาลตำบลหนองอ้อ-โนนหวาย)

หนองอ้อ, โนนหวาย 2555 สุขาภิบาลหนองอ้อ-โนนหวาย

*13 กรกฎาคม 2555 เปลี่ยนชื่อเทศบาลตำบลหนองอ้อ-โนนหวาย เป็นเทศบาลตำบลภูผาแดง

3 เทศบาลตำบลอูบมุง อูบมุง 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลอูบมุง
4 เทศบาลตำบลโนนหวาย โนนหวาย 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหวาย
5 เทศบาลตำบลกุดหมากไฟ กุดหมากไฟ 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดหมากไฟ
6 เทศบาลตำบลหนองบัวบาน หนองบัวบาน หนองวัวซอ 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน
หนองแสง 1 เทศบาลตำบลแสงสว่าง แสงสว่าง 2542 สุขาภิบาลแสงสว่าง
2 เทศบาลตำบลนาดี นาดี 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
หนองหาน 1 เทศบาลตำบลบ้านเชียง บ้านเชียง 2542 สุขาภิบาลบ้านเชียง
2 เทศบาลตำบลหนองเม็ก หนองเม็ก 2542 สุขาภิบาลหนองเม็ก
3 เทศบาลตำบลหนองหาน หนองหาน 2542 สุขาภิบาลหนองหาน
4 เทศบาลตำบลโคกสูง โคกสูง 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเม็ก
5 เทศบาลตำบลหนองไผ่ หนองไผ่ 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
6 เทศบาลตำบลผักตบ ผักตบ 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลผักตบ

จังหวัดอุบลราชธานี[แก้]

อำเภอเมืองอุบลราชธานี[แก้]
อำเภอศรีเมืองใหม่[แก้]
อำเภอโขงเจียม[แก้]
อำเภอเขื่องใน[แก้]
อำเภอเขมราฐ[แก้]
อำเภอเดชอุดม[แก้]
อำเภอนาจะหลวย[แก้]
อำเภอน้ำยืน[แก้]
อำเภอบุณฑริก[แก้]
อำเภอตระการพืชผล[แก้]
อำเภอกุดข้าวปุ้น[แก้]
อำเภอม่วงสามสิบ[แก้]
อำเภอวารินชำราบ[แก้]
อำเภอพิบูลมังสาหาร[แก้]
อำเภอตาลสุม[แก้]
อำเภอโพธิ์ไทร[แก้]
อำเภอสำโรง[แก้]

เทศบาลตำบลสำโรง

อำเภอดอนมดแดง[แก้]
อำเภอสิรินธร[แก้]
อำเภอทุ่งศรีอุดม[แก้]
อำเภอนาเยีย[แก้]
อำเภอนาตาล[แก้]
อำเภอเหล่าเสือโก้ก[แก้]
อำเภอสว่างวีระวงศ์[แก้]
อำเภอน้ำขุ่น[แก้]

ภาคกลาง[แก้]

จังหวัดกำแพงเพชร[แก้]

อำเภอเมืองกำแพงเพชร[แก้]
 1. เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย
 2. เทศบาลตำบลนครชุม
 3. เทศบาลตำบลปากดง
 4. เทศบาลตำบลเทพนคร
 5. เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล
อำเภอไทรงาม[แก้]
 1. เทศบาลตำบลไทรงาม
อำเภอคลองลาน[แก้]
 1. เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา
อำเภอขาณุวรลักษบุรี[แก้]
 1. เทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี
 2. เทศบาลตำบลสลกบาตร
อำเภอคลองขลุง[แก้]
 1. เทศบาลตำบลคลองขลุง
 2. เทศบาลตำบลท่าพุทรา
 3. เทศบาลตำบลท่ามะเขือ
 4. เทศบาลตำบลวังยาง
อำเภอพรานกระต่าย[แก้]
 1. เทศบาลตำบลพรานกระต่าย
 2. เทศบาลตำบลบ้านพราน
 3. เทศบาลตำบลคลองพิไกร
 4. เทศบาลตำบลเขาคีริส
อำเภอลานกระบือ[แก้]
 1. เทศบาลตำบลลานกระบือ
 2. เทศบาลตำบลช่องลม
อำเภอทรายทองวัฒนา[แก้]
 1. เทศบาลตำบลทุ่งทราย
อำเภอบึงสามัคคี[แก้]
 1. เทศบาลตำบลระหาน (อำเภอบึงสามัคคี)

จังหวัดชัยนาท[แก้]

ในเขตจังหวัดชัยนาท มีเทศบาลตำบล 38 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อหรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 เมืองชัยนาท 1  เทศบาลตำบลชัยนาท  ชัยนาท 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาท
2  เทศบาลตำบลธรรมามูล  ธรรมามูล 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมามูล
3  เทศบาลตำบลนางลือ  นางลือ 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลนางลือ
4  เทศบาลตำบลบ้านกล้วย  บ้านกล้วย 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
5  เทศบาลตำบลเสือโฮก  เสือโฮก 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลเสือโฮก
6  เทศบาลตำบลหาดท่าเสา  หาดท่าเสา 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลหาดท่าเสา
 เนินขาม 1  เทศบาลตำบลเนินขาม  เนินขาม 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลเนินขาม
 มโนรมย์ 1  เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา  คุ้งสำเภา 2542  สุขาภิบาลคุ้งสำเภา
2  เทศบาลตำบลมโนรมย์  คุ้งสำเภา 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งสำเภา
3  เทศบาลตำบลศิลาดาน  ศิลาดาน 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลศิลาดาน
4  เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร  หางน้ำสาคร  อู่ตะเภา 2542  สุขาภิบาลหางน้ำสาคร
 วัดสิงห์ 1  เทศบาลตำบลวัดสิงห์  วัดสิงห์ 2480
2  เทศบาลตำบลหนองขุ่น  หนองขุ่น 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่น
3  เทศบาลตำบลหนองน้อย  หนองน้อย 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้อย
 สรรคบุรี 1  เทศบาลตำบลดงคอน  ดงคอน 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลดงคอน
2  เทศบาลตำบลดอนกำ  ดอนกำ 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำ
3  เทศบาลตำบลบางขุด  บางขุด 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุด
4  เทศบาลตำบลแพรกศรีราชา  แพรกศรีราชา 2542  สุขาภิบาลแพรกศรีราชา
5  เทศบาลตำบลโพงาม  โพงาม 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลโพงาม
6  เทศบาลตำบลสรรคบุรี  แพรกศรีราชา 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกศรีราชา
7  เทศบาลตำบลห้วยกรด  ห้วยกรด 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยกรด
8  เทศบาลตำบลห้วยกรดพัฒนา  ห้วยกรดพัฒนา 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยกรดพัฒนา
 สรรพยา 1  เทศบาลตำบลเจ้าพระยา  สรรพยา 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลสรรพยา
2  เทศบาลตำบลตลุก  ตลุก 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลตลุก
3  เทศบาลตำบลบางหลวง  บางหลวง 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวง
4  เทศบาลตำบลโพธิ์พิทักษ์  โพนางดำตก 2542  เทศบาลตำบลโพนางดำ
5  เทศบาลตำบลโพนางดำตก  โพนางดำตก 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลโพนางดำตก
6  เทศบาลตำบลโพนางดำออก  โพนางดำออก 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลโพนางดำออก
7  เทศบาลตำบลสรรพยา  สรรพยา 2542  สุขาภิบาลสรรพยา
8  เทศบาลตำบลหาดอาษา  หาดอาษา 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลหาดอาษา
 หนองมะโมง 1  เทศบาลตำบลวังตะเคียน  วังตะเคียน 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน
2  เทศบาลตำบลหนองมะโมง  หนองมะโมง 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะโมง
 หันคา 1  เทศบาลตำบลบ้านเชี่ยน  บ้านเชี่ยน 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชี่ยน
2  เทศบาลตำบลสามง่ามท่าโบสถ์  สามง่ามท่าโบสถ์ 2542  สุขาภิบาลสามง่ามท่าโบสถ์
3  เทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา  สามง่ามท่าโบสถ์ 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลสามง่ามท่าโบสถ์
4  เทศบาลตำบลหนองแซง  หนองแซง 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
5  เทศบาลตำบลห้วยงู  ห้วยงู 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยงู
6  เทศบาลตำบลหันคา  หันคา 2542  สุขาภิบาลหันคา

จังหวัดนครนายก[แก้]

ในเขตจังหวัดนครนายก มีเทศบาลตำบล 5 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อหรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 เมืองนครนายก 1  เทศบาลตำบลท่าช้าง  ท่าช้าง 2542  สุขาภิบาลท่าช้าง
 บ้านนา 1  เทศบาลตำบลบ้านนา  บ้านนา, พิกุลออก 2542  สุขาภิบาลบ้านนา
2  เทศบาลตำบลพิกุลออก  พิกุลออก 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลพิกุลออก
 ปากพลี 1  เทศบาลตำบลเกาะหวาย  เกาะหวาย 2542  สุขาภิบาลเกาะหวาย
 องครักษ์ 1  เทศบาลตำบลองครักษ์  ทรายมูล, องครักษ์ 2542  สุขาภิบาลองครักษ์

จังหวัดนครปฐม[แก้]

ในเขตจังหวัดนครปฐม มีเทศบาลตำบล 18 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อหรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 เมืองนครปฐม 1  เทศบาลตำบลดอนยายหอม  ดอนยายหอม 2542  สุขาภิบาลดอนยายหอม
2  เทศบาลตำบลธรรมศาลา  ธรรมศาลา 2542  สุขาภิบาลธรรมศาลา
3  เทศบาลตำบลบ่อพลับ  บ่อพลับ 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลับ
4  เทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ  โพรงมะเดื่อ, หนองดินแดง 2542  สุขาภิบาลโพรงมะเดื่อ
5  เทศบาลตำบลมาบแค  มาบแค 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลมาบแค
 กำแพงแสน 1  เทศบาลตำบลกำแพงแสน  กำแพงแสน, ทุ่งกระพังโหม 2542  สุขาภิบาลกำแพงแสน
 ดอนตูม 1  เทศบาลตำบลสามง่าม  ลำลูกบัว, สามง่าม 2542  สุขาภิบาลสามง่าม
 นครชัยศรี 1  เทศบาลตำบลขุนแก้ว  ขุนแก้ว 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลขุนแก้ว
2  เทศบาลตำบลนครชัยศรี  ท่าตำหนัก, นครชัยศรี,
 บางกระเบา, บางแก้ว, วัดแค
2542  สุขาภิบาลนครชัยศรี
3  เทศบาลตำบลห้วยพลู  ห้วยพลู 2542  สุขาภิบาลห้วยพลู
 บางเลน 1  เทศบาลตำบลบางเลน  บางไทรป่า, บางเลน 2542  สุขาภิบาลบางเลน
2  เทศบาลตำบลบางหลวง  บางหลวง 2542  สุขาภิบาลบางหลวง
3  เทศบาลตำบลรางกระทุ่ม  บางภาษี 2542  สุขาภิบาลรางกระทุ่ม
4  เทศบาลตำบลลำพญา  ลำพญา 2542  สุขาภิบาลลำพญา
 พุทธมณฑล 1  เทศบาลตำบลคลองโยง  คลองโยง 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโยง
2  เทศบาลตำบลศาลายา  ศาลายา 2542  สุขาภิบาลศาลายา
 สามพราน 1  เทศบาลตำบลบางกระทึก  บางกระทึก 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระทึก
2  เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่  อ้อมใหญ่  บ้านใหม่ 2542  สุขาภิบาลอ้อมใหญ่

จังหวัดนครสวรรค์[แก้]

อำเภอเมืองนครสวรรค์[แก้]
 1. เทศบาลตำบลหนองเบน
อำเภอโกรกพระ[แก้]
 1. เทศบาลตำบลโกรกพระ
 2. เทศบาลตำบลบางประมุง
 3. เทศบาลตำบลบางมะฝ่อ
อำเภอชุมแสง[แก้]
 1. เทศบาลตำบลทับกฤช
อำเภอหนองบัว[แก้]
 1. เทศบาลตำบลหนองบัว
อำเภอบรรพตพิสัย[แก้]
 1. เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย
 2. เทศบาลตำบลบ้านแดน
อำเภอเก้าเลี้ยว[แก้]
 1. เทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว
อำเภอตาคลี[แก้]
 1. เทศบาลตำบลช่องแค
อำเภอท่าตะโก[แก้]
 1. เทศบาลตำบลท่าตะโก
อำเภอไพศาลี[แก้]
 1. เทศบาลตำบลไพศาลี
อำเภอพยุหะคีรี[แก้]
 1. เทศบาลตำบลพยุหะ
 2. เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
อำเภอลาดยาว[แก้]
 1. เทศบาลตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ
 2. เทศบาลตำบลลาดยาว
อำเภอตากฟ้า[แก้]
 1. เทศบาลตำบลตากฟ้า
 2. เทศบาลตำบลอุดมธัญญา

จังหวัดนนทบุรี[แก้]

ในเขตจังหวัดนนทบุรี มีเทศบาลตำบล 11 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อหรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 เมืองนนทบุรี 1  เทศบาลตำบลไทรม้า  ไทรม้า 2546  องค์การบริหารส่วนตำบลไทรม้า
 ไทรน้อย 1  เทศบาลตำบลไทรน้อย  คลองขวาง, ไทรน้อย 2542  สุขาภิบาลไทรน้อย (ราษฎร์นิยม)
 บางกรวย 1  เทศบาลตำบลบางสีทอง  บางสีทอง 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลบางสีทอง
2  เทศบาลตำบลปลายบาง  บางคูเวียง, ปลายบาง  มหาสวัสดิ์ 2542  สุขาภิบาลปลายบาง
3  เทศบาลตำบลศาลากลาง  ศาลากลาง 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลศาลากลาง
 บางใหญ่ 1  เทศบาลตำบลบางม่วง  บางม่วง, บางเลน, เสาธงหิน 2542  สุขาภิบาลบางม่วง
2  เทศบาลตำบลบางใหญ่  บางแม่นาง, บางใหญ่, บ้านใหม่ 2542  สุขาภิบาลบางใหญ่
3  เทศบาลตำบลบางเลน  บางเลน 2554  องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน
4  เทศบาลตำบลบ้านบางม่วง  บางม่วง 2554  องค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง
5  เทศบาลตำบลเสาธงหิน  เสาธงหิน 2554  องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธงหิน
 ปากเกร็ด 1  เทศบาลตำบลบางพลับ  บางพลับ 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

จังหวัดปทุมธานี[แก้]

ในเขตจังหวัดปทุมธานี มีเทศบาลตำบล 17 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อหรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 เมืองปทุมธานี 1  เทศบาลตำบลบางกะดี  บางกะดี 2546  องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะดี
2  เทศบาลตำบลบางขะแยง  บางขะแยง 2554  องค์การบริหารส่วนตำบลบางขะแยง
3  เทศบาลตำบลบางเดื่อ  บางเดื่อ 2554  องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ
4  เทศบาลตำบลบางพูน  บางพูน 2554  องค์การบริหารส่วนตำบลบางพูน
5  เทศบาลตำบลบางหลวง  บางเดื่อ, บางหลวง, บ้านฉาง 2542  สุขาภิบาลบางหลวง
6  เทศบาลตำบลบ้านกลาง  บ้านกลาง 2554  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
7  เทศบาลตำบลบ้านใหม่  บ้านใหม่ 2554  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
8  เทศบาลตำบลหลักหก  หลักหก 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลหลักหก
 ธัญบุรี 1  เทศบาลตำบลธัญบุรี  รังสิต, ลำผักกูด 2542  สุขาภิบาลธัญบุรี
 ลาดหลุมแก้ว 1  เทศบาลตำบลระแหง  ระแหง 2542  สุขาภิบาลระแหง
2  เทศบาลตำบลคลองพระอุดม  คลองพระอุดม 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม
3  เทศบาลตำบลคูขวาง  คูขวาง 2554  องค์การบริหารส่วนตำบลคูขวาง
 ลำลูกกา 1  เทศบาลตำบลลำไทร  ลำไทร 2542  สุขาภิบาลลำไทร
2  เทศบาลตำบลลำลูกกา  บึงคำพร้อย, ลำลูกกา 2542  สุขาภิบาลลำลูกกา
 สามโคก 1  เทศบาลตำบลบางเตย  บางเตย 2542  สุขาภิบาลบางเตย
2  เทศบาลตำบลสามโคก  สามโคก 2554  องค์การบริหารส่วนตำบลสามโคก
 หนองเสือ 1  เทศบาลตำบลหนองเสือ  บึงบา 2542  สุขาภิบาลหนองเสือ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา[แก้]

ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีเทศบาลตำบล 31 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อหรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 ท่าเรือ 1  เทศบาลตำบลท่าเรือ  ท่าเรือ 2487
2  เทศบาลตำบลท่าหลวง  จำปา, ท่าหลวง 2542  สุขาภิบาลท่าหลวง
 นครหลวง 1  เทศบาลตำบลนครหลวง  นครหลวง  บางพระครู, บางระกำ 2542  สุขาภิบาลนครหลวง
2  เทศบาลตำบลอรัญญิก  ท่าช้าง, พระนอน, สามไถ 2542  สุขาภิบาลอรัญญิก
 บางซ้าย 1  เทศบาลตำบลบางซ้าย  แก้วฟ้า, เต่าเล่า, บางซ้าย 2542  สุขาภิบาลบางซ้าย
 บางไทร 1  เทศบาลตำบลบางไทร  บางไทร, บางพลี  บ้านเกาะ, ไม้ตรา 2542  สุขาภิบาลบางไทร
2  เทศบาลตำบลราชคราม  ช้างใหญ่, ราชคราม 2542  สุขาภิบาลราชคราม
 บางบาล 1  เทศบาลตำบลบางบาล  ไทรน้อย, บางชะนี,
 บางบาล, บางหลวงโดด,
 บางหัก, บ้านกุ่ม
2542  สุขาภิบาลบางบาล
2  เทศบาลตำบลมหาพราหมณ์  มหาพราหมณ์, วัดยม
 สะพานไทย
2542  สุขาภิบาลมหาพราหมณ์
 บางปะหัน 1  เทศบาลตำบลบางปะหัน  ขวัญเมือง  บางนางร้า, บางปะหัน 2542  สุขาภิบาลบางปะหัน
 บางปะอิน 1  เทศบาลตำบลคลองจิก  คลองจิก 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองจิก
2  เทศบาลตำบลเชียงรากน้อย  เชียงรากน้อย 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงรากน้อย
3  เทศบาลตำบลตลาดเกรียบ  ตลาดเกรียบ 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดเกรียบ
4  เทศบาลตำบลบางปะอิน  บ้านเลน 2542  เทศบาลตำบลบ้านเลน
5  เทศบาลตำบลบ้านกรด  บ้านกรด 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกรด
6  เทศบาลตำบลบ้านสร้าง  บ้านสร้าง 2542  สุขาภิบาลบ้านสร้าง
7  เทศบาลตำบลปราสาททอง  บ้านเลน 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง
8  เทศบาลตำบลพระอินทราชา  เชียงรากน้อย 2542  สุขาภิบาลพระอินทราชา
9  เทศบาลตำบลบางกระสั้น  บางกระสั้น 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระสั้น
 บ้านแพรก 1  เทศบาลตำบลบ้านแพรก  บ้านแพรก, สำพะเนียง 2542  สุขาภิบาลบ้านแพรก
 ผักไห่ 1  เทศบาลตำบลลาดชะโด  จักราช, หนองน้ำใหญ่ 2542  สุขาภิบาลลาดชะโด
 ภาชี 1  เทศบาลตำบลภาชี  ภาชี  ไผ่ล้อม 2542  สุขาภิบาลภาชี
 มหาราช 1  เทศบาลตำบลมหาราช  มหาราช, หัวไผ่ 2542  สุขาภิบาลมหาราช
2  เทศบาลตำบลโรงช้าง  เจ้าปลุก, น้ำเต้า, พิตเพียน, โรงช้าง 2542  สุขาภิบาลโรงช้าง
 ลาดบัวหลวง 1  เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง  ลาดบัวหลวง 2542  สุขาภิบาลลาดบัวหลวง
2  เทศบาลตำบลสามเมือง  สามเมือง 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
 เสนา 1  เทศบาลตำบลเจ้าเจ็ด  เจ้าเสด็จ  เจ้าเจ็ด, บ้านแถว 2540  สุขาภิบาลเจ้าเจ็ด
2  เทศบาลตำบลบางนมโค  บางนมโค 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลบางนมโค
3  เทศบาลตำบลสามกอ  สามกอ 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลสามกอ
4  เทศบาลตำบลหัวเวียง  บ้านกระทุ่ม, หัวเวียง 2542  สุขาภิบาลหัวเวียง
 อุทัย 1  เทศบาลตำบลอุทัย  อุทัย 2542  สุขาภิบาลอุทัย

จังหวัดพิจิตร[แก้]

อำเภอเมืองพิจิตร[แก้]
 1. เทศบาลตำบลท่าฬ่อ
 2. เทศบาลตำบลวังกรด
 3. เทศบาลตำบลหัวดง
 4. เทศบาลตำบลดงป่าคำ
อำเภอวังทรายพูน[แก้]
 1. เทศบาลตำบลวังทรายพูน
 2. เทศบาลตำบลหนองปล้อง
อำเภอโพธิ์ประทับช้าง[แก้]
 1. เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง
 2. เทศบาลไผ่รอบ
อำเภอตะพานหิน[แก้]
 1. เทศบาลตำบลหนองพยอม
อำเภอบางมูลนาก[แก้]
 1. เทศบาลตำบลบางไผ่
 2. เทศบาลตำบลวังตะกู
 3. เทศบาลตำบลหอไกร
 4. เทศบาลตำบลเนินมะกอก
อำเภอโพทะเล[แก้]
 1. เทศบาลตำบลท่าเสา
 2. เทศบาลตำบลโพทะเล
 3. เทศบาลตำบลทุ่งน้อย
 4. เทศบาลตำบลบางคลาน
อำเภอสามง่าม[แก้]
 1. เทศบาลตำบลสามง่าม
 2. เทศบาลตำบลกำแพงดิน
 3. เทศบาลตำบลเนินปอ
อำเภอทับคล้อ[แก้]
 1. เทศบาลตำบลทับคล้อ
 2. เทศบาลตำบลเขาทราย
อำเภอสากเหล็ก[แก้]
 1. เทศบาลตำบลสากเหล็ก
อำเภอดงเจริญ[แก้]
 1. เทศบาลตำบลสำนักขุนเณร
 2. เทศบาลตำบลวังบงค์

จังหวัดพิษณุโลก[แก้]

ในเขตจังหวัดพิษณุโลก มีเทศบาลตำบล 24 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อหรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 เมืองพิษณุโลก 1  เทศบาลตำบลท่าทอง  ท่าทอง 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทอง
2  เทศบาลตำบลบ้านคลอง  บ้านคลอง 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลอง
3  เทศบาลตำบลบ้านใหม่  วังน้ำคู้, วัดพริก 2542  สุขาภิบาลบ้านใหม่
4  เทศบาลตำบลพลายชุมพล  พลายชุมพล 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลพลายชุมพล
5  เทศบาลตำบลหัวรอ  หัวรอ 2554  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวรอ
 ชาติตระการ 1  เทศบาลตำบลป่าแดง  ท่าสะแก, ป่าแดง 2542  สุขาภิบาลป่าแดง
 นครไทย 1  เทศบาลตำบลนครไทย  นครไทย 2542  สุขาภิบาลนครไทย
2  เทศบาลตำบลบ้านแยง  บ้านแยง 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแยง
 เนินมะปราง 1  เทศบาลตำบลไทรย้อย  ไทรย้อย 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลไทรย้อย
2  เทศบาลตำบลเนินมะปราง  เนินมะปราง 2542  สุขาภิบาลเนินมะปราง
3  เทศบาลตำบลบ้านมุง  บ้านมุง 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมุง
 บางกระทุ่ม 1  เทศบาลตำบลเนินกุ่ม  เนินกุ่ม, วัดตายม 2542  สุขาภิบาลเนินกุ่ม
2  เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม  บางกระทุ่ม 2542  สุขาภิบาลบางกระทุ่ม
3  เทศบาลตำบลสนามคลี  สนามคลี 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลสนามคลี
4  เทศบาลตำบลห้วยแก้ว  บางกระทุ่ม 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระทุ่ม
 บางระกำ 1  เทศบาลตำบลบางระกำ  บางระกำ 2542  สุขาภิบาลบางระกำ
2  เทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่  บางระกำ 2554  องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ
3  เทศบาลตำบลบึงระมาณ  ปลักแรด 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลปลักแรด
4  เทศบาลตำบลปลักแรด  ปลักแรด 2542  สุขาภิบาลปลักแรด
5  เทศบาลตำบลพันเสา  พันเสา 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลพันเสา
 พรหมพิราม 1  เทศบาลตำบลพรหมพิราม  พรหมพิราม 2542  สุขาภิบาลพรหมพิราม
2  เทศบาลตำบลวงฆ้อง  มะต้อง, วงฆ้อง 2542  สุขาภิบาลวงฆ้อง
 วังทอง 1  เทศบาลตำบลวังทอง  วังทอง 2542  สุขาภิบาลวังทอง
 วัดโบสถ์ 1  เทศบาลตำบลวัดโบสถ์  ท้อแท้, ท่างาม, วัดโบสถ์ 2542  สุขาภิบาลวัดโบสถ์

จังหวัดเพชรบูรณ์[แก้]

อำเภอเมือง[แก้]
 1. เทศบาลตำบลวังชมภู
 2. เทศบาลตำบลท่าพล
อำเภอหล่มสัก[แก้]
 1. เทศบาลตำบลตาลเดี่ยว
อำเภอหล่มเก่า[แก้]
 1. เทศบาลตำบลหล่มเก่า
อำเภอเขาค้อ[แก้]
 1. เทศบาลตำบลแคมป์สน
อำเภอหนองไผ่[แก้]
 1. เทศบาลตำบลหนองไผ่
 2. เทศบาลตำบลบ่อไทย
 3. เทศบาลตำบลนาเฉลียง
 4. เทศบาลตำบลเฉลียงทอง
อำเภอบึงสามพัน[แก้]
 1. เทศบาลตำบลบึงสามพัน
 2. เทศบาลตำบลซับสมอทอด
อำเภอวิเชียรบุรี[แก้]
 1. เทศบาลตำบลพุเตย
อำเภอศรีเทพ[แก้]
 1. เทศบาลตำบลสว่างวัฒนา
 2. เทศบาลตำบลโคกสะอาด
อำเภอชนแดน[แก้]
 1. เทศบาลตำบลชนแดน
 2. เทศบาลตำบลท่าข้าม
 3. เทศบาลตำบลดงขุย
อำเภอวังโป่ง[แก้]
 1. เทศบาลตำบลวังโป่ง
 2. เทศบาลตำบลท้ายดง

จังหวัดลพบุรี[แก้]

ในเขตจังหวัดลพบุรี มีเทศบาลตำบล 20 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อหรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 เมืองลพบุรี 1  เทศบาลตำบลกกโก  กกโก 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลกกโก
2  เทศบาลตำบลเขาพระงาม  เขาพระงาม 2547  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระงาม
3  เทศบาลตำบลโคกตูม  โคกตูม, นิคมสร้างตนเอง 2542  สุขาภิบาลโคกตูม
4  เทศบาลตำบลถนนใหญ่  ถนนใหญ่ 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลถนนใหญ่
5  เทศบาลตำบลท่าศาลา  ท่าศาลา 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
6  เทศบาลตำบลป่าตาล  ป่าตาล 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตาล
 โคกสำโรง 1  เทศบาลตำบลโคกสำโรง  โคกสำโรง 2500  สุขาภิบาลโคกสำโรง
 ชัยบาดาล 1  เทศบาลตำบลลำนารายณ์  ชัยนารายณ์, ลำนารายณ์ 2542  สุขาภิบาลลำนารายณ์
 ท่าวุ้ง 1  เทศบาลตำบลโคกสลุด  โคกสลุด 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุด
2  เทศบาลตำบลท่าโขลง  เขาสมอคอน 2542  สุขาภิบาลท่าโขลง
3  เทศบาลตำบลท่าวุ้ง  ท่าวุ้ง 2542  สุขาภิบาลท่าวุ้ง
4  เทศบาลตำบลบางงา  บางงา 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลบางงา
5  เทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว  โพตลาดแก้ว 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลโพตลาดแก้ว
 ท่าหลวง 1  เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง  ท่าหลวง 2542  สุขาภิบาลบ้านท่าหลวง
 พัฒนานิคม 1  เทศบาลตำบลแก่งเสือเต้น  หนองบัว 2542  สุขาภิบาลแก่งเสือเต้น
2  เทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง  พัฒนานิคม 2554  องค์การบริหารส่วนตำบลพัฒนานิคม
3  เทศบาลตำบลดีลัง  ดีลัง 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลดีลัง
4  เทศบาลตำบลพัฒนานิคม  พัฒนานิคม 2542  สุขาภิบาลพัฒนานิคม
 สระโบสถ์ 1  เทศบาลตำบลสระโบสถ์  สระโบสถ์ 2542  สุขาภิบาลสระโบสถ์
 หนองม่วง 1  เทศบาลตำบลหนองม่วง  หนองม่วง 2542  สุขาภิบาลหนองม่วง

จังหวัดสมุทรปราการ[แก้]

ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ มีเทศบาลตำบล 13 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อหรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 เมืองสมุทรปราการ 1  เทศบาลตำบลด่านสำโรง  สำโรงเหนือ 2542  สุขาภิบาลด่านสำโรง
2  เทศบาลตำบลบางปู  ท้ายบ้าน, ท้ายบ้านใหม่,
 บางปู, บางปูใหม่
2542  สุขาภิบาลบางปู
3  เทศบาลตำบลบางเมือง  เทพารักษ์, บางเมือง, บางเมืองใหม่ 2542  สุขาภิบาลบางเมือง
4  เทศบาลตำบลแพรกษา  แพรกษา, แพรกษาใหม่ 2542  สุขาภิบาลแพรกษา
5  เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ  เทพารักษ์, บางเมืองใหม่, สำโรงเหนือ 2538  สุขาภิบาลสำโรงเหนือ
 บางบ่อ 1  เทศบาลตำบลคลองด่าน  คลองด่าน 2542  สุขาภิบาลคลองด่าน
2  เทศบาลตำบลคลองสวน  คลองสวน 2542  สุขาภิบาลคลองสวน
3  เทศบาลตำบลบางบ่อ  บางบ่อ 2542  สุขาภิบาลบางบ่อ
4  เทศบาลตำบลบางพลีน้อย  บางพลีน้อย 2554  องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีน้อย
 บางพลี 1  เทศบาลตำบลบางพลี  บางโฉลง, บางปลา, บางพลีใหญ่ 2542  สุขาภิบาลบางพลี
 บางเสาธง 1  เทศบาลตำบลบางเสาธง  บางเสาธง, ศีรษะจรเข้ใหญ่ 2542  สุขาภิบาลบางเสาธง
 พระสมุทรเจดีย์ 1  เทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์  ปากคลองบางปลากด 2542  สุขาภิบาลพระสมุทรเจดีย์
2  เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า  ในคลองบางปลากด, แหลมฟ้าผ่า 2542  สุขาภิบาลแหลมฟ้าผ่า

จังหวัดสมุทรสงคราม[แก้]

ในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม มีเทศบาลตำบล 8 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อหรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 เมืองสมุทรสงคราม 1  เทศบาลตำบลบางจะเกร็ง  บางจะเกร็ง 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลบางจะเกร็ง
 บางคนที 1  เทศบาลตำบลกระดังงา  กระดังงา 2542  สุขาภิบาลกระดังงา
2  เทศบาลตำบลบางกระบือ  บางกระบือ 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ
3  เทศบาลตำบลบางนกแขวก  บางนกแขวก  บางคนที 2542  สุขาภิบาลบางนกแขวก
4  เทศบาลตำบลบางยี่รงค์  บางยี่รงค์ 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่รงค์
 อัมพวา 1  เทศบาลตำบลสวนหลวง  สวนหลวง 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง
2  เทศบาลตำบลเหมืองใหม่  เหมืองใหม่ 2542  สุขาภิบาลเหมืองใหม่
3  เทศบาลตำบลอัมพวา  อัมพวา 2483

จังหวัดสมุทรสาคร[แก้]

ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร มีเทศบาลตำบล 9 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อหรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 เมืองสมุทรสาคร 1  เทศบาลตำบลท่าจีน  ท่าจีน 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจีน
2  เทศบาลตำบลนาดี  นาดี 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
3  เทศบาลตำบลบางปลา  บ้านเกาะ 2542  สุขาภิบาลบางปลา
4  เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก  บางหญ้าแพรก 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลบางหญ้าแพรก
 กระทุ่มแบน 1  เทศบาลตำบลแคราย  แคราย 2562  องค์การบริหารส่วนตำบลแคราย
2  เทศบาลตำบลดอนไก่ดี  ดอนไก่ดี 2554  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไก่ดี
3  เทศบาลตำบลสวนหลวง  สวนหลวง 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง
 บ้านแพ้ว 1  เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา  เกษตรพัฒนา  คลองตัน 2542  สุขาภิบาลเกษตรพัฒนา
2  เทศบาลตำบลบ้านแพ้ว  บ้านแพ้ว, หลักสาม 2542  สุขาภิบาลบ้านแพ้ว
3  เทศบาลตำบลหลักห้า  ยกกระบัตร, โรงเข้,
 หนองบัว, หนองสองห้อง
2542  สุขาภิบาลหลักห้า

จังหวัดสระบุรี[แก้]

ในเขตจังหวัดสระบุรี มีเทศบาลตำบล 34 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อหรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 เมืองสระบุรี 1  เทศบาลตำบลกุดนกเปล้า  กุดนกเปล้า 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดนกเปล้า
2  เทศบาลตำบลตะกุด  ตะกุด 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลตะกุด
3  เทศบาลตำบลป๊อกแป๊ก  หนองโน 2542  สุขาภิบาลป๊อกแป๊ก
 เฉลิมพระเกียรติ 1  เทศบาลตำบลหน้าพระลาน  หน้าพระลาน 2542  สุขาภิบาลหน้าพระลาน
 ดอนพุด 1  เทศบาลตำบลดอนพุด  ดอนพุด, บ้านหลวง, ไผ่หลิ่ว 2542  สุขาภิบาลดอนพุด
 บ้านหมอ 1  เทศบาลตำบลตลาดน้อย  ตลาดน้อย 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดน้อย
2  เทศบาลตำบลท่าลาน  บ้านครัว 2542  สุขาภิบาลท่าลาน
3  เทศบาลตำบลบางโขมด  บางโขมด 2554  องค์การบริหารส่วนตำบลบางโขมด
4  เทศบาลตำบลบ้านหมอ  บ้านหมอ 2542  สุขาภิบาลบ้านหมอ
5  เทศบาลตำบลสร่างโศก  สร่างโศก 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลสร่างโศก
6  เทศบาลตำบลหนองบัว  หนองบัว 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
 พระพุทธบาท 1  เทศบาลตำบลธารเกษม  ธารเกษม 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลธารเกษม
2  เทศบาลตำบลนายาว  นายาว 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลนายาว
3  เทศบาลตำบลพุกร่าง  พุกร่าง 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลพุกร่าง
4  เทศบาลตำบลหนองแก  หนองแก 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก
5  เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย  ห้วยป่าหวาย 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยป่าหวาย
 มวกเหล็ก 1  เทศบาลตำบลมวกเหล็ก  มวกเหล็ก, มิตรภาพ 2542  สุขาภิบาลมวกเหล็ก
 วังม่วง 1  เทศบาลตำบลคำพราน  คำพราน 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลคำพราน
2  เทศบาลตำบลวังม่วง  คำพราน, วังม่วง 2542  สุขาภิบาลวังม่วง
3  เทศบาลตำบลแสลงพัน  แสลงพัน 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน
 วิหารแดง 1