รายชื่อเทศบาลตำบลในประเทศไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

เนื้อหา

ภาคเหนือ[แก้]

จังหวัดเชียงราย[แก้]

ในเขตจังหวัดเชียงราย มีเทศบาลตำบล 64 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อและ/หรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 เมืองเชียงราย 1  เทศบาลตำบลบ้านดู่
2  เทศบาลตำบลนางแล
3  เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย
4  เทศบาลตำบลแม่ยาว
5  เทศบาลตำบลสันทราย
 เวียงชัย 1  เทศบาลตำบลเวียงชัย
2  เทศบาลตำบลเวียงเหนือ
3  เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย
4  เทศบาลตำบลเมืองชุม
5  เทศบาลตำบลสันทราย
 เชียงของ 1  เทศบาลตำบลบุญเรือง
2  เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ
3  เทศบาลตำบลเวียง
4  เทศบาลตำบลครึ่ง
5  เทศบาลตำบลศรีดอนชัย
6  เทศบาลตำบลห้วยซ้อ
7  เทศบาลตำบลสถาน
 เทิง 1  เทศบาลตำบลบ้านปล้อง
2  เทศบาลตำบลเวียงเทิง
3  เทศบาลตำบลงิ้ว
4  เทศบาลตำบลสันทรายงาม
5  เทศบาลตำบลหงาว
6  เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน
 พาน 1  เทศบาลตำบลเมืองพาน
2  เทศบาลตำบลสันมะเค็ด
 ป่าแดด 1  เทศบาลตำบลป่าแงะ
2  เทศบาลตำบลป่าแดด
3  เทศบาลตำบลสันมะค่า
4  เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน
5  เทศบาลตำบลโรงช้าง
 แม่จัน 1  เทศบาลตำบลจันจว้า
2  เทศบาลตำบลแม่คำ
3  เทศบาลตำบลแม่จัน
4  เทศบาลตำบลสันทราย
5  เทศบาลตำบลป่าซาง
6  เทศบาลตำบลสายน้ำคำ
7  เทศบาลตำบลแม่ไร่
8  เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก
 เชียงแสน 1  เทศบาลเวียงเชียงแสน
2  เทศบาลตำบลโยนก
3  เทศบาลตำบลป่าสัก
4  เทศบาลตำบลบ้านแซว
5  เทศบาลตำบลแม่เงิน
 แม่สาย 1  เทศบาลตำบลแม่สาย
2  เทศบาลตำบลห้วยไคร้
3  เทศบาลตำบลเวียงพางคำ
4  เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
 แม่สรวย 1  เทศบาลตำบลแม่สรวย
2  เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง
3  เทศบาลตำบลเวียงสรวย
 เวียงป่าเป้า 1  เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า
2  เทศบาลตำบลแม่ขะจาน
3  เทศบาลตำบลป่างิ้ว
4  เทศบาลตำบลเวียงกาหลง
อำเภอพญาเม็งราย[แก้]
 1. เทศบาลตำบลพญาเม็งราย
 2. เทศบาลตำบลไม้ยา
 3. เทศบาลตำบลเม็งราย
อำเภอขุนตาล[แก้]
 1. เทศบาลตำบลบ้านต้า
 2. เทศบาลตำบลป่าตาล
 3. เทศบาลตำบลยางฮอม
อำเภอแม่ลาว[แก้]
 1. เทศบาลตำบลป่าก่อดำ
 2. เทศบาลตำบลแม่ลาว
 3. เทศบาลตำบลดงมะดะ
อำเภอเวียงเชียงรุ้ง[แก้]
 1. เทศบาลตำบลบ้านเหล่า

จังหวัดเชียงใหม่[แก้]

อำเภอเมืองเชียงใหม่[แก้]
 1. เทศบาลตำบลช้างเผือก
 2. เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
 3. เทศบาลตำบลท่าศาลา
 4. เทศบาลตำบลสุเทพ
 5. เทศบาลตำบลป่าแดด
 6. เทศบาลตำบลหนองหอย
 7. เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม
อำเภอจอมทอง[แก้]
 1. เทศบาลตำบลจอมทอง
 2. เทศบาลตำบลบ้านหลวง
 3. เทศบาลตำบลข่วงเปา
 4. เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ
 5. เทศบาลตำบลบ้านแปะ
 6. เทศบาลตำบลดอยแก้ว
 7. เทศบาลตำบลแม่สอย
อำเภอแม่แจ่ม[แก้]
 1. เทศบาลตำบลแม่แจ่ม
 2. เทศบาลตำบลท่าผา
อำเภอเชียงดาว[แก้]
 1. เทศบาลตำบลเชียงดาว
 2. เทศบาลตำบลเมืองงาย
 3. เทศบาลตำบลเมืองนะ
 4. เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ
 5. เทศบาลตำบลปิงโค้ง
 6. เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
อำเภอดอยสะเก็ด[แก้]
 1. เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
 2. เทศบาลตำบลสง่าบ้าน
 3. เทศบาลตำบลสันปูเลย
 4. เทศบาลตำบลลวงเหนือ
 5. เทศบาลตำบลแม่โป่ง
 6. เทศบาลตำบลเชิงดอย
 7. เทศบาลตำบลตลาดใหญ่
 8. เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
 9. เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง
 10. เทศบาลตำบลป่าป้อง
 11. เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์
 12. เทศบาลตำบลแม่คือ
อำเภอแม่แตง[แก้]
 1. เทศบาลตำบลสันมหาพน
 2. เทศบาลตำบลอินทขิล
อำเภอแม่ริม[แก้]
 1. เทศบาลตำบลแม่ริม
 2. เทศบาลตำบลริมเหนือ
 3. เทศบาลตำบลสันโป่ง
 4. เทศบาลตำบลขี้เหล็ก
อำเภอสะเมิง[แก้]
 1. เทศบาลตำบลสะเมิงใต้
อำเภอฝาง[แก้]
 1. เทศบาลตำบลแม่ข่า
 2. เทศบาลตำบลเวียงฝาง
 3. เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า
 4. เทศบาลตำบลสันทราย
อำเภอแม่อาย[แก้]
 1. เทศบาลตำบลแม่อาย
อำเภอพร้าว[แก้]
 1. เทศบาลตำบลเวียงพร้าว
 2. เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง
 3. เทศบาลตำบลบ้านโป่ง
 4. เทศบาลตำบลป่าตุ้ม
 5. เทศบาลตำบลน้ำแพร่
 6. เทศบาลตำบลป่าไหน่
อำเภอสันป่าตอง[แก้]
 1. เทศบาลตำบลบ้านกลาง
 2. เทศบาลตำบลสันป่าตอง
 3. เทศบาลตำบลทุ่งต้อม
 4. เทศบาลตำบลยุหว่า
 5. เทศบาลตำบลบ้านแม
 6. เทศบาลตำบลทุ่งสะโตก
อำเภอสันกำแพง[แก้]
 1. เทศบาลตำบลต้นเปา
 2. เทศบาลตำบลสันกำแพง
 3. เทศบาลตำบลแม่ปูคา
 4. เทศบาลตำบลบวกค้าง
 5. เทศบาลตำบลออนใต้
อำเภอสันทราย[แก้]
 1. เทศบาลตำบลสันทรายหลวง
 2. เทศบาลตำบลสันพระเนตร
 3. เทศบาลตำบลสันนาเม็ง
 4. เทศบาลตำบลหนองจ๊อม
 5. เทศบาลตำบลแม่แฝกตั้ง
 6. เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว
 7. เทศบาลตำบลป่าไผ่
 8. เทศบาลตำบลเมืองเล็น
 9. เทศบาลตำบลสันป่าเปา
 10. เทศบาลตำบลหนองแหย่ง
 11. เทศบาลตำบลหนองหาร
อำเภอหางดง[แก้]
 1. เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา
 2. เทศบาลตำบลหางดง
 3. เทศบาลตำบลหารแก้ว
 4. เทศบาลตำบลบ้านแหวน
 5. เทศบาลตำบลสันผักหวาน
 6. เทศบาลตำบลหนองควาย
 7. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
อำเภอฮอด[แก้]
 1. เทศบาลตำบลท่าข้าม
 2. เทศบาลตำบลบ่อหลวง
 3. เทศบาลตำบลบ้านตาล
อำเภอดอยเต่า[แก้]
 1. เทศบาลตำบลท่าเดื่อ
อำเภออมก๋อย[แก้]
 1. เทศบาลตำบลอมก๋อย
อำเภอสารภี[แก้]
 1. เทศบาลตำบลยางเนิ้ง
 2. เทศบาลตำบลสารภี
 3. เทศบาลตำบลชมภู
 4. เทศบาลตำบลหนองผึ้ง
 5. เทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์
 6. เทศบาลตำบลไชยสถาน
 7. เทศบาลตำบลหนองแฝก
 8. เทศบาลตำบลท่ากว้าง
 9. เทศบาลตำบลท่าวังตาล
 10. เทศบาลตำบลขัวมุง
 11. เทศบาลตำบลดอนแก้ว
 12. เทศบาลตำบลป่าบง
อำเภอไชยปราการ[แก้]
 1. เทศบาลตำบลไชยปราการ
อำเภอแม่วาง[แก้]
 1. เทศบาลตำบลแม่วาง
อำเภอดอยหล่อ[แก้]
 1. เทศบาลตำบลยางคราม
 2. เทศบาลตำบลสันติสุข
 3. เทศบาลตำบลสองแคว

จังหวัดน่าน[แก้]

อำเภอเมืองน่าน[แก้]
 1. เทศบาลตำบลดู่ใต้ (ยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบล)
 2. เทศบาลตำบลกองควาย (ยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบล)
อำเภอแม่จริม[แก้]
 1. เทศบาลตำบลหนองแดง (ยกฐานะจากสุขาภิบาล)
อำเภอนาน้อย[แก้]
 1. เทศบาลตำบลนาน้อย (ยกฐานะจากสุขาภิบาล)
 2. เทศบาลตำบลศีรษะเกษ (ยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบล)
อำเภอปัว[แก้]
 1. เทศบาลตำบลปัว (ยกฐานะจากสุขาภิบาล)
 2. เทศบาลตำบลศิลาแลง (ยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบล)
อำเภอท่าวังผา[แก้]
 1. เทศบาลตำบลท่าวังผา (ยกฐานะจากสุขาภิบาล)
อำเภอเวียงสา[แก้]
 1. เทศบาลตำบลกลางเวียง (ยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบล)
 2. เทศบาลตำบลเวียงสา (ยกฐานะจากสุขาภิบาล)
 3. เทศบาลตำบลขึ่ง (ยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบล)
อำเภอทุ่งช้าง[แก้]
 1. เทศบาลตำบลทุ่งช้าง (ยกฐานะจากสุขาภิบาล)
 2. เทศบาลตำบลงอบ (ยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบล)
อำเภอเชียงกลาง[แก้]
 1. เทศบาลตำบลเชียงกลาง (ยกฐานะจากสุขาภิบาล)
 2. เทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน (ยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบล)
อำเภอนาหมื่น[แก้]
 1. เทศบาลตำบลบ่อแก้ว (ยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบล)
อำเภอสองแคว[แก้]
 1. เทศบาลตำบลยอด (ยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบล)
อำเภอบ่อเกลือ[แก้]
 1. เทศบาลตำบลบ่อเกลือใต้ (ยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบล)

จังหวัดพะเยา[แก้]

ในเขตจังหวัดพะเยา มีเทศบาลตำบล 34 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อและ/หรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 เมืองพะเยา 1  เทศบาลตำบลท่าจำปี  ท่าจำปี 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปี
2  เทศบาลตำบลท่าวังทอง  ท่าวังทอง 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังทอง
3  เทศบาลตำบลบ้านต๋อม  บ้านต๋อม 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต๋อม
4  เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ  บ้านต๊ำ 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต๊ำ
5  เทศบาลตำบลบ้านสาง  บ้านสาง 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสาง
6  เทศบาลตำบลบ้านใหม่  บ้านใหม่ 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
7  เทศบาลตำบลแม่กา  แม่กา 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กา
8  เทศบาลตำบลแม่ปืม  แม่ปืม 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปืม
9  เทศบาลตำบลสันป่าม่วง  สันป่าม่วง 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่าม่วง
 จุน 1  เทศบาลตำบลจุน  จุน 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลจุน
2  เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง  ทุ่งรวงทอง 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง
3  เทศบาลตำบลเวียงลอ  ลอ 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลลอ
4  เทศบาลตำบลหงส์หิน  หงส์หิน 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลหงส์หิน
5  เทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ  ห้วยข้าวก่ำ 2542  สุขาภิบาลห้วยข้าวก่ำ
 เชียงคำ 1  เทศบาลตำบลเชียงคำ  หย่วน 2542  สุขาภิบาลเชียงคำ
2  เทศบาลตำบลฝายกวาง  ฝายกวาง 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลฝายกวาง
3  เทศบาลตำบลเวียง  เวียง 2542  เทศบาลตำบลบ้านทราย
4  เทศบาลตำบลหย่วน  หย่วน 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลหย่วน
 เชียงม่วน 1  เทศบาลตำบลเชียงม่วน  เชียงม่วน  บ้านมาง 2542  สุขาภิบาลเชียงม่วน
 ดอกคำใต้ 1  เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ  บ้านถ้ำ 2542  สุขาภิบาลบ้านถ้ำ
2  เทศบาลตำบลหนองหล่ม  หนองหล่ม 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม
3  เทศบาลตำบลห้วยลาน  ห้วยลาน 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลาน
 ปง 1  เทศบาลตำบลงิม  งิม 2542  สุขาภิบาลงิม
2  เทศบาลตำบลปง  นาปรัง, ปง 2542  สุขาภิบาลปง
3  เทศบาลตำบลแม่ยม  ปง 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลปง
 ภูกามยาว 1  เทศบาลตำบลดงเจน  ดงเจน, แม่อิง 2542  สุขาภิบาลดงเจน
 ภูซาง 1  เทศบาลตำบลสบบง  สบบง 2542  สุขาภิบาลสบบง
 แม่ใจ 1  เทศบาลตำบลเจริญราษฎร์  เจริญราษฎร์ 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญราษฎร์
2  เทศบาลตำบลบ้านเหล่า  บ้านเหล่า 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
3  เทศบาลตำบลป่าแฝก  ป่าแฝก 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก
4  เทศบาลตำบลแม่ใจ  แม่ใจ, ศรีถ้อย 2542  สุขาภิบาลแม่ใจ
5  เทศบาลตำบลแม่สุก  แม่สุก 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก
6  เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา  แม่ใจ 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใจ
7  เทศบาลตำบลศรีถ้อย  ศรีถ้อย 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย

จังหวัดแพร่[แก้]

 1. เทศบาลตำบลสอง
 2. เทศบาลตำบลช่อแฮ
 3. เทศบาลตำบลสูงเม่น
 4. เทศบาลตำบลแม่หล่าย
 5. เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง
 6. เทศบาลตำบลเด่นชัย
 7. เทศบาลตำบลบ้านปิน
 8. เทศบาลตำบลปงป่าหวาย
 9. เทศบาลตำบลแม่จั๊วะ
 10. เทศบาลตำบลร้องกวาง
 11. เทศบาลตำบลแม่คำมี
 12. เทศบาลตำบลวังชิ้น
 13. เทศบาลตำบลแม่ปาน
 14. เทศบาลตำบลห้วยอ้อ
 15. เทศบาลตำบลแม่ลานนา
 16. เทศบาลตำบลเวียงต้า
 17. เทศบาลตำบลป่าแมต

จังหวัดแม่ฮ่องสอน[แก้]

ในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีเทศบาลตำบล 6 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อและ/หรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 ขุนยวม 1  เทศบาลตำบลขุนยวม  ขุนยวม 2542  สุขาภิบาลขุนยวม
 ปาย 1  เทศบาลตำบลปาย  เวียงใต้ 2542  สุขาภิบาลปาย
 แม่ลาน้อย 1  เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย  แม่ลาน้อย 2542  สุขาภิบาลแม่ลาน้อย
 แม่สะเรียง 1  เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้  แม่สะเรียง 2554  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สะเรียง
2  เทศบาลตำบลแม่ยวม  แม่ยวม 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวม
3  เทศบาลตำบลแม่สะเรียง  บ้านกาศ, แม่สะเรียง 2542  สุขาภิบาลแม่สะเรียง

จังหวัดลำปาง[แก้]

อำเภอเมืองลำปาง[แก้]
 1. เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว
 2. เทศบาลตำบลต้นธงชัย
อำเภองาว[แก้]
 1. เทศบาลตำบลหลวงเหนือ
 2. เทศบาลตำบลหลวงใต้
อำเภอเกาะคา[แก้]
 1. เทศบาลตำบลเกาะคา
 2. เทศบาลตำบลศาลา
 3. เทศบาลตำบลลำปางหลวง
 4. เทศบาลตำบลนาแก้ว
 5. เทศบาลตำบลไหล่หิน
 6. เทศบาลตำบลท่าผา
 7. เทศบาลตำบลสบยาว
อำเภอห้างฉัตร[แก้]
 1. เทศบาลตำบลปงยางคก
 2. เทศบาลตำบลห้างฉัตร
 3. เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล
 4. เทศบาลตำบลเมืองยาว
อำเภอแจ้ห่ม[แก้]
 1. เทศบาลตำบลแจ้ห่ม
 2. เทศบาลตำบลบ้านสา
 3. เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง
อำเภอวังเหนือ[แก้]
 1. เทศบาลตำบลบ้านใหม่
 2. เทศบาลตำบลวังเหนือ
อำเภอแม่พริก[แก้]
 1. เทศบาลตำบลแม่ปุ
 2. เทศบาลตำบลแม่พริก
 3. เทศบาลตำบลพระบาทวังตวง
อำเภอเสริมงาม[แก้]
 1. เทศบาลตำบลเสริมงาม
 2. เทศบาลตำบลเสริมซ้าย
 3. เทศบาลตำบลทุ่งงาม
อำเภอสบปราบ[แก้]
 1. เทศบาลตำบลสบปราบ
อำเภอเถิน[แก้]
 1. เทศบาลตำบลเวียงมอก
 2. เทศบาลตำบลเถินบุรี
 3. เทศบาลตำบลแม่มอก
อำเภอแม่ทะ[แก้]
 1. เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว
 2. เทศบาลตำบลศิริราช
 3. เทศบาลตำบลป่าตัน
 4. เทศบาลตำบลน้ำโจ้
อำเภอแม่เมาะ[แก้]
 1. เทศบาลตำบลแม่เมาะ
อำเภอเมืองปาน[แก้]
 1. เทศบาลตำบลเมืองปาน

จังหวัดลำพูน[แก้]

อำเภอเมืองลำพูน[แก้]
 1. เทศบาลตำบลบ้านกลาง
 2. เทศบาลตำบลบ้านแป้น
 3. เทศบาลตำบลริมปิง
 4. เทศบาลตำบลอุโมงค์
 5. เทศบาลตำบลเหมืองง่า
 6. เทศบาลตำบลเวียงยอง
 7. เทศบาลตำบลมะเขือแจ้
 8. เทศบาลตำบลหนองช้างคืน
 9. เทศบาลตำบลประตูป่า
 10. เทศบาลตำบลต้นธง
 11. เทศบาลตำบลเหมืองจี้
 12. เทศบาลตำบลศรีบัวบาน
อำเภอแม่ทา[แก้]
 1. เทศบาลตำบลทากาศ
 2. เทศบาลตำบลทาสบเส้า
 3. เทศบาลตำบลทาสบชัย
 4. เทศบาลตำบลทาปลาดุก
 5. เทศบาลตำบลทากาศเหนือ
 6. เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง
 7. เทศบาลตำบลทาขุมเงิน
 8. เทศบาลตำบลทาแม่ลอบ
อำเภอบ้านโฮ่ง[แก้]
 1. เทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง
 2. เทศบาลตำบลศรีเตี้ย
 3. เทศบาลตำบลเวียงกานต์
 4. เทศบาลตำบลป่าพลู
 5. เทศบาลตำบลเหล่ายาว
อำเภอลี้[แก้]
 1. เทศบาลตำบลลี้]
 2. เทศบาลตำบลแม่ตืน
 3. เทศบาลตำบลวังดิน
 4. เทศบาลตำบลดงดำ
 5. เทศบาลตำบลศรีวิชัย
 6. เทศบาลตำบลป่าไผ่
 7. เทศบาลตำบลนาทราย
 8. เทศบาลตำบลแม่ลาน
อำเภอทุ่งหัวช้าง[แก้]
 1. เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง
 2. เทศบาลตำบลบ้านปวง
 3. เทศบาลตำบลตะเคียนปม
อำเภอป่าซาง[แก้]
 1. เทศบาลตำบลป่าซาง
 2. เทศบาลตำบลม่วงน้อย
 3. เทศบาลตำบลแม่แรง
 4. เทศบาลตำบลมะกอก
 5. เทศบาลตำบลนครเจดีย์
 6. เทศบาลตำบลน้ำดิบ
อำเภอบ้านธิ[แก้]
 1. เทศบาลตำบลบ้านธิ
 2. เทศบาลตำบลห้วยยาบ
อำเภอเวียงหนองล่อง[แก้]
 1. เทศบาลตำบลวังผาง
 2. เทศบาลตำบลหนองล่อง
 3. เทศบาลตำบลหนองยวง

จังหวัดอุตรดิตถ์[แก้]

 1. เทศบาลตำบลท่าเสา
 2. เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา
 3. เทศบาลตำบลงิ้วงาม
 4. เทศบาลตำบลป่าเซ่า
 5. เทศบาลตำบลน้ำริด
 6. เทศบาลตำบลบ้านด่านนาขาม
 7. เทศบาลตำบลวังกะพี้
 8. เทศบาลตำบลผาจุก
 9. เทศบาลตำบลบ้านเกาะ
 10. เทศบาลตำบลหาดกรวด
 11. เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง
 12. เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ
 13. เทศบาลตำบลหัวดง
 14. เทศบาลตำบลพระเสด็จ
 15. เทศบาลตำบลตรอน
 16. เทศบาลตำบลบ้านแก่ง
 17. เทศบาลตำบลท่าปลา
 18. เทศบาลตำบลร่วมจิต
 19. เทศบาลตำบลจริม
 20. เทศบาลตำบลในเมือง
 21. เทศบาลตำบลท่าสัก
 22. เทศบาลตำบลทองแสนขัน
 23. เทศบาลตำบลน้ำปาด
 24. เทศบาลตำบลฟากท่า
 25. เทศบาลตำบลบ้านโคก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ[แก้]

จังหวัดกาฬสินธุ์[แก้]

จังหวัดขอนแก่น[แก้]

จังหวัดชัยภูมิ[แก้]

ในเขตจังหวัดชัยภูมิ มีเทศบาลตำบล 35 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อและ/หรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 เมืองชัยภูมิ 1  เทศบาลตำบลโคกสูง  โคกสูง 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง
2  เทศบาลตำบลชีลอง  ชีลอง 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลชีลอง
3  เทศบาลตำบลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว  บ้านค่าย 2542  สุขาภิบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว
4  เทศบาลตำบลลาดใหญ่  กุดตุ้ม, ลาดใหญ่ 2542  สุขาภิบาลลาดใหญ่
 เกษตรสมบูรณ์ 1  เทศบาลตำบลเกษตรสมบูรณ์  บ้านยาง 2542  สุขาภิบาลเกษตรสมบูรณ์
2  เทศบาลตำบลบ้านเป้า  บ้านเป้า 2542  สุขาภิบาลบ้านเป้า
3  เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ  บ้านเดื่อ 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ
 แก้งคร้อ 1  เทศบาลตำบลแก้งคร้อ  ช่องสามหมอ, หนองไผ่ 2542  สุขาภิบาลแก้งคร้อ
2  เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม  นาหนองทุ่ม 2542  สุขาภิบาลนาหนองทุ่ม
3  เทศบาลตำบลหนองสังข์  หนองสังข์ 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์
 คอนสวรรค์ 1  เทศบาลตำบลคอนสวรรค์  คอนสวรรค์, โคกมั่งงอย 2542  สุขาภิบาลคอนสวรรค์
 คอนสาร 1  เทศบาลตำบลคอนสาร  คอนสาร, ดงบัง 2542  สุขาภิบาลคอนสาร
2  เทศบาลตำบลทุ่งลุยลาย  ทุ่งลุยลาย 2554  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลุยลาย
3  เทศบาลตำบลห้วยยาง  ห้วยยาง 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
 จัตุรัส 1  เทศบาลตำบลจัตุรัส  บ้านกอก 2542  สุขาภิบาลจัตุรัส
2  เทศบาลตำบลหนองบัวโคก  หนองบัวโคก 2542  สุขาภิบาลหนองบัวโคก
3  เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่  หนองบัวใหญ่ 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวใหญ่
 เทพสถิต 1  เทศบาลตำบลเทพสถิต  วะตะแบก 2542  สุขาภิบาลเทพสถิต
 บ้านเขว้า 1  เทศบาลตำบลตลาดแร้ง  ตลาดแร้ง 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดแร้ง
2  เทศบาลตำบลทุ่งทอง  บ้านเขว้า 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเขว้า
3  เทศบาลตำบลบ้านเขว้า  บ้านเขว้า 2542  สุขาภิบาลบ้านเขว้า
4  เทศบาลตำบลลุ่มลำชี  ลุ่มลำชี 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มลำชี
 บ้านแท่น 1  เทศบาลตำบลบ้านเต่า  บ้านเต่า 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเต่า
2  เทศบาลตำบลบ้านแท่น  บ้านแท่น 2542  สุขาภิบาลบ้านแท่น
 บำเหน็จณรงค์ 1  เทศบาลตำบลบ้านเพชร  บ้านเพชร 2542  สุขาภิบาลบ้านเพชร
2  เทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์  บ้านชวน 2542  สุขาภิบาลบำเหน็จณรงค์
 ภูเขียว 1  เทศบาลตำบลธาตุทอง  ธาตุทอง 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุทอง
2  เทศบาลตำบลบ้านแก้ง  บ้านแก้ง 2554  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
3  เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว  บ้านเพชร 2542  สุขาภิบาลบ้านเพชรภูเขียว
4  เทศบาลตำบลภูเขียว  ผักปัง 2542  เทศบาลตำบลผักปัง
 หนองบัวแดง 1  เทศบาลตำบลหนองบัวแดง  หนองบัวแดง 2542  สุขาภิบาลหนองบัวแดง
2  เทศบาลตำบลหลวงศิริ  หนองบัวแดง 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแดง
 หนองบัวระเหว 1  เทศบาลตำบลโคกสะอาด  โคกสะอาด 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
2  เทศบาลตำบลหนองบัวระเหว  หนองบัวระเหว 2542  สุขาภิบาลหนองบัวระเหว
3  เทศบาลตำบลห้วยแย้  ห้วยแย้ 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแย้

จังหวัดนครพนม[แก้]

จังหวัดนครราชสีมา[แก้]

จังหวัดบึงกาฬ[แก้]

ในเขตจังหวัดบึงกาฬ มีเทศบาลตำบล 18 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อและ/หรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 เมืองบึงกาฬ 1  เทศบาลตำบลโคกก่อง  โคกก่อง 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อง
2  เทศบาลตำบลไคสี  ไคสี 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลไคสี
3  เทศบาลตำบลโนนสว่าง  โนนสว่าง 2551  เทศบาลตำบลหนองเข็ง
4  เทศบาลตำบลบึงกาฬ  บึงกาฬ, วิศิษฐ์ 2542  สุขาภิบาลบึงกาฬ
5  เทศบาลตำบลวิศิษฐ์  วิศิษฐ์ 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลวิศิษฐ์
6  เทศบาลตำบลหนองเลิง  หนองเลิง 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเลิง
7  เทศบาลตำบลหอคำ  หอคำ 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลหอคำ
 เซกา 1  เทศบาลตำบลซาง  ซาง 2554  องค์การบริหารส่วนตำบลซาง
2  เทศบาลตำบลท่าสะอาด  ท่าสะอาด 2542  สุขาภิบาลท่าสะอาด
3  เทศบาลตำบลศรีพนา  เซกา 2542  สุขาภิบาลศรีพนา
 โซ่พิสัย 1  เทศบาลตำบลโซ่พิสัย  โซ่ 2542  สุขาภิบาลโซ่พิสัย
 บึงโขงหลง 1  เทศบาลตำบลบึงโขงหลง  บึงโขงหลง, โพธิ์หมากแข้ง 2542  สุขาภิบาลบึงโขงหลง
2  เทศบาลตำบลบึงงาม  บึงโขงหลง 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลบึงโขงหลง
 ปากคาด 1  เทศบาลตำบลปากคาด  โนนศิลา, ปากคาด 2542  สุขาภิบาลปากคาด
 พรเจริญ 1  เทศบาลตำบลดอนหญ้านาง  ดอนหญ้านาง 2542  สุขาภิบาลดอนหญ้านาง
2  เทศบาลตำบลพรเจริญ  พรเจริญ 2542  สุขาภิบาลพรเจริญ
3  เทศบาลตำบลศรีสำราญ  ศรีสำราญ 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ
 ศรีวิไล 1  เทศบาลตำบลศรีวิไล  ศรีวิไล 2542  สุขาภิบาลศรีวิไล

จังหวัดบุรีรัมย์[แก้]

อำเภอเมือง[แก้]
อำเภอคูเมือง[แก้]
อำเภอกระสัง[แก้]
อำเภอนางรอง[แก้]
อำเภอหนองกี่[แก้]
อำเภอละหานทราย[แก้]
อำเภอประโคนชัย[แก้]
อำเภอบ้านกรวด[แก้]
อำเภอพุทไธสง[แก้]
อำเภอลำปลายมาศ[แก้]
อำเภอสตึก[แก้]
อำเภอปะคำ[แก้]
อำเภอนาโพธิ์[แก้]
อำเภอหนองหงส์[แก้]
อำเภอพลับพลาชัย[แก้]
อำเภอห้วยราช[แก้]
อำเภอโนนสุวรรณ[แก้]
อำเภอชำนิ[แก้]
อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์[แก้]
อำเภอโนนดินแดง[แก้]
อำเภอบ้านด่าน[แก้]
อำเภอแคนดง[แก้]
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ[แก้]

จังหวัดมหาสารคาม[แก้]

เทศบาลตำบลเชียงยืน เทศบาลตำบลโคกพระ เทศบาลตำบลโกสุมพิสัย เทศบาลตำบลแวงน่าง เทศบาลตำบลขามเรียง เทศบาลตำบลท่าขอนยาง เทศบาลตำบลบรบือ เทศบาลตำบลแกดำ เทศบาลตำบลหนองแสง เทศบาลตำบลนาดูน เทศบาลตำบลนาเชือก เทศบาลตำบลหนองกุง เทศบาลตำบลกุดปลาดุก เทศบาลตำบลโพนทอง เทศบาลตำบลมิตรภาพ เทศบาลตำบลหัวดง เทศบาลตำบลหนองไผ่ เทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย

จังหวัดมุกดาหาร[แก้]

จังหวัดยโสธร[แก้]

อำเภอเมือง[แก้]
อำเภอเลิงนกทา[แก้]
อำเภอคำเขื่อนแก้ว[แก้]
อำเภอกุดชุม[แก้]
อำเภอมหาชนะชัย[แก้]
อำเภอป่าติ่ว[แก้]
อำเภอทรายมูล[แก้]
อำเภอค้อวัง[แก้]
อำเภอไทยเจริญ[แก้]

จังหวัดร้อยเอ็ด[แก้]

จังหวัดเลย[แก้]

อำเภอเมืองเลย[แก้]
 1. เทศบาลตำบลนาอ้อ
 2. เทศบาลตำบลน้ำสวย
 3. เทศบาลตำบลนาอาน
 4. เทศบาลตำบลนาโป่ง
 5. เทศบาลตำบลนาดินดำ
อำเภอนาด้วง[แก้]
 1. เทศบาลตำบลนาด้วง
 2. เทศบาลตำบลนาดอกคำ
อำเภอเชียงคาน[แก้]
 1. เทศบาลตำบลเชียงคาน
 2. เทศบาลตำบลเขาแก้ว
 3. เทศบาลตำบลธาตุ
อำเภอปากชม[แก้]
 1. เทศบาลตำบลเชียงกลม
 2. เทศบาลตำบลปากชม
 3. เทศบาลตำบลคอนสา
อำเภอด่านซ้าย[แก้]
 1. เทศบาลตำบลด่านซ้าย
 2. เทศบาลตำบลศรีสองรัก
อำเภอนาแห้ว[แก้]
 1. เทศบาลตำบลนาแห้ว
อำเภอภูเรือ[แก้]
 1. เทศบาลตำบลภูเรือ
อำเภอท่าลี่[แก้]
 1. เทศบาลตำบลท่าลี่
อำเภอวังสะพุง[แก้]
 1. เทศบาลตำบลปากปวน
 2. เทศบาลตำบลศรีสงคราม
อำเภอภูกระดึง[แก้]
 1. เทศบาลตำบลภูกระดึง
อำเภอผาขาว[แก้]
 1. เทศบาลตำบลท่าช้างคล้อง
 2. เทศบาลตำบลโนนปอแดง
อำเภอเอราวัณ[แก้]
 1. เทศบาลตำบลผาอินทร์แปลง
 2. เทศบาลตำบลเอราวัณ
อำเภอหนองหิน[แก้]
 1. เทศบาลตำบลหนองหิน

จังหวัดศรีสะเกษ[แก้]

อำเภอเมืองศรีสะเกษ

อำเภอกันทรลักษ์

อำเภอยางชุมน้อย

อำเภอกันทรารมย์

อำเภอไพรบึง

อำเภอปรางค์กู่

อำเภอขุนหาญ

อำเภออุทุมพรพิสัย

อำเภอบึงบูรพ์

อำเภอห้วยทับทัน

อำเภอศรีรัตนะ

อำเภอขุขันธ์

อำเภอราษีไศล

อำเภอวังหิน

อำเภอพยุห์

อำเภอเมืองจันทร์

อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ

จังหวัดสกลนคร[แก้]

จังหวัดสุรินทร์[แก้]

จังหวัดหนองคาย[แก้]

รายชื่อเทศบาลตำบลในจังหวัดหนองคาย
ชื่อเทศบาลตำบล อำเภอที่ตั้ง
1. เทศบาลตำบลเวียงคุก เมืองหนองคาย
2. เทศบาลตำบลหนองสองห้อง เมืองหนองคาย
3. เทศบาลตำบลหาดคำ เมืองหนองคาย
4. เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย เมืองหนองคาย
5. เทศบาลตำบลกวนวัน เมืองหนองคาย
6. เทศบาลตำบลวัดธาตุ เมืองหนองคาย
7. เทศบาลตำบลปะโค เมืองหนองคาย
8. เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ เมืองหนองคาย
9. เทศบาลตำบลโพนสา ท่าบ่อ
10. เทศบาลตำบลบ้านถ่อน ท่าบ่อ
11. เทศบาลตำบลกองนาง ท่าบ่อ
12. เทศบาลตำบลโพนพิสัย โพนพิสัย
13. เทศบาลตำบลสร้างนางขาว โพนพิสัย
14. เทศบาตำบลจุมพล โพนพิสัย
15. เทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ ศรีเชียงใหม่
16. เทศบาลตำบลหนองปลาปลา ศรีเชียงใหม่
17. เทศบาลตำบลสังคม สังคม
18. เทศบาลตำบลเฝ้าไร่ เฝ้าไร่

จังหวัดหนองบัวลำภู[แก้]

เทศบาลตำบลยางหล่อ เทศบาลตำบลโนนสะอาด

จังหวัดอำนาจเจริญ[แก้]

จังหวัดอุดรธานี[แก้]

จังหวัดอุบลราชธานี[แก้]

อำเภอเมืองอุบลราชธานี[แก้]
อำเภอศรีเมืองใหม่[แก้]
อำเภอโขงเจียม[แก้]
อำเภอเขื่องใน[แก้]
อำเภอเขมราฐ[แก้]
อำเภอเดชอุดม[แก้]
อำเภอนาจะหลวย[แก้]
อำเภอน้ำยืน[แก้]
อำเภอบุณฑริก[แก้]
อำเภอตระการพืชผล[แก้]
อำเภอกุดข้าวปุ้น[แก้]
อำเภอม่วงสามสิบ[แก้]
อำเภอวารินชำราบ[แก้]
อำเภอพิบูลมังสาหาร[แก้]
อำเภอตาลสุม[แก้]
อำเภอโพธิ์ไทร[แก้]
อำเภอสำโรง[แก้]

เทศบาลตำบลสำโรง

อำเภอดอนมดแดง[แก้]
อำเภอสิรินธร[แก้]
อำเภอทุ่งศรีอุดม[แก้]
อำเภอนาเยีย[แก้]
อำเภอนาตาล[แก้]
อำเภอเหล่าเสือโก้ก[แก้]
อำเภอสว่างวีระวงศ์[แก้]
อำเภอน้ำขุ่น[แก้]

ภาคกลาง[แก้]

จังหวัดกำแพงเพชร[แก้]

อำเภอเมืองกำแพงเพชร[แก้]
 1. เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย
 2. เทศบาลตำบลนครชุม
 3. เทศบาลตำบลปากดง
 4. เทศบาลตำบลเทพนคร
 5. เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล
อำเภอไทรงาม[แก้]
 1. เทศบาลตำบลไทรงาม
อำเภอคลองลาน[แก้]
 1. เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา
อำเภอขาณุวรลักษบุรี[แก้]
 1. เทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี
 2. เทศบาลตำบลสลกบาตร
อำเภอคลองขลุง[แก้]
 1. เทศบาลตำบลคลองขลุง
 2. เทศบาลตำบลท่าพุทรา
 3. เทศบาลตำบลท่ามะเขือ
 4. เทศบาลตำบลวังยาง
อำเภอพรานกระต่าย[แก้]
 1. เทศบาลตำบลพรานกระต่าย
 2. เทศบาลตำบลบ้านพราน
 3. เทศบาลตำบลคลองพิไกร
 4. เทศบาลตำบลเขาคีริส
อำเภอลานกระบือ[แก้]
 1. เทศบาลตำบลลานกระบือ
 2. เทศบาลตำบลช่องลม
อำเภอทรายทองวัฒนา[แก้]
 1. เทศบาลตำบลทุ่งทราย
อำเภอบึงสามัคคี[แก้]
 1. เทศบาลตำบลระหาน (อำเภอบึงสามัคคี)

จังหวัดชัยนาท[แก้]

ในเขตจังหวัดชัยนาท มีเทศบาลตำบล 38 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อและ/หรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 เมืองชัยนาท 1  เทศบาลตำบลชัยนาท  ชัยนาท 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาท
2  เทศบาลตำบลธรรมามูล  ธรรมามูล 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมามูล
3  เทศบาลตำบลนางลือ  นางลือ 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลนางลือ
4  เทศบาลตำบลบ้านกล้วย  บ้านกล้วย 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
5  เทศบาลตำบลเสือโฮก  เสือโฮก 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลเสือโฮก
6  เทศบาลตำบลหาดท่าเสา  หาดท่าเสา 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลหาดท่าเสา
 เนินขาม 1  เทศบาลตำบลเนินขาม  เนินขาม 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลเนินขาม
 มโนรมย์ 1  เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา  คุ้งสำเภา 2542  สุขาภิบาลคุ้งสำเภา
2  เทศบาลตำบลมโนรมย์  คุ้งสำเภา 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งสำเภา
3  เทศบาลตำบลศิลาดาน  ศิลาดาน 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลศิลาดาน
4  เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร  หางน้ำสาคร  อู่ตะเภา 2542  สุขาภิบาลหางน้ำสาคร
 วัดสิงห์ 1  เทศบาลตำบลวัดสิงห์  วัดสิงห์ 2480
2  เทศบาลตำบลหนองขุ่น  หนองขุ่น 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่น
3  เทศบาลตำบลหนองน้อย  หนองน้อย 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้อย
 สรรคบุรี 1  เทศบาลตำบลดงคอน  ดงคอน 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลดงคอน
2  เทศบาลตำบลดอนกำ  ดอนกำ 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำ
3  เทศบาลตำบลบางขุด  บางขุด 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุด
4  เทศบาลตำบลแพรกศรีราชา  แพรกศรีราชา 2542  สุขาภิบาลแพรกศรีราชา
5  เทศบาลตำบลโพงาม  โพงาม 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลโพงาม
6  เทศบาลตำบลสรรคบุรี  แพรกศรีราชา 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกศรีราชา
7  เทศบาลตำบลห้วยกรด  ห้วยกรด 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยกรด
8  เทศบาลตำบลห้วยกรดพัฒนา  ห้วยกรดพัฒนา 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยกรดพัฒนา
 สรรพยา 1  เทศบาลตำบลเจ้าพระยา  สรรพยา 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลสรรพยา
2  เทศบาลตำบลตลุก  ตลุก 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลตลุก
3  เทศบาลตำบลบางหลวง  บางหลวง 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวง
4  เทศบาลตำบลโพธิ์พิทักษ์  โพนางดำตก 2542  เทศบาลตำบลโพนางดำ
5  เทศบาลตำบลโพนางดำตก  โพนางดำตก 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลโพนางดำตก
6  เทศบาลตำบลโพนางดำออก  โพนางดำออก 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลโพนางดำออก
7  เทศบาลตำบลสรรพยา  สรรพยา 2542  สุขาภิบาลสรรพยา
8  เทศบาลตำบลหาดอาษา  หาดอาษา 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลหาดอาษา
 หนองมะโมง 1  เทศบาลตำบลวังตะเคียน  วังตะเคียน 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน
2  เทศบาลตำบลหนองมะโมง  หนองมะโมง 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะโมง
 หันคา 1  เทศบาลตำบลบ้านเชี่ยน  บ้านเชี่ยน 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชี่ยน
2  เทศบาลตำบลสามง่ามท่าโบสถ์  สามง่ามท่าโบสถ์ 2542  สุขาภิบาลสามง่ามท่าโบสถ์
3  เทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา  สามง่ามท่าโบสถ์ 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลสามง่ามท่าโบสถ์
4  เทศบาลตำบลหนองแซง  หนองแซง 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
5  เทศบาลตำบลห้วยงู  ห้วยงู 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยงู
6  เทศบาลตำบลหันคา  หันคา 2542  สุขาภิบาลหันคา

จังหวัดนครนายก[แก้]

ในเขตจังหวัดนครนายก มีเทศบาลตำบล 5 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อและ/หรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 เมืองนครนายก 1  เทศบาลตำบลท่าช้าง  ท่าช้าง 2542  สุขาภิบาลท่าช้าง
 บ้านนา 1  เทศบาลตำบลบ้านนา  บ้านนา, พิกุลออก 2542  สุขาภิบาลบ้านนา
2  เทศบาลตำบลพิกุลออก  พิกุลออก 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลพิกุลออก
 ปากพลี 1  เทศบาลตำบลเกาะหวาย  เกาะหวาย 2542  สุขาภิบาลเกาะหวาย
 องครักษ์ 1  เทศบาลตำบลองครักษ์  ทรายมูล, องครักษ์ 2542  สุขาภิบาลองครักษ์

จังหวัดนครปฐม[แก้]

ในเขตจังหวัดนครปฐม มีเทศบาลตำบล 18 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อและ/หรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 เมืองนครปฐม 1  เทศบาลตำบลดอนยายหอม  ดอนยายหอม 2542  สุขาภิบาลดอนยายหอม
2  เทศบาลตำบลธรรมศาลา  ธรรมศาลา 2542  สุขาภิบาลธรรมศาลา
3  เทศบาลตำบลบ่อพลับ  บ่อพลับ 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลับ
4  เทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ  โพรงมะเดื่อ, หนองดินแดง 2542  สุขาภิบาลโพรงมะเดื่อ
5  เทศบาลตำบลมาบแค  มาบแค 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลมาบแค
 กำแพงแสน 1  เทศบาลตำบลกำแพงแสน  กำแพงแสน, ทุ่งกระพังโหม 2542  สุขาภิบาลกำแพงแสน
 ดอนตูม 1  เทศบาลตำบลสามง่าม  ลำลูกบัว, สามง่าม 2542  สุขาภิบาลสามง่าม
 นครชัยศรี 1  เทศบาลตำบลขุนแก้ว  ขุนแก้ว 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลขุนแก้ว
2  เทศบาลตำบลนครชัยศรี  ท่าตำหนัก, นครชัยศรี,
 บางกระเบา, บางแก้ว, วัดแค
2542  สุขาภิบาลนครชัยศรี
3  เทศบาลตำบลห้วยพลู  ห้วยพลู 2542  สุขาภิบาลห้วยพลู
 บางเลน 1  เทศบาลตำบลบางเลน  บางไทรป่า, บางเลน 2542  สุขาภิบาลบางเลน
2  เทศบาลตำบลบางหลวง  บางหลวง 2542  สุขาภิบาลบางหลวง
3  เทศบาลตำบลรางกระทุ่ม  บางภาษี 2542  สุขาภิบาลรางกระทุ่ม
4  เทศบาลตำบลลำพญา  ลำพญา 2542  สุขาภิบาลลำพญา
 พุทธมณฑล 1  เทศบาลตำบลคลองโยง  คลองโยง 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโยง
2  เทศบาลตำบลศาลายา  ศาลายา 2542  สุขาภิบาลศาลายา
 สามพราน 1  เทศบาลตำบลบางกระทึก  บางกระทึก 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระทึก
2  เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่  อ้อมใหญ่  บ้านใหม่ 2542  สุขาภิบาลอ้อมใหญ่

จังหวัดนครสวรรค์[แก้]

อำเภอเมืองนครสวรรค์[แก้]
 1. เทศบาลตำบลหนองเบน
อำเภอโกรกพระ[แก้]
 1. เทศบาลตำบลโกรกพระ
 2. เทศบาลตำบลบางประมุง
 3. เทศบาลตำบลบางมะฝ่อ
อำเภอชุมแสง[แก้]
 1. เทศบาลตำบลทับกฤช
อำเภอหนองบัว[แก้]
 1. เทศบาลตำบลหนองบัว
อำเภอบรรพตพิสัย[แก้]
 1. เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย
 2. เทศบาลตำบลบ้านแดน
อำเภอเก้าเลี้ยว[แก้]
 1. เทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว
อำเภอตาคลี[แก้]
 1. เทศบาลตำบลช่องแค
อำเภอท่าตะโก[แก้]
 1. เทศบาลตำบลท่าตะโก
อำเภอไพศาลี[แก้]
 1. เทศบาลตำบลไพศาลี
อำเภอพยุหะคีรี[แก้]
 1. เทศบาลตำบลพยุหะ
 2. เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
อำเภอลาดยาว[แก้]
 1. เทศบาลตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ
 2. เทศบาลตำบลลาดยาว
อำเภอตากฟ้า[แก้]
 1. เทศบาลตำบลตากฟ้า
 2. เทศบาลตำบลอุดมธัญญา

จังหวัดนนทบุรี[แก้]

ในเขตจังหวัดนนทบุรี มีเทศบาลตำบล 11 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อและ/หรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 เมืองนนทบุรี 1  เทศบาลตำบลไทรม้า  ไทรม้า 2546  องค์การบริหารส่วนตำบลไทรม้า
 ไทรน้อย 1  เทศบาลตำบลไทรน้อย  คลองขวาง, ไทรน้อย 2542  สุขาภิบาลไทรน้อย (ราษฎร์นิยม)
 บางกรวย 1  เทศบาลตำบลบางสีทอง  บางสีทอง 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลบางสีทอง
2  เทศบาลตำบลปลายบาง  บางคูเวียง, ปลายบาง  มหาสวัสดิ์ 2542  สุขาภิบาลปลายบาง
3  เทศบาลตำบลศาลากลาง  ศาลากลาง 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลศาลากลาง
 บางใหญ่ 1  เทศบาลตำบลบางม่วง  บางม่วง, บางเลน, เสาธงหิน 2542  สุขาภิบาลบางม่วง
2  เทศบาลตำบลบางใหญ่  บางแม่นาง, บางใหญ่, บ้านใหม่ 2542  สุขาภิบาลบางใหญ่
3  เทศบาลตำบลบางเลน  บางเลน 2554  องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน
4  เทศบาลตำบลบ้านบางม่วง  บางม่วง 2554  องค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง
5  เทศบาลตำบลเสาธงหิน  เสาธงหิน 2554  องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธงหิน
 ปากเกร็ด 1  เทศบาลตำบลบางพลับ  บางพลับ 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

จังหวัดปทุมธานี[แก้]

ในเขตจังหวัดปทุมธานี มีเทศบาลตำบล 17 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อและ/หรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 เมืองปทุมธานี 1  เทศบาลตำบลบางกะดี  บางกะดี 2546  องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะดี
2  เทศบาลตำบลบางขะแยง  บางขะแยง 2554  องค์การบริหารส่วนตำบลบางขะแยง
3  เทศบาลตำบลบางเดื่อ  บางเดื่อ 2554  องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ
4  เทศบาลตำบลบางพูน  บางพูน 2554  องค์การบริหารส่วนตำบลบางพูน
5  เทศบาลตำบลบางหลวง  บางเดื่อ, บางหลวง, บ้านฉาง 2542  สุขาภิบาลบางหลวง
6  เทศบาลตำบลบ้านกลาง  บ้านกลาง 2554  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
7  เทศบาลตำบลบ้านใหม่  บ้านใหม่ 2554  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
8  เทศบาลตำบลหลักหก  หลักหก 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลหลักหก
 ธัญบุรี 1  เทศบาลตำบลธัญบุรี  รังสิต, ลำผักกูด 2542  สุขาภิบาลธัญบุรี
 ลาดหลุมแก้ว 1  เทศบาลตำบลระแหง  ระแหง 2542  สุขาภิบาลระแหง
2  เทศบาลตำบลคลองพระอุดม  คลองพระอุดม 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม
3  เทศบาลตำบลคูขวาง  คูขวาง 2554  องค์การบริหารส่วนตำบลคูขวาง
 ลำลูกกา 1  เทศบาลตำบลลำไทร  ลำไทร 2542  สุขาภิบาลลำไทร
2  เทศบาลตำบลลำลูกกา  บึงคำพร้อย, ลำลูกกา 2542  สุขาภิบาลลำลูกกา
 สามโคก 1  เทศบาลตำบลบางเตย  บางเตย 2542  สุขาภิบาลบางเตย
2  เทศบาลตำบลสามโคก  สามโคก 2554  องค์การบริหารส่วนตำบลสามโคก
 หนองเสือ 1  เทศบาลตำบลหนองเสือ  บึงบา 2542  สุขาภิบาลหนองเสือ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา[แก้]

ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีเทศบาลตำบล 31 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อและ/หรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 ท่าเรือ 1  เทศบาลตำบลท่าเรือ  ท่าเรือ 2487
2  เทศบาลตำบลท่าหลวง  จำปา, ท่าหลวง 2542  สุขาภิบาลท่าหลวง
 นครหลวง 1  เทศบาลตำบลนครหลวง  นครหลวง  บางพระครู, บางระกำ 2542  สุขาภิบาลนครหลวง
2  เทศบาลตำบลอรัญญิก  ท่าช้าง, พระนอน, สามไถ 2542  สุขาภิบาลอรัญญิก
 บางซ้าย 1  เทศบาลตำบลบางซ้าย  แก้วฟ้า, เต่าเล่า, บางซ้าย 2542  สุขาภิบาลบางซ้าย
 บางไทร 1  เทศบาลตำบลบางไทร  บางไทร, บางพลี  บ้านเกาะ, ไม้ตรา 2542  สุขาภิบาลบางไทร
2  เทศบาลตำบลราชคราม  ช้างใหญ่, ราชคราม 2542  สุขาภิบาลราชคราม
 บางบาล 1  เทศบาลตำบลบางบาล  ไทรน้อย, บางชะนี,
 บางบาล, บางหลวงโดด,
 บางหัก, บ้านกุ่ม
2542  สุขาภิบาลบางบาล
2  เทศบาลตำบลมหาพราหมณ์  มหาพราหมณ์, วัดยม
 สะพานไทย
2542  สุขาภิบาลมหาพราหมณ์
 บางปะหัน 1  เทศบาลตำบลบางปะหัน  ขวัญเมือง  บางนางร้า, บางปะหัน 2542  สุขาภิบาลบางปะหัน
 บางปะอิน 1  เทศบาลตำบลคลองจิก  คลองจิก 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองจิก
2  เทศบาลตำบลเชียงรากน้อย  เชียงรากน้อย 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงรากน้อย
3  เทศบาลตำบลตลาดเกรียบ  ตลาดเกรียบ 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดเกรียบ
4  เทศบาลตำบลบางปะอิน  บ้านเลน 2542  เทศบาลตำบลบ้านเลน
5  เทศบาลตำบลบ้านกรด  บ้านกรด 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกรด
6  เทศบาลตำบลบ้านสร้าง  บ้านสร้าง 2542  สุขาภิบาลบ้านสร้าง
7  เทศบาลตำบลปราสาททอง  บ้านเลน 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง
8  เทศบาลตำบลพระอินทราชา  เชียงรากน้อย 2542  สุขาภิบาลพระอินทราชา
9  เทศบาลตำบลบางกระสั้น  บางกระสั้น 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระสั้น
 บ้านแพรก 1  เทศบาลตำบลบ้านแพรก  บ้านแพรก, สำพะเนียง 2542  สุขาภิบาลบ้านแพรก
 ผักไห่ 1  เทศบาลตำบลลาดชะโด  จักราช, หนองน้ำใหญ่ 2542  สุขาภิบาลลาดชะโด
 ภาชี 1  เทศบาลตำบลภาชี  ภาชี 2542  สุขาภิบาลภาชี (โคกม่วง)
 มหาราช 1  เทศบาลตำบลมหาราช  มหาราช, หัวไผ่ 2542  สุขาภิบาลมหาราช
2  เทศบาลตำบลโรงช้าง  เจ้าปลุก, น้ำเต้า, พิตเพียน,
 โรงช้าง
2542  สุขาภิบาลโรงช้าง
 ลาดบัวหลวง 1  เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง  ลาดบัวหลวง 2542  สุขาภิบาลลาดบัวหลวง
2  เทศบาลตำบลสามเมือง  สามเมือง 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
 เสนา 1  เทศบาลตำบลเจ้าเจ็ด  เจ้าเสด็จ  เจ้าเจ็ด, บ้านแถว 2540  สุขาภิบาลเจ้าเจ็ด
2  เทศบาลตำบลบางนมโค  บางนมโค 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลบางนมโค
3  เทศบาลตำบลสามกอ  สามกอ 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลสามกอ
4  เทศบาลตำบลหัวเวียง  บ้านกระทุ่ม, หัวเวียง 2542  สุขาภิบาลหัวเวียง
 อุทัย 1  เทศบาลตำบลอุทัย  อุทัย 2542  สุขาภิบาลอุทัย

จังหวัดพิจิตร[แก้]

อำเภอเมืองพิจิตร[แก้]
 1. เทศบาลตำบลท่าฬ่อ
 2. เทศบาลตำบลวังกรด
 3. เทศบาลตำบลหัวดง
 4. เทศบาลตำบลดงป่าคำ
อำเภอวังทรายพูน[แก้]
 1. เทศบาลตำบลวังทรายพูน
 2. เทศบาลตำบลหนองปล้อง
อำเภอโพธิ์ประทับช้าง[แก้]
 1. เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง
 2. เทศบาลไผ่รอบ
อำเภอตะพานหิน[แก้]
 1. เทศบาลตำบลหนองพยอม
อำเภอบางมูลนาก[แก้]
 1. เทศบาลตำบลบางไผ่
 2. เทศบาลตำบลวังตะกู
 3. เทศบาลตำบลหอไกร
 4. เทศบาลตำบลเนินมะกอก
อำเภอโพทะเล[แก้]
 1. เทศบาลตำบลท่าเสา
 2. เทศบาลตำบลโพทะเล
 3. เทศบาลตำบลทุ่งน้อย
 4. เทศบาลตำบลบางคลาน
อำเภอสามง่าม[แก้]
 1. เทศบาลตำบลสามง่าม
 2. เทศบาลตำบลกำแพงดิน
 3. เทศบาลตำบลเนินปอ
อำเภอทับคล้อ[แก้]
 1. เทศบาลตำบลทับคล้อ
 2. เทศบาลตำบลเขาทราย
อำเภอสากเหล็ก[แก้]
 1. เทศบาลตำบลสากเหล็ก
อำเภอดงเจริญ[แก้]
 1. เทศบาลตำบลสำนักขุนเณร
 2. เทศบาลตำบลวังบงค์

จังหวัดพิษณุโลก[แก้]

ในเขตจังหวัดพิษณุโลก มีเทศบาลตำบล 24 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อและ/หรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 เมืองพิษณุโลก 1  เทศบาลตำบลท่าทอง  ท่าทอง 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทอง
2  เทศบาลตำบลบ้านคลอง  บ้านคลอง 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลอง
3  เทศบาลตำบลบ้านใหม่  วังน้ำคู้, วัดพริก 2542  สุขาภิบาลบ้านใหม่
4  เทศบาลตำบลพลายชุมพล  พลายชุมพล 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลพลายชุมพล
5  เทศบาลตำบลหัวรอ  หัวรอ 2554  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวรอ
 ชาติตระการ 1  เทศบาลตำบลป่าแดง  ท่าสะแก, ป่าแดง 2542  สุขาภิบาลป่าแดง
 นครไทย 1  เทศบาลตำบลนครไทย  นครไทย 2542  สุขาภิบาลนครไทย
2  เทศบาลตำบลบ้านแยง  บ้านแยง 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแยง
 เนินมะปราง 1  เทศบาลตำบลไทรย้อย  ไทรย้อย 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลไทรย้อย
2  เทศบาลตำบลเนินมะปราง  เนินมะปราง 2542  สุขาภิบาลเนินมะปราง
3  เทศบาลตำบลบ้านมุง  บ้านมุง 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมุง
 บางกระทุ่ม 1  เทศบาลตำบลเนินกุ่ม  เนินกุ่ม, วัดตายม 2542  สุขาภิบาลเนินกุ่ม
2  เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม  บางกระทุ่ม 2542  สุขาภิบาลบางกระทุ่ม
3  เทศบาลตำบลสนามคลี  สนามคลี 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลสนามคลี
4  เทศบาลตำบลห้วยแก้ว  บางกระทุ่ม 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระทุ่ม
 บางระกำ 1  เทศบาลตำบลบางระกำ  บางระกำ 2542  สุขาภิบาลบางระกำ
2  เทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่  บางระกำ 2554  องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ
3  เทศบาลตำบลบึงระมาณ  ปลักแรด 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลปลักแรด
4  เทศบาลตำบลปลักแรด  ปลักแรด 2542  สุขาภิบาลปลักแรด
5  เทศบาลตำบลพันเสา  พันเสา 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลพันเสา
 พรหมพิราม 1  เทศบาลตำบลพรหมพิราม  พรหมพิราม 2542  สุขาภิบาลพรหมพิราม
2  เทศบาลตำบลวงฆ้อง  มะต้อง, วงฆ้อง 2542  สุขาภิบาลวงฆ้อง
 วังทอง 1  เทศบาลตำบลวังทอง  วังทอง 2542  สุขาภิบาลวังทอง
 วัดโบสถ์ 1  เทศบาลตำบลวัดโบสถ์  ท้อแท้, ท่างาม, วัดโบสถ์ 2542  สุขาภิบาลวัดโบสถ์

จังหวัดเพชรบูรณ์[แก้]

อำเภอเมือง[แก้]
 1. เทศบาลตำบลวังชมภู
 2. เทศบาลตำบลท่าพล
อำเภอหล่มสัก[แก้]
 1. เทศบาลตำบลตาลเดี่ยว
อำเภอหล่มเก่า[แก้]
 1. เทศบาลตำบลหล่มเก่า
อำเภอเขาค้อ[แก้]
 1. เทศบาลตำบลแคมป์สน
อำเภอหนองไผ่[แก้]
 1. เทศบาลตำบลหนองไผ่
 2. เทศบาลตำบลบ่อไทย
 3. เทศบาลตำบลนาเฉลียง
 4. เทศบาลตำบลเฉลียงทอง
อำเภอบึงสามพัน[แก้]
 1. เทศบาลตำบลบึงสามพัน
 2. เทศบาลตำบลซับสมอทอด
อำเภอวิเชียรบุรี[แก้]
 1. เทศบาลตำบลพุเตย
อำเภอศรีเทพ[แก้]
 1. เทศบาลตำบลสว่างวัฒนา
 2. เทศบาลตำบลโคกสะอาด
อำเภอชนแดน[แก้]
 1. เทศบาลตำบลชนแดน
 2. เทศบาลตำบลท่าข้าม
 3. เทศบาลตำบลดงขุย
อำเภอวังโป่ง[แก้]
 1. เทศบาลตำบลวังโป่ง
 2. เทศบาลตำบลท้ายดง

จังหวัดลพบุรี[แก้]

ในเขตจังหวัดลพบุรี มีเทศบาลตำบล 20 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อและ/หรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 เมืองลพบุรี 1  เทศบาลตำบลกกโก  กกโก 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลกกโก
2  เทศบาลตำบลเขาพระงาม  เขาพระงาม 2547  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระงาม
3  เทศบาลตำบลโคกตูม  โคกตูม, นิคมสร้างตนเอง 2542  สุขาภิบาลโคกตูม
4  เทศบาลตำบลถนนใหญ่  ถนนใหญ่ 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลถนนใหญ่
5  เทศบาลตำบลท่าศาลา  ท่าศาลา 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
6  เทศบาลตำบลป่าตาล  ป่าตาล 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตาล
 โคกสำโรง 1  เทศบาลตำบลโคกสำโรง  โคกสำโรง 2500  สุขาภิบาลโคกสำโรง
 ชัยบาดาล 1  เทศบาลตำบลลำนารายณ์  ชัยนารายณ์, ลำนารายณ์ 2542  สุขาภิบาลลำนารายณ์
 ท่าวุ้ง 1  เทศบาลตำบลโคกสลุด  โคกสลุด 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุด
2  เทศบาลตำบลท่าโขลง  เขาสมอคอน 2542  สุขาภิบาลท่าโขลง
3  เทศบาลตำบลท่าวุ้ง  ท่าวุ้ง 2542  สุขาภิบาลท่าวุ้ง
4  เทศบาลตำบลบางงา  บางงา 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลบางงา
5  เทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว  โพตลาดแก้ว 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลโพตลาดแก้ว
 ท่าหลวง 1  เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง  ท่าหลวง 2542  สุขาภิบาลบ้านท่าหลวง
 พัฒนานิคม 1  เทศบาลตำบลแก่งเสือเต้น  หนองบัว 2542  สุขาภิบาลแก่งเสือเต้น
2  เทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง  พัฒนานิคม 2554  องค์การบริหารส่วนตำบลพัฒนานิคม
3  เทศบาลตำบลดีลัง  ดีลัง 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลดีลัง
4  เทศบาลตำบลพัฒนานิคม  พัฒนานิคม 2542  สุขาภิบาลพัฒนานิคม
 สระโบสถ์ 1  เทศบาลตำบลสระโบสถ์  สระโบสถ์ 2542  สุขาภิบาลสระโบสถ์
 หนองม่วง 1  เทศบาลตำบลหนองม่วง  หนองม่วง 2542  สุขาภิบาลหนองม่วง

จังหวัดสมุทรปราการ[แก้]

ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ มีเทศบาลตำบล 13 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อและ/หรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 เมืองสมุทรปราการ 1  เทศบาลตำบลด่านสำโรง  สำโรงเหนือ 2542  สุขาภิบาลด่านสำโรง
2  เทศบาลตำบลบางปู  ท้ายบ้าน, ท้ายบ้านใหม่,
 บางปู, บางปูใหม่
2542  สุขาภิบาลบางปู
3  เทศบาลตำบลบางเมือง  เทพารักษ์, บางเมือง, บางเมืองใหม่ 2542  สุขาภิบาลบางเมือง
4  เทศบาลตำบลแพรกษา  แพรกษา, แพรกษาใหม่ 2542  สุขาภิบาลแพรกษา
5  เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ  เทพารักษ์, บางเมืองใหม่, สำโรงเหนือ 2538  สุขาภิบาลสำโรงเหนือ
 บางบ่อ 1  เทศบาลตำบลคลองด่าน  คลองด่าน 2542  สุขาภิบาลคลองด่าน
2  เทศบาลตำบลคลองสวน  คลองสวน 2542  สุขาภิบาลคลองสวน
3  เทศบาลตำบลบางบ่อ  บางบ่อ 2542  สุขาภิบาลบางบ่อ
4  เทศบาลตำบลบางพลีน้อย  บางพลีน้อย 2554  องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีน้อย
 บางพลี 1  เทศบาลตำบลบางพลี  บางโฉลง, บางปลา, บางพลีใหญ่ 2542  สุขาภิบาลบางพลี
 บางเสาธง 1  เทศบาลตำบลบางเสาธง  บางเสาธง, ศีรษะจรเข้ใหญ่ 2542  สุขาภิบาลบางเสาธง
 พระสมุทรเจดีย์ 1  เทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์  ปากคลองบางปลากด 2542  สุขาภิบาลพระสมุทรเจดีย์
2  เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า  ในคลองบางปลากด, แหลมฟ้าผ่า 2542  สุขาภิบาลแหลมฟ้าผ่า

จังหวัดสมุทรสงคราม[แก้]

ในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม มีเทศบาลตำบล 8 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อและ/หรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 เมืองสมุทรสงคราม 1  เทศบาลตำบลบางจะเกร็ง  บางจะเกร็ง 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลบางจะเกร็ง
 บางคนที 1  เทศบาลตำบลกระดังงา  กระดังงา 2542  สุขาภิบาลกระดังงา
2  เทศบาลตำบลบางกระบือ  บางกระบือ 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ
3  เทศบาลตำบลบางนกแขวก  บางนกแขวก  บางคนที 2542  สุขาภิบาลบางนกแขวก
4  เทศบาลตำบลบางยี่รงค์  บางยี่รงค์ 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่รงค์
 อัมพวา 1  เทศบาลตำบลสวนหลวง  สวนหลวง 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง
2  เทศบาลตำบลเหมืองใหม่  เหมืองใหม่ 2542  สุขาภิบาลเหมืองใหม่
3  เทศบาลตำบลอัมพวา  อัมพวา 2483

จังหวัดสมุทรสาคร[แก้]

ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร มีเทศบาลตำบล 9 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อและ/หรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 เมืองสมุทรสาคร 1  เทศบาลตำบลท่าจีน  ท่าจีน 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจีน
2  เทศบาลตำบลนาดี  นาดี 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
3  เทศบาลตำบลบางปลา  บ้านเกาะ 2542  สุขาภิบาลบางปลา
4  เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก  บางหญ้าแพรก 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลบางหญ้าแพรก
 กระทุ่มแบน 1  เทศบาลตำบลดอนไก่ดี  ดอนไก่ดี 2554  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไก่ดี
2  เทศบาลตำบลสวนหลวง  สวนหลวง 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง
 บ้านแพ้ว 1  เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา  เกษตรพัฒนา  คลองตัน 2542  สุขาภิบาลเกษตรพัฒนา
2  เทศบาลตำบลบ้านแพ้ว  บ้านแพ้ว, หลักสาม 2542  สุขาภิบาลบ้านแพ้ว
3  เทศบาลตำบลหลักห้า  ยกกระบัตร, โรงเข้,
 หนองบัว, หนองสองห้อง
2542  สุขาภิบาลหลักห้า

จังหวัดสระบุรี[แก้]

ในเขตจังหวัดสระบุรี มีเทศบาลตำบล 34 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อและ/หรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 เมืองสระบุรี 1  เทศบาลตำบลกุดนกเปล้า  กุดนกเปล้า 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดนกเปล้า
2  เทศบาลตำบลตะกุด  ตะกุด 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลตะกุด
3  เทศบาลตำบลป๊อกแป๊ก  หนองโน 2542  สุขาภิบาลป๊อกแป๊ก
 เฉลิมพระเกียรติ 1  เทศบาลตำบลหน้าพระลาน  หน้าพระลาน 2542  สุขาภิบาลหน้าพระลาน
 ดอนพุด 1  เทศบาลตำบลดอนพุด  ดอนพุด, บ้านหลวง, ไผ่หลิ่ว 2542  สุขาภิบาลดอนพุด
 บ้านหมอ 1  เทศบาลตำบลตลาดน้อย  ตลาดน้อย 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดน้อย
2  เทศบาลตำบลท่าลาน  บ้านครัว 2542  สุขาภิบาลท่าลาน
3  เทศบาลตำบลบางโขมด  บางโขมด 2554  องค์การบริหารส่วนตำบลบางโขมด
4  เทศบาลตำบลบ้านหมอ  บ้านหมอ 2542  สุขาภิบาลบ้านหมอ
5  เทศบาลตำบลสร่างโศก  สร่างโศก 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลสร่างโศก
6  เทศบาลตำบลหนองบัว  หนองบัว 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
 พระพุทธบาท 1  เทศบาลตำบลธารเกษม  ธารเกษม 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลธารเกษม
2  เทศบาลตำบลนายาว  นายาว 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลนายาว
3  เทศบาลตำบลพุกร่าง  พุกร่าง 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลพุกร่าง
4  เทศบาลตำบลหนองแก  หนองแก 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก
5  เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย  ห้วยป่าหวาย 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยป่าหวาย
 มวกเหล็ก 1  เทศบาลตำบลมวกเหล็ก  มวกเหล็ก, มิตรภาพ 2542  สุขาภิบาลมวกเหล็ก
 วังม่วง 1  เทศบาลตำบลคำพราน  คำพราน 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลคำพราน
2  เทศบาลตำบลวังม่วง  คำพราน, วังม่วง 2542  สุขาภิบาลวังม่วง
3  เทศบาลตำบลแสลงพัน  แสลงพัน 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน
 วิหารแดง 1  เทศบาลตำบลวิหารแดง  คลองเรือ, เจริญธรรม, บ้านลำ,
 วิหารแดง, หนองสรวง
2542  เทศบาลตำบลบ้านลำ
2  เทศบาลตำบลหนองหมู  วิหารแดง, หนองสรวง, หนองหมู 2542  สุขาภิบาลหนองหมู
 เสาไห้ 1  เทศบาลตำบลต้นตาล-พระยาทด  ต้นตาล, พระยาทด 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล-พระยาทด
2  เทศบาลตำบลบ้านยาง  บ้านยาง 2542  สุขาภิบาลบ้านยาง
3  เทศบาลตำบลเมืองเก่า  เมืองเก่า 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
4  เทศบาลตำบลสวนดอกไม้  สวนดอกไม้ 2542  สุขาภิบาลสวนดอกไม้
5  เทศบาลตำบลเสาไห้  เสาไห้ 2542  สุขาภิบาลเสาไห้
6  เทศบาลตำบลหัวปลวก  หัวปลวก 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวปลวก
 หนองแค 1  เทศบาลตำบลคชสิทธิ์  คชสิทธิ์ 2542  สุขาภิบาลคชสิทธิ์
2  เทศบาลตำบลไผ่ต่ำ  ไผ่ต่ำ 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ต่ำ
3  เทศบาลตำบลหนองแค  หนองแค 2483  เทศบาลตำบลหนองตาเดี้ยง
4  เทศบาลตำบลหินกอง  หนองไข่น้ำ, ห้วยขมิ้น, ห้วยทราย 2542  สุขาภิบาลหินกอง
 หนองแซง 1  เทศบาลตำบลหนองแซง  หนองแซง  ไก่เส่า, หนองควายโซ 2542  สุขาภิบาลหนองแซง
 หนองโดน 1  เทศบาลตำบลหนองโดน  หนองโดน 2542  สุขาภิบาลหนองโดน

จังหวัดสิงห์บุรี[แก้]

ในเขตจังหวัดสิงห์บุรี มีเทศบาลตำบล 6 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อและ/หรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 ค่ายบางระจัน 1  เทศบาลตำบลโพสังโฆ  โพสังโฆ 2542  สุขาภิบาลโพสังโฆ
 ท่าช้าง 1  เทศบาลตำบลถอนสมอ  ถอนสมอ, พิกุลทอง 2542  สุขาภิบาลถอนสมอ
 พรหมบุรี 1  เทศบาลตำบลบางน้ำเชี่ยว  บางน้ำเชี่ยว 2542  สุขาภิบาลบางน้ำเชี่ยว
2  เทศบาลตำบลพรหมบุรี  พรหมบุรี 2542  เทศบาลตำบลปากบาง
 อินทร์บุรี 1  เทศบาลตำบลทับยา  ทับยา 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลทับยา
2  เทศบาลตำบลอินทร์บุรี  อินทร์บุรี 2542  สุขาภิบาลอินทร์บุรี

จังหวัดสุโขทัย[แก้]

ในเขตจังหวัดสุโขทัย มีเทศบาลตำบล 18 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อและ/หรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 เมืองสุโขทัย 1  เทศบาลตำบลบ้านกล้วย  บ้านกล้วย 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
2  เทศบาลตำบลบ้านสวน  บ้านสวน 2542  สุขาภิบาลบ้านสวน
3  เทศบาลตำบลเมืองเก่า  เมืองเก่า 2542  สุขาภิบาลเมืองเก่า
 กงไกรลาศ 1  เทศบาลตำบลกงไกรลาศ  กง, บ้านกร่าง, ป่าแฝก 2542  สุขาภิบาลกงไกรลาศ
 คีรีมาศ 1  เทศบาลตำบลทุ่งหลวง  ทุ่งหลวง 2542  สุขาภิบาลทุ่งหลวง
2  เทศบาลตำบลบ้านโตนด  โตนด 2542  สุขาภิบาลบ้านโตนด
 ทุ่งเสลี่ยม 1  เทศบาลตำบลกลางดง  กลางดง 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลกลางดง
2  เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์  เขาแก้วศรีสมบูรณ์ 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์
3  เทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยม  ทุ่งเสลี่ยม 2542  สุขาภิบาลทุ่งเสลี่ยม
 บ้านด่านลานหอย 1  เทศบาลตำบลตลิ่งชัน  ตลิ่งชัน 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน
2  เทศบาลตำบลลานหอย  ลานหอย 2542  สุขาภิบาลลานหอย
 ศรีนคร 1  เทศบาลตำบลศรีนคร  ศรีนคร 2542  สุขาภิบาลศรีนคร
 ศรีสัชนาลัย 1  เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  หาดเสี้ยว  หนองอ้อ 2542  สุขาภิบาลหาดเสี้ยว
 ศรีสำโรง 1  เทศบาลตำบลศรีสำโรง  คลองตาล  วังลึก, สามเรือน 2542  สุขาภิบาลศรีสำโรง
 สวรรคโลก 1  เทศบาลตำบลคลองยาง  คลองยาง 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองยาง
2  เทศบาลตำบลในเมือง  ในเมือง 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง
3  เทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ  ป่ากุมเกาะ 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากุมเกาะ
4  เทศบาลตำบลเมืองบางขลัง  เมืองบางขลัง 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบางขลัง

จังหวัดสุพรรณบุรี[แก้]

จังหวัดอ่างทอง[แก้]

ในเขตจังหวัดอ่างทอง มีเทศบาลตำบล 20 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อและ/หรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 เมืองอ่างทอง 1  เทศบาลตำบลโพสะ  โพสะ 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลโพสะ
2  เทศบาลตำบลศาลาแดง  ศาลาแดง 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาแดง
 ไชโย 1  เทศบาลตำบลเกษไชโย  ไชโย 2542  สุขาภิบาลเกษไชโย
2  เทศบาลตำบลไชโย  จรเข้ร้อง, ชะไว, ไชยภูมิ,
 ตรีณรงค์, หลักฟ้า
 ชัยฤทธิ์ 2542  เทศบาลตำบลจรเข้ร้อง
 ป่าโมก 1  เทศบาลตำบลป่าโมก  บางปลากด, ป่าโมก 2483
 โพธิ์ทอง 1  เทศบาลตำบลโคกพุทรา  โคกพุทรา 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกพุทรา
2  เทศบาลตำบลทางพระ  ทางพระ 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลทางพระ
3  เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง  บางพลับ, อ่างแก้ว, อินทประมูล 2542  สุขาภิบาลโพธิ์ทอง
4  เทศบาลตำบลม่วงคัน  รำมะสัก 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลรำมะสัก
5  เทศบาลตำบลรำมะสัก  รำมะสัก 2542  สุขาภิบาลรำมะสัก
 วิเศษชัยชาญ 1  เทศบาลตำบลท่าช้าง  ท่าช้าง  สี่ร้อย 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
2  เทศบาลตำบลบางจัก  คลองขนาก, บางจัก, สี่ร้อย 2542  สุขาภิบาลบางจัก
3  เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  ไผ่ดำพัฒนา 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ดำพัฒนา
4  เทศบาลตำบลม่วงเตี้ย  ม่วงเตี้ย 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย
5  เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ  ไผ่จำศีล, ศาลเจ้าโรงทอง 2542  เทศบาลตำบลศาลเจ้าโรงทอง
6  เทศบาลตำบลสาวร้องไห้  สาวร้องไห้ 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลสาวร้องไห้
7  เทศบาลตำบลห้วยคันแหลน  ห้วยคันแหลน 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคันแหลน
 สามโก้ 1  เทศบาลตำบลสามโก้  มงคลธรรมนิมิต,
 ราษฎรพัฒนา, สามโก้
2542  สุขาภิบาลสามโก้
 แสวงหา 1  เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง  แสวงหา 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลแสวงหา
2  เทศบาลตำบลแสวงหา  แสวงหา 2542  สุขาภิบาลแสวงหา

จังหวัดอุทัยธานี[แก้]

ในเขตจังหวัดอุทัยธานี มีเทศบาลตำบล 13 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อและ/หรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 เมืองอุทัยธานี 1  เทศบาลตำบลหาดทนง  หาดทนง 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลหาดทนง
 ทัพทัน 1  เทศบาลตำบลตลุกดู่  ตลุกดู่ 2542  สุขาภิบาลตลุกดู่
2  เทศบาลตำบลทัพทัน  เขาขี้ฝอย, ทัพทัน, ทุ่งนา
 ไทย, หนองหญ้าปล้อง
2542  สุขาภิบาลทัพทัน
3  เทศบาลตำบลหนองสระ  หนองสระ 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสระ
 บ้านไร่ 1  เทศบาลตำบลบ้านไร่  บ้านบึง, บ้านไร่ 2542  สุขาภิบาลบ้านไร่
2  เทศบาลตำบลเมืองการุ้ง  เมืองการุ้ง 2542  สุขาภิบาลเมืองการุ้ง
 ลานสัก 1  เทศบาลตำบลลานสัก  ประดู่ยืน, ลานสัก 2542  สุขาภิบาลลานสัก
 สว่างอารมณ์ 1  เทศบาลตำบลพลวงสองนาง  พลวงสองนาง 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลพลวงสองนาง
2  เทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ  สว่างอารมณ์ 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลสว่างอารมณ์
3  เทศบาลตำบลสว่างอารมณ์  สว่างอารมณ์ 2542  สุขาภิบาลสว่างอารมณ์
 หนองขาหย่าง 1  เทศบาลตำบลหนองขาหย่าง  หนองขาหย่าง 2542  สุขาภิบาลหนองขาหย่าง
 หนองฉาง 1  เทศบาลตำบลเขาบางแกรก  เขาบางแกรก 2542  สุขาภิบาลเขาบางแกรก
2  เทศบาลตำบลหนองฉาง  หนองฉาง, หนองสรวง 2542  สุขาภิบาลหนองฉาง

ภาคตะวันออก[แก้]

จังหวัดจันทบุรี[แก้]

ในเขตจังหวัดจันทบุรี มีเทศบาลตำบล 42 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อและ/หรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 เมืองจันทบุรี 1  เทศบาลตำบลเกาะขวาง  เกาะขวาง 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขวาง
2  เทศบาลตำบลค่ายเนินวง  บางกะจะ 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะจะ
3  เทศบาลตำบลบางกะจะ  บางกะจะ 2542  สุขาภิบาลบางกะจะ
4  เทศบาลตำบลพลับพลา  พลับพลา 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
5  เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์  คลองนารายณ์, พลับพลา 2542  สุขาภิบาลพลับพลานารายณ์
6  เทศบาลตำบลแสลง  แสลง 2554  องค์การบริหารส่วนตำบลแสลง
7  เทศบาลตำบลหนองบัว  หนองบัว 2542  สุขาภิบาลหนองบัว
 แก่งหางแมว 1  เทศบาลตำบลพวา  พวา 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลพวา
 ขลุง 1  เทศบาลตำบลเกวียนหัก  เกวียนหัก 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลเกวียนหัก
2  เทศบาลตำบลซึ้ง  ซึ้ง 2554  องค์การบริหารส่วนตำบลซึ้ง
3  เทศบาลตำบลตกพรม  ตกพรม 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลตกพรม
4  เทศบาลตำบลบ่อ  บ่อ 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อ
5  เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ  บ่อเวฬุ 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเวฬุ
6  เทศบาลตำบลวันยาว  วันยาว 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลวันยาว
 เขาคิชฌกูฏ 1  เทศบาลตำบลคลองพลู  คลองพลู 2554  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพลู
2  เทศบาลตำบลจันทเขลม  จันทเขลม 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลจันทเขลม
3  เทศบาลตำบลชากไทย  ชากไทย 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลชากไทย
4  เทศบาลตำบลตะเคียนทอง  ตะเคียนทอง 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง
5  เทศบาลตำบลพลวง  พลวง 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลพลวง
 ท่าใหม่ 1  เทศบาลตำบลเขาบายศรี  เขาบายศรี 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาบายศรี
2  เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน  พลอยแหวน  เขาวัว 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวัว-พลอยแหวน
3  เทศบาลตำบลเนินสูง  เขาบายศรี, เขาวัว 2542  สุขาภิบาลเนินสูง
4  เทศบาลตำบลสองพี่น้อง  สองพี่น้อง 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง
5  เทศบาลตำบลหนองคล้า  ทุ่งเบญจา 2542  สุขาภิบาลหนองคล้า
 นายายอาม 1  เทศบาลตำบลช้างข้าม  ช้างข้าม 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลช้างข้าม
2  เทศบาลตำบลนายายอาม  นายายอาม 2542  สุขาภิบาลนายายอาม
3  เทศบาลตำบลสนามไชย  สนามไชย 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลสนามไชย
 โป่งน้ำร้อน 1  เทศบาลตำบลคลองใหญ่  คลองใหญ่ 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่
2  เทศบาลตำบลทับไทร  ทับไทร 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลทับไทร
3  เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน  ทับไทร, โป่งน้ำร้อน 2542  สุขาภิบาลโป่งน้ำร้อน
4  เทศบาลตำบลหนองตาคง  หนองตาคง 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาคง
 มะขาม 1  เทศบาลตำบลฉมัน  ฉมัน 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลฉมัน
2  เทศบาลตำบลท่าหลวง  ท่าหลวง 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง
3  เทศบาลตำบลปัถวี  ปัถวี 2554  องค์การบริหารส่วนตำบลปัถวี
4  เทศบาลตำบลมะขาม  มะขาม 2542  สุขาภิบาลมะขาม
5  เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่  มะขาม 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลมะขาม
6  เทศบาลตำบลวังแซ้ม  วังแซ้ม 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแซ้ม
7  เทศบาลตำบลอ่างคีรี  อ่างคีรี 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างคีรี
 สอยดาว 1  เทศบาลตำบลทรายขาว  ทรายขาว, ปะตง 2542  สุขาภิบาลทรายขาว
2  เทศบาลตำบลทับช้าง  ทับช้าง 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลทับช้าง
 แหลมสิงห์ 1  เทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์  ปากน้ำแหลมสิงห์ 2542  สุขาภิบาลปากน้ำแหลมสิงห์
2  เทศบาลตำบลพลิ้ว  คลองน้ำเค็ม, พลิ้ว 2542  สุขาภิบาลพลิ้ว

จังหวัดฉะเชิงเทรา[แก้]

ในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา มีเทศบาลตำบล 33 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อและ/หรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 เมืองฉะเชิงเทรา 1  เทศบาลตำบลนครเนื่องเขต  คลองนครเนื่องเขต 2542  สุขาภิบาลนครเนื่องเขต
 บางคล้า 1  เทศบาลตำบลบางคล้า  บางคล้า 2480
2  เทศบาลตำบลปากน้ำ  ปากน้ำ 2542  สุขาภิบาลปากน้ำ
 บางน้ำเปรี้ยว 1  เทศบาลตำบลคลองแสนแสบ  บางขนาก 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลบางขนาก
2  เทศบาลตำบลดอนเกาะกา  ดอนเกาะกา 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเกาะกา
3  เทศบาลตำบลดอนฉิมพลี  ดอนฉิมพลี 2542  สุขาภิบาลดอนฉิมพลี
4  เทศบาลตำบลบางขนาก  บางขนาก 2542  สุขาภิบาลบางขนาก
5  เทศบาลตำบลบางน้ำเปรี้ยว  บางน้ำเปรี้ยว, โพรงอากาศ 2542  สุขาภิบาลบางน้ำเปรี้ยว
6  เทศบาลตำบลศาลาแดง  ศาลาแดง 2542  สุขาภิบาลศาลาแดง
 บางปะกง 1  เทศบาลตำบลท่าข้าม  ท่าข้าม 2542  สุขาภิบาลท่าข้าม
2  เทศบาลตำบลท่าสะอ้าน  ท่าสะอ้าน 2542  สุขาภิบาลท่าสะอ้าน
3  เทศบาลตำบลบางปะกง  บางปะกง 2542  สุขาภิบาลบางปะกง
4  เทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์  บางปะกง 2554  องค์การบริหารส่วนตำบลบางปะกง
5  เทศบาลตำบลบางผึ้ง  บางผึ้ง 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลบางผึ้ง
6  เทศบาลตำบลบางวัว  บางเกลือ, บางวัว, บางสมัคร 2542  สุขาภิบาลบางวัว
7  เทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์  บางวัว 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลบางวัว
8  เทศบาลตำบลบางสมัคร  บางสมัคร 2554  องค์การบริหารส่วนตำบลบางสมัคร
9  เทศบาลตำบลพิมพา  พิมพา 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลพิมพา
10  เทศบาลตำบลหอมศีล  หอมศีล 2542  เทศบาลตำบลบางเกลือ
 บ้านโพธิ์ 1  เทศบาลตำบลเทพราช  เกาะไร่, เทพราช 2542  สุขาภิบาลเทพราช
2  เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์  บ้านโพธิ์ 2542  สุขาภิบาลบ้านโพธิ์
3  เทศบาลตำบลลาดขวาง  ลาดขวาง 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลลาดขวาง
4  เทศบาลตำบลแสนภูดาษ  แสนภูดาษ 2554  องค์การบริหารส่วนตำบลแสนภูดาษ
 แปลงยาว 1  เทศบาลตำบลทุ่งสะเดา  แปลงยาว, วังเย็น 2542  สุขาภิบาลทุ่งสะเดา
2  เทศบาลตำบลแปลงยาว  แปลงยาว, วังเย็น 2542  สุขาภิบาลแปลงยาว
3  เทศบาลตำบลวังเย็น  วังเย็น 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น
4  เทศบาลตำบลหัวสำโรง  หัวสำโรง 2542  สุขาภิบาลหัวสำโรง
 พนมสารคาม 1  เทศบาลตำบลเกาะขนุน  เกาะขนุน 2542  สุขาภิบาลเกาะขนุน
2  เทศบาลตำบลเขาหินซ้อน  เขาหินซ้อน 2542  สุขาภิบาลเขาหินซ้อน
3  เทศบาลตำบลท่าถ่าน  ท่าถ่าน 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าถ่าน
4  เทศบาลตำบลบ้านซ่อง  บ้านซ่อง 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่อง
5  เทศบาลตำบลพนมสารคาม  พนมสารคาม 2542  สุขาภิบาลพนมสารคาม
 สนามชัยเขต 1  เทศบาลตำบลสนามชัยเขต  คู้ยายหมี 2542  สุขาภิบาลสนามชัยเขต

จังหวัดชลบุรี[แก้]

ในเขตจังหวัดชลบุรี มีเทศบาลตำบล 35 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อและ/หรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 เมืองชลบุรี 1  เทศบาลตำบลคลองตำหรุ  คลองตำหรุ 2542  สุขาภิบาลคลองตำหรุ
2  เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ  ดอนหัวฬ่อ 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัวฬ่อ
3  เทศบาลตำบลนาป่า  นาป่า 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า
4  เทศบาลตำบลบางทราย  บางทราย 2542  สุขาภิบาลบางทราย
5  เทศบาลตำบลเสม็ด  เสม็ด 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด
6  เทศบาลตำบลหนองไม้แดง  หนองไม้แดง 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้แดง
7  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ  ห้วยกะปิ 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยกะปิ
8  เทศบาลตำบลเหมือง  เหมือง 2554  องค์การบริหารส่วนตำบลเหมือง
 เกาะจันทร์ 1  เทศบาลตำบลเกาะจันทร์  เกาะจันทร์ 2542  สุขาภิบาลเกาะจันทร์
2  เทศบาลตำบลท่าบุญมี  ท่าบุญมี 2542  สุขาภิบาลท่าบุญมี
 เกาะสีชัง 1  เทศบาลตำบลเกาะสีชัง  ท่าเทววงษ์ 2542  สุขาภิบาลเกาะสีชัง
 บ่อทอง 1  เทศบาลตำบลธาตุทอง  ธาตุทอง 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุทอง
2  เทศบาลตำบลบ่อทอง  บ่อทอง, วัดสุวรรณ 2542  สุขาภิบาลบ่อทอง
 บางละมุง 1  เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย  ตะเคียนเตี้ย 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนเตี้ย
2  เทศบาลตำบลบางละมุง  บางละมุง, ตะเคียนเตี้ย, หนองปลาไหล 2542  สุขาภิบาลบางละมุง
3  เทศบาลตำบลโป่ง  โป่ง 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลโป่ง
4  เทศบาลตำบลหนองปลาไหล  หนองปลาไหล 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล
5  เทศบาลตำบลห้วยใหญ่  ห้วยใหญ่ 2542  สุขาภิบาลห้วยใหญ่
 บ้านบึง 1  เทศบาลตำบลบ้านบึง  บ้านบึง 2554  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
2  เทศบาลตำบลหนองชาก  หนองชาก 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชาก
3  เทศบาลตำบลหนองซ้ำซาก  หนองซ้ำซาก 2554  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองซ้ำซาก
4  เทศบาลตำบลหนองไผ่แก้ว  คลองกิ่ว, หนองไผ่แก้ว 2542  สุขาภิบาลหนองไผ่แก้ว
5  เทศบาลตำบลหัวกุญแจ  คลองกิ่ว 2542  สุขาภิบาลหัวกุญแจ
 พนัสนิคม 1  เทศบาลตำบลกุฎโง้ง  กุฎโง้ง 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลกุฎโง้ง
2  เทศบาลตำบลหมอนนาง  หมอนนาง 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลหมอนนาง
3  เทศบาลตำบลหัวถนน  หัวถนน 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน
 พานทอง 1  เทศบาลตำบลพานทอง  พานทอง 2542  สุขาภิบาลพานทอง
2  เทศบาลตำบลหนองตำลึง  หนองตำลึง  มาบโป่ง, หนองกะขะ 2542  สุขาภิบาลหนองตำลึง
 ศรีราชา 1  เทศบาลตำบลบางพระ  บางพระ 2542  สุขาภิบาลบางพระ
 สัตหีบ 1  เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว  บางเสร่ 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสร่
2  เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์  สัตหีบ 2551  เทศบาลตำบลสัตหีบ
3  เทศบาลตำบลเขาชีจรรย์  นาจอมเทียน 2554  องค์การบริหารส่วนตำบลนาจอมเทียน
4  เทศบาลตำบลนาจอมเทียน  นาจอมเทียน 2542  สุขาภิบาลนาจอมเทียน
5  เทศบาลตำบลบางเสร่  บางเสร่ 2542  สุขาภิบาลบางเสร่
 หนองใหญ่ 1  เทศบาลตำบลหนองใหญ่  หนองใหญ่ 2542  สุขาภิบาลหนองใหญ่

จังหวัดตราด[แก้]

ในเขตจังหวัดตราด มีเทศบาลตำบล 13 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อและ/หรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 เมืองตราด 1  เทศบาลตำบลชำราก  ชำราก 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน
2  เทศบาลตำบลตะกาง  ตะกาง 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลตะกาง
3  เทศบาลตำบลท่าพริกเนินทราย  ท่าพริก  เนินทราย 2542  เทศบาลตำบลท่าพริก
4  เทศบาลตำบลหนองเสม็ด  หนองเสม็ด 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสม็ด
 เกาะช้าง 1  เทศบาลตำบลเกาะช้าง  เกาะช้าง 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง
 เขาสมิง 1  เทศบาลตำบลเขาสมิง  เขาสมิง, ทุ่งนนทรี 2542  สุขาภิบาลเขาสมิง
2  เทศบาลตำบลแสนตุ้ง  แสนตุ้ง 2542  สุขาภิบาลแสนตุ้ง
 คลองใหญ่ 1  เทศบาลตำบลคลองใหญ่  คลองใหญ่ 2542  สุขาภิบาลคลองใหญ่
2  เทศบาลตำบลหาดเล็ก  หาดเล็ก 2542  สุขาภิบาลหาดเล็ก
 บ่อไร่ 1  เทศบาลตำบลบ่อพลอย  บ่อพลอย 2542  สุขาภิบาลบ่อพลอย
2  เทศบาลตำบลหนองบอน  หนองบอน 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน
 แหลมงอบ 1  เทศบาลตำบลน้ำเชี่ยว  น้ำเชี่ยว 2542  สุขาภิบาลน้ำเชี่ยว
2  เทศบาลตำบลแหลมงอบ  แหลมงอบ 2542  สุขาภิบาลแหลมงอบ

จังหวัดปราจีนบุรี[แก้]

ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี มีเทศบาลตำบล 12 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อและ/หรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 เมืองปราจีนบุรี 1  เทศบาลตำบลโคกมะกอก  โนนห้อม 2542  สุขาภิบาลโคกมะกอก
2  เทศบาลตำบลบ้านนาปรือ  เนินหอม 2542  สุขาภิบาลบ้านนาปรือ
 กบินทร์บุรี 1  เทศบาลตำบลกบินทร์  กบินทร์ 2500  สุขาภิบาลกบินทร์
2  เทศบาลตำบลเมืองเก่า  กบินทร์, เมืองเก่า 2542  สุขาภิบาลเมืองเก่า
3  เทศบาลตำบลสระบัว  ลาดตะเคียน 2542  สุขาภิบาลสระบัว
 นาดี 1  เทศบาลตำบลนาดี  นาดี, สำพันตา 2542  สุขาภิบาลนาดี
 บ้านสร้าง 1  เทศบาลตำบลบ้านสร้าง  บางกระเบา, บ้านสร้าง 2542  สุขาภิบาลบ้านสร้าง
 ประจันตคาม 1  เทศบาลตำบลประจันตคาม  ประจันตคาม 2542  สุขาภิบาลประจันตคาม
2  เทศบาลตำบลโพธิ์งาม  โพธิ์งาม 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์งาม
 ศรีมหาโพธิ 1  เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์  กรอกสมบูรณ์ 2542  สุขาภิบาลกรอกสมบูรณ์
2  เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ  ศรีมหาโพธิ, หนองโพรง 2542  สุขาภิบาลศรีมหาโพธิ
 ศรีมโหสถ 1  เทศบาลตำบลโคกปีบ  โคกปีบ 2542  สุขาภิบาลโคกปีบ

จังหวัดระยอง[แก้]

ในเขตจังหวัดระยอง มีเทศบาลตำบล 27 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อและ/หรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 เมืองระยอง 1