เทศบาลตำบลวิชิต

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา


เทศบาลตำบลวิชิต ครอบคลุมตำบลวิชิตซึ่งตำบลวิชิตเป็น 1 ใน 8 ตำบล ของอำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เดิมชื่อ "ตำบลระแงง" ได้รับการยกฐานะ เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2538 และได้จัดตั้งเป็น เทศบาลตำบลวิชิต ตามประกาศ กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2550

สำนักงานเทศบาลตำบลวิชิตตั้งอยู่บนถนนเจ้าฟ้าตะวันออก (บริเวณวัดเทพนิมิตร) เลขที่ 54/1 หมู่ที่ 1 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต อยู่ห่างจาก ที่ว่าการอำเภอเมืองภูเก็ต ประมาณ 4 กิโลเมตร อยู่ห่างจาก ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ประมาณ 5 กิโลเมตร เทศบาลตำบลวิชิตมีเนื้อที่ประมาณ 56 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 35,000 ไร่

อาณาเขตติดต่อ[แก้]

  • ทิศเหนือ : เทศบาลตำบลรัษฎา, เทศบาลเมืองกะทู้
  • ทิศใต้ :เทศบาลตำบลฉลอง,ทะเลอันดามัน
  • ทิศตะวันออก : เทศบาลนครภูเก็ต
  • ทิศตะวันตก : เทศบาลเมืองกะทู้

ภูมิประเทศ[แก้]

พื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นที่ราบลุ่ม ตั้งอยู่ระหว่าง ทะเลกับภูเขา โดยมีพื้นที่ที่ติดกับทะเล ใช้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ พื้นที่เนินเขา ใช้ทำการเกษตร พื้นที่ราบ ใช้เป็นที่อยู่อาศัย

ภูมิอากาศ[แก้]

ตั้งอยู่ในเขตภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน แต่อากาศไม่ร้อนจัด เนื่องจากอิทธิพลของทะเล มี 2 ฤดู คือ ฤดูฝน และฤดูร้อน

จำนวนหมู่บ้าน[แก้]

จำนวนหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลเต็มทั้งหมู่บ้าน 9 หมู่บ้าน ได้แก่

ประชากร[แก้]

ประชากรทั้งสิ้น 38,701 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 691.09 คน / ตารางกิโลเมตร