เทศบาลตำบลอุ้มผาง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เทศบาลตำบลอุ้มผาง
ด้านเหนือของเขตเทศบาลตำบลอุ้มผาง บริเวณสะพานข้ามลำห้วยมูเล่อ (ใช้ลำห้วยเป็นเขตของเทศบาล)
ด้านเหนือของเขตเทศบาลตำบลอุ้มผาง บริเวณสะพานข้ามลำห้วยมูเล่อ (ใช้ลำห้วยเป็นเขตของเทศบาล)
ทต.อุ้มผางตั้งอยู่ในจังหวัดตาก
ทต.อุ้มผาง
ทต.อุ้มผาง
พิกัด: 16°01′04.8″N 98°51′54.7″E / 16.018000°N 98.865194°E / 16.018000; 98.865194พิกัดภูมิศาสตร์: 16°01′04.8″N 98°51′54.7″E / 16.018000°N 98.865194°E / 16.018000; 98.865194
ประเทศ ไทย
จังหวัดตาก
อำเภออุ้มผาง
จัดตั้ง ● 28 ธันวาคม 2499 (สุขาภิบาลอุ้มผาง)
 ● 25 พฤษภาคม 2542 (ทต.อุ้มผาง)
พื้นที่
 • ทั้งหมด0.537 ตร.กม. (0.207 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (เดือนมีนาคม 2566)[1]
 • ทั้งหมด4,221 คน
 • ความหนาแน่น7,860.33 คน/ตร.กม. (20,358.2 คน/ตร.ไมล์)
รหัส อปท.05630801
ที่อยู่
สำนักงาน
หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวัฒนะ ตำบลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 63170
เว็บไซต์www.umphang.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

อุ้มผาง เป็นเทศบาลตำบลซึ่งมีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของหมู่ที่ 1 ของตำบลอุ้มผาง ในอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลอุ้มผางที่จัดตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2499[2] แล้วได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลใน พ.ศ. 2542[3] ในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 เขตเทศบาลมีประชากร 4,221 คน[4] และเป็นเขตเทศบาลในจังหวัดตากที่มีความหนาแน่นของประชากรมากที่สุด เป็นเทศบาลตำบลที่มีพื้นที่น้อยที่สุดเป็นอันดับ 3 ของประเทศไทย และเป็นเทศบาลที่มีพื้นที่น้อยที่สุดในจังหวัดตาก

พื้นที่เทศบาลตำบลอยู่บริเวณเขตศูนย์ราชการต่าง ๆ ในอำเภออุ้มผาง อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดตากประมาณ 247 กิโลเมตร อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 741 กิโลเมตรโดยเดินทางไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 จนถึงทางแยกเลี้ยวขวาเข้าสู่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 105 ไปอำเภอแม่สอดระยะทาง 84 กิโลเมตร ถึงทางแยกเข้าสู่ตัวอำเภอแม่สอด เลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1090 ไปจนถึงอำเภออุ้มผางระยะทาง 164 กิโลเมตร มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 0.537 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ทั้งหมด 336 ไร่ ด้านทิศใต้ของเขตเทศบาลมีลำห้วยอุ้มผาง และลำห้วยนาไหลผ่านเป็นแหล่งน้ำสำคัญ

อ้างอิง[แก้]

  1. ประชากรในเขตท้องถิ่นเทศบาลตำบลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก พ.ศ. 2565 โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย.
  2. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลอุ้มผาง กิ่งอำเภออุ้มผาง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 74 (10 ง): (ฉบับพิเศษ) 20-21. วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2500
  3. "พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 116 (9 ก): 1–4 – โดยทาง ให้บรรดาสุขาภิบาลตามกฎหมายว่าด้วยสุขาภิบาลที่มีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีฐานะเป็นเทศบาลตำบลตามกฎหมายว่าด้วยเทศบาลในพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ. วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542
  4. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [1] 2566. สืบค้น 24 มกราคม 2566.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]