อำเภอเกษตรวิสัย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อำเภอเกษตรวิสัย
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Kaset Wisai
คำขวัญ: 
เมืองเกษพัฒนา ทุ่งกุลาสดใส
ผ้าไหมสวยยิ่ง กู่กาสิงห์บ้านปลา
โสภานารี มากมีข้าวหอม
แผนที่จังหวัดร้อยเอ็ด เน้นอำเภอเกษตรวิสัย
แผนที่จังหวัดร้อยเอ็ด เน้นอำเภอเกษตรวิสัย
พิกัด: 15°39′24″N 103°34′48″E / 15.65667°N 103.58000°E / 15.65667; 103.58000
ประเทศ ไทย
จังหวัดร้อยเอ็ด
พื้นที่
 • ทั้งหมด870 ตร.กม. (340 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด97,439 คน
 • ความหนาแน่น112.00 คน/ตร.กม. (290.1 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 45150
รหัสภูมิศาสตร์4502
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอเกษตรวิสัย
ถนนปัทมานนท์ ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 45150
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เกษตรวิสัย เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดร้อยเอ็ด

ประวัติ[แก้]

ในอดีตเป็นชุมชนของขอมเก่าแก่มาแต่โบราณ มีหลักฐานโบราณวัตถุเป็นที่ปรากฏคือ กู่กาโดน ตั้งอยู่ในบริเวณวัดธาตุ กระทั่งปี 2416 อุปราชเหง้าแห่งเมืองสุวรรณภูมิ พร้อมบริวาร ได้นำผู้คนจากเมืองสุวรรณภูมิ จำนวน 4,800 คน มาตั้งเมืองเกษตรวิสัย ซึ่งได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม จากรัชกาลที่ 5 ให้อุปราชเหง้าเป็นเจ้าเมือง โดยพระราชทานนามว่า “พระศรีเกษตราวิชัย” และเป็นบ้านเมืองสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ต่อมาได้มีการเปลี่ยนชื่อเมืองเกษตรวิสัย เป็นอำเภอหนองแวง แต่ภายหลังได้กลับมาใช้ชื่อเกษตรวิสัยเหมือนเดิม เพราะถือว่าเป็นมงคลนาม

 • วันที่ 13 กันยายน 2492 โอนพื้นที่หมู่ 8 (ในขณะนั้น) ของตำบลป่ายาง อำเภอเกษตรวิสัย ไปตั้งเป็นหมู่ 14 ของตำบลป่าสังข์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน[1]
 • วันที่ 11 พฤศจิกายน 2495 ตั้งตำบลโนนสวรรค์ แยกออกจากตำบลกำแพง และตั้งตำบลบ้านฝาง แยกออกจากตำบลน้ำอ้อม[2]
 • วันที่ 28 พฤศจิกายน 2499 จัดตั้งสุขาภิบาลเกษตรวิสัย ในท้องที่บางส่วนของตำบลเกษตรวิสัย[3]
 • วันที่ 11 มิถุนายน 2506 แยกพื้นที่ตำบลบัวแดง ตำบลโพนสูง และตำบลโนนสวรรค์ อำเภอเกษตรวิสัย มาตั้งเป็น กิ่งอำเภอปทุมรัตต์ ขึ้นกับอำเภอเกษตรวิสัย[4]
 • วันที่ 28 มกราคม 2507 ตั้งตำบลดงครั่งใหญ่ แยกออกจากตำบลกำแพง[5]
 • วันที่ 27 กรกฎาคม 2508 ยกฐานะจากกิ่งอำเภอปทุมรัตต์ อำเภอเกษตรวิสัย เป็น อำเภอปทุมรัตต์[6]
 • วันที่ 6 พฤษภาคม 2518 ตั้งตำบลกู่กาสิงห์ แยกออกจากตำบลเมืองบัว[7]
 • วันที่ 21 ตุลาคม 2531 ตั้งตำบลโนนสว่าง แยกออกจากตำบลเหล่าหลวง[8]
 • วันที่ 9 ตุลาคม 2535 ตั้งตำบลทุ่งทอง แยกออกจากตำบลกำแพง[9]
 • วันที่ 17 กันยายน 2536 ตั้งตำบลดงครั่งน้อย แยกออกจากตำบลดงครั่งใหญ่[10]
 • วันที่ 28 ธันวาคม 2536 จัดตั้งสุขาภิบาลกู่กาสิงห์ ในท้องที่บางส่วนของตำบลกู่กาสิงห์[11]
 • วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ยกฐานะจากสุขาภิบาลเกษตรวิสัย และสุขาภิบาลกู่กาสิงห์ เป็นเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย และเทศบาลตำบลกู่กาสิงห์ ตามลำดับ
 • วันที่ 26 กันยายน 2562 แยกหมู่บ้าน บ้านเขวาหรดี หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งทอง จัดตั้งเป็นหมู่บ้านใหม่อีก 1 หมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้านเขวาสามัคคี โดยตั้งเป็นหมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งทอง[12]

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอเกษตรวิสัยตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอเกษตรวิสัยแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 13 ตำบล 177 หมู่บ้าน

ตำบลของอำเภอเกษตรวิสัย
ลำดับ อักษรไทย อักษรโรมัน หมู่บ้าน ประชากร [a] [13]
1 เกษตรวิสัย Kaset Wisai 18 15,904
2 เมืองบัว Mueang Bua 13 8,486
3 เหล่าหลวง Lao Luang 15 7,116
4 สิงห์โคก Sing Khok 13 7,235
5 ดงครั่งใหญ่ Dong Khrang Yai 13 6,240
6 บ้านฝาง Ban Fang 17 6,047
7 หนองแวง Nong Waeng 15 7,890
8 กำแพง Kamphaeng 12 6,481
9 กู่กาสิงห์ Ku Ka Sing 13 9,334
10 น้ำอ้อม Nam Om 9 5,010
11 โนนสว่าง Non Sawang 14 5,241
12 ทุ่งทอง Thung Thong 10[b] 5,652
13 ดงครั่งน้อย Dong Khrang Noi 14 7,506
รวม 175 98,142
 1. ข้อมูลวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562
 2. ตำบลทุ่งทอง มีการจัดตั้งหมู่บ้านใหม่ บ้านเขวาสามัคคี หมู่ที่ 10 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอเกษตรวิสัยประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลเกษตรวิสัย
 • เทศบาลตำบลกู่กาสิงห์ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลกู่กาสิงห์
 • เทศบาลตำบลเมืองบัว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเมืองบัวทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรวิสัย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเกษตรวิสัย (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าหลวง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเหล่าหลวงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์โคก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสิงห์โคกทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดงครั่งใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดงครั่งใหญ่ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านฝางทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองแวงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกำแพงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกู่กาสิงห์ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลกู่กาสิงห์)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลน้ำอ้อมทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโนนสว่างทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทุ่งทองทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดงครั่งน้อย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดงครั่งน้อยทั้งตำบล

โรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอ[แก้]

ชาวอำเภอเกษตรวิสัยที่มีชื่อเสียง[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. [1]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตตำบลและเขตอำเภอในท้องที่อำเภอเกษตรวิสัย และอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
 2. [2]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ด อำเภอแวง และอำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
 3. [3]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
 4. [4] เก็บถาวร 2012-03-24 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งท้องที่การปกครองอำเภอเกษตรวิสัยตั้งเป็นกิ่งอำเภอ
 5. [5]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอเกษตรวิสัย และอำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
 6. [6] เก็บถาวร 2008-10-01 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนพระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอศรีสวัสดิ์ อำเภอสังขละบุรี อำเภอท่าคันโท อำเภอดอกคำใต้ อำเภอแม่ใจ อำเภอจุน อำเภอขามทะเลสอ อำเภอไพศาลี อำเภอท่าวังผา อำเภอบ้านกรวด อำเภอเด่นชัย อำเภอปทุมรัตน์ อำเภอกะเปอร์ อำเภออากาศอำนวย อำเภอดอนเจดีย์ อำเภอจอมพระ และอำเภอสามโก้ พ.ศ. ๒๕๐๘
 7. [7]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ด และอำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
 8. [8]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอเกษตรวิสัย อำเภอสุวรรณภูมิ อำเภอเสลภูมิ และอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
 9. [9]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเกษตรวิสัย และอำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด
 10. [10]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอเกษตรวิสัยและอำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
 11. [11]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
 12. [12]ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ตั้งและกำหนดเขตหมู่บ้าน [อำเภอเกษตรวิสัย]
 13. กระทรวงสาธารณสุข (1 มกราคม 2562). "จำนวนประชากรทะเบียนราษฏร์ ย้อนหลัง 3 ปี". hdcservice.moph.go.th. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-05-08. สืบค้นเมื่อ 30 กันยายน 2562. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)