เทศบาลตำบลเวียงฝาง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เทศบาลตำบลเวียงฝาง
ตราอย่างเป็นทางการของเทศบาลตำบลเวียงฝาง
ตรา
ประเทศ ไทย
จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอฝาง
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีนายฐานิศ กมลรัตนา
พื้นที่
 • ทั้งหมด2.714 ตร.กม. (1.048 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2551)
 • ทั้งหมด7,635 คน
 • ความหนาแน่น2,813.19 คน/ตร.กม. (7,286.1 คน/ตร.ไมล์)
รหัส อปท.05500902
ที่อยู่
สำนักงาน
ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์0 534 52011
เว็บไซต์wiangfang.tombon.net
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลตำบลเวียงฝาง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภทเทศบาลตำบล ในพื้นที่อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ครอบคลุมพื้นที่ของตัวอำเภอฝาง เป็นเมืองเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ และเป็นเมืองศูนย์กลางทางตอนเหนือของจังหวัดเชียงใหม่

อาคารเทศบาลตำบลเวียงฝาง
บริเวณหน้าโรงเรียนรังษีวิทยา
หน้าที่ว่าการอำเภอฝาง

ประวัติ[แก้]

เทศบาลตำบลเวียงฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ได้เปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเวียงฝาง เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 เทศบาลตำบลเวียงฝาง ตั้งอยู่ เลขที่ 4 หมู่ 14 ตำบลเวียงฝาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปทางทิศเหนือระยะทาง 152 กิโลเมตร มีพื้นที่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 470 เมตร มีพื้นที่การปกครอง 2.714 ตร.กม

อาณาเขต[แก้]

 • ทิศตะวันตก หลักเขตที่ 1 ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ติดต่อกับ หมู่ที่ 7 บ้านแม่ใจ ตำบลเวียง
 • ทิศเหนือ หลักเขตที่ 2 และหลักเขตที่ 3 ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ติดต่อกับ หมู่ที่ 4 ตำบลเวียง
 • ทิศตะวันออก หลักเขตที่ 4 ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 ติดต่อกับ หมู่ที่ 6 ตำบลเวียง
 • ทิศใต้ หลักเขตที่ 5 และหลักเขตที่ 6 ตั้งอยู่ หมู่ที่ 9 ติดต่อกับ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 10 ต.สันทราย

ชุมชนและการตั้งถิ่นฐาน[แก้]

มีการตั้งบ้านเรือนรวมกันเป็นกลุ่มก้อนกันอย่างหนาแน่น ตามเส้นทางคมนาคมสายหลักและสายรองรวมทั้งถนนและซอยภายในชุมชนศูนย์กลางของชุมชนจะอยู่บริเวณตอนกลางของชุมชน ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์ราชการ สถานศึกษารวมทั้งตลาดสด ซึ่งมีอาคารพาณิชย์กระจาย ตัวอย่างต่อเนื่องบริเวณสองฝั่งถนนสายหลักภายในชุมชนไปจนสุดเขตเทศบาล โดยมีพื้นที่พักอาศัยกระจายตัวอยู่ตามพื้นที่ตอนใน ซึ่งเป็น ถนนซอยของชุมชน การขยายตัวของชุมชนจะกระจายตัวไปตามเส้นทางคมนาคมส่วนใหญ่บริเวณตอนกลางและตอนเหนือจะมีการเกาะตัวของชุมชนต่อเนื่องออกไปถึงบริเวณนองเขตเทศบาล ส่วนตอนใต้จะมีการขยายตัวเฉพาะบริเวณสองฝั่งถนนของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107 เนื่องจากยังไม่มีโครงข่ายระบบถนนเกิดขึ้น กิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่จะเป็นกิจการค้าขาย การพาณิชย์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมการบริการให้กับชุมชนโดยรอบ นอกจากนี้ชุมชนเทศบาลตำบลเวียงฝางมีการขยายตัวของพื้นที่พักอาศัยในลักษณะบ้านจัดสรรเกิดขึ้นในหลายพื้นที่เพื่อรองรับรับความต้องการที่อยู่อาศัยของประชาชนเขตเทศบาลตำบลเวียงฝางในอนาคต

เขตการปกครอง[แก้]

ในเขตการปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลเวียงฝาง) มีหมู่บ้านอยู่ด้วยกัน 5 หมู่บ้าน และชุมชนอยู่ด้วยกัน 12 ชุมชน ดังนี้

หมู่บ้าน[แก้]

 1. หมู่ที่ 2
 2. หมู่ที่ 3
 3. หมู่ที่ 4
 4. หมู่ที่ 5
 5. หมู่ที่ 9

ชุมชน[แก้]

 1. ชุมชนต้นหนุน
 2. ชุมชนปัณณาราม
 3. ชุมชนแจ่งหัวริน
 4. ชุมชนพระนางสามผิว
 5. ชุมชนสวนดอก
 6. ชุมชนเจดีย์งาม
 7. ชุมชนป่าบง
 8. ชุมชนเทพอำนวย
 9. ชุมชนต้นฮ่าง
 10. ชุมชนสันป่าไหน่
 11. ชุมชนไผ่ล้อม
 12. ชุมชนไผ่ทอง (เพิ่มขึ้นมาใหม่อีกหนึ่งชุมชน)

อ้างอิง[แก้]