เทศบาลตำบลหนองสองห้อง (จังหวัดหนองคาย)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ระวังสับสนชื่อบทความคล้ายกัน เทศบาลตำบลหนองสองห้อง

เทศบาลตำบลหนองสองห้อง (จังหวัดหนองคาย)
คำขวัญ: “ประชาชนเขตเทศบาลตำบลหนองสองห้อง มีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายประหยัด อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับข้อจำกัดทางธรรมชาติ มีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน เพื่อยกระดับ คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น พัฒนาเมืองท่องเที่ยวและสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง”
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีนายธนวัต หล่มศรี
ประชากร (2556)
 • ทั้งหมด5,483
โทรศัพท์0-4249-5101
เว็บไซต์http://www.nong2hong.org
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลตำบลหนองสองห้อง เป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นแห่งหนึ่งตั้งอยู่ในบริเวณทิศตะวันตกของ ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย อยู่ห่างจากตัวเมืองหนองคายลงไปทางทิศใต้ ประมาณ 12 กิโลเมตร

ประวัติความเป็นมาเทศบาลตำบลหนองสองห้อง[แก้]

เทศบาลตำบลหนองสองห้อง เดิมเป็นสุขาภิบาลหนองสองห้องตามประกาศกระทรวงมหาดไทยจัดตั้งสุขาภิบาลหนองสองห้อง เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2525 ประกาศราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 99 ตอนที่ 69 หน้าที่ 1648-1651 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2525 และได้รับยกฐานะตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

เทศบาลตำบลหนองสองห้อง ตั้งอยู่เลขที่ 345 หมู่ที่ 8 ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย อยู่ห่างจากจังหวัดหนองคายไปทางทิศใต้ ประมาณ 12 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 อุดรธานี – หนองคาย มีอาณาเขต ดังนี้

  • ทิศเหนือ จรด อบต.หนองกอมเกาะ และ อบต.ค่ายบกหวาน
  • ทิศตะวันออก จดองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน
  • ทิศใต้ จรดอำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย
  • ทิศตะวันตก จดองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน, องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุบังพวน

เขตการปกครอง[แก้]

เทศบาลตำบลหนองสองห้อง มีเขตพื้นที่อยู่ในตำบลค่ายบกหวาน มี 7 หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลหนองสองห้อง
หมู่บ้าน หมู่ที่
1. บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 6
2. บ้านดงสำราญ หมู่ที่ 8
3. บ้านป่าบาก-สะพานขาว หมู่ที่ 10
4. บ้านหนองสองห้องใหญ่ หมู่ที่ 11
5. บ้านค่ายนคร หมู่ที่ 12
6. บ้านโพธิ์เงิน หมู่ที่ 13
7. บ้านอนามัย หมู่ที่ 14
8. ทะเบียนบ้านกลาง หมู่ที่ 77,78