วิกิพีเดีย:ดิสคอร์ด

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ดิสคอร์ดคือโปรแกรมประยุกต์สำหรับการสนทนาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งใช้งานได้ในทั้งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พกพา เซิร์ฟเวอร์ดิสคอร์ดมีทั้งช่องข้อความและช่องเสียงที่ใช้สำหรับการสนทนาตามเวลาจริง (real-time) และสามารถแบ่งปันสื่อรูปแบบต่าง ๆ ให้กับสมาชิกของเซิร์ฟเวอร์นั้นได้

เซิร์ฟเวอร์ดิสคอร์ดแรกของชุมชนวิกิมีเดียอย่างไม่เป็นทางการที่ใช้ภาษาอังกฤษ ได้รับการจัดตั้งโดยชาววิกิพีเดียที่ใช้งานดิสคอร์ดในช่วงเวลาดังกล่าวในปี 2559 โดยอิงแนวปฏิบัติตามกฎของการใช้ช่องไออาร์ซี (IRC) หลังจากนั้นในชุมชนภาษาอื่นเริ่มมีการจัดตั้งเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ภาษาเฉพาะสำหรับชุมชนตามลำดับ เซิร์ฟเวอร์ภาษาไทยได้รับการจัดตั้งตามข้อเสนอของชุมชนวิกิมีเดียในปี 2563 การใช้งานเซิร์ฟเวอร์กำหนดให้แต่ละบัญชีต้องใช้อีเมลในการยืนยันเพื่อให้สามารถเข้าร่วมการสนทนา ในเซิร์ฟเวอร์มีการแบ่งช่องออกเป็นหลายหัวข้อตามความสนใจของชุมชนและความเฉพาะเรื่องของหัวข้อ

สามารถเข้าร่วมเซิร์ฟเวอร์ผ่านลิงก์เชิญโดยคลิกปุ่มด้านล่าง:

เข้าร่วมเซิร์ฟเวอร์

ดิสคอร์ดของชุมชนวิกิมีเดียเกี่ยวข้องอะไรกับวิกิพีเดีย

มูลนิธิวิกิมีเดียไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุมดิสคอร์ดของชุมชนวิกิมีเดีย ดิสคอร์ดเป็นโครงการที่ดำเนินการโดยข้อตกลงของเหล่าอาสาสมัครด้วยกันเอง เซิร์ฟเวอร์นี้ถูกตั้งขึ้นโดยผู้ใช้ในโครงการวิกิมีเดีย (รวมถึงวิกิพีเดีย) เพื่อเป็นสถานที่สำหรับให้ชาววิกิมีเดียพูดคุยและแบ่งปันข้อมูล การดำเนินการในเซิร์ฟเวอร์นี้เป็นไปอย่างไม่เป็นทางการและเหล่าผู้ใช้ควรทราบว่าใครก็ตามที่เข้าร่วมเซิร์เวอร์สามารถอ่านการพูดคุยภายในดิสคอร์ดได้

แนวปฏิบัติ

เซิร์ฟเวอร์มีไว้สำหรับพูดคุยประเด็นเกี่ยวกับวิกิพีเดียและโครงการที่เกี่ยวข้อง แต่ละช่องจะแสดงชื่อหัวข้อให้ติดตาม เช่น #วิกิพีเดีย จะมุ่งเน้นเกี่ยวกับบทความสารานุกรมในวิกิพีเดียภาษาไทยหรือ #วิกิพจนานุกรม จะมุ่งเน้นไปที่คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับวิกิพจนานุกรม วิกิมีเดียสนับสนุนให้มีเสรีภาพในการพูด (free speech) แต่ข้อความบางอย่างอาจเป็นการรบกวนหรือไม่เกี่ยวข้องกับช่องที่มีอยู่ ด้วยเหตุนี้ช่อง #นอกประเด็น จึงมีไว้สำหรับการพูดคุยที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่มีอยู่

โปรดเข้าใจว่าดิสคอร์ดเป็นพื้นที่สาธารณะและทุกคนสามารถดูประวัติประวัติการพูดคุยย้อนหลังได้ หากต้องการวิจารณ์ผู้ใช้ควรดำเนินการทางข้อความส่วนตัวแทนเพื่อไม่สร้างความอึดอัดใจต่อสมาชิกในชุมชนและระมัดระวังคำพูดว่าจะกระทบผู้อื่นหรือไม่

พฤติกรรมทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยง

 1. ดูหมิ่น ว่าร้าย คุกคาม โจมตีหรือแสดงความก้าวร้าวต่อผู้อื่น รวมทั้งใช้คำหยาบคายหรือสบถในการพูดคุยเกินควร
 2. เผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นหรือพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวเกินควร
 3. แจ้งคำขอในโครงการวิกิมีเดียซึ่งไม่ใช่สถานที่ดำเนินการ เช่น ลบหน้า บล็อกผู้ใช้ ฯลฯ
 4. เชิญชวนเพื่อลงคะแนนหรือหาเสียง เช่น เสนอบทความคัดสรรประจำเดือน เสนอชื่อเพื่อเป็นผู้ดูแล ฯลฯ
 5. ส่งข้อความ ภาพ ลิงก์หรืออื่น ๆ ที่เป็นการโฆษณา ละเมิดกฎหมายหรือเป็นการรบกวนชุมชน
 6. ให้บอตส่งข้อความในช่องที่ไม่ได้รับอนุญาต
 7. ตั้งชื่อเล่นด้วยคำหยาบคายหรือทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิด
 8. ใช้ฟังชันกล่าวถึง (ping) ผู้ควบคุมเพื่อแจ้งปัญหาที่ไม่สำคัญบ่อยครั้ง
 9. หากไม่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงหรือพัฒนาเนื้อหา ห้ามพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นทางการเมืองและสถาบันกษัตริย์ไทยบนดิสคอร์ดเพื่อความปลอดภัยของสมาชิกในชุมชน
 10. สิ่งใดก็ตามที่อาจละเมิดหลักเกณฑ์หรือข้อกำหนดในการให้บริการของดิสคอร์ด

ทั้งนี้ ขอให้ใช้สามัญสำนึกขณะใช้งานเซิร์ฟเวอร์ด้วย ผู้ควบคุมขอสงวนสิทธิห้ามผู้ใดใช้เซิร์ฟเวอร์ได้ตามดุลยพินิจ

การจัดการช่อง

สมาชิกชุมชนที่ได้รับบทบาทผู้ใช้ยืนยันแล้วมีสิทธิในการสร้างความเห็นพ้องโดยสมควรและแจ้งคำขอเพื่อจัดการช่องในเซิฟเวอร์ได้ ดังนี้

 • การเปิดช่องใหม่ สมาชิกชุมชนดำเนินการแจ้งคำขอเปิดช่องใหม่ที่ "แจ้งผู้ควบคุม" หากเห็นว่าการเปิดช่องใหม่มีความเหมาะสมและมีความเห็นพ้องที่เพียงพอ ผู้ควบคุมจะดำเนินการเปิดช่องใหม่ขึ้นตามคำขอ
 • การปิดช่อง ผู้ควบคุมดำเนินการปิดช่องเมื่อไม่มีการใช้งานใน 6 เดือน หรือความเห็นพ้องจากชุมชนดิสคอร์ด

การจัดการผู้ใช้

ในดิสคอร์ด ผู้ควบคุมมีสิทธิในการดำเนินการเพื่อจัดการผู้ใช้ที่กระทำการละเมิดแนวปฏิบัติการใช้งานของเซิร์ฟเวอร์ ระดับขั้นของการจัดการผู้ใช้เรียงตามความเข้มงวดจากน้อยไปมากดังนี้

 • แจ้งเตือน
 • ปิดเสียง (mute) ผู้ใช้สามารถอ่านได้อย่างเดียวในช่องที่เข้าถึงได้
 • เตะ (kick) ปลดสมาชิกออกจากเซิร์ฟเวอร์และสามารถกลับเข้ามาใหม่ได้
 • แบน (ban) ปลดสมาชิกออกจากเซิร์ฟเวอร์และไม่สามารถมาเข้าใหม่ได้

โดยทั่วไปการจัดการผู้ใช้จะดำเนินการตามลำดับประกอบด้วย

 1. ความผิดครั้งแรก: แจ้งเตือน
 2. ความผิดครั้งที่สอง: แจ้งเตือนและปิดเสียง 1 วัน
 3. ความผิดครั้งที่สาม: แจ้งเตือนและปิดเสียง 3 วัน
 4. ความผิดครั้งที่สี่: แจ้งเตือน ปิดเสียง 7 วันและเตะออกจากเซิร์ฟเวอร์ ผู้ใช้ที่เคยยืนยันตัวตนก่อนหน้าเมื่อกลับเข้ามาใหม่จำเป็นต้องยืนยันตัวตนอีกครั้ง
 5. ความผิดครั้งที่ห้า: แบนไม่มีกำหนด

ผู้ควบคุมอาจใช้ดุลยพินิจนอกเหนือการดำเนินการตามลำดับข้างต้นตามความเหมาะสมและอาจพิจารณาแบนทันทีเมื่อผู้ใช้กระทำการละเมิดแนวปฏิบัติอย่างรุนแรง (ใช้คำหยาบคาย ส่งโฆษณา ฯลฯ) โดยไม่ต้องมีการแจ้งเตือนล่วงหน้า

การใช้งาน

ดิสคอร์ดสามารถดาวน์โหลดเพื่อใช้งานทั้งในไมโครซอฟท์ วินโดวส์ แมคโอเอส ลินุกซ์ ไอโอเอสและแอนดรอยด์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและสามารถใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่โดยไม่ต้องดาวน์โหลด คุณสามารถเข้าร่วมเซิร์ฟเวอร์ผ่านลิงก์คำเชิญด้านบน เมื่อเข้าร่วมแล้วผู้ใช้สามารถย้อนกลับไปที่ไซต์ดิสคอร์ดหรือเปิดไคลเอนต์ที่ต้องการได้

การยืนยันตัวตน

โดยทั่วไปผู้ใช้ทุกคนที่มีบัญชีดิสคอร์ดสามารถใช้งานเซิร์ฟเวอร์ได้โดยไม่จำเป็นต้องลงทะเบียน (สมัครบัญชีผู้ใช้) และไม่จำเป็นต้องมีบัญชีในวิกิพีเดีย แต่เพื่อความปลอดภัยและการป้องกันการก่อกวนหรือสแปมของสมาชิก ผู้ที่มีบัญดิสคอร์ดจำเป็นต้องมีอีเมลผูกกับบัญชีดิสคอร์ดนั้น ๆ และต้องยอมรับกฎแนะข้อปฏิบัติต่าง ๆ ซึ่งจะแสดงเมื่อเข้าเซิร์ฟเวอร์เป็นครั้งแรกก่อน จึงจะสามารถเข้าร่วมในเซิร์ฟเวอร์ได้

อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ดังกล่าวจะสามารถพูดคุยได้เฉพาะในระดับทั่วไปเท่านั้น (ตามรายละเอียดการเข้าถึงช่องด้านล่าง) ซึ่งจำกัดและอาจไม่ตรงตามหัวเรื่องที่คุณต้องการ

หากต้องการเข้าถึงช่องที่เหลือ โปรดพิมพ์ .auth และส่งในช่อง #ทั่วไป แล้วคุณจะได้รับข้อความส่วนตัว (Direct message; DM) จาก WikiAuthBot#1556 ซึ่งมีลิงก์สำหรับยืนยันและจับคู่กับบัญชีวิกิพีเดีย หลังจากกดที่ลิงก์แล้วคุณจะถูกนำมาที่วิกิพีเดียและมีหน้าต่างสำหรับยืนยัน ให้กด "ตกลง" บอตจะเพิ่มบทบาทผู้ใช้ยืนยันแล้วและจะมีช่องอื่น ๆ แสดงขึ้นมาโดยอัตโนมัติ ในหลายกรณีผู้ควบคุมจะตั้งชื่อใหม่ (เฉพาะในเซิร์ฟเวอร์นี้) ให้คุณเพื่อให้สนทนากับผู้ใช้อื่นสะดวกขึ้น อ่านเพิ่มที่ #ชื่อผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้

ในการใช้งานดิสคอร์ดของวิกิมีเดียภาษาไทยไม่จำเป็นต้องใช้ชื่อผู้ใช้บนวิกิพีเดียเพื่อตั้งเป็นชื่อเล่นบนเซอร์เวอร์แต่อย่างใด แต่เมื่อมีการเชื่อมโยงบัญชีเข้ากับบัญชีวิกิพีเดียครั้งแรก ผู้ดูแลมักจะเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ให้เพื่อความสะดวกในการสนทนา แต่อย่างไรก็ตามคุณสามารถเปลี่ยนได้เช่นเดิม แต่งดการปลอมตัวเป็นบุคคลอื่นหรือจงใจให้เกิดความเข้าใจผิด

ช่อง

ปัจจุบันมีช่องสำหรับหัวข้อต่อไปนี้

ช่อง วัตถุประสงค์ ทั่วไป ผู้ใช้ยืนยันแล้ว ผู้ควบคุม
#ข้อมูล แสดงข้อมูลเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์รวมถึงประกาศต่าง ๆ (เช่น กฎการใช้งานเบื้องต้น) ขอแนะนำให้ผู้ใช้อย่าปิดเสียงช่องนี้เพราะหากมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงกฎจะถูกประกาศในช่องนี้
อ่านเท่านั้น
อ่านเท่านั้น
 สำเร็จ
#ปูมยืนยัน รายงานเมื่อผู้ใช้ได้รับการยืนยันตัวตนโดย WikiAuthBot
อ่านเท่านั้น
 สำเร็จ
#สั่งบอต รันคำสั่งบอต เช่น .whois ของ WikiAuthBot โปรดงดการพูดคุยในช่องนี้
 สำเร็จ
 สำเร็จ

ช่องกระดานประกาศเซิร์ฟเวอร์

ช่องสำหรับการประกาศและประสานงานกับผู้ควบคุมเซิร์ฟเวอร์โดยไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของโครงการวิกิมีเดีย

ช่อง วัตถุประสงค์ ทั่วไป ผู้ใช้ยืนยันแล้ว ผู้ควบคุม
#ประกาศจากผู้ควบคุม ประกาศเรื่องภายในเซิฟเวอร์ ช่องนี้อ่านได้อย่างเดียว
อ่านเท่านั้น
อ่านเท่านั้น
 สำเร็จ
#แจ้งผู้ควบคุม แจ้งขอความช่วยเหลือและรายงานปัญหาต่อผู้ควบคุม รวมถึงการแจ้งขอปิด/เปิดช่องใหม่
 สำเร็จ
 สำเร็จ

ช่องพูดคุย

ช่องสำหรับพูดคุยถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวิกิมีเดียในทุกโครงการโดยแบ่งตามหัวข้อการพูดคุยดังนี้

ช่อง วัตถุประสงค์ ทั่วไป ผู้ใช้ยืนยันแล้ว ผู้ควบคุม
#ทั่วไป พูดคุยเกี่ยวกับหัวข้อทั่วไปในโครงการวิกิมีเดีย ผู้ใช้ที่ยังไม่ยืนยันตัวตนจะมาที่นี่เป็นอันดับแรก
 สำเร็จ
 สำเร็จ
 สำเร็จ
#เทคนิค พูดคุยเกี่ยวกับหัวข้อทางเทคนิค เช่น มีเดียวิกิ มอดูล แม่แบบ ตัวกรองการแก้ไข ฯลฯ
 สำเร็จ
 สำเร็จ
#ไฟล์สื่อ พูดคุยเกี่ยวกับไฟล์สื่อ เช่น การใส่ภาพ การอัปโหลดไฟล์ สัญญาอนุญาต ฯลฯ
 สำเร็จ
 สำเร็จ
#ภาษา พูดคุยเกี่ยวกับการแปล การทับศัพท์และการใช้ภาษาอื่น ๆ
 สำเร็จ
 สำเร็จ
#embassy การพูดคุยสำหรับผู้ใช้ที่ไม่ใช้ภาษาไทย (for communication in other languages.)
 สำเร็จ
 สำเร็จ
 สำเร็จ
#นอกประเด็น การพูดคุยถึงเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้ออื่น คุณสามารถปิดเสียงช่องนี้ได้ถ้าคุณต้องการ
 สำเร็จ
 สำเร็จ

ช่องโครงการวิกิมีเดีย

ช่องสำหรับพูดคุยแบ่งตามโครงการของวิกิมีเดียดังนี้

ช่อง วัตถุประสงค์ ทั่วไป ผู้ใช้ยืนยันแล้ว ผู้ควบคุม
#วิกิพีเดีย หัวข้อเฉพาะเกี่ยวกับวิกิพีเดีย
 สำเร็จ
 สำเร็จ
#วิกิพจนานุกรม หัวข้อเฉพาะเกี่ยวกับวิกิพจนานุกรม
 สำเร็จ
 สำเร็จ
#วิกิตำรา หัวข้อเฉพาะเกี่ยวกับวิกิตำรา
 สำเร็จ
 สำเร็จ
#วิกิคำคม หัวข้อเฉพาะเกี่ยวกับวิกิคำคม
 สำเร็จ
 สำเร็จ
#วิกิซอร์ซ หัวข้อเฉพาะเกี่ยวกับวิกิซอร์ซ
 สำเร็จ
 สำเร็จ
#อินคิวเบเตอร์ หัวข้อเฉพาะเกี่ยวกับโครงการวิกิพี่น้องในภาษาไทยที่ยังไม่ได้ถูกตั้งขึ้น หรือยุบลงไปแล้ว ได้แก่ วิกิข่าว วิกิวิทยาลัย และวิกิท่องเที่ยว
 สำเร็จ
 สำเร็จ

ช่ององค์กร

ช่องสำหรับคณะ (chapter) กลุ่มผู้ใช้ (user group) หรือความร่วมมือต่าง ๆ ของมูลนิธิวิกิมีเดีย

ช่อง วัตถุประสงค์ ทั่วไป ผู้ใช้ยืนยันแล้ว ผู้ควบคุม
#วิกิมีเดียประเทศไทย วิกิมีเดียประเทศไทย
 สำเร็จ
 สำเร็จ

ช่องหน้าใหม่

ช่องแสดงการสร้างหน้าใหม่ในวิกิพีเดียภาษาไทยในรูปแบบป้อน (feed) ดำเนินการโดย WikiBot

ช่อง วัตถุประสงค์ ทั่วไป ผู้ใช้ยืนยันแล้ว ผู้ควบคุม
#วิกิพีเดีย-บทความ บทความล่าสุดในวิกิพีเดีย
อ่านเท่านั้น
อ่านเท่านั้น
 สำเร็จ
#วิกิพีเดีย-ฉบับร่าง ฉบับร่างล่าสุดในวิกิพีเดีย
อ่านเท่านั้น
อ่านเท่านั้น
 สำเร็จ

ช่องบำรุงรักษา

ช่องต่อไปนี้สามารถเข้าถึงได้เฉพาะผู้ควบคุมเท่านั้น

ช่อง วัตถุประสงค์ ทั่วไป ผู้ใช้ยืนยันแล้ว ผู้ควบคุม
#ควบคุมดูแล พูดคุยถึงปัญหาเกี่ยวกับการดูแลเซิร์ฟเวอร์
 สำเร็จ
#ปูมเซิร์ฟเวอร์ บันทึกการกระทำต่าง ๆ ในเซิร์ฟเวอร์โดยทั้งผู้ใช้และผู้ควบคุมเอง เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินการต่าง ๆ ที่อาจไม่อยู่ในขอบเขตของบันทึกของตัวดิสคอร์ด (audit logs)
 สำเร็จ
#ปูมเซิร์ฟเวอร์สำรอง สำเนาบันทึกการกระทำต่าง ๆ ในเซิร์ฟเวอร์โดยทั้งผู้ใช้และผู้ควบคุมเอง เพื่อป้องกันการตกหล่นของการกระทำต่าง ๆ
 สำเร็จ
#modcommand การรันคำสั่งในการจัดการผู้ใช้ผ่าน Carl-bot
 สำเร็จ

ช่องเสียง

ช่องสำหรับพูดคุยด้วยคุณสมบัติช่องเสียง (Voice channel) ของดิสคอร์ด

ช่อง วัตถุประสงค์ ทั่วไป ผู้ใช้ยืนยันแล้ว ผู้ควบคุม
#อภิปราย-ข้อความ ช่องสำหรับส่งข้อความที่เกี่ยวข้องกับหัวข้ออภิปรายเกี่ยวกับโครงการวิกิมีเดียที่กำลังดำเนินอยู่
 สำเร็จ
 สำเร็จ
 สำเร็จ
#สังสรรค์-ข้อความ ช่องสำหรับส่งข้อความที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อการสังสรรค์ที่กำลังดำเนินอยู่
 สำเร็จ
 สำเร็จ
 สำเร็จ
อภิปราย ช่องเสียงสำหรับการอภิปรายเรื่องเกี่ยวกับโครงการวิกิมีเดีย โดยจะจัดเป็นวาระ และเฉพาะเมื่อมีเรื่องที่จะอภิปรายและกำหนดการชัดเจน โดยจะพยายามจัดในวันเสาร์ของสัปดาห์ที่มีวาระ
 สำเร็จ
 สำเร็จ
 สำเร็จ
สังสรรค์ ช่องเสียงสำหรับการพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับความบันเทิงหรือสันทนาการ โดยผู้จัดจะต้องกำหนดหัวข้อที่จะนำมาพูดคุยอย่างชัดเจน ไม่จำกัดวันหรือเวลาในการจัด
 สำเร็จ
 สำเร็จ
 สำเร็จ

ช่องเวที

ช่องสำหรับพูดคุยด้วยคุณสมบัติเวที (Stage) ของดิสคอร์ด

ช่อง วัตถุประสงค์ ทั่วไป ผู้ใช้ยืนยันแล้ว ผู้ควบคุม
#เวที-ข้อความ ช่องพูดคุยรองเฉพาะกิจในหัวเรื่องเกี่ยวกับเรื่องที่กำลังกล่าวถึงในเวทีหลักโดยผู้พูด หรือใช้งานในการพูดคุยเพิ่มเติมในที่เกี่ยวข้องกัน เปิดใช้เฉพาะเมื่อมีการใช้เวที
 สำเร็จ
 สำเร็จ
 สำเร็จ
◎ เวที ช่องเสียงรูปแบบเฉพาะ โดยจะแบ่งผู้เข้าร่วมในช่องออกเป็น "ผู้พูด" และ "ผู้ฟัง" โดยจะอนุญาตให้ผู้พูดบนเวทีสามารถพูดได้เพียงผู้เดียว ส่วนผู้ฟังด้านล่างเวทีจะถูกปิดไมโครโฟนอัตโนมัติโดยดิสคอร์ด
 สำเร็จ
 สำเร็จ
 สำเร็จ

ผู้ควบคุม

ผู้ควบคุมเซิร์ฟเวอร์มีไว้สำหรับแจ้งปัญหาเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น ไม่ใช่รายงานปัญหาบนวิกิพีเดีย

ผู้ควบคุมดิสคอร์ดของชุมชนวิกิมีเดียภาษาไทยในปัจจุบัน ได้แก่

กล่องผู้ใช้

{{ผู้ใช้ ดิสคอร์ด}} หรือ {{ผู้ใช้ ดิสคอร์ด|account=IVORK#0001}} แสดงผล:

#ผู้ใช้นี้แชตบนเซิร์ฟเวอร์ดิสคอร์ดของชุมชนวิกิมีเดีย
#ผู้ใช้นี้แชตบนเซิร์ฟเวอร์ดิสคอร์ดของชุมชนวิกิมีเดีย ในชื่อ IVORK#0001

{{วิกิพีเดีย:ดิสคอร์ด/กล่องผู้ใช้}} แสดงผล:

มาพูดคุยกับเราในเซิร์ฟเวอร์ดิสคอร์ดของชุมชนวิกิมีเดีย!

นอกจากนี้ยังมีไอคอนด้านบน สำหรับการใช้งาน: {{ไอคอนดิสคอร์ดด้านบน}}

ดูเพิ่ม