ข้ามไปเนื้อหา

อำเภอสนม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อำเภอสนม
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Sanom
คำขวัญ: 
ศาลปู่ตาคู่บ้าน ดอกจานงามตา ล้ำค่าผ้าพื้นเมือง ลือเลื่องประเพณี มากมีภูมิปัญญา ชาวประชามีน้ำใจ
แผนที่จังหวัดสุรินทร์ เน้นอำเภอสนม
แผนที่จังหวัดสุรินทร์ เน้นอำเภอสนม
พิกัด: 15°11′56″N 103°45′42″E / 15.19889°N 103.76167°E / 15.19889; 103.76167
ประเทศ ไทย
จังหวัดสุรินทร์
พื้นที่
 • ทั้งหมด354.49 ตร.กม. (136.87 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด43,542 คน
 • ความหนาแน่น122.83 คน/ตร.กม. (318.1 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 32160
รหัสภูมิศาสตร์3208
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอสนม หมู่ที่ 2 ถนนศรีสนม ตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 32160
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

สนม เป็นอำเภอในจังหวัดสุรินทร์

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอสนมมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ประวัติ[แก้]

ท้องที่อำเภอสนมเดิมเป็นส่วนหนึ่งของตำบลแคน และตำบลสนม อำเภอรัตนบุรี ปี พ.ศ. 2490 พื้นที่ 6 หมู่บ้านของตำบลสนม กับ 3 หมู่บ้านของตำบลรัตนบุรี ขอแยกออกเป็น ตำบลน้ำเขียว[1] และปี พ.ศ. 2496 ตำบลแคนมีมากถึง 27 หมู่บ้านและตำบลสนมมีหมู่บ้านกว่า 23 หมู่บ้าน พื้นที่กว้างขวาง จึงแยก 16 หมู่บ้านออกจากตำบลแคน ตั้งเป็น ตำบลนานวน และแยก 10 หมู่บ้านออกจากตำบลสนม ตั้งเป็น ตำบลหนองระฆัง[2] ในปี พ.ศ. 2504 ได้แยก 4 หมู่บ้านของตำบลน้ำเขียวรวมกับ 3 หมู่บ้านของตำบลสนม ตั้งเป็น ตำบลโพนโก[3]

ปี พ.ศ. 2514 ทางราชการได้เห็นว่าพื้นที่ทั้ง 5 ตำบล ได้แก่ ตำบลแคน ตำบลสนม ตำบลนานวน ตำบลโพนโก และตำบลหนองระฆัง ของอำเภอรัตนบุรี เนื่องจากสภาพพื้นที่ห่างไกลคมนาคม เจ้าหน้าที่ของรัฐออกตรวจตราและเยี่ยมเยียนราษฎรไม่ทั่วถึง เป็นชุมชนที่มีแนวโน้มว่าจะมีความเจริญต่อไปในอนาคต และเพื่อเป็นการอำนวยความความสะดวก และให้บริการแก่ประชาชนในด้านต่างๆ สามารถแบ่งพื้นที่การปกครองออกมาตั้งเป็นกิ่งอำเภอได้ จึงตั้งเป็น กิ่งอำเภอสนม[4] ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2514 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ปีเดียวกัน

ปี พ.ศ. 2520 ได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็น อำเภอสนม[5] พร้อมกับจัดตั้งสุขาภิบาลสนม ในพื้นที่ตำบลสนม[6] ซึ่งเป็นที่ตั้งที่ว่าการอำเภอสนม สถานีตำรวจ ไปรษณีย์โทรเลข[7] ต่อมาในปี พ.ศ. 2524 ได้แยกหมู่ 3 บ้านหัวงัว รวมกับอีก 6 หมู่บ้านของตำบลนานวน ตั้งเป็น ตำบลหัวงัว[8] และแยกพื้นที่หมู่ 2 บ้านหนองอียอ รวมกับอีก 7 หมู่บ้านของตำบลหนองระฆัง ตั้งเป็น ตำบลหนองอียอ ในปี พ.ศ. 2534[9] เป็นตำบลลำดับที่ 7 ของทางอำเภอสนม จนถึงปัจจุบัน

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอสนมแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 ตำบล 79 หมู่บ้าน ดังนี้

1. สนม (Sanom) 12 หมู่บ้าน
2. โพนโก (Phon Ko) 12 หมู่บ้าน
3. หนองระฆัง (Nong Rakhang) 8 หมู่บ้าน
4. นานวน (Na Nuan) 13 หมู่บ้าน
5. แคน (Khaen) 15 หมู่บ้าน[10]
6. หัวงัว (Hua Ngua) 8 หมู่บ้าน
7. หนองอียอ (Nong I Yo) 11 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอสนมประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลสนม ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลสนม
 • เทศบาลตำบลแคน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแคนทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสนม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสนม (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลสนม)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโพนโกทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระฆัง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองระฆังทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนานวนทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหัวงัว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหัวงัวทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองอียอทั้งตำบล

อ้างอิง[แก้]

 1. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งตำบลในจังหวัดต่าง ๆ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 64 (26 ง): 1114–1433. วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2490
 2. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอรัตนบุรี และอำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 70 (74 ง): 4926–4934. วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2496
 3. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอรัตนบุรี และแภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 78 (58 ง): 1653–1663. วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2504
 4. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งท้องที่อำเภอรัตนบุรี ตั้งเป็นกิ่งอำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 88 (69 ง): 1864. วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2514
 5. "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอปลายพระยา อำเภอห้วยเม็ก อำเภอละแม อำเภอแม่จริม อำเภอหนองกี่ อำเภอโคกปีบ อำเภอเกาะพะงัน อำเภอสนม อำเภอโซ่พิสัย อำเภอโนนสะอาด และอำเภอนาจะหลวย พ.ศ. ๒๕๒๐" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 94 (31 ก): 326–330. วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2520
 6. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลสนม กิ่งอำเภอสนม อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 94 (39 ง): 1997–1998. วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2520
 7. "ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง ตั้งที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขค่ายบางระจัน หินกอง วังม่วง อ่าวอุดม หัวกุญแจ เพ ทุ่งเบญจา นาจะหลวย เสนางคนิคม สนม เสิงสาง กลางดง หนองบัวโคก หนองกุงศรี ท่าคันโท ร่องคำ โนนสะอาด กุสุมาลย์ ดงมะไฟ นาหว้า ดอนโมง เสริมงาม อมก๋อย แม่โจ้ ขุนยวม ห้วยไคร้ วังชมภู ดงขุย ลานสัก กะปง เกาะยาว เคียนซา พรุพี เกาะลันตา พิปูน ทุ่งหมอ ควนเนียง ทุ่งลุง และธารโต" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 95 (130 ง): 4075–4076. วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2521
 8. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอจอมพระ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 98 (108 ง): (ฉบับพิเศษ) 11-22. วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2524
 9. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอสังขะ และอำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 108 (115 ง): (ฉบับพิเศษ) 89-98. วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2534
 10. "ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ตั้งและกำหนดเขตหมู่บ้าน" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 136 (79 ง): 114–128. วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2562