ตำบลบ้านเลือก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก เทศบาลตำบลบ้านเลือก)
ตำบลบ้านเลือก
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Ban Lueak
ประเทศไทย
จังหวัดราชบุรี
อำเภอโพธาราม
พื้นที่
 • ทั้งหมด12.00 ตร.กม. (4.63 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2562)[1]
 • ทั้งหมด10,630 คน
 • ความหนาแน่น885.83 คน/ตร.กม. (2,294.3 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 70120
รหัสภูมิศาสตร์700704
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
เทศบาลตำบลบ้านเลือก
ทต.บ้านเลือกตั้งอยู่ในจังหวัดราชบุรี
ทต.บ้านเลือก
ทต.บ้านเลือก
พิกัด: 13°42′23.5″N 99°53′24.9″E / 13.706528°N 99.890250°E / 13.706528; 99.890250พิกัดภูมิศาสตร์: 13°42′23.5″N 99°53′24.9″E / 13.706528°N 99.890250°E / 13.706528; 99.890250
ประเทศ ไทย
จังหวัดราชบุรี
อำเภอโพธาราม
ตำบลบ้านเลือก (ทั้งตำบล)
จัดตั้ง20 เมษายน 2514 (สุขาภิบาล)
25 พฤษภาคม 2542 (เทศบาลตำบล)
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีอนุสรณ์ ดาราพาณิชย์
รหัส อปท.05700705
ที่อยู่
สำนักงาน
เลขที่ 1 หมู่ที่ 9 ถนนเพชรเกษมสายเก่า ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
โทรศัพท์0 3223 3285
โทรสาร0 3223 3285 ต่อ 115
เว็บไซต์www.banlueak.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

บ้านเลือก เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี อยู่ห่างจากอำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรีประมาณ 26 กิโลเมตร และห่างจากที่ว่าการอำเภอโพธารามประมาณ 4.2 กิโลเมตร

ประวัติ[แก้]

หน่วยงานส่วนท้องถิ่นในท้องที่ตำบลบ้านเลือกคือเทศบาลตำบลบ้านเลือก เป็นเทศบาลขนาดกลาง แรกเริ่มก่อตั้งตามประกาศกระทรวงลงวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2514 โดยจัดตั้งท้องถิ่นตำบลบ้านเลือกทั้งตำบลขึ้นเป็น สุขาภิบาลบ้านเลือก[2] โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน ปีเดียวกัน

ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนที่ 9 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 สุขาภิบาลบ้านเลือกจึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็น เทศบาลตำบลบ้านเลือก[3] นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ตามหลักการและเหตุผลการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ก็เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และเป็นการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในปีเดียวกันก็มีกฎกระทรวง ฉบับที่ 437 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมในท้องที่ตำบลสร้อยฟ้า ตำบลคลองตาคต ตำบลบ้านเลือก ตำบลโพธาราม ตำบลท่าชุมพล ตำบลบ้านฆ้อง ตำบลคลองข่อย และตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาและการดำรงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และสิ่งแวดล้อม[4]

ข้อมูลทั่วไป[แก้]

ตำบลบ้านเลือกตั้งอยู่ในเขตอำเภอโพธาราม อยู่ใกล้กับสหกรณ์โคนมหนองโพในพระบรมราชูปถัมภ์ เกษตรกรส่วนใหญ่จึงประกอบอาชีพเลี้ยงโคนมและปลูกข้าวโพดฝักอ่อน ชุมชนส่วนใหญ่มีเชื้อสายลาวและมอญ มีโรงเรียนวัดหุบมะกลำที่มีเด็กที่มีการศึกษาสูง มีวัดอยู่มากมายหลายวัด เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ เช่น วัดโบสถ์ วัดพระศรีอารย์ วัดบ้านเลือก วัดหนองรี วัดหุบมะกล่ำ พืชท้องถิ่นที่เป็นสัญลักษณ์ของวัดโบสถ์ คือ ข้าวโพดแปดแถว

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม ตำบลดอนกระเบื้อง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
 • ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลบ้านฆ้อง และตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม ตำบลวังเย็น อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

ตำบลบ้านเลือกมีเขตการปกครองทั้งหมด 9 หมู่บ้าน ได้แก่

 • หมู่ที่ 1 บ้านวัดโบสถ์
 • หมู่ที่ 2 บ้านดอนกลาง
 • หมู่ที่ 3 บ้านขนุน
 • หมู่ที่ 4 บ้านเตาเหล็ก
 • หมู่ที่ 5 บ้านเลือก
 • หมู่ที่ 6 บ้านหนองเต่าดำ
 • หมู่ที่ 7 บ้านหุบมะกล่ำ
 • หมู่ที่ 8 บ้านหนองรี
 • หมู่ที่ 9 บ้านวัดพระศรีอารย์

ประชากร[แก้]

ตำบลบ้านเลือกมีจำนวนประชากรทั้งหมด 10,480 คน โดยแยกได้ดังนี้

หมู่บ้าน หมู่ที่ ชาย หญิง ประชากร ครัวเรือน
(คน) (คน) (คน) พ.ศ. 2562[5] (หลัง)
**ทะเบียนบ้านกลาง 0 19 13 32 3
วัดโบสถ์ 1 600 677 1,277 508
ดอนกลาง 2 332 359 691 267
ขนุน 3 391 464 855 423
เตาเหล็ก 4 876 1,056 1,932 1,146
เลือก 5 298 314 612 296
หนองเต่าดำ 6 371 385 756 234
หุบมะกล่ำ 7 578 565 1,143 375
หนองรี 8 1,057 1,071 2,128 1,052
วัดพระศรีอารย์ 9 564 640 1,204 441
รวม 9 5,086 5,544 10,630 4,745

อ้างอิง[แก้]

 1. ประชากรในเทศบาลตำบลบ้านเลือก พ.ศ. 2562 โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย.
 2. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 88 (42 ง): 1328–1329. 20 เมษายน 2514. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 3. "พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 116 (9 ก): 1–4. 24 กุมภาพันธ์ 2542. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 4. "กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓๗ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ [ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ในท้องที่ตำบลสร้อยฟ้า ตำบลคลองตาคต ตำบลบ้านเลือก ตำบลโพธาราม ตำบลท่าชุมพล ตำบลบ้านฆ้อง ตำบลคลองข่อย และตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี]" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 116 (136 ก): 8–15. 29 ธันวาคม 2542. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 5. [1]ประชากรรายหมู่บ้าน เขตท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านเลือก (ตำบลบ้านเลือก) พ.ศ. 2562