เทศบาลตำบลท่าอุเทน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

 เทศบาลตำบลท่าอุเทน ตั้งอยู่ในอำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาล ได้รับการยกฐานะจากสุขาภิบาลตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลเมื่อวันที่   25  พฤษภาคม พ.ศ. 2542  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 116 ตอนที่ 9 ก. ลงวันที่  24 กุมภาพันธุ์  พ.ศ. 2542  เป็นเทศบาลขนาดเล็กจึงประกาศยุบองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอุเทน  โดยรวมพื้นที่เข้ากับเทศบาลตำบลท่าอุเทน ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ณ  วันที่  6  กันยายน  พ.ศ. 2547 เทศบาลตำบลท่าอุเทน  มีพื้นที่ทั้งสิ้น  18.5  ตารางกิโลเมตร 

การปกครอง[แก้]

 การปกครองเทศบาลตำบลท่าอุเทน มีการปกครองทั้งสิ้น 11 ชุมชน  ประกอบด้วย

1.  ชุมชนตะวันเบิกฟ้า    

2.  ชุมชนวัดไตรภูมิ  

3.  ชุมชนวัดป่าโพธิ์ศรี    

4.  ชุมชนวัดกลาง     

5.  ชุมชนวัดโพธิ์ไชย      

6.  ชุมชนวัดศีรษะเกษ    

7.  ชุมชนวัดสว่างอารมณ์    

8.  ชุมชนวัดโพนแก้ว  

9.  ชุมชนวัดพระธาตุท่าอุเทน   

10.ชุมชนบ้านน้อยหัวบึง     

11.ชุมชนบ้านนาเหนือ

อ้างอิง[แก้]

http://www.thauthen.go.th/index.php