เทศบาลตำบลพนม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

เทศบาลตำบลพนม อยู่ในอำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำขวัญอำเภอ พนม[แก้]

บัวผุดสวย รวยเขาเสียบหมอก

ประวัติเทศบาลตำบลพนม[แก้]

เทศบาลตำบลพนมมาจากสุขาภิบาลพนมเดิมสุขาภิบาลพนมตั้งอยู่บริเวณคลองบางท่อนบรรจบกับคลองสก ห่างจากทางหลวงสาย 401 (สุราษฏร์ - ตะกั่วป่า) ลงไปทางใต้ประมาณ 4.5 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 2 ตารางกิโลเมตร ต่อมาในปี 2513 -2514 ได้มีการย้ายที่ว่าการอำเภอพนมมาอยู่ริมทางหลวงสาย 401 หลังจากนั้นสถานที่ราชการ ร้านค้า และกิจกรรมต่าง ๆ ได้ย้ายและก่อตั้งขึ้นในบริเวณรอบ ๆ ที่ว่าการอำเภอจนก่อให้เกิดศูนย์กลางใหม่ขึ้นบริเวณนั้น ดังนั้นคณะกรรมการสุขาภิบาลจึงได้ขอขยายเขตสุขาภิบาลออกมาครอบคลุมที่ว่าการอำเภอ จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2528 ได้มีกฤษฎีกาขยายเขตสุขาภิบาลให้มีเนื้อที่ 20.29 ตารางกิโลเมตร โดยมีพื้นที่ในเขตปกครองได้แก่ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 13 ตำบลพนม มีสำนักงานที่ทำการอยู่บนที่ว่าการอำเภอพนม ต่อมาสุขาภิบาลพนมได้ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 มีสำนักงานอยู่บนที่ว่าการอำเภอ ทางผู้บริหารท้องถิ่นเห็นว่าเทศบาลน่าจะมีสำนักงานเพื่อความสะดวกและคล่องตัวในการบริหารงานบวกกับมีพนักงานเพิ่มมากขึ้น จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2546 จึงได้ก่อสร้างสำนักงานขึ้น บนถนนสาย 401 (สุราษฎร์-ตะกั่วป่า หมู่ที่ 1 บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 71 และได้ย้ายมามาอยู่สำนักงานใหม่เมื่อปี พ.ศ. 2547 ซึ่งมีระยะทางห่างจากตัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประมาณ 82 กิโลเมตร ต่อมาในปี พ.ศ. 2547 กระทรวงมหาดไทยได้ยุบรวมองค์การบริหารส่วนตำบลพังกาญจน์กับเทศบาลตำบลพนมตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 24 กันยายน 2547 เรื่องยุบรวมองค์การบริหารส่วนตำบลพังกาญจน์กับเทศบาล ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทำให้เทศบาลตำบลพนมในปัจจุบันมีพื้นที่เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 56 ตารางกิโลเมตร รวมแล้วเป็นพื้นที่ในเขตปกครองทั้งหมดของเทศบาลตำบลพนม ประมาณ 75 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 46,800 ไร่

สถานศึกษา[แก้]

สถานศึกษาในเขตเทศบาล อ.พนม ประกอบด้วยโรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง โรงเรียนระดับประถมศึกษา 3 แห่ง ประกอบด้วย

ศาสนสถาน[แก้]

เนื่องจากอำเภอพนม เป็นเมืองโบราณที่มีความเจริญมานาน จึงมีศาสนสถานเป็นจำนวนมาก ในเขตอำเภอพนมนั้น มีศาสนสถานหลายแห่งด้วยกัน ประกอบด้วยเช่น ศาสนสถาน