อำเภอคลองลาน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
อำเภอคลองลาน
แผนที่จังหวัดกำแพงเพชร เน้นอำเภอคลองลาน
คำขวัญ: 
คลองลานเมืองคนงาม น้ำตกสวย
เต็มไปด้วยไม้สัก อนุรักษ์วัฒนธรรมมากมี
ของดีเครื่องเงิน
พิกัดภูมิศาสตร์: 16°12′13″N 99°19′16″E / 16.20361°N 99.32111°E / 16.20361; 99.32111
อักษรไทยอำเภอคลองลาน
อักษรโรมันAmphoe Khlong Lan
จังหวัดกำแพงเพชร
พื้นที่
 • ทั้งหมด1,140.2 ตร.กม. (440.2 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2563)
 • ทั้งหมด62,458 คน
 • ความหนาแน่น54.78 คน/ตร.กม. (141.9 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 62180
รหัสภูมิศาสตร์6203
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอคลองลาน หมู่ที่ 21 ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 62180
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

คลองลาน เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดกำแพงเพชร

ประวัติ[แก้]

เดิมเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอเมืองกำแพงเพชร มีชื่อว่า "ตำบลโป่งน้ำร้อน" ในปี พ.ศ. 2519 แยกตำบลออกเป็นตำบลคลองน้ำไหล ในปี พ.ศ. 2520 แยกตำบลออกเป็นตำบลคลองลานพัฒนา ในปี พ.ศ. 2521 ยกฐานะขึ้นเป็น "กิ่งอำเภอคลองลาน" เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2529 ได้รับการยกฐานะเป็น "อำเภอคลองลาน"โดยเริ่มแรกแบ่งการปกครองเป็น 2 ตำบล คือ ตำบลคลองน้ำไหลและตำบลคลองลานพัฒนา ขณะนั้นตำบลคลองน้ำไหลเป็นตำบลใหญ่ ต่อมาจึงแยกออกไปเป็นตำบลสักงาม และได้โอนตำบลโป่งน้ำร้อนที่ขึ้นอยู่กับอำเภอเมืองกำแพงเพชรมาขึ้นกับอำเภอคลองลาน ปัจจุบันจึงมีทั้งหมด 4 ตำบล

เรื่องบ้านคลองลานมีเรื่องเล่าว่า นานมาแล้วมีชนกลุ่มหนึ่งอพยพมาจากถิ่นอื่น เข้าไปตั้งถิ่นฐานทำมาหากินในบริเวณป่าลาน ซึ่งมีต้นลานขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก คนกลุ่มนั้นได้ตัดต้นลานขนาดเล็กออกไป เพื่อใช้พื้นที่สำหรับทำนาทำไร่ เหลือไว้เฉพาะต้นลานที่มีขนาดใหญ่และที่ขึ้นอยู่ตามริมคลองเท่านั้น จึงเป็นที่มาของชื่อบ้านคลองลาน และได้มาเป็นชื่ออำเภอคลองลานในปัจจุบัน

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

ตลาดคลองลาน

อำเภอคลองลานตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอคลองลานแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 4 ตำบล และมีหมู่บ้าน 69 หมู่บ้าน ได้แก่

1. คลองน้ำไหล (Khlong Nam Lai) 28 หมู่บ้าน
2. โป่งน้ำร้อน (Pong Nam Ron) 10 หมู่บ้าน
3. คลองลานพัฒนา (Khlong Lan Phatthana) 21 หมู่บ้าน
4. สักงาม (Sak Ngam) 10 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอคลองลานประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองลานพัฒนาทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองน้ำไหลทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโป่งน้ำร้อนทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลสักงาม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสักงามทั้งตำบลสถานศึกษาในอำเภอคลองลาน[แก้]

  • โรงเรียนประถมศึกษาและขยายโอกาส (สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2)


ในอำเภอคลองลานมีโรงเรียนในสังกัดนี้ 30 โรงเรียน 4 สาขา รวม 34 โรงเรียน

โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มโรงเรียน คือ

กลุ่มโรงเรียนคลองลานพัฒนา (ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองลานพัฒนาทั้งตำบล) มีจำนวน 10 โรงเรียน โดยเป็นขยายโอกาส 4 โรงเรียน และประถมศึกษา 6 โรงเรียน ดังนี้

1.โรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคี (อนุบาล-ประถมศึกษาตอนปลาย)

2.โรงเรียนบ้านคลองน้ำไหลใต้ (อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น)

3.โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา (อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น)

4.โรงเรียนบ้านทะเลพัฒนา (อนุบาล-ประถมศึกษาตอนปลาย)

5.โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี (อนุบาล-ประถมศึกษาตอนปลาย)

6.โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน (อนุบาล-ประถมศึกษาตอนปลาย)

7.โรงเรียนบ้านปากคลองลาน (อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น)

8.โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย (อนุบาล-ประถมศึกษาตอนปลาย)

9.โรงเรียนบ้านแปลงสี่ (อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น)

10.โรงเรียนบ้านคลองเตย (อนุบาล-ประถมศึกษาตอนปลาย)

กลุ่มโรงเรียนคลองน้ำไหล (ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองน้ำไหลทั้งตำบล) มีจำนวน 9 โรงเรียน 1 สาขา รวม 10 โรงเรียน โดยเป็นขยายโอกาส 3 โรงเรียน และประถมศึกษา 7 โรงเรียน ดังนี้

1.โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้ (อนุบาล-ประถมศึกษาตอนปลาย)

2.โรงเรียนบ้านมอแดง(สิงห์ทองประชาสรรค์) (อนุบาล-ประถมศึกษาตอนปลาย)

3.โรงเรียนบ้านบึงหล่ม (อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น)

4.โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข (อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น)

5.โรงเรียนบ้านสุขสำราญ (อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น)

6.โรงเรียนอนุบาลคลองลาน (อนุบาล-ประถมศึกษาตอนปลาย)

7.โรงเรียนรอดนิลวิทยา (อนุบาล-ประถมศึกษาตอนปลาย)

8.โรงเรียนบ้านท่าช้าง (อนุบาล-ประถมศึกษาตอนปลาย)

9.โรงเรียนบ้านคลองพลูประชาสรรค์ (อนุบาล-ประถมศึกษาตอนปลาย)

10.โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข สาขาบ้านคลองปิ่นโตประชาสามัคคี (อนุบาล-ประถมศึกษาตอนปลาย)

กลุ่มโรงเรียนคลองสวนหมาก (ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโป่งน้ำร้อนและตำบลสักงามทั้งตำบล) มีจำนวน 11 โรงเรียน 3 สาขา รวม 14 โรงเรียน โดยเป็นขยายโอกาส 5 โรงเรียน

และประถมศึกษา 9 โรงเรียน ดังนี้

1.โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน (อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น)

2.โรงเรียนบ้านคลองมดแดง (อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น)

3.โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189 (อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น)

4.โรงเรียนบ้านคลองแขยงวิทยา (อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น)

5.โรงเรียนสักงามประชาสรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์ 37) (อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น)

6.โรงเรียนบ้านคลองไพร (อนุบาล-ประถมศึกษาตอนปลาย)

7.โรงเรียนบ้านเพชรนิยม (อนุบาล-ประถมศึกษาตอนปลาย)

8.โรงเรียนบ้านปางลับแล (อนุบาล-ประถมศึกษาตอนปลาย)

9.โรงเรียนบ้านท่ามะเขือ (อนุบาล-ประถมศึกษาตอนปลาย)

10.โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ (อนุบาล-ประถมศึกษาตอนปลาย)

11.โรงเรียนบ้านหนองปรือ (อนุบาล-ประถมศึกษาตอนปลาย)

12.โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ สาขาบ้านคลองสมุย (อนุบาล-ประถมศึกษาตอนปลาย)

13.โรงเรียนบ้านคลองมดแดง สาขาบ้านใหม่ชุมนุมไทร (อนุบาล-ประถมศึกษาตอนปลาย)

14.โรงเรียนบ้านคลองมดแดง สาขาบ้านป่าคา (อนุบาล-ประถมศึกษาตอนปลาย)

  • โรงเรียนประถมศึกษาเอกชน มี 1 โรงเรียน คือ

1.โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา (เตรียมอนุบาล-ประถมศึกษาตอนปลาย)

  • โรงเรียนมัธยมศึกษา (สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (จังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดพิจิตร)) ในอำเภอคลองลานมีโรงเรียนในสังกัดนี้ 3 โรงเรียน โดยตั้งอยู่ในสหวิทยาเขตเมืองสองคลอง ดังนี้

1.โรงเรียนคลองลานวิทยา (โรงเรียนประจำอำเภอคลองลาน)

2.โรงเรียนสักงามวิทยา (โรงเรียนประจำตำบลสักงามและตำบลโป่งน้ำร้อน)

3.โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ (โรงเรียนประจำตำบลคลองลานพัฒนาและตำบลคลองน้ำไหล