อำเภอคลองลาน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อำเภอคลองลาน
แผนที่จังหวัดกำแพงเพชร เน้นอำเภอคลองลาน
คลองลานเมืองคนงาม น้ำตกสวย
เต็มไปด้วยไม้สัก อนุรักษ์วัฒนธรรมมากมี
ของดีเครื่องเงิน
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทย อำเภอคลองลาน
อักษรโรมัน Amphoe Khlong Lan
จังหวัด กำแพงเพชร
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่ 1,140.2 ตร.กม.
ประชากร 63,426 คน (พ.ศ. 2557)
ความหนาแน่น 55.62 คน/ตร.กม.
รหัสทางภูมิศาสตร์ 6203
รหัสไปรษณีย์ 62180
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอคลองลาน หมู่ที่ 21 ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 62180
พิกัด 16°12′13″N 99°19′16″E / 16.20361°N 99.32111°E / 16.20361; 99.32111
หมายเลขโทรศัพท์ 0 5578 6138
หมายเลขโทรสาร 0 5578 6138

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

อำเภอคลองลาน เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดกำแพงเพชรเดิมเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอเมืองกำแพงเพชร มีชื่อว่า " ตำบลโป่งน้ำร้อน " ในปี พ.ศ. 2519 แยกตำบล ออกเป็นตำบลคลองน้ำไหล ในปี พ.ศ. 2520 แยกตำบลออกเป็นตำบลคลองลานพัฒนา ในปี พ.ศ. 2521 ยกฐานะขึ้นเป็น " กิ่งอำเภอคลองลาน " เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2529 ได้รับการยกฐานะเป็น " อำเภอคลองลาน"

เรื่องบ้านคลองลาน มีเรื่องเล่าว่า นานมาแล้วมีชนกลุ่มหนึ่งอพยพมาจากถิ่นอื่น เข้าไปตั้งถิ่นฐานทำมาหากินในบริเวณป่าลาน ซึ่งมีต้นลานขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก คนกลุ่มนั้นได้ตัดต้นลานขนาดเล็กออกไป เพื่อใช้พื้นที่สำหรับทำนาทำไร่ เหลือไว้เฉพาะต้นลานที่มีขนาดใหญ่และที่ขึ้นอยู่ตามริมคลองเท่านั้น จึงเป็นที่มาของชื่อบ้านคลองลาน และได้มาเป็นชื่ออำเภอคลองลานในปัจจุบัน

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอคลองลานตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอคลองลานแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 4 ตำบล ได้แก่

1. คลองน้ำไหล (Khlong Nam Lai)
2. โป่งน้ำร้อน (Pong Nam Ron)
3. คลองลานพัฒนา (Khlong Lan Phatthana)
4. สักงาม (Sak Ngam)

และมีหมู่บ้าน 68 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอคลองลานประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง ได้แก่

ประชากรในตำบล[แก้]

      หมายถึงจำนวนประชากรได้เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน
      หมายถึงจำนวนประชากรได้ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน
อันดับ
(ปีล่าสุด)
ตำบลในอำเภอคลองลาน พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551
1 คลองลานพัฒนา 23,537 23,571 23,456 23,423 23,433 23,424 23,374 23,312 23,626
2 คลองน้ำไหล 19,938 20,009 20,038 20,041 20,022 20,008 19,967 19,902 19,992
3 สักงาม 10,980 10,695 10,649 10,633 10,626 10,654 10,629 10,652 10,659
4 โป่งน้ำร้อน 9,371 9,341 9,283 9,211 9,132 9,039 8,946 8,889 8,872
รวม 63,826 63,616 63,426 63,308 63,213 63,125 62,916 62,755 63,149
ตลาดคลองลาน