เทศบาลตำบลท่าไม้รวก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เทศบาลตำบลท่าไม้รวก
เทศบาล
ตราอย่างเป็นทางการของเทศบาลตำบลท่าไม้รวก
ตรา
ประเทศ  ไทย
ที่ตั้ง สำนักงานเทศบาลตำบลท่าไม้รวก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 76130
พื้นที่
 • ทั้งหมด 117.44 ตร.กม. (45.34 ตร.ไมล์)
ประชากร
 • ทั้งหมด 4,376
เขตเวลา ประเทศไทย (UTC+7)
เว็บไซต์ www.thamairuak.com
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย


ประวัติ[แก้]

พื้นที่ท่าไม้รวกอยู่เขตลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี ในอดีตมีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรป่าไม้ โดยเฉพาะไม้ไผ่รวก (ไม้รวก) การที่ติดแม่น้ำจึงสะดวกแก่การลำเลียงขนส่งไม้รวกเพื่อนำมาขายในตัวเมืองเพชรบุรี ชาวบ้านมีอาชีพทำไร่ และตัดไม้รวกไปขาย โดยบรรทุกใส่ลงแพล่องไปตามแม่น้ำเพชรบุรี ต่อมามีผู้คนมาอาศัยอยู่ ตั้งบ้านเรือนถาวรริมสองฝั่งแม่น้ำเพชรบุรี จึงได้พัฒนาขึ้นเป็นตำบล

พ.ศ. 2537 รัฐบาลภายใต้การนำของนายชวน หลีกภัย ดำรงตำแหน่ง นายกรัฐมนตรีได้ออกพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2538 มีผลทำให้ตำบลที่มีรายได้เฉลี่ยสามปีย้อนหลังหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท ยกฐานะเป็นหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น “ องค์การบริหารส่วนตำบล ” มีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายและตำบลท่าไม้รวกได้จัดตั้งเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลตามประกาศ กระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 19 มกราคม 2539 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 113 ตอนที่ 9 ง ลงวันที่ 30 มกราคม 2539 ต่อมาได้รับการยกฐานะให้เป็นเทศบาลตำบลท่าไม้รวก ในวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2551

อาณาเขตพื้นที่[แก้]

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดท้องที่ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 114 ตอนพิเศษ 5 ข ลงวันที่ 15 มกราคม 2540 ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลวังไคร้ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยมีแนวเริ่มต้นจากเนิน 481 ยอดเขาม้าลาย ( เขาพระลาย) บริเวณพิกัด NQ 801234 ไปทางทิศตะวันออกตามลำห้วยไทรกระแทกบรรจบกับห้วยหนองหว้า ที่บริเวณพิกัด NQ844247 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามลำห้วยหนองหว้า ตัดกับสะพาน คสล. บ้านแม่ประจันต์ ที่บริเวณพิกัด NQ 901259 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามลำห้วยหนองหว้า ตัดกับสะพาน คสล. บ้านแม่ประจันต์ ที่บริเวณพิกัดNQ 901259 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามลำห้วยหนองหว้า บรรจบห้วยแม่ประจันต์ ที่บริเวณพิกัด NQ918272 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามลำห้วยแม่ประจันต์ ( เดิม) สิ้นสุดที่ลำห้วยแม่ประจันต์ ( เดิม) บรรจบกับแม่น้ำเพชรบุรี ที่บริเวณพิกัด NQ 931276 รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ 13 กิโลเมตร

ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากลำห้วยแม่ประจันต์ ( เดิม) บรรจบกับแม่น้ำเพชรบุรี ที่บริเวณพิกัด NQ 931276 ไปทางทิศใต้ตามแนวแม่น้ำเพชรบุรี ถึงจุดที่แม่น้ำเพชรบุรีบรรจบกับแนวเขตที่ดินป้ายหมู่บ้านหนองชุมแสง บริเวณพิกัด NQ 930257 ไปทางทิศใต้ตามแนวเขตที่ดินประมาณ 100 เมตร ตัดกับถนนชลประทานเขื่อนเพชร-เขาลูกช้าง ที่บริเวณพิกัด NQ 930255 ป้ายเขตหมู่บ้านหนองชุมแสง ไปทางทิศใต้ ตามแนวเขตที่ดินแนวเชิงเขามดแดง จดสระน้ำเชิงเขามดแดงบรรจบกับถนนแบ่งเขตดอนขุนห้วย 1 กับดอนขุนห้วย 2 ที่บริเวณพิกัด NQ 939222 ไปทางทิศใต้ตามแนวสันเขานางด่าง ผ่านเนิน 258 เนิน 296 เนิน 200 เขาหลังถนนเนิน 399 เขาน้ำหยด เนิน 500 เนิน 601 ไปทางทิศใต้ตามแนวลำห้วยธรรมชาติ สิ้นสุดที่ห้วยธรรมชาติ บรรจบกับห้วยหินเพลิง และห้วยพังพอน บริเวณพิกัด NQ 913131 รวมระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ 19 กิโลเมตร

ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากจุดบรรจบห้วยธรรมชาติ ห้วยพักพอน และห้วยหินเพลิง บริเวณพิกัด NQ 913131 ไปทางทิศตะวันตก ตามแนวลำห้วยพังพอน สิ้นสุดที่ห้วยพังพอนตัดกับถนน รพช. สายเขาลูกช้าง-หนองโรง บริเวณพิกัด NQ 869122 รวมระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ 4.5 กิโลเมตร

ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง ตำบลแก่งกระจาย อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากจุดตัดห้วยพังพอนกับถนน รพช.สายเขาลูกช้าง-หนองโรง ที่บริเวณพิกัด NQ 869122 ไปทางเหนือตามแนวถนน รพช. บรรจบกับถนนทางเข้าบ้านท่ากระทุ่ม ที่บริเวณพิกัด NQ 869151 ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนทางเข้าบ้านท่ากระทุ่ม บรรจบกับแม่น้ำเพชรบุรี บริเวณพิกัด NQ 860154 ไปทางทิศเหนือตามลำน้ำเพชรบุรี บรรจบกับห้วยธรรมชาติ ( ห้วยโป่ง ) ที่บริเวณพิกัด NQ 864192 ไปทางทิศตะวันตกตามลำห้วยธรรมชาติ ( ห้วยโป่ง ) ผ่านเนิน 232 เทือกเขาลันชัน สิ้นสุดที่เนิน 481 เขาม้าลาย ( เขาพระลาย ) บริเวณพิกัด NQ 801234 รวมระยะทาง ทางทิศตะวันตกประมาณ 16 กิโลเมตร


สภาพสังคมและเศรษฐกิจ[แก้]


สถานที่สำคัญ[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]