เทศบาลตำบลวังไผ่

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
เทศบาลตำบลวังไผ่
คำขวัญ: บ้านเมืองสวยงาม สะอาดตา ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างชื่อเสียงด้วยหลักธรรมาภิบาล ได้มาตรฐานบริการสาธารณะ
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีนายศุภชัย ทิพย์สุวรรณ
พื้นที่
 • ทั้งหมด10.85 ตร.กม. (4.19 ตร.ไมล์)
ประชากร (2559)
 • ทั้งหมด6,636 คน
ที่อยู่
สำนักงาน
สำนักงานเทศบาลตำบลวังไผ่ เลขที่ 199/9 หมู่ 9 ตำบลวังไผ่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86190
โทรศัพท์0 7750 6593-4
เว็บไซต์http://www.wangpaicity.go.th/ เทศบาลตำบลวังไผ่
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลตำบลวังไผ่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร เดิม คือ สุขาภิบาลตำบลวังไผ่ ซึ่งได้จัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2531 และได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตาม พ.ร.บ.เปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาล เป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 มีพื้นที่ 10.85 ตารางกิโลเมตร

ประวัติ[แก้]

ในระยะเริ่มแรกที่เปลี่ยนแปลงฐานะ เทศบาลตำบลวังไผ่ยังคงใช้ สำนักงานสุขาภิบาลหลังเดิมเป็นที่ทำการ แต่เนื่องจากการที่เทศบาลต้องมีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนเพิ่มขึ้น จากผลของกฎหมายต่างๆ ที่ภาครัฐต้องกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นจึงทำให้เทศบาลมีบุคลากรเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้สอดรับกับภาระหน้าที่ และการขยายตัวด้านความเจริญของเมือง ส่งผลให้สำนักงานหลังเดิมซึ่งเป็นอาคารชั้นเดียว มีความแออัดคับแคบ ไม่สามารถรองรับภารกิจและหน้าที่ในการให้บริการประชาชนได้อย่างเพียงพอ และผู้ที่มาติดต่อขอรับบริการต่างๆ ไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร ด้วยเหตุผลดังกล่าว เทศบาลตำบลวังไผ่จึงได้ก่อสร้างอาคารสำนักงานหลังใหม่ ขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

เทศบาลตำบลวังไผ่ ได้กำหนดดวงตราและเครื่องหมายเทศบาลโดยถืปฏิบัติตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท. 23567/2498 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2498 กล่าวคือ ได้กำหนดเครื่องหมายเป็นรูปวงกลมโดยมีรูปกอไผ่อยู่ในสองข้างบริเวณบึงน้ำ เนื่องจากมีความเป็นมาว่าเป็นบริเวณคลองชุมพร ในเขตตำบลวังไผ่ เป็นบึงกว้างมีต้นไม้ขึ้นอยู่มากมาย ชาวบ้านเรียกว่า " วังไผ่ "

ที่ตั้ง / อาณาเขต[แก้]

เทศบาลตำบลวังไผ่ ตั้งอยู่ในเขตท้องที่ตำบลวังไผ่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 465 กิโลเมตร ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมือง ประมาณ 8 กิโลเมตร ห่างจากศาลากลางจังหวัด ประมาณ 10 กิโลเมตร

  • ทิศเหนือ ตั้งหลักเขตที่ 1 ตั้งอยู่ในแนวเขตตั้งฉากกับศูนย์กลางทางหลาวงแผ่นดินหมายเลข 4 ตอนประจวบคีรีขันธ์ - ชุมพร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะทาง 1,000 เมตร ตรงจุดที่อยู่ห่างจากศูนย์กลาง ทางหลวงแผ่นดินหมายเลย 4 ตอนประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร บรรจบกันถนนวัดดอนเมือง ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ตอนประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะทาง 500 เมตร จากหลักเขตที่ 1 เป็นเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ตอนประจวบคีรีขันธ์- ชุมพร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านทางหลวงหมายเลข 4 ตอนประจวบคีรีขันธ์ - ชุมพร ถึงหลักเขตที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางทางหลวง หมายเลข 4 ประจวบคีรีขันธ์ - ชุมพร ตามแนวเส้นตั้งฉากไปทาง ทิศตะวันออกเฉียงใต้ระยะทาง 1,000 เมตร
  • ทิศตะวันออก จากหลักเขตที่ 2 เป็นเส้นทางขนานกับศูนย์กลาง ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ตอน ประจวบคีรีขันธ์ - ชุมพรและทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 327 แยกทางหลวง หมายเลข 4 จังหวัดชุมพร ระยะทาง 1,000 เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ 3 ซึ่งตั้งอยู่ในแนวเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางทางหลวงหมายเลข 327 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - จังหวัดชุมพร ไปทางทิศเหนือระยะทาง 1,000 เมตร ตรงจุดที่เริ่มทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 -จังหวัดชุมพร ฟากใต้บรรจบกับริมถนน ไปวัดพระขวาง ฟากตะวันตก

จากหลักเขตที่ 3 เป็นเส้นทางตรงไปทางทิศใต้ ผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 327 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - จังหวัดชุมพร ถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่งตั้งอยู่ริมทางหลางแผ่นดินหมายเลข 327 แยกทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 4 จังหวัดชุมพร ฟากใต้ ตรงจุดที่ริมทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 327 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4-จังหวัดชุมพร ฟากใต้บรรจบกับริมถนนไปวัดพระขวาง ทางฟากตะวันตก

จากหลักเขตที่ 4 เป็นเส้นทางเลียบริมถนนไปวัดพระขวาง ฟากตะวันตก และฟากเหนือไปทาง ทิศตะวันตกเฉียงใต้ถึงหลักเขตที่ 5ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนไปวัดพระขวาง ฟากตะวันตก ตรงคอสะพานข้ามแม่น้ำชุมพร ฝั่งตะวันออก

  • ทิศใต้ จากหลักเขตที่ 5 เป็นเส้นเลียบแม่น้ำชุมพร ฝั่งตะวันออกและฝั่งเหนือไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 ตอนชุมพร-หลังสวน ถึงหลักเขตที่ 6 ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนไป วัดเขาปูน ฟากตะวันออก ตรงคอสะพานข้ามแม่น้ำชุมพร - ฝั่งเหนือ
  • ทิศตะวันตก จากหลักเขตที่ 6 เป็นเส้นทางเลียบริมถนนไปทางวัดเขาปูน ผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ตอนชุมพร-ระนอง ถึงหลักที่ 7 ซึ่ง ตั้งอยู่ริมทางหลวงหมายเลข 4 ตอนชุมพร - ระนองฝากเหนือ

จากหลักเขตที่ 7 เป็นเส้นทางเลียบเส้นแนวเขตค่ายเขตอุดมศักดิ์ และเส้นทางตรงไปทาง ทิศตะวันตกเฉียงเหนือผ่านถนนไปบ้านวังใหม่ ถึงหลักเขตที่ 8 ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนไปบ้านวังใหม่ฝากเหนือ

จากหลักเขตที่ 8 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านถนนไปบ้านถ้ำกองบรรจบกับหลักเขตที่ 1 (ตามแผนที่แนบท้ายส่วนที่ 2)