อำเภอศีขรภูมิ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อำเภอศีขรภูมิ
แผนที่จังหวัดสุรินทร์ เน้นอำเภอศีขรภูมิ
เมืองหลายภาษา หลากวัฒนธรรม ศิลปกรรมที่ล้ำลึก
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทย อำเภอศีขรภูมิ
อักษรโรมัน Amphoe Sikhoraphum
จังหวัด สุรินทร์
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่ 561.623 ตร.กม.
ประชากร 135,971 คน (พ.ศ. 2557)
ความหนาแน่น 242.10 คน/ตร.กม.
รหัสทางภูมิศาสตร์ 3209
รหัสไปรษณีย์ 32110
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอศีขรภูมิ ถนนเสรีธิปัตย์ ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
พิกัด 14°56′48″N 103°47′30″E / 14.94667°N 103.79167°E / 14.94667; 103.79167
หมายเลขโทรศัพท์ 0 4456 1314
หมายเลขโทรสาร 0 4456 1314
เว็บไซต์ อำเภอศีขรภูมิ

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ศีขรภูมิ [สี-ขอ-ระ-พูม][1] เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสุรินทร์

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอศีขรภูมิตั้งอยู่ทางตอนกลาง ค่อนไปทางทิศตะวันออกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอศีขรภูมิแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 15 ตำบล 228 หมู่บ้าน

1. ระแงง (Ra-ngaeng) 15 หมู่บ้าน 9. หนองขวาว (Nong Khwao) 17 หมู่บ้าน
2. ตรึม (Truem) 18 หมู่บ้าน 10. ช่างปี่ (Chang Pi) 14 หมู่บ้าน
3. จารพัต (Charaphat) 20 หมู่บ้าน 11. กุดหวาย (Kut Wai) 14 หมู่บ้าน
4. ยาง (Yang) 18 หมู่บ้าน 12. ขวาวใหญ่ (Khwao Yai) 9 หมู่บ้าน
5. แตล (Taen) 22 หมู่บ้าน 13. นารุ่ง (Na Rung) 9 หมู่บ้าน
6. หนองบัว (Nong Bua) 18 หมู่บ้าน 14. ตรมไพร (Trom Phrai) 10 หมู่บ้าน
7. คาละแมะ (Khalamae) 15 หมู่บ้าน 15. ผักไหม (Phak Mai) 11 หมู่บ้าน
8. หนองเหล็ก (Nong Lek) 18 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอศีขรภูมิประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 16 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลศีขรภูมิ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลระแงง
 • เทศบาลตำบลผักไหม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลผักไหมทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลระแงง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลระแงง (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลศีขรภูมิ)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลตรึม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตรึมทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต ครอบคลุมพื้นที่ตำบลจารพัตทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลยาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลยางทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแตล ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแตลทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองบัวทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคาละแมะ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคาละแมะทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล็ก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองเหล็กทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขวาว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองขวาวทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลช่างปี่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลช่างปี่ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลกุดหวาย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกุดหวายทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลขวาวใหญ่ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนารุ่งทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลตรมไพร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตรมไพรทั้งตำบล

ประชากรในตำบล[แก้]

      หมายถึงจำนวนประชากรได้เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน
      หมายถึงจำนวนประชากรได้ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน
อันดับ
(ปีล่าสุด)
ตำบลในอำเภอศีขรภูมิ พ.ศ. 2558[2] พ.ศ. 2557[3] พ.ศ. 2556[4] พ.ศ. 2555[5] พ.ศ. 2554[6] พ.ศ. 2553[7] พ.ศ. 2552[8] พ.ศ. 2551[9]
1 หนองเหล็ก 12,497 12,377 12,374 12,334 12,309 12,304 12,332 12,311
2 แตล 12,390 12,368 12,369 12,446 12,430 12,532 12,534 12,619
3 ระแงง 11,467 11,490 11,437 11,451 11,403 11,537 11,558 11,487
4 จารพัต 10,694 10,681 10,647 10,643 10,594 10,507 10,456 10,396
5 ตรึม 10,435 10,393 10,344 10,319 10,308 10,336 10,274 10,270
6 ช่างปี่ 10,161 10,189 10,218 10,240 10,243 10,281 10,280 10,306
7 ยาง 9,649 9,659 9,653 9,650 9,624 9,664 9,666 9,750
8 หนองขวาว 9,190 9,219 9,190 9,178 9,143 9,189 9,198 9,299
9 หนองบัว 8,197 8,267 8,285 8,308 8,318 8,407 8,432 8,489
10 ตรมไพร 8,103 8,081 8,042 8,020 8,002 8,016 7,990 7,966
11 กุดหวาย 8,088 8,049 7,995 7,964 7,934 7,974 7,941 7,971
12 ผักไหม 7,857 7,835 7,795 7,729 7,685 7,692 7,670 7,688
13 คาละแมะ 6,258 6,290 6,307 6,283 6,274 6,353 6,372 6,448
14 นารุ่ง 5,782 5,771 5,736 5,718 5,676 5,633 5,602 5,596
15 ขวาวใหญ่ 5,286 5,302 5,303 5,296 5,280 5,283 5,313 5,358
รวม 136,054 135,971 135,695 135,579 135,223 135,708 135,618 135,954

อ้างอิง[แก้]

 1. ราชบัณฑิตยสถาน. อ่านอย่างไร และ เขียนอย่างไร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. พิมพ์ครั้งที่ 16. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2546.
 2. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_58 .pdf 2558. สืบค้น 1 มีนาคม 2559.
 3. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_57.pdf 2558. สืบค้น 1 มีนาคม 2558.
 4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเนกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖, เล่ม ๑๓๑, ตอน ๔๑ ง , ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗, หน้า ๑
 5. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat55.html 2555. สืบค้น 3 เมษายน 2556.
 6. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat54.html 2555. สืบค้น 6 เมษายน 2555.
 7. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.dopa.go.th/stat/y_stat53.html 2553. สืบค้น 30 มกราคม 2554.
 8. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552."203.113.86.149/stat/y_stat.htmlสืบค้น 30 มีนาคม 2553
 9. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.dopa.go.th/stat/y_stat51.html 2552. สืบค้น 30 มกราคม 2552.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]