อำเภอกาบเชิง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อำเภอกาบเชิง
แผนที่จังหวัดสุรินทร์ เน้นอำเภอกาบเชิง
กาบเชิงถิ่นคนดี เฉลิมราชกุมารีศรีสง่า
ปราสาทธรรมชาติล้ำค่า แหล่งการค้าที่ช่องจอม
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทย อำเภอกาบเชิง
อักษรโรมัน Amphoe Kap Choeng
จังหวัด สุรินทร์
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่ 576.0 ตร.กม.
ประชากร 60,752 คน (พ.ศ. 2557)
ความหนาแน่น 105.47 คน/ตร.กม.
รหัสทางภูมิศาสตร์ 3206
รหัสไปรษณีย์ 32210
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอกาบเชิง หมู่ที่ 17 ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 32210
พิกัด 14°28′29″N 103°35′39″E / 14.47472°N 103.59417°E / 14.47472; 103.59417
หมายเลขโทรศัพท์ 0 4455 9101, 0 4455 9303
หมายเลขโทรสาร 0 4455 9101

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

กาบเชิง เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสุรินทร์

ประวัติ[แก้]

กาบเชิง ภาษาพื้นเมืองสุรินทร์หรือภาษาเขมรเรียก "กาบจืง" (กาบ = ฟัน, จืง = เท้า) ซึ่งมีความหมายว่า "ฟันเท้า" ที่มาจะเป็นประการใดไม่ปรากฏแน่ชัด แต่สันนิษฐานได้ว่าผู้คนที่มาบุกเบิกแผ้วถางป่าซึ่งรกชันเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่นี้ บังเอิญมีคนโดนมีดหรือขวานพลาดมาฟันเท้าหลายคนในช่วงบุกเบิกนั้น จึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่าบ้านกาบเชิงในเวลาต่อมา

บ้านกาบเชิงซึ่งเป็นที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอกาบเชิงในปัจจุบัน เป็นหมู่บ้านที่อยู่ติดแนวชายแดนไทย-กัมพูชา เริ่มมีการตั้งถิ่นฐานมากว่า 200 ปีมาแล้ว โดยในช่วงแรกขึ้นกับตำบลด่าน อำเภอสังขะ และต่อมา

 • พ.ศ. 2480 โอนไปอยู่ในการปกครองของตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท
 • พ.ศ. 2506 โอนมาอยู่ในการปกครองของตำบลกาบเชิง อำเภอปราสาท
 • วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2518 ได้รับการจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอ โดยมีตำบลในปกครอง 2 ตำบล ได้แก่ ตำบลกาบเชิงและตำบลบักได และในปี พ.ศ. 2519 ได้แยกตำบลโคกกลางออกจากตำบลบักได จึงทำให้มีตำบลในปกครองเพิ่มขึ้นเป็น 3 ตำบล
 • วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2520 ได้รับโอนตำบลคูตันและตำบลด่าน อำเภอสังขะ มาเพิ่ม
 • วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2522 ได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอ
 • เมื่อ พ.ศ. 2538 ได้แยกไปตั้งกิ่งอำเภอพนมดงรัก 4 ตำบล 43 หมู่บ้าน

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอกาบเชิงตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอกาบเชิงแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 6 ตำบล 86หมู่บ้าน

1. กาบเชิง (Kap Choeng) 20 หมู่บ้าน
2. คูตัน (Khu Tan) 10 หมู่บ้าน
3. ด่าน (Dan) 18 หมู่บ้าน
4. แนงมุด (Naeng Mut) 15 หมู่บ้าน
5. โคกตะเคียน (Khok Takhian) 14หมู่บ้าน
6. ตะเคียน (Takhian) 9 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอกาบเชิงประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลกาบเชิง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกาบเชิงทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลโคกตะเคียน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโคกตะเคียนทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลด่าน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลด่านทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคูตัน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคูตันทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแนงมุด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแนงมุดทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตะเคียนทั้งตำบล

ประชากรในตำบล[แก้]

      หมายถึงจำนวนประชากรได้เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน
      หมายถึงจำนวนประชากรได้ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน
อันดับ
(ปีล่าสุด)
ตำบลในอำเภอท่าตูม พ.ศ. 2558[1] พ.ศ. 2557[2] พ.ศ. 2556[3] พ.ศ. 2555[4] พ.ศ. 2554[5] พ.ศ. 2553[6] พ.ศ. 2552[7] พ.ศ. 2551[8]
1 กาบเชิง 15,212 15,113 15,100 15,010 14,975 15,470 15,362 15,381
2 ด่าน 12,463 12,407 12,239 12,171 12,066 12,112 12,047 11,983
3 โคกตะเคียน 11,587 11,526 11,518 11,489 11,383 11,398 11,393 11,330
4 แนงมุด 11,017 10,988 10,923 10,885 10,828 10,813 10,757 10,633
5 คูตัน 5,632 5,603 5,605 5,624 5,606 5,623 5,613 5,566
6 ตะเคียน 5,077 5,115 5,122 5,169 5,139 5,112 5,082 5,070
รวม 60,988 60,752 60,507 60,348 59,997 60,528 60,254 59,963


 1. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_58 .pdf 2558. สืบค้น 1 มีนาคม 2559.
 2. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_57.pdf 2558. สืบค้น 1 มีนาคม 2558.
 3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเนกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖, เล่ม ๑๓๑, ตอน ๔๑ ง , ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗, หน้า ๑
 4. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat55.html 2555. สืบค้น 3 เมษายน 2556.
 5. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat54.html 2555. สืบค้น 6 เมษายน 2555.
 6. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.dopa.go.th/stat/y_stat53.html 2553. สืบค้น 30 มกราคม 2554.
 7. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552."203.113.86.149/stat/y_stat.htmlสืบค้น 30 มีนาคม 2553
 8. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.dopa.go.th/stat/y_stat51.html 2552. สืบค้น 30 มกราคม 2552.