เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
น้ำตกไทรโยคน้อย
จังหวัดกาญจนบุรี
อำเภอไทรโยค
ตำบลท่าเสา (บางส่วน)
จัดตั้ง25 พฤษภาคม 2542
ยกฐานะสุขาภิบาลน้ำตกไทรโยคน้อย
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีนางสัจจา ฝุกฝัด
พื้นที่
 • ทั้งหมด4.400 ตร.กม. (1.699 ตร.ไมล์)
ประชากร (2561)[1]
 • ทั้งหมด3,886
 • ความหนาแน่น883.18 คน/ตร.กม. (2,287.4 คน/ตร.ไมล์)
ที่อยู่
สำนักงาน
989 หมู่ 3 ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
โทรศัพท์034-565-066
โทรสาร034-565-066 ต่อ 18
เว็บไซต์http://www.namtoksaiyoknoi.go.th/
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอไทรโยคอยู่ในท้องที่บ้านท่าเสา หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยคจังหวัดกาญจนบุรี อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอไทรโยค 22 กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัดกาญจนบุรี 62 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 210 กิโลเมตร

ประวัติ[แก้]

เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย แรกเริ่มก่อตั้งตามประกาศกระทรวงลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2514 เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลน้ำตกไทรโยคน้อย อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน ปีเดียวกัน[2] โดยครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี นับเป็นสุขาภิบาลลำดับที่ 2 ของอำเภอ

ปีถัดมาในพ.ศ. 2515 ตามประกาศกระทรวงลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2515 เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งตำบลท่าเสา แยกออกจากตำบลลุ่มสุ่ม ให้มีเขตการปกครองรวม 6 หมู่บ้าน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม ปีเดียวกัน[3] และพร้อมกับโอนสุขาภิบาลน้ำตกไทรโยคน้อย มาขึ้นกับตำบลท่าเสา

ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนที่ 9 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 มีผลใช้บังคับ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลน้ำตกไทรโยคน้อย จึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อยนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ซึ่งตามหลักการและเหตุผลการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ ก็เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และเป็นการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อมูลทั่วไป[แก้]

เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อยมีสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง ลักษณะดินเป็นดินภูเขา อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 40.9 องศา อุณหภูมิต่ำสุด 9.3 องศา ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยตลออดปี 1,179.5 มม. จำนวนวันที่ฝนตก 127 วัน เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอไทรโยค มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
  • ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลวังกระแจะ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

การปกครอง[แก้]

เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลท่าเสา จัดตั้งตามพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองส่วนท้องที่ พ.ศ. 2497 ได้แก่

  • หมู่ที่ 3 บ้านท่าเสา ตำบลท่าเสา

อ้างอิง[แก้]

  1. ประชากรในเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย พ.ศ. 2561 โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย.
  2. [1]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลน้ำตกไทรโยคน้อย อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
  3. [2]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี