เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
น้ำตกไทรโยคน้อย
น้ำตกไทรโยคน้อย is located in Thailand Kanchanaburi
น้ำตกไทรโยคน้อย
น้ำตกไทรโยคน้อย
พิกัดภูมิศาสตร์: 14°13′10.7″N 99°04′32.8″E / 14.219639°N 99.075778°E / 14.219639; 99.075778พิกัดภูมิศาสตร์: 14°13′10.7″N 99°04′32.8″E / 14.219639°N 99.075778°E / 14.219639; 99.075778
จังหวัดกาญจนบุรี
อำเภอไทรโยค
ตำบลท่าเสา (บางส่วน)
จัดตั้ง25 พฤษภาคม 2542
ยกฐานะสุขาภิบาลน้ำตกไทรโยคน้อย
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีนางสัจจา ฝุกฝัด
พื้นที่
 • ทั้งหมด4.400 ตร.กม. (1.699 ตร.ไมล์)
ประชากร (2562)[1]
 • ทั้งหมด3,876 คน
 • ความหนาแน่น880.90 คน/ตร.กม. (2,281.5 คน/ตร.ไมล์)
ที่อยู่
สำนักงาน
989 หมู่ 3 ถนนเลี่ยงเมืองบ้านโป่ง ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 71150
โทรศัพท์034-565-066
โทรสาร034-565-066 ต่อ 18
เว็บไซต์http://www.namtoksaiyoknoi.go.th/
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
แผนที่แสดงสุขาภิบาลน้ำตกไทรโยคน้อย ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. 2514
สถานีรถไฟน้ำตก ตั้งอยู่บริเวณชุมนุมชนของเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย

เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งในตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี อยู่ห่างจากอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี ประมาณ 62 กิโลเมตร ห่างจากที่ว่าการอำเภอไทรโยคประมาณ 22 กิโลเมตร

ประวัติ[แก้]

เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย แรกเริ่มก่อตั้งตามประกาศกระทรวงลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2514 โดยจัดตั้งท้องถิ่นที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดกาญจนบุรี ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 "น้ำตกไทรโยคน้อย" ซึ่งเป็นชุมชนที่มีการตั้งถิ่นฐานมานาน ซึ่งเป็นพื้นที่บางส่วนของหมู่ที่ 3 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค ขึ้นเป็น สุขาภิบาลน้ำตกไทรโยคน้อย อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน ปีเดียวกัน[2] โดยครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี นับเป็นสุขาภิบาลลำดับที่ 2 ของอำเภอ

ในปี พ.ศ. 2515 ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยให้แบ่งแยกพื้นที่ตำบลลุ่มสุ่ม จัดตั้งเป็น ตำบลท่าเสา ให้มีเขตการปกครองรวม 6 หมู่บ้าน ตามประกาศกระทรวงลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2515 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม ปีเดียวกัน[3] จึงทำให้พื้นที่สุขาภิบาลน้ำตกไทรโยคน้อยเข้ามาอยู่ในพื้นที่ตำบลท่าเสาทั้งหมด

ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนที่ 9 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 มีผลใช้บังคับ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลน้ำตกไทรโยคน้อย จึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย[4] นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ซึ่งตามหลักการและเหตุผลการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ ก็เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และเป็นการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อมูลทั่วไป[แก้]

เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อยมีสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง ลักษณะดินเป็นดินภูเขา อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 40.9 องศา อุณหภูมิต่ำสุด 9.3 องศา ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยตลออดปี 1,179.5 มม. จำนวนวันที่ฝนตก 127 วัน เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอไทรโยค มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
  • ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลวังกระแจะ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

การปกครอง[แก้]

เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลท่าเสา จัดตั้งตามพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองส่วนท้องที่ พ.ศ. 2497 ได้แก่

  • หมู่ที่ 3 บ้านท่าเสา ตำบลท่าเสา (บางส่วน)

ประชากร[แก้]

เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย มีจำนวนประชากรทั้งหมด 3,876 คน โดยแยกได้ดังนี้

ชุมชน ตำบล หมู่ที่ ชาย หญิง ประชากร ครัวเรือน
(คน) (คน) (คน) พ.ศ. 2562[5] (หลัง)
**ทะเบียนบ้านกลาง ท่าเสา - 1 1 2 2
ท่าเสา (บางส่วน) ท่าเสา 3 1,902 1,972 3,874 1,504
รวม - 1,903 1,973 3,876 1,506

อ้างอิง[แก้]

  1. ประชากรในเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย พ.ศ. 2562 โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย.
  2. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลน้ำตกไทรโยคน้อย อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 88 (123 ง): 3213–3214. 16 พฤศจิกายน 2514.
  3. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 89 (149 ง): 2524–2526. 3 ตุลาคม 2515.
  4. "พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 116 (9 ก): 1–4. 24 กุมภาพันธ์ 2542.
  5. [1]ประชากรรายหมู่บ้าน เขตท้องถิ่นเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย (ตำบลท่าเสา) พ.ศ. 2562

[[หมวดหมู่:เทศบาลตำบล|น้ำตกไทรโยคน้อย]