อำเภอลำดวน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อำเภอลำดวน
แผนที่จังหวัดสุรินทร์ เน้นอำเภอลำดวน
ลำดวนสุรพินท์ ถิ่นผ้าไหมงาม ข้าวน้ำพร้อมพรัก
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี สามัคคีมีน้ำใจ
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทย อำเภอลำดวน
อักษรโรมัน Amphoe Lamduan
จังหวัด สุรินทร์
รหัสทางภูมิศาสตร์ 3211
รหัสไปรษณีย์ 32220
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่ 343.0 ตร.กม.
ประชากร 31,143 คน (พ.ศ. 2557)
ความหนาแน่น 90.79 คน/ตร.กม.
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอลำดวน หมู่ที่ 3 ถนนลำดวน-บ้านไทร ตำบลลำดวน อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ 32220
พิกัด 14°43′38″N 103°40′33″E / 14.72722°N 103.67583°E / 14.72722; 103.67583
หมายเลขโทรศัพท์ 0 4454 1102
หมายเลขโทรสาร 0 4454 1102

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

อำเภอลำดวน เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดสุรินทร์

ประวัติ[แก้]

อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ มีความเจริญรุ่งเรือง เป็นเมืองหนึ่งในอดีตกาล มีวิวัฒนาการจากชุมชนขอมโคกกระดูง ซึ่งยังปรากฏหลักฐานให้เห็น คือ ซากกำแพงเมืองสร้างด้วยดินมูล มีคูคลองล้อมรอบ มีปูชนียสถานและโบราณวัตถุปรากฏอยู่ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามใหม่ว่า “เมืองสุรพินทนิคม”

รายนามเจ้าเมืองสุรพินทนิคม

 • พ.ศ. 2414 : พระสุรพินทนิคมานุรักษ์(พระไชยณรงค์ภักดี นาก)
 • พ.ศ. 2416 : พระสุรพินทนิคมานุรักษ์(หลวงพิทักษ์สุนทร)
 • พ.ศ. 2434 : พระสุรพินทนิคมานุรักษ์(ปราง):บุตรของพระยาสุรินทร์ภักดีศรีไผทสมันต์(ม่วง)
 • พ.ศ. 2439 : พระสุรพิทยานิคมมานุรักษ์(เสรียบ)

ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงแผนวิธีการปกครองทั่วราชอาณาจักรขึ้นใหม่ เมืองสุรพินทนิคมจึงเปลี่ยนเป็นอำเภอเรียกว่า อำเภอสุรพินทนิคม และต่อมาได้ถูกลดฐานะให้เป็นตำบลชื่อว่าตำบลลำดวน

คำว่า บ้านลำดวน มีคนกล่าวถึงเป็นจำนวนมาก ว่ามีความเป็นมาอย่างไร ซึ่งพอสรุปได้ 2 ประเด็น คือ 1. ลำดวน เป็นชื่อทางราชการ น่าจะตั้งตามชื่อต้นลำดวน ซึ่งแต่ก่อนนั้นบริเวณแถบนี้เต็มไปด้วยป่าดงลำดวน 2. ลำดวน ตรงกับภาษาเขมรว่า เรือมดูล แปลว่า รำล้ม 3 มกราคม พ.ศ. 2520 ตำบลลำดวนได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นกิ่งอำเภอลำดวน : ร.ต.บุเรศ ศุภกาญจน์ เป็น หัวหน้ากิ่งอำเภอลำดวน

19 กรกฎาคม พ.ศ. 2534 กิ่งอำเภอลำดวน ได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอลำดวน : นายกฤษดา พานิชเจริญ เป็นนายอำเภอลำดวนคนแรก

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอลำดวนตั้งอยู่ทางตอนกลาง ค่อนไปทางทิศใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอลำดวนแบ่งเขตการปกครองย่อยเป็น 5 ตำบล 51 หมู่บ้าน ได้แก่

1. ลำดวน (Lamduan) 11 หมู่บ้าน
2. โชคเหนือ (Chok Nuea) 9 หมู่บ้าน
3. อู่โลก (U Lok) 11 หมู่บ้าน
4. ตรำดม (Tram Dom) 10 หมู่บ้าน
5. ตระเปียงเตีย (Trapiang Tia) 10 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอลำดวนประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลลำดวนสุรพินท์ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลลำดวน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลลำดวน (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลลำดวนสุรพินท์)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโชคเหนือทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลอู่โลก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลอู่โลกทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลตรำดม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตรำดมทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตีย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตระเปียงเตียทั้งตำบล

ประชากรในตำบล[แก้]

      หมายถึงจำนวนประชากรได้เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน
      หมายถึงจำนวนประชากรได้ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน
อันดับ
(ปีล่าสุด)
ตำบลในอำเภอลำดวน พ.ศ. 2558[1] พ.ศ. 2557[2] พ.ศ. 2556[3] พ.ศ. 2555[4] พ.ศ. 2554[5] พ.ศ. 2553[6] พ.ศ. 2552[7] พ.ศ. 2551[8]
1 ลำดวน 8,205 8,233 8,194 8,193 8,158 8,164 8,100 7,957
2 ตระเปียงเตีย 6,615 6,590 6,604 6,608 6,576 6,596 6,545 6,521
3 ตรำดม 5,938 5,880 5,857 5,823 5,811 5,810 5,803 5,767
4 อู่โลก 5,646 5,632 5,599 5,618 5,605 5,579 5,525 5,473
5 โชคเหนือ 4,824 4,808 4,800 4,761 4,749 4,762 4,709 4,691
รวม 31,228 31,143 31,054 31,003 30,899 30,911 30,682 30,409

การคมนาคม[แก้]

การเดินทางจากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ผ่านจังหวัดปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา แล้วแยกเข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ผ่านจังหวัดสระบุรี นครราชสีมา แล้วใช้ทางหลวงหมายเลข 24 ผ่านจังหวัดบุรีรัมย์ แยกซ้ายเข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 214 (ตรงแยกอำเภอปราสาท) เข้าเมืองสุรินทร์ใช้ทางหลวงหมายเลข2077 เข้าสู่อำเภอลำดวน ระยะทาง 26 กม.ระยะทางจากอำเภอลำดวนสู่อำเภอต่างๆในจังหวัดสุรินทร์

เศรษฐกิจ[แก้]

อำเภอลำดวน เป็นเมืองที่มีศักยภาพในการรองรับการขยายเขตเมืองแห่งใหม่ ด้วยยุทธศาสตร์ที่ได้เปรียบของเมือง ตั้งอยู่จุดกึ่งกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง(สะดืออีสานใต้) ด้วยที่ตั้งอันโดดเด่น จุดกึ่งกลางคมนาคมที่สามารถเชื่อมโยงสู่ระบบขนส่งทางรางขนาบด้วยทางหลวงสายหลักหมายเลข24 สามารถเชื่อมโยงตลาดชายแดนทั้งช่องสะงำและช่องจอม สู่หัวเมืองด้วยระยะทางอันใกล้

 • ภาคเกษตรกรรม

ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งพืชเศรษฐกิจที่สำคัญได้แก่ ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง ยางพารา

 • ภาคอุตสาหกรรม

อำเภอลำดวนมีอัตราการเติบโตทางภาคอุตสาหกรรมค่อนข้างต่อเนื่อง สืบเนื่องจากการวางผังเมืองกำหนดเขตพื้นที่อุตสาหกรรมหลักของจังหวัดมีแนวเขตเส้นทางเชื่อมต่อกับอำเภอลำดวน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมและมีศักยภาพ โดยส่วนใหญ่จะเป็นอุตสาหกรรมประเภทแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

สถานที่ท่องเที่ยว[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 • ^ พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอทุ่งตะโก อำเภอพะโต๊ะ อำเภอเขาค้อ อำเภอน้ำหนาว อำเภอวังจันทร์ อำเภอนาด้วง อำเภอเต่างอย อำเภอสิงหนคร อำเภอพระสมุทรเจดีย์ และอำเภอลำดวน พ.ศ. ๒๕๓๔ (PDF). Royal Gazette (in Thai) 108 (107 ก Special): 29–33. June 19, 1991.
 • ^ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งท้องที่อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ตั้งเป็นกิ่งอำเภอลำดวน (PDF). Royal Gazette (in Thai) 94 (6 ง): 190–191. January 18, 1977.
 1. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_58 .pdf 2558. สืบค้น 1 มีนาคม 2559.
 2. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_57.pdf 2558. สืบค้น 1 มีนาคม 2558.
 3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเนกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖, เล่ม ๑๓๑, ตอน ๔๑ ง , ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗, หน้า ๑
 4. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat55.html 2555. สืบค้น 3 เมษายน 2556.
 5. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat54.html 2555. สืบค้น 6 เมษายน 2555.
 6. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.dopa.go.th/stat/y_stat53.html 2553. สืบค้น 30 มกราคม 2554.
 7. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552."203.113.86.149/stat/y_stat.htmlสืบค้น 30 มีนาคม 2553
 8. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.dopa.go.th/stat/y_stat51.html 2552. สืบค้น 30 มกราคม 2552.