อำเภอลำดวน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
อำเภอลำดวน
แผนที่จังหวัดสุรินทร์ เน้นอำเภอลำดวน
ลำดวนสุรพินท์ ถิ่นผ้าไหมงาม ข้าวน้ำพร้อมพรัก
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี สามัคคีมีน้ำใจ
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทย อำเภอลำดวน
อักษรโรมัน Amphoe Lamduan
จังหวัด สุรินทร์
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่ 343.0 ตร.กม.
ประชากร 31,270 คน (พ.ศ. 2560)
ความหนาแน่น 91.10 คน/ตร.กม.
รหัสทางภูมิศาสตร์ 3211
รหัสไปรษณีย์ 32220
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอลำดวน หมู่ที่ 3 ถนนลำดวน-บ้านไทร ตำบลลำดวน อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ 32220
พิกัด 14°43′38″N 103°40′33″E / 14.72722°N 103.67583°E / 14.72722; 103.67583
โทรศัพท์ 0 4454 1102
โทรสาร 0 4454 1102

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ลำดวน เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดสุรินทร์

ประวัติ[แก้]

อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ มีความเจริญรุ่งเรือง เป็นเมืองหนึ่งในอดีตกาล ซึ่งยังปรากฏหลักฐานให้เห็น คือ ซากกำแพงเมืองสร้างด้วยดินมูล มีคูคลองล้อมรอบ มีปูชนียสถานและโบราณวัตถุปรากฏอยู่ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมยกบ้านลำดวนขึ้นเป็นเมือง พระราชทานนามว่า “เมืองสุรพินทนิคม”

รายนามเจ้าเมืองสุรพินทนิคม

 • พ.ศ. 2414 : พระสุรพินทนิคมานุรักษ์(พระไชยณรงค์ภักดี นาก)
 • พ.ศ. 2416 : พระสุรพินทนิคมานุรักษ์(หลวงพิทักษ์สุนทร)
 • พ.ศ. 2434 : พระสุรพินทนิคมานุรักษ์(ปราง):บุตรของพระยาสุรินทร์ภักดีศรีไผทสมันต์(ม่วง)
 • พ.ศ. 2439 : พระสุรพิทยานิคมมานุรักษ์(เสรียบ)

ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงแผนวิธีการปกครองทั่วราชอาณาจักรขึ้นใหม่ เมืองสุรพินทนิคมจึงเปลี่ยนเป็นอำเภอเรียกว่า อำเภอสุรพินทนิคม และต่อมาได้ถูกลดฐานะให้เป็นตำบลชื่อว่าตำบลลำดวน

3 มกราคม พ.ศ. 2520 ตำบลลำดวนได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นกิ่งอำเภอลำดวน : ร.ต.บุเรศ ศุภกาญจน์ เป็น หัวหน้ากิ่งอำเภอลำดวน

19 กรกฎาคม พ.ศ. 2534 กิ่งอำเภอลำดวน ได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอลำดวน : นายกฤษดา พานิชเจริญ เป็นนายอำเภอลำดวนคนแรก

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอลำดวนตั้งอยู่ทางตอนกลาง ค่อนไปทางทิศใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอลำดวนแบ่งเขตการปกครองย่อยเป็น 5 ตำบล 51 หมู่บ้าน ได้แก่

1. ลำดวน (Lamduan) 11 หมู่บ้าน
2. โชคเหนือ (Chok Nuea) 9 หมู่บ้าน
3. อู่โลก (U Lok) 11 หมู่บ้าน
4. ตรำดม (Tram Dom) 10 หมู่บ้าน
5. ตระเปียงเตีย (Trapiang Tia) 10 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอลำดวนประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลลำดวนสุรพินท์ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลลำดวน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลลำดวน (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลลำดวนสุรพินท์)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโชคเหนือทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลอู่โลก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลอู่โลกทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลตรำดม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตรำดมทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตีย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตระเปียงเตียทั้งตำบล

การคมนาคม[แก้]

การเดินทางจากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ผ่านจังหวัดปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา แล้วแยกเข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ผ่านจังหวัดสระบุรี นครราชสีมา แล้วใช้ทางหลวงหมายเลข 24 ผ่านจังหวัดบุรีรัมย์ แยกซ้ายเข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 214 (ตรงแยกอำเภอปราสาท) เข้าเมืองสุรินทร์ใช้ทางหลวงหมายเลข2077 เข้าสู่อำเภอลำดวน ระยะทาง 26 กม.ระยะทางจากอำเภอลำดวนสู่อำเภอต่างๆในจังหวัดสุรินทร์

เศรษฐกิจ[แก้]

-

สถานที่ท่องเที่ยว[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 • ^ พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอทุ่งตะโก อำเภอพะโต๊ะ อำเภอเขาค้อ อำเภอน้ำหนาว อำเภอวังจันทร์ อำเภอนาด้วง อำเภอเต่างอย อำเภอสิงหนคร อำเภอพระสมุทรเจดีย์ และอำเภอลำดวน พ.ศ. ๒๕๓๔ (PDF). Royal Gazette (in Thai) 108 (107 ก Special): 29–33. June 19, 1991.
 • ^ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งท้องที่อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ตั้งเป็นกิ่งอำเภอลำดวน (PDF). Royal Gazette (in Thai) 94 (6 ง): 190–191. January 18, 1977.