ข้ามไปเนื้อหา

อำเภอควนโดน

พิกัด: 6°46′03″N 100°07′26″E / 6.76758°N 100.12390°E / 6.76758; 100.12390
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อำเภอควนโดน
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Khuan Don
อุทยานแห่งชาติทะเลบัน
คำขวัญ: 
สำเนียงโดดเด่น ร่มเย็นชลประทาน จำปาดะหอมหวาน อุทยานทะเลบัน ตลาดสัมพันธ์ชายแดน
แผนที่จังหวัดสตูล เน้นอำเภอควนโดน
แผนที่จังหวัดสตูล เน้นอำเภอควนโดน
พิกัด: 6°47′18″N 100°4′36″E / 6.78833°N 100.07667°E / 6.78833; 100.07667
ประเทศ ไทย
จังหวัดสตูล
พื้นที่
 • ทั้งหมด199.033 ตร.กม. (76.847 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด27,233 คน
 • ความหนาแน่น136.83 คน/ตร.กม. (354.4 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 91160
รหัสภูมิศาสตร์9102
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอควนโดน หมู่ที่ 1 ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล 91160
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ควนโดน เป็นอำเภอของจังหวัดสตูล

ที่ตั้งและอาณาเขต

[แก้]

อำเภอควนโดนตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้

ประวัติ

[แก้]

ควนโดน เดิมมีฐานะเป็นกิ่งอำเภอ เรียกว่า “กิ่งอำเภอดุสน” มี 4 ตำบล คือ ตำบลดุสน ตำบลปันจอร์ ตำบลควนสตอ และตำบลกุบังปะโหลด ในปี พ.ศ. 2465 ยุบเป็นตำบลขึ้นกับอำเภอมำบัง (อำเภอเมืองสตูล) ต่อมาปี พ.ศ. 2475 มีการเปลี่ยนแปลงเขตการปกครองใหม่ โดยรวมตำบลดุสนกับตำบลปันจอร์ เรียกว่า “ตำบลควนโดน” และตำบลกุบังปะโหลดรวมกับควนสตอ เรียกกว่า “ตำบลควนสตอ”

จากการที่พื้นที่การปกครองของอำเภอเมืองสตูล มีอาณาเขตกว้างขวางและมีประชากรมาก เพื่อประโยชน์ในการปกครองและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนกระทรวงมหาดไทย จึงแบ่งท้องที่อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ตั้งเป็น “กิ่งอำเภอควนโดน” ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520[1] มีเขตการปกครองรวม 2 ตำบล คือ ตำบลควนโดน และตำบลควนสตอ ต่อมาได้แยกพื้นที่ตำบลควนโดน ตั้งเป็นตำบลย่านซื่อ อีก 1 ตำบล เมื่อปี พ.ศ. 2522[2] จนกระทั่งถึงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2531 กิ่งอำเภอควนโดน จึงได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอ[3] และในปี พ.ศ. 2535 ได้แยกพื้นที่ตำบลควนสตอ ตั้งเป็นตำบลวังประจัน อีก 1 ตำบล[4] รวมพื้นที่การปกครองอำเภอเป็น 4 ตำบล

ควนโดน ประกอบไปด้วยคำสองคำคือ ควน กับ โดน คำว่า ควน ในภาษาใต้หมายถึง เนิน ภู เนินเขาเล็กๆ ส่วนคำว่า โดน มีที่มาจากดอกกระโดน หรือต้นกระโดน ดังนั้น ควนโดน จึงมีความหมายว่า เนินเขาที่มีต้นกระโดน

การแบ่งเขตการปกครอง

[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค

[แก้]

อำเภอควนโดนแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 4 ตำบล 30 หมู่บ้าน ได้แก่

ลำดับ อักษรไทย อักษรโรมัน จำนวนหมู่บ้าน จำนวนประชากร
(ธันวาคม 2565)[5]
1. ควนโดน Khuan Don
9
9,766
2. ควนสตอ Khuan Sato
10
9,212
3. ย่านซื่อ Yan Sue
7
5,230
4. วังประจัน Wang Prachan
4
3,187

การปกครองส่วนท้องถิ่น

[แก้]

ท้องที่อำเภอควนโดนประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลควนโดน ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลควนโดน บางส่วนของตำบลควนสตอ และบางส่วนของตำบลย่านซื่อ
  • องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลควนโดน (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลควนโดน)
  • องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลควนสตอ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลควนโดน)
  • องค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลย่านซื่อ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลควนโดน)
  • องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังประจันทั้งตำบล

อุทยานแห่งชาติทางบก

[แก้]

สถานศึกษา

[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น

[แก้]

6°46′03″N 100°07′26″E / 6.76758°N 100.12390°E / 6.76758; 100.12390

อ้างอิง

[แก้]
  1. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งท้องที่อำเภอเมืองสตูลจังหวัดสตูล ตั้งเป็นกิ่งอำเภอควนโดน" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 94 (11 ง): 487. วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520
  2. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่กิ่งอำเภอควนโดน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 96 (149 ง): 3016–3019. วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2522
  3. "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอนามน อำเภอพระยืน อำเภอหนองบัวระเหว อำเภอบ้านเหลื่อม อำเภอจะแนะ อำเภอหนองหงส์ อำเภอนาโพธิ์ อำเภอเกาะยาว อำเภอแกดำ อำเภอสระโบสถ์ อำเภอโนนคูณ อำเภอควนโดน อำเภอไชยวาน อำเภอหนองแสง และอำเภอตาลสุม พ.ศ. ๒๕๓๐" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 104 (278 ก): (ฉบับพิเศษ) 33-37. วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2530
  4. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 109 (131 ง): (ฉบับพิเศษ) 103-107. วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2535
  5. "ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร". stat.bora.dopa.go.th.