เทศบาลตำบลบางน้ำเปรี้ยว

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
บางน้ำเปรี้ยว
จังหวัดฉะเชิงเทรา
อำเภอบางน้ำเปรี้ยว
ตำบลบางน้ำเปรี้ยว (บางส่วน), โพรงอากาศ (บางส่วน)
จัดตั้ง25 พฤษภาคม 2542
ยกฐานะสุขาภิบาลบางน้ำเปรี้ยว
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีนายวิรัตน์ ผาสุข
พื้นที่
 • ทั้งหมด1.650 ตร.กม. (0.637 ตร.ไมล์)
ประชากร (2561)[1]
 • ทั้งหมด2,401
 • ความหนาแน่น1,455.15 คน/ตร.กม. (3,768.8 คน/ตร.ไมล์)
ที่อยู่
สำนักงาน
59 หมู่ 1 ตำบลบางน้ำเปรี้ยว อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
โทรศัพท์0-3858-1366
โทรสาร0-3858-1106
เว็บไซต์http://bangnampriaolocal.go.th/
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลตำบลบางน้ำเปรี้ยว ตั้งอยู่ย่านชุมชนตลาดอำเภอบางน้ำเปรี้ยว โดยมีพื้นที่ในหมู่ที่ 1,2 ตำบลบางน้ำเปรี้ยว และหมู่ที่ 4,5,6 ตำบลโพรงอากาศ พื้นที่เทศบาลตำบลบางน้ำเปรี้ยวรวมทั้งสิ้น 1.65 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นพื้นที่  1,031.25 ไร่ ห่างจากตัวจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นระยะทาง 17 กิโลเมตร

ประวัติ[แก้]

เทศบาลตำบลบางน้ำเปรี้ยว แรกเริ่มก่อตั้งตามประกาศกระทรวงลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2498 เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลบางน้ำเปรี้ยว อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน ปีเดียวกัน[2] โดยครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลบางน้ำเปรี้ยว และตำบลโพรงอากาศ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา นับเป็นสุขาภิบาลลำดับที่ 1 ของอำเภอ

ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนที่ 9 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 มีผลใช้บังคับ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลบางน้ำเปรี้ยว จึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลบางน้ำเปรี้ยวนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ซึ่งตามหลักการและเหตุผลการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ ก็เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และเป็นการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อมูลทั่วไป[แก้]

สภาพโดยทั่วไปของเทศบาลตำบลบางน้ำเปรี้ยวเป็นพื้นที่ราบลุ่มต่อเนื่องกับตำบลโพรงอากาศและเป็นส่วนหนึ่งของที่ราบลุ่มแม่น้ำบางปะกง  ภายในชุมชนมีแหล่งน้ำอยู่หลายแห่งด้วยกัน ได้แก่ คลองแสนแสบ คลองขวาง บึงมะกอก บึงชวดด้วน เป็นต้น ซึ่งคลองต่างๆ เหล่านี้ ใช้เป็นทั้งน้ำเพื่อการเกษตรและใช้อุปโภคอีกด้วย เทศบาลตำบลบางน้ำเปรี้ยว ตั้งอยู่ย่านชุมชนตลาดอำเภอบางน้ำเปรี้ยว มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลหมอนทอง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลโพรงอากาศ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลบางน้ำเปรี้ยว อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลบางขนาก อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

การปกครอง[แก้]

เทศบาลตำบลบางน้ำเปรี้ยว ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลบางน้ำเปรี้ยว และตำบลโพรงอากาศ จัดตั้งตามพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองส่วนท้องที่ พ.ศ. 2497 ได้แก่

 • หมู่ที่ 1 บ้านบางน้ำเปรี้ยว ตำบลบางน้ำเปรี้ยว
 • หมู่ที่ 2 บ้านบางน้ำเปรี้ยว ตำบลบางน้ำเปรี้ยว
 • หมู่ที่ 4 บ้านคลองขวาง ตำบลโพรงอากาศ
 • หมู่ที่ 5 บ้านโพรงอากาศ ตำบลโพรงอากาศ
 • หมู่ที่ 6 บ้านโพรงอากาศ ตำบลโพรงอากาศ

อ้างอิง[แก้]

 1. ประชากรในเทศบาลตำบลบางน้ำเปรี้ยว พ.ศ. 2561 โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย.
 2. [1]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลบางน้ำเปรี้ยว อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา