เทศบาลตำบลบัวงาม (อำเภอเดชอุดม)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สำหรับ เทศบาลตำบลบัวงาม แห่งอื่น ดูได้ที่ เทศบาลตำบลบัวงาม
เทศบาลตำบลบัวงาม (อำเภอเดชอุดม)
ตราอย่างเป็นทางการของเทศบาลตำบลบัวงาม (อำเภอเดชอุดม)
ตรา
เทศบาลตำบลบัวงาม (อำเภอเดชอุดม) is located in ประเทศไทย
เทศบาลตำบลบัวงาม (อำเภอเดชอุดม)
เทศบาลตำบลบัวงาม (อำเภอเดชอุดม)
สถานที่ตั้งในอุบลราชธานี
พิกัดภูมิศาสตร์: 14°48′38.6″N 105°13′52.3″E / 14.810722°N 105.231194°E / 14.810722; 105.231194
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีนายธีรพันธ์ ชัยวัฒน์ธนัน
พื้นที่
 • ทั้งหมด8.7 ตร.กม. (3.4 ตร.ไมล์)
ประชากร (2560)
 • ทั้งหมด6,957 คน
 • ความหนาแน่น799.66 คน/ตร.กม. (2,071.1 คน/ตร.ไมล์)
ที่อยู่
สำนักงาน
สำนักงานเทศบาลตำบลบัวงาม เลขที่ 1 หมู่ 1 ตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
โทรศัพท์0 45867036-9
โทรสาร0 45867037
เว็บไซต์http://tessabanbuangam.com/ http://tessabanbuangam.com/
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลตำบลบัวงาม เป็นเทศบาลขนาดกลาง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลบัวงาม ได้รับการยกฐานะจากสุขาภิบาลบัวงาม ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดตั้งสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบล เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2537 ประกาศ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนที่ 36 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2537 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542[1]

สภาพทั่วไป[แก้]

ข้อมูลเกี่ยวข้องกับที่ตั้ง[แก้]

ตราเทศบาลตำบลบัวงาม

เดิมพื้นที่ของเทศบาตำบลบัวงามในปัจจุบันนั้นถูกจัดเป็นสุขาภิบาลบัวงาม ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2537 ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนที่ 36 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2537 และเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ได้เปลี่ยนแปลงจากฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบลบัวงาม ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลตำบลบัวงาม ประกาศราชกิจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนที่ 9 ก ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 [2] มีพื้นที่ครอบคลุมบางส่วนของชุมชนบ้านบัวงามและบ้านแสงจันทร์ จากนั้นเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2547 ได้มีการประกาศเปลี่ยนขนาดของเทศบาลตำบลบัวงามจากเทศบาลจากขนาดเล็กเป็นเทศบาลขนาดกลาง เนื่องจากมีการขยายขอบเขตการบริหารเพิ่มเติมให้ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของชุมชนบ้านหนองสนม

ดวงตราประจำเทศบาล[แก้]

ชั้นแรก เป็นชื่อเทศบาลตำบลบัวงาม และจังหวัดอุบลราชธานี รวงข้าว หมายถึง เป็นพื้นที่ความอุดมสมบูรณ์ ทำนาปลูกข้าวเป็นหลัก ชั้นสองเป็นรูปดอกบัว สามดอกอยู่เหนือน้ำ คือสัญลักษณ์ของจังหวัด และหมายถึงตำบลบัวงาม ซึ่งเป็นที่ตั้งเทศบาลตำบลบัวงาม มีแหล่งน้ำกินน้ำใช้อุดมสมบูรณ์

ลักษณะที่ตั้ง[แก้]

เทศบาลตำบลบัวงามมีพื้นที่ครอบคลุมบางส่วนของตำบลบัวงาม ห่างจากตัวอำเภอเดชอุดมไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เดินทางตามหลวงแผ่นดินหมายเลข 2182 ( ตอนเดชอุดม –บุณฑริก ) ระยะทาง 20 กิโลเมตร และมีสำนักงานเทศบาลตำบลบัวงาม ตั้งอยู่บ้านบัวงาม เลขที่ 1 หมู่ที่1 ตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ระยะห่างจากทางหลวงแผ่นดิน 2182 (ตอนเดชอุดม – บุณฑริก) แยกมาทางทิศใต้ ตามถนนประชาสามัคคี ระยะทาง 3 กิโลเมตร

อาณาเขต[แก้]

แผนที่แสดงที่ตั้งของตำบลบัวงาม

ด้านทิศเหนือ[แก้]

มีหลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนศิริสมบัติฟากเหนือ ตรงจุดที่ห่างจากศูนย์กลางถนนราษฎร์พัฒนาบรรจงกับถนนศิริสมบัติไปทางตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนศิริสมบัติระยะทาง 700 เมตร จากหลักเขตที่ 1 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงหลักเขตที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนไปบ้านคำครั่งฟากเหนือตรงจุดที่อยู่ห่างจากศูนย์กลางถนนศิริสมบัติบรรจบกับถนนไปบ้านคำครั่งระยะทาง 800 เมตร

ด้านทิศตะวันออก[แก้]

จากหลักเขตที่ 2 เป็นส่วนตรงไปทางทิศใต้ถึงหลักเขตที่ 3 ซึ่งตั้งอยู่ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 218/2 (ตอนเดชอุดม – หนองแสง) ฟากใต้ตรงจุดที่อยู่ห่างตามแนวเส้นขนานกับศูนย์กลางถนนประชาสามัคคีฟากตะวันออกระยะทาง 700 เมตร จากหลักเขตที่ 3 เป็นเส้นขนานกับศูนย์กลางถนนประชาสามัคคีฟากตะวันออกระยะทาง 700 เมตร ไปทางทิศใต้ถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนไปหนองแวงฟากตะวันออก

ด้านทิศใต้[แก้]

จากหลักเขตที่ 4 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงหลักเขตที่ 5 ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนไปบ้านนาเลิงฟากเหนือตรงจุดที่ตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางถนนสัมฤทธิ์ผลบรรจบถนนไปบ้านนาเลิงทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนไปบ้านนาเลิงระยะทาง 500 เมตร

ด้านทิศตะวันตก[แก้]

จากหลักเขตที่ 5 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงหลักเขตที่ 6 ซึ่งตั้งอยู่ห้วยบัวเหนือฝั่งเหนือตรงจุดที่ตั้งอยู่ห่างตามแนวเส้นขนานกับศูนย์กลางถนนประชาสามัคคีฟากตะวันตก ระยะทาง 700 เมตร จากหลักเขตที่ 6 เป็นเส้นขนานศูนย์กลางถนนประชาสามัคคีฟากตะวันตก ระยะทาง 700 เมตร ไปทางทิศเหนือถึงหลักเขตที่ 7 ซึ่งตั้งอยู่ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2182 เดชอุดม- หนองแสงใต้จากหลักเขตที่ 7 เป็นเส้นตรงไปทางทิศเหนือบรรจบกับหลักเขตที่ 1

เขตการปกครอง/ประชากร[แก้]

เทศบาลตำบลบัวงามมีพื้นที่ทั้งหมด 8.7 ตารางกิโลเมตร หรือจำนวน 5,348 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 7 หมู่บ้านของตำบลบัวงามหรือ 8 ชุมชนของเทศบาลตำบลบัวงามและมีจำนวนประชากร/หลังคาเรือนดังนี้

ตารางแสดงจำนวนประชากรและจำนวนครัวเรือนในเขตเทศบาลตำบลบัวงาม
หมู่ที่ หมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน ประชากร จำนวนชุมชน หมายเหตุ
1 บ้านบัวงาม 471 1,745 2 ชุมชน ไม่รวมชุมชนที่อยู่นอกเขตเทศบาล
2 บ้านหนองสนม 244 1,175 1 ชุมชน ไม่รวมชุมชนที่อยู่นอกเขตเทศบาล
3 บ้านบัวงาม 283 1,248 1 ชุมชน ไม่รวมชุมชนที่อยู่นอกเขตเทศบาล
10 บ้านแสงจันทร์ 148 539 1 ชุมชน พื้นที่ชุมชนอยู่ในเขตเทศบาลทั้งหมด
13 บ้านหนองสนม 194 834 1 ชุมชน ไม่รวมชุมชนที่อยู่นอกเขตเทศบาล
14 บ้านบัวงาม 195 867 1 ชุมชน ไม่รวมชุมชนที่อยู่นอกเขตเทศบาล
15 บ้านบัวงาม 133 665 1 ชุมชน ไม่รวมชุมชนที่อยู่นอกเขตเทศบาล
รวม เทศบาลตำบลบัวงาม 1,668 7,073 8 ชุมชน -


      หมายถึง จำนวนประชากรได้เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน
      หมายถึง จำนวนประชากรได้ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน
ตารางแสดงจำนวนประชากรในเขตเทศบาลตำบลบัวงามแบบจำแนกรายปี-เพศ
เพศ/ปี พ.ศ. 2559 (คน) พ.ศ. 2558 (คน) พ.ศ. 2557 (คน) พ.ศ. 2556 (คน) พ.ศ. 2555 (คน) พ.ศ. 2554 (คน) พ.ศ. 2553 (คน) พ.ศ. 2552 (คน) พ.ศ. 2551 (คน) พ.ศ. 2550 (คน) พ.ศ. 2549 (คน) พ.ศ. 2548 (คน) พ.ศ. 2547 (คน)
ชาย 3,358 3,564 3,575 3,543 3,563 3,611 3,595 3,585 3,567 3,576 3,612 3,567 3,471
หญิง 3,460 3,487 3,511 3,498 3,516 3,553 3,539 3,514 3,498 3,498 3,504 3,479 3,398
รวม 7,018 7,051 7,086 7,041 7,079 7,164 7,134 7,099 7,065 7,074 7,116 7,046 6,869
  • อ้างอิง: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย[3][4]

ทำเนียบรายนามนายกเทศมนตรี[แก้]

ทำเนียบรายนามนายกเทศมนตรี นับแต่ตำบลถูกยกระดับจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลจนถึงปัจจุบัน มีดังนี้

ทำเนียบรายนามนายกเทศมนตรีตำบลบัวงาม
ลำดับที่ รายนามนายกเทศมนตรี วาระการดำรงตำแหน่ง
1. (ไม่มีข้อมูลแน่ชัด) (ไม่ทราบ)
2. ลิขิต มีแสง พ.ศ. 2549 - 2555
3. ธีรพันธ์ ชัยวัฒน์ธนัน พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]

  1. พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542
  2. พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542
  3. สถิติประชากรในเทศบาลตำบลบัวงาม
  4. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "บริการข้อมูลประชากรและบ้าน." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.dopa.go.th/ 2555. สืบค้น 21 กุมภาพันธ์ 2556.