เทศบาลตำบลบัวงาม (อำเภอเดชอุดม)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สำหรับ เทศบาลตำบลบัวงาม แห่งอื่น ดูได้ที่ เทศบาลตำบลบัวงาม
เทศบาลตำบลบัวงาม (อำเภอเดชอุดม)
Bua Ngam Subdistrict Municipality
เทศบาล
ตราอย่างเป็นทางการของเทศบาลตำบลบัวงาม (อำเภอเดชอุดม)
ตรา
แม่แบบ:Pushpin map alt
แม่แบบ:Pushpin map alt
เทศบาลตำบลบัวงาม (อำเภอเดชอุดม)
สถานที่ตั้งในอุบลราชธานี
พิกัดภูมิศาสตร์: 14°48′38.6″N 105°13′52.3″E / 14.810722°N 105.231194°E / 14.810722; 105.231194พิกัดภูมิศาสตร์: 14°48′38.6″N 105°13′52.3″E / 14.810722°N 105.231194°E / 14.810722; 105.231194
ประเทศ  ไทย
ที่ตั้ง สำนักงานเทศบาลตำบลบัวงาม เลขที่ 1 หมู่ 1 ตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรี นายธีรพันธ์ ชัยวัฒน์ธนัน
พื้นที่
 • ทั้งหมด 8.7 ตร.กม. (3.4 ตร.ไมล์)
ประชากร (พ.ศ. 2559)
 • ทั้งหมด 7,018
 • ความหนาแน่น 812.99 คน/ตร.กม. (2,105.6 คน/ตร.ไมล์)
โทรศัพท์ 0 4536 1956
โทรสาร 0 4536 1956
เว็บไซต์ http://tessabanbuangam.com/
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลตำบลบัวงาม เป็นเทศบาลขนาดกลาง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลบัวงาม ได้รับการยกฐานะจากสุขาภิบาลบัวงาม ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดตั้งสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบล เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2537 ประกาศ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนที่ 36 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2537 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542[1]

เนื้อหา

สภาพทั่วไป[แก้]

ข้อมูลเกี่ยวข้องกับที่ตั้ง[แก้]

ตราเทศบาลตำบลบัวงาม

เดิมเป็นสุขาภิบาลบัวงาม ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2537 ประกาศ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนที่ 36 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2537 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ได้เปลี่ยนแปลงจากฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบลบัวงาม ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลตำบลบัวงาม ประกาศราชกิจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนที่ 9 ก ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 [2] และประกาศเปลี่ยนขนาดเทศบาลจากขนาดเล็ก เป็น เทศบาลขนาดกลาง เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2547 เป็นต้นมาถึงปัจจุบัน

ดวงตราประจำเทศบาล[แก้]

ชั้นแรก เป็นชื่อเทศบาลตำบลบัวงาม และจังหวัดอุบลราชธานี รวงข้าว หมายถึง เป็นพื้นที่ความอุดมสมบูรณ์ ทำนาปลูกข้าวเป็นหลัก ชั้นสองเป็นรูปดอกบัว สามดอกอยู่เหนือน้ำ คือสัญลักษณ์ของจังหวัด และหมายถึงตำบลบัวงาม ซึ่งเป็นที่ตั้งเทศบาลตำบลบัวงาม มีแหล่งน้ำกินน้ำใช้อุดมสมบูรณ์

ลักษณะที่ตั้ง[แก้]

เทศบาลตำบลบัวงามมีพื้นที่ครอบคลุมบางส่วนของตำบลบัวงาม ห่างจากตัวอำเภอเดชอุดมไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เดินทางตามหลวงแผ่นดินหมายเลข 2182 ( ตอนเดชอุดม –บุณฑริก ) ระยะทาง 20 กิโลเมตร และมีสำนักงานเทศบาลตำบลบัวงาม ตั้งอยู่บ้านบัวงาม เลขที่ 1 หมู่ที่1 ตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ระยะห่างจากทางหลวงแผ่นดิน 2182 (ตอนเดชอุดม – บุณฑริก) แยกมาทางทิศใต้ ตามถนนประชาสามัคคี ระยะทาง 3 กิโลเมตร

อาณาเขต[แก้]

แผนที่แสดงที่ตั้งของตำบลบัวงาม

ด้านทิศเหนือ[แก้]

มีหลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนศิริสมบัติฟากเหนือ ตรงจุดที่ห่างจากศูนย์กลางถนนราษฎร์พัฒนาบรรจงกับถนนศิริสมบัติไปทางตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนศิริสมบัติระยะทาง 700 เมตร จากหลักเขตที่ 1 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงหลักเขตที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนไปบ้านคำครั่งฟากเหนือตรงจุดที่อยู่ห่างจากศูนย์กลางถนนศิริสมบัติบรรจบกับถนนไปบ้านคำครั่งระยะทาง 800 เมตร

ด้านทิศตะวันออก[แก้]

จากหลักเขตที่ 2 เป็นส่วนตรงไปทางทิศใต้ถึงหลักเขตที่ 3 ซึ่งตั้งอยู่ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 218/2 (ตอนเดชอุดม – หนองแสง) ฟากใต้ตรงจุดที่อยู่ห่างตามแนวเส้นขนานกับศูนย์กลางถนนประชาสามัคคีฟากตะวันออกระยะทาง 700 เมตร จากหลักเขตที่ 3 เป็นเส้นขนานกับศูนย์กลางถนนประชาสามัคคีฟากตะวันออกระยะทาง 700 เมตร ไปทางทิศใต้ถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนไปหนองแวงฟากตะวันออก

ด้านทิศใต้[แก้]

จากหลักเขตที่ 4 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงหลักเขตที่ 5 ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนไปบ้านนาเลิงฟากเหนือตรงจุดที่ตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางถนนสัมฤทธิ์ผลบรรจบถนนไปบ้านนาเลิงทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนไปบ้านนาเลิงระยะทาง 500 เมตร

ด้านทิศตะวันตก[แก้]

จากหลักเขตที่ 5 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงหลักเขตที่ 6 ซึ่งตั้งอยู่ห้วยบัวเหนือฝั่งเหนือตรงจุดที่ตั้งอยู่ห่างตามแนวเส้นขนานกับศูนย์กลางถนนประชาสามัคคีฟากตะวันตก ระยะทาง 700 เมตร จากหลักเขตที่ 6 เป็นเส้นขนานศูนย์กลางถนนประชาสามัคคีฟากตะวันตก ระยะทาง 700 เมตร ไปทางทิศเหนือถึงหลักเขตที่ 7 ซึ่งตั้งอยู่ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2182 เดชอุดม- หนองแสงใต้จากหลักเขตที่ 7 เป็นเส้นตรงไปทางทิศเหนือบรรจบกับหลักเขตที่ 1

เขตการปกครอง/ประชากร[แก้]

เทศบาลตำบลบัวงามมีพื้นที่ทั้งหมด 8.7 ตารางกิโลเมตร หรือจำนวน 5,348 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 7 หมู่บ้านของตำบลบัวงามหรือ 8 ชุมชนของเทศบาลตำบลบัวงามและมีจำนวนประชากร/หลังคาเรือนดังนี้

ตารางแสดงจำนวนประชากรและจำนวนครัวเรือนในเขตเทศบาลตำบลบัวงาม
หมู่ที่ หมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน ประชากร จำนวนชุมชน หมายเหตุ
1 บ้านบัวงาม 471 1,745 2 ชุมชน ไม่รวมชุมชนที่อยู่นอกเขตเทศบาล
2 บ้านหนองสนม 244 1,175 1 ชุมชน ไม่รวมชุมชนที่อยู่นอกเขตเทศบาล
3 บ้านบัวงาม 283 1,248 1 ชุมชน ไม่รวมชุมชนที่อยู่นอกเขตเทศบาล
10 บ้านแสงจันทร์ 148 539 1 ชุมชน พื้นที่ชุมชนอยู่ในเขตเทศบาลทั้งหมด
13 บ้านหนองสนม 194 834 1 ชุมชน ไม่รวมชุมชนที่อยู่นอกเขตเทศบาล
14 บ้านบัวงาม 195 867 1 ชุมชน ไม่รวมชุมชนที่อยู่นอกเขตเทศบาล
15 บ้านบัวงาม 133 665 1 ชุมชน ไม่รวมชุมชนที่อยู่นอกเขตเทศบาล
รวม เทศบาลตำบลบัวงาม 1,668 7,073 8 ชุมชน -


      หมายถึง จำนวนประชากรได้เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน
      หมายถึง จำนวนประชากรได้ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน
ตารางแสดงจำนวนประชากรในเขตเทศบาลตำบลบัวงามแบบจำแนกรายปี-เพศ
เพศ/ปี พ.ศ. 2559 (คน) พ.ศ. 2558 (คน) พ.ศ. 2557 (คน) พ.ศ. 2556 (คน) พ.ศ. 2555 (คน) พ.ศ. 2554 (คน) พ.ศ. 2553 (คน) พ.ศ. 2552 (คน) พ.ศ. 2551 (คน) พ.ศ. 2550 (คน) พ.ศ. 2549 (คน) พ.ศ. 2548 (คน) พ.ศ. 2547 (คน)
ชาย 3,358 3,564 3,575 3,543 3,563 3,611 3,595 3,585 3,567 3,576 3,612 3,567 3,471
หญิง 3,460 3,487 3,511 3,498 3,516 3,553 3,539 3,514 3,498 3,498 3,504 3,479 3,398
รวม 7,018 7,051 7,086 7,041 7,079 7,164 7,134 7,099 7,065 7,074 7,116 7,046 6,869
 • อ้างอิง: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย[3][4]

ผลิตภัณฑ์มวลรวมและรายได้[แก้]

จากลักษณะโครงสร้างทางสังคม ยังมีลักษณะเป็นสังคมชนบทประชาชนมีอาชีพทำนา นอกนั้นประกอบอาชีพค้าขายเครื่องอุปโภค-บริโภค หลังฤดูเก็บเกี่ยวจะรวมกลุ่มอาชีพเสริม เช่น กลุ่มทอผ้า กลุ่มผลิตไวน์พื้นบ้าน กลุ่มผลิตปุ๋ยชีวภาพ ฯลฯ การซ่อมเครื่องจักรเล็ก การทำสวนขนาดเล็ก สำหรับคนหนุ่มสาว จะไปประกอบอาชีพในเขตชุมชนเมือง (ข้อมูลจาก จปฐ.ปี 2554) จำนวน 1,296 ครัวเรือน จำนวน 4,856 คน (เพศชาย จำนวน 2,476 คน และเพศหญิง จำนวน 2,382 คน) รายละเอียดในการประกอบอาชีพ ดังนี้

ประเภทรายได้ จำนวนเงินรวม
(บาท/ปี)
เฉลี่ยต่อครัวเรือน
(บาท/ครัวเครือน/ปี)
เฉลี่ยต่อคน
(บาท/คน/ปี)

ผลผลิตด้านพืช

137,788,442 108,580.33 28,374.89
การทำนา
125,940,039 99,243.53 25,934.93
 • ปลูกไว้ขาย
109,490,419 86,280.87 22,547.45
 • ปลูกไว้กินเอง
16,449,620 12,962.66 3,387.48
การทำสวน
6,612,453 5,210.76 1,361.71
 • ปลูกไว้ขาย
3,609,400 2,844.29 743.29
 • ปลูกไว้กินเอง
3,003,053 2,366.47 618.42
การทำไร่
4,028,950 3,174.90 829.68
 • ปลูกไว้ขาย
2,930,500 2,309.30 603.48
 • ปลูกไว้กินเอง
1,098,450 865.60 226.20
การทำสวนไม้ดอกไม้ประดับ
1,207,000 951.14 248.56
 • ปลูกไว้ขาย
331,000 260.84 68.16
 • ปลูกไว้กินเอง
876,000 690.31 180.40
ผลผลิตด้านสัตว์ 21,726,250 17,120.76 4,474.10
 • เลี้ยงไว้ขาย
17,154,300 13,517.97 3,532.60
 • เลี้ยงไว้กินเอง
4,571,950 3,602.80 941.51
ผลผลิตด้านประมง 5,567,000 4,386.92 1,146.42
 • เลี้ยงไว้ขาย
3,065,300 2,415.52 631.24
 • เลี้ยงไว้กินเอง
2,501,700 1,971.39 515.18
ผลผลิตจากการแปรรูปผลผลิตเกษตร 2,793,450 2,201.30 575.26
 • ทำไว้ขาย
1,637,850 1,290.66 337.28
 • ทำไว้กินเอง
1,155,600 910.64 237.83
รายได้อื่นที่เป็นตัวเงิน 87,109,561 68,644.26 17,938,.54
 • เงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน
47,223,061 37,212.81 9,724.68
 • การค้าขาย
11,066,000 8,720.25 2,278.83
 • การประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม
  และบริการ
9,283,400 7,315.52 1,911.74
 • อื่นๆ
19,537,100 15,395.67 4,023.29
รวมรายได้ทั้งหมด 254,984,703 200,933.57 52,509.21

ระบบสาธารณูปโภค[แก้]

การศึกษา[แก้]

ระดับก่อนวัยเรียน[แก้]

สถานศึกษา ช่วงอายุ (ปี) ชาย หญิง รวม ผู้ดูแลเด็ก คนงานทั่วไป
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสนม 2-5 45 30 75 4 1
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบัวงาม 2-4 53 55 108 4 1
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบัวงาม 1 4-6 45 40 85 3 -
รวม 2-6 143 125 268 11 2

ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา[แก้]

สถานศึกษา ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ข้าราชการ ลูกจ้าง/อื่นๆ
โรงเรียนบ้านหนองสนม ป.1-6 150 149 299 14 4
โรงเรียนบ้านบัวงาม อ.1-3
ป.1-6
ม.1-3
59
178
100
59
169
70
118
347
170
30 8
โรงเรียนบัวงามวิทยา ม.1-6 334 430 764 17 22
รวม อ.1-ม.6 821 877 1,698 61 34

การสาธารณสุขและสุขาภิบาล[แก้]

หน่วยงานด้านสุขภาพ[แก้]

สถานพยาบาล บุคลากร ขอบข่ายการบริการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนหนองสนม
 • นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา
 • พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา
 • หมอนวดแผนไทย จำนวน 1 อัตรา
 • คนงาน จำนวน 1 อัตรา
 • โรคระบบทางเดินหายใจ
 • โรคระบบทางเดินอาหารและช่องปาก
 • โรคติดเชื้อและปรสิต
 • โรคตาและส่วนประกอบของตา
 • โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่างและเนื้อยึดเสริม
 • โรคระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ
 • โรคระบบไหลเวียนเลือด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนบัวงาม
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข 7 จำนวน 1 อัตรา
 • นักวิชาการสาธารณสุข 7ว จำนวน 1 อัตรา
 • พยาบาลวิชาชีพ 6 ว จำนวน 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยทันแพทย์สาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ทันตสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา
 • คนงาน จำนวน 1 อัตรา
 • โรคระบบทางเดินหายใจ
 • โรคระบบทางเดินอาหารและช่องปาก
 • โรคติดเชื้อและปรสิต
 • โรคตาและส่วนประกอบของตา
 • โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่างและเนื้อยึดเสริม
 • โรคระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ
 • โรคระบบไหลเวียนเลือด

การจัดการขยะ[แก้]

 • รถบรรทุกขยะมูลฝอย ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน
 • รถบรรทุกขยะชนิดเปิดข้างเทท้าย จำนวน 1 คัน
 • ปริมาณขยะ 240 ตัน/ปี
 • วิธีการกำจัด คือ การฝังกลบ

การป้องกันและเบาเทาสาธารณภัย[แก้]

 • รถยนต์ดับเพลิง ความจุ 400 ลูกบาศก์เมตร 1 คัน
 • รถยนต์บรรทุกน้ำ ความจุ 5,000 ลูกบาศก์เมตร 1 คัน
 • เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม 1 เครื่อง
 • แหล่งน้ำดับเพลิง จำนวน 2 แห่ง
 • อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 175 คน
 • ผู้ช่วยพนักงานตำรวจ 120 คน
 • กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 80 คน
 • กรรมการชุมชน 248 คน

ระบบคมนาคม[แก้]

ประเภท ระยะทางรวม
(กิโลเมตร)
จำนวน
(สาย/แห่ง)
ถนนลาดยาง
 • ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2182
 • ถนนประชาสามัคคี อบต.อบ.2033
 • ทางหลวงชนบท อบจ.อบ. 3080
7.2
1.4
3.3
2.5
3
1
1
1
ถนนคอนกรีต 13.87 40
ถนนหินลูกรัง 1.72 5
สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก - 2

ระบบประปา[แก้]

 • ประปาผิวดินขนาดอัตรากำลังผลิต 20 ลบ.ม./ชม. จำนวน 1 แห่ง
 • ประปาผิวดินขนาดอัตรากำลังผลิต 10 ลบ.ม./ชม. จำนวน 1 แห่ง
 • ประปาเทศบาล (บาดาล) จำนวน 13 แห่ง ใช้แหล่งน้ำใต้ดิน
 • น้ำประปาที่ผลิตได้ 700 – 800 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
 • น้ำประปาที่ใช้ 600 - 700 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
 • รายได้กิจการประปาเฉลี่ยต่อเดือน 30,000 - 40,000.- บาทต่อเดือน
 • รายได้จากกิจการประปาเฉลี่ยต่อปี 300,000 - 400,000.- บาทต่อปี

ระบบไฟฟ้า[แก้]

 • จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า 1,658 ครัวเรือน
 • พื้นที่ที่ได้รับบริการไฟฟ้า คิดเป็นร้อยละ 100 ของพื้นที่ทั้งหมด
 • ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟฟ้าส่องทาง) จำนวน 427 จุด

ระบบสื่อสาร[แก้]

 • โทรศัพท์สาธารณะในชุมชน จำนวน 8 หมายเลข
 • ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข ตำบล 1 แห่ง
 • ศูนย์วิทยุสื่อสารเทศบาล 1 แห่ง
 • วิทยุมือถือใช้ประสานงานราชการภายใน 23 เครื่อง
 • โทรศัพท์เทศบาล 4 หมายเลข
 • หอกระจายข่าว 8 สถานี ครอบคลุมพื้นที่เทศบาลใน 7 หมู่บ้าน 8 ชุมชน ดังนี้
 • บ้านบัวงามชุมชนที่ 1/1
 • บ้านบัวงามชุมชนที่ 1/2
 • บ้านบัวงามหมู่ที่ 2
 • บ้านบัวงามหมู่ที่ 3
 • บ้านแสงจันทร์หมู่ที่ 10
 • บ้านหนองสนมหมู่ที่ 13
 • บ้านบัวงามหมู่ที่ 14
 • บ้านบัวงามหมู่ที่ 15

การสาธารณูปโภค / สาธารณูปการ / การพาณิชย์และข้อมูลด้านอื่นๆ[แก้]

ประเภท จำนวน (แห่ง)
สถานีบริการน้ำมัน 13
ตลาดสดเทศบาล 2
ร้านขายของชำ 42
โรงสี 9
โรงฆ่าสัตว์ 1
ร้านอาหาร 14
ร้านปะยาง/ซ่อมรถ 9
ร้านเชื่อมเหล็ก 3
ร้านตัดเย็บเสื้อผ้า 4
ร้านเสริมสวย 7
วัด
 • วัดจันทร์ทุมมาวาส
 • วัดบ้านหนองสนม
2
1
1
สนามกีฬาเอนกประสงค์
 • สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองสนม
 • สนามกีฬาโรงเรียนบ้านบัวงาม
 • สนามกีฬาโรงเรียนบัวงามวิทยา
 • สนามกีฬาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสนม
 • สนามกีฬาสำนักงานเทศบาลตำบลบัวงาม
 • สนามกีฬาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบัวงาม
6
1
1
1
1
1
1
สนามฟุตบอล
 • สนามฟุตบอลโรงเรียนบ้านหนองสนม
 • สนามฟุตบอลโรงเรียนบ้านบัวงาม
 • สนามฟุตบอลโรงเรียนบัวงามวิทยา
3
1
1
1
สนามบาสเก็ตบอล
 • สนามบาสเก็ตบอลโรงเรียนบ้านบัวงาม
 • สนามบาสเก็ตบอลโรงเรียนบัวงามวิทยา
2
1
1
สนามตะกร้อ
 • สนามตะกร้อโรงเรียนบ้านหนองสนม
 • สนามตะกร้อโรงเรียนบ้านบัวงาม
 • สนามตะกร้อโรงเรียนบัวงามวิทยา
 • สนามตะกร้อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสนม
 • สนามตะกร้อสำนักงานเทศบาลตำบลบัวงาม
 • สนามตะกร้อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบัวงาม
6
1
1
1
1
1
1
ห้องสมุดโรงเรียน
 • ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองสนม
 • ห้องสมุดโรงเรียนบ้านบัวงาม
 • ห้องสมุดโรงเรียนบัวงามวิทยา
3
1
1
1
สวนสาธารณะ
 • สวนสาธารณะบ้านบัวงาม หมู่ที่ 14
1
1
สนามเด็กเล่น
 • สนามเด็กเล่นโรงเรียนบ้านหนองสนม
 • สนามเด็กเล่นโรงเรียนบ้านบัวงาม
 • สนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนงสนม
 • สนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนงสนม
4
1
1
1
1
สถานที่ราชการ
 • โรงเรียนบ้านหนองสนม
 • โรงเรียนบ้านบัวงาม
 • โรงเรียนบัวงามวิทยา
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสนม
 • สำนักงานเทศบาลตำบลบัวงาม
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบัวงาม
6
1
1
1
1
1
1

ทรัพยากรธรรมชาติ[แก้]

ทรัพยากรน้ำ[แก้]

 • ลำห้วยบัวเหนือ ไหลผ่านพื้นที่ชุมชนบัวงามหมู่ที่ 1 และหมูที่ 15
 • ลำห้วยแสนคำ ไหลผ่านพื้นที่ชุมชนบ้านหนองสนม หมู่ที่ 13
 • อ่างเก็บน้ำห้วยบัวเหนือ

ทรัพยากรดิน[แก้]

ลักษณะการใช้ประโยชน์จากที่ดิน[แก้]

ลักณณะการใช้ประโยชน์ พื้นที่ (ไร่)
พื้นที่ที่พักอาศัย 1,500
พื้นที่พาณิชยกรรม 100
พื้นที่ตำแหน่งงานของรัฐ 150
พื้นที่สาธารณธ/นันทนาการ 80
พื้นที่เกษตรกรรม 3,493
พื้นที่อุตสาหกรรม 10
พื้นที่สถานศึกษา 30
พื้นที่ว่างเปล่า 0

ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น[แก้]

โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคล[แก้]

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ได้แบ่งโครงสร้างเทศบาลออกเป็น 2 ส่วน คือ สภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในส่วนของสภาเทศบาลประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 12 คน สภาเทศบาลมีประธาน 1 คน และรองประธาน 1 คน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล ให้เทศบาลมีนายกเทศมนตรี 1 คนมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น นายกเทศมนตรีอาจแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี ซึ่งมิใช่สมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการของเทศบาลตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย ได้ 2 คน และนายกเทศมนตรีอาจแต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรีซึ่งมิใช่สมาชิกสภาเทศบาลได้รวมกันไม่เกิน 2 คน มีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี สำหรับโครงสร้าง และกระบวนการบริหารงานบุคคล ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรได้บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 บัญญัติให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาล มีอำนาจหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล สำหรับเทศบาลและลูกจ้างของเทศบาลให้เหมาะสมกับลักษณะการบริหารงานและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล และจะต้องอยู่ใต้มาตรฐานทั่วไป เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับงานเทศบาล และลูกจ้างของเทศบาล ที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกำหนด ดังนั้น โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล จำแนกได้

1. “ กท.” หมายถึง คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
2. “ ก.ท.จ.” หมายถึง คณะกรรมการพนักงานเทศบาลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนถิ่น
3. นายกเทศมนตรี ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นที่ให้ท้องถิ่นมีความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบายการบริหารงานส่วนบุคคล ตามความต้องการและความเหมาะสมของท้องถิ่นลักษณะการบริหารซึ่งการบริหารต้องแถลงต่อสภาเทศบาล
4. ปลัดเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 42 ให้มีปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในงานประจำทั่วไปของเทศบาล
5. พนักงานและลูกจ้างเทศบาล ตามความต้องการภารกิจอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล ฯลฯ และแผนอัตรากำลังเทศบาล 3 ปี (พ.ศ. 2554 - 2556) ได้กำหนด โครงสร้างส่วนราชการภายในเทศบาลไว้ปฏิบัติงานตามนโยบายของคณะเทศมนตรี ซึ่งมีอัตรากำลังพนักงานเทศบาล/ลูกจ้างปฏิบัติงานและการบังคับบัญชาตามสายงานกองต่าง ๆ ดังนี้


ตารางแสดงอัตรากำลังพนักงานเทศบาล/ลูกจ้างปฏิบัติงานและการบังคับบัญชาตามสายงานกองต่างๆของเทศบาลตำบลบัวงาม
โครงสร้างส่วนราชการ อัตรากำลังตามแผน 3 ปี
(พ.ศ. 2554-2556)
อัตรากำลังปัจจุบัน
(ข้อมูล ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2554)
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ/
พนักงานจ้าง
รวม พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ/
พนักงานจ้าง
รวม
สำนักปลัดเทศบาล 13 2/11 26 9 2/11 22
กองคลัง 6 2/6 14 5 2/6 13
กองช่าง 5 -/5 10 2 -/4 6
กองสาธารณสุขฯ 4 1/14 19 2 1/13 16
กองการศึกษา 5 -/17 22 3 -/15 18
กองการประปา 3 -/7 10 1 -/7 8
รวม 36 5/60 101 22 5/56 83

งบประมาณ[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542
 2. พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542
 3. สถิติประชากรในเทศบาลตำบลบัวงาม
 4. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "บริการข้อมูลประชากรและบ้าน." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.dopa.go.th/ 2555. สืบค้น 21 กุมภาพันธ์ 2556.