เทศบาลตำบลเขาย้อย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
เทศบาลตำบลเขาย้อย
พื้นที่
 • ทั้งหมด40 ตร.กม. (20 ตร.ไมล์)
ที่อยู่
สำนักงาน
สำนักงานเทศบาลตำบลเขาย้อย ถนนเพชรเกษม ตำบลเขาย้อย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140
โทรศัพท์0 3256 2061-2
โทรสาร0 3256 2061
เว็บไซต์http://www.khao-yoi-minicip.com
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลตำบลเขาย้อย เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

ประวัติความเป็นมา[แก้]

ปี พุทธศักราช 2499 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งสุขาภิบาลเขาย้อย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี มีสถานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2499 [1] ต่อมาได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะมาจากสุขาภิบาลเขาย้อย ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 116 ตอนที่ 9 ก ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 โดยเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบลเขาย้อย [2]

สภาพทั่วไปของพื้นที่[แก้]

ห่างจากจังหวัดเพชรบุรี 22 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานครตามถนนเพชรเกษม 137 กิโลเมตร และตามถนนพระรามที่ 2 (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35 สายธนบุรี–ปากท่อ) 97 กิโลเมตร มีพื้นที่ 40 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 25,000 ไร่


แผนที่เขตสุขาภิบาลเขาย้อย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

ประชากร[แก้]

สถานที่สำคัญ[แก้]

  • ที่ว่าการอำเภอเขาย้อย
  • โรงพยาบาลเขาย้อย
  • สำนักงานเกษตรอำเภอเขาย้อย
  • ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเขาย้อย

ศาสนสถาน[แก้]

  • วัดเขาย้อย
  • วัดพระธาตุศิริชัย
  • วัดทับคาง

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลเขาย้อย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี. ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 73 ตอน 75ง ลงประกาศวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2499 หน้าที่ 61 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2499/D/075/61.PDF
  2. [พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒ เล่มที่ ๑๑๖ ตอนที่ ๙ ก ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ หน้า ๑ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2542/A/009/1.PDF]