เทศบาลตำบลบางประมุง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
เทศบาลตำบลบางประมุง
พิกัดภูมิศาสตร์: 15°42′48″N 100°08′07″E / 15.71333°N 100.13528°E / 15.71333; 100.13528
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีนายอติเทพ ธัญญกสิกล
พื้นที่
 • ทั้งหมด42 ตร.กม. (16 ตร.ไมล์)
ประชากร (2556)
 • ทั้งหมด5,095
 • ความหนาแน่น122 คน/ตร.กม. (320 คน/ตร.ไมล์)
ที่อยู่
สำนักงาน
สำนักงานเทศบาลตำบลบางประมุง
หมู่ 2 ถนนบางประมุง-ท่าทอง ตำบลบางประมุง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ 60170
โทรศัพท์0 5620 2123
โทรสาร0 5620 2201
เว็บไซต์http://www.bangpramung.go.th/event.php http://www.bangpramung.go.th/event.php
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลตำบลบางประมุง เป็นการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาลในเขต ตำบลบางประมุง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ เดิมเป็น สุขาภิบาลบางประมุง ต่อมาได้รับการยกฐานะเป็น เทศบาลตำบลบางประมุง เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 มีพื้นที่ครอบคลุมตำบลบางประมุงทั้งตำบล มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 42 ตารางกิโลเมตร

ประวัติ[แก้]

เนื่องจากไม่มีบันทึกประวัติความเป็นมาและการกำเนิดของชุมชนบางประมุง จากการที่ได้สอบถามคนที่มีพื้นเพดั้งเดิมในชุมชนพอจะสรุปได้ว่า เดิมคลองบางประมุง ชาวบ้านใช้เป็นเส้นทางสัญจรไปมาและขนส่งสินค้าสู่อำเภอเมือง มีต้นไม้ขึ้นคลุมริมฝั่งคลองหนาแน่น ยอดไม้ประสานกันจนมืดทึบ จึงพากันเรียก ที่นี่ว่า “ บ้านบางป่ามุง ” ต่อมาเรียกเพี้ยนไปเป็น “ บ้านบางประมุง ” จนถึงปัจจุบัน ชุมชนบริเวณสองฝั่งคลองค่อยๆ ก่อตัวขึ้น มีการทำธุรกิจการค้าเจริญรุ่งเรือง จนกระทั่งเมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2512 ชุมชนก็ได้รับ การยกฐานะขึ้นเป็นสุขาภิบาล เรียกว่า “ สุขาภิบาลบางประมุง ” ขึ้นอยู่กับอำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งในระยะต่อมา พ.ศ. 2517 ได้เกิดไฟไหม้ห้องแถวตลาดวอดวาย จึงเป็นเหตุให้ชาวบ้านอพยพไปอยู่ที่อื่น ชุมชน ที่เคยรุ่งเรืองก็ซบเซาลงไม่มีการฟื้นฟูให้เป็นอย่างเดิม อีกทั้งปัญหาความแห้งแล้งและขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ตลอดจนการบริการสังคมขั้นพื้นฐานไม่ทั่วถึง สภาพชุมชนจึงเป็นชุมชนชนบทและต่อมา “ สุขาภิบาลบางประมุง ” ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น “ เทศบาลตำบลบางประมุง ” เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542

หน่วยงานภายใน[แก้]

 • สำนักปลัดเทศบาล
 • กองคลัง
 • กองช่าง
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 • กองการประปา
 • กองการศึกษา
 • กองสวัสดิการสังคม
 • หน่วยงานตรวจสอบภายใน

ภูมิประเทศ[แก้]

ที่ตั้ง

สำนักงานเทศบาลตำบลบางประมุง ตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 ถนนบางประมุง-ท่าทอง ตำบลบางประมุง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60170

อาณาเขต
 • ทิศเหนือ ตั้งแต่หลักเขตที่ 1 ซึ่งอยู่ที่ร่วมของเส้นแบ่งเขตอำเภอโกรกพระกับอำเภอเมือง และ

อำเภอสว่างอารมณ์ ถือตามเส้นแบ่งเขตอำเภอโกรกพระกับอำเภอเมืองนครสวรรค์ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ถึงหลักเขตที่ 2 ซึ่งอยู่บนเส้นแบ่งเขตอำเภอโกรกพระกับอำเภอเมืองนครสวรรค์ตรงปากคลองบางประมุง

 • ทิศใต้ จากหลักเขตที่ 4 ถือตามเส้นแบ่งเขตตำบลบางประมุงกับตำบลศาลาแดงและตำบลนากลาง ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือถึงหลักเขตที่ 5 ซึ่งตั้งอยู่บนเส้นแบ่งเขตอำเภอโกรกพระกับอำเภอสว่างอารมณ์ตรงเส้นแบ่งเขตบางประมุงกับตำบลนากลาง อำเภอโกรกพระ
 • ทิศตะวันออก จากหลักเขตที่ 2 เลียบคลองบางประมุง ฝั่งตะวันออกไปทางหลักเขตที่ 3 ซึ่งอยู่ริมคลอง บางประมุงฝั่งเหนือ ตรงข้ามมาปากคลองหนองโพรงฝั่งตะวันออก ไปทางทิศตะวันออก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่งอยู่บนจุดร่วมของเส้นแบ่งเขตตำบลบางประมุง
 • ทิศตะวันตก จากหลักเขตที่ 5 ถือตามเส้นแบ่งเขตอำเภอโกรกพระกับอำเภอสว่างอารมณ์ ไปทางทิศเหนือบรรจบหลักเขตที่ 1

ประชากร[แก้]

อาชีพ

ประชากรในเขตเทศบาลประกอบอาชีพต่าง ๆ ดังนี้

 • อาชีพค้าขาย
 • อาชีพรับจ้าง
 • อาชีพรับราชการ
 • อาชีพบริการต่าง ๆ
ศาสนา
 • ศาสนาพุทธ : คิดเป็นร้อยละ 99.90
 • ศาสนาอื่นๆ : คิดเป็นร้อยละ 0.10

เศรษฐกิจ[แก้]

ในเขตเทศบาลบริเวณใจกลางเมืองส่วนใหญ่จะเป็นศูนย์กลางพาณิชยกรรมและธุรกิจต่างๆ และพื้นที่ที่อยู่ต่อเนื่องจะเป็นบริเวณที่เป็นย่านที่อยู่อาศัยเดิมโดยมีลักษณะทางด้านเศรษฐกิจ ดังนี้

ด้านพาณิชยกรรมและบริการ
 • สถานีบริการน้ำมัน (หลอด) : 8 แห่ง
 • ร้าค้าทั่วไป : 56 แห่ง
สถานประกอบการอุตสาหกรรม
 • โรงสีข้าว : 2 แห่ง
 • โรงฆ่าสัตว์ : 1 แห่ง
สถานประกอบการด้านบริการ
 • โรงแรม : 1 แห่ง

โครงสร้างพื้นฐาน[แก้]

ในเขตเทศบาลตำบลบางประมุง มีระบบสาธารณูปโภคเพื่อให้บริการแก่ประชาชน ดังนี้

การคมนาคม
 • เทศบาลตำบลบางประมุงมีการคมนาคมขนส่งทางรถยนต์ โดยอาศัยถนนสายหลัก ดังนี้
  • ทางหลวงท้องถิ่น ผิวจราจรลาดยาง ระยะทาง 5.825 กิโลเมตร
  • ผิวจราจรคอนกรีต ระยะทาง 16.664 กิโลเมตร
  • ผิวจราจรลูกรัง/หินคลุก ระยะทาง 80.729 กิโลเมตร
 • ถนนสายบางมะฝ่อ - ท่าซุด เป็นถนนลาดยาง ระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร
 • ถนนสายบางประมุง - ท่าทอง เป็นถนนลาดยาง ระยะทางประมาณ 10.5 กิโลเมตร
 • ถนนสายท่าซุด - บ้านหนองตายาย เป็นถนนลาดยาง ระยะทางประมาณ 5.825 กิโลเมตร
 • ถนนสายบ้านหน้าผา - เขตตำบลหนองกรด เป็นถนนลาดยาง ระยะทางประมาณ 4.00 กิโลเมตร
สถานที่ออกกำลังกายและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
 • สนามฟุตบอล จำนวน 6 แห่ง
 • สนามเด็กเล่น จำนวน 6 แห่ง
การไฟฟ้า

การบริการด้านไฟฟ้าและแสงสว่างในเขตเทศบาลตำบลบางประมุง ดำเนินการโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโกรกพระ ปัจจุบันตำบลบางประมุงมีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน สำหรับการติดตั้งไฟฟ้าตามถนนสายต่างๆ ในหมู่บ้านยังไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชน

การประปา

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ได้ก่อสร้างระบบการประปาให้เทศบาลตำบลบางประมุง ด้วยงบประมาณค่าก่อสร้างจำนวนเงิน 25,000,000 บาท ซึ่งเทศบาลได้ให้บริการราษฎรในหมู่ที่ 1,2,4,5 และ 6 ซึ่งการให้บริการยังไม่ทั่วถึงทั้งตำบล

การสื่อสาร

เทศบาลตำบลบางประมุงมีไปรษณีย์ที่ได้รับอนุญาตให้เอกชนดำเนินการในความดูแลของการไปรษณีย์อำเภอโกรกพระ เปิดบริการตั้งแต่ 09.00 - 12.00 น. มีปริมาณจดหมาย เข้าออกประมาณ 40 ฉบับต่อวัน มีพนักงานบริการ 1 คน

การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 • โรงพยาบาลในเขตเทศบาล มีจำนวน 1 แห่ง
  • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าซุด จำนวน 1 แห่ง

การศึกษา[แก้]

 • โรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 (สพป.นว. เขต 1) จำนวน 4 แห่ง ดังนี้
  • โรงเรียนวัดท่าซุด (เจริญศิลป์)
  • โรงเรียนราษฎร์อุทิศ
  • โรงเรียนวัดมโนราษฎร์
  • โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด เทศบาลตำบลบางประมุง จำนวน 2 แห่ง ดังนี้
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางประมุง
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตายาย

สถานที่สำคัญ[แก้]

อ้างอิง[แก้]