เทศบาลตำบลศาลาแดง (จังหวัดฉะเชิงเทรา)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
เทศบาลตำบลศาลาแดง
เทศบาลตำบลศาลาแดงตั้งอยู่ในจังหวัดฉะเชิงเทรา
เทศบาลตำบลศาลาแดง
เทศบาลตำบลศาลาแดง
พิกัดภูมิศาสตร์: 13°50′08.9″N 100°57′48.7″E / 13.835806°N 100.963528°E / 13.835806; 100.963528พิกัดภูมิศาสตร์: 13°50′08.9″N 100°57′48.7″E / 13.835806°N 100.963528°E / 13.835806; 100.963528
จังหวัดฉะเชิงเทรา
อำเภอบางน้ำเปรี้ยว
ตำบลศาลาแดง (บางส่วน)
จัดตั้ง25 พฤษภาคม 2542
ยกฐานะสุขาภิบาลศาลาแดง
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีนายวีระพล เต็งเที่ยง
พื้นที่
 • ทั้งหมด4.720 ตร.กม. (1.822 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2562)[1]
 • ทั้งหมด1,472 คน
 • ความหนาแน่น311.86 คน/ตร.กม. (807.7 คน/ตร.ไมล์)
ที่อยู่
สำนักงาน
59 หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
โทรศัพท์038-132054
โทรสาร038-132053
เว็บไซต์http://www.tsbsaladang.go.th/index
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลตำบลศาลาแดง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งในตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว ตั้งอยู่ทางด้านเหนือของจังหวัดฉะเชิงเทรา ห่างจากที่ว่าการอำเภอบางน้ำเปรี้ยว 11 กิโลเมตร ห่างจากศาลากลางจังหวัดไปตามทางหลวงจังหวัด หมายเลข 3481 เป็นระยะทางประมาณ 39 กิโลเมตร

ประวัติ[แก้]

ตำบลศาลาแดง อยู่ในเขตของอำเภอบางน้ำเปรี้ยว เป็นตำบลเก่าแก่ ในปี พ.ศ. 2449 กระทรวงมหาดไทยได้ยุบรวมพื้นที่ตำบล เนื่องจากตำบลที่มีมากเกินไป ได้ยุบรวมพื้นที่ตำบลไผ่แถว และตำบลศาลาแดง แล้วจัดตั้งเป็น "ตำบลศาลาแดง"[2] ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2449 ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม ปีเดียวกัน

เทศบาลตำบลศาลาแดง แรกเริ่มก่อตั้งตามประกาศกระทรวงลงวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2537 โดยจัดตั้งท้องถิ่นบางส่วนของตำบลศาลาแดง ขึ้นเป็น สุขาภิบาลศาลาแดง[3] อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม ปีเดียวกัน โดยครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา นับเป็นสุขาภิบาลลำดับที่ 4 ของอำเภอ

ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนที่ 9 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 มีผลใช้บังคับ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลศาลาแดง จึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลศาลาแดง[4] นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ซึ่งตามหลักการและเหตุผลการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ ก็เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และเป็นการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อมูลทั่วไป[แก้]

พื้นที่โดยทั่วไปของเทศบาลตำบลศาลาแดง เป็นพื้นที่ราบลุ่มต่อเนื่องกับอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา และเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ภายในชุมชนมีแหล่งน้ำอยู่หลายแห่งด้วยกันได้แก่ คลองแสนแสบ คลองสิบหก คลองสิบเจ็ด คลองไผ่ดำ คลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต ฯลฯ ซึ่งคลองต่าง ๆ เหล่านี้ใช้เป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และเพื่อระบายน้ำ เทศบาลตำบลศาลาแดง ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอ มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลบางน้ำเปรี้ยว อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

การปกครอง[แก้]

เทศบาลตำบลศาลาแดง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลศาลาแดง จัดตั้งตามพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองส่วนท้องที่ พ.ศ. 2497 ได้แก่

 • หมู่ที่ 1 บ้านตลาด 17 ตำบลศาลาแดง
 • หมู่ที่ 2 บ้านไผ่ดำ ตำบลศาลาแดง (บางส่วน)
 • หมู่ที่ 3 บ้านไผ่ดำ ตำบลศาลาแดง
 • หมู่ที่ 4 บ้านไผ่ดำ ตำบลศาลาแดง
 • หมู่ที่ 5 บ้านไผ่ดำ ตำบลศาลาแดง (บางส่วน)

ประชากร[แก้]

เทศบาลตำบลศาลาแดง มีจำนวนประชากรทั้งหมด 1,472 คน โดยแยกได้ดังนี้

ชุมชน ตำบล หมู่ที่ ชาย หญิง ประชากร ครัวเรือน
(คน) (คน) (คน) พ.ศ. 2562[5] (หลัง)
ตลาด 17 ศาลาแดง 1 226 241 467 140
ไผ่ดำ ศาลาแดง 2 210 252 462 176
ไผ่ดำ ศาลาแดง 3 114 126 240 116
ไผ่ดำ ศาลาแดง 4 95 88 183 50
ไผ่ดำ ศาลาแดง 5 63 57 120 34
รวม - 708 764 1,472 516

อ้างอิง[แก้]

 1. ประชากรในเทศบาลตำบลศาลาแดง พ.ศ. 2562 โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย.
 2. "พระบรมราชโองการ ประกาศ แก้ไขอัตราชั้นที่นาและเปลี่ยนชื่อตำบลในมณฑลปราจีนบุรี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 23 (49): 1234–1236. 3 มีนาคม 2449. Check date values in: |date= (help)
 3. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 111 (36 ง): 12–13. 5 พฤษภาคม 2537. Check date values in: |date= (help)
 4. "พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 116 (9 ก): 1–4. 24 กุมภาพันธ์ 2542. Check date values in: |date= (help)
 5. [1]ประชากรรายหมู่บ้าน เขตท้องถิ่นเทศบาลตำบลศาลาแดง (ตำบลศาลาแดง) พ.ศ. 2562