อำเภอภูเวียง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อำเภอภูเวียง
แผนที่จังหวัดขอนแก่น เน้นอำเภอภูเวียง
ภูเวียงเมืองเก่า ศาลเจ้าจอมปากช่อง
พัทยาสองโสภิณ เกาะกุดหินหาดสวรรค์
ศรัทธามั่นหลวงปู่ธีร์ ชมวิถีถิ่นควายไทย[1]
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทย อำเภอภูเวียง
อักษรโรมัน Amphoe Phu Wiang
จังหวัด ขอนแก่น
รหัสทางภูมิศาสตร์ 4016
รหัสไปรษณีย์ 40150
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่ 621.6 ตร.กม.
ประชากร 72,247 คน (พ.ศ. 2557)
ความหนาแน่น 116.22 คน/ตร.กม.
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอภูเวียง หมู่ที่ 3 ถนนภูเวียง-กุดฉิม ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 40150
พิกัด 16°39′16″N 102°22′37″E / 16.65444°N 102.37694°E / 16.65444; 102.37694
หมายเลขโทรศัพท์ 0 4329 1229
หมายเลขโทรสาร 0 4329 1225

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

อำเภอภูเวียง เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดขอนแก่น

การจัดตั้งเป็นจังหวัด[แก้]

คณะยื่นคำขอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2546 ให้มีการเสนอร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดภูเวียง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อแยก อำเภอภูเวียง (ปัจจุบันแยกเป็น 2 อำเภอ คือ อำเภอภูเวียง และอำเภอเวียงเก่า) อำเภอชุมแพ อำเภอสีชมพู อำเภอหนองเรือ อำเภอภูผาม่าน และอำเภอหนองนาคำ รวมกันขึ้นเป็น จังหวัดภูเวียง โดยมีผู้เข้าชื่อเสนอร่างจำนวนประมาณ 70,000 คน ซึ่งเกินจำนวน 5 หมื่นคน ตามที่กฎหมายกำหนด ส่งผลให้ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้สามารถนำเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรได้ แต่ปัจจุบันยังไม่ได้รับการพิจารณา

ก่อนหน้านี้ มึความพยายามผลักดันให้มีการก่อตั้งจังหวัดชุมแพ แต่เมื่อถึงขั้นตอนลงประชามติ พบว่ามีผู้ลงชื่อไม่ถึงจำนวน 5 หมื่นคน ทำให้ พรบ.จัดตั้งจังหวัดชุมแพตกไป[2] ในเวลาต่อมาจึงได้มีความพยายามผลักดันให้อำเภอภูเวียงเป็นศูนย์กลางของจังหวัดใหม่อีกครั้ง[3][4]

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอภูเวียงตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอภูเวียงแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 11 ตำบล 114 หมู่บ้าน ได้แก่

1. บ้านเรือ (Ban Ruea) 9 หมู่บ้าน
2. หว้าทอง (Wa Thong) 8 หมู่บ้าน
3. กุดขอนแก่น (Kut Khon Kaen) 15 หมู่บ้าน
4. นาชุมแสง (Na Chum Saeng) 12 หมู่บ้าน
5. นาหว้า (Na Wa) 11 หมู่บ้าน
6. หนองกุงธนสาร (Nong Kung Thanasan) 16 หมู่บ้าน
7. หนองกุงเซิน (Nong Kung Soen) 9 หมู่บ้าน
8. สงเปือย (Song Pueai) 11 หมู่บ้าน
9. ทุ่งชมพู (Thung Chomphu) 8 หมู่บ้าน
10. ดินดำ (Din Dam) 7 หมู่บ้าน
11. ภูเวียง (Phu Wiang) 8 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอภูเวียงประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 12 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลภูเวียง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลภูเวียง
 • เทศบาลตำบลหนองกุงธนสาร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองกุงธนสารทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาชุมแสงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลกุดขอนแก่น ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกุดขอนแก่นทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านเรือทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหว้าทอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหว้าทองทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาหว้าทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงเซิน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองกุงเซินทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสงเปือยทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งชมพู ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทุ่งชมพูทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดินดำ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดินดำทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลภูเวียง (นอกเขตเทศบาลตำบลภูเวียง)

ประชากร[แก้]

ประชากรทั้งหมดประมาณ 72,247 คน ไม่รวมประชากรแฝงที่เข้ามาทำงานจาก อำเภอเวียงเก่า และอำเภอหนองนาคำ

ตำบล ประชากร(คน)
ภูเวียง 4,654
หนองกุงธนสาร 9,312
กุดขอนแก่น 9,194
นาหว้า 8,335
นาชุมแสง 7,030
หว้าทอง 6,670
สงเปือย 6,647
หนองกุงเซิน 6,096
ดินดำ 5,159
ทุ่งชมพู 4,643
บ้านเรือ 4,007

สถานพยาบาล[แก้]

สถานศึกษา[แก้]

โรงเรียน[แก้]

มัธยมศึกษา

ประถมศึกษา

อนุบาล

ธนาคาร[แก้]

 • ธนาคารออมสิน

สาขาภูเวียง

 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

สาขาภูเวียง

 • ธนาคารกรุงไทย

สาขาภูเวียง

 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

สาขาภูเวียง

แหล่งท่องเทียว[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]