อำเภอภูเวียง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อำเภอภูเวียง
แผนที่จังหวัดขอนแก่น เน้นอำเภอภูเวียง
ภูเวียงเมืองเก่า ศาลเจ้าจอมปากช่อง
พัทยาสองโสภิณ เกาะกุดหินหาดสวรรค์
ศรัทธามั่นหลวงปู่ธีร์ ชมวิถีถิ่นควายไทย[1]
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทย อำเภอภูเวียง
อักษรโรมัน Amphoe Phu Wiang
จังหวัด ขอนแก่น
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่ 621.6 ตร.กม.
ประชากร 72,360 คน (พ.ศ. 2558)
ความหนาแน่น 116.22 คน/ตร.กม.
รหัสทางภูมิศาสตร์ 4016
รหัสไปรษณีย์ 40150
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอภูเวียง หมู่ที่ 3 ถนนภูเวียง-กุดฉิม ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 40150
พิกัด 16°39′16″N 102°22′37″E / 16.65444°N 102.37694°E / 16.65444; 102.37694
หมายเลขโทรศัพท์ 0 4329 1229
หมายเลขโทรสาร 0 4329 1225

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

อำเภอภูเวียง เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดขอนแก่น

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอภูเวียงตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอภูเวียงแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 11 ตำบล 114 หมู่บ้าน ได้แก่

1. ภูเวียง (Phu Wiang) 8 หมู่บ้าน
2. หนองกุงธนสาร (Nong Kung Thanasan) 16 หมู่บ้าน
3. สงเปือย (Song Pueai) 11 หมู่บ้าน
4. บ้านเรือ (Ban Ruea) 9 หมู่บ้าน
5. นาหว้า (Na Wa) 11 หมู่บ้าน
6. กุดขอนแก่น (Kut Khon Kaen) 15 หมู่บ้าน
7. หนองกุงเซิน (Nong Kung Soen) 9 หมู่บ้าน
8. นาชุมแสง (Na Chum Saeng) 12 หมู่บ้าน
9. ทุ่งชมพู (Thung Chomphu) 8 หมู่บ้าน
10. ดินดำ (Din Dam) 7 หมู่บ้าน
11. หว้าทอง (Wa Thong) 8 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอภูเวียงประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 12 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลภูเวียง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลภูเวียง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงธนสาร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองกุงธนสารทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาชุมแสงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลกุดขอนแก่น ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกุดขอนแก่นทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านเรือทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหว้าทอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหว้าทองทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาหว้าทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงเซิน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองกุงเซินทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสงเปือยทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งชมพู ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทุ่งชมพูทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดินดำ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดินดำทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลภูเวียง (นอกเขตเทศบาลตำบลภูเวียง)

การจัดตั้งเป็นจังหวัด[แก้]

ภาพพื้นที่โครงการจัดตั้งจังหวัดภูเวียง แยกออกจากจังหวัดขอนแก่น

คณะยื่นคำขอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2546 ให้มีการเสนอร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดภูเวียง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อแยก อำเภอภูเวียง (ปัจจุบันแยกเป็น 2 อำเภอ คือ อำเภอภูเวียง และอำเภอเวียงเก่า) อำเภอชุมแพ อำเภอสีชมพู อำเภอหนองเรือ อำเภอภูผาม่าน และอำเภอหนองนาคำ รวมกันขึ้นเป็น จังหวัดภูเวียง โดยมีผู้เข้าชื่อเสนอร่างจำนวนประมาณ 70,000 คน ซึ่งเกินจำนวน 5 หมื่นคน ตามที่กฎหมายกำหนด ส่งผลให้ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้สามารถนำเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรได้ แต่ปัจจุบันยังไม่ได้รับการพิจารณา

ก่อนหน้านี้ มึความพยายามผลักดันให้มีการก่อตั้งจังหวัดชุมแพ แต่เมื่อถึงขั้นตอนลงประชามติ พบว่ามีผู้ลงชื่อไม่ถึงจำนวน 5 หมื่นคน ทำให้ พรบ.จัดตั้งจังหวัดชุมแพตกไป[2] ในเวลาต่อมาจึงได้มีความพยายามผลักดันให้อำเภอภูเวียงเป็นศูนย์กลางของจังหวัดใหม่อีกครั้ง[3][4]

สถานพยาบาล[แก้]

สถานศึกษา[แก้]

โรงเรียน[แก้]

มัธยมศึกษา

ประถมศึกษา

 • โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง (ประถมประจำอำเภอ)
 • โรงเรียนชุมชนอนุบาลภูเวียง (ประถมประจำอำเภอ)
 • โรงเรียนภูเวียงศึกษา

อนุบาล

 • โรงเรียนอนุบาลศรีวิสุทธ์
 • โรงเรียนอนุบาลนัทพร
 • โรงเรียนอนุบาลโรศวิมลศึกษา
 • โรงเรียนอนุบาลศริวิโรศศึกษา

ธนาคาร[แก้]

 • 1. ธนาคารออมสิน
  • สาขาภูเวียง
 • 2.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
  • สาขาภูเวียง
 • 3. ธนาคารกรุงไทย
  • สาขาภูเวียง (บ้านโนนคูณ ต.หนองกุงธนสาร)
 • 4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
  • สาขาภูเวียง (บ้านสงเปือย ต.สงเปือย)

สถานที่ราชการและหน่วยงานสำคัญ[แก้]

 • โรงพยาบาลภูเวียง
 • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูเวียง
 • ที่ว่าการอำเภอภูเวียง
 • สถานีตำรวจภูธรภูเวียง
 • เทศบาลตำบลภูเวียง
 • สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอภูเวียง
 • ที่ทำการไปรษณีย์อำเภอภูเวียง (รหัสไปรษณีย์ 40150)
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอภูเวียง
 • การประปาส่วนภูมิภาคอำเภอภูเวียง
 • สำนักงานการเกษตรภูเวียง
 • สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภูเวียง
 • สำนักงานสหกรณ์การเกษตรอำเภอภูเวียง

แหล่งท่องเที่ยว[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]