ตำบลวัดธาตุ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก เทศบาลตำบลวัดธาตุ)
ตำบลวัดธาตุ
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Wat That
ประเทศไทย
จังหวัดหนองคาย
อำเภอเมืองหนองคาย
พื้นที่[ต้องการอ้างอิง]
 • ทั้งหมด59.20 ตร.กม. (22.86 ตร.ไมล์)
ประชากร
 • ทั้งหมด9,799 คน
 • ความหนาแน่น165.52 คน/ตร.กม. (428.7 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 43000
รหัสภูมิศาสตร์430106
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
เทศบาลตำบลวัดธาตุ
ตราอย่างเป็นทางการของเทศบาลตำบลวัดธาตุ
ตรา
คำขวัญ: 
เทศบาลตำบลวัดธาตุน่าอยู่ แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรม ก้าวนำการศึกษา มุ่งพัฒนาสู่อาเซียน
ทต.วัดธาตุตั้งอยู่ในThailand Nong Khai
ทต.วัดธาตุ
ทต.วัดธาตุ
ที่ตั้งในจังหวัดหนองคาย
พิกัด (สำนักงานเทศบาลตำบลวัดธาตุ): 17°51′13″N 102°48′6″E / 17.85361°N 102.80167°E / 17.85361; 102.80167พิกัดภูมิศาสตร์: 17°51′13″N 102°48′6″E / 17.85361°N 102.80167°E / 17.85361; 102.80167
ประเทศ ไทย
จังหวัดหนองคาย
อำเภอเมืองหนองคาย
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีปราโมทย์ สุขสวัสดิ์
พื้นที่
 • ทั้งหมด59.20 ตร.กม. (22.86 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2558)
 • ทั้งหมด9,799 คน
 • ความหนาแน่น165.52 คน/ตร.กม. (428.7 คน/ตร.ไมล์)
รหัส อปท.05430110
ที่อยู่
สำนักงาน
เลขที่ 205 หมู่ 10 บ้านสร้างประทาย ตำบลวัดธาตุ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
โทรศัพท์0 4241 4758
โทรสาร0 4241 4759
เว็บไซต์www.wattat.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ตำบลวัดธาตุ เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย มีพื้นที่โดยประมาณ 59.20 ตารางกิโลเมตร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ คือ เทศบาลตำบลวัดธาตุ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของตำบล

งานเทศกาลลอยกระทงประจำปี ซึ่งเทศบาลตำบลวัดธาตุได้จัดเป็นประจำทุกปี

ประวัติ[แก้]

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในตำบลวัดธาตุ เดิมเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลวัดธาตุ จัดตั้งมาตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540[1] ต่อมาได้รับการยกฐานะเป็น "เทศบาลตำบลวัดธาตุ" ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาล ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2552 โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 และมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ในการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลวัดธาตุ

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

ตำบลวัดธาตุตั้งอยู่ทางทิศใต้ของที่ว่าการอำเภอเมืองหนองคายไปทางถนนอำเภอโพนพิสัย ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองหนองคายถึงเขตตำบล 4.50 กิโลเมตร อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครเป็นระยะประมาณ 630 กิโลเมตร มีพื้นที่โดยประมาณ 59.20 ตารางกิโลเมตร หรือ 37,000 ไร่ ที่ตั้งสำนักงานเทศบาลตำบลวัดธาตุอยู่ห่างที่ว่าการอำเภอเมืองหนองคาย 14 กิโลเมตร

 • ทิศเหนือ ติดกับเทศบาลตำบลหาดคำและเทศบาลเมืองหนองคาย
 • ทิศตะวันออก ติดกับองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
 • ทิศใต้ ติดกับองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
 • ทิศตะวันตก ติดกับเทศบาลตำบลโพธิ์ชัยและองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน

แหล่งน้ำที่สำคัญ[แก้]

 • บึงหนองคาย
 • อ่างเก็บน้ำหนองโรง
 • ห้วยโซ่
 • แม่น้ำสวย (ห้วยน้ำสวย)

หนองผือ ลำห้วยยาง คลองอีสานเขียว หนองบ่อ หนองหญ้าม้า คลองผักบ่อ ห้วยยาง หนองวัวโรง หนอง หนองบ่อน้อย หนองโซ่ หนองหัวควายน้อย หนองไก่เขี่ย หนองเลิง

หนองหัวควายใหญ่ ลำห้วยโซ่ หนองตั๋ว ห้วยลุปบึ้ง หนองเสียดายใหญ่ หนองเสียดายน้อย ห้วยลุปบึ้ง ห้วยซุ้งนาค ห้วย ห้วยวังคอก่าน หนองม่งกอก บึงหนองคาย

ห้วยร่องเม็ก ลำห้วยยาง ห้วย หนองบ่อเถ้า ห้วยน้อย คลองอีสานเขียว หนองต่อสาย ห้วยจุ่มก้น

แหล่งน้ำสำคัญภายในตำบลวัดธาตุ คือ ลำห้วยยาง เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อใช้ในการเกษตร มีความยาว 6 กิโลเมตร คลุมพื้นที่บ้านเมืองบาง บ้านเม็ก บ้านเดื่อ บ้านวังยางเหนือบ้านวังยางใต้ และบึงหนองคาย เป็นบึงขนาดใหญ่ มีพื้นที่ 526 ไร่ ที่มีความสำคัญของตำบล คือบ้านนาคลอง บ้านเบิดน้อย บ้านสร้างประทาย ในด้านการทำนาปรัง พืชสวน และแหล่งเพาะพันธ์สัตว์น้ำ นอกจากนี้ยังมีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญจำนวน 28 แห่ง มีพื้นที่ประมาณ จำนวน 1,060 ไร่ ความยาวประมาณ 19.7 กิโลเมตร เป็นแหล่งน้ำอุปโภคและบริโภคพร้อมทั้งมีการพัฒนาให้เป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรของประชาชนในเขตตำบลวัดธาตุ

หมู่บ้านและจำนวนประชากร[แก้]

ตำบลวัดธาตุประกอบด้วย 14 หมู่บ้าน ได้แก่

 • บ้านเมืองบาง
 • บ้านเม็ก
 • บ้านเดื่อ
 • บ้านวังยางใต้
 • บ้านภู่
 • บ้านเบิดใหญ่
 • บ้านเบิดน้อย
 • บ้านนาคลอง
 • บ้านโพนงาม
 • บ้านนาคลอง
 • บ้านสร้างประทาย
 • บ้านโพธิ์งาม
 • บ้านหนองนาเมือง
 • บ้านทิพย์ธานี

จากสถิติของงานทะเบียนราษฎร อำเภอเมืองหนองคาย ณ เมษายน 2558 เทศบาลตำบลวัดธาตุมีครัวเรือนจำนวน 3,081 ครัวเรือน มีประชากรทั้งสิ้น 9,799 คน เป็นชาย 4,874 คน หญิง 4,925 คน หมู่บ้านที่มีจำนวนประชากรมากที่สุด คือ บ้านนาคลอง รองลงมาคือ บ้านเบิดใหญ่ และน้อยสุดคือ บ้านหนองนาเมือง

การคมนาคม[แก้]

การคมนาคมในตำบลวัดธาตุ มีถนนลาดยาง 4 สาย ได้แก่

 • สายจอมเสด็จ–เมืองบาง เชื่อมระหว่างตำบลหาดคำ บ้านเบิดน้อย บ้านเบิดใหญ่ และบ้านเมืองบาง ระยะทาง 9 กิโลเมตร
 • สายโนนสังข์–เมืองบาง เชื่อมระหว่างตำบลโพธิ์ชัย บ้านสร้างประทาย และบ้านเมืองบาง ระยะทาง 14 กิโลเมตร
 • สายเมืองบาง–จอมศรี เชื่อมระหว่างบ้านเมืองบาง บ้านเม็ก บ้านเดื่อ บ้านหนองนาเมือง - ตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานีระยะทาง 15 กิโลเมตร
 • สายหนองสองห้อง ค่ายบกหวาน–เมืองบาง เชื่อมระหว่างตำบลค่ายบกหวาน บ้านวังยางเหนือ วังยางใต้ และบ้านเมืองบาง ระยะทาง 12 กิโลเมตร

มีถนนคอนกรีตระหว่างหมู่บ้านและในหมู่บ้านจำนวน 143 สาย ระยะทาง 27.415 กิโลเมตร และถนนลูกรังระหว่างหมู่บ้านและในหมู่บ้าน จำนวน 93 สาย ระยะทาง 65.612 กิโลเมตร

การศึกษา[แก้]

สถานศีกษาในตำบลวัดธาตุ ได้แก่

 • โรงเรียนเมืองบางวิทยา
 • โรงเรียนบ้านเบิดวิทยา
 • โรงเรียนบ้านนาคลอง
 • โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวัดธาตุ
 • โรงเรียนบ้านวังยาง
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวัดธาตุ
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาคลอง
 • โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา วัดเขตอุดม (โรงเรียนสำหรับสามเณร)
 • โรงเรียนอนุบาลอรพิน(อยู่ในช่วงที่กำลังก่อสร้าง)

อ้างอิง[แก้]

 1. ราชกิจจาฯ เล่ม 113 ตอนพิเศษ 52ง ลว. 25 ธันวาคม 2539

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]