เทศบาลตำบลวัดธาตุ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เทศบาลตำบลวัดธาตุ
Wat That Subdistrict Municipality
เทศบาล
ตราอย่างเป็นทางการของเทศบาลตำบลวัดธาตุ
ตรา
คำขวัญ: เทศบาลตำบลวัดธาตุน่าอยู่ แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรม ก้าวนำการศึกษา มุ่งพัฒนาสู่อาเซียน
ประเทศ ธงชาติของไทย ไทย
ที่ตั้ง เลขที่ 326 หมู่ 1 ตำบลวัดธาตุ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรี นายปราโมทย์ สุขสวัสดิ์
เนื้อที่
 • ทั้งหมด 59.20 ตร.กม. (22.86 ตร.ไมล์)
ประชากร (พ.ศ. 2556)
 • ทั้งหมด 9,430 คน
 • ความหนาแน่น 160 คน/ตร.กม. (410 คน/ตร.ไมล์)
โทรศัพท์ 0 4201 2066
เว็บไซต์ http://www.wattat.net/
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลตำบลวัดธาตุ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ในเขตตำบลวัดธาตุ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมด 59.20 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมตำบลวัดธาตุทั้งตำบล เดิมเทศบาลตำบลวัดธาตุมีฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลวัดธาตุ และได้ยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลขึ้นเป็นเทศบาลตำบลเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ปัจจุบันในเขตเทศบาลตำบลวัดธาตุมีจำนวนประชากรประมาณ 9,000 กว่าคน มีวิถีการดำเนินชีวิตแบบดั้งเดิมและยังคงอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบดั้งเดิมไว้

งานเทศกาลลอยกระทงประจำปี ซึ่งเทศบาลตำบลวัดธาตุได้จัดเป็นประจำทุกปี

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

 • ทิศเหนือ ติดกับเทศบาลตำบลหาดคำและเทศบาลเมืองหนองคาย
 • ทิศตะวันออก ติดกับองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
 • ทิศใต้ ติดกับองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
 • ทิศตะวันตก ติดกับเทศบาลตำบลโพธิ์ชัยและองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน

โรงเรียนในเขตเทศบาล[แก้]

 • โรงเรียนเมืองบางวิทยา
 • โรงเรียนบ้านเบิดวิทยา
 • โรงเรียนบ้านนาคลอง
 • โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวัดธาตุ
 • โรงเรียนบ้านวังยาง
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวัดธาตุ
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาคลอง
 • โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา วัดเขตอุดม (โรงเรียนสำหรับสามเณร)
 • โรงเรียนอนุบาลอรพิน(อยู่ในช่วงที่กำลังก่อสร้าง)

แหล่งน้ำที่สำคัญ[แก้]

 • บึงหนองคาย
 • อ่างเก็บน้ำหนองโรง
 • ห้วยโซ่
 • แม่น้ำสวย(ห้วยน้ำสวย)

การปกครองและจำนวนประชากร[แก้]

เทศบาลตำบลวัดธาตุ ประกอบไปด้วย 14 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านเมืองบาง บ้านเดื่อ บ้านเม็ก บ้านวังยางใต้ บ้านภู่ บ้านเบิดใหญ่ บ้านเบิดน้อย บ้านนาคลอง บ้านโพนงาม บ้านวังยางเหนือ บ้านโพธิ์งาม บ้านทิพย์ธานี บ้านสร้างประทาย และบ้านหนองนาเมือง ซึ่งสถิติของทะเบียนราษฎร์อำเภอเมืองหนองคาย เดือนเมษายน พ.ศ. 2556 เทศบาลตำบลวัดธาตุ มีจำนวนประชากรทั้งหมด 9,430 คน ซึ่งหมู่บ้านที่มีจำนวนประชากรมากที่สุดคือ บ้านนาคลอง รองลงมาคือ บ้านเบิดใหญ่ ตามลำดับ และหมู่บ้านที่มีจำนวนประชากรน้อยที่สุดคือ บ้านหนองนาเมือง

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]