เทศบาลตำบลดู่ใต้

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
เทศบาลตำบลดู่ใต้
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีนายสุรวัฒน์ เลิศชัยพิทักษ์
พื้นที่
 • ทั้งหมด25 ตร.กม. (10 ตร.ไมล์)
ประชากร (2553)
 • ทั้งหมด8,456 คน
 • ความหนาแน่น338 คน/ตร.กม. (880 คน/ตร.ไมล์)
ที่อยู่
สำนักงาน
สำนักงานเทศบาลตำบลดู่ใต้
ตำบลดู่ใต้
อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์0-5460-0711
เว็บไซต์http://www.dutai.go.th/ www.dutai.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลตำบลดู่ใต้ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลตำบล ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน มีพื้นที่ครอบคลุมตำบลดู่ใต้ทั้งตำบล

ประวัติ[แก้]

ตำบลดู่ใต้ กำเนิดมาจาก บ้านดู่ อยู่ทางตอนใต้ของอำเภอเมืองน่าน เริ่มจัดตั้งเป็นตำบลครั้งแรกในปลายรัชกาลที่ 5 โดยมีกำนันคนแรก คือ นายแสนขันฤทธิ์ ดู่จันทร์ศักดิ์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2447 ได้เปลี่ยนชื่อบ้านดู่ เป็น บ้านดู่ใต้ และในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 ราวปี พ.ศ. 2486 ได้ถูกยุบเข้ากับตำบลกองควายเพื่อความสะดวกในการปกครอง ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติลง ตำบลดู่ใต้แยกออกจากตำบลกองควายอีกครั้ง

ต่อมาในปี พ.ศ. 2537 ได้จัดตั้งการปกครองตำบลเป็น สภาตำบลดู่ใต้ และยกฐานะเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ใต้ เมื่อ พ.ศ. 2539 จนกระทั่งเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยให้ยกฐานะขึ้นเป็น เทศบาลตำบลดู่ใต้[1] จนถึงปัจจุบัน

ลักษณะที่ตั้ง[แก้]

เขตการปกครอง[แก้]

เทศบาลตำบลดู่ใต้มีพื้นที่ 25 ตารางกิโลเมตร หรือ 15,625 ไร่ ประกอบด้วย 1 ตำบล คือ ตำบลดู่ใต้ จำนวน 15 หมู่บ้าน ดังนี้

 • หมู่ 1 บ้านดู่เหนือ
 • หมู่ 2 บ้านดู่ใต้
 • หมู่ 3 บ้านธงน้อย
 • หมู่ 4 บ้านเจดีย์
 • หมู่ 5 บ้านดอนมูล
 • หมู่ 6 บ้านพญาวัด
 • หมู่ 7 บ้านสมุน
 • หมู่ 8 บ้านเชียงราย
 • หมู่ 9 บ้านคอวัง
 • หมู่ 10 บ้านดู่ต้นฮ่าง
 • หมู่ 11 บ้านเขาน้อย
 • หมู่ 12 บ้านดู่เหนือพัฒนา
 • หมู่ 13 บ้านดอนมูลพัฒนา
 • หมู่ 14 บ้านธงใหม่พัฒนา
 • หมู่ 15 บ้านเจดีย์

ประชากร[แก้]

จำนวนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลดู่ใต้ ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 มีจำนวน 8,456 คน แยกเป็นชาย 4,106 คน หญิง 4,350 คน ความหนาแน่นของประชากร 338 คนต่อตารางกิโลเมตร จำนวนบ้าน 3,356 หลังคาเรือน

การคมนาคม[แก้]

การคมนาคมทางบกมีถนนสายสำคัญ คือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101, ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1025 และถนนภายในหมู่บ้านต่างๆ

การศึกษา[แก้]

สถานศึกษาในเขตเทศบาลตำบลดู่ใต้ มีดังนี้

 • สังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 1. โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
 2. โรงเรียนชุมชนบ้านดู่ใต้
 3. โรงเรียนชุมชนบ้านธงน้อย
 • สังกัดสำนักงานการศึกษาอุดมศึกษา
 1. วิทยาลัยชุมชนน่าน

การสาธารณสุข[แก้]

มีสถานีอนามัยจำนวน 2 แห่ง คือ สถานีอนามัยบ้านดู่ใต้ และสถานีอนามัยบ้านดอนมูล

สถานประกอบการ[แก้]

ในเขตเทศบาลตำบลดู่ใต้มีสถานประกอบการในด้านต่างๆ ดังนี้

 • โรงแรมและเกสต์เฮาส์ 5 แห่ง
 • ห้างสรรพสินค้า 1 แห่ง
 • สถานีบริการน้ำมัน 6 แห่ง
 • โชว์รูมรถยนต์ 5 แห่ง
 • บริษัทประกันชีวิต 3 แห่ง

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]