จังหวัดนครพนม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
จังหวัดนครพนม
ตราประจำจังหวัดนครพนม
ตราประจำจังหวัด
พระธาตุพนมค่าล้ำ วัฒนธรรมหลากหลาย เรณูผู้ไท เรือไฟโสภา งามตาฝั่งโขง จรรโลงวัฒนธรรม
ข้อมูลทั่วไป
ชื่ออักษรไทย นครพนม
ชื่ออักษรโรมัน Nakhon Phanom
ผู้ว่าราชการ นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์
(ตั้งแต่ พ.ศ. 2556)
ISO 3166-2 TH-48
ต้นไม้ประจำจังหวัด กันเกรา
ดอกไม้ประจำจังหวัด กันเกรา
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่ 5,512.668 ตร.กม.[1]
(อันดับที่ 38)
ประชากร 713,341 คน[2] (พ.ศ. 2557)
(อันดับที่ 35)
ความหนาแน่น 129.40 คน/ตร.กม.
(อันดับที่ 36)
ศูนย์ราชการ
ที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัดนครพนม ถนนอภิบาลบัญชา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์ (+66) 0 4251 1287, 0 4251 1574, 0 4251 4262
โทรสาร (+66) 0 4251 1287, 0 4251 1574, 0 4251 4262
เว็บไซต์ จังหวัดนครพนม
แผนที่
 
แผนที่ประเทศไทย เน้นจังหวัดนครพนม

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

บทความนี้เกี่ยวกับจังหวัดของไทย สำหรับความหมายอื่น ดูที่ นครพนม (แก้ความกำกวม)

จังหวัดนครพนม เป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นับเป็นเมืองชายแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์ ความสวยงามของทิวทัศน์ และมีความหลากหลายของวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ รวมทั้งประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมีพระธาตุพนมเป็นปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมือง

พื้นที่ชายแดนด้านเหนือและตะวันออกของนครพนมติดกับแม่น้ำโขงโดยตลอด ตั้งแต่อำเภอบ้านแพงลงมาจนถึงอำเภอธาตุพนม สามารถเดินทางข้ามฝั่งโขงไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้หลายจุด


อาณาเขต[แก้]

สภาพภูมิศาสตร์[แก้]

สภาพโดยทั่วไปของจังหวัดนครพนมเป็นที่ราบลุ่ม มีที่ราบสูงและภูเขาอยู่บ้าง มีแม่น้ำสายสั้น ๆ เป็นสาขาย่อยแยกจากแม่น้ำโขงมาหล่อเลี้ยงความอุดมสมบูรณ์ภายในพื้นที่ พื้นที่ส่วนใหญ่มีแม่น้ำโขงไหลผ่าน นครพนมจึงนับว่าเป็นจังหวัดที่มีแหล่งน้ำที่สมบูรณ์มาก ด้านตะวันออกมีแม่น้ำโขงทอดยาวกั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับลาว

จังหวัดนครพนมมีจุดผ่านแดนไป ประเทศลาว รวม 6 จุด เป็นจุดผ่านแดนถาวร 2 จุด และจุดผ่อนปรน 4 จุด จุดผ่านแดนที่สำคัญและเป็นสากล คือ ด่านสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 3 ซึ่งรัฐบาลไทย-ประเทศลาว ร่วมมือกันสร้างและเป็นประตูไปสู่อินโดจีน

ประวัติศาสตร์[แก้]

นครพนมเป็นจังหวัดชายแดนตั้งเลียบชายฝั่งขวาของแม่น้ำโขง ตรงข้ามกับเมืองท่าแขก แขวงคำม่วนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นที่ประดิษฐานพระธาตุพนมอันศักดิ์สิทธิ์และเก่าแก่ เป็นพระธาตุที่ประดิษฐานพระอุรังคธาตุ (กระดูกหน้าอก) ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า (สมณโคดม) นับเป็นพระธาตุคู่เมืองนครพนมและเป็นที่เคารพสักการะของชาวไทยและชาวลาวทั้งสองฝั่งแม่น้ำโขง พระธาตุพนมประดิษฐานอยู่ที่อำเภอธาตุพนม อยู่ห่างจากตัวเมืองนครพนม 52 กิโลเมตร จังหวัดนครพนมมีพื้นที่ประมาณ 5,512.668 ตารางกิโลเมตร ระยะทางห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 740 กิโลเมตร

นครพนมเป็นจังหวัดที่มีบันทึกทางประวัติศาสตร์มาแต่โบราณกาล ในฐานะเมืองเก่าเคียงคู่อยู่กับอาณาจักรศรีโคตรบูรณ์ ซึ่งแต่แรกเริ่มเดิมทีนั้น มีพื้นที่อยู่ทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขง และต่อมาก็ได้ย้ายมาอยู่ฝั่งขวาสลับกันหลายครั้ง ตำนานแห่งประวัติศาสตร์ได้จารึกไว้ว่า เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชตีเมืองเวียงจันทน์ได้ ชื่อของดินแดนนี้ได้ถูกเปลี่ยนเป็น "มรุกขนคร" และต่อมาได้โปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนชื่อเป็น "นครพนม" เพื่อความเหมาะสมตามสภาพพื้นที่ด้วย เป็นเมืองที่มีพื้นที่ติดต่อกับทิวเขามากมาย ด้วยความเป็นอาณาจักรที่เคยเจริญรุ่งเรืองมาเก่าก่อน ประกอบกับแม่น้ำโขงเป็นแหล่งวัฒนธรรมของมนุษย์ชาติจากหลายชนเผ่า ดังนั้น นครพนมจึงมีโบราณสถาน และมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์

ปูชนียสถาน[แก้]

ปูชนียสถานที่สำคัญในจังหวัดนครพนม คือ พระธาตุพนม นอกจากนี้ยังมีพระธาตุอื่น ๆ ที่ชาวจังหวัดนครพนมเคารพนับถือ ได้แก่ พระธาตุประสิทธิ์ พระธาตุท่าอุเทน พระธาตุเรณู พระธาตุศรีคุณ พระธาตุนคร และพระธาตุมหาชัย เป็นต้น ซึ่งถือเป็นเมืองพระธาตุโดยแท้

พระธาตุพนมยามค่ำคืน พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองนครพนม

เทศกาลและงานประเพณีประจำปี[แก้]

หน่วยการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

การปกครองแบ่งออกเป็น 12 อำเภอ 97 ตำบล 1,123 หมู่บ้าน

 1. อำเภอเมืองนครพนม
 2. อำเภอปลาปาก
 3. อำเภอท่าอุเทน
 4. อำเภอบ้านแพง
 5. อำเภอธาตุพนม
 6. อำเภอเรณูนคร
 7. อำเภอนาแก
 8. อำเภอศรีสงคราม
 9. อำเภอนาหว้า
 10. อำเภอโพนสวรรค์
 11. อำเภอนาทม
 12. อำเภอวังยาง
 แผนที่

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

แบ่งออกเป็น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 82 องค์การบริหารส่วนตำบล 1 เทศบาลเมือง 22 เทศบาลตำบล

อำเภอเมืองนครพนมอำเภอปลาปาก

อำเภอท่าอุเทน


อำเภอบ้านแพง

อำเภอธาตุพนม

อำเภอเรณูนคร

อำเภอนาแก

อำเภอศรีสงคราม

อำเภอนาหว้า

อำเภอโพนสวรรค์


สถาบันอุดมศึกษา[แก้]

โรงเรียนมัธยม สพม.[แก้]

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม (โรงเรียนประจำจังหวัด2) โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย (โรงเรียนประจำจังหวัด1) โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม

โรงเรียนกุดฉิมวิทยาคม โรงเรียนธาตุพนม โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม โรงเรียนวัดบึงเหล็ก โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา โรงเรียนปลาปากวิทยา โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนม

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม โรงเรียนท่าจำปาวิทยา โรงเรียนพะทายพิทยาคม โรงเรียนรามราชพิทยาคม โรงเรียนอุเทนพัฒนา

โรงเรียนค้อวิทยาคม โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล

โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา

โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล โรงเรียนนาแกพิทยาคม โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา โรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูล

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ โรงเรียนนาเดื่อพิทยาคม โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม โรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยา โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ โรงเรียนสามผงวิทยาคม

โรงเรียนนาทมวิทยา โรงเรียนหนองซนพิทยาคม

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม โรงเรียนลังกาพิทยาคม

โรงเรียนวังยางวิทยาคม โรงเรียนหนองโพธิ์พิทยาคม

สถานที่สำคัญ[แก้]

อำเภอเมืองนครพนม[แก้]

อำเภอปลาปาก[แก้]

อำเภอท่าอุเทน[แก้]

อำเภอธาตุพนม[แก้]

อำเภอเรณูนคร[แก้]

อำเภอนาแก[แก้]

อำเภอนาหว้า[แก้]

อำเภอบ้านแพง[แก้]

อำเภอศรีสงคราม[แก้]

อำเภอโพนสวรรค์[แก้]

อุทยาน[แก้]

มีน้ำตกตาดขาม ซึ่งเดินทางออกจาตัวอำเภอบ้านแพงเข้าไปในน้ำตกประมาณ 11 กิโลเมตร มีถนนเข้าไปจนถึงน้ำตก

การคมนาคม[แก้]

ระยะทางจากจังหวัดนครพนมไปยังจังหวัดใกล้เคียง โดยประมาณ คือ

ระยะทางจากอำเภอเมืองไปยังอำเภอใกล้เคียง โดยประมาณ คือ

รถยนต์[แก้]

จากกรุงเทพมหานคร ให้ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ถึงจังหวัดสระบุรีบริเวณหลักกิโลเมตรที่ 107 แยกขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ผ่านจังหวัดนครราชสีมา ถึงอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น แล้วแยกขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 23 ผ่านเข้าสู่จังหวัดมหาสารคาม จากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข 213 ไปจังหวัดกาฬสินธุ์ จนถึงจังหวัดสกลนคร จากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข 22 ตรงเข้าสู่จังหวัดนครพนม รวมระยะทางทั้งสิ้นประมาณ 740 กิโลเมตร

รถโดยสารประจำทาง[แก้]

สถานีขนส่งนครพนม มีบริการรถโดยสารประจำทางทั้งรถโดยสารธรรมดาและปรับอากาศ ทั้งรถที่มาจากกรุงเทพฯ และจากหนองคายไปยังจังหวัดต่างๆ เช่น

 • สาย 26 กรุงเทพฯ - นครพนม (ให้บริการรถมาตรฐาน ม.2 , ม.1ข , ม.1พ)
 • สาย 930 กรุงเทพฯ - นครพนม (ให้บริการรถมาตรฐาน ม.1ข)
 • สาย 256 อุบลราชธานี - นครพนม (ให้บริการรถมาตรฐาน ม.3 ,ม.2,ม.1ข)
 • สาย 231 อุดรธานี - นครพนม (ให้บริการรถมาตรฐาน ม.1ข , ม.2)
 • สาย 224 อุดรธานี - นครพนม (ให้บริการรถมาตรฐาน ม.2)
 • สาย 555 มุกดาหาร - นครพนม (ให้บริการรถมาตรฐาน ม.2)
 • สาย 586 ขอนแก่น - นครพนม (ให้บริการรถมาตรฐาน ม.1ข)
 • สาย 661 นครพนม - เชียงราย (สาย 661 ให้บริการมาตรฐาน ม.1ข)
 • สาย 827 นครพนม - ระยอง (ให้บริการรถมาตรฐาน ม.4ข)
 • สาย 837 นครพนม - นครศรีธรรมราช
 • สาย 876 เชียงใหม่ - นครพนม

บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด กรุงเทพ - นครพนม นครพนม - กรุงเทพ (ให้บริการด้วยรถมตาฐาน NCA Gold+ Class NCA Gold Class NCA Silver Class NCA Economy)

รถโดยสารระหว่างประเทศ[แก้]

 • สายที่ 7 นครพนม - ท่าแขก

เครื่องบิน[แก้]

การคมนาคมภายในตัวจังหวัดนครพนม[แก้]

 • รถสองแถว
 • รถสามล้อเครื่อง (สกายแล็ป)
 • แท็กซี่

อ้างอิง[แก้]

 1. ศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารและงานปกครอง. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ข้อมูลการปกครอง." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.dopa.go.th/padmic/jungwad76/jungwad76.htm [ม.ป.ป.]. สืบค้น 18 เมษายน 2553.
 2. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_57.pdf 2558. สืบค้น 1 มีนาคม 2558.

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 17°24′N 104°47′E / 17.4°N 104.78°E / 17.4; 104.78