อำเภอบ้านบึง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อำเภอบ้านบึง
แผนที่จังหวัดชลบุรี เน้นอำเภอบ้านบึง
บ้านบึงสะอาดสดชื่น คนนับหมื่นกินเจ ประเพณีวิ่งควาย เซียนซือไท้ศักดิ์สิทธิ์ ลือทั่วทิศขนมจีน
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทย อำเภอบ้านบึง
อักษรโรมัน Amphoe Ban Bueng
จังหวัด ชลบุรี
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่ 646.3 ตร.กม.
ประชากร 106,078 คน (พ.ศ. 2560)
ความหนาแน่น 164.13 คน/ตร.กม.
รหัสทางภูมิศาสตร์ 2002
รหัสไปรษณีย์ 20170, 20220 (เฉพาะตำบลคลองกิ่ว หนองอิรุณ และหนองไผ่แก้ว)
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอบ้านบึง ถนนเจตน์อำนาจ ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170
พิกัด 13°18′41″N 101°6′44″E / 13.31139°N 101.11222°E / 13.31139; 101.11222
หมายเลขโทรศัพท์ 0 3875 0653
หมายเลขโทรสาร 0 3844 3890

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

อำเภอบ้านบึง ตั้งอยู่ในจังหวัดชลบุรี

ประวัติการจัดตั้งอำเภอ[แก้]

 • 2 พฤษภาคม พ.ศ.2464 ตั้งกิ่งอำเภอบ้านบึง โดยรวมเอาตำบลบึง ตำบลมาบไผ่ ตำบลหนองซ้ำซาก และตำบลคลองกิ่ว อำเภอบางปลาสร้อย (อำเภอเมืองชลบุรี) รวม 4 ตำบล และให้กิ่งอำเภอบ้านบึง ขึ้นอยู่กับอำเภอบางปลาสร้อย[1]
 • 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2483 ยกฐานะกิ่งอำเภอบ้านบึง อำเภอเมืองชลบุรี เป็นอำเภอบ้านบึง โดยมีเขตการปกครองรวม 8 ตำบล ได้แก่ ตำบลบ้านบึง ตำบลหนองชาก ตำบลหนองซ้ำซาก ตำบลมาบไผ่ ตำบลคลองกิ่ว ตำบลหนองบอนแดง ตำบลหนองอิรุณ และตำบลคลองพลู มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2483[2]
 • 24 กันยายน พ.ศ.2499 จัดตั้งสุขาภิบาลบ้านบึง ในพื้นที่ตำบลบ้านบึง[3]
 • 4 มีนาคม พ.ศ.2506 จัดตั้งสุขาภิบาลหัวกุญแจ ในพื้นที่ตำบลคลองกิ่ว[4]
 • 22 กรกฎาคม พ.ศ.2517 มีประกาศตั้งตำบลหนองใหญ่ แยกจากตำบลคลองพลูและตำบลหนองอิรุณ ตั้งตำบลหนองเสือช้าง แยกจากตำบลหนองอิรุณ ตำบลคลองพลูและตำบลคลองกิ่ว มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2517 ส่งผลให้อำเภอบ้างบึงมีเขตการปกครองรวม 10 ตำบล[5]
 • 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2518 ประกาศแบ่งพื้นที่ตำบลหนองใหญ่ ตำบลคลองพลู และตำบลหนองเสือช้าง ตั้งเป็น กิ่งอำเภอหนองใหญ่ มีผลวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2518
 • 28 มีนาคม พ.ศ.2520 จัดตั้งสุขาภิบาลหนองใหญ่ ในพื้นที่ตำบลหนองใหญ่[6]
 • 3 กันยายน พ.ศ.2530 จัดตั้งเทศบาลตำบลบ้านบึง ในพื้นที่สุขาภิบาลบ้านบึง และพื้นที่โดยรอบ[7]
 • 27 กรกฎาคม พ.ศ.2531 ตั้งตำบลหนองไผ่แก้ว แยกจากตำบลหนองอิรุณ[8] มีผล 1 สิงหาคม พ.ศ.2531
 • 20 ธันวาคม พ.ศ.2532 จัดตั้งสุขาภิบาลหนองไผ่แก้ว ในพื้นที่ตำบลหนองไผ่แก้ว
 • 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2540 มีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เพื่อให้มีความชัดเจนในการปกครอง โดยระบุว่าอำเภอบ้านบึงมีเขตการปกครองทั้งสิ้น 8 ตำบล 47 หมู่บ้าน ได้แก่ ตำบลหนองซ้ำซาก (5 หมู่บ้าน) ตำบลหนองอิรุณ (7 หมู่บ้าน) ตำบลหนองชาก (4 หมุ่บ้าน) ตำบลบ้านบึง (5 หมู่บ้าน) ตำบลหนองไผ่แก้ว (5 หมู่บ้าน) ตำบลคลองกิ่ว (9 หมู่บ้าน) ตำบลมาบไผ่ (6 หมู่บ้าน) และตำบลหนองบอนแดง (6 หมู่บ้าน) [9]
 • 27 มิถุนายน พ.ศ.2554 มีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอบ้านบึง (ครั้งที่ 2) เพื่อเปลี่ยนแปลงแนวเขตของตำบลมาบไผ่ ตำบลหนองบอนแดง และตำบลบ้านบึง อีกครั้ง[10]
 • 26 กรกฎาคม พ.ศ.2554 จัดตั้งเทศบาลตำบลหนองซ้ำซาก ด้วยการยกฐานะองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซ้ำซาก มีผลตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2554[11]

[12]ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอบ้านบึงตั้งอยู่ทางตอนกลางของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่การปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอบ้านบึงแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 8 ตำบล 52 หมู่บ้าน ได้แก่

1. บ้านบึง (Ban Bueng) 5 หมู่บ้าน
2. คลองกิ่ว (Khlong Kio) 9 หมู่บ้าน
3. มาบไผ่ (Map Phai) 6 หมู่บ้าน
4. หนองซ้ำซาก (Nong Samsak) 5 หมู่บ้าน
5. หนองบอนแดง (Nong Bon Daeng) 6 หมู่บ้าน
6. หนองชาก (Nong Chak) 4 หมู่บ้าน
7. หนองอิรุณ (Nong Irun) 12 หมู่บ้าน
8. หนองไผ่แก้ว (Nong Phai Kaeo) 5 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอบ้านบึงประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11 แห่ง ได้แก่

โรงเรียนในอำเภอ[แก้]

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18[แก้]

โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1[แก้]