เทศบาลตำบลบางเก่า

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search
เทศบาลตำบลบางเก่า
เทศบาล
ประเทศ  ไทย
ที่อยู่ สำนักงานเทศบาลตำบลบางเก่า อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76130
พื้นที่
 • ทั้งหมด 24.05 ตร.กม. (9.29 ตร.ไมล์)
ประชากร
 • ทั้งหมด 4,220
 • ความหนาแน่น 175.4677 คน/ตร.กม. (454.459 คน/ตร.ไมล์)
เขตเวลา ประเทศไทย (UTC+7)
เว็บไซต์ http://www.bangkao.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย


ประวัติ[แก้]

ท้องที่ตำบลบางเก่า สมัยอดีตขึ้นตรงกับอำเภอนายาง แขวงเมืองเพชรบุรี ต่อมาได้มีการย้ายที่ว่าการอำเภอไปอยู่ที่ตำบลหนองจอก แลเปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอหนองจอกหนองจอก จังหวัดเพชรบุรี จนกระทั่งสงครามมหาเอเชียบูรพาสิ้นสุดลง จะได้มีการย้ายตัวที่ตั้งอำเภอหนองจอก ไปที่บ้านชะอ้าน บ้านชะอำและเปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอชะอำ ท้องที่ตำบลบางเก่าในปัจจุบันอยู่ในพื้นที่ของอำเภอชะอำ แบ่งการปกครองเป็น 9 หมู่บ้าน

เทศบาลตำบลบางเก่า เมื่อเริ่มแรกได้รับจัดตั้งรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบางเก่า เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2539 มีพื้นที่ทั้งหมด 15,031.25ไร่หรือประมาณ 24.05 ตารางกิโลเมตรครอบคลุมทั้งตำบล( 9 หมู่บ้าน) ประชากร 4,220 คน การประกอบอาชีพส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมง จัดเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็ก มีรายได้ประมาณ 17 ล้านบาท ต่อมาได้รับการยกฐานะจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลบางเก่า จังหวัดเพชรบุรี[1] โดยมีผลเมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕

ตำนานเล่าขาน[แก้]

ตำบลบางเก่าเป็นตำบลติดชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนในรูป ตัว ก หรือ อ่าวกรุงเทพ มีวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจกล่าวคือ “ ตำบลบางเก่ารวมตัวกันเป็นชุมชนตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี เดิมชื่อบ้านสมอเกา เนื่องจากชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในยุคนั้น ได้พบสมอเรือเก่าแก่ สันนิษฐานกันว่ามีเรือสำเภาของชาวต่างชาติ มาทำการค้ากับกรุงศรีอยุธยา เมื่อประสบลมพายุซึ่งชาวบ้านในสมัยนั้น เรียกว่า ลมสลาตัน ทำให้เรือสำเภาถูกลมสลาตันพัดพาอย่างแรงจนต้องทอดสมอ เพื่อไม่ให้เรือนั้นไหลไปตามลม แต่ไม่สามารถจะหยุดการกระทำของแรงลมสลาตันดังกล่าวได้ ลมได้พัดพาเรือไปตามกระแสลม สมอที่ทอดไว้ได้เกาพื้นทะเลไปเรื่อยๆ (คำว่า เกา เป็นลักษณะของสมอที่ทอดแล้ว ไม่สามารถทำให้เรือหยุดอยู่กับที่ได้ จึง เกา หรือ ครูด พื้นทะเลไปตาม กระแสลม) จนกระทั่งไปติดอยู่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่ง ชาวบ้านจึงได้เรียกชื่อตำบลว่า สมอเกา และกร่อนคำกันมาเป็น สมอเก่า และเป็น บางเก่า ในที่สุด”


ประวัติศาสตร์[แก้]

ตำบลบางเก่าเป็นสถานที่หนึ่ง ที่กองทัพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้ยกทัพผ่าน ภายหลังกลับจากการไปปราบเมืองขึ้นที่แข็งข้อ ต่อกรุงศรีอยุธยานั่นคือ เมืองทวายและเมืองตะนาวศรี (ปัจจุบันอยู่ในประเทศพม่า) ครั้นเสด็จกรีฑาทัพกลับ ได้ผ่านตำบลบางเก่า ซึ่งมีบ่อน้ำขนาดใหญ่ จึงหยุดทัพให้ไพร่พลทหารได้ชะล้างอานม้า ดาบ อาวุะยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งเหตุการณ์นี้จึงเป็นที่มาของคำว่า“ชะล้างอานม้า” ต่อมากร่อนคำเป็น ชะอาน ซึ่งบ้านเมืองนี้ได้เรียกว่าเมือง ชะอานมาระยะหนึ่ง กระทั่งกร่อนเป็นคำว่า ชะอำ จนถึงทุกวันนี้ สำหรับชายหาดทะเลบางเก่า ได้มีการขนานนามเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าหาดองค์นเรศวร โดยมีชื่อชายฝั่งทะเลว่า "ชายฝั่งทะเลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช"

อาณาเขตพื้นที่[แก้]

  • ทิศเหนือ จดตำบลหนองศาลา อำเภอชะอำ
  • ทิศใต้ จดเทศบาลเมืองชะอำ
  • ทิศตะวันออก จดทะเลอ่าวไทย
  • ทิศตะวันตก จดตำบลหนองศาลา เทศบาลตำบลนายาง อำเภอชะอำ

ระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอชะอำ ประมาณ 10 กิโลเมตรสภาพภูมิประเทศ[แก้]

สภาพภูมิอากาศ[แก้]

สภาพสังคมและเศรษฐกิจ[แก้]


สถานที่สำคัญ[แก้]

  • ชายฝั่งทะเลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
  • หาดบ้านเกตุ
  • หาดองค์นเรศวร
  • วัดโตนดหลวง

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]