อำเภอพนมทวน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อำเภอพนมทวน
แผนที่จังหวัดกาญจนบุรี เน้นอำเภอพนมทวน
พนมทวนชวนใจให้ชิ่นชม ทวนพนมคมขลังครั้งศึกสมัย พนมมือถือทวนขบวนชัย ทวนดินน้ำลมไฟทวนใจตน ทวนหัวใจมิให้ไหลไปทางต่ำ กระแสธรรมทวนสู่อกุศล พนมทวนพนมธรรมน้อมนำคน เดิมคุณค่าเข้มข้นคนบ้านทวน
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทย อำเภอพนมทวน
อักษรโรมัน Amphoe Phanom Thuan
จังหวัด กาญจนบุรี
รหัสทางภูมิศาสตร์ 7109
รหัสไปรษณีย์ 71140,
71170 (เฉพาะตำบลรางหวาย)
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่ 535.78 ตร.กม.
ประชากร 53,251 คน (พ.ศ. 2557)
ความหนาแน่น 99.38 คน/ตร.กม.
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอพนมทวน หมู่ที่ 3 ถนนกาญจนบุรี-อู่ทอง ตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 71140
พิกัด 14°7′49″N 99°41′56″E / 14.13028°N 99.69889°E / 14.13028; 99.69889
หมายเลขโทรศัพท์ 0 3457 9246
หมายเลขโทรสาร 0 3457 9246

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

อำเภอพนมทวน เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรี

ประวัติ[แก้]

อำเภอพนมทวนเป็นดินแดนที่มีมาช้านานแล้ว นักโบราณคดีของกรมศิลปากรสันนิษฐานว่า บริเวณนี้เป็นที่ตั้งของชุมชนสมัยยุคโลหะ มีการขุดพบภาชนะสำริด ขวานหินขัด เครื่องปั้นดินเผา และวัตถุโบราณอื่น ๆ อีกมากที่หมู่บ้านดอนตาเพชร ตำบลดอนตาเพชร

อำเภอพนมทวนเป็นอำเภอหนึ่งในยุคแรก ๆ ที่มีการตั้งจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งมี 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองกาญจนบุรี อำเภอท่าม่วง และอำเภอเหนือ (อำเภอพนมทวน) เนื่องจากอยู่ทางทิศเหนือของที่ตั้งจังหวัด ต่อมาในรัชสมัยรัชกาลที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2374 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอบ้านทวน

ในรัชสมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อปี พ.ศ. 2437 โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายอำเภอเป็นคนแรก พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่ออำเภอเป็นอำเภอพนมทวน เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่มีภูเขา (พนม แปลว่า ภูเขา) และแม่น้ำไหลทวนไปทางทิศเหนือ

นายอำเภอคนแรก ชื่อขุนอินทร์ ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2437-2438
นายอำเภอคนที่สอง ชื่อขุนพรหม ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2438-2439
นายอำเภอคนที่สาม ชื่อขุนหลวงมหาดไทย ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2439-2441
นายอำเภอคนที่สี่ ชื่อนายโปร่ง ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2441-2443
นายอำเภอคนที่ห้า ชื่อนายมาก ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2443-2448

แต่เดิมอำเภอพนมทวนมีชื่อว่า อำเภอบ้านทวน จนมาถึงปี พ.ศ. 2482

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอพนมทวนมีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอพนมทวนแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 8 ตำบล 103 หมู่บ้าน ได้แก่

1. พนมทวน (Phanom Thuan) 9 หมู่บ้าน
2. หนองโรง (Nong Rong) 17 หมู่บ้าน
3. ทุ่งสมอ (Thung Samo) 4 หมู่บ้าน
4. ดอนเจดีย์ (Don Chedi) 8 หมู่บ้าน
5. พังตรุ (Phang Tru) 20 หมู่บ้าน
6. รางหวาย (Rang Wai) 23 หมู่บ้าน
7. หนองสาหร่าย (Nong Sarai) 9 หมู่บ้าน
8. ดอนตาเพชร (Don Ta Phet) 13 หมู่บ้าน
 

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอพนมทวนประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลพนมทวน ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลพนมทวน
  • เทศบาลตำบลตลาดเขต ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลรางหวาย (เขตเทศบาลตำบลรางหวายเดิม)
  • เทศบาลตำบลหนองสาหร่าย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองสาหร่ายทั้งตำบล
  • เทศบาลตำบลรางหวาย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลรางหวาย (เขตองค์การบริหารส่วนตำบลรางหวายเดิม)
  • เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดอนเจดีย์ทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพนมทวน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพนมทวน (นอกเขตเทศบาลตำบลพนมทวน)
  • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโรง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองโรงทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทุ่งสมอทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพังตรุ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพังตรุทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตาเพชร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดอนตาเพชรทั้งตำบล

สถานศึกษา[แก้]

อ้างอิง[แก้]