เทศบาลตำบลภูผาม่าน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เทศบาลตำบลภูผาม่าน
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันThetsaban Tambon Phu Pha Man
ตราอย่างเป็นทางการของเทศบาลตำบลภูผาม่าน
ตรา
ประเทศ ไทย
จังหวัดขอนแก่น
อำเภอภูผาม่าน
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีประสิทธิ์ คำภาพันธ์
พื้นที่
 • ทั้งหมด6.09 ตร.กม. (2.35 ตร.ไมล์)
รหัส อปท.05402001
ทางหลวงThai Highway-2361.svg
ที่อยู่
สำนักงาน
สำนักงานเทศบาลตำบลภูผาม่าน เลขที่ 195 ถนนหนองเขียด-วังสวาบ หมู่ 1 ตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40350
โทรศัพท์04-3396-0223
โทรสาร04-3396-0223 ต่อ 815
เว็บไซต์www.phuphaman.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลตำบลภูผาม่าน เป็นเทศบาลขนาดเล็ก ในเนื้อที่ 6.09 ตารางกิโลเมตร ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่อยู่อาศัยซึ่งมีภูมิทัศน์ โดยรอบที่สวยงาม รวมทั้งมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลายแห่งประชากรในชุมชนรักควาสงบและมี สิ่งแวดล้อมที่ดี คนภูผาม่านมีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่ดีงามโดยเฉพาะประเพณี ตรุษไทภูผาม่าน ทั้งยังมีภาษาท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์

ประวัติ[แก้]

ชื่อภูผาม่าน มาจากชื่อภูเขาซึ่งตั้งอยู่บริเวณทิศตะวันออกของสำนักงานเทศบาลตำบลภูผาม่าน ซึ่งสูงประมาณ 250 เมตร มีความสูงชันตั้งตระหง่านสูงเด่นเป็นสง่า มีลักษณะคล้ายผ้าม่าน สวยงามมากพื้นที่เป็นพื้นที่ราบระหว่างหุบเขาในทางทิศเหนือ ซึ่งเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน ด้านล่างทางทิศใต้เป็นที่ราบติดลำน้ำเชิญ เทศบาล ตำบลภูผาม่าน ตั้งอยู่ที่ กิโลเมตรที่ 10 ของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2361 สายแยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 (ชุมแพ – เมืองเลย) กิโลเมตรที่ 243 ห่างจากจังหวัดขอนแก่น 108 กิโลเมตร พื้นที่ราบระหว่างหุบเขาในทางทิศเหนือ ซึ่งเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน ด้านล่างทางทิศใต้เป็นที่ราบติดลำน้ำเชิญ ในฤดูร้อนอากาศร้อน ส่วนฤดูหนาวอากาศหนาวจัด ฤดูฝนฝนชุกในระยะเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมของทุกปี ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยประมาณ 1,200 มิลลิเมตรต่อปี สำนักงานตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของที่ว่าการอำเภอภูผาม่าน(หลังวัดท่า กระบือ)มีเนื้อที่ประมาณ 6.09 ตารางกิโลเมตร

อาณาเขตติดต่อ[แก้]

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลภูผาม่าน อ.ภูผาม่าน
 • ทิศใต้ ติดต่อกับเขตเทศบาลตำบลคอนสาร อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคอม อ.ภูผาม่าน
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย อ.ภูผาม่าน

หมู่บ้านเขตเทศบาล[แก้]

เทศบาลตำบลภูผาม่านประกอบ ด้วย 2 ตำบล 6 หมู่บ้าน

 • ตำบลภูผาม่าน
 • บ้านภูผาม่าน หมู่ที่ 1
 • บ้านท่ากระบือ หมู่ที่ 4
 • บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 6
 • ตำบลโนนคอม
 • บ้านโนนคอม หมู่ที่ 1
 • บ้านเซินเหนือ หมู่ที่ 4
 • บ้านเซินใต้ หมู่ที่ 6

อาชีพ[แก้]

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ การทำนาปี การทำนาปรัง ปลูกถั่วเหลือง ทำสวนผลไม้ การเลี้ยงสัตว์ เช่นโค กระบือ เป็น ไก่ ปลา ฯลฯ

หนองน้ำสาธารณประโยชน์[แก้]

 • หนองสมอ เป็นหนองน้ำธรรมชาติที่มีน้ำขังตลอดปี มีพื้นที่ 350 ไร่ พื้นที่ของหนองสมออยู่บ้านโนนคอม ตำบลโนนคอม ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรที่สำคัญของประชสชนในเขตเทศบาล และเป็นแแหล่งเพาะพันธุ์ปลาไว้บริโภคของหมู่บ้านโนนคอมและหมู่บ้านใกล้เคียง ทั้งยังเป็นแหล่งนำาที่ใช้น้ำมาเป็น้ำดิบในการผลิตน้ำประปาของเทศบาล ปัจุบันเทศบาลกำลังดำเนินการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว


 • ลำน้ำเชิญ เป็นลำน้ำที่สำคัญของภูผาม่าน ที่ใช้ประโยชน์ ทางด้านเกษตรกรรม มีน้ำไหลตลอดปี เป็นแหล่งนำที่สำคัญของเทศบาลตำบลภูผาม่านเนื่องจากใช้เป็นแหล่งน้ำในการ ผลิตน้ำประปาของเทศบาล ลำน้ำเป็นแนวแบ่งเขตระหว่างอำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น กับ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ต้นน้ำมาจากเขื่อนุฬาภรณ์ ซึ่งกั้นลำน้ำพรมและเป็นลำน้ำเชิญไหลผ่านหมู่บ้านหลายหมู่บ้านเปรียบเสมือน เส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงชาวภูผาม่านตลอด

อ้างอิง[แก้]