อำเภอบางสะพานน้อย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
อำเภอบางสะพานน้อย
แผนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เน้นอำเภอบางสะพานน้อย
เมืองเกษตรกรรม งามล้ำอนุสรณ์
หม่อมเจ้าสิทธิพร สัญจรเที่ยวเกาะ
ลัดเลาะทะเลใส หาดทรายหินสี
ประเพณีฉลากภัตร์
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทยอำเภอบางสะพานน้อย
อักษรโรมันAmphoe Bang Saphan Noi
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่720.0 ตร.กม.
ประชากร40,133 คน (พ.ศ. 2561)
ความหนาแน่น55.74 คน/ตร.กม.
รหัสทางภูมิศาสตร์7705
รหัสไปรษณีย์77170
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้งที่ว่าการอำเภอบางสะพานน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลบางสะพาน อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170
พิกัด11°4′30″N 99°26′30″E / 11.07500°N 99.44167°E / 11.07500; 99.44167
โทรศัพท์0 3269 9145
โทรสาร0 3269 9145
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

บางสะพานน้อย เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประวัติ[แก้]

ท้องที่อำเภอบางสะพานน้อยเดิมเป็นส่วนหนึ่งของเมืองกำเนิดนพคุณ ซึ่งต่อมาเป็นอำเภอเมืองกำเนิดนพคุณ จังหวัดชุมพร (เมือง) และต่อมาจึงได้รวมกับ 2 อำเภอจากจังหวัดเพชรบุรี (เมือง) คืออำเภอเมืองปราณบุรี และอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งก็ยังเป็นอำเภอกำเนิดนพคุณ ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอบางสะพาน จนกระทั่งกระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งท้องที่อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งเป็นกิ่งอำเภอบางสะพานน้อย [1] โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2517 เป็นต้นมา จนได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอ[2] ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 98 หน้าที่ 115 ก ฉบับพิเศษ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2524 หน้า 7

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอบางสะพานน้อยตั้งอยู่ทางตอนใต้สุดของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอบางสะพานน้อยแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 5 ตำบล 41 หมู่บ้าน ได้แก่

1. ปากแพรก (Pak Phraek) 6 หมู่บ้าน
2. บางสะพาน (Bang Saphan) 10 หมู่บ้าน
3. ทรายทอง (Sai Thong) 11 หมู่บ้าน
4. ช้างแรก (Chang Raek) 8 หมู่บ้าน
5. ไชยราช (Chai Rat) 6 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอบางสะพานน้อยประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลบางสะพานน้อย ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลบางสะพาน
  • องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปากแพรกทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบางสะพาน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางสะพาน (นอกเขตเทศบาลตำบลบางสะพานน้อย)
  • องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทรายทองทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลช้างแรก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลช้างแรกทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช ครอบคลุมพื้นที่ตำบลไชยราชทั้งตำบล

สถานศึกษา[แก้]

โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาประจำอำเภอที่มีการเรียนการสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คือ โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม

สถานศึกษาในเขตตำบลไชยราช ได้แก่ โรงเรียนบ้านไชยราช โรงเรียนบ้านช้างเผือก โรงเรียนบ้านบางเจริญ โรงเรียนบ้านทองอินทร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไชยราช ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินเทิน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางเจริญ

สถานศึกษาในเขตตำบลบางสะพาน ได้แก่ โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย โรงเรียนบ้านปากคลอง โรงเรียนบ้านทุ่งไทร โรงเรียนวัดดอนตะเคียน โรงเรียนบ้านหนองฆ้อง และศูนย์เด็กเล็กบางสะพาน

สถานศึกษาในเขตตำบลทรายทอง ได้แก่ โรงเรียนวัดกำมะเสน โรงเรียนบ้านทุ่งสีเสียด โรงเรียนบ้านฝั่งแดง โรงเรียนบ้านบางเบิด โรงเรียนวัดห้วยสักอ้างอิง[แก้]

  1. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งท้องที่อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งเป็นกิ่งอำเภอบางสะพานน้อย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๙๑ ตอนที่ ๙๖ ง วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๗ หน้าที่ ๑๕๒๖
  2. พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอหนองใหญ่ อำเภอบ่อไร่ อำเภอพรหมคีรี อำเภอนาบอน อำเภอบางสะพานน้อย อำเภอนาดี อำเภอกงหรา อำเภอวังทรายพูน อำเภอธารโต อำเภอคำตากล้า อำเภอศรีนคร อำเภอด่านช้าง อำเภอพรเจริญ อำเภอวังสามหมอ และอำเภอลานสัก พ.ศ. ๒๕๒๔ [ยกฐานะกิ่งอำเภอในท้องที่ บางจังหวัดขึ้นเป็นอำเภอ] ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๙๘ หน้าที่ ๑๑๕ ก ฉบับพิเศษ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ หน้า ๗