เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว เป็นเทศบาลขนาดกลาง อยู่ในเขตอำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ โดยมีพื้นที่ครอบคลุมบางส่วนของตำบลบ้านเพชร ห่างจากที่ว่าการอำเภอภูเขียว ประมาณ 20 กิโลเมตร ห่างจากศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ประมาณ 80 กิโลเมตร

เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว

ตรา
จังหวัดชัยภูมิ
อำเภอภูเขียว
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีนาย อุทิษา ภิญโญทรัพย์
พื้นที่
 • ทั้งหมด9.045 ตร.กม. (3.492 ตร.ไมล์)
ประชากร
 • ทั้งหมด5,813 คน
 • ความหนาแน่น640 คน/ตร.กม. (1,700 คน/ตร.ไมล์)
ที่อยู่
สำนักงาน
เลขที่ 1 หมู่ 1 ถนนรพช.หนองงูเหลือม- หินลาด ตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110 044-878067
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย


ข้อมูลทั่วไป[แก้]

 • ทิศเหนือ ติดกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร
 • ทิศใต้ ติดกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร
 • ทิศตะวันออก ติดกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร
 • ทิศตะวันตก ติดกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร

ประวัติความเป็นมา

แต่เดิมนั้น บ้านเพชร [1]เป็นเมืองร้างของคนในสมัยใดไม่ทราบแน่ชัด แต่มีปรากฏหลักฐานว่า "หลักเมืองคงจาปูม เป็นผู้สร้าง" ซึ่งเป็นหลักเมืองก่อด้วยศิลาแลงจารึกด้วยอักษรขอม มี 2 แห่ง คือ ดอนแท่นกุดเมืองคง หมู่ที่ 7 และอีกหลักเป็นแท่นหลอมเงิน คือ ดอนแท่น หมู่ที่ 8 เดิมเรียกว่า บ้านเพ็กใหญ่ ต่อมาได้มีการเปลี่ยนชื่อจาก "บ้านเพ็ก" เป็น "บ้านเพชร" จนถึงปัจจุบัน

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2535 ได้จัดตั้งสุขาภิบาลขึ้นที่ตำบลบ้านเพชร หมู่ 8 โดยครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านเพชรบางส่วน ใช้ชื่อว่า สุขาภิบาลบ้านเพชรภูเขียว[2] จนเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลบ้านเพชรภูเขียว ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็น เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

ทำเนียบนายกเทศมนตรี
 • นายสวย คงเมือง
 • นายอุทิษา ภิญโญทรัพย์
 • นายประสาท เหล่าเสนา
 • นายอุทิษา ภิญโญทรัพย์
 • นายอุทิษา ภิญโญทรัพย์

การปกครอง[แก้]

เขตการปกครอง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลบ้านเพชร ประกอบด้วย 5 หมู่บ้าน 10 ชุมชน ดังนี้

ชุมชนที่ 1 นครคงพัฒนา

ชุมชนที่ 2 เมืองคงใต้

ชุมชนที่ 3 เพชรเมืองใหม่

ชุมชนที่ 4 เพชรน้ำหนึ่ง

ชุมชนที่ 5 เพชรสร้างสรรค์

ชุมชนที่ 6 ประชาสุขสันต์

ชุมชนที่ 7 เพชรหรดี

ชุมชนที่ 8 เมืองเก่าสามัคคี

ชุมชนที่ 9 เพชรใต้

ชุมชนที่ 10 กุดตูม

การศึกษา มีโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว 5 แห่งดังนี้

1.โรงเรียนเพชรวิทยาคาร (มัธยมศึกษา) สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

2.โรงเรียนบ้านเมืองคง (ประถมศึกษา) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2

3.โรงเรียนเพชรราษฎร์สามัคคี (ประถมศึกษา) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2

4.โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง (ประถมศึกษา) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2

5.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว

หน่วยงานราชการ

1.สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว

2.สถานีตำรวจภูธรบ้านเพชร

3.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเพชร

4.ที่ทำการไปรษณีย์ใบอนุญาตเอกชนบ้านเพชร

5.ห้องสมุดประชาชนเทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว

เศรษฐกิจ

ด้านเกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา ซึ่งเป็นนาข้าวเหนียวเอาไว้บริโภคมากกว่าขาย นอกจากนี้มีการทำไร่อ้อย ทำไร่นาสวนผสม

ส่วนการพาณิชย์ ในเขตเทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพค้าขายบริเวณถนนสายหลัก ในโซนชุมชนเพชรสร้างสรรค์ ประชาสุขสันต์และเพชรหรดี ซึ่งถือเป็นแหล่งค้าขายขนาดใหญ่ของเทศบาล

นอกจากนี้ ในเขตเทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียวยังมี Tesco Lotus Express และมีเอทีเอ็ม จำนวน 5 เครื่อง ได้แก่ ธนาคารออมสิน(2) ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

อ้างอิง[แก้]

 1. เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว จัหงัดชัยภูมิ."สภาพทั่วไป" [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:http://www.banphetphukhieo.go.th/condition.php (ม.ป.ป.). สืบค้น 8 กันยายน 2560.
 2. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งสุขาภิบาลบ้านเพชรภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ".PDF ราชกิจจานุเบกษา 110. (43):17-18. 9 เมษายน 2536