เทศบาลตำบลเวียงสา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เทศบาลตำบลเวียงสา
คำขวัญ: 
พัฒนาเทศบาลให้น่าอยู่
สร้างองค์ความรู้ที่ยั่งยืน
บนจุดยืนธรรมาภิบาล
บูรณาการชุมชนเข้มแข็ง
ก้าวสู่แหล่งเศรษฐกิจท่องเที่ยว
ประเทศ ไทย
จังหวัดน่าน
อำเภอเวียงสา
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีวิโรจน์ หวั่นท๊อก
พื้นที่
 • ทั้งหมด1 ตร.กม. (0.4 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2553)
 • ทั้งหมด3,183 คน
 • ความหนาแน่น3,183.00 คน/ตร.กม. (8,243.9 คน/ตร.ไมล์)
รหัส อปท.05550701
ที่อยู่
สำนักงาน
636 หมู่ที่ 4 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 55110
เว็บไซต์www.wiangsa.com
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลตำบลเวียงสา เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลตำบล ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน มีพื้นที่ครอบคลุม 2 หมู่บ้าน ของตำบลกลางเวียง

ประวัติ[แก้]

เทศบาลตำบลเวียงสา ได้รับการยกฐานะจากสุขาภิบาลกลางเวียงขึ้นเป็นเทศบาลตำบล เมื่อวันที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2542 และเปลี่ยนชื่อจากเทศบาลตำบลกลางเวียงเป็น “เทศบาลตำบลเวียงสา” ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อลงวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2549

ลักษณะที่ตั้ง[แก้]

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับเทศบาลตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา
 • ทิศใต้ ติดต่อกับเทศบาลตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับเทศบาลตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา

เขตการปกครอง[แก้]

เทศบาลตำบลเวียงสามีพื้นที่ 1 ตารางกิโลเมตร หรือ 625 ไร่ ประกอบด้วย 2 หมู่บ้าน ของตำบลกลางเวียง คือ

 • หมู่ 3 บ้านกลางเวียง
 • หมู่ 4 บ้านบุญยืน

ประชากร[แก้]

จำนวนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเวียงสา ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2552 มีจำนวน 3,183 คน แยกเป็นชาย 1,488 คน หญิง 1,695 คน ความหนาแน่นของประชากร 3,183 คนต่อตารางกิโลเมตร จำนวนบ้าน 1,088 หลังคาเรือน

การคมนาคม[แก้]

การคมนาคมทางบก มีถนนสายต่างๆ ดังนี้ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1026 และถนนภายในหมู่บ้านต่างๆ

การศึกษา[แก้]

สถานศึกษาในเขตเทศบาลตำบลเวียงสา มีดังนี้

 • สังกัดเทศบาลตำบลเวียงสา
 • สังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
 • สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน

การสาธารณสุข[แก้]

สถานประกอบการ[แก้]

 • ธนาคาร 3 แห่ง
 1. ธนาคารกรุงไทย
 2. ธนาครออมสิน
 3. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 • กรุงไทย-ธกส.อยู่ในเขตเทศบาลตำบลกลางเวียง
 • ตลาดสด 1 แห่ง
 • สถานีบริการน้ำมัน 2 แห่ง
 • สถานีขนส่ง 1 แห่ง

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]