เทศบาลตำบลสันกำแพง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เทศบาลตำบลสันกำแพง
คำขวัญ: 
ทิวทัศน์ขึ้นชื่อ เลื่องลือคนงาม เขตคามโคนม ชื่นชมหัตถกรรม
ประเทศ ไทย
จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอสันกำแพง
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีศุภนิมิต วรกิตติ
ประชากร
 (2551)
 • ทั้งหมด17,888 คน
 • ความหนาแน่น788 คน/ตร.กม. (2,040 คน/ตร.ไมล์)
รหัส อปท.05501302
โทรศัพท์0 5333 1904
เว็บไซต์www.sankamphaeng.com
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลตำบลสันกำแพง ตั้งอยู่ในเขตอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ครอบคลุม 13 ชุมชนในตำบลสันกำแพง 7 ชุมชนในตำบลทรายมูล และตำบลแช่ช้าง 3 ชุมชน เทศบาลตำบลสันกำแพง อยู่ห่างจากจังหวัดเชียงใหม่ไปทางทิศตะวันออกตามทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1006 (เชียงใหม่ - สันกำแพง) ระยะทางประมาณ 13 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ22.714 ตารางกิโลเมตร ศูนย์กลางชุมชนที่หนาแน่นตั้งอยู่ริมถนนสายเชียงใหม่ – สันกำแพง

อาณาเขต[แก้]

  • ทิศเหนือ มีพื้นที่ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพงและองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง
  • ทิศตะวันออก มีพื้นที่ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดงและองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง
  • ทิศตะวันตก มีพื้นที่ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง
  • ทิศใต้ มีพื้นที่ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง และเทศบาลตำบลบวกค้าง

เขตการปกครอง[แก้]

เทศบาลตำบลสันกำแพง มีพื้นที่ในความรับผิดชอบประมาณ 22.714 ตารางกิโลเมตร

ประกอบด้วย 3 ตำบล 22 หมู่บ้าน และการบริหารงานในด้านการบริการประชาชน เทศบาลได้มีการจัดตั้ง

ชุมชนรวมทั้งหมด 23 ชุมชน โดยมีการแยกหมู่บ้านจัดสรรสันกำแพงปาร์ควิลล์ ซึ่งประกอบด้วยบางส่วนของ

หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 9 ตำบลสันกำแพง ตั้งเป็นชุมชนเพิ่มขึ้นอีก 1 ชุมชน

ตำบลสันกำแพงบางส่วน ประกอบด้วย 12 หมู่บ้าน ได้แก่

หมู่ที่ 1 บ้านป่าเส้า หมู่ที่ 7 บ้านกาด

หมู่ที่ 2 บ้านป่าเหว หมู่ที่ 8 บ้านสันใต้

หมู่ที่ 3 บ้านเหล่า หมู่ที่ 9 บ้านสันใต้

หมู่ที่ 4 บ้านคำซาว (ต้นโชค) หมู่ที่ 10 บ้านสันไร่

หมู่ที่ 5 บ้านสันเหนือ หมู่ที่ 11 บ้านน้อย

หมู่ที่ 6 บ้านสันเหนือ หมู่ที่ 14 บ้านออน

ชุมชนสันกำแพงปาร์ควิลล์ (บางส่วนของหมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 9 ต.สันกำแพง)

ตำบลทรายมูล เต็มพื้นที่ตำบล ประกอบด้วย 7 หมู่บ้าน ได้แก่

หมู่ที่ 1 บ้านดอนมูล หมู่ที่ 5 บ้านหัวทุ่ง

หมู่ที่ 2 บ้านสันโค้งใหม่ หมู่ที่ 6 บ้านสันก้างปลา

หมู่ที่ 3 บ้านป่าเป้า หมู่ที่ 7 บ้านทรายมูล

หมู่ที่ 4 บ้านสันโค้งเก่า

ตำบลแช่ช้างบางส่วน ประกอบด้วย 3 หมู่บ้าน ได้แก่

หมู่ที่ 6 บ้านป่าไผ่เหนือ

หมู่ที่ 7 บ้านป่าไผ่กลาง

หมู่ที่ 8 บ้านป่าไผ่ใต้

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]