อำเภอค้อวัง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
อำเภอค้อวัง
แผนที่จังหวัดยโสธร เน้นอำเภอค้อวัง
ค้อวังเมืองน่าอยู่ ถิ่นหลวงปู่มหาแปลง
แหล่งข้าวปลาลุ่มน้ำชี ประเพณี
ล้วนงดงาม เลื่องลือนามผลิตภัณฑ์
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทย อำเภอค้อวัง
อักษรโรมัน Amphoe Kho Wang
จังหวัด ยโสธร
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่ 150 ตร.กม.
ประชากร 25,542 คน (พ.ศ. 2560)
ความหนาแน่น 170.28 คน/ตร.กม.
รหัสทางภูมิศาสตร์ 3507
รหัสไปรษณีย์ 35160
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอค้อวัง หมู่ที่ 7
ถนนพลไว-ยางชุมน้อย ตำบลค้อวัง อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร 35160
พิกัด 15°22′4″N 104°21′28″E / 15.36778°N 104.35778°E / 15.36778; 104.35778
โทรศัพท์ 0 4579 7062
โทรสาร 0 4579 7062

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ค้อวัง เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดยโสธร โดยเป็นอำเภอที่ตั้งอยู่ทิศใต้สุดของจังหวัด

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอค้อวังตั้งอยู่ทางทิศใต้สุดของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ประวัติ[แก้]

เดิมพื้นที่ตั้งของตัวอำเภอค้อวัง คือ "บ้านโนนค้อ" อยู่ในเขตตำบลฟ้าห่วน อำเภอมหาชนะชัย ต่อมามีพระภิกษุรูปหนึ่งชื่อ "วัง" เดินทางมาจากอำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้มาบำเพ็ญพรตอยู่ที่บ้านโนนค้อ พระภิกษุรูปนี้เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของประชาชนในหมู่บ้านและหมู่บ้านใกล้เคียงเป็นอย่างยิ่ง ราษฏรจึงอพยพมาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้านโนนค้อ เป็นกลุ่มเป็นก้อนและใช้ชื่อหมู่บ้านใหม่ว่า "บ้านค้อวัง" จนกระทั่งปัจจุบัน

ต่อมาท้องที่อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร มีอาณาเขตกว้างขวาง แบ่งการปกครองออกเป็น ๑๑ ตำบล ๑๐๘ หมู่บ้าน การปกครองไม่ทั่วถึง โดยเฉพาะท้องที่ตำบลฟ้าห่วน ตำบลกุดน้ำใส และตำบลน้ำอ้อม อีกทั้ง ๓ ตำบลนี้ระยะทางห่างไกลจากที่ตั้งอำเภอ การคมนาคมติดต่อกับอำเภอไม่สะดวกและลำบาก มีโจรผู้ร้ายชุกชุม เพื่อแบ่งภาระการปกครองและเป็นการพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญยิ่งขึ้น เพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน จึงได้ขอแยกจากอำเภอมหาชนะชัยตั้งเป็นกิ่งอำเภอค้อวัง เมื่อพุทธศักราช ๒๕๑๘ แบ่งการปกครองออกเป็น ๓ ตำบล คือ ตำบลฟ้าห่วน ตำบลกุดน้ำใส ตำบลน้ำอ้อม รวมทั้งสิ้น ๓๐ หมู่บ้าน ต่อมาได้ยกฐานะเป็นอำเภอเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๒๒ และได้แบ่งเขตการปกครองในขณะนั้นออกเป็น ๔ ตำบล คือ ตำบลฟ้าห่วน ตำบลกุดน้ำใส ตำบลน้ำอ้อม และตำบลค้อวัง

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอค้อวังแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 4 ตำบล 45 หมู่บ้าน

1. ฟ้าห่วน (Fa Huan)
2. กุดน้ำใส (Kut Nam Sai)
3. น้ำอ้อม (Nam Om)
4. ค้อวัง (Kho Wang)

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอค้อวังประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลค้อวัง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลค้อวัง
  • องค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าห่วน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลฟ้าห่วนทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกุดน้ำใสทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลน้ำอ้อมทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลค้อวัง (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลค้อวัง)

สถานที่ท่องเที่ยว[แก้]