อำเภอเสลภูมิ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
อำเภอเสลภูมิ
แผนที่จังหวัดร้อยเอ็ด เน้นอำเภอเสลภูมิ
เมืองอุดมทั่วแดนดิน ท้องถิ่นปลาชุม
ลุ่มน้ำยัง-ชี ประเพณีอนุรักษ์
ใจภักดิ์แผ่นดินธรรม เมืองนำแผ่นดินทอง
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทยอำเภอเสลภูมิ
อักษรโรมันAmphoe Selaphum
จังหวัดร้อยเอ็ด
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่792.338 ตร.กม.
ประชากร119,676 คน (พ.ศ. 2561)
ความหนาแน่น151.04 คน/ตร.กม.
รหัสทางภูมิศาสตร์4510
รหัสไปรษณีย์45120
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้งที่ว่าการอำเภอเสลภูมิ หมู่ที่ 1
ถนนแจ้งสนิท ตำบลขวัญเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120
พิกัด16°2′0″N 103°56′2″E / 16.03333°N 103.93389°E / 16.03333; 103.93389
โทรศัพท์0 4355 1388
โทรสาร0 4355 1223
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เสลภูมิ [เส-ละ-พูม][1] เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งอยู่ทางตะวันออกของตัวจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดยโสธร

ประวัติ[แก้]

พระนิคมบริรักษ์ (เสน ประทุมทิพย์) บรรดาศักดิ์เดิม หลวงจุมพลภักดี บุตรเจ้าอุปราชแพง หลานของเจ้าพระประทุมวรราชสุริยวงศ์ (เจ้าคำผง) นายกองชาวบ้านยวน ซึ่งพระสุนทรราชวงศาฯ (เจ้าเหม็น) เจ้าผู้ครองเมืองยศสุนทร (ยโสธร) ตั้งให้เป็นกรรมการเมืองยศสุนทร ต่อมาได้พาบรรดา ครอบครัว ญาติ บริวารอพยพจากถิ่นเดิม มาตั้งถิ่นฐานเพื่อขยายพื้นที่ทำมาหากิน และการปกครองใหม่ ที่โคกหัวภูดิน ซึ่งเรียกว่า "บ้านเขาดินบึงโดน" ขึ้นกับเมืองยศสุนทร เมื่อปีขาล พ.ศ. ๒๔๒๑ จ.ศ.๑๒๔๐ ขอแยกการปกครองจากเมืองยศสุนทร ไปขึ้นกับเมืองกมลาศัย เมื่อปีเถาะ พ.ศ. ๒๔๒๒ จ.ศ.๑๒๔๑ ร.ศ.๙๘ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้มีท้องตราพระราชสีห์ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ยกบ้านเขาดินบึงโดน ขึ้นเป็นเมือง "เสลภูมินิคม" พระราชสัญญาบัตรตั้งหลวงจุมพลภักดี เป็น "พระนิคมบริรักษ์" เป็นเจ้าเมืองเสลภูมิเป็นคนแรก เป็นต้นตระกูล "ประทุมทิพย์" พระนิคมบริรักษ์ ได้ถึงแก่กรรม เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๐ จ.ศ. ๑๒๖๙ ร.ศ. ๑๒๖ ศิริรวมอายุได้ ๘๐ ปี เป็นเจ้าเมืองเสลภูมิ อยู่ ๓๐ ปี มีบุตร ๖ คน ธิดา ๑ คน

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอเสลภูมิตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอเสลภูมิแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 18 ตำบล 235 หมู่บ้าน

ลำดับ อักษรไทย อักษรโรมัน หมู่บ้าน ประชากร (พ.ศ. 2559) [1]
1 กลาง Klang 11 6,638
2 นางาม Na Ngam 16 7,766
3 เมืองไพร Mueang Phrai 14 6,364
4 นาแซง Na Saeng 14 5,640
5 นาเมือง Na Mueang 20 10,145
6 วังหลวง Wang Luang 18 6,142
7 ท่าม่วง Tha Muang 11 4,938
8 ขวาว Khwao 16 9,131
9 โพธิ์ทอง Pho Thong 14 8,082
10 ภูเงิน Phu Ngoen 18 11,836
11 เกาะแก้ว Ko Kaeo 14 8,714
12 นาเลิง Na Loeng 10 4,830
13 เหล่าน้อย Lao Noi 10 5,647
14 ศรีวิลัย Si Wilai 11 4,722
15 หนองหลวง Nong Luang 9 3,116
16 พรสวรรค์ Phon Sawan 9 4,444
17 ขวัญเมือง Khwan Mueang 11 6,659
18 บึงเกลือ Bueng Kluea 9 6,055
รวม 235 120,869

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอเสลภูมิประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 17 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลเสลภูมิ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกลางทั้งตำบล บางส่วนของตำบลนาเมือง และตำบลขวัญเมืองทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลขวาว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลขวาวทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลเมืองไพร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเมืองไพรทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลนาแซง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาแซงทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลนาเมือง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาเมือง (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลเสลภูมิ)
 • เทศบาลตำบลวังหลวง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังหลวงทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลเกาะแก้ว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเกาะแก้วทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลหนองหลวง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองหลวงทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลพรสวรรค์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพรสวรรค์ทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลท่าม่วง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าม่วงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนางามทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโพธิ์ทองทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลภูเงินทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาเลิงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเหล่าน้อยทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลศรีวิลัยทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงเกลือ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบึงเกลือทั้งตำบล

โรงเรียน[แก้]

โรงเรียนมัธยม สพฐ.

อ้างอิง[แก้]

 1. ราชบัณฑิตยสถาน. อ่านอย่างไร และ เขียนอย่างไร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. พิมพ์ครั้งที่ 22. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2557, หน้า 55.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]