อำเภอเสลภูมิ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อำเภอเสลภูมิ
แผนที่จังหวัดร้อยเอ็ด เน้นอำเภอเสลภูมิ
เมืองอุดมทั่วแดนดิน ท้องถิ่นปลาชุม
ลุ่มน้ำยัง-ชี ประเพณีอนุรักษ์
ใจภักดิ์แผ่นดินธรรม เมืองนำแผ่นดินทอง
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทย อำเภอเสลภูมิ
อักษรโรมัน Amphoe Selaphum
จังหวัด ร้อยเอ็ด
รหัสทางภูมิศาสตร์ 4510
รหัสไปรษณีย์ 45120
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่ 792.338 ตร.กม.
ประชากร 122,020 คน (พ.ศ. 2557)
ความหนาแน่น 153.99 คน/ตร.กม.
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอเสลภูมิ หมู่ที่ 1
ถนนแจ้งสนิท ตำบลขวัญเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120
พิกัด 16°2′0″N 103°56′2″E / 16.03333°N 103.93389°E / 16.03333; 103.93389
หมายเลขโทรศัพท์ 0 4355 1388
หมายเลขโทรสาร 0 4355 1223

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เสลภูมิ [เส-ละ-พูม][1] เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งอยู่ทางตะวันออกของตัวจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดยโสธร

ประวัติ[แก้]

พระนิคมบริรักษ์ (เสน ประทุมทิพย์) บรรดาศักดิ์เดิม หลวงจุมพลภักดี เป็นบุตรของคุณพระประทุม นายกองชาวบ้านยวน ซึ่งพระสุนทรเดช (เหม็น) เจ้าเมืองยโสธร ตั้งให้เป็นกรรมการเมืองยโสธร ต่อมาได้พาบรรดา ครอบครัว ญาติ บริวารอพยบจากถิ่นเดิม มาตั้งถิ่นฐานเพื่อขยายพื้นที่ทำมาหากิน และการปกครองใหม่ ที่โคกหัวภูดิน ซึ่งเรียกว่า "บ้านเขาดินบึงโดน" ขึ้นกับเมืองยโสธร เมื่อปีขาล พ.ศ. ๒๔๒๑ จ.ศ.๑๒๔๐ ขอแยกการปกครองจากเมืองยโสธร ไปขึ้นกับเมืองกมลาศัย เมื่อปีเถาะ พ.ศ. ๒๔๒๒ จ.ศ.๑๒๔๑ ร.ศ.๙๘ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้มีท้องตราพระราชสีห์ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ยกบ้านเขาดินบึงโดน ขึ้นเป็นเมือง "เสลภูมินิคม" พระราชสัญญาบัตรตั้งหลวงจุมพลภักดี เป็น "พระนิคมบริรักษ์" เป็นเจ้าเมืองเสลภูมิเป็นคนแรก เป็นต้นตระกูล "ประทุมทิพย์" พระนิคมบริรักษ์ ได้ถึงแก่กรรม เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๐ จ.ศ. ๑๒๖๙ ร.ศ. ๑๒๖ ศิริรวมอายุได้ ๘๐ ปี เป็นเจ้าเมืองเสลภูมิ อยู่ ๓๐ ปี มีบุตร ๖ คน ธิดา ๑ คน

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอเสลภูมิตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอเสลภูมิแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 18 ตำบล 235 หมู่บ้าน

1. กลาง (Klang) 11 หมู่บ้าน 10. ภูเงิน (Phu Ngoen) 18 หมู่บ้าน
2. นางาม (Na Ngam) 16 หมู่บ้าน 11. เกาะแก้ว (Ko Kaeo) 14 หมู่บ้าน
3. เมืองไพร (Mueang Phrai) 14 หมู่บ้าน 12. นาเลิง (Na Loeng) 10 หมู่บ้าน
4. นาแซง (Na Saeng) 14 หมู่บ้าน 13. เหล่าน้อย (Lao Noi) 10 หมู่บ้าน
5. นาเมือง (Na Mueang) 20 หมู่บ้าน 14. ศรีวิลัย (Si Wilai) 11 หมู่บ้าน
6. วังหลวง (Wang Luang) 18 หมู่บ้าน 15. หนองหลวง (Nong Luang) 9 หมู่บ้าน
7. ท่าม่วง (Tha Muang) 11 หมู่บ้าน 16. พรสวรรค์ (Phon Sawan) 9 หมู่บ้าน
8. ขวาว (Khwao) 16 หมู่บ้าน 17. ขวัญเมือง (Khwan Mueang) 11 หมู่บ้าน
9. โพธิ์ทอง (Pho Thong) 14 หมู่บ้าน 18. บึงเกลือ (Bueng Kluea) 9 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอเสลภูมิประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 17 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลเสลภูมิ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกลางทั้งตำบล บางส่วนของตำบลนาเมือง และตำบลขวัญเมืองทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลขวาว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลขวาวทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลเมืองไพร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเมืองไพรทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลนาแซง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาแซงทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลนาเมือง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาเมือง (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลเสลภูมิ)
 • เทศบาลตำบลวังหลวง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังหลวงทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลเกาะแก้ว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเกาะแก้วทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลหนองหลวง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองหลวงทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลพรสวรรค์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพรสวรรค์ทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลท่าม่วง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าม่วงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนางามทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโพธิ์ทองทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลภูเงินทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาเลิงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเหล่าน้อยทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลศรีวิลัยทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงเกลือ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบึงเกลือทั้งตำบล

โรงเรียน[แก้]

โรงเรียนมัธยม สพฐ.

อ้างอิง[แก้]

 1. ราชบัณฑิตยสถาน. อ่านอย่างไร และ เขียนอย่างไร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. พิมพ์ครั้งที่ 22. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2557, หน้า 55.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]