ข้ามไปเนื้อหา

อำเภอเสลภูมิ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อำเภอเสลภูมิ
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Selaphum
คำขวัญ: 
เมืองอุดมทั่วแดนดิน ท้องถิ่นปลาชุม
ลุ่มน้ำยัง-ชี ประเพณีอนุรักษ์
ใจภักดิ์แผ่นดินธรรม เมืองนำแผ่นดินทอง
แผนที่จังหวัดร้อยเอ็ด เน้นอำเภอเสลภูมิ
แผนที่จังหวัดร้อยเอ็ด เน้นอำเภอเสลภูมิ
พิกัด: 16°2′0″N 103°56′2″E / 16.03333°N 103.93389°E / 16.03333; 103.93389
ประเทศ ไทย
จังหวัดร้อยเอ็ด
พื้นที่
 • ทั้งหมด792.338 ตร.กม. (305.923 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด118,221 คน
 • ความหนาแน่น149.21 คน/ตร.กม. (386.5 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 45120
รหัสภูมิศาสตร์4510
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอเสลภูมิ หมู่ที่ 1
ถนนแจ้งสนิท ตำบลขวัญเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เสลภูมิ [เส-ละ-พูม][1] เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดร้อยเอ็ด เคยเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดกาฬสินธุ์ ต่อมาเมื่อเห็นว่าเมื่อติดต่อราชการกับจังหวัดกาฬสินธุ์ ต้องเดินทางถึง 3 วัน แต่เดินทางไปจังหวัดร้อยเอ็ดใช้เวลาเพียงวันเดียว จึงยกอำเภอเสลภูมิ มาขึ้นกับจังหวัดร้อยเอ็ด ในปี พ.ศ. 2456[2]

ประวัติ

[แก้]

พระนิคมบริรักษ์ (เสน ประทุมทิพย์) บรรดาศักดิ์เดิม หลวงจุมพลภักดี บุตรอุปราชแพง หลานของพระประทุมวรราชสุริยวงศ์ (ท้าวคำผง) นายกองชาวบ้านยวน ซึ่งพระสุนทรราชวงศาฯ (ท้าวเหม็น) ผู้ครองเมืองยศสุนทร (ยโสธร) ตั้งให้เป็นกรรมการเมืองยศสุนทร ต่อมาได้พาบรรดา ครอบครัว ญาติ บริวารอพยพจากถิ่นเดิม มาตั้งถิ่นฐานเพื่อขยายพื้นที่ทำมาหากิน และการปกครองใหม่ ที่โคกหัวภูดิน ซึ่งเรียกว่า "บ้านเขาดินบึงโดน" ขึ้นกับเมืองยศสุนทร

ที่ตั้งและอาณาเขต

[แก้]

อำเภอเสลภูมิตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

การแบ่งเขตการปกครอง

[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค

[แก้]

อำเภอเสลภูมิแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 18 ตำบล 235 หมู่บ้าน

แผนที่ตำบลของอำเภอเสลภูมิ
แผนที่หมู่บ้านในอำเภอเสลภูมิ
ลำดับ อักษรไทย อักษรโรมัน จำนวนหมู่บ้าน จำนวนประชากร
1 กลาง Klang 11 6,286
2 นางาม Na Ngam 16 7,605
3 เมืองไพร Mueang Phrai 14 6,227
4 นาแซง Na Saeng 14 5,519
5 นาเมือง Na Mueang 20 10,043
6 วังหลวง Wang Luang 18 5,996
7 ท่าม่วง Tha Muang 11 4,917
8 ขวาว Khwao 16 8,817
9 โพธิ์ทอง Pho Thong 14 8,153
10 ภูเงิน Phu Ngoen 18 11,754
11 เกาะแก้ว Ko Kaeo 14 7,623
12 นาเลิง Na Loeng 10 4,721
13 เหล่าน้อย Lao Noi 10 5,554
14 ศรีวิลัย Si Wilai 11 4,661
15 หนองหลวง Nong Luang 9 3,145
16 พรสวรรค์ Phon Sawan 9 4,417
17 ขวัญเมือง Khwan Mueang 11 6,307
18 บึงเกลือ Bueng Kluea 9 5,988
รวม 235 117,733
 • ข้อมูลปี 2565[3]

การปกครองส่วนท้องถิ่น

[แก้]

ท้องที่อำเภอเสลภูมิประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 17 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลเสลภูมิ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกลางและตำบลขวัญเมืองทั้งตำบล รวมทั้งบางส่วนของตำบลนาเมือง
 • เทศบาลตำบลขวาว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลขวาวทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลเมืองไพร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเมืองไพรทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลนาเมือง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาเมือง (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลเสลภูมิ)[4]
 • เทศบาลตำบลพรสวรรค์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพรสวรรค์ทั้งตำบล[5]
 • เทศบาลตำบลนาแซง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาแซงทั้งตำบล[6]
 • เทศบาลตำบลวังหลวง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังหลวงทั้งตำบล[7]
 • เทศบาลตำบลเกาะแก้ว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเกาะแก้วทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลหนองหลวง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองหลวงทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลท่าม่วง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าม่วงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนางามทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโพธิ์ทองทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลภูเงินทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาเลิงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเหล่าน้อยทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลศรีวิลัยทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงเกลือ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบึงเกลือทั้งตำบล

โรงเรียน

[แก้]
โรงเรียนมัธยม สพม.27

อ้างอิง

[แก้]
 1. ราชบัณฑิตยสถาน. อ่านอย่างไร และ เขียนอย่างไร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. พิมพ์ครั้งที่ 22. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2557, หน้า 55.
 2. "ประกาศ เรื่อง ยกอำเภอเสลภูมิมาขึ้นอยู่ในความปกครองของจังหวัดร้อยเอ็ด" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 30 (0 ก): 483–484. วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2456
 3. รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน พ.ศ. 2565 จังหวัดร้อยเอ็ด กรมการปกครอง
 4. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลนาเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นเทศบาลตำบลนาเมือง" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 127 (ตอนพิเศษ 36 ง): 21. วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2553
 5. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นเทศบาลตำบลพรสวรรค์" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 128 (ตอนพิเศษ 17 ง): 37. วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554
 6. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลนาแซง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นเทศบาลตำบลนาแซง" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 128 (ตอนพิเศษ 17 ง): 38. วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554
 7. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นเทศบาลตำบลวังหลวง" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 128 (ตอนพิเศษ 17 ง): 39. วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554