อำเภอป่าโมก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อำเภอป่าโมก
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Pa Mok
คำขวัญ: 
โบราณสถานล้ำค่า ตุ๊กตาชาววัง
กลองดัง อิฐแกร่ง แหล่งก้านธูป
แผนที่จังหวัดอ่างทอง เน้นอำเภอป่าโมก
แผนที่จังหวัดอ่างทอง เน้นอำเภอป่าโมก
พิกัด: 14°29′24″N 100°26′53″E / 14.49000°N 100.44806°E / 14.49000; 100.44806
ประเทศ ไทย
จังหวัดอ่างทอง
พื้นที่
 • ทั้งหมด80.9 ตร.กม. (31.2 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด27,525 คน
 • ความหนาแน่น340.24 คน/ตร.กม. (881.2 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 14130
รหัสภูมิศาสตร์1503
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอป่าโมก หมู่ที่ 5 ตำบลบางปลากด อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 14130
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ป่าโมก เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดอ่างทอง

พระพุทธไสยาสน์พระนอนองค์ใหญ่ วัดป่าโมกวรวิหาร
อนุสาวรีย์สมเด็จพระศรีสรรเพชญ์ที่ 9 ได้จัดสร้างพระบรมรูปพระองค์ท่านไว้เป็นที่สักการบูชา เมื่อวันพุธที่ 15 มีนาคม พุ.ศ. 2549 สถานที่เททองหล่อ หลังพระอุโบสถวัดป่าโมกวรวิหาร สมัยพระราชสุธรรมาภรณ์ (วิวัฒน์ ฐิตเปโม) เป็นเจ้าอาวาส

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอป่าโมกมีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอและจังหวัดใกล้เคียงดังนี้

ประวัติ[แก้]

ท้องถิ่นอำเภอป่าโมกมีชื่อปรากฏในพระราชพงศาวดารมานานตั้งแต่รัชสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชซึ่งทรงทำสงครามกับพม่าหลายครั้งเพื่อกอบกู้เอกราชของชาติไทย พระองค์เสด็จยกกองทัพเรือมาประทับประชุมพล ณ ตำบลป่าโมก และทำพิธีตัดไม้ข่มนามเอาฤกษ์ชัย ต่อมาท้องถิ่นอำเภอป่าโมก เดิมเป็นที่ส่วนหนึ่งของอำเภอเมืองอ่างทอง ทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองเมื่อบริเวณหมู่บ้านป่าโมก ตำบลป่าโมก แขวงเมืองอ่างทอง มณฑลกรุงเก่า เป็นพื้นที่ห่างไกลจากอำเภอเมือง มีหลังคาเรือนประมาณ 900 หลัง และมีประชากรประมาณ 17,000 คน จึงจัดตั้งตำบลป่าโมก ขึ้นเป็น อำเภอป่าโมก[1] กำหนดให้ขึ้นการปกครองกับแขวงเมืองอ่างทอง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2444 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน ปีเดียวกัน

 • วันที่ 7 เมษายน 2444 ยกฐานะหมู่บ้านป่าโมก ตำบลป่าโมก อำเภอเมืองอ่างทอง ขึ้นเป็น อำเภอป่าโมก[1]
 • วันที่ 16 มกราคม 2481 ยุบตำบลไผ่ดำ อำเภอป่าโมก และโอนท้องที่ที่ยุบไปขึ้นกับตำบลบางจัก อำเภอวิเศษไชยชาญ[2]
 • วันที่ 26 ธันวาคม 2481 โอนพื้นที่ตำบลไผ่ดำ อำเภอป่าโมก ไปขึ้นกับอำเภอวิเศษไชยชาญ[3]
 • วันที่ 15 พฤษภาคม 2482 ยุบตำบลบางปลากด และพื้นที่หมู่ 1-5 (ในขณะนั้น) ของตำบลเอกราช รวมเข้าตำบลป่าโมก และจัดตั้งเป็นตำบลป่าโมก ยุบตำบลโรงช้าง รวมเข้าตำบลสายทอง และจัดตั้งเป็นตำบลสายทอง กับยุบตำบลตะพุ่น ตำบลบางแพ และพื้นที่หมู่ 6-10 (ในขณะนั้น) ของตำบลเอกราช และจัดตั้งเป็นตำบลเอกราช[4]
 • วันที่ 12 มิถุนายน 2482 ยุบตำบลปะขาว รวมเข้าตำบลโผงเผง และจัดตั้งเป็นตำบลโผงเผง[5]
 • วันที่ 15 ตุลาคม 2483 จัดตั้งเทศบาลตำบลป่าโมก ในท้องที่ตำบลป่าโมกทั้งตำบล[6]
 • วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2490 โอนพื้นที่หมู่ 1 (ในขณะนั้น) ของตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง มาขึ้นกับตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก[7]
 • วันที่ 25 พฤศจิกายน 2490 ตั้งตำบลบางปลากด แยกออกจากตำบลป่าโมก[8]
 • วันที่ 28 มิถุนายน 2492 ตั้งตำบลบางเสด็จ แยกออกจากตำบลโผงเผง ตั้งตำบลนรสิงห์ แยกออกจากตำบลเอกราช และตั้งตำบลโรงช้าง แยกออกจากตำบลสายทอง[9]
 • วันที่ 31 กรกฎาคม 2511 ตั้งที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขป่าโมก[10] อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
 • วันที่ 25 ธันวาคม 2539 ยกฐานะจากสภาตำบลบางเสด็จ สภาตำบลโรงช้าง สภาตำบลสายทอง สภาตำบลนรสิงห์ สภาตำบลเอกราช สภาตำบลโผงเผง เป็น องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ องค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ องค์การบริหารส่วนตำบลเอกราช และองค์การบริหารส่วนตำบลโผงเผง[11] ตามลำดับ

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอป่าโมกแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 8 ตำบล 53 หมู่บ้าน (หรือ 47 หมู่บ้าน หากไม่นับรวมหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลป่าโมกซึ่งไม่มีตำแหน่งกำนันและผู้ใหญ่บ้านแล้ว) ได้แก่

1. บางปลากด (Bang Pla Kot) 02 หมู่บ้าน
2. ป่าโมก (Pa Mok) 04 หมู่บ้าน
3. สายทอง (Sai Thong) 08 หมู่บ้าน
4. โรงช้าง (Rong Chang) 08 หมู่บ้าน
5. บางเสด็จ (Bang Sadet) 06 หมู่บ้าน
6. นรสิงห์ (Norasing) 07 หมู่บ้าน
7. เอกราช (Ekkarat) 08 หมู่บ้าน
8. โผงเผง (Phong Pheng) 10 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอป่าโมกประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลป่าโมก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางปลากดและตำบลป่าโมกทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสายทองทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโรงช้างทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางเสด็จทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนรสิงห์ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเอกราช ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเอกราชทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโผงเผง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโผงเผงทั้งตำบล

อ้างอิง[แก้]

 1. 1.0 1.1 "แจ้งความกระทรวงมหาดไทย [ประกาศการที่ได้ทรงพระอนุโมทนาในส่วนกุศลการสร้างศาลาและสะพานข้ามห้วยขึ้นที่เมืองกุศุมาลย์ ,พระบรมราชานุญาตให้ตั้งอำเภอป่าโมก แขวงเมืองอ่างทอง]" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 18 (1): 7. April 7, 1901.
 2. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตอำเภอในจังหวัดอ่างทอง" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 55 (0 ง): 3394–3395. January 16, 1938.
 3. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตตำบลและอำเภอในจังหวัดอ่างทอง" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 55 (0 ง): 3239–3241. December 26, 1938.
 4. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตตำบลในจังหวัดอ่างทอง" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 56 (0 ง): 435. May 15, 1939.
 5. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตตำบลในจังหวัดอ่างทอง" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 56 (0 ง): 650–651. June 12, 1939.
 6. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลตำบลป่าโมก จังหวัดอ่างทอง พุทธศักราช ๒๔๘๓" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 57 (0 ก): 540–544. June 12, 1939.
 7. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตอำเภอในจังหวัดพิษณุโลก ศรีสะเกษ ตราด สิงห์บุรี อ่างทอง เพชรบุรี และระนอง" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 64 (9 ง): 254–257. February 18, 1947.
 8. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ยกฐานะตำบลในเขตเทศบาลจังหวัดอ่างทอง" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 57 (57 ง): 3056–3058. November 25, 1947.
 9. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งตำบลและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 66 (34 ง): 2854–2856. June 28, 1949.
 10. "ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง เปิดที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขท่าแซะ, จตุรพักตร์พิมาน, วารินชำราบ, ร้องกวาง, แม่แตง, กระทุ่มแบนและป่าโมก" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 85 (67): 2436. July 30, 1968.
 11. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 113 (ตอนพิเศษ 52 ง): 1–365. December 24, 1996.