อำเภอสากเหล็ก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อำเภอสากเหล็ก
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Sak Lek
คำขวัญ: 
นมัสการพระธาตุตลุกหิน
ถิ่นข้าวหอมมะลิพันธุ์ดี
พิธีกวนข้าวทิพย์ศักดิ์สิทธิ์
มะม่วงมะยงชิดขึ้นชื่อ
เลื่องลือเกี่ยวข้าวทุ่งรวงทอง
เพ็ญเดือนสิบสองลอยกระทงรอบโบสถ์
แผนที่จังหวัดพิจิตร เน้นอำเภอสากเหล็ก
แผนที่จังหวัดพิจิตร เน้นอำเภอสากเหล็ก
พิกัด: 16°30′36″N 100°28′12″E / 16.51000°N 100.47000°E / 16.51000; 100.47000
ประเทศ ไทย
จังหวัดพิจิตร
พื้นที่
 • ทั้งหมด176.4 ตร.กม. (68.1 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด23,245 คน
 • ความหนาแน่น131.77 คน/ตร.กม. (341.3 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 66160
รหัสภูมิศาสตร์6609
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอสากเหล็ก หมู่ที่ 12 ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร 66160
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

สากเหล็ก เป็นอำเภอในจังหวัดพิจิตร เดิมเป็นตำบลในอำเภอนครป่าหมาก (อำเภอวังทอง) ของจังหวัดพิษณุโลก ต่อมาในปี พ.ศ. 2451 ได้โอนมาขึ้นกับอำเภอท่าหลวง (อำเภอเมืองพิจิตร)[1] และเป็นตำบลในความปกครองของอำเภอเมืองพิจิตรเรื่อยมา จากนั้นได้แยกเป็น "กิ่งอำเภอสากเหล็ก"[2] และมีพระราชกฤษฎีกาตั้งเป็นอำเภอปี พ.ศ. 2550[3]

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอสากเหล็ก มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้

ประวัติ[แก้]

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 ทางกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศแยกท้องที่ 3 ตำบลซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอเมืองพิจิตร คือ ตำบลสากเหล็ก ตำบลท่าเยี่ยม ตำบลคลองทราย ตั้งขึ้นเป็นกิ่งอำเภอชื่อ "สากเหล็ก"[2] โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ปีเดียวกัน โดยตั้งที่ว่าการกิ่งอำเภอและศูนย์ราชการต่างๆ ของทางกิ่งอำเภอในพื้นที่ตำบลสากเหล็ก เนื่องจากมีสภาพชุมชนและชุมนุมการค้าหนาแน่น และเป็นศูนย์กลางด้านการคมนาคม (ตั้งอยู่ในเขตของสุขาภิบาลสากเหล็ก)[4] ซึ่งมีฐานะเป็นสุขาภิบาลมาตั้งแต่ พ.ศ. 2509

หลังจากแยกกิ่งอำเภอได้ 1 ปี มีการแบ่งพื้นที่หมู่ที่ 1–4 และหมู่ที่ 9–10 (ในขณะนั้น) ของตำบลคลองทราย ไปตั้งเป็นตำบลหนองหญ้าไทร และแบ่งพื้นที่หมู่ที่ 1, 3–4, 6, 9–10 (ในขณะนั้น) ของตำบลท่าเยี่ยม ไปตั้งเป็นตำบลวังทับไทร[5] รวมเป็น 5 ตำบล ต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็นอำเภอสากเหล็กในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ปีเดียวกัน[3]

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอสากเหล็กแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 5 ตำบล 40 หมู่บ้าน ได้แก่

1. สากเหล็ก (Sak Lek) 15 หมู่บ้าน
2. ท่าเยี่ยม (Tha Yiam) 6 หมู่บ้าน
3. คลองทราย (Khlong Sai) 6 หมู่บ้าน
4. หนองหญ้าไทร (Nong Ya Sai) 6 หมู่บ้าน
5. วังทับไทร (Wang Thap Sai) 7 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอสากเหล็กประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลสากเหล็ก ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลสากเหล็ก
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสากเหล็ก (นอกเขตเทศบาลตำบลสากเหล็ก)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเยี่ยม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าเยี่ยมทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองทราย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองทรายทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไทร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองหญ้าไทรทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลวังทับไทร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังทับไทรทั้งตำบล

อ้างอิง[แก้]

 1. "ประกาศ [ยกเลิกหนังสือสำคัญเดิมสำหรับที่ดิน ตำบลดอนทอง ตำบลวัดจันทร์ ตำบลบ้านไร่ อำเภอในเมือง ตำบลหินลาด ตำบลพันโช้ง ตำบลท่างาม ตำบลวัดโบถ ตำบลตลุกกระเทียม ตำบลกกแรด อำเภอพรมพิราม ตำบลชุมภู ตำบลชัยนาม ตำบลวังโป่ง ตำบลสากเหล็ก อำเภอนครป่าหมาก ตำบลบึงกอก ตำบลหนองคุลา ตำบลบางระกำ ตำบลปรักแรด ตำบลหาดตรวด อำเภอชุมแสง แขวงเมืองพิษณุโลก]" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 25 (0 ง): 372. วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2506
 2. 2.0 2.1 "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งเขตท้องที่อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ตั้งเป็นกิ่งอำเภอสากเหล็ก" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 112 (พิเศษ 9 ง): 68. วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2538
 3. 3.0 3.1 "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอฆ้องชัย...และอำเภอเหล่าเสือโก้ก พ.ศ. ๒๕๕๐" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 124 (46 ก): 14–21. วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550
 4. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลสากเหล็ก อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 83 (102 ง): 3353–3354. วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2509
 5. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอบางมูลนาก อำเภอโพทะเล อำเภอตะพานหิน และกิ่งอำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 113 (3 ง): 25–47. วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2539