อำเภอแวงน้อย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
อำเภอแวงน้อย
แผนที่จังหวัดขอนแก่น เน้นอำเภอแวงน้อย
แวงน้อยงามน้ำใจดี พ่อหมื่นศรีหลักเมือง ลือเลื่องปลาบึงละหาน ตำนานเก่าหินภูถ้ำ ไหลลึกล้ำน้ำซับเย็น ธรรมะเด่นหลวงปู่วรพรต ทุ่งเขียวสดไร่นาสวนผสม
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทย อำเภอแวงน้อย
อักษรโรมัน Amphoe Waeng Noi
จังหวัด ขอนแก่น
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่ 283.6 ตร.กม.
ประชากร 41,930 คน (พ.ศ. 2561)
ความหนาแน่น 147.84 คน/ตร.กม.
รหัสทางภูมิศาสตร์ 4014
รหัสไปรษณีย์ 40230
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอแวงน้อย หมู่ที่ 12 ถนนเมืองพล-ชัยภูมิ ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 40230
พิกัด 15°48′13″N 102°24′57″E / 15.80361°N 102.41583°E / 15.80361; 102.41583
โทรศัพท์ 0 4349 9053
โทรสาร 0 4349 9053

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

อำเภอแวงน้อย เป็นอำเภอหนึ่งใน 26 อำเภอของจังหวัดขอนแก่น ที่ตั้งอำเภอเมื่อร้อยกว่าปีก่อนเป็นหมู่บ้านเล็กๆตั้งอยู่ริมหนองน้ำซึ่งมีต้นแวง ลักษณะคล้ายต้นกกขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก ชาวบ้านจึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านแวงน้อย” ต่อมามีความเจริญขึ้นและได้เปลี่ยนสภาพจากหมู่บ้านเล็กๆเป็นหมู่บ้านที่มีขนาดใหญ่และเป็นศูนย์กลางการค้าและการคมนาคมของหมู่บ้านต่าง ๆ และในปี พ.ศ. 2411 กระทรวงมหาดไทยได้ยกฐานะบ้านแวงน้อยขึ้นเป็นตำบล อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอชนบท ต่อมาเมื่อได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งอำเภอพลโดยแยกเขตการปกครองอำเภอพลออกจากอำเภอชนบท ทำให้ตำบลแวงน้อยเปลี่ยนมาขึ้นการปกครองกับอำเภอพล ต่อมาเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2514 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศยกฐานะตำบลแวงน้อยขึ้นเป็นกิ่งอำเภอแวงน้อย และได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะกิ่งอำเภอแวงน้อยเป็นอำเภอเมื่อปี พ.ศ. 2520

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอแวงน้อยตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอแวงน้อยมีฐานะเป็นการบริหารราชการส่วนภูมิภาค ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 [1]ขึ้นกับจังหวัดขอนแก่น แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 6 ตำบล 74 หมู่บ้าน ได้แก่

ชื่อตำบล จำนวนหมู่บ้าน หมู่บ้าน
แวงน้อย (Waeng Noi) 13 หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านแวงน้อย หมู่ที่ 2 บ้านดอนกัน หมู่ที่ 3 บ้านหนองแขม หมู่ที่ 4 บ้านกุดรู หมู่ที่ 5 บ้านอีโล หมู่ที่ 6 บ้านโคกสี หมู่ที่ 7 บ้านหนองหอย หมู่ที่ 8 บ้านป่าเป้ง หมู่ที่ 9 บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 10 บ้านนาจาน หมู่ที่ 11 บ้านโนนขี้เหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านศรีเมือง หมู่ที่ 13 บ้านหนองแขม2
ก้านเหลือง (Kan Lueang) 14 หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านก้านเหลือง หมู่ที่ 2 บ้านโคกสูง หมู่ที่ 3 บ้านหนองโก หมู่ที่ 4 บ้านโลกกระหนวน หมู่ที่ 5 บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านโสกน้ำขาว หมู่ที่ 7 บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 8 บ้านตลาด หมู่ที่ 9 บ้านหนองแก หมู่ที่ 10 บ้านบะแหบ หมู่ที่ 11 บ้านโนนศาลา หมู่ที่ 12 บ้านก้านเหลือง หมู่ที่ 13 บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 14 บ้านสวนยา
ท่านางแนว (Tha Nang Naeo) 10 หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 2 บ้านท่านางแนว1 หมู่ที่ 3 บ้านหนองบัวเลิง หมู่ที่ 4 บ้านโพนงาม หมู่ที่ 5 บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 6 บ้านหนองกุง หมู่ที่ 7 บ้านน้ำซับ หมู่ที่ 8 บ้านท่านางแนว2 หมู่ที่ 9 บ้านท่านางแนว3 หมู่ที่ 10 บ้านโนนเขวา2
ละหานนา (Lahan Na) 16 หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านละหานนา หมู่ที่ 2 บ้านหนองแวง หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งมน หมู่ที่ 4 บ้านหนองดู่ หมู่ที่ 5 บ้านหนองสะแบง หมู่ที่ 6 บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 7 บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 8 บ้านหนองผือ หมู่ที่ 9 บ้านศรีชุมพร หมู่ที่ 10 บ้านโคกสูง หมู่ที่ 11 บ้านคลองเจริญ หมู่ที่ 12 บ้านบึงบัวทอง หมู่ที่ 13 บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 14 บ้านหนองสะแบง หมู่ที่ 15 บ้านหนองดู่พัฒนา2 หมู่ที่ 16 บ้านโนนถาวร
ท่าวัด (Tha Wat) 10 หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 2 บ้านหนองแวงท่าวัด หมู่ที่ 3 บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 4 บ้านรวง หมู่ที่ 5 บ้านโนนโจด หมู่ที่ 6 บ้านลาด หมู่ที่ 7 บ้านหนองโกน้อย หมู่ที่ 8 บ้านโนนไท หมู่ที่ 9 บ้านรุ่งตะวัน หมู่ที่ 10 บ้านโคกล่าม
ทางขวาง (Thang Khwang) 11 หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านทางขวาง1 หมู่ที่ 2 บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 3 บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 4 บ้านหัวนา หมู่ที่ 5 บ้านโนนบก หมู่ที่ 6 บ้านโคกส่งา หมู่ที่ 7 บ้านหันโสกเชือก หมู่ที่ 8 บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 9 บ้านพระเจ้า หมู่ที่ 10 บ้านสันติสุข หมู่ที่ 11 บ้านทางขวาง2

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอแวงน้อยประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 แห่ง ประกอบด้วยเทศบาลตำบล 2 แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบล 5 แห่ง ได้แก่

คำขวัญของอำเภอ[แก้]

แวงน้อยงามน้ำใจดี พ่อหมื่นศรีหลักเมือง ลือเลื่องปลาบึงละหาน ตำนานเก่าหินภูถ้ำ ไหลลึกล้ำน้ำซับเย็น ธรรมะเด่นหลวงปู่วรพรต ทุ่งเขียวสดไร่นาสวนผสม

สถานศึกษา[แก้]

มัธยมศึกษา[แก้]

การคมนาคม[แก้]

รถยนต์[แก้]

การเดินทางไปอำเภอแวงน้อยด้วยเส้นทางรถยนต์ หากเดินทางจากกรุงเทพมหานคร ตามถนนมิตรภาพ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2) มีระยะทางประมาณ 352 กิโลเมตร จากกรุงเทพมหานคร เดินทางถึงอำเภอพล และเดินทางต่ออีกประมาณ 21 กิโลเมตร ด้วยเส้นทางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2065 ก็จะถึงอำเภอแวงน้อย

รถไฟ[แก้]

การเดินทางโดยรถไฟจากกรุงเทพมหานคร เดินทางถึงสถานีอำเภอพล แล้วต่อการเดินทางทางรถยนต์จากอำเภอพลถึงอำเภอแวงน้อย ระยะทางประมาณ 23 กิโลเมตร

ทรัพยากรธรรมชาติ[แก้]

อำเภอแวงน้อย มีภูมิประเทศติดกับจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดชัยภูมิ มีแม่น้ำชี ไหลผ่าน มีบึงละหานนา ซึ่งเป็นบึงน้ำจืดขนาดใหญ่อยู่บริเวณตำบลละหานนา และมีพื้นที่บึงติดกับอำเภอแก้งสนามนางของจังหวัดนครราชสีมา