อำเภอแวงน้อย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อำเภอแวงน้อย
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Waeng Noi
คำขวัญ: 
แวงน้อยงามน้ำใจดี พ่อหมื่นศรีหลักเมือง ลือเลื่องปลาบึงละหาน ตำนานเก่าหินภูถ้ำ ไหลลึกล้ำน้ำซับเย็น ธรรมะเด่นหลวงปู่วรพรต ทุ่งเขียวสดไร่นาสวนผสม
แผนที่จังหวัดขอนแก่น เน้นอำเภอแวงน้อย
แผนที่จังหวัดขอนแก่น เน้นอำเภอแวงน้อย
พิกัด: 15°48′13″N 102°24′57″E / 15.80361°N 102.41583°E / 15.80361; 102.41583
ประเทศ ไทย
จังหวัดขอนแก่น
พื้นที่
 • ทั้งหมด283.6 ตร.กม. (109.5 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด41,757 คน
 • ความหนาแน่น147.24 คน/ตร.กม. (381.3 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 40230
รหัสภูมิศาสตร์4014
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอแวงน้อย หมู่ที่ 12 ถนนเมืองพล-ชัยภูมิ ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 40230
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

แวงน้อย เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดขอนแก่น

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอแวงน้อยตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ประวัติ[แก้]

ที่ตั้งอำเภอเมื่อร้อยกว่าปีก่อนเป็นหมู่บ้านเล็กๆตั้งอยู่ริมหนองน้ำซึ่งมีต้นแวง ลักษณะคล้ายต้นกกขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก ชาวบ้านจึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านแวงน้อย” ต่อมามีความเจริญขึ้นและได้เปลี่ยนสภาพจากหมู่บ้านเล็กๆเป็นหมู่บ้านที่มีขนาดใหญ่และเป็นศูนย์กลางการค้าและการคมนาคมของหมู่บ้านต่าง ๆ และในปี พ.ศ. 2411 กระทรวงมหาดไทยได้ยกฐานะบ้านแวงน้อยขึ้นเป็นตำบล อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอชนบท ต่อมาเมื่อได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งอำเภอพลโดยแยกเขตการปกครองอำเภอพลออกจากอำเภอชนบท ทำให้ตำบลแวงน้อยเปลี่ยนมาขึ้นการปกครองกับอำเภอพล ต่อมาเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2514 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศยกฐานะตำบลแวงน้อยขึ้นเป็นกิ่งอำเภอแวงน้อย และได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะกิ่งอำเภอแวงน้อยเป็นอำเภอเมื่อปี พ.ศ. 2520

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอแวงน้อยมีฐานะเป็นการบริหารราชการส่วนภูมิภาค ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534[1] ขึ้นกับจังหวัดขอนแก่น แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 6 ตำบล 74 หมู่บ้าน ได้แก่

ชื่อตำบล จำนวนหมู่บ้าน หมู่บ้าน
แวงน้อย (Waeng Noi) 13 หมู่บ้าน
 • หมู่ที่ 1 บ้านแวงน้อย
 • หมู่ที่ 2 บ้านดอนกัน
 • หมู่ที่ 3 บ้านหนองแขม
 • หมู่ที่ 4 บ้านกุดรู
 • หมู่ที่ 5 บ้านอีโล
 • หมู่ที่ 6 บ้านโคกสี
 • หมู่ที่ 7 บ้านหนองหอย
 • หมู่ที่ 8 บ้านป่าเป้ง
 • หมู่ที่ 9 บ้านโนนศิลา
 • หมู่ที่ 10 บ้านนาจาน
 • หมู่ที่ 11 บ้านโนนขี้เหล็ก
 • หมู่ที่ 12 บ้านศรีเมือง
 • หมู่ที่ 13 บ้านหนองแขม 2
ก้านเหลือง (Kan Lueang) 14 หมู่บ้าน
 • หมู่ที่ 1 บ้านก้านเหลือง
 • หมู่ที่ 2 บ้านโคกสูง
 • หมู่ที่ 3 บ้านหนองโก
 • หมู่ที่ 4 บ้านโลกกระหนวน
 • หมู่ที่ 5 บ้านโคกใหญ่
 • หมู่ที่ 6 บ้านโสกน้ำขาว
 • หมู่ที่ 7 บ้านหนองสองห้อง
 • หมู่ที่ 8 บ้านตลาด
 • หมู่ที่ 9 บ้านหนองแก
 • หมู่ที่ 10 บ้านบะแหบ
 • หมู่ที่ 11 บ้านโนนศาลา
 • หมู่ที่ 12 บ้านก้านเหลือง
 • หมู่ที่ 13 บ้านหญ้าคา
 • หมู่ที่ 14 บ้านสวนยา
ท่านางแนว (Tha Nang Naeo) 10 หมู่บ้าน
 • หมู่ที่ 1 บ้านโนนเขวา
 • หมู่ที่ 2 บ้านท่านางแนว 1
 • หมู่ที่ 3 บ้านหนองบัวเลิง
 • หมู่ที่ 4 บ้านโพนงาม
 • หมู่ที่ 5 บ้านหนองหญ้าขาว
 • หมู่ที่ 6 บ้านหนองกุง
 • หมู่ที่ 7 บ้านน้ำซับ
 • หมู่ที่ 8 บ้านท่านางแนว 2
 • หมู่ที่ 9 บ้านท่านางแนว 3
 • หมู่ที่ 10 บ้านโนนเขวา 2
ละหานนา (Lahan Na) 16 หมู่บ้าน
 • หมู่ที่ 1 บ้านละหานนา
 • หมู่ที่ 2 บ้านหนองแวง
 • หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งมน
 • หมู่ที่ 4 บ้านหนองดู่
 • หมู่ที่ 5 บ้านหนองสะแบง
 • หมู่ที่ 6 บ้านโนนทองหลาง
 • หมู่ที่ 7 บ้านหญ้าคา
 • หมู่ที่ 8 บ้านหนองผือ
 • หมู่ที่ 9 บ้านศรีชุมพร
 • หมู่ที่ 10 บ้านโคกสูง
 • หมู่ที่ 11 บ้านคลองเจริญ
 • หมู่ที่ 12 บ้านบึงบัวทอง
 • หมู่ที่ 13 บ้านห้วยทราย
 • หมู่ที่ 14 บ้านหนองสะแบง
 • หมู่ที่ 15 บ้านหนองดู่พัฒนา 2
 • หมู่ที่ 16 บ้านโนนถาวร
ท่าวัด (Tha Wat) 10 หมู่บ้าน
 • หมู่ที่ 1 บ้านโคกล่าม
 • หมู่ที่ 2 บ้านหนองแวงท่าวัด
 • หมู่ที่ 3 บ้านโนนสะอาด
 • หมู่ที่ 4 บ้านรวง
 • หมู่ที่ 5 บ้านโนนโจด
 • หมู่ที่ 6 บ้านลาด
 • หมู่ที่ 7 บ้านหนองโกน้อย
 • หมู่ที่ 8 บ้านโนนไท
 • หมู่ที่ 9 บ้านรุ่งตะวัน
 • หมู่ที่ 10 บ้านโคกล่าม
ทางขวาง (Thang Khwang) 11 หมู่บ้าน
 • หมู่ที่ 1 บ้านทางขวาง 1
 • หมู่ที่ 2 บ้านหนองม่วง
 • หมู่ที่ 3 บ้านโนนงิ้ว
 • หมู่ที่ 4 บ้านหัวนา
 • หมู่ที่ 5 บ้านโนนบก
 • หมู่ที่ 6 บ้านโคกสง่า
 • หมู่ที่ 7 บ้านหันโสกเชือก
 • หมู่ที่ 8 บ้านหนองหญ้าปล้อง
 • หมู่ที่ 9 บ้านพระเจ้า
 • หมู่ที่ 10 บ้านสันติสุข
 • หมู่ที่ 11 บ้านทางขวาง 2

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอแวงน้อยประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 แห่ง ประกอบด้วยเทศบาลตำบล 2 แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบล 5 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลแวงน้อย ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลแวงน้อย
 • เทศบาลตำบลก้านเหลือง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลก้านเหลืองทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแวงน้อย (นอกเขตเทศบาลตำบลแวงน้อย)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่านางแนวทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลละหานนาทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าวัดทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลทางขวาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทางขวางทั้งตำบล

สถานศึกษา[แก้]

มัธยมศึกษา[แก้]

การคมนาคม[แก้]

รถยนต์[แก้]

การเดินทางไปอำเภอแวงน้อยด้วยเส้นทางรถยนต์ หากเดินทางจากกรุงเทพมหานคร ตามถนนมิตรภาพ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2) มีระยะทางประมาณ 352 กิโลเมตร จากกรุงเทพมหานคร เดินทางถึงอำเภอพล และเดินทางต่ออีกประมาณ 21 กิโลเมตร ด้วยเส้นทางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2065 ก็จะถึงอำเภอแวงน้อย

รถไฟ[แก้]

การเดินทางโดยรถไฟจากกรุงเทพมหานคร เดินทางถึงสถานีอำเภอพล แล้วต่อการเดินทางทางรถยนต์จากอำเภอพลถึงอำเภอแวงน้อย ระยะทางประมาณ 23 กิโลเมตร

ทรัพยากรธรรมชาติ[แก้]

อำเภอแวงน้อย มีภูมิประเทศติดกับจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดชัยภูมิ มีแม่น้ำชี ไหลผ่าน มีบึงละหานนา ซึ่งเป็นบึงน้ำจืดขนาดใหญ่อยู่บริเวณตำบลละหานนา และมีพื้นที่บึงติดกับอำเภอแก้งสนามนางของจังหวัดนครราชสีมา

 1. [1] เก็บถาวร 2021-01-25 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน