อำเภอปราสาท

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
อำเภอปราสาท
แผนที่จังหวัดสุรินทร์ เน้นอำเภอปราสาท
ปราสาทเด่นสง่า ประชาสามัคคี
ชื่อดีนามกระเดื่อง รุ่งเรืองวัฒนธรรม
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทยอำเภอปราสาท
อักษรโรมันAmphoe Prasat
จังหวัดสุรินทร์
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่908.386 ตร.กม.
ประชากร157,625 คน (พ.ศ. 2561)
ความหนาแน่น173.52 คน/ตร.กม.
รหัสทางภูมิศาสตร์3205
รหัสไปรษณีย์32140
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้งที่ว่าการอำเภอปราสาท เลขที่ 1 ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140
พิกัด14°38′26″N 103°24′17″E / 14.64056°N 103.40472°E / 14.64056; 103.40472
โทรศัพท์0 4455 1297
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ปราสาท เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสุรินทร์ และเป็นอำเภอที่มีประชากรมากเป็นอันดับ 2 ของจังหวัด

ที่มาของชื่ออำเภอ[แก้]

สาเหตุที่ราชการตั้งชื่ออำเภอนี้ว่า "อำเภอปราสาท" นั้น เนื่องจากเป็นท้องที่ที่มีปราสาทหินโบราณอยู่มาก ซึ่งสร้างโดยฝีมือชาวขอมอยู่หลายแห่ง เช่น ปราสาทหินบ้านพลวง ตั้งอยู่ที่บ้านพลวง , ปราสาทหินบ้านปราสาท ตำบลปราสาททนง, ปราสาทหินตะคร้อ ตำบลเชื้อเพลิง เป็นต้น

อำเภอปราสาท นับเป็นอำเภอที่มีความเจริญมากเป็นอันดับสองของจังหวัดรองจากอำเภอเมืองสุรินทร์และนอกจากนี้อำเภอปราสาทนับเป็นอำเภอที่มีประชากรมากเป็นลำดับที่2 ของจังหวัด รองจากอำเภอเมือง ประชากรส่วนใหญ่ของอำเภอปราสาทเป็นชาวไทยเชื้อสายเขมร ซึ่งนับเป็นอีกอำเภอหนึ่งของจังหวัดที่มีชาวไทยเชื้อสายเขมรมากที่สุด

ประวัติ[แก้]

อำเภอปราสาทเดิมเป็นท้องที่การปกครองของอำเภอเมืองสุรินทร์ ต่อมาเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2480 ในช่วงรัฐบาลพลเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่สองของประเทศไทยหรือตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่8 ทางราชการได้พิจารณาเห็นว่า อำเภอเมืองสุรินทร์มีขอบเขตการปกครองและพลเมืองมาก บางแห่งเป็นถิ่นทุรกันดารห่างไกล การปกครองดูแลไม่ทั่วถึง การคมนาคมไม่สะดวก ยากต่อการที่ประชาชนจะเข้าไปติดต่อราชการ เพื่อความสะดวกในการปกครอง การป้องกันและปราบปรามโจรผู้ร้าย การให้การบริการแก่ประชาชน ตลอดทั้งเป็นการสร้างความเจริญให้กับท้องถิ่น อำเภอเมืองสุรินทร์จึงได้แยกท้องที่ตำบลกังแอน ตำบลไพล ตำบลตาเบา ตำบลทุ่งมน ตำบลทมอ ตำบลปรือ และตำบลบักได รวม 7 ตำบล ตั้งเป็น กิ่งอำเภอปราสาท โดยตั้งตัวที่ว่าการอำเภอ ณ บ้านกังแอน ตำบลกังแอน อันเป็นที่ตั้งตัวอำเภอในปัจจุบัน และต่อมากิ่งอำเภอปราสาทได้รับการยกฐานะเป็น อำเภอปราสาท

และต่อมาในปี พ.ศ. 2518 ทางราชการได้แยกตำบลบักไดและตำบลกาบเชิงไปเป็นเขตการปกครองของกิ่งอำเภอกาบเชิง และทางราชการได้ยกฐานะเป็นอำเภอกาบเชิงในภายหลัง

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอปราสาทตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอปราสาทแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 18 ตำบล 241 หมู่บ้าน ได้แก่

1. กังแอน (Kang-aen) 18 หมู่บ้าน 10. บ้านไทร (Ban Sai) 9 หมู่บ้าน
2. ทมอ (Thamo) 13 หมู่บ้าน 11. โชคนาสาม (Chok Na Sam) 14 หมู่บ้าน
3. ไพล (Phlai) 16 หมู่บ้าน 12. เชื้อเพลิง (Chuea Phloeng) 12 หมู่บ้าน
4. ปรือ (Prue) 19 หมู่บ้าน 13. ปราสาททนง (Prasat Thanong) 11 หมู่บ้าน
5. ทุ่งมน (Thung Mon) 11 หมู่บ้าน 14. ตานี (Tani) 9 หมู่บ้าน
6. ตาเบา (Ta Bao) 19 หมู่บ้าน 15. บ้านพลวง (Ban Phluang) 14 หมู่บ้าน
7. หนองใหญ่ (Nong Yai) 17 หมู่บ้าน 16. กันตวจระมวล (Kantuat Ramuan) 8 หมู่บ้าน
8. โคกยาง (Khok Yang) 18 หมู่บ้าน 17. สมุด (Samut) 8 หมู่บ้าน
9. โคกสะอาด (Khok Sa-at) 20 หมู่บ้าน 18. ประทัดบุ (Prathat Bu) 9 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอปราสาทประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลกังแอน ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลกังแอน
 • เทศบาลตำบลนิคมปราสาท ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลปรือ
 • เทศบาลตำบลกันตวจระมวล ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกันตรวจระมวลทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลกังแอน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกังแอน (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลกังแอน)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลทมอ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทมอทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลไพล ครอบคลุมพื้นที่ตำบลไพลทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลปรือ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปรือ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลนิคมปราสาท)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทุ่งมนทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตาเบาทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองใหญ่ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโคกยางทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโคกสะอาดทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านไทรทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโชคนาสาม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโชคนาสามทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเชื้อเพลิงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททนง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปราสาททนงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลตานี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตานีทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านพลวงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสมุด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสมุดทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลประทัดบุทั้งตำบล

สถานศึกษา[แก้]

อาชีวศึกษา[แก้]

 • วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษา[แก้]

 1. โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
 2. โรงเรียนโคกยางวิทยา
 3. โรงเรียนไทรแก้ววิทยา
 4. โรงเรียนตานีวิทยา
 5. โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา
 6. โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร
 7. โรงเรียนตาเบาวิทยา
 8. โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินท
 9. โรงเรียนบ้านพลวง

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน[แก้]

 1. โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา (ระดับมัธยมศึกษา)
 2. โรงเรียนอนุบาลกมลนิตย์

การสาธารณสุข[แก้]

 • โรงพยาบาลปราสาท เป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด 150 เตียง ซึ่งเป็นโรงพยาบาลของรัฐที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของจังหวัดรองจากโรงพยาบาลศูนย์สุรินทร์ (กำลังมีโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก ผ่าตัดและสำนักงาน เป็นอาคาร 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 4,585 ตารางเมตรพร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร)

โดยได้รับงบประมาณจากโครงการไทยเข้มแข็งทั้งสิ้น 77.95 ล้านบาท (อ้างอิง: http://sp2.tkk2555.com/sp2/ebud_province.aspx?id=32)

 • สาธารณสุขอำเภอจำนวน 1 หนึ่งแห่ง ตั้งอยู่ถนนสาย ปราสาท-สังขะ
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้งหมด 23 แห่ง
 1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกันตรวจระมวล
 2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกยาง
 3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสะอาด
 4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชื้อเพลิง
 5. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโชคนาสาม
 6. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตานี
 7. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาเบา
 8. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทมอ
 9. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งมน
 10. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพลวง
 11. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลประทัดบุ
 12. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปราสาททนง
 13. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปรือ(อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลนิคมปราสาท)
 14. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไพล
 15. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสมุด
 16. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองใหญ่
 17. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกะดาด ตำบลโคกยาง
 18. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทัพไทย ตำบลทมอ
 19. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านไทร ตำบลบ้านไทร
 20. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปรือ ตำบลปรือ
 21. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปลัด ตำบลหนองใหญ่
 22. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านมะเมียง ตำบลโชคนาสาม
 23. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านรันเดง ตำบลโคกสะอาด

การเดินทาง[แก้]

 • อำเภอปราสาทตั้งอยู่บนทางหลวงสายสำคัญ 2 สาย จึงเป็นทางผ่านที่สำคัญสามารถเดินทางได้สะดวกโดยทางบก ดังนี้
 • รถประจำทางสาย กรุงเทพ ปลายทาง สุรินทร์
 • รถประจำทางสาย กรุงเทพ ปลายทาง ศรีสะเกษ
 • รถประจำทางสาย กรุงเทพ ปลายทาง กันทรลักษณ์-เขาพระวิหาร
 • รถประจำทางสาย กรุงเทพ ปลายทาง อุบลราชธานี
 • รถประจำทางสาย นครราชสีมา ปลายทาง สุรินทร์
 • รถประจำทางสาย นครราชสีมา ปลายทาง ศรีสะเกษ
 • รถประจำทางสาย นครราชสีมา ปลายทาง อุบลราชธานี
 • รถประจำทางสาย มุกดาหาร ปลายทาง พัทยา
 • รถประจำทางสาย อุบลราชธานี ปลายทาง พัทยา
 • การเดินทางโดยรถไฟ
 • ท่านสามารถเดินทางมาโดยการโดยสารรถไฟ โดยลงที่สถานีสุรินทร์ แล้วต่อรถจากสถานีขนส่งสุรินทร์เพื่อมายังอำเภอปราสาทได้ ทั้งโดยรถสองแถว รถตู้-รถบัสโดยสารสายสุรินทร์-ช่องจอม และรถประจำทางอื่นๆที่ผ่านมาทางอำเภอปราสาท ระยะทางจากอำเภอเมืองสุรินทร์ - อำเภอปราสาท มีระยะทางเพียง 29 กิโลเมตร

เศรษฐกิจ[แก้]

 • สภาพเศรษฐกิจโดยรวม

สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของอำเภอปราสาทอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี การกระจายความเจริญอยู่ในระดับปานกลาง สภาพคล่องทางเศรษฐกิจและเงินหมุนเวียนในระบบตลาด/วัน อยู่ในลำดับที่ 2 ของจังหวัดสุรินทร์ (รองจากอำเภอเมืองสุรินทร์) การเจริญเติบโตด้านอุตสาหกรรมในปี 2552-2557 มีมูลค่าการลงทุนสะสมสูงเป็นอันดับ 1 ของจังหวัด ที่ 6 พันล้านบาท (อ้างอิง:http://www.industry.go.th/ops/pio/surin) (http://www.surin.go.th/surin/14_3.htm)[1] สาเหตุที่ทำให้อำเภอปราสาทมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจค่อนข้างดี เนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้วางยุธศาสตร์ให้จังหวัดสุรินทร์เป็นหนึ่งในประตู่สู่อินโดจีนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางบกของอาเซียน อำเภอปราสาทมีที่ตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญของเส้นทางการขนส่งที่มีถนนสายสำคัญผ่านสองสายคือ ทางหลวงหมายเลข 24 (โชคชัย-เดชอุดม) ซึ่งมีจุดเริ่มต้นจากอำเภอโชคชัย จังหวัดนครรราชสีมา ผ่านเข้าสู่จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าจังหวัดสุรินทร์ที่อำเภอปราสาท ผ่านอำเภอสังขะ เข้าสู่จังหวัดศรีสะเกษ และไปสิ้นสุดที่อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งสามารถออกสู่ประตูอินโดจีนที่ด่านช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานีได้ และ ถนนสายสำคัญอีกเส้นหนึ่ง คือ ทางหลวงหมายเลข 214 มีจุดเริ่มต้นจากเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ผ่านจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดมหาสารคราม เข้าสู่จังหวัดสุรินทร์ที่อำเภอท่าตูม ผ่านอำเภอเมืองสุรินทร์ อำเภอปราสาท เข้าสู่อำเภอกาบเชิง และสิ้นสุดที่ประตูอินโดจีน ช่องจอม ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับถนนหมายเลข 68 ของกัมพูชาที่ทางรัฐบาลไทยให้เงินช่วยเหลือในการพัฒนาเส้นทาง จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นทำให้อำเภอปราสาทอยู่ในฐานะที่เป็นดินแดนเชื่อมโยงของจังหวัดและของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลการลงทุนในอำเภอปราสาทขยายตัวอย่างต่อเนื่อง แม้จะมีบางปีที่เกิดสภาวะถดถอยบ้าง จากสภาวะเศรษฐกิจโลกและความไม่มั่นคงทางการเมืองของประเทศ อย่างไรก็ดี ยุทธศาสตร์ที่ตั้งของอำเภอปราสาทยังคงเสียเปรียบอำเภอประโคนชัยและอำเภอนางรองของจังหวัดบุรีรัมย์ ได้เนื่องจากอำเภอดังกล่าวมีที่ตั้งที่สามารถเชื่อมต่อสู่ภาคตะวันออกได้

 • ภาคเกษตรกรรม

ประชนชนในพื้นที่ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งพืชเศรษฐกิจที่สำคัญได้แก่ ยางพารา ข้าว มันสำปะหลัง อ้อย

 • ภาคอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมในเขตอำเภอปราสาทส่วนใหญ่จะเป็นอุตสาหกรรมประเภทแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เช่น โรงสีไฟ ซึ่งกระจายอยู่ทั่วไปในเขตอำเภอปราสาท โดยอำเภอปราสาทมีโรงงานอุตสาหกรรมที่สำคัญ เช่น บริษัทน้ำตาลสุรินทร์จำกัด บริษัทไฟฟ้าสุรินทร์จำกัด บริษัท เอช บี ไอ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง (ประเทศไทย)จำกัด (โรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าขนาดใหญ่) เป็นต้น

 • สถาบันการเงิน
 1. ธนาคารกรุงเทพ
 2. ธนาคารไทยพาณิชย์
 3. ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเทสโก้ โลตัส
 4. ธนาคารกรุงไทย
 5. ธนาคารกสิกรไทย
 6. ธนาคารออมสิน
 7. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปราสาท 1
 8. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปราสาทใต้ (ปราสาทเมืองใหม่)

โอกาสทางธุรกิจในอำเภอ[แก้]

 • จากการที่อำเภอปราสาทมีจุดที่ตั้งที่ค่อนข้างได้เปรียบในการเชื่อมต่อสู่ประเทศเพื่อนบ้าน และนโยบายของจังหวัดสุรินทร์ที่มีความพยายามที่จะผลักดันให้ช่องจอม (แดนชายแดนถาวร ตั้งอยู่ในเขตอำเภอกาบเชิง ซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอปราสาท บนทางหลวงหมายเลข 214) เป็นเส้นทางหลักในการเดินทางเพื่อเข้าสู่นครวัด-นครธม-พนมเปญ ซึ่งเป็นเมืองสำคัญของประเทศกัมพูชา จะทำให้อำเภอปราสาทมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้น เนื่องจากเป็นเส้นทางผ่านสายหลักของประตูอินโดจีนด้านทิศใต้ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • การพยายามผลักดันเขตเศรษฐกิจพิเศษช่องจอมของจังหวัดสุรินทร์ ทำให้เกิดการสนับสนุนงบประมาณและนโยบายต่างๆ แม้ว่าช่องจอมจะไม่ได้ตั้งอยู่ในเขตอำเภอปราสาทโดยตรง แต่การเดินทางขนสินค้าและบริการเข้าสู่ตลาดภายในภูมิภาค จำเป็นต้องเดินทางผ่านอำเภอปราสาท ซึ่งส่งผลให้อำเภอปราสาทได้รับประโยชน์จากโครงการนี้เช่นกัน
 • โครงการขยายทางหลวงหมายเลข 214 จาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร จากอำเภอเมืองสุรินทร์-จอมพระ-ท่าตูม-สุวรรณภูมิ และจากอำเภอปราสาท-กาบเชิง-ช่องจอม (เส้นทางเศรษฐกิจเหนือ-ใต้) และทางหลวงหมายเลข 24 ช่วงนางรอง-ประโคนชัย-ปราสาท-สังขะ เพื่อเชื่อมต่อไปยังด่านช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี (เส้นทางเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก) จะทำให้อำเภอตามเส้นทางดังกล่าวมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น (อ้างอิง:http://www.rd1677.com/branch.php?id=86367) (http://nntworld.prd.go.th/view.php?m_newsid=255507290220&tb=N255507) (http://www.publicconsultation.opm.go.th/phs/new_phs_proj_view.asp?editId=P550704006)
 • การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะทำให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือและทุนอย่างเสรี เมื่อด่านชายแดนช่องจอมเป็นประตูเข้าสู่ภาคอีสาน จะทำให้อำเภอปราสาทมีความเจริญมากขึ้นอย่างหลึกเลี่ยงมิได้ และจากการที่คณะรัฐมนตรีได้วางนโยบายพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางทางการศึกษาของอาเซียน โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำอำเภอปราสาทเป็น 1 ใน 14 โรงเรียนทั่วประเทศที่ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการดังกล่าว จะทำให้มีชาวต่างชาติในอำเภอปราสาทเพิ่มมากขึ้น เป็นโอกาสในการประกอบการพาณิชย์
 • จำนวนเงินสะพัดในระบบตลาดและประชากรที่มีมากเป็นอันดับ 2 ของจังหวัดสุรินทร์ ทำให้มีแรงงานจำนวนมากเพียงพอต่อความต้องการของตลาด

ย่านการค้าที่สำคัญ[แก้]

 • เทศบาลตำบลกังแอน เป็นจุดศูนย์กลางของอำเภอ เป็นย่านการค้าหลัก
 • ปราสาทเมืองใหม่ ตั้งอยู่ในเขตตำบลบ้านพลวง ประชิดกับเขตเทศบาลตำบลกังแอน โครงการปราสาทเมืองใหม่(หรือตลาดโรจน์ระวี)เป็นย่านการค้าเอกชน ที่นี่จะมีตลาดคลองถมทุกวันศุกร์และมีตลาดนัดทุกวันที่5,15และ25ของเดือนและภายในตลาด มีสถานบันเทิง ร้านค้า ร้านอาหารนานาชาติซึ่งเป็นแหล่งพบปะของชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในอำเภอปราสาทและยังเป็นที่ตั้งของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอีกด้วย
 • เทศบาลตำบลนิคมปราสาท บนทางหลวงหมายเลข 24 ซึ่งเทศบาลตำบลนิคมปราสาทเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยการอาชีพปราสาท สำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์สาขาอำเภอปราสาท

อ้างอิง[แก้]