อำเภอท่าม่วง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อำเภอท่าม่วง
แผนที่จังหวัดกาญจนบุรี เน้นอำเภอท่าม่วง
ท่าม่วงเมืองคนดี มีวัดสวย รวยความหวาน ชลประทานเยี่ยม สวยเรี่ยมผ้าทอ นวลลอองามแท้ อาบน้ำแร่วัดวังขนาย
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทย อำเภอท่าม่วง
อักษรโรมัน Amphoe Tha Muang
จังหวัด กาญจนบุรี
รหัสทางภูมิศาสตร์ 7106
รหัสไปรษณีย์ 71110,
71000 (เฉพาะหมู่ที่ 1-2 ตำบลท่าล้อ),
71130 (เฉพาะตำบลท่าตะคร้อและหมู่ที่ 3, 6 ตำบลวังศาลา)
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่ 610.97 ตร.กม.
ประชากร 108,124 คน (พ.ศ. 2557)
ความหนาแน่น 176.97 คน/ตร.กม.
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอท่าม่วง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110
หมายเลขโทรศัพท์ 0 3461 1040
หมายเลขโทรสาร 0 3461 1040

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ท่าม่วง เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรี

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอท่าม่วงตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ประวัติศาสตร์[แก้]

อำเภอท่าม่วงจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2441 ที่บ้านท่าไม้รวก ตำบลม่วงชุมในปัจจุบัน โดยเริ่มแรกเนื่องจากอำเภอที่ตั้งขึ้นมีอาณาเขตติดต่อกับ "วัดใต้" (วัดมโนธรรมารามในปัจจุบัน) จึงตั้งชื่ออำเภอว่า อำเภอใต้ ต่อมาความเจริญของลำน้ำเปลี่ยนไป ประชาชนอพยพลงมาทางใต้ เพราะบริเวณท่าไม้รวกเดิมเป็นลำน้ำคด ไม่สะดวกในการสัญจรของเรือ แพ จึงย้ายที่ว่าการอำเภอมาตั้งใหม่บริเวณใกล้กับวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง และตั้งชื่ออำเภอใหม่ว่า อำเภอวังขนาย

ต่อมา พระวรภักดิ์พิบูลย์ นายอำเภอสมัยนั้นเห็นว่าอำเภอนี้ควรตั้งชื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริง เพราะอำเภอตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลท่าม่วงและอยู่ท้ายตลาดท่าม่วงซึ่งเป็นตลาดใหญ่ จึงขออนุญาตเปลี่ยนชื่อจากอำเภอวังขนายเป็น อำเภอท่าม่วง ตามชื่อตำบลที่ตั้ง โดยมีผลตั้งแต่ในปี พ.ศ. 2482[1] จากนั้นในปี พ.ศ. 2489 ได้ย้ายที่ว่าการอำเภอมาอยู่ที่ตั้งปัจจุบัน เนื่องจากอาคารที่ว่าการอำเภอเดิมมีขนาดเล็กคับแคบและชำรุดทรุดโทรม ไม่สามารถขยายได้

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอท่าม่วงแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 13 ตำบล 120 หมู่บ้าน

1. ท่าม่วง (Tha Muang) 5 หมู่บ้าน 8. ม่วงชุม (Muang Chum) 5 หมู่บ้าน
2. วังขนาย (Wang Khanai) 7 หมู่บ้าน 9. บ้านใหม่ (Ban Mai) 11 หมู่บ้าน
3. วังศาลา (Wang Sala) 10 หมู่บ้าน 10. พังตรุ (Phang Tru) 9 หมู่บ้าน
4. ท่าล้อ (Tha Lo) 6 หมู่บ้าน 11. ท่าตะคร้อ (Tha Takhro) 7 หมู่บ้าน
5. หนองขาว (Nong Khao) 13 หมู่บ้าน 12. รางสาลี่ (Rang Sali) 15 หมู่บ้าน
6. ทุ่งทอง (Thung Thong) 8 หมู่บ้าน 13. หนองตากยา (Nong Tak Ya) 16 หมู่บ้าน
7. เขาน้อย (Khao Noi) 8 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอท่าม่วงประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 18 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลเมืองกาญจนบุรี ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลท่าล้อ
 • เทศบาลตำบลท่าม่วง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลท่าม่วง
 • เทศบาลตำบลสำรอง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลพังตรุ
 • เทศบาลตำบลหนองขาว ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลหนองขาว
 • เทศบาลตำบลหนองตากยา ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลหนองตากยา
 • เทศบาลตำบลวังขนาย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังขนายทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลวังศาลา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังศาลาทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลท่าล้อ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าล้อ (นอกเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี)
 • เทศบาลตำบลม่วงชุม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลม่วงชุมทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองขาว (นอกเขตเทศบาลตำบลหนองขาว)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าม่วง (นอกเขตเทศบาลตำบลท่าม่วง)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทุ่งทองทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเขาน้อยทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลพังตรุ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพังตรุ (นอกเขตเทศบาลตำบลสำรอง)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะคร้อ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าตะคร้อทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลรางสาลี่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลรางสาลี่ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนหนองตากยา ครอบคลุมพื้นที่หนองตากยา (นอกเขตเทศบาลตำบลหนองตากยา)

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]