เทศบาลตำบลโกสุมพิสัย

พิกัด: 16°14′34.9″N 103°03′45.7″E / 16.243028°N 103.062694°E / 16.243028; 103.062694
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เทศบาลตำบลโกสุมพิสัย
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันThetsaban Tambon Kosum Phisai
วัดใต้โกสุม
ตราอย่างเป็นทางการของเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย
ตรา
ทต.โกสุมพิสัยตั้งอยู่ในจังหวัดมหาสารคาม
ทต.โกสุมพิสัย
ทต.โกสุมพิสัย
พิกัด: 16°14′34.9″N 103°03′45.7″E / 16.243028°N 103.062694°E / 16.243028; 103.062694
ประเทศ ไทย
จังหวัดมหาสารคาม
อำเภอโกสุมพิสัย
พื้นที่
 • ทั้งหมด6.54 ตร.กม. (2.53 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2566)
 • ทั้งหมด8,910 คน
 • ความหนาแน่น1,362.38 คน/ตร.กม. (3,528.5 คน/ตร.ไมล์)
รหัส อปท.05440301
โทรสารเลขที่ 333 หมู่ 13 ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44140
เว็บไซต์www.kosumphisai.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

โกสุมพิสัย เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลตำบลที่ครอบคลุมพื้นที่หมู่ 1–3, 11–13, 22–23 และบางส่วนของหมู่ที่ 10, 24 ของตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม กระทรวงมหาดไทยประกาศแยกพื้นที่หมู่ 1 บ้านคุ้มกลาง หมู่ 3 บ้านคุ้มใต้ หมู่ 7 บ้านคุ้มสังข์ (ในขณะนั้น) ขึ้นเป็น สุขาภิบาลหัวขวาง[1] ในวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2499

ปี พ.ศ. 2523 กระทรวงมหาดไทยเปลี่ยนแปลงแนวเขตสุขาภิบาลหัวขวาง[2] ทำให้สุขาภิบาลหัวขวางประกอบด้วยหมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1,13 บ้านคุ้มกลาง หมู่ที่ 2,11 บ้านคุ้มได้ หมู่ที่ 3,10,12 บ้านคุ้มสังข์ ทำให้มีเขตพื้นที่ 5.55 ตารางกิโลเมตร และสุขาภิบาลหัวขวางได้เปลี่ยนฐานะเป็น เทศบาลตำบลหัวขวาง ในปี พ.ศ. 2542[3]

ปี พ.ศ. 2556 ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหัวขวางมีเจตนารมณ์ขอเปลี่ยนชื่อเทศบาล เพื่อให้ตรงกับท้องที่ตั้งในความเป็นจริง เนื่องจากชื่อ "หัวขวาง" ตั้งตามชื่อตำบลเมื่อแรกตั้งสุขาภิบาล อนึ่งชื่อ "โกสุมพิสัย" เป็นชื่อท้องที่อำเภอโกสุมพิสัย ทั้งเป็นชื่อของศูนย์ราชการ เช่น ที่ว่าการอำเภอโกสุมพิสัย สถานีตำรวจภูธรโกสุมพิสัย โรงพยาบาลโกสุมพิสัย ที่ทำการไปรษณีย์โกสุมพิสัย เป็นชื่อที่ประชาชนเรียกกันโดยทั่วไปว่า "โกสุมพิสัย" จึงเปลี่ยนชื่อเทศบาลตำบลหัวขวาง เป็น เทศบาลตำบลโกสุมพิสัย[4]

ปี พ.ศ. 2563 เทศบาลตำบลโกสุมพิสัยมีการเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่ โดยรับพื้นที่บางส่วนของหมู่ 10,13,23 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวขวาง[5] เข้ามาในเขตเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย[6] เดิมมีเขตพื้นที่ 5.55 ตารางกิโลเมตร ประชากร 8,984 คน และ 4,064 ครัวเรือน[7] เมื่อรับพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวขวาง ทำให้มีเขตพื้นที่ 6.54 ตารางกิโลเมตร ประชากร 9,226 คน และ 4,204 ครัวเรือน[8]

อ้างอิง[แก้]

  1. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 73 (45 ง): (ฉบับพิเศษ) 47-48. วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2499
  2. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตสุขาภิบาลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 97 (114 ง): 2548–2549. วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2523
  3. "พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 116 (9 ก): 1–4 – โดยทาง ให้บรรดาสุขาภิบาลตามกฎหมายว่าด้วยสุขาภิบาลที่มีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีฐานะเป็นเทศบาลตำบลตามกฎหมายว่าด้วยเทศบาลในพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ. วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542
  4. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนชื่อเทศบาลตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เป็นเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 130 (ตอนพิเศษ 88 ง): 30. วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
  5. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม แยกพื้นที่บางส่วนไปรวมกับเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 137 (ตอนพิเศษ 212 ง): 10. วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563
  6. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 137 (ตอนพิเศษ 212 ง): 11. วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563
  7. ประชากรรายตำบลในประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 (เขตท้องถิ่นเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม) สืบค้นเมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2567
  8. ประชากรรายตำบลในประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 (เขตท้องถิ่นเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม) สืบค้นเมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2567