เทศบาลตำบลบางเสาธง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
บางเสาธง
ตราอย่างเป็นทางการของบางเสาธง
ตรา
จังหวัดสมุทรปราการ
อำเภอบางเสาธง
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีนางประนอม แซ่ลี้
พื้นที่
 • ทั้งหมด9.6 ตร.กม. (3.7 ตร.ไมล์)
ประชากร (2551)
 • ทั้งหมด19,539
ที่อยู่
สำนักงาน
สำนักงานเทศบาลตำบลบางเสาธง ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
โทรศัพท์0 2315 1605-6,
0 2330 3501-5
โทรสาร0 2315 1982
เว็บไซต์http://www.bangsaothong.go.th/ www.bangsaothong.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติ[แก้]

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศลงวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2518 จัดตั้งชุมชนบางส่วนของตำบลบางเสาธงและตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ขึ้นเป็น สุขาภิบาลบางเสาธง เนื่องจากประชากรและขนาดของชุมชนเติบโตและขยายตัวอย่างรวดเร็ว เพราะเป็นที่ตั้งโครงการเมืองใหม่บางพลีของการเคหะแห่งชาติ ซึ่งได้รับการจัดตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 ตามนโยบายของรัฐบาลในขณะนั้นที่มีวัตถุประสงค์ให้สร้างเมืองใหม่ในเขตปริมณฑลเพื่อเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย แหล่งงาน และแหล่งพาณิชยกรรม และเพื่อลดจำนวนการเคลื่อนย้ายของประชากรเข้าไปในกรุงเทพมหานคร [1]

พ.ศ. 2538 ได้มีการแบ่งเขตการปกครองโดยจัดตั้งกิ่งอำเภอบางเสาธงขึ้นในอำเภอบางพลี สุขาภิบาลบางเสาธงจึงเปลี่ยนไปอยู่ในเขตกิ่งอำเภอบางเสาธงตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

พ.ศ. 2542 รัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริมการกระจายอำนายสู่ท้องถิ่นมากขึ้น จึงได้ตราพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล ในปี พ.ศ. 2542 จึงมีผลให้สุขาภิบาลบางเสาธงได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็น เทศบาลตำบลบางเสาธง ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542

อาณาเขต[แก้]

ด้านเหนือ ตั้งแต่หลักเขตที่ 1 ซึ่งอยู่ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 (ถนนบางนา-บางปะกง) ฟากใต้ ตรงจุดที่อยู่ห่างจากศูนย์กลางถนนเข้าวัดมงคลนิมิตรไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 ระยะ 100 เมตร จากหลักเขตที่ 1 เป็นเส้นเลียบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 ฟากใต้ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 ฟากใต้ ตรงจุดที่อยู่ห่างจากจุดกึ่งกลางคลองกระเทียม ไปทางทิศตะวันตกตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 ระยะ 250 เมตร

ด้านตะวันออก จากหลักเขตที่ 2 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ 3 ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองสำโรงฝั่งใต้ ตรงจุดที่อยู่ห่างจากศูนย์กลางสะพานข้ามคลองสำโรงไปทางทิศตะวันออกตามแนวริมฝั่งคลองสำโรงฝั่งใต้ระยะ 100 เมตร จากหลักเขตที่ 3 เป็นเส้นเลียบคลองสำโรงฝั่งใต้ ไปทางทิศใต้ ถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองสำโรงฝั่งตะวันตก ตรงจุดที่คลองสำโรงฝั่งตะวันตกบรรจบคลองหัวเกลือฝั่งตะวันตก จากหลักเขตที่ 4 เป็นเส้นเลียบริมคลองหัวเกลือฝั่งตะวันตก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ 5 ซึ่งตั้งอยู่ริมลำรางสาธารณประโยชน์ (ไม่ปรากฏชื่อ) ฝั่งเหนือ ตรงจุดที่ลำรางสาธารณประโยชน์บรรจบคลองหัวเกลือฝั่งตะวันตก

ด้านใต้ จากหลักเขตที่ 5 เป็นเส้นเลียบลำรางสาธารณประโยชน์ฝั่งเหนือ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 6 ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองสกัด 100 ฝั่งตะวันออก ตรงจุดที่คลองสกัด 100 ฝั่งตะวันออกบรรจบกับลำรางสาธารณประโยชน์ฝั่งเหนือ จากหลักเขตที่ 6 เป็นเส้นเลียบริมคลองสกัด 100 ฝั่งตะวันออกและฝั่งเหนือ ไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 7 ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองลาดหวายฝั่งตะวันออก ตรงจุดที่บรรจบคลองสกัด 100 ฝั่งเหนือ

ด้านตะวันตก จากหลักเขตที่ 7 เป็นเส้นเลียบริมคลองลาดหวายฝั่งตะวันออก ไปทางทิศเหนือ ถึงหลักเขตที่ 8 ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองสกัด 75 ฝั่งใต้ ตรงจุดคลองสกัด 75 ฝั่งใต้บรรจบกับคลองลาดหวายฝั่งตะวันออก จากหลักเขตที่ 8 เป็นเส้นเลียบริมคลองสกัด 75 ฝั่งใต้ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ 9 ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองเจริญราษฎร์ฝั่งตะวันออก ตรงจุดที่คลองเจริญราษฎร์ฝั่งตะวันออกบรรจบคลองสกัด 75 ตามแนวเส้นตรงฝั่งใต้ จากหลักเขตที่ 9 เป็นเส้นเลียบริมคลองเจริญราษฎร์ฝั่งตะวันออก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 10 ซึ่งตั้งอยู่ตรงคอสะพานข้ามคลองเจริญราษฎร์ฝั่งตะวันออก ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3268 (ถนนเทพารักษ์) ฟากใต้ จากหลักเขตที่ 10 เป็นเส้นเลียบริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3268 ฟากใต้ ไปทางทิศตะวันตก ถึงหลักเขตที่ 11 ซึ่งตั้งอยู่ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3268 ฟากใต้ ตรงจุดที่อยู่ห่างจากถนนเข้าวัดมงคลนิมิตรไปทางทิศตะวันตกตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3268 ระยะ 100 เมตร และจากหลักเขตที่ 11 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ผ่านคลองสำโรง จนบรรจบหลักเขตที่ 1

ประชากร[แก้]

ชุมชน[แก้]

เทศบาลตำบลบางเสาธงมีชุมชนทั้งหมด 17 แห่ง มีรายชื่อดังนี้

 1. ชุมชน 201
 2. ชุมชน 202
 3. ชุมชน 203
 4. ชุมชน 204
 5. ชุมชน 40 ตารางวา ริมคลอง
 6. ชุมชน 40 ตารางวา ถนนสายบี
 7. ชุมชน 50 ตารางวา ริมคลอง
 8. ชุมชน 50 ตารางวา ถนนสายบี
 9. ชุมชนโครงการ 2
 10. ชุมชนโครงการ 3/1
 11. ชุมชนโครงการ 3/2
 12. ชุมชนโครงการ 3/3
 13. ชุมชนคลองสำโรง
 14. ชุมชนวัดมงคลนิมิตร
 15. ชุมชนโครงการเพส 4/1
 16. ชุมชนโครงการเพส 4/2
 17. ชุมชนโครงการเพส 4/3

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลบางเสาธง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการเล่มที่ ๑๐๒ ตอนที่ ๒๐๐ ง ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ หน้า ๖๔๔๙