ตำบลบางทราย (อำเภอเมืองชลบุรี)

พิกัด: 13°23′4.9″N 100°59′8.2″E / 13.384694°N 100.985611°E / 13.384694; 100.985611
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก เทศบาลตำบลบางทราย)
ตำบลบางทราย
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Bang Sai
ตำบลบางทรายตั้งอยู่ในจังหวัดชลบุรี
ตำบลบางทราย
ตำบลบางทราย
พิกัด: 13°23′4.9″N 100°59′8.2″E / 13.384694°N 100.985611°E / 13.384694; 100.985611
ประเทศไทย
จังหวัดชลบุรี
อำเภอเมืองชลบุรี
พื้นที่[ต้องการอ้างอิง]
 • ทั้งหมด2.16 ตร.กม. (0.83 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2560)[1]
 • ทั้งหมด12,269 คน
 • ความหนาแน่น5,627.98 คน/ตร.กม. (14,576.4 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 20000
รหัสภูมิศาสตร์200111
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
เทศบาลตำบลบางทราย
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันThetsaban Tambon Bang Sai Subdistrict Municipality
ตราอย่างเป็นทางการของเทศบาลตำบลบางทราย
ตรา
คำขวัญ: 
ชมช้าง ลอดมังกร ขอพรพระพุทธบาท ชลมารควิถี นวมินทราชินี สามัคคีบางทราย
พิกัด: 13°23′4.9″N 100°59′8.2″E / 13.384694°N 100.985611°E / 13.384694; 100.985611
ประเทศ ไทย
จังหวัดชลบุรี
อำเภอเมืองชลบุรี
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีรุ่งเรืองสิน วงศ์ทรายทอง
พื้นที่
 • ทั้งหมด2.16 ตร.กม. (0.83 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2560)[1]
 • ทั้งหมด12,269 คน
 • ความหนาแน่น5,627.98 คน/ตร.กม. (14,576.4 คน/ตร.ไมล์)
รหัส อปท.05200108
ที่อยู่
สำนักงาน
134 หมู่ที่ 3 ตำบลบางทราย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
โทรศัพท์0-3820-3399
เว็บไซต์bangsaichonburi.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

บางทราย เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือ เทศบาลตำบลบางทราย มีเนื้อที่ครอบคลุมตำบลบางทรายทั้งตำบล

ประวัติ[แก้]

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในตำบลบางทราย เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาล โดยประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2507[2] ต่อมาได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542[3] ปัจจุบันเทศบาลตำบลบางทราย มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 134 หมู่ที่ 3 ถนนท่าเรือชุมพล ตำบลบางทราย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ภูมิศาสตร์[แก้]

พื้นที่ตำบลบางทราย ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลอ่าวไทย ทางทิศเหนือของตัวเมืองชลบุรี ห่างจากตัวเมืองชลบุรีประมาณ 1 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 2.16 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่ลาดเอียงลงสู่ทะเลจากทางทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตก ทางทิศตะวันออกของพื้นที่มีลักษณะเป็นเนินเขา และทางทิศตะวันตกเป็นหาดทรายสีขาวตั้งแต่หน้าวัดคงคาลัยตลอดจนสุดเขต จึงเป็นที่มาของชื่อ "บางทราย" ซึ่ง "บาง" หมายถึง เมืองหรือหมู่บ้าน นั่นเอง

แต่ในปัจจุบันแนวชายฝั่งทะเลของตำบลบางทราย มีสภาพเปลี่ยนแปลงไปเป็นพื้นที่อยู่อาศัย กอปรกับประชาชนในเขตพื้นที่เดิมมีอาชีพหลักในการเลี้ยงเป็ด ส่งผลให้พื้นที่ที่เป็นหาดทรายสีขาวกลายเป็นโคลนและพื้นที่อยู่อาศัยของประชากรในพื้นที่ ภายหลังจากที่มีการเริ่มรณรงค์ในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั่งทะเลในจังหวัดชลบุรี ได้มีการปลูกป่าชายเลนบริเวณตลอดแนวชายฝั่งของตำบลบางทราย ส่งผลให้ปัจจุบันพื้นที่ชายฝั่งมีลักษณะเป็นป่าชายเลน โดยมีสะพานชลมารควิถี 84 พรรษา เป็นแนวป้องกันน้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่ง

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

ตำบลบางทรายตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดชลบุรี มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ข้างเคียงดังต่อไปนี้

หมู่บ้านและประชากร[แก้]

จากข้อมูลของกรมการปกครอง ประชากรปลายปี พ.ศ. 2560 มีจำนวนทั้งสิ้น 12,269 คน แบ่งเป็นชาย 6,788 คน และเป็นหญิง 5,481 คน มีจำนวนบ้านทั้งหมด 7,406 หลัง มีความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย 14,700 คนต่อตารางกิโลเมตร[1] สามารถแยกออกเป็นหมู่บ้านได้ดังนี้

ตำบล หมูที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนบ้าน (หลัง) ประชากรชาย (คน) ประชากรหญิง (คน) รวมประชากร (คน)
บางทราย 1 ท่าถ่านล่าง 1,188 824 921 1,745
2 ท่าถ่านบน 529 435 452 887
3 วัดคงคาไล 519 1,175 680 1,855
4 บ่อใหญ่ 1,123 2,110 966 3,076
5 หัวหิน 1,560 883 970 1,853
6 วัดเขาบางทราย 2,487 1,361 1,492 2,853

นอกจากนี้ในตำบลบางทรายยังมีประชากรแฝงทั้งคนไทยและคนต่างด้าวอีกจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่จะเข้ามาประกอบอาชีพรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม

เศรษฐกิจ[แก้]

ประชากรในตำบลมีรายได้เฉลี่ยครัวเรือนละ ประมาณ 91,000 บาทต่อปี โดยมีอาชีพหลัก ดังนี้

 • แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นการจ้างแรงงานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครและโรงงานใกล้เคียง
 • การประมง มีทั้งการประมงปลา กุ้ง และหอย
 • พาณิชกรรม มีการประกอบการค้าทั้งร้านขายของชำ ร้านสะดวกซื้อ และร้านอาคาร อีกทั้งในพื้นที่ยังมีสถานีบริการน้ำมันและบริการก๊าซอีกอย่างละ 1 แห่งอีกด้วย
 • การให้เช่าอาคารและบ้าน ประชากรที่อาศัยอยู่ดั้งเดิมส่วนมากจะมีการสร้างอาคารให้เช่าทั้งอาคารพาณิชย์ บ้านเช่า ห้องแถวและอพาร์ตเมนต์ เพื่อให้ลูกจ้างในองค์การต่าง ๆ และโรงงานอุตสาหกรรมเช่า

การคมนาคม[แก้]

ถนนสายหลัก[แก้]

ถนนสายรอง[แก้]

 • ถนนเทศบาลสมมติ
 • ถนนท่าเรือชุมพล
 • ถนนชลเจริญ
 • ซอยบางทราย 37
 • ซอยบางทราย 83
 • ซอยบางทราย 28 (ซอยสมเด็จ)

สถานศึกษา[แก้]

ในตำบลบางทรายมีสถานศึกษารวม 5 แห่ง โดยแบ่งตามสังกัดได้ดังนี้

ศาสนา[แก้]

ประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีศาสนสถานในตำบลบางทราย ดังนี้

สาธารณสุข[แก้]

ในตำบลบางทรายมีสถานพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางทราย ตั้งอยู่เลขที่ 165 หมู่ที่ 5

อ้างอิง[แก้]

 1. 1.0 1.1 1.2 "ระบบสถิติทางการทะเบียน". สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง. สืบค้นเมื่อ 11 เมษายน 2561. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 2. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลบางทราย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 81 (35): 1173–1174. 21 เมษายน 2507.
 3. "พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 116 (9ก): 1–4. 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2008-04-09. สืบค้นเมื่อ 2018-04-11. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]