ตำบลบางทราย (อำเภอเมืองชลบุรี)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก เทศบาลตำบลบางทราย)
เทศบาลตำบลบางทราย
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันThetsaban Tambon Bang Sai Subdistrict Municipality
ตราอย่างเป็นทางการของเทศบาลตำบลบางทราย
ตรา
คำขวัญ: 
ชมช้าง ลอดมังกร ขอพรพระพุทธบาท ชลมารควิถี นวมินทราชินี สามัคคีบางทราย
ประเทศ ไทย
จังหวัดชลบุรี
อำเภอเมืองชลบุรี
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีกำพล วงศ์ทรายทอง
พื้นที่
 • ทั้งหมด2.16 ตร.กม. (0.83 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2560)
 • ทั้งหมด12,269[1] คน
 • ความหนาแน่น5,627.98 คน/ตร.กม. (14,576.4 คน/ตร.ไมล์)
รหัส อปท.05200108
ที่อยู่
สำนักงาน
134 หมู่ที่ 3 ตำบลบางทราย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
โทรศัพท์0-3820-3399
เว็บไซต์bangsaichonburi.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลตำบลบางทราย เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลตำบล ตั้งอยู่ในเขตตำบลบางทราย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี มีเนื้อที่ครอบคลุมตำบลบางทรายทั้งตำบล

ประวัติเทศบาล[แก้]

เดิมเทศบาลตำบลบางทรายมีฐานะเป็นสุขาภิบาล โดยประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2507[2] ต่อมาได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542[3] ปัจจุบันเทศบาลตำบลบางทราย มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 134 หมู่ที่ 3 ถนนท่าเรือชุมพล ตำบลบางทราย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ประวัติพื้นที่[แก้]

พื้นที่เขตเทศบาลตำบลบางทราย ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลอ่าวไทย ทางทิศเหนือของตัวเมืองชลบุรี ห่างจากตัวเมืองชลบุรีประมาณ 1 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 2.16 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่ลาดเอียงลงสู่ทะเลจากทางทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตก ทางทิศตะวันออกของพื้นที่มีลักษณะเป็นเนินเขา และทางทิศตะวันตกเป็นหาดทรายสีขาวตั้งแต่หน้าวัดคงคาลัยตลอดจนสุดเขต จึงเป็นที่มาของชื่อ "บางทราย" ซึ่ง "บาง" หมายถึง เมืองหรือหมู่บ้าน นั่นเอง แต่ในปัจจุบันแนวชายฝั่งทะเลของเทศบาลตำบลบางทราย มีสภาพเปลี่ยนแปลงไปเป็นพื้นที่อยู่อาศัย กอปรกับประชาชนในเขตพื้นที่เดิมมีอาชีพหลักในการเลี้ยงเป็ด ส่งผลให้พื้นที่ที่เป็นหาดทรายสีขาวกลายเป็นโคลนและพื้นที่อยู่อาศัยของประชากรในพื้นที่ ภายหลังจากที่มีการเริ่มรณรงค์ในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั่งทะเลในจังหวัดชลบุรี ได้มีการปลูกป่าชายเลนบริเวณตลอดแนวชายฝั่งของเทศบาลตำบลบางทราย ส่งผลให้ปัจจุบันพื้นที่ชายฝั่งมีลักษณะเป็นป่าชายเลน โดยมีสะพานชลมารควิถี 84 พรรษา เป็นแนวป้องกันน้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่ง

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

เทศบาลตำบลบางทรายตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดชลบุรี มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ข้างเคียงดังต่อไปนี้

ประชากร[แก้]

จากข้อมูลของกรมการปกครอง ประชากรปลายปี พ.ศ. 2560 มีจำนวนทั้งสิ้น 12,269 คน แบ่งเป็นชาย 6,788 คน และเป็นหญิง 5,481 คน มีจำนวนบ้านทั้งหมด 7,406 หลัง มีความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย 14,700 คนต่อตารางกิโลเมตร[1] สามารถแยกออกเป็นพื้นที่ได้ดังนี้

ตำบล หมูที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนบ้าน (หลัง) ประชากรชาย (คน) ประชากรหญิง (คน) รวมประชากร (คน)
บางทราย 1 ท่าถ่านล่าง 1,188 824 921 1,745
2 ท่าถ่านบน 529 435 452 887
3 วัดคงคาไล 519 1,175 680 1,855
4 บ่อใหญ่ 1,123 2,110 966 3,076
5 หัวหิน 1,560 883 970 1,853
6 วัดเขาบางทราย 2,487 1,361 1,492 2,853

นอกจากนี้ในเขตเทศบาลตำบลบางทรายยังมีประชากรแฝงทั้งคนไทยและคนต่างด้าวอีกจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่จะเข้ามาประกอบอาชีพรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม

เศรษฐกิจ[แก้]

ประชากรในเขตเทศบาล มีรายได้เฉลี่ยครัวเรือนละ ประมาณ 91,000 บาทต่อปี โดยมีอาชีพหลัก ดังนี้

 • แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นการจ้างแรงงานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครและโรงงานใกล้เคียง
 • การประมง มีทั้งการประมงปลา กุ้ง และหอย
 • พาณิชกรรม มีการประกอบการค้าทั้งร้านขายของชำ ร้านสะดวกซื้อ และร้านอาคาร อีกทั้งในพื้นที่ยังมีสถานีบริการน้ำมันและบริการก๊าซอีกอย่างละ 1 แห่งอีกด้วย
 • การให้เช่าอาคารและบ้าน ประชากรที่อาศัยอยู่ดั้งเดิมส่วนมากจะมีการสร้างอาคารให้เช่าทั้งอาคารพาณิชย์ บ้านเช่า ห้องแถวและอพาร์ตเมนต์ เพื่อให้ลูกจ้างในองค์การต่าง ๆ และโรงงานอุตสาหกรรมเช่า

การคมนาคม[แก้]

ถนนสายหลัก[แก้]

ถนนสายรอง[แก้]

 • ถนนเทศบาลสมมติ
 • ถนนท่าเรือชุมพล
 • ถนนชลเจริญ
 • ซอยบางทราย 37
 • ซอยบางทราย 83
 • ซอยบางทราย 28 (ซอยสมเด็จ)

สถาบันการเงิน[แก้]

ในเขตเทศบาลตำบลบางทรายมีธนาคารจำนวน 1 แห่ง คือ ธนาคารออมสิน สาขาบางทราย ตั้งอยู่เลขที่ 134 หมู่ที่ 3 ถนนเลียบชายทะเล บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลบางทราย

สถานศึกษา[แก้]

ในเขตเทศบาลตำบลบางทรายมีสถานศึกษารวม 5 แห่ง โดยแบ่งตามสังกัดได้ดังนี้

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[แก้]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18[แก้]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1[แก้]

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน[แก้]

ศาสนา[แก้]

ประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีศาสนสถานในเขตเทศบาลตำบลบางทราย ดังนี้

ศาสนาพุทธ[แก้]

การสาธารณสุข[แก้]

สังกัดกระทรวงสาธารณสุข[แก้]

คลินิกเอกชน[4][แก้]

 • คลินิกแพทย์คณิศร ตั้งอยู่เลขที่ 91 หมู่ที่ 1
 • คลินิกแพทย์ภาณุพันธ์เวชกรรม ตั้งอยู่เลขที่ 1/28 หมู่ที่ 6
 • คลินิกหมอฤทธิเดชเวชกรรมเฉพาะทาง ตั้งอยู่เลขที่ 91 หมู่ที่ 1

อ้างอิง[แก้]

 1. 1.0 1.1 "ระบบสถิติทางการทะเบียน". สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง. สืบค้นเมื่อ 11 เมษายน 2561. Check date values in: |accessdate= (help)
 2. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลบางทราย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 81 (35): 1173–1174. 21 เมษายน 2507. Check date values in: |date= (help)
 3. "พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 116 (9ก): 1–4. 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542. Check date values in: |date= (help)
 4. "รหัสหน่วยงานบริการสุขภาพ". กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. สืบค้นเมื่อ 11 เมษายน 2561. Check date values in: |accessdate= (help)[ลิงก์เสีย]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]