เทศบาลตำบลบ้านเหล่า (จังหวัดเชียงราย)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
บ้านเหล่า
จังหวัดเชียงราย
อำเภอเวียงเชียงรุ้ง
ตำบลทุ่งก่อ (บางส่วน), ดงมหาวัน (บางส่วน)
จัดตั้ง25 พฤษภาคม 2542
ยกฐานะสุขาภิบาลบ้านเหล่า
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีนายทองคำ ยาปะโลหิต
พื้นที่
 • ทั้งหมด7.720 ตร.กม. (2.981 ตร.ไมล์)
ประชากร (2561)[1]
 • ทั้งหมด4,095
 • ความหนาแน่น530.44 คน/ตร.กม. (1,373.8 คน/ตร.ไมล์)
ที่อยู่
สำนักงาน
เลขที่ 259 หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์0-5395-3118
เว็บไซต์http://www.tbl.go.th/2560/
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ตั้งอยู่เลขที่ 259 หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้งประมาณ 4 กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัดเชียงรายประมาณ 33 กิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบระหว่างภูเขามีแม่น้ำไหลผ่าน คือ แม่น้ำเผื่อ และ แม่น้ำสัก

ประวัติ[แก้]

เทศบาลตำบลบ้านเหล่า แรกเริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2528 เป็นสุขาภิบาลบ้านเหล่า[2] อำเภอเวียงชัย โดยครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลทุ่งก่อ และตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ต่อมาทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาตั้งเป็น กิ่งอำเภอเชียงรุ้ง[3] ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคมปีเดียวกัน เป็นต้นไป พร้อมกับโอนสุขาภิบาลบ้านเหล่า มาขึ้นกับกิ่งอำเภอเชียงรุ้ง อีกด้วย ต่อมากระทรวงมหาดไทยได้เปลี่ยนชื่อกิ่งอำเภอนี้เป็น กิ่งอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ตามประกาศกระทรวงลงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2539 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม ปีเดียวกัน[4]

ต่อมาในปี 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนที่ 9 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 มีผลใช้บังคับ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลบ้านเหล่าจึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านเหล่านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ซึ่งตามหลักการและเหตุผลการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ ก็เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และเป็นการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จนกระทั่งในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็น อำเภอเวียงเชียงรุ้ง โดยให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 8 กันยายนปีเดียวกันเป็นต้นไป[5]

ข้อมูลทั่วไป[แก้]

เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอ มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับ บ้านโป่ง ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
 • ทิศใต้ ติดต่อกับ บ้านป่าห้า ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ บ้านน้ำตกพัฒนา ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ บ้านร่องหวาย ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

การปกครอง[แก้]

เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลทุ่งก่อ และตำบลดงมหาวัน ได้แก่ จัดตั้งตามพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองส่วนท้องที่ พ.ศ. 2497

 • หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งก่อ ตำบลทุ่งก่อ
 • หมู่ที่ 6 บ้านเหล่า ตำบลทุ่งก่อ
 • หมู่ที่ 11 บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ ตำบลทุ่งก่อ
 • หมู่ที่ 12 บ้านเหล่าเจริญเมือง ตำบลทุ่งก่อ
 • หมู่ที่ 4 บ้านแม่เผื่อ ตำบลดงมหาวัน

ประชากร[แก้]

เทศบาลตำบลบ้านเหล่า มีจำนวนประชากร ทั้งหมด 4,095 คน โดยแยกได้ดังนี้

ชุมชน หมู่ที่ ชาย หญิง ประชากร ครัวเรือน
(คน) (คน) (คน) (หลัง)
ทะเบียนบ้านกลาง 0 12 11 23 2
ทุ่งก่อ 4 411 427 838 322
เหล่า 6 519 499 1,018 385
เหล่าเจริญราษฎร์ 11 631 659 1,290 543
เหล่าเจริญเมือง 12 259 251 510 254
แม่เผื่อ 4 212 204 416 139
รวม 5 2,044 2,051 4,095 1,645

อ้างอิง[แก้]

 1. ประชากรในเทศบาลตำบลบ้านเหล่า พ.ศ. 2561 โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย.
 2. [1]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลบ้านเหล่า อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
 3. [2]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งเขตท้องที่อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ตั้งเป็นกิ่งอำเภอเชียงรุ้ง
 4. [3]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงชื่อกิ่งอำเภอเชียงรุ้ง อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
 5. [4]๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ พระราชกฤษฎีกา ตั้งอำเภอฆ้องชัย อำเภอดอนจาน อำเภอนาคู อำเภอสามชัย อำเภอโกสัมพีนคร อำเภอบึงสามัคคี อำเภอโคกโพธิ์ไชย อำเภอซำสูง อำเภอโนนศิลา อำเภอบ้านแฮด อำเภอเวียงเก่า อำเภอหนองนาคำ อำเภอเขาคิชฌกูฏ อำเภอคลองเขื่อน อำเภอเกาะจันทร์ อำเภอเนินขาม อำเภอหนองมะโมง อำเภอซับใหญ่ อำเภอดอยหลวง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง อำเภอดอยหล่อ อำเภอแม่ออน อำเภอหาดสำราญ อำเภอเกาะกูด อำเภอเกาะช้าง อำเภอวังเจ้า อำเภอวังยาง อำเภอเทพารักษ์ อำเภอบัวลาย อำเภอพระทองคำ อำเภอเมืองยาง อำเภอลำทะเมนชัย อำเภอสีดา อำเภอช้างกลาง อำเภอนบพิตำ อำเภอชุมตาบง อำเภอแม่เปิน อำเภอภูเพียง อำเภอแคนดง อำเภอบ้านด่าน อำเภอสามร้อยยอด อำเภอภูกามยาว อำเภอภูซาง อำเภอศรีนครินทร์ อำเภอดงเจริญ อำเภอบึงนาราง อำเภอสากเหล็ก อำเภอกุดรัง อำเภอชื่นชม อำเภอเชียงขวัญ อำเภอทุ่งเขาหลวง อำเภอหนองฮี อำเภอสุขสำราญ อำเภอเขาชะเมา อำเภอนิคมพัฒนา อำเภอบ้านคา อำเภอเวียงหนองล่อง อำเภอหนองหิน อำเภอเอราวัณ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ อำเภอศิลาลาด อำเภอมะนัง อำเภอบางเสาธง อำเภอโคกสูง อำเภอวังสมบูรณ์ อำเภอวิภาวดี อำเภอเขวาสินรินทร์ อำเภอโนนนารายณ์ อำเภอพนมดงรัก อำเภอศรีณรงค์ อำเภอเฝ้าไร่ อำเภอโพธิ์ตาก อำเภอรัตนวาปี อำเภอสระใคร อำเภอกู่แก้ว อำเภอประจักษ์ศิลปาคม อำเภอนาตาล อำเภอนาเยีย อำเภอน้ำขุ่น อำเภอสว่างวีระวงศ์ และอำเภอเหล่าเสือโก้ก พ.ศ. ๒๕๕๐