เทศบาลตำบลแม่สาย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

เทศบาลตำบลแม่สาย เป็นเทศบาลที่อยู่ใน ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เป็นเทศบาลที่อยู่เหนือสุดของประเทศไทย[ต้องการอ้างอิง] และตั้งอยู่ปลายสุดของถนนพหลโยธิน[ต้องการอ้างอิง]

ประวัติ[แก้]

เดิมเทศบาลตำบลแม่สายมีฐานะเป็นสุขาภิบาล โดยประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2499 ต่อมาได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 ตามพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบล พ.ศ. 2542 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนที่ 9 ก ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 มีพื้นที่ครอบคลุม หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 3 หมู่ 10 ตำบลเวียงพางคำ และ หมู่ 2 หมู่ 6 หมู่ 7 หมู่ 8 หมู่ 10 ตำบลแม่สาย ปัจจุบันมีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สาย ทั้งสิ้น 12 คน โดยมีนายไศลยนต์ ศรีสมุทร เป็นนายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย และมีนายจำรัส หลวงเป็ง เป็นประธานสภาเทศบาล

ภูมิศาสตร์[แก้]

เทศบาลตำบลแม่สายเป็นเทศบาลที่ตั้งอยู่ใน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย มีอาณาเขตติดต่อดังต่อไปนี้

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับ แม่น้ำสาย และ ประเทศพม่า
  • ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลเวียงพางคำ
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลแม่สายมิตรภาพ
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลเวียงพางคำ

ภูมิประเทศ[แก้]

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง เนื่องจากอยู่ใกล้กับเขตเทือกเขา

ภูมิอากาศ[แก้]

สภาพอากาศมีลักษณะเป็นแบบมรสุมเขตร้อน มี 3 ฤดู คือ

  • ฤดูร้อน เริ่มจากกลางเดือน กุมภาพันธ์ ถึงกลางเดือนพฤษภาคม
  • ฤดูฝน เริ่มจากกลางเดือนพฤษภาคม ถึงกลางเดือนตุลาคม
  • ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลาง เดือนตุลาคม ถึง เดือนกุมภาพันธ์

ประชากร[แก้]

จำนวนประชากรในเขตเทศบาลตำบลแม่สายมี 19,443 คน และ จำนวนหลังคาเรือน 10,685 หลังคาเรือน

สถานที่ท่องเที่ยว[แก้]

เทศบาลตำบลแม่สายมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจและขึ้นชื่อมากมาย เช่น ตลาดการค้าชายแดนไทย-เมียนม่าร์ วัดพระธาตุดอยตุง วัดพระธาตุดอยเวา วนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน ถ้ำที่คาดว่ายาวที่สุดของไทย[ต้องการอ้างอิง] ถ้ำปุ่ม ถ้ำปลา ถ้ำเสาหินพญานาค วัดถ้ำผาจม

อ้างอิง[แก้]