เทศบาลตำบลเมืองพาน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
เมืองพาน
เมืองพาน ตั้งอยู่ใน จังหวัดเชียงราย
เมืองพาน
เมืองพาน
พิกัดภูมิศาสตร์: 19°32′52.1″N 99°44′45.0″E / 19.547806°N 99.745833°E / 19.547806; 99.745833พิกัดภูมิศาสตร์: 19°32′52.1″N 99°44′45.0″E / 19.547806°N 99.745833°E / 19.547806; 99.745833
จังหวัดเชียงราย
อำเภอพาน
ตำบลเมืองพาน (บางส่วน)
จัดตั้ง25 พฤษภาคม 2542
ยกฐานะสุขาภิบาลเมืองพาน
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีนายวชิร ดวงแสงทอง
พื้นที่
 • ทั้งหมด2.386 ตร.กม. (0.921 ตร.ไมล์)
ประชากร (2562)[1]
 • ทั้งหมด6,603 คน
 • ความหนาแน่น2,767.39 คน/ตร.กม. (7,167.5 คน/ตร.ไมล์)
ที่อยู่
สำนักงาน
2222 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
โทรศัพท์053-721-471
โทรสาร053-721-471
เว็บไซต์https://www.phan.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลตำบลเมืองพาน เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งในตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย อยู่ห่างจากอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายประมาณ 45 กิโลเมตร ห่างจากที่ว่าการอำเภอพานประมาณ 1.4 กิโลเมตร

ประวัติ[แก้]

เทศบาลตำบลเมืองพาน แรกเริ่มก่อตั้งตามประกาศกระทรวงลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2498 โดยจัดตั้งท้องถิ่นซึ่งเป็นที่ว่าการอำเภอพาน ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน ขึ้นเป็น สุขาภิบาลเมืองพาน[2] อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน ปีเดียวกัน โดยครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางส่วนของตำบลเมืองพาน

ชุมชนบริเวณสุขาภิบาลเมืองพานนั้น มีความเจริญอย่างรวดเร็วเป็นอย่างมาก กระทรวงมหาดไทยจึงให้ใช้พระราชกฤษฎีกา ให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 บังคับในเขตสุขาภิบาลเมืองพาน[3] เนื่องจากมีการขยายตัวทั้งในด้านการก่อสร้างอาคารและการผังเมือง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2528 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม ปีเดียวกัน

ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนที่ 9 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 มีผลใช้บังคับ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลเมืองพาน จึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลเมืองพาน[4] นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ซึ่งตามหลักการและเหตุผลการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ ก็เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และเป็นการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

เทศบาลตำบลเมืองพาน มีลักษณะพื้นที่ยาวขนานไปกับถนนพหลโยธิน ความยาวด้านทิศเหนือจดทิศใต้ 2.80 กิโลเมตร ความยาวด้านทิศตะวันออกจดทิศตะวันตก ยาว 1.25 กิโลเมตร เป็นที่ราบลุ่ม มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะ มีลำน้ำแม่ส้านไหลผ่านเข้ามาในเขตเทศบาล ในอดีตเป็นพื้นที่การเกษตรปลูกข้าวและพืชผักผลไม้ แต่ปัจจุบันพื้นที่การเกษตรกรรมได้ลดจำนวนลงเนื่องจากมีถนนพหลโยธินเป็นเส้นทางคมนาคม และขนส่งที่สะดวกทำให้ประชาชนหันมาประกอบอาชีพค้าขายและรับจ้างมากขึ้น

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับ บ้านดอยดอนตัน และบ้านใหม่จอมแว่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
 • ทิศใต้ ติดต่อกับ บ้านป่ากว๋าวเหนือ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ บ้านเด่น และบ้านทุ่ง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ บ้านหนองบัว ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
ไฟล์:สุขาภิบาลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย.png
แผนที่สุขาภิบาลเมืองพาน ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2498

การปกครอง[แก้]

เทศบาลตำบลเมืองพาน ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย จัดตั้งตามพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองส่วนท้องที่ พ.ศ. 2497 ได้แก่

 • หมู่ที่ 1 บ้านเด่น ตำบลเมืองพาน (บางส่วน)
 • หมู่ที่ 2 บ้านดอยดอนตัน ตำบลเมืองพาน (บางส่วน)
 • หมู่ที่ 8 บ้านทุ่ง ตำบลเมืองพาน (บางส่วน)
 • หมู่ที่ 12 บ้านเก่า ตำบลเมืองพาน
 • หมู่ที่ 16 บ้านฮ่องหลง ตำบลเมืองพาน
 • หมู่ที่ 17 บ้านป่ากว๋าวใต้ ตำบลเมืองพาน (บางส่วน)

ประชากร[แก้]

เทศบาลตำบลเมืองพาน มีจำนวนประชากรทั้งหมด 6,603 คน โดยแยกได้ดังนี้

ชุมชน ตำบล หมู่ที่ ชาย หญิง ประชากร ครัวเรือน
(คน) (คน) (คน) พ.ศ. 2562[5] (หลัง)
**ทะเบียนบ้านกลาง เมืองพาน - 40 42 82 2
เด่น (บางส่วน) เมืองพาน 1 1,799 2,098 3,897 2,400
ดอยดอนตัน (บางส่วน) เมืองพาน 2 28 26 54 17
ทุ่ง (บางส่วน) เมืองพาน 8 99 85 184 51
เก่า เมืองพาน 12 723 785 1,508 688
ฮ่องหลง เมืองพาน 16 364 455 819 307
ป่ากว๋าวใต้ (บางส่วน) เมืองพาน 17 28 31 59 15
รวม - 3,081 3,522 6,603 3,480

อ้างอิง[แก้]

 1. ประชากรในเทศบาลตำบลเมืองพาน พ.ศ. 2562 โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย.
 2. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 72 (74 ง): (ฉบับพิเศษ) 76-78. 17 กันยายน 2498. Check date values in: |date= (help)
 3. "พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ บังคับในเขตสุขาภิบาลเมืองพาน อำเภอพาน และเขตสุขาภิบาลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย พ.ศ. ๒๕๒๘" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 102 (96 ก): (ฉบับพิเศษ) 28-30. 26 กรกฎาคม 2528. Check date values in: |date= (help)
 4. "พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 116 (9 ก): 1–4. 24 กุมภาพันธ์ 2542. Check date values in: |date= (help)
 5. ประชากรรายหมู่บ้าน เขตท้องถิ่นเทศบาลตำบลเมืองพาน (ตำบลเมืองพาน) พ.ศ. 2562