เทศบาลตำบลบางม่วง

พิกัด: 13°51′06.2″N 100°25′26.2″E / 13.851722°N 100.423944°E / 13.851722; 100.423944
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เทศบาลตำบลบางม่วง
ทต.บางม่วงตั้งอยู่ในจังหวัดนนทบุรี
ทต.บางม่วง
ทต.บางม่วง
ที่ตั้งสำนักงานเทศบาลตำบลบางม่วง
พิกัด: 13°51′06.2″N 100°25′26.2″E / 13.851722°N 100.423944°E / 13.851722; 100.423944
ประเทศ ไทย
จังหวัดนนทบุรี
อำเภอบางใหญ่
จัดตั้ง • 18 กรกฎาคม 2499 (สุขาภิบาลบางม่วง)
 • 25 พฤษภาคม 2542 (ทต.บางม่วง)
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีพรเทพ ประดับพลอย
พื้นที่
 • ทั้งหมด1.67 ตร.กม. (0.64 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2563)[1]
 • ทั้งหมด6,101 คน
 • ความหนาแน่น3,653.29 คน/ตร.กม. (9,462.0 คน/ตร.ไมล์)
รหัส อปท.05120304
ที่อยู่
สำนักงาน
เลขที่ 32/20 หมู่ที่ 2 ถนนบางใหญ่-บางคูลัด ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
เว็บไซต์bangmoung.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลตำบลบางม่วง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาลในเขตอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี และเป็นเทศบาลหนึ่งในห้าแห่งของอำเภอ ยกฐานะมาจากสุขาภิบาลบางม่วง ปัจจุบันมีความเจริญไปมาก เพราะแต่เดิมจุดนี้คือที่ว่าการอำเภอบางใหญ่ (เก่า) เป็นบริเวณที่คลองบางใหญ่ คลองอ้อม และคลองบางกอกน้อยมาบรรจบกัน ทำให้เกิดเป็นชุมชนหนาแน่น อย่างไรก็ตามเขตนี้ก็ยังเป็นบริเวณชานเมืองของกรุงเทพมหานครและมีสภาพเหมือนต่างจังหวัดครั้งอดีต

ประวัติ[แก้]

ในอดีตตำบลบางม่วงมีทำเลที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา (ปัจจุบันคือคลองอ้อมและคลองบางกอกน้อย) จึงเป็นพื้นที่หนึ่งในจังหวัดนนทบุรีที่มีการตั้งถิ่นฐานเป็นชุมชนมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้น[2] หลักฐานชัดเจนที่บ่งชี้ความเป็นปึกแผ่นและความเจริญของชุมชนแถบนี้ตั้งแต่สมัยโบราณอยู่ที่วัดปรางค์หลวง (ปัจจุบันอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านบางม่วง) โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาปัตยกรรมองค์พระปรางค์ซึ่งสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอู่ทอง[2]

เมื่อมีการปฏิรูปการบริหารราชการและการปกครองท้องที่ในสมัยรัตนโกสินทร์ บริเวณที่ตั้งชุมชนบางม่วงก็มีฐานะเป็นตำบลบางม่วง ตำบลบางเลน และตำบลเสาธงหินตามกฎหมายลักษณะการปกครองท้องที่ โดยมีคลองอ้อมและคลองบางใหญ่เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลทั้งสาม[3] ต่อมาตรงปากคลองบางใหญ่ซึ่งอยู่ในบริเวณชุมชนนี้เช่นกันได้กลายเป็นที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอบางแม่นาง (ซึ่งเปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอบางใหญ่ในภายหลัง)[4] จึงทำให้มีประชากรเข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่หนาแน่นขึ้นเรื่อย ๆ

จนกระทั่งในวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2499 กระทรวงมหาดไทยจึงได้จัดตั้ง สุขาภิบาลบางม่วง ขึ้นครอบคลุมบริเวณชุมชนบางม่วง (บางใหญ่) ตรงปากคลองบางใหญ่ทั้งสองฝั่งคลองอ้อม เพื่อประโยชน์ในการทะนุบำรุงท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า[5] และแม้ว่าการย้ายที่ว่าการอำเภอบางใหญ่ไปตั้งในสถานที่ใหม่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 จะทำให้สภาพเศรษฐกิจของชุมชนบางม่วง (บางใหญ่เก่า) ซบเซาลง แต่ชุมชนแห่งนี้ก็ไม่ได้ถูกทิ้งร้างเสียทีเดียว[6]

ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 ได้มีพระราชบัญญัติยกเลิกการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบสุขาภิบาล และให้ยกฐานะสุขาภิบาลที่มีอยู่ทั่วประเทศในขณะนั้นเป็นเทศบาลตำบลทั้งหมด เนื่องจากโครงสร้างการปกครองในรูปแบบนี้ไม่สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและไม่เหมาะสมที่จะรองรับการกระจายอำนาจได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว จึงทำให้สุขาภิบาลบางม่วงได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็น เทศบาลตำบลบางม่วง โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม ปีเดียวกัน[7]

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

เทศบาลตำบลบางม่วงตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดนนทบุรีไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 15.5 กิโลเมตร และห่างจากตัวอำเภอบางใหญ่ประมาณ 8.5 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 1.67 ตารางกิโลเมตร[8] ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางม่วง (เฉพาะหมู่ที่ 2 ทั้งหมู่, บางส่วนของหมู่ที่ 12 และบางส่วนของหมู่ที่ 14), ตำบลบางเลน (เฉพาะบางส่วนของหมู่ที่ 4, บางส่วนของหมู่ที่ 5, และบางส่วนของหมู่ที่ 11) และตำบลเสาธงหิน (เฉพาะบางส่วนของหมู่ที่ 1, บางส่วนของหมู่ที่ 2 และบางส่วนของหมู่ที่ 3)[8] โดยมีอาณาเขตติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียงดังต่อไปนี้[5]

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตเทศบาลตำบลเสาธงหินและเทศบาลตำบลบางเลน มีแนวเส้นตรงจากฝั่งเหนือของคลองสาธารณะไปถึงฝั่งตะวันตกของคลองอ้อมและคลองสวนเป็นเส้นแบ่งเขต
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตเทศบาลตำบลบางเลน มีแนวเส้นขนานระยะห่าง 400 เมตรจากคลองอ้อมและคลองบางกอกน้อยเป็นเส้นแบ่งเขต
 • ทิศใต้ ติดต่อกับเขตเทศบาลตำบลบางเลนและเทศบาลตำบลบ้านบางม่วง มีคลองหน้ามณฑปและคลองบางม่วงเป็นเส้นแบ่งเขต
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตเทศบาลตำบลบ้านบางม่วง มีแนวเส้นขนานระยะห่าง 400 เมตรจากคลองบางกอกน้อยและคลองอ้อมเป็นเส้นแบ่งเขต

ประชากร[แก้]

เมื่อสิ้นปี พ.ศ. 2563 ในเขตเทศบาลตำบลบางม่วงมีประชากรทั้งสิ้น 6,101 คน แยกเป็นชาย 2,994 คน หญิง 3,107 คน[1] มีความหนาแน่นเฉลี่ย 3,653.29 คนต่อตารางกิโลเมตร

การท่องเที่ยว[แก้]

 • วันเดียวเที่ยว 9 วัด เทศบาลตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภาคกลาง เขต 6 ได้จัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงธรรมะขึ้นมาในชื่อ "โครงการวันเดียวเที่ยว 9 วัด" เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดนนทบุรี โดยทางเทศบาลตำบลบางม่วงได้ชูวัดเด่น ๆ ในอำเภอบางใหญ่ที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน ทางเทศบาลตำบลบางม่วงยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะร่วมเดินทางมาทำบุญนมัสการพระพุทธรูปที่สำคัญและศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว พร้อมกับชมโบสถ์ที่งดงามและทำทานโดยการเลี้ยงอาหารปลาหน้าวัด
 • ตลาดน้ำบางม่วง ตลาดน้ำบางม่วงเกิดขึ้นจากความต้องการจะฟื้นฟูและรักษาไว้ซึ่งวิถีชีวิตแบบเดิมที่มีการค้าขายกันทางเรือ และเพื่อเป็นแหล่งรายได้ของชาวสวนที่นำสินค้าเกษตรมาขาย อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวสองฝั่งคลองให้ดูคึกคัก ให้กลับมามีบรรยากาศของตลาดน้ำแบบเดิมอีกครั้ง และสิ่งสำคัญก็คือเป็นการปลูกฝังให้ทั้งคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่เห็นคุณค่าของแม่น้ำลำคลองให้น่าอยู่ เพื่ออนุรักษ์ไว้ซึ่งมรดกทางธรรมชาติที่มีความสวยงามให้แก่ลูกหลานต่อไป
 • "สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา" สวนแห่งนี้เปรียบเสมือนปอดใหม่กลางชุมชนของชาวเทศบาลตำบลบางม่วง มีต้นไม้ร่มรื่น มีลานออกกำลังกาย มีลู่วิ่งสามารถวิ่งชมธรรมชาติได้รอบๆสวนสาธารณะ อีกทั้งยังมีเจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในจังหวัดนนทบุรีอีกด้วย

ขณะนี้เทศบาลตำบลบางม่วงได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวและส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชน โดยเริ่มจากการจัดพื้นที่ให้พ่อค้าแม่ค้าได้จำหน่ายอาหารริมน้ำ ณ แพริมน้ำข้างสำนักงานเทศบาล จึงขอเชิญนักท่องเที่ยวและท่านผู้สนใจชิมอาหารนานาชนิด พร้อมชมบรรยากาศริมน้ำได้ทุกวัน สอบถาม โทร. 0 2924 9480-3

อ้างอิง[แก้]

 1. 1.0 1.1 "รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2563 ท้องถิ่นเทศบาลตำบลบางม่วง". ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง. สืบค้นเมื่อ 9 มกราคม 2564. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 2. 2.0 2.1 คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดนนทบุรี. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา, 2543, หน้า 31.
 3. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 115 (พิเศษ 34 ง): 128–153. 6 พฤษภาคม 2541. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2011-11-14. สืบค้นเมื่อ 2010-04-17.
 4. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ยุบกิ่งอำเภอ เปลี่ยนชื่อและย้ายอำเภอกับโอนตำบล" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 47 (0 ก): 226–228. 19 ตุลาคม 2473. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2011-11-12. สืบค้นเมื่อ 2010-04-17.
 5. 5.0 5.1 "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 73 (พิเศษ 60 ง): 7–8. 3 สิงหาคม 2499.
 6. "สภาวะกึ่งเมืองกึ่งชนบทไทย: "บ้านบางใหญ่" ในอดีต และ "บ้านบางใหญ่เก่า" ในปัจจุบัน". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-03-15. สืบค้นเมื่อ 2010-04-17.
 7. "พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 116 (9 ก): 1–4. 24 กุมภาพันธ์ 2542. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2008-04-09. สืบค้นเมื่อ 2010-04-17.
 8. 8.0 8.1 เทศบาลตำบลบางม่วง. "ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลบางม่วง." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.bangmoung.com/web/index.php/ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลบางม่วง เก็บถาวร 2010-10-11 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน [ม.ป.ป.]. สืบค้น 16 เมษายน 2552.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]